قانون مراسم عروسی نافذ گرديد
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۰۰    ۱۳۹۷/۱/۱۶ کد خبر: 149411 منبع: پرینت

بربنیاد این قانون، اولیا و اقارب عروس و داماد می توانند محفل عروسی را مطابق احکام این قانون در هوتل، سالون یا رستورانت برگزار نمایند.

به گزارش وزارت عدلیه، قانون مراسم عروسی به هیچ یک از اولیا و اقارب عروس اجازه نمی دهد که به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول و یا امتعه دیگری را به نام های طویانه، شیر بها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و یا امثال آن به صورت اجبار تحمیل نموده و آنرا پیش شرط انعقاد محفل عروسی و یا عقد نکاح قرار دهند.

همچنان تحمیل و جبری ساختن تحایف به نام های عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی، و امثال آن بین فامیل های نامزدان برای یکدیگر ممنوع می باشد.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
وزارت عدلیه
قانون عروسی
نظرات بینندگان:

>>>   این قانون صد در صد غیر اسلامی وخلاف ار شادات دینی است زن بیچاره که مهر شرغی حق مسلم انست ازان محزوم گزدیده اله ای شهوترانی مزد های بولهوس میگردد
مولوی صادق

>>>   کی عملی میکند؟؟؟
اولا اعضای فامیل همین کسانیکه قانون را ساخته اند عملی نمیکنند

>>>   عمل نيك است ، باعث تشويق عروسي جوانان شده و دريچه هاي فساد و فحشاء را بسته ميكند، خداوند ملا ها را پيرو اسلام حقيقي نمايد، تا تبليغ دين حقيقي را بيان نمايند و مردم را تشويق به عمل و اخلاص ديني نمايند.

>>>   این کار عالیست مردم بصورت عموم ازان پشتیبانی میکنند . بگذار حرام خواران اعتصاب کنند . برای تطبیق آن جوانان باید کمر همت بربندند

>>>   قانونى خوبى است حالا من مى توانم حتى جهار زن بكيرم .

>>>   کار بسیار خوب است. زنده باد

>>>   مولوی صادق چه خوب ثابت نمودی که دانش مولوی صاحبان از شریعت کدام است، زیرا یکی از اقلام فوق شامل مهر نمی شود. مرحبا به شیرنی مربا.
آزاده

>>>   در قانون وشرع تمام شرط وشروط باید ازجانب خود دختر وپسر صورت گیرد وهیچیک ازاقارب وفامیل حتی پدر ومادر حق دخالت درکارهای آن دو را ندارند، مگراینکه دختر یاپسر یکی ازبستگان خودرا رسما وکیل شرعی وقانونی خود درمورد قرار دادن شرط وشروط قرار دهند، پدر تنها در امر ازدواج دخترش، یک حق دارد وآن اجازه ورضایت برازدواج است.
باتوجه به معیار وقانون یادشده اکثر شروط ورسم ورسوم جامعه ما قانونی وشرعی نیست، بلکه یکنوع باج گیری فامیل واطرافیان عروس ازداماد است، لذا اگر اختلافات ازاین قبیل به محکمه کشانده شود حق باداماد خواهد بود، مگراینکه دختر شخصا ویاوکیل او شرط ضمن عقدنکاح کرده باشد که این نوع شرط لازم الاجرا می باشد.
پیشنهاد میشود که قبل ازازدواج زوجین داوطلب قبل ازازدواج مشاوره حقوقی دراین موارد داشته باشند تا باچشم باز وقانونی وشرعی وبدون مشکلات ازدواج کنند.
اما درصورتی که گله وجهیزیه و...ازسوی دختر یاوکیلش شرط ضمن عقد شده باشد، لازم الاجرا واهد بود، درصورتی که شرط ضمن عقدنکاح نشده باشد گرفتن هرگونه پول یا متاع دیگری ازداماد ممنوع وحرام است.

>>>   مهر را نگفته بلکه طویانه را؟

>>>   نورمحمدترکی مهر را سه صد افغانی اعلان کرد جنایت کاران خلق و پرچم دختران وزنان شوهر دار را مجبور به طلاق کردند وبرای خود واقارب شان با اجبار عقد ونکاح کردند که خودم شاهد برحال چنین وقایع هستم.حالا بار دیگر چنین فرمان ها وتصویبات درجریان است .جامعه ما در هرکنج و کنار شان رواج ورسوم مختلف دارند.دربعشی جاها دختران با حیوانات تبادله میشود.مثلا دوصد بز ویا چند راس گاو.دربعضی جاها به‌پول مبادله میشوند.دربعضی جاها برای ویزای خارج کویت وسعودی وامثال شان.دربعصی جاها حویلی و دکان وموتر لاری وتیز رفتار معامله میشوند.بهر صورت اصلاح کردن چنین جامعه کثیرالفرهنگی وقت زیاد وبه دانش ضرورت دارد. صدورفرمان ها وتصویبات روی کاغذ هیچ فایده نخواهد داشت.

>>>   قانون مراسم عروسی بیش از ده سال قبل به ابتکار مشرانو جرگه تسوید شد ولی وقتی مورد بحث قرار گرفت در اثر مخالفت دو نفر یکی محبوبه حقوقمل و دیگری نجیبه که بیسوادترین حقوقدانان کشور اند با دلایل احمقانه شان، کنار گذاشته شد.

>>>   قانون مراسم عروسی بیش از ده سال قبل به ابتکار مشرانو جرگه تسوید شد ولی وقتی مورد بحث قرار گرفت در اثر مخالفت دو نفر یکی محبوبه حقوقمل و دیگری نجیبه که بیسوادترین حقوقدانان کشور اند با دلایل احمقانه شان، کنار گذاشته شد.

>>>   برای بچه دار ها خوب شد. برای دختر دار ها بد شد. برای کسانی که هم دختر دارند و هم پسر ،بی تفاوت است، زیرا از ریش میگیرند و در بروت پیوند میکنند.

>>>   یکی ازمهمترین حقوق زنان مهریه شان می باشد، مهریه مانند قرض می باشد که شوهر از زن خود بده کاراست، وهرزمان اگربخواهد، مرد آن را به خانمش پرداخت نماید، قانونگذاران گرامی باید قانونی تصویب کنند که مهریه زنان نقدی وفوری باشد تا زنان به این حق قانونی خود برسند، درنظام فعلی خانواده مهریه اصلا کالعدم بوده وهیچکس آن را پرداخت نمیکنند، براستی اگرازخوانندگان محترم کسی باشد که مهریه خانمش را کامل پرداخت کرده باشد اعلان کند، منظورم شامل بخشش مهریه ازسوی خانم به شوهرخود نمی شود.
باکول

>>>   سبب تمام بدبختی نا امنی امروزماملت مسلمان افغانستان ملاهای قلابی کم سوادوکم تجربه است اینها درست از دین مبین اسلام اگاهی ندارند. ملا صادق این حدیث گرامی پیامبرچطوری ترجمه میکنید میفرماید نادار وغریب استی زن بگیرالی اخر حدیث حضرت عایشه میفرماید دوماه درخانه پیامبردر زیری دیگ اتش روشن نشده چطور ۱۱ زن داشتن ماکه امت ان جناب هستیم نمیتوانیم بااین همهاسایش یک زن بگریم یک کسی امروز زن بگیرد به ۵ سال قرض دارمیماند این ظلم نیست درکجای اسلام ظلم رواست همیشه مسایل را ازدوطرف قضاوت کن ایا مهریه حضرت فاطمه یک زره نبوده ودها حدیث دیگه
محمد ضمیر ایران

>>>   همه قوانین دریخ نوشتن ودرآفتاب ماندن است بی فائیده ضیاع وقت میباشد زیراکسیکه خود تابع قوانین نباشد بردیگران تطبیق کردنش مشکل است

>>>   هرکسی از ظن خود شد یار من
وزدرون من نجست اسرار من
کلمة الحق یراد بها الباطل یعنی سوآ استفاده ازروشها وارزشها ی معقول
انهای که دم از حقوق بشر وحقوق زن ودموکراسی و... میزنند تا انجا این ارزشهای نیک وبی الایش را قبول دارند که جهت اغراض استعماری واستثماری شان کار برد داشته باشدوقتی ازین دایره بیرون شدخود ضد بشر وانسانهای بی دفاع هرنوع مظالم وناروای هارا مرتکب میگردند در حالیکه قتل وظلم وتجاوز مذموم وناروا میباشدتنها برای خود اجازه میدهند که هرنوع کشتار و مظالم وتجاوز را بکار بندند وبرای سایرین حتی حق دفاع از نفس وحقوق اولیه هم مجاز نیست در سوریه باوجود که خود میکشند ولی اگر از سوی دیگران کسی به قتل برسد فریاد انسان دوستی شان گوش فلک را کر مینماید وعین عمل اگر در فلسطین صورت میگیرد وهزار ها نفر زخم برمیدارد وصدها انسان کشته میشود گوش شنوا ندارند وخودرا به تجاهل وتغافل میزنند وبعضا ان ناروای ها وبیداد را تاید وپشتیبانی هم مینمایند قتل وکستار وهرنوع اعمال اسرایل دفاع از نفس است ومجاز وقانونی ولی دیگر کشور ها حتی علیه نروریست ها ومخالفین کشورش هم نمیتواند اقدام نماید و...
بیایم به اصل موضوع وان قانون ازدواج در افغانستان!!! درینجا کس حق حیات ندارد وزندگی امن وارام را در خواب می بینند ودارای های مادی ومعنوی شان مورد تجاوز وتاراج قرار گرفته و خانم های عزیزهمه روزه هزار ها فرزند وشوهر وبرادر وخواهر خودرا از دست میدهند دایم به خون غرق بوده وهمیشه گلیم ماتم در خانه هاشان هموار است اینها بلند شده اند تا قانون ازدواج را توشیح نمایند این قوانین با قانونها وفرامین شش وهفت وهشت کمونیست ها هیچ تفاوت ندارد ولی ملت را علیه ان قوانین جهت بر اورده شدن اهداف استعماری شان شورانیدند ودرینجا بعد از ۴۰سال خود عین فرامین را صادر مینمایند درست است که مصارف هنگفت وکمر شکن در عروسی هانادرست وغیر انسانی میباشد وبسیاری از جوانهای ما اعم از زن ومرد بخاطر همین رواج های باطل نمیتوانندزندگی مشترک را اغاز وبه ان ادامه دهند وبسیاری ها در پی یک لقمه نان حیران و سرگردان اند اما روش بهتر انست که از چپاول بیت المال وبودیجه جلو گیری بعمل اید وملیارد ها دالری که بخاطر گرو گرفتن مردم وکشور ما درین کشور اوردند وباز به قول خانم کلینتن نود در صد ان را دوباره خود برده اند وملت های جهان را فریب داده اندتوزیع درست وانسانی مینمودنددر حالی که همه ای ان ده در صد کمک ها و مبالغ را فقط چند نفر چون محمود کرزی وحسین فهیم وزاخیل وال والکوزی وداوی وگلبهار وطاهر ظاهر وچند دزدی دیگر استفاده جوی کرده اند ومیشد با ان فابریکه وبند برق وپروژه های عام المنفعه بسازند وبرای ملت کار وروزگار بیاورند گذشته ازینها این ملت امن ندارد وحق زندگی ندارد ذریعه ای تروریستهای دست پرورده ای انها همه روزه به قتل میرسند واینها قانون ازدواج میسازند از ۱۴۰۰ سال بدین سومگر این ملت قانون ازدواج عبدالله وغنی را عمل میکردند!!! وباز منظورشان ازین قوانین مبارزه با اساسات اسلامی ودیانت مردم است وترویج فرهنگ وعنعنات غرب اسلام برای زن این حق را محفوظ داشته که هرقدر لازیم میداند مهریه بگیرد ونگذارد همانطوری که مولوی صادق صاحب در پره گراف اول نظر داده اند اله دست وشهوترانی مردهای بلهوس چون محمود کرزی که استیوردیس بیچاره را فریب داده بالای خانم خود درعقدش در اورد نشوند {تبنگ چی }جهت ادای مسولیت چند سطررا رقم زد امید شما را خسته نساخته باشد

>>>   نقص این قانون تصویب شده دراین است که به حواشی پرداخته وازاصل مسٲله یعنی مهریه غفلت کرده اند، محدود کردن مهریه که یک امر شرعی وقانونی وپرداخت آن نیز درشرع وقانون وعرف جامعه لازم می باشد راباید محدود میکرد، چراکه حالا مردم بجای گله یا طویانه مهریه راچند برابر میکنند که مفسده آن بیشتراز اخذ گله وطویانه می باشد. گله وطویانه اگرشرط ضمن عقد شود لازم الاجرا می باشد، چراکه درست است درشرع عنوان گله وطویانه وجود ندارد، اما گرفتن پول ومتاع به نام هدیه معوضه، شرط ضمن عقد، وعناوین دیگری درشرع میشود دریافت کرد، اما گرفتن پول گله وطویانه را میشود جزو مهریه حال ومعجل قرار داده وازداماد دریافت نماید. بنابراین تصویب این قانون هیچ مشکل جامعه راحل نکرده بلکه حرص جامعه را بر گرفتن پول ومتاع ار داماد بیشترمیکند وازراههای دیگری که ذکرکردم دریافت میکند. ظاهرا قانونگذاران محترم ازتجربه وعلم کافی حقوق برخوردارنبوده اند.
باکول

>>>   برادران وخواهران عزیز این قانون زنها را از مهرشان محروم نساخته طویانه یا ولور با مهر بسار تفاوت دارد بدون فهم درست قضاوت عجولا نه نکید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است