مکاتب دینی را ببندید!
در عدم کنترل حکومت، هزاران هزار مرکز با نام دین در سیاست وهابیت اعراب و دسیسه دیگر حامیان، خروجی جز افراط گر و انتحاری ندارد و حال، چرا مکاتب پرورش تروریسم بسته نمی شود؟ 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۴۶    ۱۳۹۷/۱/۱۵ کد خبر: 149284 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، همزمان با سال سخت امنیتی کشور که تروریستان در همکاری با درون نظام یک لشکر انتحاری از رویداد تکان دهنده یک کانتینر مواد منفجر کابل تا هدف های کوچک در جای جای کشور را دارد، وجود هزاران هزار مکاتب دینی دلیل بر چنین خروجی از نیروی انسانی افراط گر است.

در حالی که تمویل کنندگان بخش اعظم این گونه مراکز، عربستان با نیت گسترش وهابیت و پاکستان در هدف پرورش افراط گر می باشد، حکومت چنان سرگرم اختلاف های درونی با یک ارگ طالب دوست که حتی اگر خواهان کنترل بر مراکز دینی نیز باشد تهی از توان چنین کاری است.

در این میان، جدای از کابل آشفته در رویدادهای امنیتی و خشونت، ولایت های بزرگ مملو از مکاتب با عنوان دینی است در تمویل مالی کشورهای اسلامی بخصوص عربستان، پاکستان و ایران که هیچ گونه نظارتی بر متون تدریسی در آنها از سوی وزارت معارف صورت نمی گیرد.

و همچنان که هر ساله رقم بالایی از این مراکز فارغ التحصیل می شوند آیا برای نیازهای دینی جامعه می باشد یا تامین نیروی انسانی تروریستان برای ارتش افراط گرایان عربستان، پاکستان و امریکا؟

با وجودی که مردم همواره قربانی اصلی هر جنگ و انتحاری هستند و خانواده ها داغدار از دست دادن ها در قوانین سخت افراط گرایان و محاکمه صحرایی طالبان چنان سرخورده از ظاهرسازان دینی که دیگر این گونه مکاتب را حمایت نمی کنند، چرا حکومت به جای فرافکنی و ایجاد حاشیه امن برای قدرت های توطیه گر خارجی، اقدام به بستن مکاتب با نام دینی اما پرورش دهنده تروریسم و انتحاری نمی کند؟

حکومت کرزی و غنی با رویکرد قبول هر کمک و سخاوتی از سوی کشورهای خاورمیانه به ویژه اسلامی با این استدلال که به گسترش روابطه خارجه می انجامد بر بی کفایتی ها و کوتاهی معارف سرپوش می گذارد در حالی که عربستان برای مقابله با دشمن منطقه ای خود، ایران از هیچ تلاش در افغانستان فروگذار نیست و در پی رواج افراط گری و وهابیت در تقابل نفوذ مذهب شیعه در سرازیر کردن پول بر اینگونه مراکز می باشد.

این در حالی است که ریاض در کنار پاکستان با به رسمیت شناخت طالبان، پس از سقوط این گروه تروریستی بدون شرکت در بازسازی افغانستان تمامی سرمایه گذاری خود را متوجه دانشگاه ها و مراکز اسلامی با مضمون آموزه های افراط گرایانه طالبان می کند.

هرچند تمامی این مکاتب با عنوان دینی شامل افراط گری و پرورش انتحاری کننده نمی شود اما رقم بالایی از این مراکز در وابستگی کامل حامیان خارجی جایی برای پرورش نیروی انسانی غیرقابل انعطاف برای لشکر افراط گرایان است به همین منظور نه تنها طالبان زیر فشار امریکا یا جامعه بین المللی بلکه با کاهش بودجه و نیرو نیز مواجه نیست که شامل دیگر گروه های تروریستی نیز می باشد.

در این میان، متون آموزشی این مکاتب به آموزش الهیات طالبانی می پردازد که هیچ گونه نرمشی در مقابل هم مذهب و هم تبار در مواجه با اختلاف ها ندارد که می توان آن را در گسترش دامنه خشونت ها از قوانین سخت افراط گرایانه و محاکمه های صحرایی تا زندگی در هراس و طاقت فرسای مردم مناطق تحت حاکمیت طالب و تروریستان دید.

هرچند رقم دقیق مکاتب دینی در کشور وجود ندارد اما جز تعدادی انگشت شمار باقی در وزارت معارف ثبت نشده که تعداد آنها به بیش از 15 هزار مرکز می رسد زیرا در عدم نظارت حکومت، جنگ و ناامنی سبب ایجاد حاشیه امنی برای تمویل کنندگان در برپایی این گونه مکاتب شده است که با نام دین به گسترش ایدیولوژی های افراط گرایانه می پردازند تا نیروی انتحاری خود را در اهداف شوم تامین کنند.

اینکه مراکز وابسته به عربستان در دیگر کشورهای اسلامی دستاوردی جز تبلیغ وهابیت نداشته و سبب بروز رقابت های مذهبی و اوج گیری دشمنی دینی با خروجی لشکر افراط گرایان شده است می توان در افغانستان نظاره کرد که چگونه طالب و تروریستان به وجود آمد و سبب داعش زمینه ظهور یافت.

و زمانیکه طالبان برخی مناطق را بدون هزینه نظامی در گسترش ایدیولوژی خود تسخیر می کند که به دلیل وجود چنین مراکز می باشد، حکومت می تواند در تدوین متون تدریس شده توسط اساتید غیروابسته به عوامل خارجی، هم در جهت کاهش افراط گری گام برداد و هم حیاتی است که مکاتب دینی با خروجی تروریست و انتحاری در اقدام ریاست جمهوری بسته شود.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مدارس دینی
وهابیت
عربستان
نظرات بینندگان:

>>>   دولت هیشه کور کورانه عمل مینماید باداشت استخبارات ضعیف به سرکردگی ستانکزی این شخص فرسوده حال وبی تجربه میخواهد کشور را آباد نماید

>>>   کسیکه این جوانان 7 ساله ترریسم میگوید لعنت .....بر او باد

>>>   ابادی بت خانه زویرانی ماست
جمعیت کفر از پریشانی ماست
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هرعیب که هست در مسلمانی ماست
امروزه ۵۰ تلویزیون وده ها هزار مکتب وموسسه برای تخریب دین واسلام بیداد مینماید وملیارد ها دالر برای به بیراه کشیدن ملت عزیز به مصرف میرسد۵۶ کشور امده اند تا خانه ای دین را ویران نماید واین همه تلاش برای نابودی فرهنگ وعقاید ملت افغان بکار میرود ومیخواهند اساسات دینی ومدارس اسلامی را زیر غطای وهابیت وتروریزم و... تخریب ونابود سازند ماخود نیز بجای این که جلو این همه سیل تهاجم الحاد را بگیریم با انها یکجا شده تیشه به ریشه ای اسلام ودین خود میزنیم
وواضح است که وهابیت وبعض از مکاتب افراطیت را نیز همین مهاجمین بخاطر نفرت پراگنی واختلاف وجدای مسلمین ازهمدیگر ترویج مینمایند وبا ایجاد مکاتب ترویج افراط وحدت کلمه ای مسلمین را به دورنگی وتشتت می کشانند وقتی مسلمان می بیند که خانه ای دینش به پیش چشمانش خراب میشود و از هرسو علیه مکتب نجات بخشش حمله های بی رحمانه وبی مروت صورت میگیرد بخاطر نجات این عقیده ای خود به هر سرابی متوصل گردیده در صدد دفاع ازین همه حمله های بی مهابا بر می اید کسانی که در صدد مسدود ساختن مدارس دینی بصورت مطلق برمی ایند یا اله ای دست دشمن هستند ویانادان وجاهل بوده تبلیغات سو وناروای دشمن های دین بالایش اثر گذاشته وفریب خورده است هرمسلمان اعم از شیعه وسنی وهر اهل دین ومذهب باید به مکاتب دینی عقاید ومعتقدات خودرا فرا گیرد واموزه های دینیش را بصورت درست وواقعی رهنمون شود بسته شدن مدارس روش مناسب نیست در اتحاد شوروی سابق وچین کمونیزم و... ده ها سال مساجد ومدارس و منابع تعلیمات دینی مسدود بود کنون بهترین علاقه وذوق را به فراگیری علوم دینی انجا ها دارد اگر به نظر معاندین ومخالفین اسلام عمل نمایم نصف از قران وبسیاری از اساسات دینی خودرا تعطیل نموده فقط یگان اخلاقیات ساده وابتدای را بیاموزیم وعمل نمایم ولی این دین چراغ خداوندی است هرانکس که اورا پف کند ریشش میسوزد وناکامونامراد میگردد ووعده ای خداوندیست کهخداوند نور خودرا تکمیل مینماید ولو کفار ومشرکین ومعاندی این اکمال را ناپسند تلقی نمایند
تبنگ چی

>>>   باید بسته شود بدرد نمیخورد

>>>   راست مى كوهيد . به عوض اين مكاتب بايد رقاصه خانه ها و كورس هاى سازنده كرى بسازند .

>>>   اگر من قدرت می داشتم، تمام مکاتب دینی (شیعه و سنی) را ممنوع اعلام می کردم.
مانند سابق (قبل از جنگ ها) در مکاتب دو مضمون بنام قرآن و دنیات را تدریس می کردم و بس.
معاش تمام ملا ها را از بودجه دولت قطع میکردم. هر ملا مجبور بود مانند دیگران برای اعاشۀ زندگی کار کند و از مزد کار خود فامیلش را اعاشه کند. قبل از جنگ ها همین طور بود. به همین اساس مردم افغانستان در همان زمان از بهترین و متدین ترین مسلمانان دنیا بودند.

>>>   اینها درداخل افغانستان بحیث دشمنان آینده وطن ومردم خود تربیه میشوند این آینده این اطفال است

>>>   از این به بعد
تاجیک از تاجیک های تاجیکستان وازبک از ازبکهای ازبکستان
قرقیزها از قرقیزستان، بلوچها از بلوچهای ایران پاکستان، عرب ها از عربهای خلیج، ، هزارها از هزاره های پاکستان وایران ، قزلباشها وبیاتها از بیاتهای خارجی وترکمن ها از ترکمنستانیها، ودیگر اقوام از دیگر اقوامی که از قومشان هستند حمایت کنند....

>>>   از این به بعد
تاجیک از تاجیک های تاجیکستان وازبک از ازبکهای ازبکستان قرقیزها از قرقیزستان، بلوچها از بلوچهای ایران پاکستان، عرب ها از عربهای خلیج، ، هزارها از هزاره های پاکستان وایران ، قزلباشها وبیاتها از بیاتهای خارجی وترکمن ها از ترکمنستانیها، ودیگر اقوام از دیگر اقوامی که از قومشان هستند حمایت کنند....

>>>   کشته شدن طالبان تقدیر الهی است

>>>   مدارس دینی افراطی از طرف عربستان تمویل و توسط پاکستان که طالبان و داعش رهبری آنرا دارند اداره میشود و دولت افغانستان با افراطنون عربستان و پاکستان همکاری مستقیم دارد

>>>   نویسنده متن اینرا باید بدانید که همین مردم دین اسلام را سراسری خواهد ساخت و خون پاک این شهدای که صرف در راه دین تعلیم میکرد و نی در حکومت بود و نی در طالب از ګریبان شما مرتدد ها خواهد ګرفت و شما که امروز بی دین و بی مذهب شده اید از جانب خدا نیز رانده خواهید شد چون با دین اسلام دشمنی میکنید و خداوند دین برحق خود را خودش حفاظت خواهد کرد و شما مرتد ها جوابګویی این اعمال شیطانی خود خواهد بودید.

>>>   دولت افغانستان بایست با تمام جدیت مدارس دینی را در کشور تحت قیمومیت وزارت معارف کشور قرار داده فعالیت های این چنین مدارس را تحت کنترول در آورد در غیر آن افغانستان ابداً روی خوشی و آرامی را نخواهد دید.
احترام
دیدار از کارته نو کابل

>>>   تابلوی مونالیزا :
بی تردید یکی از مهمترین و گران‌ترین آثار هنری جهان تابلوی مونالیزا یا لبخند ژوکوند، اثر بی بدیل لئوناردو داوینچی است که در موزه لوور فرانسه نگهداری می‌شود.

این اثر به قدری با ارزش است که هیچ قیمتی بر روی آن نمی‌توان گذاشت. مونالیزا در بخش ویژه‌ای در پشت شیشه‌‌های مخصوص موزه لوور نگهداری می‌شود و بازدیدکنندگان حتی نمی‌توانند به دو متری آن نزدیک شوند. حفاظت از این اثر آنچنان اهمیت دارد که عکاسی با فلش از آن ممنوع است.

حال تصور کنید به هر دلیل قرار باشد تابلوی مونالیزا به جای دیگری منتقل شود، به نظر شما این انتقال چقدر هزینه خواهد داشت؟

پیش از این فرانسواز نیسن، وزیر فرهنگ فرانسه قصد داشت تا این تابلو را برای مدت کوتاهی در موزه دیگری در کشور به نمایش بگذارد اما با دیدن هزینه ۳۰ تا ۳۵ میلیون یورویی انتقال آن به کلی از تصمیم خود منصرف شد
هزینه بیمه تابلو ۲ میلیون یورو، ۲ تا ۳ میلیون برای ساخت محفظه نگهداری، ۵ میلیون یورو بسته بندی و حمل و نقل و ۱ تا ۲ میلیون یورو برای حفاظت انسانی و الکترونیکی هزینه خواهد داشت
ر

>>>   تحلیل نیکو و ارزشمند است . اما رژیم غیر ملی مانند حکومت اشرف غنی
احمد زی از سایه خود میترسد .چون دینداری محمدی او مشکوک است
حتی اقدام منطقی در بیلانس قدرت دینی و مدرنیته کرده نمیتواند . از تاریخ
امان الله خان خوف دارد . ما یک شخص مسلمان راستین را که علمیت اش
بتواند جامعه را در بیلانس این دو اقتدار ( دینی و مدرنیته ) رهبری
کند ضرورت قطعی داریم .
م.زمین بوس کابل

>>>   همه مکاتب دینی این مراکز تروریست پروری باید بسته شود!!!
با احترام شیخ الحدیث

>>>   ما بار ها و بار ها گفته ایم که در کاریکولم مدرسه های دینی تجدیدنظر لازم
است و علوم طبیعی و مثبته و جدید دران جا داده شود تا جوانان با یک دید
وسیع تربیه شوند . در مقابل در وقت حامد کرزی در عوض اینکه به چنین امر
لازم توجه شود با عربستان و هابی قرار داد بسته شد و بهترین مکان با وسعت
معتنابه در نظر گرفته شد تا و هابیت در افغانستان نفوذ تهدابی کند . دانشمندان
که بیلانس علوم را ( دینی و مدرنیته ) در ظرفیت علمی دارند
با قلم و نظر و دیدگاه و جهان بینی شوریدند .عربستان اعلام کرد که این مرکز
تعلیم قرآ ن خواهد بود . ( به خدا قسم که از بسیار اعراب مردم
قرآن خوان ما بهتر قرآن تلاوت میکنند و میدانند )
اما درین اواخر میبینیم که عربستان انشاء الله به مدرنیته رو آورده اند .
ما اسلام را زمانی خوب وبا پایه حفظ میتوانیم که از علوم و فناوری های جدید
با جهان مدرن پا به پا شویم درین صورت میتوانیم به قول مولوی از قرآن مغز
را برداریم و الا تا ابد همینطور خواهیم ماند . جای نماز ما با قبله نما و تسبیح
و . . . درچین و تایوان و غرب جور شود وما در تمام ساحات زندگانی
دست نگر و محتاج باشیم و شکار تکفیری ها ، تروریست ها و خراب کاران .
غربیان مولد و سازنده باشند و ما خریدار و مستهلک .
م.ش.ف کابل

>>>   امروز با علوم جدید ازفزیک و شیمی و غیره که فناوری ها محصول آنندکهکشان ها کشف و راز و اقتدار بلند خلقت خالق آشکار شده میرود
سه روز قبل اعلان شد که کاوشگر ناسا که به بودجه یکونیم ملیلرد دولار
ساخته شده به آفتاب می رود و . . . اما ما هنوز در خم کوچه ها اسیریم.
ای وای صد وای بر ما
م.ش.ف کابل

>>>   کلیسا سالها در غرب مردم را مورد ظلم وستم وافراطیت قرار داد .تا اینکه رونساس اتفاق افتاد.
حلا طالبان ویا ملاها مردم را انقدر مورد افراطیت قرار میدهند که مردم از دین بیزار شوند
واین ملاها سرنوشت کلیسا را رقم میزنند

>>>   مدارس شیطانی تعطیل شود.

>>>   امریکا انگلیس عربستان سرمایه گزاری بزرگی بالای افراطگرای در افغانستان نموده است. بسیاری مدرسه های دینی در جنوب افغانستان تحت کنترول انها است.

>>>   حامد کرزی طالبان را برادر خواند و داعش در اوایل ظهور آن که به چندین
مناطق در جلال ابادمسلط شده بود و قریه هایرا کم و بیش در ولایت دیگر
از جمله بدخشان خال خال متصرف شده بود صریحآ نادیده گرفت و حضور
آنهارا رد کرد . اجازه نمیداد بالای قرار گاهای طالب حمله و عملیلت صورت
بگیرد . اظهار فرمان دهان لوگر و حوزه پکتیا که در گزشته ها نشر شده.
افراد جنگی طالبان را قبل از محاکمه وتثبیت مجازات خلاف قانون از بازداشت
های بگرام و غیره آزاد کرد و این یاغیان و باغیان را افغانستانی های متساوی
الحقوق خواند . بعد ازو اشرف غنی احمد زی همان پالیسی را پیش گرفت
مدارا و سیاست تضرع را تعقیب کرد. و حق هم تباری را انجام دادند .
لذا درین ۱۲ تا ۱۵ سال گزشته طالبان ریشه قایم کردند و تار قدرت تنیدند
از ناراضی ها سرباز گیری کردند و روابط خارجی بر قرار کردند . مکاتب
ایجاد کردند و فندمنتالیست و انتحاری و تروریست تربیه کردند در بدخشان ،
ولسوالی وردوج ، جِرم ، یمگان و ولسوالی های دیگر مکتب هایشان فعال است
همچنان در حکومات محلی ولایات جنوب ، شرق مکتب ها دارند .تا آنجا
اقتدار شان سایه افگنده که از حکومات محل مصارف و خرچ مکاتب خود را
می گیرند مردم خو از خود شان است . زیرا بیچاره مردم از ترس جان مال وآل
به طالب هم عشر و زکات میدهند و هم خرچ و برچ .
درین حال و احوال ما و شما توقع داریم که اشرف غنی مکاتب تربیه ترور
و انتحار و ابفجار را ببندد که از قدرت حکومت بیرون شده.پنج سال بعد
جوانان ۲۰ و ۲۵ ساله با مغز های طالبی و تکفیری به امید بهشت وعده
داده شده آتش پرچه ها و خود بمب ها و راکت ها ی متحرک و راهنمایی شده
خواهند بود که نقش حجر را میتوان شست اما سینه و سرو باور ایشان را نی.
م.زمین بوس کابل

>>>   شاید باور نکنید ولی این مکاتب که در پاکستان وجود دارد خطر جدی برای امنیت ملی افغانستان به حساب می اید ۔ طالبان انسان های ساده زیستی بودند اما طعم قدرت را چشیدن و دیگر ول کن قدرت نخواهند بود ۔ سالها است مردم اواره و بدبخت این سرزمین توسط غلامان و طالبان که ادعای خدایی می کنند به قتل می رسند ۔ هر جایی که ملاها پا گذاشتند انجا به جهنم تبدیل خواهد شد ۔
حبیب الله یوسف زی

>>>   بایدهمگیشان نابودشود تاریشه داعش وطالب خشک شود
اینهاکه امروزبه عنوان طلبه درمدارس دینی درس میخوانند فرداهمگیش داعش وطالب است اینهاتاکه بچه هستند بچه بی ریش ملاهاهستند ووقتیکه کلان شدن ملاعمر و ملارسول وملادادالله میشوند پس باید دولت مدارس این کثیف هارا بابمباران کند که نیست ونابودشود فرقی نمیکند بچه طالب هم طالب هم طالب
است باید خورد وبزرگش نابودشود تادیگر انتحاری نشود
درمسیر راه هاگروگانگیری نشود دولت بایدبه امنیت مردمی فکرکندکه درکنارش است بخاطر این دولت جوانان مردم درسنگرهای گرم درمقابل همین وحشیهامیجنگند شهیدمیشوندمعیوب ومعلول میشوندباید دولت به مناطق تحت کنترل خودفکرکند نه مناطق داعش وطالب هرقدرکه بمب های خطرناک
است باید بندازد سرشان که بفهمندکه انتحاری یعنی چی
گروگانگیری وسربریدن یعنی چی.
م د

>>>   تمام مدارس دینی از خورد تا کلان تحت اداره وزارت تعلیم و تربیه در آورده شود و پروگرام درسی مکس از علوم دینی و طبیعی باشد و مدرسین دینی
تحت پرو گرام موضوعات دینی را تدریس نمایند .
عبدالحنان میرزایی

>>>   دین عالم تقدس و معنا است باید از حکومت داری و سیاست جدا باشد
بودجه و مصارف مساجد تقویه شود .مکاتب دینی ثبت وزارت تعلیم و تربیه
شده و طبق پروگرام پیش برود .وقیکه یک دانش آموز از مدارس فارغ میشود
باید از علوم مختلف بهره داشته و طبق علاقه اش بتواند به ادارات جذب شود
محمدالله عثمانی

>>>   نمایندگان مردم چرابه فکردیگر مردم نیستن فقط فکرملاها مفت خورهستن شما که ازدین خدامحافظت میکنیداز جیب خودخرج کنیدوباج نگیرید ازمردم وانتحاری نکنیدبین مردم وخون انهاازخون مردم کابل رنگینترنیست حساب کنیدببینید چقدازمردم افغانستان حدف حمله های انتحاری طالبان قرارگرفتن و چقدانسان اواره شدو به خارج رفتن وازدین بی دین شدن این نتیجه همین جنگهای طالبان بوده وهست و کافرکافراست چه ازامریکا کمک بگیری چه ازروسیه یا دیگرکشورها مشکل برسردین نیست مشکل اصلی این است که طالبان به بهانه دین و ازبی سوادی مردم استفاده میکنن وبه زوربه مردم حکومت میکنن ونمیتوانن مثل بقیه مردم کارکنن ومفت خورن

>>>   با استفاده از دين انتحاري تربيه ميشود اما تا حال نشنيدم از مكاتب دولتي تا خصوصي كورس ها حتي رقاصه خانه ها انتحاري تربيه نمي كند تمام فساد در همين مدرسه هاي ديني است نفرت دارم از ايشان دين مقدس ما را بد نام كردن به همه دنيا.

>>>   همه رو باید بست این ها جز نفرت و افراطیت چیزی دیگر یاد نمی دهند و ما
ین همه ملا قاری حافظ و... نیاز نداریم
اینها سرتان جامعه هستند
اگر من قدرت می داشتم زیر ۱۸ سال رو اجازه ورود به این توحش خونه ها نمی دادم
کریمی

>>>   مدارس دینی نگوئید مراکز تروریستی و انتحاری بگوئید. تا این مراکز تروریستی و ضد اسلامی انتحاری در افغانستان باشد قتل عام مردم توسط طالب و داعش با پول عربستان و امریکا جاری است تمام مدارس تروریستی پاکستانی در افغانستان را بسته کنید.

>>>   کودکان معصوم افغانستان را از دست جلادان تروریست طالب و داعش نجات دهید این مدارس مرکز فساد، ترور، انتحار و بچه بازی و لواط است. این مراکز فساد را بند کنید و ملاهای پاکستانی و عربستانی را از افغانستان اخراج کنید

>>>   همین مدارس به اصطلاح دینی اما در حقیقت وحشت و تروریستی در پاکستان قدرت را از دست حکومت ملکی خارج ساخته و صد ها نهاد های
ترور به نام دین و قرآن اعمال تروریستی را به کمک نظامیان پاکستان انجام میدهند . ازین خاطر است که ISI در پاکستان در اقتدار دولتی دست
بلند را دارد .
رحمن بخش ننگرهار

>>>   مسلمان نیستن دینشان که مشخص است که یهودی هستن وهدفشان کشتن مسلمانان است مسلمانان را در خانه هیشان حمله میکنندومیکشند مانندقریه میرزاولنگ مردم چی گناه کرده بودندکه همین کفارسرشان حمله کرد وخانه هایشانرا خراب ساخت اطفال وپیر وجوان را سربریدن درمساجدمسلمانان راهمین طالبان وحشی انتحاری میکنندمگرمسجدجای عبادت همه مسلمانان نیست

>>>   مراکز دینی مراکز تاریکی وفساد اند!

>>>   وزارت معارف یا وزارت تعلیم و تربیه در یک کشور به این منظور است که
تمام نهاد ها و پروگرام های تعلیمی و تربیتی را نظارت و هم کمک کند .
مگر مدارس به اصطلاح دینی مراکز جهالت و ظلمت استند که تحت نظارت
و تنظیم وزارت معارف در نمی آیند .
سلطان محمد حقبین

>>>   از برای خدا اولاد مسلمانان واقعی و راستان خدا را از شر فساد این
مراکز ترور ، وحشت ، لواط و ده ها انحرافات اجتماعی و اخلاقی نجات
دهید و ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍انرا تحت اداره وکنترول بگیرید .
نیاز محمد نیازی

>>>   به راپور آژانس خبررسانی فرانسه از ریاض و بنابر اعلام رسانه های رسمی، شرکت امریکایی AMC که ( دارنده بیشترین تعداد سینما در امریکا و جهان است و در زمینه راه اندازی، اداره سالون های سینمایی فعالیت می کند) قرار است طی پنج سال آینده 40 سینما را در 15 شهر عربستان سعودی راه اندازی کند.
مرکز ارتباطات بین المللی وزارت اطلاع رسانی عربستان سعودی در اعلامیه ای اعلام کرد شرکت امریکایی AMC پیش بینی کرده است تا اولین سینمای عربستان سعودی را 18 آوریل در ریاض راه اندازی کند

>>>   در یک شهر امریکا که من به دیدن اقارب خود رفته بودم . برای تعلیم دینی
نه نفر اطفال از یکصدو پنجاه کیلومتر مسافت یک ملا با موتر تیوتای خود
برای درس دادن می ‍امد در ماه دوم کم کم شروع کرد به تعلیمات تروریستی
و انفجار و انتحار در راه خدا . بچه ها ازین به والدین خود قصه کردند
مردم بر ملا شوریدند و به پولیس محل اطلاع دادند و از فرستادن اولاد های خود پیش هر ملای دیگر خود داری ورزیدند در تحقیق معلوم شد که او
گمارده ء یک سازمان تروریستی بوده .
حبیب نجاتی

>>>   داستان تجاوز یک ملای مسجد در ولایت سمنگان که دخترک خوردسال را که برای کسب تعلیم با چند دیگر به مسجد نزد ملا می آمدند به یک باغچه برده تجاور کرد به همه معلوم است و ده ها مثال دیگر ازین قبیل .
عاشور محمد

>>>   نه میدانیم دولت چه مشکل دارد که مدارس به اصطلاح دینی را تحت کنترول و اداره و تامین مالی نمی گیرد .
م . تاج

>>>   هر وقت و زمان ایجاباتی دارد . شرایط بد موجود ضرورت دارد که محل ها
و مدارس دینی کوچک و کلان مسدود گردد و یا مانند مکاتب دهاتی و کوچک
زمان ظاهر شاه تحت کنترول نظم و اداره دولت قرار گیرد . و وقتآ فوقتآ توسط
مفتشین معارف بررسی و ارزیابی شوند . هیچ ملا و مسجدی و قریه و محلی
اختیار ایجاد مجمع تدریس را نه داشته باشد .
عبدالودود ساحل

>>>   شخص به ظاهر مسلمان و در قبای شیطانی که ضررش به خلق میرسد
هزار مرتبه بد تر است نسبت به کغر که نفعش به مردم میرسد
عایه منصور

>>>   غیر از تعلیمات ترور و اختناق وبمب سازی و انفجار و انتحار
فکر کنید که در یک حجره ء مسجد ده بیست دختر و بچه تحت چوب
یک آخند جمع می شوند .دیگر ترس و بیمی هم نیست . کنترول و تفتیشی
هم نیست چه می گزرد .من خاطراتی از وقایع انحرافی و اخلاقی دارم
شرم میدانم بیان کنم
ایوبی

>>>   افسوس دین به دست اشرار افتاده گرگ ظالم و گوسفندان است ساده
نفرت به گردش چرخ بی مقدار پیاده شد سوار ، سوار پیاده
رباعی از علی مشهد

>>>   رباعی :
تدریس و تعلُم گر چه باشد صواب چون به فتنه رسی حقیقت را دریاب
بی دینان چو برمسند درس نشینند کفر وجهل تعلیم دهند، تا اسلام ناب
دادالله مشهد

>>>   جان من مژگان بمال و بر خیز زخواب
ریسمان حقیقت بر دور خرد بتاب
این کور دلان که دعوی دیانت کنند
جانی اند و فاسق وگمره،مست و خراب
علی مشهد

>>>   مدرسه های دینی در واقعیت وحشی و تروریست تربیه کردن است ، در غیر از ان این چلی های چه بدرد جامعه خواهد خوردند؟ چه شیعه و چه سنی افراطی ها منفور و مردود هستند و نه گذارید نسل های آینده را به زهر دین وحشت تربیه نمایند

>>>   توجه توجه !
در مدارس به اصطلاح دینی اولین درس که از گردان گرامری افعال در علم
صرف به نوآموز که مانند یک غنچه است درس داده می شود .
فعل ضّرَبَ ( زدن ) است به این فارمول :
ضرب یضربُ ضربآ فهو ضارب
و ضْرب یضرب ضربآ فهو مضروب
... .....
یعنی زدن زدن و بکن
چرا از فعل کتب علم سلم و غیره افعال ایچنین شروع نه میشود .
مطلب اینست که پروگرام و کاریکلم درسی این مدارس به اصطلاح دینی
و درس خانه های حجره های مساجد از ابتدا و بنیادی از خشونت و بزن و بکن
شروع میشود تا برسد به بمبینگ ، انفجار ، انتحار ، حریق و تخریب آبادی ها
پل ها و قران سوزی و کتب سوزی در انفجار مساجد و مکان های باوری مردم
و حریق مکتب ها .
چون حکومت ها درینموارد گوش خود را کر و چشم خود را کور و پای خود را
شل ( فلج ) و دستان خود را چلاق ( فلج ) می گیرند . مردم و آگاهان دست
حکومت را شریک میدانند .
میدانیم که حکومت کردن در بحران آفرینی و بی شرمی از نگاه ماکیاولیزم
یک مکتب خاص سیاسی است که معظم اشرف و تیم قبیله گرای او به این
مریضی سیاسی مبتلا هستند . از انتخابات تقلبی و فاسد تا بحران آفرینی

>>>   درست فرمودید که درس دینی در نزد ملا ها از زدن زدن و کشتن
شروع میشود .
عبد الخالق مهجور

>>>   آخند ها در توجیه سیستم درسی غیر انسانی خود این زمزمه را آفریده اند.
چوب آخند گل است // وقت زدن بلبل است
قاری شکور

>>>   مدارس آخندی و ملایی در مساجد و ‍‍ادرس های دیگر به نام مدارس دینی
مسدود و ممنوع گردد اما در عوض در مکاتب دولتی و رسمی حتی تعلیمات
ابتدایی دینی و روش وضوء و نماز تقویه گردد . زیرا حجره های مساجد
مکان خلوت برای فسق ملا ها تبدیل شده
سلیم کارمند

>>>   آن ملا ایکه یک دختر خورد سال را در سمنگان به یک باغ برده تجاوز کرد
شرم و روسیاهی ملا های مسجد است که از مسلمانی لاف میزنند .این قضیه ثبت تاریخ وقایع چنینی است و لزوم لغو تدریس را در مساجد حتمی میسازد
احمد منیر خزان

>>>   نجات افغانستان از ترویج و گسترش افکار افراطی کار بس دشوار است، اما راه حل دارد ، راه حل آن تامین امنیت ، بهبود ریشه ای اقتصاد ، بلند بردن سطح زندگی خانواده ها،و سطح آگاهی سیاسی ،مردم.اطفال چه کسانی وارد مدرسه های دینی می‌شوند ، اطفال خانواده های غریب و بی بضا عت اطفال فامیل های مرفه حال در ‌دهلیز های مکاتب شخصی قدم میزنند. وید یو های بیشمار در مورد مدرسه های دینی با تهیه ای فلم های مستند از طرف تلویزیون الجزیره در اینترنت است مردم انرا نگاه کنند آنگاه خواهند فهمید که راه مدرسه ها به کجا میانجامد.تا جاییکه من نوشته های دوستان را در هر بخش مرور می‌کنم بجای طرح مسایل جدی چون شکار اطفال ما بنام مدرسه ،دینی کشاندن آنها به فساد اخلاقی ،استخدام شان در کار های شاقه و صد ها مشکل که در سر راه اطفال کشور که فردای این ملت هستند ،وجود دارد، همواره تو هین و تحقیر یکدیگر ، مصروف اند،قوم و ملیت یکدگر را توهین می‌کنند،ما با چنین برخورد هیچ کمکی به این اطفال بیگناه که شب و روز در فقر نا امنی و آینده ای نا معلوم به سر میبرند نمیتوانیم بکنیم. ریس جمهور و اجراییه با هم تفاهم ندارند، اعضای پارلمان در فکر کمیشن کاری
اند، والیان در فکر زدو بند ها و اعمال مافیایی، تنظیم های اسلامی در فکر چوکی و مقام ما اصلا بیرحم‌ترین انسان ها در روی زمین خواهیم بود اصلا احساس انسانی بودن ما مسخ گردیده است.هر روز سوار موتر های شیشه سیاه با بادی گارد ها هستیم و بر مردم خود ناز و فخر میفروشیم ، حتی ظاهر شاه ، داود خان با چنین تکبر سوار موتر شان نمیشدند، حتی داود خان تنها ،بدون دریور از قصر سوار موتر برون می‌شد به همین ترتیب رهبران بعدی
چنین تکبر نداشتند و اکنون حتی آشپزان این جهادی ها گروپ تعقیبی
دارند، رهبران مسوولین دولتی و نمایندگان مردم از سایه ای شان میترسند
با چنین وضعیت درد ملت و درد طفل سرگردان همچنان بیدرمان خواهد
ماند من یک مثال از دلسوزی دگران مینویسم :بس حامل بیش‌تر از بیست ورزشکار جوان در یکی از شهر های کانادا تصادم و همه ورزشکاران از بین رفتند، دوستان این گروپ درخواست کمک از مردم کردند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است