این والی ها مطیع رییس جمهور نیستند
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۹    ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ کد خبر: 146936 منبع: پرینت

پس از نافرمانی عطامحمد نور والی بلخاز دستور رییس جمهور غنی، والی های سمنگان، بدخشان، قندوز و دو ولایت دیگر که هنوز موضع شان دقیق نیست، اعلام کردند که دیگر از دستورات رییس جمهور اطاعت نمی کنند.

عطا محمد نور والی بلخ، عبدالکریم خدام والی سمنگان، احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان، اسدالله عمر خیل والی ولایت قندوز از جمله کسانی هستند که تا کنون اعلام کردند که دیگر تحت فرمان رییس جمهور نیستند و اوامر اشرف غنی در ولایات شان قابل اجرا نمی باشد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
تلکس
والی ها
نظرات بینندگان:

>>>   ايكاش والى كم جرات باميان هم تا به اين حد موزه پاك فاشيستها نمى بود

>>>   خود بخود طرف فدرالی شدن روان هستیم !

>>>   این اخبار برای پاکستانی ها پنجابی ها و آی اس آی خیلی خوش ایند است
مثلا اگر عطا از پاکستانی ها کمک بخواهد آنها به نسبت دشمنی که دارند از جان ودل با عطا ودیگران کمک میکنند همانگونه که با گلبیدین کمک میکردند

>>>   پاسخ پرتو نادری به دکترغنی و قوماندان ملیشه های قندهار

.... ایرانی، از نام ایران همان قدر استفاده ی افزاری می کنند و تمام دست آوردهای یک حوزه ی بزرگ تمدنی را به نام خود تمام می کنند که فاشیستان افغانی از نام افغانستان!
اگر چنین نیست ، این فاشیستانی هتلری افغانی چه زهره دارند که می گویند اگر افغان نیستی از افغانستان بیرون شو!
من می گویم تو بیرون شو!
حضورت در تمدن این حوزه ی تمدنی کجاست؟ نیاز به سر گردانی نیست ، به همین آرشیف ملی و به همین نگارستان ملی و به موزیم ملی می رویم ، برای من حضور تمدنی ات را در این حوزه ها نشان بده !

جنگنده های B52 امریکایی همیشه این جا نیست که از حاکمیت جعلی تو پاسداری کند. ما را مقدرات تاریخ در این جغرافیایی که تو شومش ساخته ای محکوم کرده است، آیا می خواهی مانند انسان ها زنده گی کنیم یا مانند بفلو ها وحشی بجنگیم!
خداوند سرزمینی را که نفرین کند، دیوانه یی را بر آن سرزمین حاکم می سازد . سرزمین ما سرزمین نفرین شده است! دوستی دیوانه خود دشمنی است!
اگر ما هشیارانیم نباید به دنبال دیوانه گان برویم

>>>   اگر همین خود خواهی ها و قومگرایی ها و زور گویی ها و فریب دادنی ها و پیمان شکنی ها و دشمنی های اشرف غنی احمدزی دوام پیدا کند و از چنین کار های ضد منافع اولیای کشور که سبب نفاق و شقاق در بین شهروندان کشور میگردد در عمر کمی که از ریاست جمهوری توافقی اش دستبردار نگردد بیشتر والیان و قوماندانان و سایر نهاد های دولتی و رهبران سیاسی و نظامی و ملکی در مقابل اعمل ضد شهروندی و قوم ستیزی و خود کامگی ریس جمهور توافقی قد علم خواهند کردند و بپا خواهند خیستند و اکثریت مردم که از اعمال نادرت این حکومت ناراض هستند به حمایت از انها ایستادگی خواهند کردند و تا دروازه های ارگ تظاهرات گسترده شانرا براه خواهند کردند ودیگر مجال حتی بیرون شدن از ارگ را نخواهند یافتند پس بهتر خواهد بود که در برابر خواست توده های ملیونی مردم تمکین کند از دشمنی با اکثریت مردم دستبردار گردداگر میخواهد چهار صباح باقی مانده را به ارامی سپری کند.

>>>   تا نباشد چیزیکه مردم نگویند چیز ها این نا فرمانی والیان چهار ولایت از فرمان ریس جمهور در چهار ولایت ذکر شده حقیقت دارد عملکرد شخص ریس جمهور سبب شده تاچنین چیزی بوجود اید هنوز کجاست اگر ریس جمهور اشرفغنی احمدزی دست از خودخواهی و دشمنی با اثریت مردم و کار های غیر قانونی دستبردار نگردد روز تاروز از هر منطقه و گوشه و کنار کشور و حتی پایتخت صدای نافرمانی ها از امر و فرمان ریس جمهور غنی بلند خواهد شد .

>>>   باز روحت شاد باد!! افسوس که جایت را یک ایزک گرفته!!

>>>   اما والى نام نهاد باميان بسيار خوب بچه و مطيع و گوش به فرمان اتمر و ستانكزى ميباشد.

>>>   در سطــح افغانستان وطن پرست ترین والیان که نمیخواهند دست از خدمت بکشند وتاکید دارند که مابرای مردم خدمت میکنیم !

>>>   بيشك والي صاحبان ملت مجاهد، هيچ وقت ترس را در دل تان راه ندهيد، پيروزي با مجاهدين و ملت شهيد پرور است، صفوف خود را منظم تَر بسازيد، شوروي هم إبر قدرت بود، زور مردم زور خدا است، نيات تانرا پاكتر نمائيد، خدا پيروزي را نصيب تان ميكند، هيچ وقت شياطين را در خود جا ندهيد، در همه اعمال تان اسلام و حق را مد نظر بگيريد، ملت واحد باشيد، پيرو قرآن باشيد، تعصب را راه ندهيد، برادر وار متحد شويد، نوكران اجانب فرار را بر قرار ترجيح خواهند داد.

>>>   والى باميان غرق در فساد اخلاقى است و چند نفر را موظف ساخته تا برايش دختران نيكوصورت را شناسايى و به بهانه هاى مختلف به دفترش بياورند.

>>>   ....منافق دروغكوى!!!

>>>   ....ایرانی، ازنام ایران همان قدراستفاده ابزاری میکننند.....ایا تاریخ راخوانده ای ایا معلوم است چی میگویی؟ایرانی افتخار میکند که از فرهنگ وتاریخ خود پاسداری وحراست میکند.شما سخت در اشتباهی وهمین اشتباهات شماست که مملکت شما امروز یک همچین اوضاعی دارد.تو از برتری جویی وتبعیض نژادی قومی بمثل پشتون ناراحتی درست بهت حق میدم چرا پای ایران را بسخن کشیدی مشکلات شما کدام ربط به ایران دارد.ایرانی که سی چهل سال پذیرای هموطنان ما بوده وبا تمام مشکلات انهم بخاطر ایستادگی در برابر ظالمین جهان سر خم نکرد ولی به مجاهدین کمک کرد ودوست وهمیار ملت افغانستان بوده شایسته نیست با قوم پشتون مقایسه کنی لطفا قدری مطالعه کن.
یونس هراتی

>>>   فورى
بر بنياد گزارش ها عبداللطيف ابراهيمى والى جديد سمنگان وارد بغلان شده و قرار است به كمك نيروهاى امنيتي بغلان به سمنگان برود.
پيش از اين، كريم خدام والى پيشين سمنگان با بركنارى خود مخالفت كرده بود.
>>>   یونس هراتی
هموطن خوبم
میدانی که
هرکس برای مطلب خود دلبری کند

>>>   به جناب یونس هراتی !
درست است ازامروز مطالعه راشروع میکنم لطفا اگر رهنمائی کنید کدام تاریخ را اول بخوانم ؟؟

>>>   این والیها والی نه بلکه دو مگس است!!!!
اش ما دیر پخته می شود!
عاقبت سرش در پایشان گزاشته خواهد شد

>>>   کسی خبر دارد که استاد عطا معاش ماه جدی و دلو خود را اخذ کرده یانه ؟؟؟

>>>   در مورد انتخاب شتر از جانب رئیس صاحب جمهور :
اگر رئیس صاحب جمهور مثلا در تذکره ها تمثال فیل را می اوردند حتما می گفتید اینجا هندوستان نیست یا اینکه کو فیل خانه کجاست ،اگر تصویر طاوس را می اورد باز می گفتید عمدا چپن کرزی صاحب را یا خدانکند خودش را عمدا خواسته به طاوس تشبیح کند
رئیس صاحب جمهور از روی د لسوزی ورواداری شتر را در تذکره ها جاداده اند تا مردم افغانستان همه صاحب زروگنج فراوان شوند شتر همیشه بارش زرو سیم دیبا ومخمل ودرم واینگونه اموال گران بها بوده است :
صد اشتر همه بار دیبای چین
صد اشتر ز افگندنی هم چنین
ازان صد شتر بار دینار کرد
صد اشتر ز گنج درم بار کرد
برفتند و صندوقها را به پشت
کشیدند و ماهار اشتر به مُشت
هزار اشتر از گنج دینار شاه
چو سیصد ز دیبا و تخت و کلاه
صد اشتر ز گستردنیها ببر
صد اشتر ز هر گونه دیبا به زر
صد اشتر همه بار دینار بود
صد اشتر ز گنج درم بار بود
ز سیمین و زرینه اشتر هزار
بفرمود تا برنهادند بار
ده اشتر ز برد یمن بار کرد
دگر پنج را بار دینار کرد
این هم از زبان شهنامه فردوسی بود ( ر )

>>>   از زبان استاد سیاف !
عبدالله اعزام بعد از سفر به پنجشیر از سوی نفرات حکمتیار در همسویی با آی اس آی درپشاور ترور شد. او مسعود را به ناپلئون تشبیه کرده بود

>>>   آقاى ابراهيمى مى گويد ما در قندز دهقانى كرده روان بوديم ، تيليفون كردند كه معرفى مى شى ، بشنويد اين بى خبر از دنيا چه مى گويد ، اين توهين كلان به مردم سمنگان است !

>>>   Najib Salam
آقاى ابراهيمى استاندار معرفى شده يى ارگ با صداقت وطنى مى گويد " او در قندز دهقانى كرده مى گشت كه احوال دادند كه بيا معرفى مى شى "
من صداقت آقاى ابراهيمى را مى ستايم كه واقعيت را بيان كرد ، اما در سخنان وطنى ايشان اوج فاجعه نهفته است ، اين از يكسو نشان مى دهد كه ارگ دنبال شايسته سالارى نيست و تنها در فكر مهره هاى كم سواد ، نادان و فاقد دانش علمى و مسلكى است تا آنها را به نفع خود و در راستاى اهداف خود استفاده يى ابزارى كند و از سوى ديگر در آينده بتواند آنها را به ساده گى كنار بزنند و افراد شعورى خود را بياورند تا شمال را در حيطه يى قدرت خود در آورند

>>>   سلام.
تقرر والی جدید سمنگان راکه اشغال وظیفه نمود.به عطا محمد نور والی لافوک و شر انداز مخلوع بلخ تبریک میگویم.نوبت خودت هم خواهدرسید.
رزمنده بلخی.

>>>   حمد همایون صادقی
اگر واقعیت گفت غنی احمدزی کاملن انتخاب درست وبجا کرده است .
غنی کوشش میکند کسانی را در مقامات عالی دولتی امتخاب میکند که ازدانش و سواد و شیوه گفتاری یک درجه از خودش پایین تر باشد .
همو احمدزی و همچو آستانداران و وزرا کاملن با هم همخوانی دارد .

>>>   یک‌روز والی صاحب به یک پولیس که در یکی از دروازه‌های ورودی شهر تالقان موظف بود زنگ زد.
والی صاحب به او گفت: کجاستی چه کدی پیسا (پول‌ها)ره بیار نی سهم ما کجاست؟
پولیس وقتی فهمید با والی صحبت می‌کند دستپاچه شده گفت: جناب والی صیب، صیب کدام پیسه؟ نفهمیدم.
والی گفت: همو پیسه‌های که از موترهای باربری و مسافربری روزانه جمع میکنی بیار تقسیم کو.
پولیس گفت: صایب نی نمیکنم هیچ پیسه نیست روز ۱۰۰روپه هم نمیشه.
والی گفت: خوده د حرامی‌گری نزن بیار هرچه است تقسیم کو....
بلاخره پس از گفت‌وگو و شله‌گی بسیار پولیس حاضر شد که یک کریدت ۵۰۰ افغانیگی از طریق پیام به مبایل والی بفرستد.

- این روایت، چشم‌دید یک همکار نزدیک عبدالطیف ابراهیمی والی فعلی سمنگان در زمان ماموریت‌اش بحیث والی تخاراست. ابراهیمی سه سال قبل بحیث والی تخار کار می‌کرد و در فروتنی، بی‌ریایی و بی‌کبری شهرت دارد چون از دریافت ۱۰۰ افغانی هم بحیث رشوه حذر نمی‌کند.

«مختار وفایی»

>>>   غنی ...وحقوق بیگر های دالری ونوکران سازمان سیا وموساد باترس وسراسمگی مانندی ارگان های تبلغاتی اربابشان دست بدروغ ریاوبی حرمتی بمردم شجاع افغانستان که علیه جنایت های غنی اتمر واستانکزی ایستاد هستند البته این سه تن از خاک فروشان معروف افغانستان که تاریخ نمونه جنایت اینها را ندارد تن بوطن فروشی وقومگرای زدند ایمان به دالر وطن فروشی ونوکر بودن شان در کشور عزیزما افغانستان فاش وعلنی شده است که دیگر قابل انکار نیست جناب اشتر سوار توایقدرغلوکردی خود رابه حکایت فردوسی چی ربطی دارد این گوشه از زندگی از بادیه نشنان اشتر سوار قرون اسطای را به این گب چی ازانطرف خط دیورند که پاکستانی خودرا میدانند وبخاطری منافع شان سالانه چرگاه سرسبر را بازور چماق این چاقوکشان که به زور مالچرای مردم افغانستان را میگرند که ده ها کشته وزخمی بجا میگذارند همین اشتر دزدان خب خب همین بیان گری اریانای گهن است که این اثار باید در کارت هویت این مردمی که از تمدن که بیش از پنج هزارسال قدامت تاریخ دارد وصد ها اثاری باستانی با تایخ وتصویر های زیبا نمایان گری درخشانی است وبه هویت مردم بلاکشیده افغانستان امروز سازگاری دارد این همه نمایان گری غنی مریض ودیوانه را وفادار بودنش درسازمانسیا وموساد تااین تعصبات فاشت قوم گرای را با وطن فروشی بدست اورد درحالی که خود واربابش ناتوان وعقب گرای میکندفروپاشی حکومت نامشروع غنی احمدزی این دستنشانده جانکری وزیر خارجه امریکاازاول مشرویت نداشت دوراز حقیقت نیست وهمچنان جهان هم این ریس صاحب جمهور نامشروع مردم افغانستان بلکی جهان میداند در جلسه مونیخ مردم شجاع افغانستان وحتی المانی هاهم اشتراک نمود بودند وشعار علیه جنایت واعمال فاشتی غنی میدادند غنی میدانیست واطلاع داشت اشتراک نکرد بنابرین غنی در اروپای غربی هم به انزواقرار دارد روز تاروز از چهره سیای حکومت پوشالی غنی پرده برداشته میشود این ادم نالایق وتاریخ زده به انسانیت به استفا نمیرود ((زنده باد این والی های جسورعلیه اعمال فاشستی غنی ایستا دند)) مرگ بروطن فروشی

>>>   چرا تعدادی از افغان ها در برابر دولت صف
ارائی نموده اند : روى كدام دالیل بعضى از چهره
ها با معلم عطا همسو شده اند.
تمام قرار داد هاى كه همایون همایون قبلا لغو
بدون پروسۀ تداركاتى بدست آورده بود، از قبیل
لغو قرار داد میدان هوائی خوست.
لغو كمپنى سیكورتى ایوبى وكیل در پارلمان و
بسته شدن دروازه هاى خیر و خیرات چون
ریاست شاروالى بروى وی. همچنان لغو قرار داد
حفاظت قسمتى از ساحه خط پروژۀ تاپى بروى .
بسته شدن تمام دروازه هاى منفعت جویانه حتى
مقررى افراد وابسته به ظاهر قدیر. حكم تجرید و
اخذ تمام صلحیت ها از معلم عطا هكذا بسته شدن
دهن بوجى پول بروى وی.
راندن رشید دوستم.
اهمیت ندادن به حرفهاى محقیق.
به همین منوال هر شخص كه امروز علیه دولت
مشروع و شخص داكتر غنى سنگ دشمنى را بلند
نموده، خواه مأمور دولت و یا فرد انفرادى باشد،
خامخا منفعت هاى شخصى و گروهى اش یا
محدود یا هم به كلى از بین رفته ورنه بیش از سى ملیون أفغان همه میدانند كه این دالالن یا فرزندان افراد خائین به
وطن اند یا خود در جامعه منحیث خائینین عرض اندام نموده اند. لهذاء این تعداد همه نفرین شدگان اند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است