از تمایلات فاشیستی حکومت غنی نگرانیم
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۶    ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ کد خبر: 146409 منبع: پرینت

موسولينی می گويد فاشيسم يک ابتكار قدرتمندانه است. با تعريف‌ های موسولينی حكومت فعلی در حد و اندازه‌ ای نيست كه رسما 'فاشيست' نامیده شود.

مشخصه‌ های يک حكومت فاشيستی بسیار دقیق تنظیم شده است اما فاشيسم به قدری خطرناک است كه حتی گرايش به افكار فاشيستی در دولتمردان در دنیای امروز خطرناک دانسته می‌ شود. تمايل به ایده‌ های فاشيستی در اشرف غنی و اطرافیان اش شديد است امری که قابل انکار نمی‌ باشد جالب است كه وقتی پيش از جنگ جهانی دوم فاشيسم در آلمان و ايتاليا رشد يافته بود حزب نازی يک دفتر تبليغاتی در كابل ايجاد نموده بود و بيشتر كارمندان حكومت و محصلان ليسه نجات را جذب می كرد.

بخش جوان در خاندان سلطنتی مانند سردار داوود به شدت تحت تاثیر آلمان هیتلری بودند در ايران نيز رضاشاه ايران به سمت هيتلر گرايش پيدا كرده بود ايده‌ های فاشيسم از آلمان به تركيه كه متحد آلمان در جنگ اول بود و به ايران و افغانستان آمد و تا هنوز مانده است. سه سال پيش اردوغان از هيتلر ستايش كرد که با انتقادهای بین‌ المللی روبرو شد در ايران و افغانستان فاشيسم نه به صورت يک ايدیولوژی رسمی بلكه به صورت ايده‌ های پنهان در حكومت و سياست نفوذ و بسط زياد یافته است كه نمونه آن تصور راه‌ حل در داشتن رهبر فرهمند و قدرتمند مانند عبدالرحمان است. محور اصلی فاشيسم آنگونه كه موسولينی تشريح می كند نيز رهبر فرهمند است.

مشخصه مهم ديگر فاشيسم گرایش شدید به ایده ملت است که برتر از فرد است و فرد باید قربانی ملت شود. فاشیست‌ ها برای ملت تاریخ افسانه‌ ای می‌ تراشند. هیتلر می‌ گفت تمامی دانشمندان و فیلسوفان بزرگ جهان آلمانی هستند اما برعکس بیشتر فیلسوفان تاریح یهودی‌ اند و حتی انشتین نیز یهود بود. اشرف غنی نیز بر 5 هزار سال تاریخ افغانستان خیلی زیاد تکیه دارد در حالیکه عمر افغانستان کنونی از 1881 است که حدود 137 سال می‌ شود و ایجاد افغانستان کاملا مستقل از 1919 است که عمر 99 ساله دارد.

در قرن 19 افغانستان شامل چند منطقه پراکنده بود که نام واحد نداشت و از قرن 18 قبل‌ تر که دوره‌ های سلسلسه‌ های پادشاهی و تمدنی در منطقه است و این حکومت هیچ رابطه فرهنگی و ذهنی با تاریخ واقعی این سرزمین ندارد. تاریخی که فاشیست‌ ها به آن افتخار می‌ کنند تاریخ جعلی است تاریخ نه بلکه افسانه‌ سرایی موهوم است و آنها نیز همین جنبه موهومی تاریخ را برای تهیج مردم نیاز دارند نه تاریخ واقعی.

كنترل و انحصار رسانه‌ ها و سرکوب منتقدان و روشنفکران نیز در اولویت برنامه حکومت فاشیستی است. حکومت فاشیستی در ایتالیا و آلمان از طریق انتخابات آزاد بنا به قانون اساسی به قدرت دست یافتند اما قدرت را قبضه نمودند، قانون اساسی را به دلخواه خود تغییر دادند و دیکتاتوری قانونی را تاسیس کردند. حکومت اشرف غنی با وساطت جان کری و دور زدن قانون اساسی شکل گرفته است و هیچ تمایلی به برگزاری هیچ نوع انتخابات نشان نمی‌ دهد و در پی قبضه کامل قدرت است.

فاشیست‌ ها اپوزیسیون و مخالف و منتقد را نمی‌ پذیرند، قدرت متمرکز را در کلیت واحد آن می‌ خواهند. اشرف غنی نیز می خواهد تمامی صلاحیت‌ ها در اختیار شخص خود اش باشد. فاشیسم باور به خون و برتری نژادی دارد در حلقات نزدیک ارگ نیز باورهای نژادباورانه بشدت حاکم است. حال اگر حکومت غنی را بنا به تعریف آکادمیک دقیقا کاپی نمونه‌ های «فاشیستی» خوانده نشود حداقل تمایلات فاشیستی در این حکومت در حدی شدید است که جای نگرانی دارد.

یاسین رسولی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت غنی
فاشیست
نظرات بینندگان:

>>>   Bahrom Khorosoni
تلویزیون بیات به طویله خانه کوچی ها تبدیل شده است.
وقتی آدم میخواهد به چینل به اصطلاح بخش اخبار فارسی این تلویزون نگاهی بکند وچیزهای بشنوید که حد اقل فکر بدرکنید .... ، باور کنید که ازدرون این اداره به اندازه کند بیرون میشود که گویی درزیر خیمه یک کوچی قرار دارید که تعفن حیوانات اش شما را اذیت میکند... بطور مثال وقتی اخبار توسط این شی خوانده میشود از ابتدا تا انتها بجای اینکه مثلا قالبن افغانستان ، غذای افغانستان ، سرباز افغانستان ، اردوی افغانستان ، جامعه افغانستان ، پولیس افغانستان ، زنان افغانستان....ووووو بگوید بلادرنگ خواسته ویاناخواسته بدون استثنا از واژه " افغان " استفاده میکند قالین افغان ، زنان افغان، پولیس افغان..وووو کسی نیست به این ...........بگوید که اوکوچی ............سربازو زنان تاجیک ویا ازبیک را چرا اوغان میگویی.؟؟

>>>   Noor
جالب تر اینکه به این گند ها چنان عشق می ورزند که گویا حیات شان بآن بستگی دارد ؛
درواقع حق هم دارند ؛
اگر اقلیت بودن خود را در زیر این چتر"افغان" پنهان نکنند، بزودی دارد تشت رسوایی شان از بام بلند یکصدساله شان بزیر می افتد !

>>>   AyarGroepsbeheerder
همین مناطق اوغان نشین نیستند که مراکز اموزشی تروریستان طالب را درمناطق خود اجازه داده و هرروز برای کشتن ما تروریست تربیه می کنند . شرم اور از این کجاست که یک تاجیک یاهزاره ویا اوزبیک یا ترکمن از تظاهرات اوغان های درپاکستان حمایت وپشتیبانی کند .

>>>   یک عده آدم های .........تا هنوز درک نکردند که غنی آدم فاشیست است.

>>>   Amirzada
حمایت ارگ از اعتراضات پاکستانی ها مداخله مستقیم در امور پاکستان است

برای بسیاری ها همه مردم پاکستان صرف نظر از تعلقات قومی شان پاکستانی هستند، پاکستان را دوست دارند و برای سر فرازی و سعادت پاکستان حاضر به قربانی اند. یک روز پنجابی ها اعتراض می کنند و روز دیگر سندی ها و یا بلوچ ها و یا پشتون ها و یا کدام قوم دیگر پاکستان. نه از اعتراضات پنجابی ها چیزی نصیب افغانستان میشود و نه از پشتون ها و یا بلوچ ها . آنها برای حقوق شهروندی خود اعتراض می کنند به ما چه؟ ما از حقوق شهروندی خود چه بدست آوردیم که برای حقوق دیگران اشک بریزیم؟
از اعتراضات اقوام مختلف ایران برای ما چه نصیب شد؟
در همین سلسله اعتراضات شهروندان افغانستان متعلق به اقوام گوناگون آن علیه بی عدالتی ها برای کشور های دیگر سود و ضرری ندارد.
نه کسی در اعتراضات هزاره ها سود دارند و نه در تاجیک ها و یا پشتونها. بلاخره همه محصول یک کشور و جغرافیای سیاسی هستند.
سیاست پالیدن" موی در خمیر" ناشی از تفکر قوم پرستی حاکم در افغانستان است که هر حرکت ازین زاویه نگاه میشود.
پشتونیزم یک مکتب و تفکر نژاد پرست است که هر چیز را از زاویه برتری طلبی نژادی نگاه می کند. این تفکر پوچ بحدی خیال پرداز و مبتذل است که رئیس جمهور توافقی ارگ کابل در اعتراضات یک تعداد پاکستانی ها خواب" لوی پشتونستان" را می بینند.

>>>   اولیت استراتژی غنی اسکان کوچیان پاکستان است نه اشتغال زایی برای مردم بومی بیچاره وفقیر افعانستان
غنی دست نشانده جانکری ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام تبدیل کرده است .
غنى شووینیسم به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز اقوام شریف افغانستان باور ندارد.
غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى پاکسان چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.
ایدیولو ژی بیمار گونه غنی نیمه قلب اش با قبیله ای کوچی یان آن سوی مرز دیورند برای اسکان آنها به وادی های شاداب و بهر برداری از چرا گاه های مراتع آبخیز دار کشور ما است:
البته باید یاد آورشویم که اکنون شرایط اقلیمی در سطح جهان تغییر یافته است و البته در کشور آفتابی و زراعتی ما این تغییرها بیشتر و قابل لمس است, بنابراین ادارات مسُول تلاش کند تا رویکردها در بهره برداری از عرصه های طبیعی و مراتع آبخیز دار تغییر یابد.
بنا براین حضور بیش از حد چاروا در چراگاه مراتع آبخیز دار با بیان اینکه سالانه 15 تن خاک در هر هکتار از اثر لگد مالی چرای بی رویه رمه چرنها فرسایش پیدا می کند. همچنین، لگدمال شدن می تواند موجب آسیب دیدن گیاهان و کاهش رقابت پذیری و ظرفیت‌های باروری آنها در یک جامعه گیاهی شود.
بنا برین از دیدگاه دانش محیط زیست یکی از مخرب ترین آثار چرای چاروا لگدمال شدن، فشرده شدن خاک است که به ریشه گیاهان آسیب می رساند. این مساله تمرکز ریشه‌ها در سطح خاک را به همراه داشته و از این رو می تواند گیاه را از دسترسی به منابع کافی برای رشد باز دارد.
لازم به ذکر است که فعالیت های مخروب انبوه رمه ها در طبیعت مراتع باعث بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع آبخیز دار است که تعادل بین اجزاء زنده و غیر زنده آنرا برهم زده و موجب تغییرات در محیط آبخیز دار در نتیجه خشک شدن دریا ها و بروز سیلاب های مخرب می شود.
از دید دانش محیط زیست اقدام عملی افزایش نظارت بر چرای چاروا و مقابله با هر گونه تخلف رمه چران ها علاوه در حفظ و حراست از منابع طبیعی می گردد و باعث پایدار حوزه آبریز در جریان آب های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخص دره بشکل در یاچه جریان می یابد.
البته ؛ کسانیکه از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن سوی مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربسز کشور عزیز ما افغانستان پشتی بانی می کند این افرد مریض واقعاَ شهروند اصیل بومی افغانستان نیست و اگر باشد ، دلسوزی به مادر وطن و حراست ازطبیعت کشور خود می داشته باشد. شهود اولیت استراتژی غنی در اسکان کوچیان پاکستان قرار ذیل است
1- شهود برخی دست های پنهان حاکمان قدرت طلب مانند گلاب منگل برای اسکان کوچیان در دنه غوری نزدیک به چراگاه مراتع شاداب آبخیز دار تاله و برفک و اروز در جغرافیا بغلان امروز هم داشته باشیم .
2- شهود راز پنهان غنی مغز تتفکر کوچی ها تقرر انجینر کمال نظامی بحیث والی پنچشیر شهور خواهر جنرال طاقت حرامی است که از ایجا انجمن بنام انسجام کوچی ها در ولایت پنچشیر و عده خدمات عامه برای شان خبرداد که بعد کمال نظامی از مواجهه انتقادات شدید مردم صلحشور پنچشیر مورد خبر قرار گرفت وسپس توسط همین دفتر والی دوباره آشتباه قلمی خوانده شد.
3- شهود فرمان ریس جهور به اداره اراضی تخار دستور داده شده تا زمین های دولتی برای کوچی ها شهرک ساخت شود و هم تخصیص زمین های د ولتی به حیث علفچر های بزرگ برای کوچیان که از پاکستان وارد افغانستان خواهند شد.
هموطنان آگاه قلم بدست و حراست از محیط زیست کشور اجتماعی منسوب به کوچیان بیگانه در افغانستان واقعیت قومی را در طی 17 سال کسب کرده و روان است , کوچیان رمه چران پاکستان که کاروان شان را در فصل بهار به ولایات مختلف افغانستان انتقال میدهند مطابق قوانین پذیرفته شده بین المللی اصلاْ حق ورود به افغانستان را ندارند.
باید خاطر نشان کرد بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچیان پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی سرزمین زیبای آفتابی ما مواجه شده است وادامه ی روند آمدن کوچی ها از او سوی مرز دیورند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و شکستاندن نبابات توسط شتروانان و رمه چرانان کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی در مراتع آبخیز ,طوفان شن های روان در دشت ها و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در شهر ها در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.
در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی در مراتع آبخیز دار دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد.
برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیط زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند واز همه مهم جریا ن دریاها خروشان ما جریان دایمی باشند .
هیچ وقت اشخصاص عاقل , دانا ومهن دوست ابدآ دفاع و پشتی بانی از آمدن کوچیان قاچاق اسحله ، مواد انفجاریه ، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی , طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها پای مال و لگد مال کردن سرسبزی و نابود حاصلات مرد م ما از بین بر ند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زار های کشور عزیزم ما افغانستان عزیز ما نمی کند , بخاریکه آمدن انبوه شتران رمه و رمه چرانان موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست وسبب ضر ر به ارزشهای صحت شهروندان ، همچنان وجود انواع فساد ژیست میباشند .
هموطنان آگاه قلم بدست طرف دار حراست از محیط زیست کشو ر بی صاحب و بی در دروازه تحیقاتی من را در مورد آمدن کوچی ها از مرز دیورند بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنید و جهت غنامندی یک طرح جامع خواهش است که یک دوسطر و دو دقیقه خود را زحمت دهید و کامنت در پای این مضمون گدارید. ممنون
داکتر یارمحمد « حیدر زاده »
داکر علوم در بخش محیط زیست سویدن

>>>   جنگ افغانستان جنگ بین پشتون ها باد آورده بنام تکنو کرات و پشتون های افرات تند رو سلفی . وهابی ... وغیره به نان طالب داعش حقانی میباشد دیگر اقوام فقط قربانی آر مان ایشان بوده ّس

>>>   نترسین بسیاروارخطا معلوم میشوین اوغان وفاشست گفته میروین هیچ درد تانرا دوا نخواهد کرد

>>>   ازکلیمه افغان بسیارنفرت داری ؟ مگرخود را محکم کو زورافغان درماه نهم برایت معلوم میشود چنانچه معلوم شده هراجنبی ومزدوربیگانه ها که چنین نظردارد برای آنها مینویسم . متباقی تمام افغانها ازهرملیتی که است تماما با هم برادر وبرابر هستند

>>>   درینجا هرکس فاشست است صرف ازقوم خود دفاع گرهستند چرا تنها غنی را نشانه میگیری حتما به دستوربیگانه ها چنین گپها را دامن میزنی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است