عطا تکرار اشتباه فهیم در حاکمیت پشتون
اگر والی برکنار شده در قبال چند وزارت و سفارت، بلخ را واگذارِ ارگ کند، دیگر عطا نخواهد بود بلکه تداعی کننده اشتباه قسیم فهیم است که در اعطای حکومت به رهبران پشتون، تاجیک را در حد معاونت ها به زوال کشاند 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۵۰    ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ کد خبر: 148446 منبع: پرینت

اسحاق رهگذر بر بنیاد توافق با عطا محمد نور بحیث والی بلخ تعیین شده است. قرار است که رهگذر در روزهای آینده بگونه رسمی آغاز به کار کند. اسحاق رهگذر در اداره های موقت و انتقالی نیز بحیث والی بلخ کار کرده و در دور گذشته بحیث نماینده بلخ در پارلمان نیز کار کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، عطا محمد یکبار در معامله با ارگ به خطا رفت که عواقب گرانی همچون پشت کردن به حزب و ریاست اجرایی در پی داشت که سرانجام با برکناری از ولایت بلخ پاسخ بلند پروازی ها را گرفت اما عزل از سوی رییس جمهور می توانست بدل به سکوی پرتابی شود در قدرت تا تکرار حاکمیت تاجیک.

حمایت همه جانبه مردم و رهبران قومی و جهادی از عطا محمد که با سخنرانی ها، نقش رهبر جریان مخالف را ایفا می کرد سبب پشتیبانی اروپا شد تا حمایت جنرال دوستم در تبعید، محقق و قومیت هزاره و حتی جنرال رازق که نماد قدرت پشتون های جنوب است در حالی که تمامی امیدها برای ظهور رهبری با اقتدار در سکوت معنادار والی برکنار شده بلخ و نخبه های جمعیت در برابر خبرهای توافق با ارگ به موجی از سرخوردگی در جامعه رسید.

عدم ارایه اطلاعات و نتیجه مذاکره طولانی استانکزی و سلام رحیمی با عطا محمد همچنان که به نفع ارگ در جریان است، نشان از قربانی شدن بلخ در کسب امتیازهای شخصی دارد تا حفظ منافع جامعه غیرپشتون.

هرچند خلای پاسخگویی ها در رسانه ها تعبیر به کنارآمدن عطا محمد در امتیازهای همچون چند وزات و سفارت می شود آیا عطای بدون بلخ همچنان عطا باقی خواهند ماند با وجود در اختیار گرفتن چند وزارت و سفارت که به طور حتم از ناکارآمدترین های حکومت است؟

یک و نیم دهه حاکمیت در مترقی ترنی ولایت با ظرفیت بالای تجاری و اقتصادی در کنار مقابله با دسیسه ها و فشار کرزی تا غنی، از عطا محمد چهره ای با سیاست و اقتدار در کنار ثروتمندی با یک لشکر نظامی ساخت که توانایی مقابله با حکومت بدون نیاز به حزب و وابستگی ها دارد.

اینکه چرا و به چه دلیل والی که با وجود برکناری از سوی ریاست جمهوری همچنان بر سر قدرت باقی ماند و از هر فرصتی برای به چالش کشیدن مشروعیت نظم برحال، سخنرانی های به تکرار را در جهت افشای فساد و قبیله گرایی اشرف غنی صورت می داد، اکنون با رها کردن یک ملت در سوال های بی جواب، سکوت اختیار کرده است.

و زمانیکه قسیم فهیم در توافق با امریکا در کنار عبدالله و قانونی از واگذاری قدرت به قوم پشتون حمایت کرد و تاجیک را در حد و اندازه معاونت ها قرار داد تنها به این قومیت صدمه وارد نکرد بلکه حق را از بخش اعظم مردم گرفت و ارزانی اقلیت در سطح رهبری قومیت پشتون کرد.

در حالیکه رهبران بزرگی که در برابر موج ویرانگر طالبان به نبرد پرداخته بودند به دلیل حمایت های گسترده مردمی و قدرتمند در سیاست مغولب توطیه امریکا شدند و فردی گمنام به ریاست جمهوری رسید، دوران قبیله گرایی باردیگر زمینه ظهور یافت تا جایی که پس از کرزی در حکومت اشرف غنی دیگر هیچ رهبر و مقام قومی و جهادی در راس حکومت نمانده جز عبدالله مصلحت اندیش و دلخوش به سپیدار.

در این میان، آنچه فهیم در شکل گیری حکومت دوران جدید نقش داشت و با حمایت از قدرت در اختیار پشتون از کرزی، لقب مارشال دریافت کرد دیگر از قدرت سیاسی و اجتماعی یونس قانونی و عبدالله چیزی نمانده، جنرال دوستم در تبعید است و محقق تهی از اختیار در محاصره فشارها و تنها عطا محمد مانده بود که هراس ها از معامله با ارگ در یک قدمی حقیقت یافتن است.

و اگر مارشال فهیم برای سیاستمداران جهادی و قومی درس عبرت از امید بستن به رهبران پشتون نیست پس نگاهی به آنچه اسماعیل خان و جنرال دوستم بود و اکنون هست، حیاتی تر از هر اقدامی برای عطاست زیرا اگر بلخ را از دست بدهد، هیچ وزارت و سفارتی نمی تواند حاشیهِ امن برای بقای وی، حزب جمعیت و قومیت تاجیک باشد.

هرچه در میان قومیت پشتون، رهبر و سیاستمدار باتجربه وجود دارد که با وجود اختلاف های درونیِ عمیق همواره در هدف مشترک متحدتر از هر متحدی می باشند، باقی اقوام در کشور تهی از رهبر با اقتدار و حافظ منافع مردم خود است و تمامی رهبران آن یا مغولب دسیسه و توطیه می شوند و یا چنان از قدرت پشتون در هراس که تمامی حق و حقوق را به امتیازی ناچیز می فروشند.

عطا محمد در یک قدمی بدل شدن به قدرتمندترین مقام آینده افغانستان قرار داشت اگر برخوردار از دوراندیشی سیاسی در کنار هدف متحد کردن باقی اقوام برای به چالش کشیدن قدرت تک بعدی بود که می توانست دگرباره حاکمیت قوم تاجیک را تکرار کند که اکنون دور از انتظار است.

بلخ تنها یک ولایت با قابلیت های گسترده تجاری و شکوفا در سازندگی و اقتصاد نیست بلکه آخرین سد دفاعی جبهه مقاومت است که قابل معامله با هیچ امتیازی نخواهد بود آنهم با بی اعتبارترین رییس جمهور افغانستان.

و همچنان که گفتگوی طولانی نمایندگان غنی با عطا محمد به پایان رسید و مملو از حاشیه و شایعه در سکوت ارگ و والی برکنار شده است، نتیجه آن می تواند سبب تزریق قدرت به حکومت در حال سقوط باشد و افول برای والی که در اوج قدرت سیاسی و قومی است.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عطا
رهگذر
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   نخست عطا را از بلخ دور می کنند بعد جانشینش را برکنار می کنند و عطا را مانند دیگر سران مجاهدین و رهبران در یک عملیات روانی از صحنه دور می سازند.
شیما کابل

>>>   اشرف غنی در پی از بین برداشتن موانع بر سر راه طالب و داعش در شمال است. با نوبد دوستم در جوزجان، می بینیم که ولایات، فاریاب و جوزجان به میدان تاخت و تاز طالبان و داعش تبدیل شده است و دولت هم هیچ واغکنشی در برابر این وحشیهاو بربر ها نشان نمی دهد. و حالا نوبت ولایات بلخ، تخار و بدخشان است که با برکناری عطا محمد نور کاملا شمال در اختیار طالب و داعش قرار خواهد گرفت. سیاست اشرف غنی مبتنی بر خواستهای آمریکا و همدستان او برای نا من کردن شمال افغانستان است. بنابراین شمالی ها و تمام کسانی که دربرابر طالب و داعش قرار دارند باید انسجام خود را قوی تر نوده و کشور از این منجلاب آمریکایی نجات دهند.

>>>   اخبار دزدی های یاور وزیر برمک (برسبک هزارو یکشب )
چون داستان های دزدیدن وبردن و آوردن اسکواتور و آن دزدیدن موتر مامور ک بادغیسی که با آنهمه مهارت وشطارت اجراشده بودپایان یافت شهرزاد در شب چهل وهشتم گفت : ای شهزاد به هیچ همنشین وهمکارخود آنقدر اعتماد نکن که وزیر برمک کرده بود ، شهزاد گفت چگونه بود آن مرا ازان واقف گردان ،
شهرزاد گفت:
در قدینم سلطانی بود کرزی نام ودر زمانه او. از آسمان وزمین فساد باریدی وهمه سرکار از داروغه ئی شهر تا مخبرالدوله واز معتمدالدوله تا وزیرالدوله همه اندر فسادغرق بودی ، وزیر ی داشتی برمک گفتندی گرچه خود در فساد دست نه آلودی اما آن یاورش ( ع ، ن) دست همه مفسدین ودزدان از پشت بستی وهمه را روسفید گشتاندی ، او داستان های فراوانی دارد امشب یکی برگویم ،
آن وزیر برمک را معینی بودی و آن معین هم دیوان ودفتری داشتی واین یاور دزدی های کلان خود کردی ودزدی های خورد به شاگردانش واگذاشتی ، آن شب قرار شد تابرای بار چندم دیوان ودفتر آن معین که ( ط ، ع ) نامداشتی توسط شاگردان یاور باید زده شدی ، آن دو شاگرد وفادارکمر همت به دزدی ببستند وشبانگاهان در دفتر معین شدند وجمله مال کار آمدکه نه چندان بها داشت برای دونوبت برگرفتند وبه دزد خانه که دفتر یاور بود بردند تا فردا او خود بیاید وآنرا قسمت کند ، از قضا چشم های شیطان که دران دیوارهابود ایشان بدیدند وظیط کردند ، فردایش که آن معین به دفتر شد حال برهم ریخته دید وسخت بر آشفت اینکه چگونه است برای چندمین بار ازینجا اشیا بسرقت میبرند ما مدارا میکنیم اما آنان نمی شرمند،آن راز از چشم های شیطان دانسته شد وشاگردان یاور شناخته شدند ، یاور درپی چاره شد تا شاگردان خلاصی یابند اولا دست بدامان داروغه که اینزمان پولیس گویند شد ؛ کلان آن د اروغه که شریک یاور یود بیامد نزد معین وشفاعت بخواست اما معین را قبول نه افتاد و آن دو نمک به حرام از اداره اش طرد گردانید ویاور سخت شرمسار وشکسته شد اما از دزدی دست برنداشت ، چون داستان به اینجا رسید خـروس بانگ اذان صبح برکشید و شهرزاد لب از داستان فروبست ،
v

>>>   اگرعطا دربلخ نباشد انجنیر داود میباشد وعطا میتواند برود درخانه شخصی اش ازبکستان وقارون وار زندگی کند

>>>   اگر عطا در بلخ نباشد گروه های تروریستی به زود ترین فرصت بر آنجا مسلط کی شوند و مانند ولایات دیگر دست به کشتار مردم بی گناه می نند . دولت مرکزی آقای غنی هم خواهان آن است .

>>>   اگر ارباب نباشد قشلاق را آب ميبرد و نا بود ميشود. درست مانند هرات باستان و ديگر ولايات شمال،

>>>   نور اشغال بیرون باید بهشه.هر چی رییس جمهور میگه باید همون باشه.واقعا جای شرم هست برای افغانستان که قانون عالیشون نمیشه رییس جمهور دستور میده کسی توجه نمیکنه .کشور های دیگه را نگاه کنید چطور هستن رییس جمهور دستور بده یک روز پشت صندلی نیست .مشکل افغانستان بی سوادی؛و مردم خیانتکار دارن،و بی فرهنگ هستن که به قانون احترام نمیگذارن همین کار را کردین که همه مردم مهاجر یا کشته میشن

>>>   Shojaei ، ديروز وزير داخله از پنجشير پنجشيرى را در تظاهرات كشت اكنون برمك خواهد كشت و عبدالله قندهارى هم نماينده يى پنجشير است ، صالح و قانونى .... ديگران هم به موى غنى و كرزى قسم مى خورند

>>>   Raheel
دو خبر در عین زمان:
اول- توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز میشود.
دوم- رهبران جمعیت برای بقای عطا محمد نور در کرسی ولایت بلخ گردهم آمده اند.

آیا همزمانی این دو خبر معنای خاصی ندارد؟ باور من این است که هر زمانی مسالۀ مهمی را ارگ روی دست گرفته باشد، صدایی از بلخ و یا برای بلخ بلند می شود. باور ندارید آرشیف ها را بپالید. در هرباری که ارگ برنامه یی داشته باشد، یا ارگ مسالۀ ولایت بلخ را بالا می کشد، یا جناب استاد عطا محمد نور مساله یی می آفرییند، رجزخوانی یی می کنند و دست به عملیات ومانورهایی می زنند تا همه مصروف آن شوند. تا آن که خر حکومت از پل مراد بگذرد و پس از آن دیگر نه چرگیست و نه پرگی، تا برنامۀ دیگر...

یا ذوالجلال، مگر گیچ بودن را مرزی کشیده ای یا نهایتی ندارد؟

>>>   Khurrami
می دانم سنا برخلاف مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور تٲیید کرد. ولی دراین گونه موارد که تصامیم دومجلس متفاوت باشد ؛ تصمیم کمیتهٔ مشترک هردو قانون نافذه شمرده می شود. کاری که تاکنون دررابطه با قانون ثبت احوال نفوس عملی نشده است. اگر چنین کاری تا هنوز عملی نشده باشد ؛ آوازه ها برای آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیک فقط یک آوازه درحد یک جنگ روانی است که ما متٲسفانه گاهی شکاراین جنگ می شویم.

>>>   Ariaie
جمعيت نبايد با بركنارى والى بلخ سطحى رفتار كند. جمعيت جغرافيايى بزرگى دارد و در ميان توده هاى مردم از جايگاه سياسى و اجتماعى مهم برخوردار است. ساده انگارى بركنارى مهره هاى درشت جمعيت ، تنها يك بركنارى عادى نه بلكه بر اساس يك استراتژى دراز مدت و خلع سلاح سياسى صورت مى گيرد، كه ضربه شديد به اعتبار اين حزب است. جمعيت اگر ايستادگى كند و از ظرفيت هاى خود استفاده نماييد هيچ گروه داخلى با هر نوع حمايت كه داشته باشد، توان ايستادگى در مقابل مردم را نخواهد داشت.

>>>   این اخطارها مانند همان اخطارهای ضیاگل و دوستکم است ، با چنین برخوردها و سخنان کودکانه به هیچ مرامی نخواهید رسید ، شما یک امکان طلایی را که بخاطر اجیر شدن خود در شروع کسب کرده بودید از دست داده و حال رمق های آخر را میزنید که انشاالله گلیم سقوی ها و بسماچی ها جمع شده و بار دیگر در تاریخ یک لکه ننگ از خود بجا مانده و بس.

>>>   Salam
هر چند من به عطا باور ندارم و مى دانم كه يك بازرگان اهداف والا و پويا را بنابر ويژه گى هاى حرفوى دنبال نمى كند و اما اگر ادعا دارد او مستثأ است بايد اين نكات را براى نجات مردم و جبران اشتباهاتش به كار بندد تا تاريخ او را ببخشد .
١. اين حكومت را نا مشروع اعلان كند و خواستار استعفاى هر چه سريع حاكمان نا مشروع آن شود.
٢.در جهت ساختن جبهه يى بزرگ سياسى و نظامى تلاش كند وامكانات مادى و معنوى خود را صادقانه در خدمت آن گذارد.
٣. مناطق شمال و شما ل شرق را با همكارى تمام نيرو هاى چپ و راست خود مختار اعلان كند و اداره مستقل را اعلان نمايند و مردم را براى مبارزه عليه حكومت فاشيستى و طالب و داعش انسجام بخشند .
٤ . از رويكرد هاى اخوانى گرى فاصله بگيرد و با همنوايى با همه يى مردم در شمال و شمال شرق، زمينه را براى سيستم فدرال آماده سازند.
٥. از تمام نيرو هاى اشغالگر خارجى باجديت بخواهند كه از مداخله در مسايل داخلى كشور دست بردارند و جانب دار نشوند.
٦ .هييت هاى كارى را به كشور هاى قدرت مند منطقه بفرستند و پشتيبانى آنها را در مبارزه عليه داعش به دست آرند .
٧. از مردم افغانستان در يك مجمع بزرگ ملى در مزار و يا جاى ديگر ، خواستار تغير نظام و محاكمه حاكمان خائين شوند .
٨. اگر قرار بود تا از خود دفاع مسلحانه كنند ، براى اين گزينه آماده شوند .
تنها با اين ضد حمله مى شود پلان هاى فاشيزم را خنثا كرد ، ديگر بحث ها بى هوده اند .

>>>   حزب جمیعت و محترم عطا جان نور در حالت بسیاربد قراردارند، خداوند(ج) به حال شان رحم کنند که غنی و گروپش درحال از بین بردن جمیعت و خود استاد عطا چورهستند، استاد عطا بچیم پول دزدی را زیاد جمع کردی از من می شنوی برو خارج و یک چند روز زندگی خوش و راحت را تیر کن، وین سرخ بزن و در اسپانیا یک خانه برایت بخر که زندگی چند روزاست.

>>>   نجیب بارور
عطامحمد نور بخشی از حکومت وحدت‌ملی است. او مانند سایر شخصیت‌های دخیل در سیاست امروز حکومت، چهره‌ی برجسته‌ی انتخابات گذشته در کنار اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله بود. از نظر من شمال، به ویژه حضور تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ی عطامحمد نور در این حوزه قصه‌ی مفت یا قضیه برکناری یک مامور درجه چندم به اشاره اشرف‌غنی احمدزی نیست. عطامحمد نور امروز بخشی از مردم افغانستان است. او تنها صدایی‌ست که در میان مردم افغانستان امروز شنونده دارد. هرچند از اشتباهات او ناشی از اعتمادکردن به یک گروه متقلب و بی‌اعتنا به ارزش‌ها نمی‌شود نادیده گذشت، با آن‌هم او بخشی از معادله‌ی قدرت سیاسی در افغانستان است. وقتی اجیرهایی مثل حکمت‌یار زیر نام صلح بر خوان این حکومت می‌نشیند و از بیت‌المال و پول آمریکایی‌ها تغذیه می‌شوند، عطامحمد نور که نمادی از بازسازی و حکومت‌داری خوب در بلخ است چرا باید از بدنه‌ی این نظام حذف شود؟

>>>   هموطنان عزيز، مردم غيور و با شهامت افغانستان!
كشور عزيز ما در يك مرحله حساس سياسي خود قرار گرفته است، مبارزه قدرت و تحكيم قدرت به قيمت حذف شخصيت هاي ملي كشور ، مشروعيت تفاهم‌نامه حكومت وحدت ملي را زير سؤال برده است، ريیس حكومت وحدت ملي به جاي اين كه محتواي تفاهم‌نامه حكومت وحدت ملي را برای آوردن اصلاحات سياسي عملي سازد، در صدد حذف شخصيت ها و گروه هاي سياسيی شده است. شخصیت‌هایی که در ايجاد حكومت وحدت ملي خود يك طرف قضیه بوده اند. عملکرد اشرف غنی با ایجاد شرائط بحرانی جدید، رقابت هاي سياسي دوران حاكميت كمونست ها را به ياد مياورد. زماني كه حفيظ الله أمين به خاطر تحكيم قدرت شخصي خود سبب قتل هزاران انسان بي گناه و هم از بين بردن صد ها نفر از افراد تحصيل كرده كشور ما شد. دسيسه سازي، توطئه كردن، سأختن اسناد بدنام كننده براي شخصيت هاي داراي شهرت نيك از ويژگي‌هاي حكومت هاي است كه مشروعيت شان مبتني به راي مردم نباشد، اطلاعات اخير در مورد والي صاحب بلخ استاد عطا محمد نور مشعر بر اين است كه، ریيس حكومت وحدت ملي مي خواهد طي مكتوبي وي را از سمتش بركنار سازد. که این اقدام در جهت خلاف تمام مفاد تفاهم‌نامه حكومت وحدت ملي بوده و اين تصميم سبب شكل‌گيري يك انارشي بزرگ سياسي در كشور خواهد شد. براي اين كه توانسته باشيم از ايجاد بی‌ثباتی سياسي بزرگ برخاسته از نوع افكار اقتدارگراي سياسي ريس حكومت وحدت ملي، جلوگيري كنيم، ضرورت مبرم است تا رهبري جمعيت إسلامي افغانستان براي تطبيق تفاهم نامه حكومت وحدت ملي، يعني برگذاري لويه جرگه قانون أساسي ، اصلاحات انتخاباتي ، توزيع تذكره إلكترونيكي ، تغیير ساختار سياسي در تفاهم با ساير سازمان ها و احزاب سياسي و شورا هاي قومي ، طرح ايجاد يك حكومت عبوري را براي دوستان بين‌المللي افغانستان پيشكش كند، تا ارزشهاي كه در طول شانزده سال گذشته به وجود آمده دست‌خوش روحيه اقتدار گرايي كساني كه معتقد به نوسازي سياسي و توزيع قدرت نيستند، نشود.

>>>   نور بلخ بار ديگر بر سر زبان ها آمد!
جمعيت: هیچ مقامی به شمول غنى و عبدالله توان برکنارى نور را ندارند.
#مسلم_شيرزاد

>>>   Hakimi
نمیدانم تا چی وقت شما مرد ها و زن ها از غنی عیسوی پشتیبانی میکنین..فکر کنم اکثریت شما از اسرائیل هستین به شمول غنی کلمرغ

>>>   ما همه میدانیم که عطا دزدی وغارت کرده است
و اما اینرا فراموش کرده نمیتوانیم که اگر ۸۰/ فیصد را دزدی کرده حد اقل ۲۰/ فیصد انرا برای ابادی شهر مزار مصرف کرده است
حد اقل کشت کوکنار صفر است امنیت در مزار است
اگر همین رقم دزد ختمتگار باشد ما به همین رقم دزد ضرورت داریم نه مثل فاروق وردک که به میلیون ها دالر غارت کرد ایا یک مکتب در جنوب افغانستان اباد کرد
ذاخیل وال ملیون ها دالر غارت کرد چی خدمت کرد
فامیل کرزی دزدی وغارت کرد چی ابادی کرد؟

>>>   استاد بزرگوار !
سگت سر خوب ارگ نشین و سپیدار نشین شرف دارد !
و اما به این سخن دکتر کفایت الله محمدی هم باید توجه شود :
حقیقت قضیه این است که غنی با استفاده از صلاحیت هایی که همین ساختار برای‌شان داده در عزل و نصب و افراد و اشخاص دست باز دارد، به فرض اگر مملکت ما دارای ساختار فدرال می‌بود دست های غنی تا بلخ و هرات و بدخشان و ننگرهار و... درازی نمی‌کرد که چه کسی حاکم والی باشد چه کسی نباشد، امور فرهنگی و بهداشتی و تحصیلی و... ایالات چه‌گونه باشد و ماهم حیران و دست‌پاچه نبودیم که هر روز یک آدم برای‌ما خط قرمز باشد.
هنوز‌هم دیر نیست؛
فدرالیست شوید تا به رستگاری برسید.

>>>   آقاى عطا هم خواهد گفت كه او به حكومت وحدت ملى باور دارد و او مامور حكومت است و عليه آن قرار نمى گيرد و نمى خواهد وحدت ملى خدشه دار شود!
اما دلم به آنهاى مى سوزد كه بعد آن سرخورده مى شوند از اين قدر قهرمان سازى !
اميد وارم حق جانب من نباشد ، اما مى ترسم كه چنين خواهد بود . تجارب شاهد اند .

>>>   مجاهید کبیر دیگر چاره نداری جز اینکه از روس ها کومک بخواهی چونکه شما تمام جاهدی ها به یک کشور دیگر پیوند دارید شما ها را خداوند شرمانده است اگر مسلمان ویک پارچه میبودید چرا اینقدر تمام دنیا برافغانستان سر وزیر میشد پاکستان دال هور را بیبیند پاور جهان را بازی میدهد شمار که چون خداوند شرمانده وبخاطر منافع خود مبارزه کردید روز تان از این بتر باشد چونکه مسلمان واقیع نیستید در حدیث شریف امده است که مسلمان در بین خود وقتی که بی اتفاق شد کفار را خدوند بر سر شان ناطل میکند که چنین شد شما را خداوند شرمانده است
هر وقت احساس وطن پیدا کردین این مشکل ها حل میشود

>>>   اگر عطا در بلخ نباشد یعنی یک دزد از بلخ بر کنار ودزد بعدی خواهند آمد ولی مطئن باشید که قیامت نمیشود صرف یک دزد حرفوی وظیفه اش را از دست خواهد داد

>>>   اگر عطا در بلخ نباشد ، بلخ به جلال آباد مرکز داعش تبدیل می شود.

>>>   به نجیب بارور نمیدانم که تخصیل کرده اید یاخیر ولی فعلا هر کدو و کریله قلم کسی اګاه سیاسی کسی نظامی و کسی اداری شده است اګر چند سال ګذشته اش را بیبیند کسی پنچرمین کسی پادوان کسی شلغم فروش. و بودنه باز است تاجایی که ما میبنیم نجیب نیز مانند زن فاحشه در یک روز در بغل شش نفر میخوابد تا دیرور عطا چور بد بود. عبدالله خوب حالا عبدالله بد شد عطا خوب از همین معلوم میشود که اینها تمام اش کدو و کریله هستندکه صرف. در همان مسلک خود یعنی دزدی و چور ماهر درجه یک هستند و بس

>>>   از یک طرف ادعای هزینه رفع مواد مخدر می کنید و از طرف دیگر ترانزیت مواد مخدر در دست سپاه و دولت هست، ایا آدمی دم خروس را قبول کند یا قسم حضرت عباس را؟ چرا سپاه وقتی یک اخوند جلادی گوش مالی می شود طرف را پیدا می کنید، ولی چرا کانالهای ورود مواد مخدر را افشا نمی کنید و نمی گیرد؟ نکند کاسه ایی زیر نیم کاسه است؟ ها؟ سیستمی که فساد زاست را باید چال کند دادا، چرا منبع و منشع را نمی گیرید؟ بقول قدیمیها آب از سر چشمه گل، آب از سر چشمه گله، اتوبان را رها کرده و در فرعیها مشغول تحریف حقایق هستید؟ خواب دیدید خیر باشد، انشالله.

>>>   او برادر چهار نَفَر چاپولوس بلى گوى كه شمار ان از پنجصد نَفَر تجاوز نميكند كه انها بلى گوى هاى آقاى عطا استن و بخاط منافع وبقاه خود ميليون ها إنسان را در گرو خود گرفته و حكومت هم نا كار امد است لازم است أين أجاره دار آقاى نور هر چه زورتر سبكدوش و غرض تحقيق بخاطر خيانت و جنايات كه مرتكب شده است به مراجع عدلى معرفى گردد

>>>   وای وای! اگر عطا در بلخ نباشد، ما مردم دربدر میشویم، خانۀ ما خراب میشود، توبه توبه! نمیدانم این مردم در عطا چه دیده اند؟
شرمم میآید از این چاپلوسی ها
م.ز

>>>   يك والي كه سالها مبارزه كرده، وطن خويش را دوست داشته، امنيت آورده، باز سازي كرده، ميدان هوايي ساخته، خط ترين را آورده، در بين مردم اش بوده، كدام منطق اجازه مي دهد وي كناره گيري كند؟

>>>   باز اگر يك روز پشيمان نشديد باز به همين نور كه أمريكا بعد از صدام عراق را تكه تكه كرد شما هم همان روز ها سر تان ميايد كه بالآي ديگر ولايات شده ...

>>>   علت برکناری عطا این است که چرا او در بلخ فضای امن ایجاد کرده است. گناه او این است که از جهات مختلف مشکلات مردم را حل نموده و مانع از ورود و نفوذ تروریستها در این ولایت شده است. اگر عطا محمد نور با اشرف غنی همگام می شد و راه طالبان را به شمال و به خصوص ولایت بلخ باز می گذاشت و با آنان همکری می کرد و شمال را در اختیار جنوبیان قرار می داد نه تنها او را برکنار نمی کرد بلکه از او تقدیر هم می نمود.

>>>   عطا اینقدر ... کرده وبلخ را شخصی ساخته و مردم بلخ را غلام دایمی خود ساخته است. که فعلا این غلامان بدون اجازه عطا تشنلب رفته نمیتواند. چطور عطا از این مقام استعفا نماید. ولی اګر یک حکومت قانونی و اسلامی باشد عطا بدون محکمه باید اعدام شود.

>>>   به افتخار به شخصیت والای نور وباقدر دانی از زحمات و فداکاری هایش در اعمار وابادانی ان سامان تعلیق جزئی دارم که امید مورد پسند عزیزان باشد
هر انسان وهر شخصیت بارز در کشور دوست و دشمن دارد عده ای به توصیف ومجد او می پردازند وکسانی هم هستند که روی علل گوناگون با اومخالفت می ورزد این موضوع جای نقاش نیست اما خوب انست که هوا داران وطرفدارانش زیاد باشد ومردم وملتش اورا دوست بدارندازین قماش اشخاص در کشور ما تعداد انگشت شماری اند ومعلوم است که جا گرفتن در قلب مردم کار اسانی نیست در پهلوی مواهب الهی قابلیت های شخص هم رول بسزادارد اما ثروت ومحبت ان تا زمانی به درد انسان میخورد که جانش در خطر نباشد وجاهای امنی وجود دارد وطریقه های خاصی موجود است که انسان میتواند دارای هایش را حفظ وازان مستفید گردد ولی اگر این ثروت وقدرت برای بهبود وضع مردم ومنطقه ویا وسیله ای برای عمران وابادانی کشور بوده باشد درانصورت طرف قدرت در همینجا با قبول هرنوع خطرات باقی بماند ودر خدمت حزب ومردم و منطقه باشد ستودنی وقابل توصیف است همه ای ما وشما دیده ایم هنگامیکه جان انسان در معرض خطر قرار میگیرد ارباب دولت همه چیز را رها نموده تنها جانش را نجات میدهد
ایا راستی عطا محمد نور صاحب ملیونها دالر است ؟ بلی خود اونیز در مصاحبه ای در بی بی سی اظهار داشت بلی او یک مقدار پول دارد اما نه باندازه ای تبایغات رسانه ها ومردم و نه از امروز بلکه از سی سال بدینسو تنظیم واعاشه واباته ای ده ها هزار مجاهد وسرباز که به همرایش بوده از طریق های متعددی تمویل میشده است ودر همین مدت یک مقدار ان ذخیره گردیده در نزدش نه بعنوان پول شخصی بلکه به حیث دارای های ملی وتنظیمی در نزدش است اگراین امکانات را نمیداشت اورا خیلی پیش نر از امروز از صحنه دور میساختند ودر مضیقه ای اقتصادی گرفتار نموده استقلال وازادی فکریش را ضعیف میساختند بلی در پهلوی این اموال ملی وحزبی ایشان شخصا هم در کار های تجاری بصورت غیر مستقیم از طریق شرکای تجاریش مبادرت می ورزد که این سرمایه نظر به اظهاراتش بیش از پنج ملیون دالر نیست که خود ودوست های نزدیکش ازان استفاده مینمایند وقسم بخدا که من عملا دیده ام که به یکی از دوست هایش که بسیار محتاج بود مبلغ بیش از سه صد هزار دالر کمک نموده است
بهرصورت بسیاری هستند که ده چند اقای نور پول دارند مانند جمعه خان همدرد وفاروق وردک وزاخیل وال وکرزی و... اماهیچ کسی از انها ذکر بعمل نمی اورد فقط تمام فوکس کامره های مغرضین بجانب اقای نور نشانه رفته ودانسته وندانسته هر کس وناکس ازان انتقاد بعمل می اورد از همین جاست که میگویند { کس از جور وظلم زبان ها نرست اگر ..... } چند صفت مردانگی به ایشان دیده میشود که بسیاری ها ان را ندارند اول ناموس داری خوب در همه ادوار زندگیش دوم رفاقت وپاسداری دوستی ووفا به عهد و ثبات وپامردیش محبت به وطن از جمله صفت های بارزی است که علاوه بردیگران ایشان نیز دارا میباشند چشم بخیل کور اینجانب که با انها مبارزه وجهاد را یکجا شروع نموده بودم وتمام ادوار زندگیش را مطالعه مینمایم به همه ای این داشته هاشان حسد ندارم ولی غبطه میخورم وتمام این برجستگی هارا که خداوند برایش موهبت نموده تبریک عرض مینمایم
ابو خدیجه

>>>   بـــخــاطـــر بنـــدر حـیـرتان ! جانش را بگبیرید اما حیرتان را از او نگیرید ! ونیز بخاطر اینکه در دیگر ولایات کسی اورا قبول نمیکند
وقتی مردم عکس های سابقش زمانیکه درغار ها با یک متر ریش زندگی میکرد ببینند ونکتائی فعلی اش را ببینند واز سرمایه حرامش که از طریق نامشروع بدست آورده آگاه شوند اورا درولایت خود نمیگذارند
@

>>>   تاجيك ها هميشه از پشت خنجر خورده اند ولى هميشه قلب بزرگ و اغوش باز داشته اند . هر كى اين توطيه را برنامه ريزى كرده بود توانست دوستم را از حمايت تاجيكان خلع كند!
اگر كار اتاق فكر جنبش بود باز هم اشتباه راهبردى را مرتكب شدند!
اثرات و پست لرزه هاي اين اشتباه و توطيه بعداً حس خواهد شد!
مگر اينكه فرهمند ريس دفتر معاون ريس جمهور ، و همچنان ته اينچ محاكمه شوند و دوستم معذرت بخواهد و به قربانيان وحشت مليشه هاى خود غرامت بپردازد!

>>>   دو کار را تاجیکان بکنند اول با همتباران آرایی پشتون خود کنار بیایند چون دیگران از صداقت تاجیکان و اختلافات دو قبیله آریایی پشتون تاجیک زیاد استفاده کردن و برای دیگران هم فهمنده شوه در خاک تاجیکان خواب والی شدن را نبینید چی ناقلین تورک باشه یا حتی پشتون که آریایی خود ماست!!!!!

>>>   اگر تاجیک ها متحد باشند یقینا که محتاج به همراهی هیچ قومی نخواهند شد چرا که در حدود پنجاه فیصد از نفوس افغانسان را تشکیل میدهند
در هیاهوی که ازبک ها بخاطر عکس دوستم براه انداختند و جند تن را کشته و زخمی ساختند یقینا که حمایت تاجیکان را از دست دادند حالا وقتش رسیده که پشتونها با ازبک و ترکمن تصفیه حساب کند

>>>   در مظاهره تبسم همه تاجک ها سهم گرفت در موضوع جلریز همه تاجک صدا بلند کرد امیدوارم بعد از این هیچ تاجک بخاطر دیگر ها وقت گذرانی نکند

>>>   همانگونه که احمدشاه مسعود خط قرمز ماست؛ عطامحمد نور هم خط قرمز ما میباشد!
عکس ژنرال دوستم توسط افراد معلوم الحال در مزار شریف برای نفاق افکنی میان تاجیکان و ازبک ها پایان شد ولی توسط والی مدبر بلخ دوباره نصب گردید و نمایندگان ازبک تبار برای پایگاه قومی سازی و چاق کردن دشمن مشترک مان عکس های احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور را پایان کردند که مرتکب یک اشتباه نابخشودنی گردیدند ولی عکس های قهرمان ملی کشور هم خوشبختانه نصب گردیدند و گپ شد تمام و حالا اگر گروهی برای امتیاز طلبی، غارت و کله خامی بخواهد به استاد عطا بتازد باز در این صورت استاد عطا تنها نخواهد بود و از اسپین بولدک قندهار تا پامیر بدخشان و از دل بامیان تا تا دل جوزجان مردم به پا خواهند ایستاد و این گروهک های نفاق افکن را نابود خواهیم کرد

>>>   وضعيت نسل سوم هموطنان ازبيك بعد از نزديك به چهل سال رهبرى يك نَفَر بر اين قوم واقعاً تاسف بار است. أينهاى كه امروز چندين انسان بيگناه را به جرم حق طلبى و اعتراض علي ظلم و تعصب محلى كشتند و زخمى ساختند، توليد و زايده رهبرى ناقص سياسيون ازبيك است. اينها بايد دوكتوران، حقوق دانان، سفيران، تحليل گران، كارشناسان ... ميبودند. اما اينها با پنجاه سال پيش تفاوتى نكرده اند. فرق بين اين جماعت اوباش و انتحاريون طالب فقط در برداشت ودليل شان براى كشتن است. طالب به نام دين مى كشد و اينها به نام قوم و رهبر سياسى.
ايا ازبيك هاى تحصيل كرده و چيز فهم كه چهل سال قبل و قبل از سر كشيدن قومندان غند قومى بنام دوستم ، اگر رهبرى اين قوم را ميداشت باز هم اين جوانان يك مشت ادم كش بار مى امدند؟

>>>   والي فرزانه ي بلخ
تنها نيست، مردمش در كنارش خواهند بود.

>>>   خدا از تحصيل كرده اش نجات بدهد تان انقدر كله خام و نفهم كه چي بگويم يك نمونه بارز اش افسران اين قشر در ارتش هستند نه كادري شان ادم است نه غير كادري شان فقط و فقط قلدنگ بلدنگ

>>>   سند محرم: رابطه اخوانی‌ها با امریکا در دوران ظاهرشاه
اشاره: منهاج الدین گهیز گرداننده جریدۀ (گهیز) در زمان ظاهر شاه ترور شد. شاید معراج الدین نام که هم قافیۀ نام منهاج الدین نیز است؛ یا همان منهاج الدین است یا آن که فردی است نزدیک به خانواده منهاج یا محفل «جوانان مسلمان»
تصور غالب اینست که رهبران و باندهای اخوانی افغانستان در جریان جنگ مقاومت ضدروسی به پای امریکا و سی.آی.ای افتیدند. اما بر اساس اسناد محرم سفارت امریکا در کابل که دیگر از رده‌بندی خارج شده اند، یکی از رهبران جریان «اخوان‌المسلمین» به نام معراج‌الدین ذهیب (فاروق) اوایل ۱۹۷۲ در دوران ظاهرشاه بارها با مقامات سفارت امریکا در کابل تماس گرفته زیرنام داشتن «اهداف مشترک علیه کمونیزم» خواهان کمک مالی شده است.
این سند چهار صفحه‌ای گزارش دیدارها با معراج‌الدین است که به تاریخ ۱۳ جون ۱۹۷۲ (۲۳ جوزای ۱۳۵۰) از سوی سفارت امریکا در کابل به وزارت خارجه آن کشور مخابره شده است. در سند علاوه بر درج جریان چندین دیدار، شرحی از زندگی معراج‌الدین آمده که او را یکی از فعالان جریان «جوانان مسلمان» نامیده که در گردهمایی‌های آن سخنرانی می‌کند و چند بار زندانی شده است.در بخشی از سند جریان ملاقات چنین شرح داده شده است:
«بعد از اینکه به تفصیل فعالیت‌های ضدکمونیستی گروهش را بازگو نمود او به اصل نکته رسید: با تقدیر از خدمات باارزشی که گروه او علیه شوروی و کمونیزم ارائه می‌دارد، آیا ایالات متحده می‌تواند روی تمویل مالی یک چاپخانه برای آنان غور نماید؟ .... او نتیجه‌گیری نمود که ایالات متحده باید با گروه او همکاری نماید چون مسلمانان واقعی و امریکایی‌ها هردو در جنگ علیه یک ایدئولوژی که شدیدا در ضدیت با شیوه زندگی ماست اهداف مشترک دارند. او توضیحات داد که گروهش پول کافی ندارد که روزنامه‌ای را تمویل کند و آنان بیشتر محدود به پخش ورقه‌های تایپی و میموگراف شده اند. او گفت که هفته‌نامه های شخصی با افکار مذهبی (گهیز و ندای حق) ممکن در مواقعی مقالاتی نشر کنند، اما هیچکدام متحد قابل اطمینان گروه او به شمار نمی‌روند.»
معراج‌الدین برای جلب توجه امریکا، از فعالیت‌های تروریستی «جوانان مسلمان» علیه کمونیست‌ها نیز یادآوری نموده در ضمن گفته است که آنان مسئول قتل چهار فرد چپی در میترلام لغمان بودند که در ارتباط به آن چند تن گرفتار شده اند
ر

>>>   دوستم از ملیشه های سابق داکتر نجیب که با شعار سرش از من و مال و ناموسش از شما جنگ را در جنوب آغاز کرد و جنایات ناموسی و وحشتناک دوران نجیب را رقم زد امروز به عوض معذرت از خانواده های قربانیان تاجیکان فاریاب، هشدار نامه را پخش کرده است.
حکومتی که معاون اولش بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد و از عملکرد وحشیانه افرادش حمایت کند باید سرنگون شود.

>>>   اي نمك حرام
روزگارى بود تاجيك ها يكى از حاميان سرسخت دوستم بودند. چون انها را اقوام مظلوم و محروم ميدانستند.
، قدرت دوستم در زمان نجيب نيز تا حدى زيادى مديون حمايت تاجيكان پرچمى بود
بعد قتل عام دو هزار تن از سربازان دوستم در خوست جنوبى در يك توطيه خلقى ها، توسط حقانى و حكمتيار، اين تاجيكان بودند كه عليه اين خيانت اعتراض كردند، كه با وجود اطلاعات دقيق از سقوط خوست خلقى ها با فريب دوستمى ها را به كأم مرگ فرستادند در حاليكه اعضايى بيروى سياسى از آنجا زنده امدند و لى سربازان دوستم به شكل فجيع به قتل رسيدند.
براى داد خواهى از مردم ازبيك اين جنرال مؤمن تاجيك بود كه صداى خود و أعراض را بلند كرد و به دوستم جرات دفاع از قوم اش را داد!
نجات دادن دوستم از چنگ طالب و كرزى، اوردن او از تركيه توسط قهرمان ملى موارد ديگر نجات اين بيسواد است!
ما اين خيانت شما را فراموش نمى كنيم!

>>>   شما پتان ها بهتر است به فکر تقسیم قدرت در قندهار جلال آباد پکتیا باشین

>>>   قوماندان عطاشخص بی بندباراست وهمه جای رامیدان
قمارفکرمیکندنمیفامم که چرادولت این شخص راازپست
والی بلخ پس نمیکندهرقدرزمین ومال بیت المال بوداز
طرف خوداین شخص وطرفدارانش چور وچپاول شده
کسانی ازطرفداران این شخص بودندکه یک وقتی نان
صبح وشام برای خوردن نداشت ولی حالا صاحب چند
قواله زمین موترهای لکس هستندپس اگر.والی یک ولایت
این کشوراینقدر زراندوزی وچپاول کرده فکر مقامهای بالایش
رابکنیدکه همه بدبختی وروزبد رااشخاصهای مانند
همین دزدسرگردنه سرمردم زجرکشیده افغانستان آورده
است..
ز ص

>>>   حق پيروز است
كسى كه دعواى رهبرى مليونى را ميكرد، در چند روز گذشته حتا نتوانست يكهزار نَفَر را بسيج كند. به خشونت كشيدن تظاهرات امروز در ولايت فارياب نشان دهنده ضعف و ناتوانى حزب جنبش بود. اعلاميه اخير جنرال عبدالرشيد دوستم مبنى بر توقف تظاهرات، ضعف مديريت اين حزب رابه اثبات رسانيد.
ارواح شهدا شاد باد!

>>>   اگر استاد عطا نور بلخ را رها کند مثل دیگر ولایات مرکز تبادله کلدار پاکستانی و نوکران آن میشود .این توطءیه بزرگ سیاسی دار و دسته اشرفغنی است. برادران ازبک و ترکمن ما باید خیلی هوشیار باشند و عاقلانه فکر کنند ،با پاره نمودن فوتوی جنرال دوستم کدام تاثیری به جنرال نمیکند.

>>>   وقتی یک روزگاری جنبش در مزار شریف بر سر قدرت بود برای دیگران حق حیات نمیدادند واز مخالفین گورستانهای دسته جمعی رجور نموده بودند حال که چند صباحی سرنوشت ولایت بلخ بدست وارثین اصیل این سامان رسیده باز به خواب دیرن ارزوی رسیدن به قدرت مینمایند معمولا کسانیکه همزور وزور برابر باشند باهم بیشترینه ستیزه مینماتیند دیگران که هرقدر حق تللفی نماید کیس نیست اواز مظلومانه بلند نماید فقط تمام هم وغم شان ولایت بلخ است در حالیکه درین ولا همه اقوام حقوق مساوی دارند وچنیدین ریاست از جمله ریاست معارف وزراعت و...توسط اوزبک تبار ها اداره میشود هنوز عطش قدرت خواهی شان فرو ننشسته به فریاد درامده اند ولی نمیگویند و هرگز نمیتوانند بگویند که در کابل چند وزارت به شما داده اند زورشان به قصاب نیرومند نمی رسد بقال ضعیف وناتوان را اذیت مینمایند امید یک اندازه سرعقل امده اتحاد واتفاق منطقوی راحفظ نمایند تا انها هم محفوظ بمانند واینها نیز
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   استاد عطامحمد نور والی و ریس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان خار چشم قومگرایان معتصب از خود راضی وتمام خواه وسد راه چپاولگران وزور مندان و استفاده جویان است انها با دسایس وتوطعه ها ودروغ های شاخدار بدون واقعیت در صدد ان اند تا استاد عطامحمد نور وطندوست ومردم دوست را با شایعات اشکار شان در اذهان مردم بکوبند و این شخصیت بی بدیل را بدنام سازند اما مردم ستمدیده وزجر کشیده ما که شناخت کامل از شخصیت ودرایت وصداقت ومردم داری وطندوستی ان خبر دارند ودر جان هستند این شایعات ودروغ پراگنی های دشمنانه شان کار ساز نبوده بلکه روز تا روز به محبوبیت و افزودی مردم اعم از تاجیک وازبیک وهزاره وپشتون افزوده شده ودر حل پرابلم های محیطی ومنطقوی شان حتی فامیلی شان مشوره میکنند واز مشوره های اقای نور بهره مند میگردند یاوه سرایی ها وکینه توزی ها وخصومت های شخصی یکتعداد محدود که از خدمتگذاری اقای عطامحمد نور در وایت بلخ وتراکم جمعیت بیشتر مردم بدور ان رنج میبرند ودر حراس اند این دروغ بافی ها وعقده گیری های شان کاه بی دانه ی است که حاصل ان جز کور چشمی خود شان چیزی دیگر بدست اورده نمیتوانند.

>>>   لطفا استاد عطا به این چور و چپاول خاتمه دهید که روز حساب امدنی است باز به ملت چی جواب میدهید شما که به عنوان یک شعبده باز تمام اراکین دولت را از خود ساخته اید کلی تاریخ که بدست این قدرت مندان نوشته نمیشود یکی از بزرگان که توسط شما خیلی پذرائی شده بود من در مجلس شاهد بودم که گفت واقعا که استاد عط چور بی حساب نموده است این کارهای شما هیچ ار یاد بلخیان نمی رود خلاصه هر مداری گری که کنید مردم شما را در چهره اصلی تان میشناسد
داد محمد از بلخ باستان

>>>   عطا با استفاده از احساسات قومی مردم تاجیک باز می خواهد که از این قوم شریف افغانستان استفاده ابزاری کرده در قدرت بیماند ولی در حال حاضر از وضعیت اقتصادی بد و شرایط سخت این مردم بی خبر است که مثل سایر اقوام کشور در شرایط بد بی کاری و شرایط بد اقتصادی به سر می برد

>>>   خلاف دموکراسی است آیا حکومت توانای را ندارد عطا محمد را تغیر تبدیل کند اشرف غنی از قانون دموکراسی صحبت لطفا رسیدگی کند تمام دارایی عطا را ضعف کند
احترام احمدی از مزارشریف

>>>   بلاخره آفتاب زیر ابر ها پنهان نمی ماند آبادانی صفحات شمال را خصوصا ولایت بلخ را هیچ وقت به اعطا محمد نور نسبت ندهید تنها چیزی که ولایات شمال را حفظ و سالم نگهداشته اول خداوند و دوم برای این که مردمان این دیار شهر شان را دوست دارند چون ملت این محل نمی خواهند شهر شان به این سادگی خراب بشد

>>>   عبید اغا بسیار با عجله نوشتی که تمایانگر کم معلوماتی شماست اول اینکه اقای نور 15 سال نمیشود والی بلخ میباشند. وی در سال 2004 بحیث والی بلخ تقرر حاصل نمود که پیش از ان دوستم در این ولایت حکمروایی میکرد.
دیگر اینکه شما تنها روی ظواهر پیچیده اید بلخ امروز بلخ 2004 نیست از هر نگاه پیشرفت نموده است سرکهای بلخ همه معیاری است شهرکهای همچنان، صد ها مکتب و دانشگاه در این لایت ساخته شده . مغازه های زیر زمینی که هزاران هموطن ما را مصروف کار ساخته است.
مساله امنیت که از همه مهمتر است در بلخ تامین است
وزیر معارف را مثال داده اید اقای وزیر هنور در وزارت هیچ صلاحیتی ندارند و بیشتر کار ها توسط معینان انوزارت که همه دست نشانده های فاروق وردک است اداره میشود.
اقای نور مانند دیگر بزرگان وطن حتی یک انجوی عادی ندارند تا بگفته شما میلیونها دالر حیف و میل شده باشد. حرفهای زیادی برای نوشتن است اما برایت توصیه میکنم سعی کنید از دایره عقده و کینه بیرون ایید و ملی اندیش باشید و بهرکس تهمت و بتان نبندید. شاد باشید

>>>   در جواب نقیب الله عبید ....
شما اولا چیزهانیکه قطعا به عطای سرپرست مربوط نیست به اونسبت اده ئید ..
مثلا اعمار میدان هوائی بلخ صد درصد ومستقیما ازطرف جرمی تکمیل وبه بهره برداری سال گزشته سپرده شد شما در ظلم وبیدادیکه درمزاربحد طوفان وطغیان رسیده تجاهل عارفانه نمودید ویا چشم پوشی از حقایق کزدید عطای سر پرست یکی از منفورترین عنصریست که تا حال دیده شده عطا در خون ناحق تاذ گلو غرق است وباندهای ادم کش را ترتیبداده وبهرجا وهرکس که خاستهباشد حمله و رمیشوند ومرتکبر قتل وفحشا میگردند عطای بی نور ده سال نه بلکه چهارده سال است که بغارت و.چپاو.ل دست میزند وهنوزقمارخانه کاکایش وپدرش درمزار جاریست واو یک معلم صثنف دوی مزاربود واز صنف شش بحیث بد اخلاق ترد مکتب شده بود اخیرا درشاروالی کاری داشتم دربان گفت کجا میری گفتم دردفتر میروم دربان گفت بعد ازچاشت درهیچ شعبه کسی نیست
این یک حقیقت مسلم است که عطا هیچگاه دردفتر خود دوساعت نبوده است کرزی یزید قرن بیست ویک وخائن خدا عطارا انتخاب نمود تا ملت مزار را به پخته خونش را بگیرد که گرفت به امر عطا صنادیق اعانه روضه شاهولایت را شخصا تصاحب پولهایش را میکند ومورده گاو خانهای مزار شهرت کشوری دارد وازهمه اند پو.ل مورده گاوی میگیرد واین ماجرا را همه فاحشه ها علنا بیان دارند میگویند ما ازمجبو.ری این کار را میکنیم ولی پولش را والی از ما غصپ میکند کسیکه درعمرش یکروزکاتب نبوده چگونه ولایت مزار را کفایت کند واو ازرموزوالیها که ازطرف وزارت داخله گسیل میشود هیچ گونه لیاقت سواد ودانش انرا ندارد درغصثپ زمینهابایکی از وکلای تاشقرغان که پدراین وکیل هم وکیل بود شریک هستند عطا پولهای حرام وخون ملترا درانگلستان ذودوبه دربانکها دوراندارد عطزا هرچند هفته بتاجکستان میرود وجای کلانی دارد وفاحشه های انجا تا سحرگاهان بمی گساری وعش نوش بسر میبرد این عنصر متکبر وخبیث عنقریب مضمحل میشود وما سالهای گزشته این حقیقترا درهمین نشریه محبوب نشر کردیم ولی کسی گوش نکرد تا امرورزعملا ما همه مردم علیه این جابر خودخواه اقدام نمودیم وتا زمانیکه این فاسق ازولاین مزاردورنشودوظاهرات برحق ما ادامه خواهدداشت
عطا خود را مطلق العنان جلوه میدهد ویک مرمی جانانه بعنر کثیفش خاتمه خواهد داد عطا دوجوان بیگناه بادی گاردهائی جنعه همدردرا بقتل ناحق رساند وتا امروز که اامروزاست کسی پرسان این فاجعهرامکرد مردم مزار وتاشقرغان

>>>   فرصت نبودکه کمنت هارامطالعه کنم امکان داردکسانی ازعطامعلم هم حمایت کرده باشد من ازهردوحزب منصرفم ولی هرگزعطادزدوپارت دزدان راقبول ندارم.
قره باش

>>>   نویسنده محترم دیگر آن زمان گذشته که با فرافه گنی و دروغ های شاخدار بتوانی مردم را اغوا کنی. اکثریت مطلق مردم بلخ به جز از یک عده محدود غرضی ومرضی مانند خودت، از کار کرد های جناب عطا محمد نور رضایت کامل دارند. همینکه ولایت بلخ در سطح کل افغانستان از نگاهی امنیت وباز سازی ولایت نمونه است، دال بر این واقعیت است.

>>>   هر چه باشد معلم عطاء مدير مدبر است، در غير آن سرمايه دار ها در كندهار، لوي پكتيا، كابل كمتر از مزار شريف نيستند، ديگر اينكه جمعيت اسلامي در منطقه نفوذ كامل دارد، در بين همه اقوام، مشكل فعلي مشكل هزاره و أزبك افغاني نيست، مشكل در كم شخصيتي گلم جمع ها و هزاره هاي إيراني است، كه هيچ وقت خود را از اتباع اين خاك حساب نميكنند، و از دوران انقلاب تا حال هميشه بنام أقليت سؤ استفاده هاي رنگارنگ در داخل و خارج افغانستان نموده اند. اولين بغاوت عليه دولت اسلامي وقت از طرف همين دو گروه بميان آمد، تقاضاي من از همه مهاجرين سابقه در افغانستان اين است كه اگر در افغانستان خوش نيستند، حالا ميتوانند به اوطان اجداد شان كه امنيت و استقلال كامل دارند بر گردند، بگذارند افغانستان را به افغانها.
شاداب لنگ از زيلاند نو

>>>   ههههههههه انان را که حامیان مالم ممد عطا به ضد شان در صدد بسیج کردن اجتماع تاجکان و ازبکان اند منظور ( پشتونها ) مالم صاحب در پیام اش انان را از خود و منتظر جواب مینامد هههههه لوی کندهار خوست پکتیا ننگرهار پکتیکا نمیدانم تا چه زمانی شما ا زاین دزدان تاجک پشتون هزاره و ازبک حمایت میکنید او بی غیرتها به یک چیزی که تازه متوجه شده ام که صرف پشتونها به قوم گم شده اسراییل تعلق ندارد اما همه افغانها یهودی هستند در غیر ان چگونه یک مسلمان میتواند حدیث پیامبرش که او را از قوم و ملیت پرستی برحذار داشته را نادیده بگیرد؟؟؟؟؟؟

>>>   خدمت که استاد عطا به مزارشریف نموده مردم آن ولایت مدیون همکاری هایش هستند. تما دسیسه ها علیه استاد عطا توسط فاشیستان طرح ریزی میشود .

>>>   درصفحات شمال فقط فقط دوستم پاچاقهرمان است وبس
هرخاین که عکس راپاره کرده اگرحلال زاده است خودرا
مارفی کند..
یوسف

>>>   قــــــــــــــرار اخبار جدیدا رسیده استاد عطا از سرمایه شخصی اش یک مدرسه برای اطفال یتیم شهدای مجاهد در شهر مزار شریف اعمار میکند تا فرزندان کسانیکه جان خودرا فدا کردند وعطا توانست ملیاردر شود حالا از جان نثاری آنها تقدیر میکند وتصمیم دارد تا زمینه تدریس رایگان رابرای اولاد آنان آماده سازد همچنان برای فامیل های بی سرپرست مجاهدین شهید شده در هرماه از پول شخصی خود یک بوجی آرد ویک پیپ روغن توزیع میکند

>>>   مواظب باشید!
شورای هماهنگی دوم، با دقت و ظرافت خاصِ طرح ریزی گردیده و‌ قرار است در آینده نزدیک، رسماً ایجاد گردد.
این شورا نیز، مرکب از عناصری از حزب اسلامی، نصری های حزب وحدت و تعدادی از پان ترکیست های شمال خواهد بود و در راستای اهداف مشخص، (حذف تاجیکان) فعالیت های هماهنگِ سیاسی و نظامی خواهد داشت.
لقب دادن ها، پائین و پاره کردن تصاویر این و آن، مقدمِه این آشوب بزرگ و ‌خانمانسوز است.
از برگه امید نجرابی

>>>   درتمام شهر بلخ جائی نیست که یک افغانی از پول شخصی عطا مصرف شده باشد ، تجار وطندست مزارشریف از سرمایه های شخصی خود برای شهر خود چهار راهی ها ساختند ودرزینتش سهم گرفتند اما عطا بجز ذخیره کردن وپر کردن بانک های ازبکستان کاردیگری نکرده ، اینکه چند پروؤه ئی درمزار عملی شده از پول مردم جرمنی ویا حکومت مرکزی است به عطا چی ربطی دارد ؟

>>>   از کجا کرده این همه سیم زرش یا خودش دزد بوده یا پدرش
او نه تنها سیم وزر جمع آوری کرده انسانهایی مسلمان ومخالف حزبی خود را ازبین برده تا بتواند در آرامی وخوشگزرانی خوبتر زندگی کند.
عبدالله ریحان

>>>   دوست عزیزم رنگ قلمت با خون وکینه آمیخته شده از مقاله ات بوی تعفن وتعصب به مشام می اید، عطای نور سلطان شمال وفرزند شجاع این خطه است حضور او موجب ثبات در شمال است ، آیا واقعن مزار فعلی چنین شهر است که سابق بوده؟ نه هرگز .بازسازی وامنیت مزار به اقتدار آقای نور بستگی دارد، بلی سهم عبدالله در ریاست اجراییه از برکت آقای نور است در غیر کسی به عبدالله زردک را نمیداد چه جای برسد به
ریاست اجراییه .

>>>   نه دوستم ونه حاکم مطلق بلخ لیاقت گسترش دموکراسی را دارند که باید توسط اشخاص وطندوست وپاکنهاد اداره شود .

>>>   شخصا خودم در ولايت بلخ زندگي ميكنم اما با وجود تمام حرف هاي كه به والي بلخ گفتين شايد درست باشد اما مردم چه از هر قوم و حزب كه پرسان كنيد ، از والي بلخ كاملا راضي هستن چون امنيت را تامين كرده آبادي كرده و بدون تبعيض كار ميكند اگر اشتباه ميگويم ميتوانيد از هر شهر وند عادي در شهر مزار شريف پرسان كنيد
با احترام

>>>   ای فاشستان قبیله از شر اندازی دربین اقوام ازبیک و تاجیک بس کنید وشرم نمایید . این به نفع پاکستان و طالب و داعش است .
تقی از غور

>>>   قابل توجه دوستانی که به کمپاین پاره کردن عکس پیوسته اند؛ هرگاه شما در این کمپاین توانستید عکس رهبران خود را پاره کنید آنگاه می‌شود گفت که «نه به عکس پرستی» در غیر صورت در سر و کله خود ما کسی پیاز پوست نمی‌کند پس پاره کردن عکس ما که هیچ معنی ندارد.
و من الله توفیق
‫#‏نثار_آریانفر

>>>   شوراي هم آهنگي حكمتيار ، دوستم ، صبغت الل به حمايت آي آس آي شكست خورده بود هنوز ريشه هاي كثيف اين احزاب از آي آس آي آب ميخورد و همه باهم نزديك شده اندجكمت يار تسليم ميشود ، جمعه خان همدرد فعال بود و فعالتر گرديده طالبان هم كاري شان ميكنند و به آستان دار بلخ و دولت چنگ و دندان نشان ميدهند ، عكس يك رهبر شانرا پاره ميكنند و اقوام دا به جان هم ميندازند، اينكه چه عواقب ديگري در قبال دارد، بعدا هو يدا ميگردد مگراكنون با پتكه كردن عكس آغازش كرده اند و مسول اولش جمعه خان همدرد است

>>>   اینها بغیرازجمع کردن پول که ازخرکاری خود را ملیونرساختند هیچ کاری دیگری نکرده است

>>>   فردين اميني پيشنهاد كرده است كه سال ١٣٩٥ سال عكس نامگذاري شود.
همزمان به كمپاين پاره كردن عكس نيز بپيونديد.

>>>   اگر چند قبلن هم هشدار داده بودم که عکس هایم را که در فیسبوک نصب هستند پاره نکنید باز هم مصلحت کشور را در نظر گرفته از طرف دارهای خود میخوایم تظاهرات نکنند.

>>>   واه گل میدان عطاآمدبه میدان.
اسد

>>>   كسيكه حقوق هزاره ها و ازبك ها بشيوه خوبتر داده مي تواند آنها طالبها و جمعه خان همدرد مي باشند بايد بزودي والي تعيين شوند

>>>   دمش گرم کاش هرات هم همچون مردی میداشت و دزدی هم میکردم مشکلی نداشتیم زنده باشد استاد عطا امنیت و بازسازی ک کرده است اگر دزدی یا کار حرامی هم میکند شیر مادرش

>>>   سلطان کرزی جمعه خان همدرد و سایر دسیسه گرهای ارگ مثل همیش شرمسار و رو سیه گردیدند:
شکررنجی که میان فرماندهان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی در ولایت فاریاب بوجود آمده بود با وساطت موسفیدان معززووالی محترم آن ولایت رفع وبه توطیه گران نفرین گفتن.

>>>   این در دهه70 حالا فرق نمیکند پیش مردم افغانستان کابل پایتخت را با آن عظمت اش به خاک یکسان کردن بهترین ساختمان ها و با آثار های تاریخی که از نیاکان ما به ارث مانده بود و جان60و70هزار مردم بی دفاع کابل را بخاطر هداف شوم سرکردگان خون اشام به خاک و خون کشاند ن هیچ کس برایشان تذکر نداد و تا حالا هم این ها ملت را قانع و راضی نکردند . این ها با هم جنگیدند کابل و کشور ما را بخاک و خون کشیدن بعدش از ترس طالبان باهم سازش کردند و اتلاف شمال را تشکیل دادند. کابل را ویران کرد ن 70هزار نفر را قتل عام کردن. بخاطر چه بود تا حالا مردم منتظر جواب این ها هستند . حالا بخاطر یک عکس مشخص نیست کدام آدم فاسد واحمق این کار را کرده حالا . این ها میخواهند مردم که با صلح و صفا زندگی میکنند به بدبختی تباهی بکشند.

>>>   درود بر ابر مرد شمال استاد عطا.

>>>   مـــــــــــارکـیــــــت هـا وبلند منزا هایش در مـــزار اســـــــــت

>>>   این توطئه اشرف غنی است ومیخواهد ازساده گی بعضی گروپ ها استفاده کند تا استاد بزرگ بدنام شود
تیموری

>>>   استاد عطا فی المثل کاری نکرده باشد، اما مثل دیگران دزدی و فضیحت و قاچاق مواد و حیف ومیل دیگران از جمله کرزی را نکرده . مردمش سخت دوست دارد و خدماتش قابل تقدیر است. نوشته اصلی از جنبشی های شراب خور و نامرد است.
مهتاب نور پاک دارد
.... رفیع الله خرد ورز

>>>   کسانیکه تاجک هزاره ازبک و پشتون میگن وطن ما ره خراب کردند از این گپ ها خسته شدیم دگه بس است همه ما افغان و از افغانستان هستیم.

>>>   اگر چند دانه والی مثل عطامحمد نور در ولایات افغانستان میبود افغانستان گل وگلزار میبود، چون رقیب های سیاسی اش تحمل این را ندارند که ستر جنرال عطامحمد نور والی بلخ باشد بالخصوص جمعه خان همدرد که تشنه والی شدن بلخ را دارد. که این خواب را به گور ببرد

>>>   اگـــــــــــــــر چند دانه والی مثل عطا درافغانستان میبود حالا یک وجب زمین دولتی بدون غصب باقی نمانده بود ووشهرها از مارکیت ها وبلند منزل هایشان پرشده بود

>>>   جای تعجب و بسا افسوس است به بعضی اشخاص که در صفحات انترنت رای نظر میدهند آنقدر از سویه سواد شان ضعیف است که زیروح و غیر زیروح را، از انسان گرفته الی جمیع اشیا را یکدانه میگویند و بطور مثال یکدانه والی، یکدانه تخم مرغ، یکدانه کتاب، یکدانه سگ، یکدانه گوسفند و یکدانه آدم و یکدانه غیره وغیره والی امثالهم من نمیدام در کجا درس خواندن و در کدام مدرسه وقت خود را سپری و کدام استادی برای شان درس داده است ؟

>>>   والي بلخ تنها نيست، مردمش در كنارش خواهند بود.

>>>   دراول ماشاء الله ریش درازی داشت بخاطرسنت رسول خدا وبعدها کم شد بخاطرکی و چرا

>>>   مرد هنر و ادب، مرد سیاست و اقتصاد... بالاخره مرد شجاع و دلیر استاد اعطا محمد نور..

>>>   عطا محمد نور برای بلخ مهم است
اگر نور محمد به بلخ عطا نمى شد
نوروز به نوبهار بلخ انجام نمى شد
در کابل و زابل در باميان و اصفهان در مردان و خلتان
ژند باستانى براى رستاخيز بهارى بالا نمى شد
نوت: اين سخنان جنبه نظمى و معنوى دارد و نه اسمى
عطا محمد نور استاندار بلخ سياست خوب را دنبال کرده و مردم از وى سپاس مى کند و به سر وى نور خدا و نور محمد و ولى اش على بتابد.
نور همه شان به همه مردمان ضد طالبانى بلخ!

>>>   آرمان (آذادی خوای) مسعود قهرمان ملی کشور دروجود استاد عطامحمد نور دیده میشود موفق باشد.

>>>   اگر اسلام و ایمان بخداوند دارید حقیقت را پنهان نکنید. این را هر کس می داند عطامحمد نور یکی از شاه دوزان عصر خویش میباشد. خداوند حق مردم مظلوم مواخذه نماید. بزودترین فرصت رسوا نماید.

>>>   والی اصلی بلخ از طرف غنی احمد زی و گلبدین جمعه خان همدرد است اگر هر کسی را موقتن تعین کند بعدازچند ماه برکنار ونفر اصلی خودرا تعین میکنند تا کار روایی های محمدگل مهمند را در شمال عملی کند ونادرغدار را درچهره غنی احمدزی زنده کنند.باقی زمین های تاجیکان را به پشتونستانی ها توذیع کند.این است ارمان ریسس صاحب جمهور تک قومی ما که تاهنوز باین ارمان نرسیده اند.

>>>   Amirzada
تاجیکان به سیاست مداران ضرورت دارند نه به عیاران
عیاری یک سنت دیرینه در کشور ما بویژه در میان تاجیکان از صد ها سال قبل وجود دارد. اما این آیین در سیاست معنای حماقت را می دهد. گذشت در مقابل دشمن نامرد و بی رحم یک خود کشی و حماقت بیش نیست.
با تاسف تاجیکان تمام سرنوشت خود را در یک هزار سال گذشته در قمار آئین عیاری باختند و به بحیث بردگان تبدیل شدند. چنانچه از عیاری های ابو مسلم خراسانی در برابر تازیان نامرد گرفته تا بخشیدن ولایت بلخ توسط دولت سامانیان به بردگان ترک به رسم عیاری نام برد که سر زمین و سرنوشت ما محو شد.
در سده بیستم بهای عیاری حبیب الله کلکانی به دشمن سوگند خورده اش نادر خان را تا حال می پردازیم.
هم چنان بهای گران عیاری مسعود در برابر گلبدین اهریمن و بی سپاس و انتقال سالم او به ایران را فراموش نباید کرد.
اما در تازه ترین موارد بهای عیاری مارشال فهیم در برابر دشمن مکار به قیمت تباهی ما تمام شد.
حالا مارشال عیار مان در پیش چشمان هزاران فقیر و مردم مظلوم تاجیک در بادام باغ کابل در مقبره با شکوه خوابیده است و هر روز صدای فریاد نسل کشی مردم مانرا به چشم و گوش عیاری خود از بالای تپه نظاره می کند و به خود لعنت می فرستد.
باید بر سر مقبره سنگ مرمرین مارشال مان این جمله را بنویسند:
مارشال عیار مان! در جهنم عیاریت بسوز که تو ما را به رسم عیاری ات به جهنم اهریمن مفت هدیه کردی!

>>>   اگر رییس‌جمهور و حزب جمعیت به بلخ می‌اندیشیدند داکتر سمیع حامد را والی بلخ می‌ساختند. یک متخصص استراتژیک و یک متخصص مدیریت را معاونینش مقرر می‌کردند. آن‌گاه بلخ خانه مولانا، مرکز فرهنگی و نمادی از تاریخ تمدن، حد اقل در آسیای میانه می‌شد. بلخ به رهبری جدید نیاز دارد که عرفان مولانا، تاریخ شگوفایی آریانا، اهمیت ژیوپولیتیک آسیای مرکزی را بفهمد و این سه گزینه را به بهترین فرصت و امتیاز در منطقه تبدیل کند.

>>>   توافقنامه میان ارگ و بلخ

ماده اول: محترم عطا محمد نور بحیث رئیس جمهور حکومت وحدت ملی.
ماده دوم:محترم اشرف غنی بحیث والی بلخ.
ماده سوم: محترم داکتر عبدالله بحیث سفیر افغانستان در بنگله دیش

>>>   همانطوری که دورشدن ویاکنار زدن عطا تبعات منفی به والی بلخ داردومکاران وحیله گران به امید این اند که اول عطارا دور نمایند وبعد والی پیشنهادیش رااین امر نه سهل است ونه هم واقع بینانه زیرا بلخ همان بلخ است ونیرو وقدرت عطاهمچنان در جایش محفوظ میباشد هر ان وهر لحظه اگر ارگ کج روی نمود اقای نور با قوت ونیرو در برابر انها استادگی خواهد کرد ولی این ظاهر موضوع ویک رخ سکه معلوم نیست که حریف های ظاهرا مکار وفریبکار دیگر چه حیله هارا درسر می پرورانند وچه دسیسه هارا در دل دارندچون استاد انها ای اس ای وسی ای ای و ... میباشد نقشه های که انها میکشند وهدایت میدهند درک ان برای هر انسان عادی مشکل است بیشترینهامید واری انهااز تفرقه اندازیومایوسنمودن ملت در دورهای بعدی است گویا ارگ نشین ها ملت را نسبت به مقاومت وپایمردی نور بی باور ومشکوک ساخته چنین تلقین مینمایند که اینست همان شخصیتی که بالایش زیاد حساب مینمودید واورا سمبول مقاومت ویگانه مرجع ومنبع دفاع از حقوق حقه ای خود میخواندید کنون در برابر چند کرسی ناچیز وخیالی زانو زد واز راه سازش ومصالحه پیش امد این تحلیل در ذات خود درست وقابل توجیه میباشد اما ملت نیز نیک میدانند که طرف اقای عطامحمد نه عین وغین واستانکزی واتمر است ونه هم تنها حکم تیار وسیاف واحدی وکرزی بلکه در مصاف اصلی انهایست که برای فعلا لا اقل درکشور ما حرف اول را میزنند وبرندگان میدان جنگ سرد وتاهنوز یگانه ابر قدرت جهان اند تا این حد هم که مقاومت ودلاوری وشجاعت از خود نشان داد نیمه اعجاز وبزرگ منشی بوده توانست ابرو های را که دیگران بر باد داده بودند وازادیخواهان وحریت پسند هارا به معامله گرفته بودندبدست بیاورد وفرصت خوبی برای هواخواهانش کمای نماید وقتی ملت بیدار واگاه ما عذر معقول ومشکل موجود را می پذیرند ودرک مینمایند ودر اینده نیز انچه در توان دارند دریغ نفرموده پروانه وار دور این شمع فروزان که امادگی قربان شدن را داشت وخودرا فدای ملت عزیز ساخته بود جمع خواهند شد ومقاومت مشروع وپایداری بی مثال را از خود نشان خواهند داد وتا اندم نسل نوین به ثمر رسیده وانشاءالله بیشتر از پیش شجاعانه خواهند رزمید ویا عوامل باز دارنده ای دیگری پیش امده سبب هدایت واصلاح غلام ها ومزدورهای اجانب خواهند شد وهرچه خداوند منان اراده نموده باشد ان میشود چیزی که طرف دیگر به ان معتقد نیستند وبه زور وتوانای ارباب های دنیوی خود مغرورهستند
تبنگ چی

>>>   General Ata Mohammad Noor gedeeld.
وقتى منبع توطيه ارگ است ، همراهى عبدالله و صالح براى مهم جلوه دادن توطيه خبرى بسيار جالب است، انگار ميدان را فتح كرده باشند!

>>>   به قوم پشتون باور نکنید که بسیار مردم فریبکار و درغگو هستند

>>>   ....به قوم قبیله ... این ....قبیله در اینجا نظر میدهد و مردم تاجیک هزاره ازبیک را میخواهد به جان هم بیندازند. ...بر قبیله.
زنده باد تاجیک هزاره ازبیک

>>>   هرنوع معامله به زیان ملت شمال است !
مدقق

>>>   غنی و عظا!

وزارتها و سفارتها مال پدرکلانهای ...تان است!!!!! آنرا به یکدیگر قباله بدهید!!!!! .... خدا بر شما بیوجدانها!! و ...

>>>   از یک شغال ژاله زده چی ساختین نور هیچ ...نیست و در این سی سال نور از همان غار موش بیرون نشده است ونه جرعت بیرون شدن را دارد
دوستم بود که ولایت به ولایت می ګشت و با دشمن روبرو میجنګید. عطا این ..را ندارد برای عطا صرف ....ببرید و مرغ ببرید که ...و مرغ بازی نماید

>>>   یاور وزیر برمک ( ع ن ) از ریاست رجال برجسته در وزارت داخله هم خودرا با جناب برمک صاحب سنجاق کرده وبازار استفاده جوئی اش گرمی گرم است

>>>   دروجود تجاران سیاسی وقومی هرچیز ممکن است
...

>>>   این چند تا لنگی پوش های کوچی ارگ نشین در مورد قضیه بلخ بیآب بیآب شدند۰ یک والی را به عجله و ساده لوحی اعلان کردند و در همان اول کار همانشان جابجا رفت، بعد حالا والی دوم را همچنان ....اعلان کردند ولی بازهم فائده نکرد و آن هایشان کاملن از پاچه هایشان سر کرد۰ این در حالیست که یک والی طالبان هم برای بلخ دارند؛ و معلومداریکی هم سردار همه شان والی واقعی بلخ هنوز استوار برجایش است۰ یک ولایت و چهار والی، به این میگویند شایسته سالاری غنی کوچی۰ واقعن هم قابل شرم است و هم خنده دار، اینگونه حکومتداری چهار تا کوچی بیسویه۰

>>>   دوستم حالا کجاست....؟؟؟

>>>   توطیه های اولاده تزار موقت است!
لطفا تاریخ سالنتهای تاجک را نام بگیرید و بعد تخت بخشی کنید! مه خو در تاریخ تاجیک چیزی بدون شعر ورقص چیزی ندیدم!

>>>   نامش که اوغان است از تاریخ واقعی این کشور نمیداند چون اصلن ازین دیار نیست و مهاجر است۰
مثالش همین غول است که در بالا پرسیده سلطنت های خراسان را نام ببرید۰
سلسله ساسانیان، سامانیان، سلسله ایبک، سلسله غزنویان، سلسله سلجوقیان، سلسله غوریان، سلسله تیموریان، ۰۰۰ خلاصه که اوغان چه وقت با سواد و انسان خواهد شد؟

>>>   چوچه گمشده یهود آمده دیگران را اولاده تزار صدا میکند۰ برو غول لوده

>>>   قبیله وحشت خیال پلو زیاد میزند تا هدفی را که با خیانت و دسیسه در هرات بدست آورد در بلخ هم عملی کند، ولی کور خوانده و از این هم بی آبروتر خواهد شد۰

>>>   همین "شغال ژاله زده " آن ات را کشیده و بر سرت لنگی قبایلی شمله دار بسته کرده و چپ و راست بالایت ک.. لچ اتن میرقصد، تو لافوک اینجا آمدی مثل اسلافت لاف میزنی۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است