علت جنگ موقعیت افغانستان است
جنگ جاری بالای موقعیت افغانستان است و در این مورد اجماع منطقوی و بین المللی خیلی ها مهم است. باید فرصت گفتگو به میان بیاید. امروز برای این گردهم آمده ایم که تهدید های مشترک متوجه ما است 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۶    ۱۳۹۷/۱/۷ کد خبر: 149045 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، نشست صلح تاشکند درباره افغانستان در حال برگزاری است.
این نشست با سخرانی های روسای جمهوری افغانستان و ازبکستان و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز گردید.

رییس جمهور غنی در کنفراس بین المللی تاشکند گفت: جای افتخار است که ازبکستان کنفرانس تاشکند را در مورد افغانستان دایر کرد و این برای مردم افغانستان امید تازه خواهد داد و ما بخاطر تامین صلح از تمام فرصت ها استفاده خواهیم کرد.

وی خطاب به حضار در این نشست ابراز داشت: ما و شما منافع ملی مشترک داریم، هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی اهداف مشترک و دیدگاه مشترک داریم در این راستا نقش مهم را انجام داده می توانیم. آینده سیاسی، اقتصادی، صلح و ثبات، پیشرفت و منطقۀ که در آن زندگی می کنیم، مشترک است. این فرصت ها نادر اند و باید از آن استفاده کرد.

رییس جمهور غنی موقعیت افغانستان را علت اصلی جنگ در کشور دانسته افزود: موقعیت افغانستان باید درک شود و از این طریق می توانیم همکاری های منطقوی را افزایش دهیم. بخاطر افزایش همکاری های منطقوی باید میکانیزم ها ایجاد و وسعت یابند. جنگ جاری بالای موقعیت افغانستان است و در این مورد اجماع منطقوی و بین المللی خیلی ها مهم است. باید فرصت گفتگو به میان بیاید. امروز برای این گردهم آمده ایم که تهدید های مشترک متوجه ما است و هدف این نشست این است تا تهدیدات مشترک را از بین ببریم. هدف مشترک ما و شما اقتصاد مشترک است. ما باید یک اقتصاد منسجم داشته باشیم و امروز این فرصت را داریم تا به یک براعظم اقتصاد مبدل شویم.

رییس جمهور غنی خاطرنشان ساخت: اگر پروژه های بزرگ منطقوی تطبیق شوند برای مردمان خود خدمت بزرگی را انجام داده ایم. بجای سیاست های تقابلی باید فضای همکاری را ایجاد و وسعت دهیم و از طریق همکاری با افغانستان باید مشکل کلیدی را که منطقه با آن مواجه است، حل کرد.

وی درباره جنگ و قربانی شدن مردم افغانستان گفت: افغانها در مبارزه با تروریزم قربانی های عظیمی را متقبل شده اند و این مبارزه به یک کشور محدود بوده نمی تواند. مکاتب و تاسیسات ما ویران شده اند، با وجود این تهدیدات، اراده ما برای ازبین بردن آن قوی است. شبکه های تروریستی باهم وصل اند و اهداف مشترک دارند. افغانستان در خط نخست مبارزه با تروریزم قرار دارد و می رزمد. شمار افراد داعش در افغانستان به کمتر از ۲۰۰۰ می رسد. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان شجاعانه در مقابل آنان می جنگند و بیش از ۱۰۰۰ آنان را کشته اند که بیشتر در ولایت های ننگرهار و کنر فعالیت داشتند. طی دو هفتۀ گذشته نیروهای افغان عملیات های موثری را برای ازبین بردن این تهدید های مشترک راه اندازی کرده اند.
شبکه های تروریستی فرامرزی تهدید بزرگ برای افغانستان و منطقه می باشند. این شبکه های تروریستی جغرافیا نمی شناسند و تروریستان از این طریق میلیاردها دالر سالانه بدست می آورند.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنگ افغانستان
نشست ازبکستان
نظرات بینندگان:

>>>   مدت ریاست آقای غنی در حال خاتمه یافتن است هنوز هم از مردم فریبی دست بردار نیست . مردم هرروز قربانی این سیاست های دروغ شده اند

>>>   کوچی زی محترم.
علت جنگ موقعیت جغرافیایی افغانستان نیست .بلکه رهبری بی خرد و خارج نشین ، فقر سواد آن هم از بعد مذهب که افراطیت را ترویج کردن ، نداشتن پلان آینده، هم دیگر پذیری و صداقت وجدان.
اینهاست وسیله تداوم جنگ در افغانستان ، و دشمن هر چه در توان دارد ازین خلا استفاده کرده هر کشور در حد خود بنا بر منافع ملی و سیاسی شان عمل کرده و هیچ دل سوز خارجی تلاش برای آسایش من و تو نمی کند بخاطریکه اهداف شان در امنیت افغانستان برآورده نخواهد شد.
باور کنید برای بیست سال اینده اگر قطع رابطه با پاکستان،عربستان،ایران،آمریکا،روسیه و انگلیس صورت گیرد و قرار داد های استخراجی با کشور های بی طرف صورت گیرد افغانستان غنی ترین و امنیت ترین کشور خواهد بود.
فعلا صد فی صد جنگ در افغانستان از جانب غربی ها ذریعه عربستان و پاکستان از طریق مذهب در جریان است .
کوچی زی ، بس است مزدوری و خود فروختگی، انتحاری ،دسیسه و عوام فریبی .
(غفور )

>>>   موقعیت یعنی اینکه همسایه شمالی اسرائیلستان هستیم اگر نه با این مصیبت گرفتار نمیشدم

>>>   علت اساسی چنگ در افغانستان موجودیت "رهبران" بیخرد و وطنفروش، ترسو، بزدل و عوامفریب است!!
دیشب غنی در بیانیه نا بخردانه اش گفت وعده های من بمردم روی کاغذ و عوامفریبانه نیست؟؟!!!
آدم و اولاد آدم باید یک کمی شرم و حیا داشته باشد!!!
غنی!
یک دو سه مثال از وعده های دروغ ترا بیادت میاورم:
- در کمپاین انتخاباتی ات با همان زبان و دهن گنده ات بمردم گفتی : یک ملیون شغل ایجاد میکنم. کجاست ان شغلها!؟ تو دهن ....جوانان تحصیلکرده را از هر نوع کار شرافتمندانه محروم ساختی. در هیچ خانه نیست که یک یا دو نفر لیسانس یا ماستر از روز آمدن نحس تو به ارگ تا کنون بیکار نباشند. تنها بیسوادان شیکپوش را از غرب وارد کردی و آنها را سخنگوی این و ان مقرر کردی تعداد مشاورین تو و گلمرجان سر به پنجصد نفر میزنند!!!!!
- تو بمردم تعهد دادی که در دسترخوانهای تان تغیر میاورم. تغیری اوردی که باعتراف خودت 30 تا 40 فیصد مردم تنها در شهر کابل شبانه گرسنه میخوابند. دهن گنده این رقم 30 تا 40 در صد نیست. لا اقل 0 در صد است!!!!
- تو بمردم وعده داده بودی که دموکراسی و مساوات میاورم!! تو چنان انارشیسم افسار گسیخته را مستقر ساختی که والی فرمان رئیس جمهور را باندازه یک توت اهمیت نمیدهد!!!
- تو بمردم تعهد دادی که مواد مخدر را کاهش میدهی!! حال حتی در بیانیه هایت از ترس وهراس نام مواد مخدر را گرفته نمیتوانی!!
درین اواخر در مقابل پرسش یک خبر نگار غربی گفتی که بدون امریکاییها در شش ماه حکومتت {توسط طالبان} سقوط میکند. اگر واقعا نواسه غنی هستی فقط یکماه امریکاییها را بگو از کشور برون شوند!! و .....تفنگ بدست و دزدان .....را بگو که مداخله نکنند، حاجت طالبان نیست ، بخدا در مدت یک هفته مردم زیر ....گورت میکنند!!!!
حقایق چنین اند غنی گنده دهن!!!!

>>>   (غفور ):
افغانستان چاره ایی جز ایران ندارد.

>>>   تنها راحل صلح است ۔و کلید نجات افغانستان صلح است با جنگ و خون ریزی مشکلات و مصیبت های مردم حل نخواهد شد # بیداری
حبیب الله یوسف زی

>>>   غـرور افغانی !!! غـیرت افغانی!!!
کشوریکه دز طول تاریخش هیچگاهی مستقل نبوده و توسط چندین کشورمختلف در طول صد سال اشغال شده وگذشته ئی تاریک وبی تاریخ دارد این لاف زدن غرور وغیرت بخاطر چی است
همین حالا پاکستانی ها روزانه ده هاراکت بالای مردم کنر وجلال آباد انداخت میکنند خاک شمارا هرسال ده ها کیلومتر اشغال میکنند درجهان بنام فقیر ترین بیسواد ترین بیشترین مرگ اطفال بدترین جابرای زنان ومادران ، قاچاقبران ، بیشترین مواد مخدر ، کشور قبیله ئی ، معاش مامئورین ونان نظامیاتنش را کسانی میدهد که اینهابرای شان یهود ونصارا میگویند ، هنوز هم داد از غرور وغیرت میزنند!!! عجب مردم بی ننگی !
کشوری به گفته نهرو خیالی کشوری به گفته نلسون رئیس جمهور امریکا خار چشم
تمدن ، کشوری همیشه محتاج لاف از غیرت وغرور افغانی میزنند !
مشکل اصلی ندانستن تفاوت بین غیـرت وجهالت است !

>>>   انجنیر صاحب داود والی قبلی بلخ برای رئیس جمهور ورقه عرض نوشته وخواسته چوکی ولایت کابل را برایش تخلیه سازند تا کابل را لندن بسازد او گفته است بحیث والی فراه نمیروم چون آنجا طالبان زیاد هستند وخطر است
ر

>>>   اشرف غنی وظیفه ما حفظ نوامیس دین مبین اسلام است هرکس به ناموس اسلام تجاوز کرد ما از آن دفاع میکنیم

>>>   علت جنگ در افغانستان موقعیتش نیست؛ بلکه مشکلات داخلی کشور است.قرن ها سپری شد ما ها یک ملت نشدیم، زبان مشترک نداریم، هویت مشترک نداریم، منافع مشترک نداریم و غیره ..
کشور های بیرونی از همین درزهای که بین اقوام این کشور وجود دارد استفاده کرده و برایمان مشکلات خلق میکنند.

>>>   علت جنگ پشتون جاهل وافراط گراوخودخواه است حاضرتمام ملت فداکندوکشورراویران کندوخواست عربستان رااجراکندعربستانی که فقط ازدین استفاده میکندوازجاهلان افغانستان اگرپیشرفت وعزت بداست اکرازادی بداست برای همه مسلمانها بداست نه تنهابرای مردم افغانستان

>>>   دقیق است که موقعیت افانستان علت جنگ است و دمباله روی فاشیست ها میباشند .
زره

>>>   - علت جنگ افغانستان واضع است که موقعیت وذخایر زیرزمین ، آب که بیدون قید وشرط به کشورهای همسایه سرازیر میشود.
- ماگوفته های آقاریئس جمهوراتائید مینمایم تاکه خود،کشورخودوممالک همسایه رانشناسیم جنگ ازافغانستان برچیده نمیشود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است