چه کسانی در نشست تیم انتخاباتی غنی در هند حضور داشتند؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۴۹    ۱۳۹۶/۱۲/۵ کد خبر: 147345 منبع: پرینت

اعضاى تيم انتخاباتى رييس جمهورغنى سه هفته پيش در هند جلسه كرده اند.
نشست تيم انتخاباتى ریيس جمهور غنى در هند زير نام آينده افغانستان چندين روز پيهم برگزار شده است.
اين افراد در نشست هند حضور داشته اند:

- حمدالله محب سفير افغانستان در امريكا
- مجيد قرار آتشه فرهنگى افغانستان در امريكا
- يما ياري وزير فواید عامه
- طهماسي وزير ترانسپورت
- متين بيك رييس ارگان هاى محل
- اجمل عابدي
- هارون چخانسوري معاون اداره امور
- عمر هوتك رییس تداركات ملي
- شعيب رحيم معاون شهرداري كابل
- ملالي شنيواري مشاور غنى
- گلالي نور صافي وكيل بلخ
- فرخنده زهرا نادري مشاورغنى در امور ملل متحد
- قيوم رحيمي برادر سلام رحيمي
- محمد محق مشاور غني
- شميم كتوازي والي پكتيا
- شهرزاد اكبر مشاور غني
- مختار سكرتر غني
- دواخان مينه پال معاون سخنگوي غني

قاسانى
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تیم انتخاباتی
غنی
هند
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   از جلسه فرار شوراى ....و جميعت كه پايه هاى شان درحال ست شدن است نيز كمى بنويس

>>>   Behnoosh
از دیروز است که غنی در هرات فقط با همتباران کوچی زاده تاقلش دید واديد دارد وبا يک فارسی وان تاجیک تبار ندیده است و وزیر با فرهنگ ودانشمند هراتی را نگذاشت که در همایش راه اندازی پروژه تاپي شرکت نماید ،این ... انحصار گر هیچکس را در امور این سرزمین شریک نمی سازد و همه چیز را به تنهایی با تیم تبهکارش قبضه کرده است وسخت به مرض فاشیزم گرفتار است.

>>>   Muradi
جامعه جهانی چراجلو فتنه گران قوم پرست وفاشیست را نمی گیرد. مظاهره حق هر فرد جامعه است تا خواسته های خودرابه کسانی که ادعای مسئولیت میکنند، بشنواند.

>>>   دولت های نامشروع به دنبال چاپلوس اند تا خود را توسط عده ای بی مایه مشروع جلوه دهند و عده ای چاپلوس و بی مایه می خواهند به نمایندگی از مردمی که آنها را قبول ندارند؛ به نان و نوایی برسند.
تاریخ شرق دور باطل چنین فرآیندی است!
وضعیت امروزی ما به جوانانی که باید از پله های شایستگی بالا می رفتند؛ دو گزینه پیش رو نهاده است: چاپلوسی و فرصت ابراز وجود و مخالفت کردن و انزوا.
مناسبات کنونی بیشتر چاپلوس پروری را نمایش می دهد. کیش شخصیت پرستی و استحاله در دم و دستگاه سیاسی برای رسیدن به جایگاهی، گزینه ی برخی از جوانان ما شده است.
داوود عرفان

>>>   گفته ميشود كه حمدالله ومجيد قرار وظيفه گرفته اند تا يكعده افغانهارا درامريكا جمع كرده ودرچندين شهر ازهمين حالا دفاتر كمپاين اشرف غني رافعال كرده اند؛ موصوف عوض نمايندگي از افغانستان بيشتر درصدد معرفي نمودن افغانستان به عنوان كشور پشتونها وقباحت زدايي از طالبان وتروريست هاست
آنها سران ديگر اقوام را به عنوان دشمنان صلح وثبات ودشمنان امريكا معرفي ميكنند.

>>>   به نقل از ديپلوماتان سفارت افغانستان درواشنگتن حمدالله محب درچند جلسه علني درحضور ديپلوماتان غير پشتون بر احمدشاه مسعود وعبدالعلي مزاري اهانت نموده وازملاعمر شديدن دفاع نموده كه منجر به بلوا وجنجال ازجانب ساير ديپلوماتان گرديده.
خاوري- ويرجينيا

>>>   چـرا درکابل جلسه نمیکنند؟؟

>>>   قرار گزارشات واصله مصارف اين نشست به شمول اقامت هوتل وتكيت طياره اشتراك كننده گان ازبودجه سفارت افغانستان درواشنگتن به مصرف رسيده است؛ هرساله سفير افغانستان درواشنگتن كه به گوساله نازدانه اشرف غني مشهور است، چهار ميليون دالر به عنوان بودجه لابي ازطريق اكليل حكيمي دريافت ميكند كه عوض لابينگ بودجه متذكره دربرنامه هاي مثل نشست هند به مصرف ميرسد.
كارمند وزارت خارجه

>>>   مجيد قرار كه به عنوان مليشه فرهنگي فاشيسم وطالبانيزم مشهور است دوروز قبل دريك نايت كلپ درواشنگتن دي سي، بعد ازنوشيدن مشروبات الكلي به دوست دختر يك جوان سياه پوست امريكايي دست اندازي ميكند بعدازين كه از طرف آن جوان خوب لت وكوب ميشود، به پوليس مراجعه ميكند كه پوليس فدرال امريكا FBI نيز به جرم سؤ استفاده غير متعارف از مصؤنيت ديپلماتيك چند ساعت از وي تحقيق ميكند درنتيجه پادرمياني حمدالله محب سفيرافغانستان درواشنگتن دوباره آزاد ميشود.
فرهاد ولي

>>>   مجيد قرار توسط پوليس امريكا به جرم آزار واذيت ....درحالت نشه براي چند ساعت بازداشت شد وبه ضمانت حمدالله محب آزاد شده است.

>>>   Habibi
رونش شاد ویادش گرامی و جنت فردوس جایش باد،
مرگ بر غنی جاسوس و اطرافیان ارگنشین او که ستم را بالای مردم اعمال می نمایند و هر روز انسان می کشند، ننگ و نفرین بر مردم گوسفندی که علیه ظلم و بیدادگری نمی ایستند و از خاک و ملت خود به دفاع نمیبرایند.

>>>   نظر دهنده ششم آقای خاوری در نظر خود نوشته اند:

"...حمدالله محب درچند جلسه علني درحضور ديپلوماتان غير پشتون بر احمدشاه مسعود وعبدالعلي مزاري اهانت نموده وازملاعمر شديدن دفاع نموده..."

در مورد احمدشاه مسعود و عبدالعلی مزاری خوب کرده ولی در مورد ملا عمر بد کرده.

با احترام

>>>   چند کتاب در مورد تاریخ تاجیکان
گپ نخست این است که « تاجیک » یعنی آریایی ، ایرانی بومی غیر عرب غیرتورک. تاجیک یعنی باشنده ای اصلی و قدیمترین مردمی که در فلات ایران بزرگ تاریخی و خراسان بزرگ نامی ، زیسته اند. تاریخ منطقه ، از هر جایی و هر زمانیکه آغاز می شود، تاریخ مردمانی است که یک بخش بزرگ آن را به نام تاجیک می شناسیم . یعنی وقتی که شما تاریخ باستان را میخوانید ، وقتی که شما از پیشدادیان ، کیانیان ، هخامنشیان ، پارتیان ، ساسانیان ، کوشانیان ، اپتالیان و برمکیان، پوشنجیان ، سامانیان و غوریان و دیگر و دیگرانی که ریشه و اصالت آریایی - ایرانی دارند ، میخوانید ، در واقع تاریخ خود تان را ، یعنی تاریخ تاجیکان را می خوانید. مهم نیست که واژه « تاجیک » در آن متن ها آمده است یا نیامده است. اما پس از تقسیم و تجزیه سرزمینها و قلمرو پهناور ایران بزرگ و خراسان بزرگ و به وجود آمدن کشورک های گوناگون با مرزها و چوکات بندی های که امروز می بینیم ، سرگذشت خاص ملت تاجیک را باید در متن هایی جستجو کرد که در این زمان ها نگارش یافته اند. اینکه بر سر یک بخشی از آریایی ها - ایرانیان - خراسانیان اصیل و بومی چه آمد ؟ چه دیدند ؟ چه کشیدند؟ از کجا به کجا رسیدند؟ از جدایی های شان ، از تباهی های شان ، از مبارزه ناگسست شان برای بقا ، از شکوه و بالنده گی شان ، از فرهنگ آفرینی شان، از شکست و در جا مانده گی شان ، از همه چیزشان ، باید به متن های دیگری نگاه کرد. سوگمندانه ، در آن بخش خراسان بزرگ که به دست حاکمان پشتون افتاد و با حاکمیت جهل و سیاهکاری شان وضعیتی خلق شد که هیچ کار و پژوهش بزرگ و ماندگار در زندگی و سرگذشت تاجیکان صورت نگرفت. ما تاجیکان آریانا / خراسان / ایران شرقی - یا هرچیزی دیگری که میخواندیش - در حقیقت در تاریخ های رسمی و سرکاری ، بیخی غایب هستیم و انکار شده ایم . به صورت مستقل هم در باره تاجیکان در کشورما تا چند سال پیش هیچ اثر مهم و بزرگ نوشته و چاپ نشده بود. تنها در این سالهای پسین ، چند نوشتار پژوهشی در دسترس قرار گرفت که آنهم ، به هیچ صورت کامل نیستند و یک تعداد شان حتا شاید با سنجش های علمی و اکادمیک از ارزش زیاد برخوردار نباشند. اما به هر صورت ، چند متن به زبان پارسی در دسترس ما قرار دارد که میکوشیم در نوبت های مختلف از آن متنها نام ببریم . چند کتابی را که عزیزان می توانند پیدا کنند و بخوانند اینهایند:
۱- تاجیکان ( از: بابا جان غفوروف ) .
۲- تاجیکان در آیینه تاریخ ( از : امامعلی رحمان ) .
۳ - پیشینه نیاکانی تاجیکان ( از : رحیم مسلمانیان قبادیانی ) .
۴- تاجیکان در مسیر تاریخ ( از : میرزا شکورزاده ) .
۵ - مقام تاجیکان در تاریخ افغانستان ( از: حقنظر نظروف ) .
۶ - تاجیکان در قرن بیستم ( از : سلیم ایوب زاده . برگردان از سیرلیک : نجم الدین کاویانی ) .
۷- بدخشان در تاریخ ( از : داکتر صاحبنظر مرادی . در دو جلد ) .
۸ - تاجیکان در گذرگاه تاریخ ( از: پروفیسور رسول رهین ) .
نام شمار دیگر کتاب ها و نوشتار های را که میشود به آسانی دریافت کرد ، در پیام های آینده میگذاریم . با سپاس . تاجیکم با تاجیکانم زنده ام . عمر راوی .

>>>   اين ها همه يك جمع بي هويت وفاقد پايگاه درافغانستان هستند كه به زور خارجي ها خوده سر مردم تحميل كرده اند؛ نه سواد ودرايت كاري، نه مردم ونه تعهد به وطن.

>>>   تمام شان دزدهاي نوكيسه هستن؛ ....ها.

>>>   مه فكرنكنم كه حمدالله محب جرإت اين را داشته باشد كهدرمقابل ديپلوماتان غير پشتون به قهرمان ملي اهانت كند؛ چون درميان ديپلوماتان سفارت چندين جوان بادانش وجسور موجود است كه درصورت ضرورت محب را به خوبي ادب كرده ميتوانند.
كارمند رياست پنجم سياسي وزارت خارجه.

>>>   به نقل ازيك منبع آگاه درجريان سفر يك هيئت متشكل ازخانمهاي افغان كه درسطوح رهبري ادارات كارميكنند به ايالات متحده امريكا، چندين جلسه درنهادهاي مختلف امريكا داير شد كه درتمام آن خانم سفير افغانستان درامريكا كه يك امريكايي يهودي است اشتراك نمود؛ امادرجريان يكي ازجلسات دروزارت خارجه امريكا بعد ازين كه متوجه حضور خانم امريكايي سفير درجلسه رسمي شدند، باتوجه به مقررات كشور ميزبان، موصوفه بصورت عاجل ازجريان جلسه اخراج گرديد.
ازبراي خدا اي مغز تقلبات گوسفندي( حمدالله محب) به افغانستان آبرونماند، كجاهستي او اشرف غني جمع كن گوساله خوده.

>>>   Qubad Zareh
سخنان و طرح های اسماعیل یون را هیچکس محکوم نمیکند. چرا ؟‌ آیا با این طرح ها موافق اند ؟‌

>>>   Zubair
بگو پشتو را یاد بگیر، وطنفروش باش، چاپلوسی را زیاد کو، بعداً شاید کہ صدایت را کسی بشنود

>>>   Najib Salam
مردم مى گويند زبان من نامش پارسى است و همه يى نياكانم هم نام زبان خود را پارسى مى خواندند ، قبيله مى گوئيد نه تو نمى فهمى ، نيكانت هم نمى فهميد زبان مادرى تو نامش درى است !
مردم مى گويند ، برادر جان خواهر جان ؛ هويت من تاجيك است ، هزاره است ازبيك است و قزاق و .......است
قبيله مى گوئيد نه شما نمى فهميد ، هويت شما افغان است !
ما و شما با يك چنين طايفه سرتبنه روبرو هستيم ، آيا با چنين طايفه يى مى شود گفتمان كرد ، سخن گفت و استدلال كرد، ملت و دولت و شهروند و جامعه يى انسانى ساخت !

>>>   برادرمحترم اکراصلیت زبان وهویت ترابرایت نشان میدهد کارشان قابل ستایش است.

>>>   Zabi Fetrat
گاهی رییس حکومت وحدت ملی این پرسش را در‌‌ذهن خود رو‌گردان کرده است که اگر او‌ رییس جمهور منتخب است، «ریاست اجراییه» برای چیست؟

>>>   اگر او ریس منتخب است پس ریاست اجرائیه یک سوته کلان در همانجای ریس منتخب است۰ چشم سفیدی از این زیادتر نمیشود۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است