زنده باد فاشیستان جوان
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۶    ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ کد خبر: 147706 منبع: پرینت

راستش را بگویم، دلم به واژه ی افغان می سوزد. تا دیروز شماری از فاشیستان بد مغز در رسانه ها می گفتند: افغان یعنی پشتون و افغانستان یعنی جایگاه افغان ها یعنی جایگاه پشتون ها و بعد همه باشندگان افغانستان را دشنام می دادند که چرا اینجا هستید و بروید اینجا یا آنجا!
حال حتی همین فاشیست های سیه زبان هم می گویند که افغان به مفهوم پشتون نیست!

افغان همگان است، حیران مانده ام که یک روزه این سخاوت از کجا شد! حیران مانده ایم که کدام سخن این فاشیستان را بپذیریم!
راستش دلم به واژه ی افغان می سوزد که چقدر یتیم شده است. پشتون آن را از خود رانده است و دیگران هم نمی پذیرند.

مسافری سخته خواری ده
بارا به وری سوک به زای نه ورکوینه !
در این میان به صداقت شماری از فاشیستان جوان احترام دارم که با صداقت می گویند: هویت و فرهنگ خود " افغان" را بر شما تحمیل می کنم دست تان خلاص!

زنده باد فاشیستان جوان که در روشنی سخن می گویند!

پرتو تادری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فاشیستان
افغان
نظرات بینندگان:

>>>   حال که پشتونها می گویند واژه اوغان معنی پشتون را نمی دهد و دیگر اقوام هم ان را قبول ندارند، چه اصراری است که ان را با همه تعمیم دهند؟

>>>   زیر نام افغانستان به غیر از جنگ و خونریزی چیزی دیگری نداریم. بسیاری از کشورها و شهرها نام‌شان را تغییر داده اند و هیچ مشکلی نیز بوجود نیامده است، ما هم می‌توانیم چنین کنیم

>>>   Paiez
بنده، از دیر باز بدینسو تلویزیون های افغانستان را نمی بینم؛ زیرا، به خوبی می دانم که هر یکی، به نحوی از انحا به یک کشور بیرونی که آنها دنبال منافع خود اند؛ یا بکلی وا بسته اند و یا بشکلی، تعهدی برای منافع دیگران دارند؛ واز سوی دیگر، برنامه های این تلویزیون ها را بیشتر، در راستای" دپلوزیشن" یا سیاست زدایی کوچه وباز ار و دانشگاه و... خانواده ها می یابم. مگر،امشب به طور تصادف، در دو تلویزیون، دو برنانهء مشابه سیاسی را، با به اصطلاح چتد کار شناس سیاسی در بارهء صلح با طالبان و پیشنهادات آقای غنی برای طالبان و... دیدم و شنیدم. آقایان جز تکرار مکررات هیچ چیزی برای گفتن نداشتند؛ شاید جرات گفت مطلب اصلی را هنوز هم ندارند...
بنده بار ها گفته ام، تا زمانیکه در بارهء جنگ وصلح وبسیاری مسایل مهم دیگر، حد اقل میان قدرت مداران در دولت یک اجماع به وجود نیاید؛ صلح هرگز آمدنی نخواهد بود.
تا وقتی که ارگ نشینان از اجندا های قومی خود صرف نظر نکنند و هویت وفرهنگ متکثر را در این جامعه به رسمیت نشناسند؛ بدون هیچ تردیدی، هرگز اراده ای به جنگ وصلحی که عادلانه باشد و در آن منافع عموم اقوام در نظر گرفته شود؛ از سوی آنان عملی نخواهد شد...
روشنتر بگویم:
هر زمانیکه آقای غنی و حواریون اش، از تحمیل یک هویت بر همه صرف نظر نکند و همچنان از ترافیکی زبان و جاسوس خواندن گویشوران زبان پارسی بس ننمایند و به زبان وهویت دیگران احترام و اهمیت قایل نشوند؛ واین کشور را مال مشترک همه ندانند؛ وبدینسان، وزارت های دارایی و امنیتی را از انحصار خود بیرون نکنند و به شایستگان سایر اقوام اعتماد ننمایند؛ این مردم، هرگز متتظر صلح آبرومندی نباید باشند. وقتی این جا صلح خواهد آمد که آقایان بالا نشین، به حقوق شهروندی و توسعهء برابر ودیموکراسی و مقوم های دیگر آن، باورمند ومتعهد باشند؛ اگر اینان، برای ساختن نظام بر مبنای عدالت اجتماعی، باورمند شوند ودر این راه گام های عملی بردارند؛ بی هیچ مشکلی، صلح به روی مردم ما خواهد خندید؛ و بسیار به آسانی، در ظرف چند سالی صاحب استقلال و آبرو خواهیم شد؛ در غیر آن، شاید در در از مدت به صلح شکننده ای برسیم؛ ولی به استقلال سیاسی و اقتصادی، هرگز!...

>>>   هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگا وصل خویش
بلی، ما آن چیزی که هستیم، هستیم. نه آنکه برما برچسپ میزنند تا هدف بدست آرند.
لعنت بر این نام بدنام که با وطنفروشی، .....، ....، نوکری روس و امریکا و پاکستان، و با وحشت، انتحار، انفجار، بیفرهنگی، تمامیت خواهی، زن ستیزی، تقلب، خیانت، کوکنار، تریاک، و هزار ....دیگر گره خورده است.
اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است که همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و من را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور اوغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰
نام افغان اولین بار در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ توسط حاکم های پشتون بر ملت تحمیل شد وتا بحال با جعل و فریب در ماده چهارم قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح و تغییر بخورد۰
غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهی، توافغان نا اصل میباشی، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخور۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشانرا وحت ملی تلقی میکنند۰
چرا بر دور یک نام بیطرف ویا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم خاص همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور، آنهم بنفع یک قوم خاص؟

>>>   واژه افغان به معنی پشتون نیست. واژه افغان اصلآ یک کلمه انگلیسی است off gun
که در زمان استعمار بریتانیا در نیم قاره هند، منحیث یک منطقه غیر محارب بین امپراطوری بریتانیا و امپراطوری تزار روسیه درین منطقه تشکیل شده بود تا از رویارویی دو ابر قدرت جهانی وقت در منطقه جلوگیری شود.
پشتون های هردو طرف سرحد هیچوقت خود را بنام افغان ندانستند. یک نمونه اش چهارراهی پشتونستان است که بنام چهار راهی افغانستان یاد نمیشود. همچنان در لسان پشتو لغاتی بنام پشتونولی که عبارت از دوستی و رفاقت بین پشتون ها است، وجود دارد، اما بنام افغانولی هیچ واژه ییوجود ندارد.
در کتاب ها و متون قبل از آمدن انگلیس ها به نیم قاره هند نیز در هیچ کتابی و هیچ جایی واژه افغان و افغانستان وجود ندارد. در کشور هندوستان نیز پشتون ها را بنام پتان میشناسند که از همان واژه پشتون و یا پختون گرفته شده است.

>>>   پشتونها 20 درصد نفوس ندارند انهم طبق احصاییه های رسمی خودشان و دلیل اینکه شناسنامه های برقی راتوزیع نمیکنند همین است که درصدی اصلی شان آشکار میشود.

>>>   Ayar
هیچکدام از نماد های ملی افغانستان امروز؛ معرف هویت، فرهنگ، تاریخ و تمدن ما نیستند.
نماد هاى ملى افغانستان امروز كه همگى براساس تفكر فاشيسم افغانى ( مطابق مانفيست تئوريسين فاشيسم افغان محمد گل خان مومند تعیین گرديده است )مربوط یک اقلیت مهاجر به نام افغان می باشد.
بیایید بدور از هرگونه تعصب و تبعیض به این نماد ها نظری بیاندازیم و جایگاه خود را بیابیم .

>>>   مردی رفت نزد همسایه اش و گفت خرت را بده که گندم به آسیا ببرم. همسایه که بار سنگین گندم را دید بهانه کرد که خرش در خانه نیست. خر ناگهانی از طویله ی خانه شروع کرد به آواز خوندن. مرد گفت چرا دروغ می گویی خرت در خانه است. همسایه گفت تو به حرف من باور می کنی یا به آواز خر.
من می گویم اوغان نیستم اما اینها اسرار دارند که تو هستی.

>>>   یک ملت هستیم، به برادری و برابری باور داریم، ولی همه اوغان نیستیم.
در این ترفند های ملی چرا بالای نام افغان اینقدر تائید دارید؟ مگر بدور یک نام بیطرف و غیر قومی نمیشود تمام قوم های کشور باهم متحد شوند؟

>>>   حیف این نام که په یګان ...ومتعصب ګذاشته شود ـ زیرا آنها شایستګی ای نام پر افتخاررا ندارند.
بیژن

>>>   پس کلمه افغان یک کلمه بسیار منحوس است. بهتر ااست این نام از کشور بیرون رود تا تمام مشکلات ما حل شود.

>>>   هههه...به حرف من باور داری یه به آواز ....
بسیار زیبا عالی گفتید
به آواز این ....ها کی باور دارد

>>>   اگر افغان یک واژه است که انگلیس آن را بر افغانستان گذاشته(واژه off gun)پس چرا خودتان آن را تغییر نمی دهید یک واژه که شامل عموم مردم این کشور شود بر آن بگذارید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است