شتر در ظاهر و سقوط در باطن
بنا به طرح فاشیستی اسماعیل یون، قومیت های معترض که شناسنامه زیر نام "افغان" را نمی پذیرند باید کارت مهاجرت دریافت کنند زیرا بی اصل و نصب تر از آن هستند که خود را همطراز با پشتون های برحق بدانند 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۱۴    ۱۳۹۶/۱۲/۷ کد خبر: 147499 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، شناسنامه های الکترونیک طی یک و نیم دهه از امری ساده برای تثبیت هویت شهروندان که باید در ابتدای دوران جدید توزیع می شود در میانه نفرت و قبیله گرایی ها به ناممکن در سیستم فاسد حکومت بدل شده است به گونه ای که پس از جنجال های بسیار برخی از مخالفان سرسخت این شناسنامه ها زیر نام افغان، توزیع آن را بهتر از تداوم بحران می دانند.

در این راستا، آیا حکومت کرزی و غنی که با تمامی توان سدی در برابر تثبیت هویت شهروندان کشور با براندازی نقاق قومی بوده اند در کنار سیاستگذاران پس پرده پشتون، اجازه خواهند دارد که افغان نامی برای تمامی اقوام باشد و شهروندان از حقوق مساوی برخوردار؟

اسماعیل یونی که در پس پرده جنجال درج نام "افغان" قرار دارد با ظاهری مدرن که نقش روشنفکر قومیت پشتون را ایفا می کند در سخنرانی ها و دیدگاه های خود متعصب تر از هر تروریستی در این سرزمین سخن می گوید، افرادی همچون وی از چنان زور سیاسی برخوردار هستند که در سطح بالاتر از ریاست جمهوری، سیاست حکومت را تعیین می کند که توزیع این شناسنامه ها اولین گام در راستای برنامه های کلان تر می باشد.

در این میان، رهبران پشتون از دیرباز تاکنون با نسل کشی و براندازی جنگ در پی تهی کردن کشور برای قومیت خود بودند و ناامنی های دهه های اخیر را بهترین فرصت برای تصاحب قدرت در نابودی دیگر اقوام می دانند و در این راه، گروه طالبان همراه و ابزار است.

اینکه اسماعیل یون در سال 2008 عنوان می کند: طالبان غیربومی با ایدیولوژی دینی و مذهبی و جنگ این گروه مقاومت اعتقادی و ارزشی است، دیدگاه راس رهبری قومیت پشتون و تعیین کننده سیاست آنان می باشد در حالی که از مقام های ارشد این گروه تروریستی گرفته تا رده های پایین در دوران حاکمیت و پس از آن، عمدتا از پشتون های قندهار بوده و هست با برداشت های متحجرانه، افراطی و عقب افتاده از دین.

و بحث دیگر، خوشبینی رهبران تا مردم اقوام غیرپشتون برای کسب شناسنامه هایی هرچند با زور حکومت در درج نام افغان همچون سرور دانش برای رسیدن به حقوق شهروندی مساوی در حالی می باشد که حتی ظاهر این شناسنامه ها مملو از نشانه ای قوم پشتون و در پس آن، چه برنامه هایی در حال اجراست.

در همین راستا، در برابر موج اعتراضی اقوام دیگر که درج نام افغان را به هیچ عنوان نمی پذیرند و آن را از گذشته تا حال و آینده معرف قوم پشتون می دانند، اسماعیل یون طرحی فاشیستی را ارایه می کند اینگونه که این افراد می توانند کارت مهاجرت دریافت کنند همچون باشندگانی درجه چندم و فاقد حقوق شهروندی و مهم تر از آن، بی اصل و نصب تر از آن هستند که بخواهند خود را هم طراز با پشتون های برحق سرزمین افغانستان بدانند!

هرچند چنین رویکردی پس از توزیع شناسنامه های قومی ارگ در دوران جدید که هر قومیت، رهبران قدرتمند در سیاست و حکومت دارند، تیره و غیر قابل اجرا می نماید اما زمانی که زور حکومت اشرف غنی بر تمامی جنجاح مخالف و دیگر اقوام سبب توزیع در مرحله نخست می شود چگونه می توان پس از توزیع در کل کشور، مانع سیاست فاشیستی قدرت شد در حالی که دیگر نه رهبری قدرتمند غیرپشتون در حکومت مانده و نه منطقه ای امن برای مردم؟

در این میان، تاریخ قرن های گذشته تا حال که توام با حکومت های قبیله گرا و کشتارهای بیشمار مردم است ریشه در نفرت و قبیله گرایی رهبران پشتونی دارد که برای رسیدن به افغانستانِ پشتونیزم حتی حاضر به قربانی کردن مردم خود نیز می باشند.

به طوری که طالبان، همواره مورد حمایت آنان با ویران کردن زیرساخت ها، مکاتب در قتل و غارت سبب عقب ماندگی این قومیت نیز می شوند در حالی که این گروه تروریستی اگر از سوی رهبران پشتون به عنوان ذخیره های قومی حساب می شود پایبند به هیچ قومیت نبوده و تنها بنای نابودی و خون در سر دارند.

توزیع شناسنامه های الکترونیک زیر نام افغان اولین گام به سوی بدل کردن افغانستان به کشور پشتونیزم می باشد و اگر این حساسیت در میانه ناامنی ها و بی اعتنایی رهبران غیرپشتون به سرانجام برسد، افغانستان بدل به سرزمینی برای قوم برتر در اقلیت جمعیت می شود و اکثریت مردم همان باشندگان درجه چندم.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شناسنامه
یون
مهاجر کارت
پشتون
نظرات بینندگان:

>>>   اسماعیل یون گپ بسیار منطقی گفته است. بلی! کارت محاجرت بهتر از بی هویت بودن است.

>>>   تا اکنون اینگونه بدترین وزشت ترین رفتار وتوهین به تمامی باشندگان کشورراندیده بودم که توسط اسماعیل یون دیدم که افراطگرایی قومی را از حد گذراند .اقای یون این چه تهدیدی است که تو کردی چرا برطبل قوم گرایی میکوبی وتفرقه میاندازی.این حرف تو یعنی خودخواهی نشنالیزم افراطی یعنی بی احترامی به تمامی قومیتها من جمله پشتون .نی نی اقای یون من هرگز این گپ بی مورد وتهدید تلخ وبی ارزش تو را برقوم پشتون نوشته نمیکنم .ملیت همه ما افغانستان است وقومیت ما پشتون تاجیک هزاره ترکتبار پشه ای ایماق نورستانی بلوچ عرب است وبا اتحاد وهمدلی به اندازه تار مویی برگفته هایت ارزش قایل نمی شویم. اقای یون سعی کن زبان دشمنان وحدت قومیتهای افغانستان نشوی این تندرویهای تو وامثال تو کشور را به پرتگاه تجزیه میکشاند وبرای ابد به ... مردم هموطن دوچار میشوی .
داکتر عبدالرب اچکزی

>>>   این طرح غنی خیلی خوب طرحه چون غنی مغز متفکر هست
همه ما میشیم افغان همه زبان پشتو یاد میگیریم پشتو حرف میزنیم
مسلا کشور افغانستان قومیت افغان زبان پشتو شغل انتهاری
جاغوری

>>>   ما شتر کارت اوغان را نمیخواهیم
فضل الحق

>>>   اين يون پنجابى اول ... خود را بگيرد كه در دوبى پوليس در زندان انداخته بودنش.
كرزى در ان وقت دخالت كرد و ... را كه .... بود گرفتار كرده بود. خلاص كرده به اين ادم داد.
مادرش پشاورى و پدر كلانش پنجابى است. نميدانم او را كى اورده كه در بارهء اقوام كشور مان گپ بزند.
ح ع

>>>   اگر با زور افغانم بگوئی
و پشتون شتر بانم بگوئی
منم تاجیک و ازبک و هزاره
اگر صد سال گمنامم بگوئی

>>>   من که از محتوای این متن برداشت میکنم این متون از طرفدار های یون نوشته میشود تا درست تمام برادران پشتون که این ... را هم ندارند ود پهلوی سایر اقوام رابطه تنظیمی سیاسی قومی تجاری و هم زیستی دارند انها را نیز غیر ارادی مجبورا در مقابل سایر ملت های بزرگ عقده مند وجدا سازند و یون و امسال ان انسانهای ... از ای مطالب برای شهره طلبی خود بهره سیاسی و نفوذی و باالاخره کمک مالی از ادارت استخباراتی کشور های ذیدخل میگردد و کمنت های شما علیه کلمه پشتون پشتون هنوز در در اسیاب ... این گروه از ... اب ریخته وبرادران که از همین قوم استند ولی این نوع اشخاص را دوست ندارند کمنتوهای شما باید مختص به همچو افراد باشد تا تمام اقوام از نیرنگ این ها اگا شوند.بااحترام بیدار باشید

>>>   هر قدر شما در باره اش بحث کنید او مشهور شده باالاخره از یک ادم مریض که دین مقدس اسلام برای همچو اشخاص مریض و کور خطاب کرده یک شخص مطرح میسازید بگزارید بنویسد بعضی افراد هستند روح روان مردم را اذیت میکنند اونها شهره دارند.بجز اطفال کوچه برتی بازی خود چند دقیقه با ان در تماس میشود. اینجا ما برادران داریم با ایدلوژی متفاوت از این با ابن شخص شما کاری نکنید که اونها هم ایدولوژی خود را بگزارن دنبال قوم قبیله جهت بگیرند.لطفا مواطب کمنت های تان باشید برای یک قوم بزرگ برادر ومحترم خود از دید این چنین افراد قضاوت نکنید.بااحترام بیدار باشید

>>>   اسماعیل یون یک آدم ... پاکستانی ... است انسانیت هیچ در وجود نداردذذذذ

>>>   .....خورده این یون ... همراه با ... یکجا. اولآ این ... به گذشته خود فکر کند که چند سال ازبوجود آمدن این زیان وادبیات پشتو شده ودراصل این... الاصل ازکجا امده است

>>>   این شتر های باب کلان غنی در این کارت چه میکند.
مرتضوی تازه اوغو جواب گوید بعد از مشورت با دانش تازه اوغو

>>>   افغانستان در چند قدمی تجزیه
خداوند يونها، طاقت ها، كرزي ها، عبدالله ها، ملا عمر ها و تركي ها را از سر مردم "كمان گير، گوسفندي، خوشباور و وحدت مُلي طلب"ما كم نكند و اگر نه سالها در خواب خر گوش ميمانديم. عمر طولاني و سلامت جسماني به رهبران ....خواهانيم!

>>>   وطنفروشی عبدالرحمن خان چندین دهه است که از مردم افغانستان قربانی می گیرد. اکنون زمان آن رسیده است که بحث روی مسأله دیورند را از دست چند نفر کمیشن کار برای کشور هندوستان و چند نفر فاشیست دو آتشه افغانستان که یکسره آن را ازخود می دانند، خارج ساخته و آن را به یک گفتمان ملی مبدل سازیم. حل و فصل این مشکل تاریخی به نفع تمام اقوام کشور است.
>>>   شما هرازه هااګر غیرت دارید ګوش ها و بینی سرور بی دانش در محظر عام ببرید تا غبرتی باشد برای باقی مزدوران و دیګر خاینین جمیع اقوام غیر پښتون که بخاطر چند روز معاونیت بی صلاحیت و پست های موقتی علیرغم جنایات تاریخ که علیه شان آنجام ګرفته پا آنهم شرف و آبرو واصلیت خود را برای فاشیژم فروختن .... به خاینین

>>>   خلاصه سرور دانش !... با اقدام سخیف ونسنجیده که انجام دادی

>>>   یا کارت افغانیت یا کارت مهاجرت!
من برایت دومی را توصیه می کنم.

>>>   مرکز بین المللی مطالعات استراتیژیک
امان الله خان پدر فشیزم پشتونی بود او بود که پشتونهای آنطرف سرحد را به کشور ما آورد و زمینهای آبی وحاصلخیز ازبیکها، تاجکها و هزاره ها را مجانی و بدون پول به ناقلین تازه وارد داد. امان الله خان از دید من تاجک نه تنها قهرمان ون اجی استقلال نیست بلکه یک جنایتکار فاشیست است که مطابق نظریه ماکیاولی اراضی و سرزمین ما را اشغال وبه همتباران خود بخشید.

>>>   تنها پشتون نیست تمام هرکس قومگرا است

>>>   پدرام ویون وطن راطرف بربادی سوق داده متوجه باشید

>>>   هیچ تحصیل یافته آماده نیس با یک فرد که ازمنطق وسواد دور باشد مناظره کند، این یک حقیقت آشکار است. که بین داکتر پدرام و یون تفاوت زمین و آسمان وجود دارد.
ن ن

>>>   این وطن تنهااز یون وپدرام نیست هردوی شان شعوری بدستوربیگانگان تعصبات قومی رادامن میزنند بیدارباشید درغیرآن ارام درجای خود بنشینند اینجا 35 میلیون انسان زنده گی میکنند تمام شان خو کاه نمیخورند

>>>   نظر من این است که نظرمحمد اسماعیل یون رییس تحریک است که غیر پشتون دیگر کسی درحکمت نباشد بخاطر که اینها دههاسال است که دیگرکس را نمیخواهد دوستم را خانه نشین کرد احمد ضیارا خانه نشین کرد بعد نوبت سروردانش است وتیم عبدالله عبدالله را که هیج سلاحیت برایشان داده نمیشود این قوم پشتون دیگر اقوام را بجان همدیگر انداخت دوستم را با اقوام اشچی عطارا باعبدالله عبدالله محقیق را باکریم خلیلی کاظمی ،ربانی عبدالعی مزاری ،احمد شاه معسود این اقوام بشهادت رساند بخدا قسم پولیس های جان خیل پکتیا ، پولیس های جلریز کاراین اقوام بود وصدها نفر که دردرون قطعات کشته مشود هیج کس خبر ندارد فقط رت پورمیدهد که ازطرف دشمن کشت شده همه یک بهانه است قوماندان تولی اول لوای اول هلمند

>>>   بهترین گزینه ایجاد یک دولت فدرالی است. باید گفت که در ین همه زدوبند های زبانی، قومی و.... ۸ میلیون پشتون یا * میلیون پارسی زبان و یا هم & یا × میلیون اقوام دیگر شامل نیستند بلکه علت این همه جار و جنجال گروه های فاشیستی مانند "افغان ملت"، ستم ملی، حزب اسلامی، جمعیت، هشتگانه وحدت و.... اند. مردم بیچاره چه پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، بلوچ، ترکمن و...، که در غم درآوردن یک لقمه نان اند، وقت یا حتی انرژی برای همچو موارد ندارند. این کشور بی چون و چرا به یک رستا خیز ملی و رنسانس ضرورت دارد تا همه مکروب های جهالت، بیسوادی و کلونولیزم عربی را پاک و در بحر هند غرق کنند.
آزاده از آسترالیا

>>>   اوغان ها اصلا از کوه سلیمان اند ، به غیر از کوه سلیمان ، در هر جایی اوغانستان که هستند ناقل هستند . تاریخ بخوانید .

>>>   پشتونها پشتونستان را بسازند و دورش را دیوار کنند و دیگر اقوام خراسان را بسازند و با هم زندگی کنند. بیا با هم خراسانی بسازیم/ دوباره از خود انسانی بسازیم. هر چه زودتر خود را باید از جاهلان جدا کنیم

>>>   با تجزیه افغانستان کاملا موافقم
وحید بدخشی

>>>   نمیدام پشتون ها با کدام روی نظر می دهند؟ ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

>>>   به چى نام افغان افتخار كنم به انتحاريش به وطن فروشى ........ به نادانى افغان هايش به ايكه ميليون ها مهاجر داره به ايكه فاسدترين كشور جهان شناخته شد به ايكه وحشتناك ترين نام فعلا در جهان شده به چى نام افغان افتخار كنم هيچ بشرى انتحارى نمى كنه اما همي افغان هاى با افتخار انتحارى مى كنه

>>>   خراسان با افتخار و بدبختانه افغانستان انتحار و انفجار و برده . اين يك أصل پذيرفته شده جهاني است.

>>>   اگر افغان نيستى از كشور ما خارج شو"
در مقابل ان ناچار بايد گفت:"اگر خُراسانى نيستيد از كشور ما خارج شويد، ما خُراسان خود را دوباره ميخواهيم"

>>>   تا خراسان بزرگ را تشکیل ندهیم از پای نمی نشینیم
هراتی

>>>   دروغ ، جعل ، دسیسه ، شعار های اعوام فریبانه، افتخارات و القاب کاذب ، تحقیر و توهین اقوام ، زورگوئی برای تطبیق جهل و جهالت ، وطن و خاک فروشی ، غضب دارائی های عامه و اقوام
بد بختانه جز از عملکرد های حاکمان و تاریخ کشور ماست

>>>   ریاست جمهوری هم میراثی نیست که همیشه به دست یک قوم باشد ولو با تقلب و خیانت.

>>>   Qodoos Kazemi gedeeld.
جعل و تقلب فلسفه وجودی افغان ملت (پشتونیزم) را تشکیل می‌دهد.
اکادمی علوم دستگاه جعل و دستبرد تاریخ، هویت و فرهنگ در انحصار افغان ملتی ها می‌باشد؛ که با ارائه آمار و ارقام دروغ و خود ساخته؛ پشتونها را اکثریت، قوم برتر، با تاریخ و با فرهنگ و دیگر اقوام را اقلیت، مهاجر بی هویت و بی تاریخ معرفی میکنند.
یکی از تالیفات این دستگاه جعل؛ کتاب دایرةالمعارف آریانا می‌باشد؛ که ارقام ارائه شده در آن نمیتواند مورد قناعت هیچ انسان سالمی قرار گیرد.
یکی از عواملی که افغان ملتی ها مانع توزیع شناسنامه های برقی با هویت های اصلی میگردند؛ بیم آنها از افشای آمار های جعلی در این کتاب و برملا شدن واقعیت ها می‌باشد.

>>>   ما به خاطر زندگی مسالمت آمیز، هرواقعیتی را نباید برزبان جاری کنیم هرچند از نظر منطقی متاسفانه در افغانستان هر تروریستی=پشتون است اما بدون تردید هر پشتون=تروریست نیست پس به خاطر آن عزیزانی که هم پشتون و هم صلح دوست هستند نباید همه را به یک چوب برانیم ما به آن پشتون های که ندای صلح طلبی بلند نموده و آن پشتون های که شرافتمندانه از مرزهای کشور خود محافظت می کنند و یا بالباس رزم در مقابل وطن فروشان و تروریستان، مردانه می جنگند افتخار می کنیم و حساب این مردمان اصیل را از عده ی فریب خورده که بابمب پاکستانی خانه و شهر خود را خراب می کنند و باعث عقب ماندگی کشورشان می شوند جدا می دانیم

>>>   خلاصه که انسان شدنی نیستند. زندگی و سرنوشت مشترک با اینها ناممکن است. نام جهالت و وحشت شان را غیرت گذاشته اند و به این بیخردی خود افتخار هم میکنند. بهترین راه فقط تجزیه کشور در مسیر اوغان و غیر اوغان است. تمام غیر پشتونها متحد شوید و کار را یکباره و برای همیشه یکسره کنید ورنه برای همیشه در آتش جنگ خاتمه ناپذیر پشتونها یا همین اوغانها سوخته سوخته نابود میشوید.

>>>   اینکه انتحاری از ارگ تغزیه می شود هیچ شک وجود ندارد و اقوام محروم مثل ازبیک ها،هزاره ها و تاجیک ها باید متحد شود.

>>>   انکه قرنها نام ازدی نګرفتند و حال بیدار شده بدانند که چوب در .... شان زده خواهد شد!!!!!!!!!!!!!!۱

>>>   شما در رابطه پشتونیزم و تاجکیزم حرف میزنید اما خبر ندارید کا باعث این همه بربادی و تفرقه .....های که بنام جهاد از پاکستان وارد افغانستان شده اند هستند دال خور های پاکستانی و ایرانی
بنام مجاهد هیچ کسی وجود ندارد پدرش .... نداشت امروز د لنکروزر میگرده

>>>   برادران محترم همه تان خبر دارید که اسماعیل یون مادر پشاوری و پدر پنجابی دشمن مردم و کشور ماست و این دشمنی را از نیاکان پنجابی خود که در اصل ازنسل انگلیس اند به ارث برده دشمن هرچه در توان داشته باشد توسط همین یون ها و غیر بکار میبرند تا تفرقه قومی و سمتی وزبانی را در بین مردم ما بیشتر و بیشتر کنند پس بگذارید که اسماعیل یون و امثال ان هرقدر میتوانند قوله بکشند جای را نمیگیرد در مورد نوشتن ملیت بنام افغان به همه شهروندان کشور باید گفت در حالیکه اقوام محترم پشتون ما کلمه افغان را مربوط قوم پشتون نمیدانند و اقوام دیگر مخالف نوشتن کلمه افغان در تذکره های برقی به همه اقوام هستند پس چه ضرورت نوشت کلمه افغان که مربوط به هیچ یک از اقوام کشور ما نیست در تذکره های برقی بنام ملیت نوشته شود هرگاه کسی بگوید که مخفف افغانستان افغان گرفته شده وقتیکه مکمل نام افغانستان بدوزبن نوشته شده باشد ضرورت نوشتن دوباره مخفف ان نیست کسانی که پافشاری به نوشته کلمه افغان بنام ملیت به همه دارند ریگ در کف شان است در غیر ان پافشاری شان چیست ؟ .

>>>   به نظر بنده بی هویت بودن بودن به مرابت بهتر تر است از هویت داشتن جعلی افغان این که هویت نیست بلکه یک لکه ننگ است بر جبین تمامی انسان هایکه درین مرز وبوم میزیند نمیدانم اینها به چیز این هویت جعلی ومحوس افغان و افغانیت خویش میبالند به قصاوتگری خود چون طالب به وطن فروشی خود چون عبدالرحمن خان به بی ....بودن خود چون تره کی وغیره
"نشید"

>>>   اسمعیل یون وخانمش آرین یون هردو عین خصوصیت را دارند هردو متعصب

>>>   اگر دم از غیرت یک غیر پشتون میزد میشد گفت شاید در این سرزمین غیرت وجود داشته باشد ولی وقتی یک پشتون میآید دم از غیرت میزند فقط مضحکه عام و خاص میگردد و جز خنده چیزی نمیشه کرد .چون هنوز داغ بخارا و سمرقند از جان این سرزمین نفرین شده نرفته بود که داغ بلوچستان و پیشاور بر پیشانی داغ دیده ی این سرزمین لکه ی ننگ و بی غیرتی دیگر حک کرد و این است سیاست تفرقه افگنانه ی روباه گونه ی استعمار پیر که ملت را صد پارچه کند و منافع خودش را عملی سازد .پشتون هم یک انسان است ولی هر انسانی که انسانیت را فراموش کرد و برتری طلبی را شعار خود دانست اول باید به عقل خود شک کند چون هیچ مقامی را خداوند بالاتر از انسان در زمین قرار نداده.
صادق خان

>>>   شتر دزدی به خم خم نمیشه

>>>   ای اسماعیل یون بچه جدید فاشیسم هتلری:
تو به کدام حق این حکم رامیکنی؟تو چکاره هستی.این حرف تعصب برانگیز تان نه به دین اسلام نه به حقوق بشر برابر است نه به حقوق شهروندی.افغانستان کشورکثیرالقومی است هر ملیت از خود تاریخ وعنعنات خاص خودرا دارد تا حال درطول تارخ هیچ فاشیست وهیچ متجاوز نتوانسته تا این عمل شوم شمارا تطبیق کند وبعد ازین هم نمیتوانید که نادر غدار یا عبدالرحمان خان جلاد ویا حفیظالله امین سفاک را احیا کنید.
بااحترام الله عواوالله.

>>>   بهروز جلال آبادی
مردمان اصیل و بومی شهر جلال آباد تمام اش فارسی زبان اند که مردمان تاجیک و عرب اند و حتا پشتونهای که در قدیم در شهر جلال آباد جابجا شده اند فارسی را خوب بلد اند و حتا فارسیوان شده اند
لیکن حالا که مناطق پشتونها نا امن شده تعداد زیات مردمان خوگیانی، شینوار، مومند و حصارک وغیره بطرف شهر جلال آباد رخ کرده اند

>>>   اگر افغان نيستى از كشور ما خارج شو"
در مقابل ان ناچار بايد گفت:"اگر خُراسانى نيستيد از كشور ما خارج شويد، ما خُراسان خود را دوباره ميخواهيم"

>>>   Abdul Hai Khurasani
گفتمان متناقض و مشمئز كنندهء حواریون فاشيسم در انتقال واژه بحران آفرین و سرگردان" افغان" به ساير هويت های تمدنی،فرهنگی و قومی در کشور.
دراين چند روز ديده مى شود كه برخى از خوشه چينان خرمن فاشيسم در مذبوحانه ترين تلاشها سعى دارند اين واژه بيچارهء سرگردان درمانده را به عنوان يك ترم ملى معرفی نمايند و‌در اوج پریشانحالی در نقش يك دايه مهربانتر از مادر ظاهر گرديده آسمان و ريسمان كرده اند تا ثابت سازند كه اين كلمه معرف افغان ها نبوده بلكه معرف تمام شهروندان كشور مى باشد.
عزیزان من!
یک
اگراين واژه مربوط و معرف شما افغانها نيست پس چرا اين همه تقلا مى كنيد و داد و فرياد سر مى دهيد و خود را به اين واژه نامأنوس دو دستى چسپانیده ايد؟
اگر این کلمه معرف هويت شما نمى باشد، پس بگذاريد كه از شر اين كلمه نفاق انگيز، بحران آفرين و ضد وحدت ملی براى هميشه خلاص شويم.
دو
برخی ها هم آمده اند و هر واژه مشابه و هموزن و هم صوت را که در شاهنامه و اوستا پیدا نموده اند، دو دستی چسپیده اند تا ثابت کنند که این واژه همان واژه افغان است و ما همانیم و این سرزمین هم همان سرزمین افاغنه است.
اینکه بعضی ها گمان کرده اند واژه « آوگان» همان افغان است بر می گردد به تفکر خداوندگار پته خزانه ( شادروان عبدالحی حبیبی )، اما حقیقت این است که این واژه هیچ ربطی به افغان ندارد، زیرا این کلمه در اصل از اوستا گرفته شده است که « آوه گان » می باشد، یعنی مهربان و صفت یکی از پهلوانان شاهنامه است و این واژه هنوز در متون کهن آذربایجان به کار می رود.
ســـــپــهـــدار چـــون قـــارن كــاو گـــان - سپهكش چو شيروى و چون آوگان
اینکه واژه های اپگان و ابگان در اوستا و قبل از آن استعمال شده است ، مطابق تحقیقات گرگوریان اسامی اقوام و پهلوانان ساکن آذربایجان فعلی است و در تاریخ و فرهنگ مردم آذربایجان به تکرار از آنها سخن رفته است.
سه
کلمه افغان که در کتب تاریخ‌ مانند: یمینی ، ابوریحان، ابن بطوطه، تاریخ فرشته و مستوفی آمده است ، همگی اتفاق نظر دارند که این قوم در اطراف کوه سلیمان ساکن بوده‌اند و این صفت را در واقع به قوم پشتون داده اند.
مطابق تمام تواریخ معتبر از جمله تاریخ رسمی عصر امانی جغرافیای اصلی افاغنه همان اطراف کوه سلیمان می باشد.
چهار
از تمام اینها که بگذریم بحث ما در مورد قدمت تاریخی قوم یا واژه افغان نیست، بلکه بحث این است که این واژه به یک هویت قومی ساکن افغانستان اطلاق می شود، چه آن قوم از بنی اسراییل آمده باشند و در اطراف کوه سلیمان مسکن گزیده باشند و چه آنها در همان مکان از ازل خلق شده باشند، فرقی نمی کند و مسله را تغییر نمی دهد.
پنج
بحث قدمت تاریخی واژه افغان یا هویت افغان ها بحث انحرافى است، موضوع ما نه قدامت تاريخى افغان ها ست و نه تغيير واژه و نژاد و تبار و غيره و ذالك ....
بلكه بحث ما گسترش دادن یک واژه بحران آفرین که معرف هویت یک اقلیت مهاجر ساکن کوه سلیمان به سرزمین های پهناور خراسان می باشد به تمام باشندگان و صاحبان تمدنی آن است، واقعیت مبارک و فرخنده این است که شهروندان کشور از این واژه احساس حقارت می نمایند و حاضر نیستند هویت تمدنی و تاریخی خود را قربانی یک هویت جعلی و نفاق آفرین نمایند.
پس راه حل چیست؟
راه حل آغاز گفتمان رسمی و مناظره بین دو گفتمان موجود در کشور بدون فحش و اهانت و بهتان و اوباشگری می باشد.
الف
گفتمان و روایت جعلی و رسمی .
ب
گفتمان و روایت تمدن محور ، تاریخی و فرهنگ محور .
در پایان این مناظره بیایید همه با هم قبول کنیم که همراه با انتخابات آینده ریاست جمهوری گزینه نام کشور و هویت ملی هم به ریفرندم برود و به گزینه یی که مردم افغانستان رأی دادند مورد قبول همه باشد.
من به عنوان یک شهروند حاضر به مناظره رسمی در این باب از آدرس ب خواهم بود.

>>>   بیاد داشته باشید که این شتر سرتان بالا خواهد شد!

>>>   ازسنگین تا یون :سنگین وزیر مخابرات قبلی متعلق به یک قبیله کوچی وزیری وزیرستان افغانستان است که خیلی سال ها در خارج بوده وبعد از تحول سال ۲۰۰۱ از خارج خودرا در افغانستان رساند.مذکور با رابطه قومی که داشت خیلی زود مدارج دولتی را پیمود ودرمقام وزارت رسید.او خیلی خوشچانس هم بود که درزمانش قرار داد های مهم وزارت مخابرات با کمپانی های کلان داخلی و خارجی به امضا رسیدوازین درک پول وافر وبیحد نصیبش شد اگر تاحال درخادج میبود ۱۰ فیصد این پول راهم پیدانمیکرد.ازهمه بدتر دستور چاپ کارت تذکره در زمان سنگین به وزارت مخابرات تعلق گرفت.شاغلی سنگین بنا به مربوط بودن قبیله کوچی وزیری اش و علایق سرشارش به شغل اجدادش کاروان شتر را هم در کارت تذکره چاپ کرد که نمایانگر احساسات وجذبات کوچی گری اش میکند تا ازینطریق شتر چرانی های نیاکان شانرا در کارت هویت و تذکره بالای مردم مظلوم وبی دفاع افغانستان تحمیل نماید.
شاغلی یون که خودرا پو هاند میگوید به نظر من نامزد پوهیالی هم نیست اما به گفته بعضی روایات تاریخ افغانستان فاشیستان تاریخی درطول تاریخ مدت های درخانه استراحت بوده هم رتبه علمی پوهنتون ودانشگاه را مستحق میشدند که جای نهایت تعجب و تاسف است.درحالیکه رتبه علمی استادان دانشگاه پوهنتون به اساس سابقه تجربه ونوشتن رساله های علمی و دفاع از آن رساله اش درتخصص مورد نظر استادان میباشد.مطمیینم که شاغلی یون نه تنها رساله نوشته نکرده است بلکه از کدام طریقی در جمله استادان درموهنتدن مقرر شده است.ازنظریات وافکار فاشیستی شان درمورد کلمه افغان و تحمیل آن بالای مردم هویدا است که نهایت بی سواد ودرحد صنف دهم مکتب هم نیست.شاغلی یون در فکر پنجاه سال پیش است که پدر معنوی وفاشیستی شان با زودوجبر افکار فاشیستی شانر تحت نام سلطنت مطلقه بالای مردم تحمیل میشود.یون ویونی ها بدانند که دوران جبر وزور گذشته است این خاک به تمامی ملت افغانستان تعلق داردو هبچ کسی حق ندارد که گویا خودرا مالک و صاحب این خاک بگوید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین والکاذبین.آمین

>>>   واقعا هم که نام اوغان تحقیر امیز و در ولایت ما وقتی کوچی های اوغان می ایند همه با نگاه تحقیر امیز به انها نگاه می کنند.

>>>   اوغان یا افغان پشتون است .مردم عوام میگویند اوغانی صحبت کرده نمیتوانم.

>>>   Najib Salam
فارسى و درى دو زبان جداگانه ، دانشگاه واژه يى بيگانه ، اما هزاره و تاجيك و ازبيك و قزاق و هندو .....همه اوغان ( پشتون) اند ، همه يى قضاوت هاى قبيله گرايان منطق گريز و سرتنبه در مهم ترين مسايل كشور چنين است ، با عجب طايفه يى كور مغز و قرون اوسطايى گير مانده كشور و مردم . خداوند اين طايفه را آدم بسازد.

>>>   فاشیزم قبیله همین حالا در ضعیف ترین و شکننده ترین حالت اش قرار دارد و مردم تمام ارزش های فاشیست های قبیله را به چالش کشیده اند، بشمول نام اوغان که هیچوقت نام ملی نشد و نمیشود، بشمول تمامیت خواهی قدرت آنها را که اگرچه از دست داده میروند، و بسیار ارزش های دیگر آنها را.

>>>   سلام شما ادعا میکنید که ما افغان نیستیم خوب نباشید اینجاکسانی که فرزندان عزیزخودراقربانی نموده اندودرراه خدا شهید داده اند بعد ازاسلام خودرا افغان می نامند.وازاین نام که دیگران بر انها نهاده اند به می بالند افغان ‌‌= جوانمرد مهمان نواز غیور وآزادمرد.حال کسانی نمی خواهند نخواهند

>>>   اوغان سازی را که امان الله و طرزی شروع کردند و ناکام ماندند، بعد ظاهر و کاکاهایش و داوود شروع کردند و ناکام ماندند، حالا به شدت زیر سایه تطبیق پلان های امریکا توسط اجنت های امریکا مثل کرزی، غنی، و امثال تطبیق میشود. امریکا اگر بداند هم پروائی ندارد تا زمانیکه پلان های خودش به مخاطره مواجه نشود ویا اینکه اعتراض های جدی صورت نگیرد.

>>>   واژه افغان مربوط به پشنون ها بوده ونه توانیست این نام یک وحدت را بار بیاورد به تشنج و برتری جوی قوام پشتون بالای سایر اقوام دیگر . مبارزه حق بر باطل جریان دارد و جامعه جهانی از این خواست مردم افغانستان که واژه افغان را نمی خواهند دفاع صورت گیرد . ما تذکره جعلی کار نداریم ما از خود پدر وپدرکلان دارین و ...........نباید قبول شویم و قوم پشتون حق دارند که در تذکره خود افغان نبیشته کنند و من حق دارم که در تزکره خود ازبیک و یا پشیه ی نبیشته کنم تا زمان که ملت شویم .
زره

>>>   با احترام به همه اقوام ،عرض من این استکه ، هویت مردم افغانستان ،به وجود
گشتاسپ وپسرش اسفندیار بلخی ،رستم زاولی (زابلی)،ابوالقاسم فردوسی ،
بوعلی سینائی بلخی ،جلال الدین محمد بلخی ،ناصر خسرو قبادیانی بلخی ،حنضله فراهی ،ابراهیم ادهم بلخی ،شقیق بلخی ،ابوریحان بیرونی (کوهبیرونی )ابوخالد
کابلی ،وو...متجلی میگردد،سوال من از برادران ،پشتون (اوغان)این است کدام ازین افراد پشتون واوغان هستند ،؟؟!!
بلکه هویت اوغانها درآنطرف کوهائی سلیمان وخط دیورند خلاصه میشود ،!!

>>>   ..........تاجیک آگاه از جرافیای و تاریخ نیکان خود وارث این سرزمین آفتابی « کابلستان ، زابلستان ، تخارستان و بلخ بامی » است که هویت شتروانی اشرف غنی احمدزی کوچی آمده کوه های سلیمان پاکستان را به پذیرد. فخر ملی میلت تاجیک هو یت مولاناجلاالدین بلخ ، ابوعلی ابن سینابلخی ، عبدالرحمن جامی ، ناصر خسروقبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، رابعه بلخی , دقیقی بلحی ، عنصری بلخی ، عبدالحی گردیزی ، ابوعبدالله جعفر رودکی , صوفی اشقری و آصف بخاتری افتخار شان زیر نسب کم اصل کوچی برد ؟
حقیقت همین است فاشیستان مزدور پاکستانی ها دشمن بشریت از هر طریق کوشش دارند که هویت تحمیلی تجعلی را بالای مردم مهربان ها هویت افغان آمده کوه های سلیمان را با هزران چال فریب بقبولاند اما هرگز فراموش نکنند که هرگز یک تاجک اصیل تاج دار آگاه از جغرافای و تاریخ نیکان در سرزمین آفتانبی خود هرگز هویت خویش را معامله نمی کند تاجیک های مهربان شجاع دلیر باید از خواب گران بیدار شوید و متحد حق ماست هویت پنجهزار پنجصد سال قدامت زبان در این سر زمین آفاتابی ما که جهان امروز بالای زبان ما افتخار دارند.

>>>   بخاطریکه ظرفیت هویت بعضی اشخاص ضعیف است نمیچسپد

>>>   دیوارهویت شما ازتپی شتر کرده هم ....تراست

>>>   نظر دهنده اول بسیار بیشرم هستی کاش روزی اجداد ما میدانست کوچی های کوه سلیمان این قدر وقاحت می یابند که به میزبانان خود توهین کنند و آنها را خارجی بنامند این سخنان تو با اسرائیلی یهود غاصب هیچ تفاوت ندارد.

>>>   نظر دهنده اول :
به نظر تو افغانستان وامریکا تاریخ واساس مشابه دارند؟ مثلا سفید پوستان آمدند وسرخپوستان مالک اصلی سرزمین امریکارا به مصیبت دچار ساختند
درینجا هم مثلا کسی از دامنه کوه های سلیمان بیاید وساکنین قبلی را بیگانه وبی تاریخ بداند ؟؟؟

>>>   شتر وشترباني هویت اسلامي هرافغان است ولوکه پشتون باشد ویا تاجک ویا هم ازبیک ، که باعث افتخارهمه آنهامی باشد . هارون زاده جان پرچمي کارملي شماکه لامذهبان وکافران استید شمارا به این تقدس کاری نیست .
پنجشیری بچه افغان تبار

>>>   اوغان به انتحار هم افتخار میکند.
قانون اساسی مگر حرف قرآن است که نباید تغییر کند؟
هر قانونی نظر به اقتضای وقت و شرایط میتواند تغییر و اصلاح گردد.

>>>   تمام منافع علیای کشور را این خائن ها فدای پشتونولی و اوغان سالاری کردند، ولی یکتعداد غیر اوغانها هنوز هم خواب هستند و حتی هنوز هم خودشانرا افتخاری اوغان میخوانند.
او اوغانهای بدل و بیغیرت، روزش برسد شما را به افغان های اصلی و افغان های غیر اصیل تقسیم خواهند کرد. خودت را و هویتت را بشناس، چاپلوسی بیجا نکن، و از هویت واقعی ات دفاع کن.

>>>   دوستان ساکنان کوه های سلیمان از آسمان نیامده اند. از چهارهزارسال دراطراف همین کوه ها بودند واکنون نیز هستند. دراطراف همین کوه تمدن ویدایی وسرود های ویدی را بوجود آوردند وتمدن خود را آغاز وبه سرزمین های غرب وشرق گسترش داده اند. وای به حال قوم که ازخود نام ندارد ودیگران بالای شان مانده اند. اگرمن درست می گویم نام وهویت تانرا در زبان خود نشان دهید ؟؟؟ !! با تاریخ وحقایق نمی توان با زبان تفنگ سخن گفت ؟؟؟
پنجشیري بچه افغان تبار

>>>   اگرازکوه سلیمان آمده ویاازهرچا اگرمرد هستی خود را محکم کو

>>>   پنجشیر بچه افغان بسیار پس خراب بچه هستی

>>>   عجیب است ناصر از شیراز

>>>   او بچه افغان تبار میشود برایم ۳ نشانه تمدن ۴ هزارساله کوچیتان را بگویید!! اصلا بگو ۱۰ هزار سال یا دوصد هزار سال کی هست که حساب کند کونتور و چرتکه اندازد چون اینچنین راحت مخاطب خود را .....فرض کردی! این هم چونان گپ های افسانه تاریختان است غنی هم متفکر اول جهان بود !! کلمات و واژها تحمل ادعاهای طنز تلخ خشک و سوزان این جهلستان را ندارد جدی ترین مفاهیم ....فرض میشود و شعور مخاطب توهین میشود.

>>>   با احترام تمامى مشكلات هاى گذشته و فعلى همه و همه در كلمه افغان به وجود اًمده بود و تا فعلاً جريان دارد چرا ؟ چون با توايفى دور از بنش و فرهنگ مامعله صورت گرفت كه كشور و ملت را هميشه در تاريكى نگهدارد از هر لحظ و امروز در اين قرن به كشور و مردم نگاه كنيد . و تكرار تقلب باز هم در كنفرانس بون اتفاق افتاد انتخاب كسى شد و كسى ديگر اًمد . با تشكر تلاش استم .

>>>   اگراز کابلستان هستید یا زابلستان و اگر تاریخ هفتاد هزار ساله داشته باشید باز هم کوچې بالایت شرف دارد چون همه تان سست تنبان و چلو هستید و اگر صدهزار سال تاریخ داشته باشید تمام اش چلو گری است. وبس و نمایند همه تان هارون چلو است

>>>   اوغان سازی دو صد سال است که ناکام مانده در آینده هم ناکام میماند۰ حتی سامان اوغانی خود را هم اگر پاره پاره کنن باز هم ناکام هستند۰ بزور انگلیس نتوانستند، بزور روس نتوانستند، بزور پنجابی نتوانستند، و حال بزور امریکا هم نمتوانند؛ چون اهلیت و فرهنگ آنرا ندارند۰

>>>   افغان شهزاده آسیا است و هر ... که افغان شده نمی تواند،

>>>   همی برادر ما راست میگوید:

افغان واقعا شهزاده آسیاست از آرد باد کردنش معلوم است

هر کس خو آسیاوان شده نمیتواند راست میگوید
ما باید به افغان افتخار کنیم

افغان از چی کم دارد:
انتحاری
انفجاری
انتحار درمسجد
انتحاردرعروسی
قاتل
آدمکش
تعصب
تقلب
مکتب آتش زدن
بی سواد
جاهل
تریاک
قاچاق
معامله گری
اجیر بیگانه
و
و
و

در طول تاریخ یک فارسی وان مرد نشد که این وطن را به یک خارجی معامله کند و بفروشد
تنها این شاهزاده ها بودند که ای معامله را انجام دادند و هنوز جریان دارد

کلکانی

>>>   شهزاده پشت

>>>   او اوغان، که خودت را شهزاده اسیا خواندی،
قبل از آنکه انتحار کنی، مثل دیگر هایتان، بگذار که دل یک چندتا ملا و مولوی خوب سرت یخ کند و غم شان خوب خورده شود، بعد مثل دیگر اوغان هایت انتحاری ات را بکن۰ بدون آن هم این عمل که در فرهنگ تان است، شهزاده جان۰

>>>   افغان شهزاده آسیا است راست میگه
چی نداره
انتحاری
انتحار درمسجد
انتحاردر معابرعام
ادمکش
انفجار
مکتب اتش زدن
بی سواد
تریاک
قاچاق

شهزاده آسیا ازین بیشتر که نمیشه

>>>   خاکت اگر از افغانستان باشد میچسپد.

>>>   عربستان سعودی پنجصد فروند شتر برای اردوی ملی کمک نموده است تا ازان برضد داغش استفاده نمایند

>>>   اوغان غیر از شتر ِ و خیمه چی را میتوانند به حثیت نماد تاریخی شان به رخ بکشند ؟

>>>   شتر سمبول کوچی هاست واقای غنی احمدزی که کوچی است میخواهد تصویر شتر را در عقب تذکره های الکترونی رسم نمایند ومعنی دیگرش این است که این حیوات کینه دل وعقده مند است تا یکصد سال عقده ای خودرا از یاد نبرده وهر وقت فرصت یافت انتقام خودرا میگیرد واقای غنی هم خودرا بالای ملت عزیز ما شتر کینه توزومارا بیاد ان شعر شاعر می اندازد
کودک کینه توز وکودن بود پای پهن ودراز گردن بد
جبار قهرمان

>>>   شتر هزار بار بهتر است از دلاک. شتر در هزاران جنگ کفر واسلام سهم فعال داشته و البته به مسلمانان لازم است که همه غزا های پیغمبران و یاران انرا مطالعه کند و ببیند که شتر چقدر سهم فعال داشته است ولی دلاک به جز مردم باعزت را به بیراهه نیکشد و بس حالا باید عکس کدام اش باشد.

>>>   خجالت آور است که کاروان شتر در تذکره باشد.خیلی ظلم است که کلمه افغان بر تذکره اقوام مختلف افغانستان تحمیل گردد.الا لعنت الله علی القوم الظالمین

>>>   شترنمی‌تواند چرا صد در صد می‌تواند اگر ساربانش
امر خیل باشد
جاغوری

>>>   خواسته باشی یانی بالایت تطبیق شدنی است

>>>   اگر استفاده از يك حيوان ، ان حيوان را سمبول يك ملت ميسازد،پس خر ، كار كرد ، استفاده و منفعت بيشتر را به مردمان ما در گذشته و حال ميسر ساخته است، شتر محض طرف استفادهء قليلي از كوچي ها بود
امروز تعداد گاو،خر ،گوسفند و بز به صد ها چند در كشور بيشتر از شتر است و صد ها مرتبه مفيديت ان به مردم بيشتر بود
نمي دانم كه پزيرفته شدن شتر منحيث سمبول ملي از تراوشات مغز گنديده كيست؟ اگر جواب قناعت بخشي دارند بايد به ملت تفهيم كنند، و اگر اين تصميم منطق داشت بايد اجماع اراء مردم انرا تائيد كند
<<<مهاجر كابلي

>>>   کوچی زی ثابت کرد که وجود شعور در انسانها هیچ ارتباطی به سطح تحصیلات و مکان زندگی ندارد. کوچی زی تا دکترا تحصیل کرده و در یکی از کشورهای مترقی زندگی کرده ولی از نظر داشتن شعور از همقطاران کوچی اش بسیار پایین تر است.

>>>   چون جناب غنی و تیم حاکم شان کوچی اند و این شتربود که درزمان ها قبل وسیله حمل و نقل کوچی ها بود به رسم احترام به شترها که صد ها کیلومترکوچیان وبارهای شان را انتقال میداد عکس اشرا در تذکره الکترونیکی گذاشته اند.

>>>   خداوند برای شناخت از همدیگر شان انسانها را به چهره های مختلف گونا گون واقوام مختلف گروه گروه خلق کرده است هیچکس حق انرا ندارد که یک ملیت را به ملیت دیگر شامل سازد وملیت انرا به مقاصد سیاسی خویش حذف وانرا به ملیت دیگر مدغم نماید دریک باغ گل های رنگارنگ وجود دارد وهر گل بوی خود را دارد در یک کشور هم ملیت های مختلف واقوام مختلف وجود دارد هرکدام از خود رنگ وبوی خاص خودرا دارد وتاریخ خود را یک ملت بودن به معنی ازبین بردن ملیت ها واقوام زیر یک نام خاص نیست یک ملت شدن به عمل کرد درست ومعقول وهم سویی با تمام ملت از جانب حکومت وشریک ساختن همه مردم در حکومت بیدون قوم وملیت وزبان وادای حقوق بطور یکسان به هم معنی یک ملت بودن است نه اینکه حذف ملیت ها بخاطر وزمین شدن یک قوم وملیت خاص خودشان زیر نام یک ملت در حالیکه هیچکس به ان راضی نیستند .

>>>   در دیگر کشور ها علامت بیرق و تذکره شان عقاب ،شیر و غیره است، که با سرعت در حرکت اند. ما در افغانستان مثل شتر وار آهسته آهسته حرکت میکنیم، تا ببینیم چه وقت و به کجا خواهیم رسید. باز هم شکر بکشید که علامه تذکره برقی( مادر باران) نیست، و گرنه طی چهار روز از یک کنج سرک به طرف دیگر آن نخواهیم رسید.

>>>   شتر نماد کوچی های پاکستان است هرسال مثل بلا برسرافغانستان نازل می شوند نماد برادران ارگ نشینان است

>>>   بانو مريم بلى تحمیل واژه "افغان" بالای دیگر ملیت هاى سرزمين خورشيد هندوايران و تورانزمين جفای بزرگ است. پس از سال ١٨٥٠ ميلادى بود که نام خراسان را بنيادگزار "افغان"+ "لند" <<مونت استوارت الفنستون>> نامگذارى کرد. سید جمال‌الدین اسدآبادی , که "ال افغانی" و "ال کابلى" هم تخلص کرده واژه افغـان را از نگاه زبانى و تاريخ سياسى در کتاب خود "تتمة البیان فی تاریخ الافغان",چاپ ١٩٠١, مصر , بيان نموده است: افغان = ناله و فرياد: واژه "افغان" جمع "فغ" و "فغان" است که عربى آمده است. به فغ هم بغ گفته شده و نق وفق هم. کنده کتاب: فرهنگ فارسى و عربى وانگليسى از John Richardson جان ریچاردسون (۱۷۴۰– ۱۷۹۵) مولف نخستین فرهنگ فارسی-عربی-انگلیسی اولين چاپ سال 1777, اوکسفورد لندن!
Francis Joseph Steingas هم در "فرهنگ لغت جامع فارسی به انگلیسی" خود واژه افغان را معنى کرد. اين نام شايشته پتان و پشتون نيست. "پتان" از سانسکريت آمده و "سقف ساز" معنى مى دهد. يعنى که کسى که به وى اعتماد است. پشتون از پشت اسپ آمده و آن هم همين معنى را دارد . سوار کاران نا موس بانوان را عزت داشتند. "شوالیه (به فرانسوی: Chevalier) اصالتاً یک عنوان فرانسوی و در اصل به معنای اسب سوار و برگرفته از نام اسب (به فرانسوی: Cheval) می‌باشد، معادل شوالیه انگلیس (به انگلیسی: Knight) ‏ [۱] و به معنای «شهسوار»، یکی از درجات تشریفاتی در قرون وسطی در اروپا بوده‌است. این لقب اکنون بجز بریتانیا در اکثر جوامع اروپایی منسوخ محسوب می‌شود و هیچ معنای رسمی یا اداری ندارد. امروزه این درجه توسط فرمانروای بریتانیا به عنوان نشان افتخار ملی به کسانی اهدا می‌شود که دستاوردها و افتخارات فوق‌العاده برای بریتانیا و جهان کسب کرده باشند." از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداميد که اين واژه ها مانند "پته خزانه" و "سنبله دوشيزه ملالى" از دوشيزه اورلئان (ژان دارک) تقليد و تقلب نشده باشد. حاکمان افغان پروفيسورهاى جعل وجهل وتقلب اند. شکر از پروردگار و تشکر از مادروپدر که افغان نيستم!
پس کن افـغان از ستان
ستان آزاد کن از فغـان
تغير نام است هر که افغان است
شرم کنم از اين قدر فغ و فغان
که خور آباد کند ستان مان
شتر نماد چیست? نماد صداقت است
به شتر گفتندى که گردن ات کج است
شتر بگفتى که کجاهم راست است
نشان ما خورشيد است و نه شتر!!!!!!!!!

>>>   کل کوچی متعصب شترهای پدر خود را از تمام کشور بالاتر میداند چی رسد به مولانای شما

وا ازین تعصب وا ازین تحصیل کرده های غربی متعصب
کاش غربی ها یک کم از انسانیت و آزاداندیشی هم به اینها یاد میدادند

شتر+شتر+شتر+شتر= لشکر متعصب که همیشه بار تعصب می برد

>>>   ریاست امنیت ملی ملا ازیک حادثه خونین جلوگیری کرد
پرسونل همیشه بیدار این کمپنی خصوصی پنشیر وردک یک گروپ از اشرار طالب راکه می خواستند تلفات وخسارات هنگفتی رابرکانتینتال تحمیل کنندرا در وقتش کشف وخنثی کردند همه اشرار را زنده وبا مواد انفجاری دستگیر و اکنون تحت تحقیق قراردارند
حکومت باید به تمام پرسونل همیشه بیدار دو دو مدال وبرای هرکدامش پنج اپارتمان رهایشی مکافات دهد
v

>>>   باید به این اشخاص. یاد اورشد که شتر یک الګوی است که در تاریخ اسلام خدمات بسیار شایسته کرده است و در هر غزای پیغمبران شتر ها زحمات مشکلات و ګرسنګیهای بی مانند کشیده است و فرق بین بلخی و شتر بسیار زیاد است جلال بلخی تمام عمر را در دمبوره و اوازخوانی ګذشتانده. است که نسل انرا حالا به چشم خود میبنیم ولی شتر غزا ها را فتحه کرده که کفار سر تسلیمی برایش ماند این را باید نګوید که شتر حیوان است ولی درجه شتر نزد خداوند بلند تر از بعضی انسانها است. ما به عکس شتر در تذکره ها افتخار میکنیم نه به عکس یک دمبوره چی.

>>>   شتر سمبل صبر تلاش سختی بردباری و ... است
اگر از سمبل در شناسنامه های الکترونیک استفاده شده کار نیک و خوبی است

>>>   بــه ( باید به این اشخاص. یاد اورشد...
افسوس به این جهالت تو ،
در اکثر ولایات در هرخانه باسواد بعد از قرآن مجید مثنوی موجود است درامریکا پرفروش ترین کتاب سال مثنوی معرفی میشود ترکیه ایران افغانستان هرکدامش به از خود خواندن مولوی افتخار میکنند هزارها انسان صاحب دل وپاکدل پیرو طریقه او هستند وبزیارتش میروند ، جهانیان اورا به صفت بزرگترین عارف می شناسند اما پاکستانی ها خودرا پیرو شتر میدانند عقل شان هم بیشتر از شتر نیست
اعرااب توسط همین شتر ها هزاران زن ودختر بچه نو بالغ را جزیه میگرفتند وبه بازار های بغداد به نرخ شلغم می فروختند
ر

>>>   ازکوچی ها باید پرسان شود

>>>   مهارت این دریور قابل تشویش است

>>>   سپاس بیکران خداوندی را که شتر را منحیث و سیله نقلیه برای بشر آفریده بود.
اما حالا یکی از آفریدگان تو بنام انسان، در رقابت تنگاتنگ با تو، در عوض شتر، موتر و طیاره و ریل و کشتی و سفینه فضایی را خلق نموده است و در عوض صحرا گشت و وضو و استنجا و تیمم، تشناب های عصری و تپ و دستشوی و حمام و شاور و غیره را و بزودی در عوض خودش نیز روبات ها و هوش مصنوعی را خلق خواهد کرد.
بنأ باید به شکست خود اعتراف کنی.

>>>   این روز ها همه صفحات از شتر واسرائیل پُراست

>>>   به تفاوت های فرهنگی و تنوع قومی کشور خود باید احترام کنیم و به کسی اجازه ندهیم هویت یک قوم کشور را با دروغ و ریا ویا با زور بر اقوام دیگر کشورتحمیل کنند. این غلط باعث بی اعتمادی و نفرت بین اقوام برادر کشور میگردد.

>>>   مهاجر همین اوغانها یا پشتونها یا نسل گمشده اسرائیل هستند۰ شواهد انکار ناپذیر وجود دارد که اصلیت قبلی اینها مربوط قبیله های گمشده بنی اسرائیل میباشد که از بخت بد درکوه های سلیمان پاکستان امروزی رسیدند و در آنجا جابجا شدند۰ همین پشتونها آخرین گروه قومی هستند که در یکی دو قرن آخر از اطراف کوه سلیمان به خراسان باستان هجوم آوردند و مرحله به مرحله وحشت آوردند و همه چیز را به خاک و خون کشیدند۰ حال این ....ها ساکنان اصلی این دیار را مهاجر میخوانند و میخواهند از ملک اصلی ایشان بیرون برانند۰
نگذارید این تمامیت خواهان بدوی نام اوغان را بر همه تان تحمیل کنند چون این نام بصورت تاریخی تنها متعلق به تنها پشتونها است، واگر اوغانها درین دسیسه خود کامیاب شدند قدم های بعدی آنها هنوز هم مهلک تر خواهد بود۰

>>>   یک ملت هستیم، به برادری و برابری باور داریم، ولی همه اوغان نیستیم.
در این ترفند های ملی چرا بالای نام افغان اینقدر تائید دارید؟ مگر بدور یک نام بیطرف و غیر قومی نمیشود تمام قوم های کشور باهم متحد شوند؟

>>>   اگر دست فاشیزم قومی را که امروز اوج گرفته همین امروز قطع نکنید در آینده دیر خواهد بود.
با قاطعیت جدی، صدای بلند، و جرئت کامل علیه این پست ها مبارزه کنید.

>>>   تپی ...و تقلبی اوغان بر دیوار تاریخی خراسان کهن نمی چسپد۰ خاطر اهل قبیله گمشده جمع باشد، و اگر خوش نیستند بر شتر های خود سوار شوند و از همان راهی که آمده اند گم شوند۰

>>>   گسیکه انتحاری مجاهد قاتل و .... باشد به ازادی میرسد! نه انکه بخارا را ایلا کرده از ترس تزار خودرا به دامن پشتون بیاندازد! شکر ما افغانها با همه بدی که شما میګویید ازادی داریم وطن داریم سرود ملی داریم بیرق داریم اما افسوس به حال تاجکان چای ناخورده که بدون قصیده خواندن چیزی در تاریخ ندارد! اګر دارد همان اسارت بدست تزار وخاموشی صدها سال!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است