علت ترور محافظ رییس جمهور مشخص شد
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۰    ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ کد خبر: 147642 منبع: پرینت

حمیدالله کرامانی یکی از کارمندان ویژه و کادر امنیتی ارگ کسی بود که در کشمکش های هفته گذشته بالای کلمه افغان و شناسنامه فعالانه سهم داشت. وی بگونه بیرحمانه در مربوطات حوزه سوم امنیتی کابل به قتل رسید.

منبعی از ارگ که نخواست نام اش فاش شود گفت افراد نزدیک به رییس جمهور از موضع گیری های کرامانی هراس داشتند حتی در روزی که رییس جمهور به کارمندان در ارگ هشدار داده بود تا شناسنامه بگیرند او به کارمندان غیر پشتون ارگ گفته بود تاما هستیم هیچکس بزور نمی تواند هویت جعلی را بالای تان تحمیل کند.

ریاست جمهوری همچنین کرامانی را یکی از افرادی می دانست که خبر درگیری در ارگ را به رسانه ها رسانده است.

او به یکی از همکاران اش گفته بود تا اینکه مخالفت ها در قبالم فروکش کند می خواهم به سفر هرات بروم که دقیقا بعد برگشت از سفر هرات حادثه قتل سازمان یافته اش اتفاق افتاد.

در ارگ اوضاع عادی بنظر می رسد اما بدلیل زور گویی، فساد اخلاقی و فشار های زیاد علیه اقوام غیر پشتون جبهه گیری ها بشکل جدی آغاز شده است.

چندي قبل امرخيل به رياست جمهوري آمد و تعداد زيادي از گاردهاي ويژه به طرف امرخيل رفتند و دست هاي او را بوسيدند و امرخيل بابا به او صدا مي زدند و با او عكس هاي يادگاري مي گرفتند اما اقاي حميد كراماني چنين كاري را انجام نداد و مورد نفرين تعدادي از امرخيلي ها قرار گرفت و فرداي ان روز محمد ياسين ضيا به رياست جمهوري ميايد و اقاي حميد کراماني نزد او مي رود و از اينكه قصد كار ديروز همكاران خود را گرفته باشد دست هاي ياسين ضيا را مي بوسد و از مدت به بعد مشكلات ادامه پيدا مي كند تاكه منجر به ترور او مي گردد...

سروش
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ترور
رییس جمهور
نظرات بینندگان:

>>>   یگانه راه حل و بیرون رفت از این همه قتل و کشتارمردم بی دفاع ما قیام سرتاسری مردم افغانستان بر علیه بیگانگاه آتش نفرت است , هموطن عزیزم سکوت و محافظه کاری راه حل نیست، با جسارت با دلیری روی میدان آمده و بیاید.
البته نه باید فراموش کرد هموطن عزیزم من متعصب نیستم همزیستی وهمگرای که ازنیاکان فرهنگ دوست خود در این سرزمین خورشید ارث برده ام که بنی آدم اعضای یکدیگرند, که در آفرینش ز یک گوهرند.
هزاره عزیز م , تاجیک عزیزم ، افغان عزیزم ، ازبک عزیزم و ترکمن عزیزم طراح طرح ها ی ترورستی عاشقان حراست وطن و نخبگان با ننگ و ناموس کشورعزیز ما از طرف یک حلقه خبیثه تروستی صورت می گیرد که این تروست دورن حکومت کیست ؟

غنی مرد ِ چیغ و صدا و مرد بیمار و بدخوی و مرد غش و حیله و مرد دورغ گوی بی برنامه رفاه و آسایش است و هم به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز هیچ باور ندارد . چون او مغز گنیده تعصب شیطان اقوام شریف افغانستان را بنام پشون زبان دارانی , غلجی , اوغان , تاجیک , هزاره , از بیک و ترکمن جدا کرد بین مردم غیور دلیر شجاع مسلمان کشور عریرما نفاق قومی انداخته و هیچ کار بنیادی برای فقر زدایی و اشتغالزایی نکرده است.

>>>   این اقای مرنانی ایرانی الاصل بود و به واسطه ایران در ریاست جمهوری جابحا شده بود ولی سفارت ایران. بخاطر ندادن اطلاعات موثق و بجا کرمانی
خوش نبود همان شد که سر کرمانی را. توسط افراد مخفی فاطمیون زیر بغل اش کرد و خوراک کرم نمود اش.

>>>   یاسین ضیا خودش دست های امرخیل و اتمر را می بوسد

>>>   گپ هاي طفلانه !
ديروز فلاني ها دست امرخيل را بوسيدند و چند روز بعدش ، ان مرحومي ؛ دست ياسين ضيأ را بوسيد و امر خيلي ها عقده گرفتند و ...

>>>   کار خوب شد که نیست گمشد

>>>   اقوام غیر پشتون یگجای شوید متحد شوید در مقابل فاشیست.

>>>   مخالف کلمه افغان در ارگ بگونه مرموز کشته شد!
حمید کرامانی یکی از کارمندان ویژه و کدر امنیتی ارگ کسی بود که در کشمکش های هفته گذشته بالای کلمه افغان و شناسنامه فعالانه سهم داشت دیشب بگونه بیرحمانه در مربوطات حوزه سوم امنیتی به شهادت رسید.
منبعی از ارگ که نخواست نامش فاش شود گفت افراد نزدیک به رییس جمهور از موضع گیری های کرامانی هراس داشتند حتی در روزیکه رییس جمهور به کارمندان در ارگ هشدار داده بود تا شناسنامه بگیرند او به کارمندان غیر پشتون ارگ گفته بود تاما استیم هیچکس بزور نمیتواند هویت جعلی را بالای تان تحمیل کند.
ریاست جمهوری همچنان کرامانی را یکی از افرادی میدانست که خبر در گیری در ارگ را به رسانه ها رسانده است.
او به یکی از همکارانش گفته بودتا اینکه مخالفت ها در قبالم فرو کش کند میخواهم به سفر هرات بروم که دقیقا بعد برگشت از سفر هرات حادثه شهادت سازمان یافته اش اتفاق افتاد.
در ارگ اینروز ها گرچی اوضاع عادی بنظر میخورد اما بدلیل زور گویی فساد اخلاقی و فشار های زیاد علیه اقوام غیر پشتون جبهه گیری ها بشکل جدی آغاز شده است.
منابع ميگويند: چندي قبل امرخيل گوساله خيل به رياست جمهوري امد و تعداد زيادي از گارد هاي ويژه به دوش طرف امرخيل رفتند و دست هاي اورا بوسيدند و امرخيل بابا به او صدا ميزدند و با او عكس هاي يادگاري ميگرفتند ، اما اقاي حميدكراماني چنين كاري را انجام نداد و سبب نفرين تعدادي از امرخيلي ها قرار گرفت و فرداي ان روز محمدياسين ضياء به رياست جمهوري ميايد و اقاي حميدگراماني نزد او ميرود و از اينكه قصد كار ديروز همكاران خود را گرفته باشد دست هاي ياسين ضياء را ميبوسد و از مدت به بعد مشكلات ادامه پيداميكند تاكه منجر به ترور او ميگردد...
خداوند شهيد هويت و مرد راستين و مبارز واقعي مارا بيامرزد!
سروش خراسان

>>>   هرگاه چنین چیزی واقعیت داشته باشد پس ارگ کاملا به یک منبع قتل و ترور و فساد مبدل گردیده وقتیکه چنین حالت ناگوار رقت بار در ارگ جریان داشته باشد چگونه دیگر بالای ارگ لانه فساد و ترور و بد بینی و دشمنی به سایر اقوام جدا از قوم خودشان سخنان عوام فریبانه انها اعتبار کرد این چیغ زدن ها که هیچ شهروند از شهروند دیگر برتری ندارد و بلند کردن صدای وحدت و همدلی همه اش بستن مردم به تار خام و عوام فریبی است پس باید برای بیرون رفت از چنین حالت رقت بار و خطر ناک سیاسیون و صاحبان قدرت که بر خلاف چنین راهکار نادرست ارگ هستند باید برای بیرون رفت از چنن حالت موجود بهرانی راه و چارهی اساسی را تدارک کنند و کشور و مردم را از چنین حالت نجات دهند تا باشد وحدت و امنیت واقعی بود اید به عوام فریبی ها خاتمه داده شود .

>>>   اگر اقوام هرازه تاجیک و ازبک و اقوام افغانستان حق خود را نگیرند همه بدست فاشیستها بقتل میرسند و ترور میشوند

>>>   چهار کارمند امنیت ملی که قصد سرقت خانه ئی را دربگرامی داشتند توسط مردم محل دستگیر وبه پولیس تسلیم داده شدند
دوسال قبل نیز آمر حوزه پنجم امنیتی سه قرد امنیت ملی رابه جرم سرقت مسلحانه بالفعل دستگیر وبه رسانه ها نشان داد
امنیت خیل های ما مصروف سرقت و آی اس ای مصروف اعزام انتحاری وانفجار

>>>   شاید ترور مشاور عبدالله عبدالله که قوماندان چمعیت بود هم همینطور باشد

>>>   أصلاً در خفاء با بي بي گل لبناني...بود

>>>   پس به خاطر چى رياست تروريسم در تشكيل ارگ اظافه شد؟
وحشتيار قصاب ريس تعين شد ومعاش يكصدوپنجاهزار مامور دولت برايش تاديه ميشود. هركى دروغهاى غنى و از فرمانهاى پوچش سركشى كند يك زنگ به قصاب و قصاب به جلادانيرا كه باخود اورده احوال ميدهد و مثعله را حل ميكنند. اين به قل رساندنها از اربابانشان براى شان ميراث مانده.
ح ع

>>>   زیر نام افغانستان به غیر از جنگ و خونریزی چیزی دیگری نداریم. بسیاری از کشورها و شهرها نام‌شان را تغییر داده اند و هیچ مشکلی نیز بوجود نیامده است، ما هم می‌توانیم چنین کنیم

>>>   نام افغان و زبان افغانی در اسناد دولتی تا سال ۱۳۴۳ بصورت رسمی مترادف نام پشتون و زبان پشتو بودند تا آنکه در لویه جرگه قانون اساسی سال ۱۳۴۳ این نام به ظلم، تهدید، وریا، توسط ظاهر شاه و کاکاهایش به حیث نام ملی تمام شهروندان کشور بزور به تمام مردم کشور تحمیل شد.
اوغان یا افغان یعنی پشتون، و ما اکثریت قاطع کشور اگر پشتون نیستیم اوغان یا افغان هم نیستیم.

>>>   در ارگ کابل دسیسه و توطئه و پلان قتل و ترور سیاسیون، روشنفکران و مردم غیر پشتون طرح میشود طالب و داعش از خودشان استند

>>>   غني انسان بي رحم و بسيار عقده اَي است بايد مردم تصميم جدي گيرند در قبال اين منحوس ناكام خيلي بد شگون است .

>>>   پشتونها 20 درصد نفوس ندارند انهم طبق احصاییه های رسمی خودشان و دلیل اینکه شناسنامه های برقی راتوزیع نمیکنند همین است که درصدی اصلی شان آشکار میشود.

>>>   قبیله همه جا را به گند کشیدن، هرجای که "زی و خیل" را مامور کنید، از این بیشتر نمیشود توقع کرد،

>>>   .....نشوید من در ان ریاست کار کرردیم و میدانم که واقیت ندارد

>>>   ترور يا به قتل رساندن توسط دولت
هزاره تاجك أوزبك هر كدام إز أين سه قوم را در روز روشن پيش همه ترور يا بقتل يا لن كوب كني فكر نكنم كسي يا ارگاني بتواند مانع شود
يا كاري بتواند
أين سه قوم خصي شده و جرعت نداره نه إز خود و نه حقوق خود دفاع كند
تنها كاري كه ميتوانن فرار إز كشور و مهاجرت در خارج
و همش إز بز دلي أين سه قوم أست

>>>   راستش را بگویم، دلم به واژه ی افغان می سوزد. تا دیروز شماری از فاشیستان بد مغز در رسانه ها می گفتند: افغان یعنی پشتون و افغانستان یعنی جایگاه افغان ها یعنی جایگاه پشتون ها و بعد همه باشنده گان افغانستان را دشنام می دادند که چرا این جا هستید و بروید این جا یا آن جا!
حال حتا همین فاشیست های سیه زبان هم می گویند که
افغان به مفهوم پشتون نیست!

افغان همه گان است، حیران مانده ام که یک روزه این سخاوت از کجا شد! حیران مانده ایم که کدام سخن این فاشیستان را بپذیریم!
راستش دلم به واژه ی افغان می سوزد که چقدر یتیم شده است. پشتون آن را از خود رانده است و دیگران هم نمی پذیرند.
مسافری سخته خواری ده
بارا به وری سوک به زای نه ورکوینه !
در این میان به صداقت شماری از فاشیستان جوان
احترام دارم که با صداقت می گویند: هویت و فرهنگ خود " افغان" را بر شما تحمیل می کنم دست تان خلاص!
زنده باد فاشیستان جوان که در روشنی سخن می گویند!

پرتو تادری

>>>   ما در همان لحظات نخستين پيشبين بوديم كه شهيد كراماني توسط اشرف غني ترور شده است!!!!

>>>   خداوند شهيد هويت و مرد راستين و مبارز واقعي مارا بيامرزد!

>>>   Zahir Sediq
سخن كه تا اين جا رسيده بود؟ چرا كرمانى يكتعداد فاشيستان را قبل از شهادت خود راهى جهنم نه نمود كه در پهلوى شهادت، لقب غازى هم كمايى مينمود. تاجيكان هميش خام بازى ميكنند.

>>>   از این ....وحشت یار طالب گرای فاشیست بخاطر قتل آفتابی نگهبان غیر اوغانش که مخالف تحمیل واژه افغان بر بومیهای این سرزمین بود کدام ارگان وچه کسانی باید بازخواست وپرسان نماید؟

>>>   دستان غنی به خون نگهبان اش آلوده شد
******************************
چرا حمید الله کرامانی محافظ رییس جمهور ترور شد؟؟
طبق گزارشات، حمیدالله کرامانی یکتن از کارمندان ویژه و کادر امنیتی ارگ کسی بود که در کشمکش های هفته گذشته بالای کلمه افغان و شناسنامه، فعالانه سهم داشت. وی بگونه بیرحمانه در مربوطات حوزه سوم امنیتی کابل به قتل رسید. منبعی از ارگ که نخواست نام اش فاش شود گفت افراد نزدیک به ارگ از موضع گیری های کرامانی هراس داشتند و حتی در روزی که رییس جمهور به کارمندان در ارگ هشدار داده بود تا شناسنامه بگیرند او به کارمندان غیر پشتون ارگ گفته بود ،تاما هستیم هیچکس بزور نمی تواند هویت جعلی را بالای تان تحمیل کند.
ریاست جمهوری همچنین کرامانی را یکی از افرادی می دانست که خبر درگیری در ارگ را به رسانه ها رسانده است.
او به یکی از همکاران اش گفته بود تا اینکه مخالفت ها در قبالم فروکش کند می خواهم به سفر هرات بروم که دقیقا بعد برگشت از سفر هرات حادثه قتل سازمان یافته اش اتفاق افتاد.
چندي قبل امرخيل به رياست جمهوري آمد و تعداد زيادي از گاردهاي ويژه به طرف امرخيل رفتند و دست هاي او را بوسيدند وبرای او امرخيل بابا صدا مي زدند و با او عكس هاي يادگاري مي گرفتند اما اقاي حميد كراماني چنين كاري را انجام نداد و مورد نفرين تعدادي از امرخيلي ها قرار گرفت و فرداي ان روز محمد ياسين ضيا به رياست جمهوري ميايد و اقاي حميد کراماني نزد او مي رود و از اينكه قصد كار ديروز همكاران خود را گرفته باشد دست هاي ياسين ضيا والی پیشین تخار را مي بوسد و از مدت به بعد مشكلات ادامه پيدا مي كند تاكه منجر به ترور او مي گردد..
هر انسان هوشمند با خوانش این داستان تلخ نشان انگشت قاتل که عبارت از اشرف غنی احمد زی است را رد یابی مینماید!!!
ممکن فیسبوک چلونکی های مزدور ادعا نمایند تا برای شان فوتو کاپی این صحنه جنایتبار ارایه شود اما آنها به یک پرسش باید پاسخ گویند که چرا هواداران رژیم تروریستی مورد انتحار وانفجار وترور واقع نمی گردند؟؟؟؟.

>>>   پشتونها هر روز تاجیکها را ترور میکنند ومیکشند اما ما تاجیکها چرا نمیتوانیم تروریستهای داعش،طالب واشرار را به هلاکت برسانیم؟

>>>   یک ملت هستیم، به برادری و برابری باور داریم، ولی همه اوغان نیستیم.
در این ترفند های ملی چرا بالای نام افغان اینقدر تائید دارید؟ مگر بدور یک نام بیطرف و غیر قومی نمیشود تمام قوم های کشور باهم متحد شوند؟

>>>   هرکس نام اقوام را بگیرد مشکل ندارد اما به تاجک که تاریخ ندارد به اتحاد اقوام ضد پشتون چی؟ زاغ و بودنه گرفتن! تاجیک زاغ تزاری اعتبار ندارد و همیش چای ناخورده باقی می ماند!

>>>   ... محافظین شخص جلالتمآّ رئیس جمهور کشور هیچ دلیلی را در خود نمی بینند که دستان امرخیل و یا یاسین ضیا را بوسه کنند، چون آنها به هر نوع امکانات مطابق وظیفه شان دسترسی دارند و ضرورت ندارد جهت چاپلوسی دستان این و آن را ببوسند. مسئله قتل محافظ گارد ریاست جمهور هم تا اکنون مشخص نگردیده است شاید روی ملحوظات شخصی باشد. اما بهتر است از این بیشتر به موضوعات دست نزنیم که باعث از هم گسیختن وحدت ملی ما میشود. که این کار فقط اب ریختن به آسیاب دشمن است و بس و مردم ما فهمیده و نا فهمیده به این مسایل چنان علاقه دارند که فقط از کدام کشور امکانات جهت چنین موضوعات گرفته باشند.

>>>   نویسنده توخو راست میگوئی ...
ه ب از پنچشیر

>>>   چون خون پشتون ها با انتحار وانفجار وکشتن وسوختاندن عجین شده وتجربه کافی دارند وخون تاجک ها با ابادی وسازنده گی رحم وترحم عجین شده البته منفی یک تعداد که مشکلاتی دارند.
اریائی

>>>   سالهاست که اوزبیک ها ،هزاره ها،تاجیک ها،ترکمن ها و سایر اقوام کشور به نحویی به پشتون ها (افغان ها)سر تسلیم فرود آورده اند در لویه جرگه قانون اساسی کجا بودند که کلمه افغان را به تمام اقوام اطلاق کردند کسی صدای خود را نکشید،همه شان در غم چوکی بودند.حالا کار از کار گذشته وپشتون ها لچ و لحت ساخته اند می گویند خق ... کردن را ندارید.آفرین به هوشیاری پشتون ها که چه قسم به مرحله تحمیل نام افغان(هویت خود شان)را به سایر اقوام رسیده اند این را می گویند سیاست موفق!
اقوام تلجک،هزاره،اوزبیک و سایر اقوام نه همت دارند و نه غیرت و نه هم صدای خود را به صورت منسجم می توانند بکشند و بالاخره قبول می کنند.درمقابلش چند پست دولتی می گیرند و بس
ف،ع -کابل

>>>   ایا یک محافظ هم حق تصمیم گیری مانند ریس جمهوریک مملکت دارد ؟ وایا وزن یک محافظ ویک شخص پهره داربرابراست ؟ عجعیت دلایل .

>>>   ارگ و تیم حاکم پشتون در ادارات به تمامیت خواهی ادامه می دهند.

>>>   بلی یک محافظ حق دارد، هر شهروند عادی کشور هم حق دارد از حقوق اساسی و هویت اصلی خود دفاع کند۰ هر غول که این موضوع را نمیداند و از قتل این شخص دفاع میکند مثل همان ...های است که همین شخص را بقتل رسانده و در حقیقت بهمان شکل یک جنایتکار است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است