نهضت فدرالی بستر روشنگری برای جمهوری فدرال
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۱    ۱۳۹۷/۱/۱۲ کد خبر: 149202 منبع: پرینت

بر همه باید روشن باشد که نظام قبیله و سلطه عامل بدبختی و تراژدی های خونین در افغانستان است.

چون استوانه ی حیات این نظام را انحصار و تمامیت خواهی تشکیل می دهد گردانندگان این نظام از همان آغاز مصم بودند که تبارهای دیگر را یکی پی دیگر از عرصه سیاست و قدرت حذف نمایند. تا حدودی زیادی در امر "سیاست حذف" موفق عمل کردند در این اواخر عطا را به رغم آن همه پف و پتاق های فیلمی اش نیز به زانو در آورد اما داعیه داران ملی برای رسیدن به عدالت و آزادی بدون طرح یک استراتژی مدون همه شمول، سراسری و فراگیر اجتماعی دیر یا زود با بن بست مواجه می گردند.

از قبل باید گفت که نظام صدارتی در افغانستان را تجربه کرده ایم و چنین نظامی جامعه را به عدالت نرسانیده و فقط شکل و فرم یک فیشن سیاسی را داشته است و بس. افغانستان به دلیل تکثر قومی، فرهنگ های متفاوت، زبان های متعدد و جغرافیای هستی خویش دیر یا زود باید به "جمهوری فدرال" برسد.

جمهوری فدرال زمانی می تواند بعنوان یک خواست فراگیر ملی مطرح شود که فدرال خواهان افغانستان از همه تبارها دست به انسجام تشکیلاتی "نهضت فدرالی " بزنند و هر چه زودتر آن را بعنوان "خواست ملی" و "مبارزاتی" سکانداران نبرد با شوونیزم درآورند بنابراین برای شکلدهی "نهضت فدرالی" برای رسیدن به جمهوری فدرال همه باید بسیج گردند و جمهوری فدرال در راهپیمایی های عمومی، سخنرانی شخصیت های مطرح سیاسی، آگاهان و روشنفکران جوامع محروم افغانستان باید بعنوان بدیل نظام ریاستی کنونی مطرح گردد چون در نظام پارلمانی ما یک آدم خنثی مثل عبدالله و یا مثل آن را خواهیم داشت و چنین تغییری صرف جنبه ای "شعاری" بخود می گیرد.

اما در عمل استبداد، انحصار، شوونیزم و تمامی خواهی همچنان پا برجا و در مواردی شدیدتر از گذشته با "ماسک قانونی" به سرکوبگری تداوم خواهد بخشید ما در مرحله ای قرار داریم که با تشکیل نهضت فدرالی باید جمهوری فدرال را به گفتمان ملی خود تبدیل نماییم. تاکنون شخصیت های ملی افغانستان چون شهید مزاری، جنرال دوستم، سلطانعلی کشتمند، پروفسور عنایت الله شهرانی، دستگیر پنجشیری و لطیف پدرام از نظام جمهوری فدرال در افغانستان سخن گفته و حمایت کرده اند.

به نظر من در افغانستان یگانه راه رسیدن به خود کفایی و خود باوری تبارها، توسعه، ترقی، حفظ میراث های تمدنی، فرهنگی و تاریخی در جمهوری فدرال متصور است پس چرا از همین حالا طرح عبور به آن مرحله را مطرح نکنیم؟

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تقوایی
نهضت فدرالی
عدالت
نظرات بینندگان:

>>>   خوب خو دیدی برادر بروبه آب روان تیریش کو برای ما ضرور نیست

>>>   ٥٠٠٠ سال ديگر انگشت شماريد

>>>   اعلان فدرالی در کشوری مانند افغانستان اعلان جنگ داخلی است .
سیامک کندلی

>>>   تقوائی صاحب فدرالی خوبست برای اینکه هرسمت بهتر به امور خود رسییدگی کرده میتواند ، اما باور کو اگه همی اوغانها نباشه وسر رشته کار بدست همی جنگ سالارا غاصبا دزدا شروفساد باشه هیچ کی روز خوبه نمی بینه او وقت درهر السوالی وقریه هم فدرالی جورخاد کدن!
مثال اگه همی دایکندی بامیو غزنی یک ایالت شوه امی گروپای ازب وحدت ازب حرکت با هم جور خاد آمدن؟؟
موجودیت امی اوغانا برای ماوشما یک نعمت هست اگرامینا بتانن ماوشمارا براه راست هدایت کنن ! امو حکومت استاد ربانی وپیش ازو سقو خیلا دتاریخ نوشته شده دیدیم که چی حال بود،
ر

>>>   باز نوشته ها در مورد فدرال و فدرالیسم شروع شد!! فکر میکنم باز برای افغانستان آش جدیدی پخته اند و بار دیگر حق الزحمه های دالری برای نویسندگان مزدور حواله شده است!!!

>>>   جنرال دوستم، سلطانعلی کشتمند، پروفسور عنایت الله شهرانی، دستگیر پنجشیری و لطیف پدرام همه کسانی اند که چهل سال قبل در خدمت شوروی سابق قرار داشتند که از جنایات شان تا حال مردم به حال نمی آیند. این پرچمی ها حالا بادار بدل کرده اند و می خواهند به بهانه فدرالی وطن ما را تجزیه کنند.

>>>   طرح وتطبیق یک سیستم فدرالی برای این سرزمین نه تنها راه حل است بلکه باید به یقین بگوییم که معجزه یی است برای نجات همه ساکنان این خطه و حلال همه یی درگیری ها. اگر دقت کنیم تقریبآ ۴۰٪ کشور هایی جهان بشمول انگلستان، جرمنی، آسترالیا، روسیه، بلجیم، کانادا, برازیل، ارژنتین، سویس، هند، پاکستان، افریقایی جنوبی، مالیزیا، ایالات متحده عرب وحتی کشوری بی بند و باری مانند امریکا و.... با سیستم فدرالی اداره میشوند. اکثر این کشور ها(بغییر از پاکستان و هند) از نظر اقتصادی، رفاه اجتماعی و سیاسی همچو کرامت انسانی، مسولیت پذیری افراد در جامعه در جایگاه بلند قرار دارند.

چند سال پیش در یکی از نشرات خواندم که یکی ازین به اصطلاح سیاستمداران!!؟؟ ما (شاید هم حامد جان بوده باشد) و یا هم به اصطلاح علمایی ما گفته بود که نظام فدرالی در اسلام حرام است (وحکومت دیکتاتوری شهزاده هایی عیاش وهابی حلال است). دروغ گو حافظه ندارد که چندین کشور اسلامی دارای نظام فدرالی اند بشمول بادار شان. اگر مسلمانان از کشور هایی اسلامی برای حفظ کرامت انسانی شان به آغوش سیستم کفرآلود فدرالی پناه می برند پس بگذار این کفر در کشور شان بر پا شود. تا حداقل از درد مهاجرت و خطرات آن بدور باشند.

تا جایی که به یاد دارم طرح نظام فدرالی را برایی اولین بار در یکی از شبنامه و یاشاید هم نشرات مخفی سازمان کارگران جوان (تحت رهبری صوفی محمدشنا) در جریان سالهایی ۱۳۶۰ و یا ۱۹۸۰ خوانده بودم. در آن زمان این طرح آنقدر برایم جالب نبود زیرا مسایل ملی در زمان حکومت نوکران چپی (قبل از نجیب) به اندازه دوران نوکران راستی حاد نبود خودم شخصا طرف دار تفکیک ملیتی در کشور نبودم. در شرایط فعلی طرف دار چنین طرحی هستم مگر به خودم حق تصمیم گیری رانمی دهم زیرا این تنهاحق مشروع مردمی است که در داخل کشور با تمام نا بسامانی ها زنده گی می کنند تادر سرنوشت آینده شان تصمیم بگیرند.
آزاده از آسترالیا

>>>   بــه : چهل سال قبل در خدمت شوروی سابق قرار داشتند !!!
حالا کی درخدمت شوروی قراردارد کرزی هرماه بزیارت لنین میرود پدرام وشهرانی کدام جنایت کردند؟ غصب اختلاس راکت اندزی یا ترور ؟؟
همان زمان هم انسان های دانشمند سالم وطندوست بودند حالا هم !

>>>   نظام فدرالی در افغانستان یک نظام واقعن مردم سالار ودموکراسی واقعی است.فدرالیزم به معنی تساوی حقوق ملیت ها بوده هیچ ملیتی ب ملیت دیگری تحمیل نشده همه مردم برادروار درکنار هم زندگی میکنند. برتری جویی قومی نمیباشد هیچ انسانی بردیگری برتری نخواهد داشت. پاسداران ارتجاع وشوونیزم وبرتر جویان قبیلوی وقیحانه ادعا دارند که گویا فدرالی به معنی تجزیه تبلیغ میکنند ولی آنها خوب میدانند که تجزیه نیست ولی سبوتاژ میکنند مردم نادان خودرا تحریک واغفال میکنند. درحالیکه مدرن ترین وبزرگترین کشور های جهان درآسیا اروپا امریکا وآسترلیا نظام های فدرال حاکم بوده به طرف کدام تجزیه نرفته اند بلکه وحدت ملیت ها بخوبی تامین گردیده است.{ون امرکا آلمان وسیه آسترلیا سویس حتا پاکستان.ثبات پرستان کج آهنگ که مناطقی را به اختیار طالبان قرار میدهد خودش یک تجزیه نیست؟؟؟ دندغوری را که گلاپ منگل به طالبان داد نتیجه همین شد که تقویه شدند.
بااحترام عبیدالله .

>>>   در نظر قبلی ام فراموش کردم بگویم: انرژیی و وقتی که حالا در جنگ سرد زبانی و ملیتی مصرف میشود میتواند در آبادانی مناطق شان مصرف شود و بیشتر وقت متمرکز به بهبود روال زنده گی شان باشند. وکیلان به جایی آنکه بفرق یکدیگر بزنند متوجه پیشبرد امور گردند. مفاد دیگر آن اینست که فساد اداری و دزدی کاهش می یابد و از همین سبب است که مفسدین و دزدان از شنیدن این طرح می لرزند و بدون دلیل موجه آنرا به باد انتقاد میگیرند.
آزاده

>>>   نظام فدرالی فقط برای کشور های مفید است که دارای یک حکومت مرکزی قوی باشند تا از خودکامگی فدرال ها که به ضرر تمام کشور تمام می شود، جلوگیری کند. در افغانستان یک حکومت قوی مرکزی وجود ندارد. در صورت فدرالی شدن هر جنگسالار یک ولایت را در قبضۀ خود در می آورد و تمام دار و ندار آنرا (مانند همین 17 سال گذشته) به شماره های بانکی خود به خارج از افغانستان می برد و دود از دمار مردم ولایت خود بیرون خواهد کرد. بعد کسی به داد مردم آن ولایت نخواهد رسید.

>>>   بنظر من هم بهتر میشود جمهوری فدرال مشکل اکثر کشور های مانند افغانستان را حل کرده است
حداد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است