رییس جمهور بعدی غنی است
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۵۹    ۱۳۹۷/۱/۱۴ کد خبر: 149258 منبع: پرینت

رقابت های انتخاباتی بین دو قوم غلجایی و درانی به رهبری اتمر و کرزی سمبولیک خواهد بود.

قدرت و ثروت در دستان کرزی و اتمر است هرچند تعیین کننده و نقش پررنگ را امروز اتمر (اجیر انگلیس) دارد. بعید به نظر می رسد کرزی شخصا وارد کارزار رقابت ها با غنی شود احتمالا پشتونیست ها تلاش کنند یک انتخابات نمایشی میان احدی و غنی برگزار کنند.

چرا پشتونیست ها میدان رقابت را اینگونه می سازند؟ پاسخ مشخص و روشن است مکتب فکری همه آن غرب زدگان و شرق گرایان آنهایی که از دانش آموختگان غرب یا مدارس دینی شرق وارد کابل شده اند حفظ قدرت یک پشتون در اولویت شان است.

آنها نخستین کاری که کرده اند ستون های قدرت و اقتصاد را در دست گرفته اسند و دیگر اقوام را با سرکوب و اعمال فشار، تهدید، تبعید، تحریم، اختلاف و .. از صحنه برداشته اند و بلخ که آخرین امیدها بود آن را اشغال کردند.

حالا رقابت انتخاباتی را میان دو قوم پشتون به راه می اندازند تا دیگران یکی را انتخاب کنند! به نظر می رسد آن اقلیت فاشیست موفق و پیروز باشند زیرا احمق تر از رهبران ما تا امروز وجود نداشته است. آنها با تمام مردم و پشتوانه بزرگ خود در جامعه برای معاون شدن، سفیر شدن و ... پیش آدم هایی رفته اند که هیچ قدرت و جایگاهی نداشته اند!

آنها اگر انتخابات پارلمانی برگزار کنند اکثر نمایندگان وفادار خود را با تقلب وارد مجلس خواهند کرد، در ریاست جمهوری با یک تقلب راحت و روشن هم که باشد خود را برنده اعلام می کنند و آنها همه نهادها را در اختیار دارند چه نیروهای اثرگذار خارجی و چه داخلی. دل بستن به نهادهای نظارتی غربی اشتباه است آنها برای منافع شان این دولت دست نشانده را ساخته اند پس از آنها نباید انتظار شفافیت و پیروز شدن بر حق را داشت.

چگونه امروز پشتونیست ها در اوج قدرت و غیرپشتون ها در اوج ضعف پیروز شوند؟ راه حل چیست؟
اتحاد، انسجام و یکپارچگی ازبک، هزاره و تاجیک و ... تحت رهبری واحد تنها راه حل است و برای به دست گرفتن حق شان به نهادها و مجامع بین المللی چشم امید ندوزند به قدرت مردم خود ببینند و از راه قدرت ارگ را تسخیر کنند آنگاه همه تابع خواهند شد.
هرچند این هم...

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امیری
اشرف غنی
انتخابات
قوم پشتون
رهبران
نظرات بینندگان:

>>>   تاجک ها درغصب زمین ها واختلاس وفساد اداری از پشتون ها پیش هستند خدانکند که اقلا تا سی سال بعد قدرت بدست تاجک ها بیافتد چون اینها مادر فساد بی عدالتی ظلم وتبعیض هستند مخصوصا وارثین سقو خیل ، توبه توبه ازینها ،
ر

>>>   معلومدار اینرا هرکس میداند از همین حالا معلوم است

>>>   بلی ریس جمهور بعدی غنی است نه اشرف عنی بلکه رولا غنی اگرچه فعلا هم در پشت پرده عفلا هم ریس خازجی ها رولاجان است وای صبر خارحی ها به پایان رسیده ایبار هرچه با دا باد ایشان را رسما معرغی میدارند
مجید کرزی

>>>   یک دور دیگر فقط یک دور دیگر برای اشرف غنی کافی است که گیلم فساد و فساد پیشه گان جمع شود و کشور ما نفس نسبی راحت بکشد.
کابلی

>>>   تا مستعمره انگلیس ِ امریکا و روسها باشیم همین اوغانها یکی پی دیگر ریس جمهور میشوند چون اینها در غلامی شجاعت دارند.و اقوامشان هم تنها خوش هستند که اوغان در قدرت باشد فراموش میکنند که ۲۶۰ سال است اوغان به کمک خارجی ها متجاوز در این خاک بدون کدام دست اورد حکومت کرده اند و حال مردم که ازاین بدتر شده میرود مشکل نیست فقد اوغان در قدرت باشد

>>>   معلومدار است!!!!! که غنی ریس جمهور اینده است! زیرا او نه قاتل است نه خاین است و نه دزد!!!!!!!!!! و ارزویش فلاح ملت است! ابدی را می اورد و دزدان را د رقطی جای میکند!

>>>   ريس جمهور بعدى هم از طرف أمريكا تعين مى شود نه مردم .

>>>   یعنی تمام اقوام غیر اوغان همان اندازه که در ادارات باقی ماند در ۵ سال اینده دست خودرا از وظیفه های دلتی بشویند چون افغانستان بخصوص کابل مانند تورخم خواهد شد . در این ۵ سال غنی کثیف چی دست اورد داشت که بازهم این بی شرم غلام شوق حکومت را به سر دارد.

>>>   محترم گل امیری!
ایا میدانید ریس جمهور چه معنی دارد؟ایا انتخابات واقعی در دنیا وجود دارد؟ گرچه در هیچ جای دنیا انتخابات واقعی ومردمی تحقق نمی پذیرد وانتخابات امروزی حزبی وگروهی و... میباشد که اعضای حزب اکثرا بدون رضایت از اشخاص واقراد بسوی انتخابات سوق داده میشوند با وجود این همه نواقص وعیوب میشود ان انتخابات رابصورت نسبی مورد تاید قرار داد اما در مملکت های زیر اشغال ومحکوم وملت بدون اراده ومجبور ولو اگر کسی را تعیین وانتخاب نمایند به انهای رای میدهند که از سوی استعمار ومتجاوزین معرفی ومهره گذاری وتنصیب شده اند چه جای که در همچو انتصابها بازهم ارای ملت تحت اشغال به بازی ومسخره گرفته شود وارزش نداشته وبه پشیزی نه ارزد در همچو یک حالت میشود شخص منتصب ومزدور را ریش جمهور نامید!!!؟ وباز ان شخص احیانا خلاف قانون اساسی کشور فاقد ایمان وتعهد وجدانی باشد
حاجی زوار

>>>   مهاجر همین اوغانها یا پشتونها یا نسل گمشده اسرائیل هستند۰ شواهد انکار ناپذیر وجود دارد که اصلیت قبلی اینها مربوط قبیله های گمشده بنی اسرائیل میباشد که از بخت بد درکوه های سلیمان پاکستان امروزی رسیدند و در آنجا جابجا شدند۰ همین پشتونها آخرین گروه قومی هستند که در یکی دو قرن آخر از اطراف کوه سلیمان به خراسان باستان هجوم آوردند و مرحله به مرحله وحشت آوردند و همه چیز را به خاک و خون کشیدند۰ حال این وحشی ها ساکنان اصلی این دیار را مهاجر میخوانند و میخواهند از ملک اصلی ایشان بیرون برانند۰
نگذارید این تمامیت خواهان بدوی نام اوغان را بر همه تان تحمیل کنند چون این نام بصورت تاریخی تنها متعلق به تنها پشتونها است، واگر اوغانها درین دسیسه خود کامیاب شدند قدم های بعدی آنها هنوز هم مهلک تر خواهد بود۰

>>>   اوغان ها یا پشتون ها میخواهند تحت نام جعلی افغان هویت دیگر اقوام را کتمان کنند وزبان فارسی را در انقراض قرار دهند ویک زبان یک تبار یک رهبر(قبیله) پشتون وزبان پشتو را طور جبری برهمه اقوام تحمیل کنند ونامش را میگذارند ملت سازی که در زمان امانالله خان ونادر خان وظاهر شاه ناکام مانده بودند نتوانستند که عملی کنند باوجودی که کورس پشتو درتمام ادارات جبری شده بود اگر کسی درکورس پشتوغیر حاضر میشد 3 روز کسر معاش واز ترفیع هم میماند ترفیع نمیکرد ولی پروسه بلاخره ناکام شد حالا میخواهند که عملی شود ولی فکر میکنم باید بازهم ناکام شود ومردم امروز نسبت آن زمان بیدارتر شده اند.

>>>   پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را۰
هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند

>>>   اهل قبیله میداند که اگر درین کشور جلو خیانت و تقلب گرفته شود حاکمیت قبیله هم ختم است۰ به همین اساس از کوچی و تیم قبیلوی او که خود به اساس تقلب و خیانت بر قدرت نسب شده اند توقع نکنید که چنان بنیاد انتخاباتی ایجاد کنند که در آن امکان تقلب و خیانت کم باشد۰

>>>   خداوند دیگر نرساند این روده قاق را که ریس جمهور شود.

>>>   چون غنی خوب به دل ترامپ کار می کند و خو اهد همین یهودی را دوباره به قدرت برساند

>>>   نخیر رئیس جمهوربعدی باید گل امیری مدافع غیرپشتونها باشد که برای شان زیاد تپ وتلاش مینماید وناخق دلش راخوش ساخته است

>>>   رییس جمهورعزیزمان جناب محمداشرف غنی واقعاانسان بزرگ وپاکی هست.خداکندبازرییس شود.خدانکندملت گیرعطامحمدقارون وتاجیک های دزدی که پانزده سال خون ملت راخوردندبیفتد.
محمدحسین

>>>   بعضی هاابنقدبی نزاکتندوقوم پرست که فقط به رییس جمهورمحبوب توهین میکنند.جناب اشرف غنی پشتون وتاجیک وهزاره همه دوستت دارندچون ادم کش نیستی ومتجاوزبه ناموس

>>>   ترامپ تا که او میگوید غنی خو میکند، پس حتمن غنی کوچی برنده است۰

>>>   مردم را از حال تا انتخابات غافلگیر ميکنند که غنى مريض است تا از دلزوزى بى منطق که افغانها دارند به مفاد غنى تمام شود. کنونستها خلقى و پرچمى ونو کران امريکا و ديګر خارجي ها افغانها را يک بار ديگر پشت نخد سياه روان ميکنند. افغانستان بيدون غنى وکرزى يګانه راه نجات و نجات معادن افغانستان است. بهانه که در رفتن ايشان افغانستان در ميګيرد هم پلان خارجي ها و نوکران حلقه به کوش شان است. خدا کند که مردم بيدار و هوشيار شوند و استقلال را نسبت به اسارت ترجيع دهند. و لو اګر يک تاجک، پشتون، و يا کدام قوم د يګر باشد. صرف غلام و برده نباشد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است