دوستم از جانی تا متهمی عادی
اتهام ایشچی در قالب جنایت ضد بشری دادگاه بین المللی جنایی نمی گنجد اما تبعید دوستم نه در حد و اندازه مجرم شدن از سوی این دادگاه اما کمتر از سقوط در قدرت و سیاست نبود آنهم برای رهبری پابه سن گذاشته که بیش از هر زمانی به دنبال مصالحه برای بقا است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۶    ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ کد خبر: 146269 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،جنایت های بشری در جای جای جهان بخصوص مناطق جنگ زده در دوران های مختلف، جهان را را بهت زده کرد، چهار دهه خون و گلوله از افغانستان، سرزمینی مستعد خشونت و جنایت ساخت که رهبران اکنون سیاست در آن دخیل بوده اند اما چرا هیچ یک از عاملان کشتارها با وجود مدارک و مستندها به دادگاه کشیده نشد و برعکس، حاشیه امن قدرت در حکومت را نیز کسب کرده اند؟

جنرال دوستم که از سوی حکمتیار، کمونیست همواره دشمن خطاب می شود از جانب رهبران پشتون، جنگ سالار منفوری است که مسبب سقوط حکومت داکتر نجیب است و برای غنی حکم پله ترقی داشت که پس از تاریخ مصرف با اتهام ایشچی از قدرت برکنار و با اهرم فشار دادگاه بین المللی جنایی مجبور به پذیرش تبعید شد.

اما چگونه حکمتیار با لقب جانی کابل که تا یک سال قبل علیه مردم و حکومت نبرد می کرد و خود را مبرا از هر گونه خشونتی نسبت به غیرنظامیان می داند اکنون در کنار ارگ به فکر انتخابات آینده است اما جنرال دوستم متهم به جنایت علیه بشریت شده و از قدرت و مقام برکنار در حالی که وی حداقل به دلیل جنگ های گذشته از مردم عذرخواهی کرد؟

قومیت، اصل و مبنای حکومت های گذشته و بخصوص دوران جدید افغانستان می باشد تا این میزان که طالبان به دلیل نفوذ در قومیت پشتون به عنوان مامن و تامین کننده نیرو بدل به ذخیره های قومی حکومت های کرزی و غنی شدند اما باقی اقوام، خطری برای انحصار قدرت ارگ باید در نازلترین موقعیت و حتی در نسل کشی از میان بروند.

نسل کشی که عبدالرحمان را بدل به خونخوار تاریخ کرد و دلیل کشتار طالبان در بامیان و دیگر مناطق شیعه نشین بود، جنایت های حکمتیار را پوشش می دهد که با توجه به ناامنی های همواره در نبود فرصت برای بررسی و تحقیق، آمار دقیقی از کشتارها حتی در چهارسال جنگ کابل در دست نیست، بماند که قتل عام ها و اجساد بی شمار چنان گسترده بود که از چاه های پایتخت گرفته تا مناطق ناامنی، مملو از باقی مانده اجساد و گورهای دسته جمعی است.

دادگاه بین المللی جنایی می تواند در خصوص جنایات جنگی و ضد بشری قبل از ماه می 2003 در کشور تحقیق کند و در این میان، اتهام های وارده به معاون اول ریاست جمهوری که حکومت در پس پرده خواهان رسیدگی در این دادگاه است خارج از صلاحیت آن می باشد زیرا جنرال دوستم پس از این سال با هیچ گروهی به جز طالبان آنهم در مقطع کوتاه، درگیری مسلحانه نداشت و اتهام ایشچی نیز در تعریف و زیر مجموعه جنایات ضد بشری گنجانده نمی شود و مربوط به دادگاه عالی کشور می شود.

این در حالی است که اگرچه دفتر جنرال دوستم با رد این اتهام، مقام وی را هم تراز با ریاست جمهوری و دادگاه های کشور را تهی از صلاحیت در این رده از حکومت می داند، باید گفت که اتهام هایی همچون ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و جنایت وارده به رییس جمهور مراحلی تشریفاتی از رای دو سوم مجلس و برگزاری لویه جرگه دارد اما در باقی اتهام ها به مانند مردم عادی برخورد می شود که در قانون اساسی درج شده است.

و از آنجایی که اتهام ایشچی در جنایات علیه بشریت نمی گنجد، دادگاه بین المللی جنایی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و نمی تواند فشاری بر معاون اول ریاست جمهوری برای ماندن در تبعید باشد و در این راستا، حتی در صورت رخ دادن از سوی ریاست جمهوری نیز باید در دادگاه های کشور بررسی شود.
اما با توجه به دایره سیطره ریاست جمهوری در نهاد قضایی در حالی که در کنار جنرال دوستم، تمامی رهبران جهادی و قدرتمند دیگر اقوام مورد تنفر ارگ نشینان هستند و باید در حکومت وحدت ملی برکنار و خانه نشین شوند، وارد شدن به سیستم قضایی برای اتهام ایشچی در حالی که عدالتی وجود ندارد برای وی همچون کندن گور برای حذف کامل است.

به همین دلیل، دوستم از ماندن در کشور گذشت و تبعید را پذیرفت تا رسیدن فرصتی دیگر اما همچنان از گزند فشارهای ارگ در امان نمی باشد و با توجه به اینکه قدرت رهبرانی اینچنینی از حضور در میان قومیت و منطقه تحت حاکمیت تامین می شود، دوران تبعید سبب زوال قدرت ازبک و ایجاد چند دستگی در حزب جنبش شده است.

تبعید جنرال دوستم توسط اشرف غنی هرچند در حد و اندازه مجرم شناخته شدن از سوی دادگاه بین المللی جنایی نیست اما کمتر از سقوط در قدرت و سیاست نبود زیرا با ناامن شدن شمال، دایره حاکمیت قومی ازبک و حزب جنبش تنگ تر شد با رهبری پابه سن گذاشته که بیش از هر زمانی به دنبال مصالحه برای بقا است.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال دوستم
دادگاه لاهه
نظرات بینندگان:

>>>   چـی زمانی برای جنرال صاحب دوستم لقب قهرمان ملی داده میشود ؟ دربین سی ملیون نفوس میتواند صد نفر قهرمان باشد

>>>   جنرال صاحب دوستم را تقاعد ندادند چون برای فعلا ضرورت است

>>>   موضع ایشچی به حقوق بشر وجنایت علیه بشر هیچ ربطی ندارد وجنرال صاحب دوستم از سی سال ثبل با ایشچی شناخت وروابط دوستانه داشتند اما اینبار دشمنان ازان روابط سو استفاده کرده جنجال خلق کردند

>>>   قومیت ، پشتون ، عبدالرحمان ، حکمتیار
ودیگران فرشته وجناب شما هم وکیل مدافع شان
من میگویم جناب محترم یا عام گپ بزن ویا تخریبات را بند کو ونام پشتون را به طالب نسبت ندهید که گردن بستگی دارد

>>>   Ashqari
تاجآیکه بنده در مورد قوم پشتو معلوم ماد دارم این قوم یهودیان هستند در زمان ظهور اسلام ازسرزمین فعلی اسرایلهاهستنند قرآن ودین اسلام راقبول نکردند آمدندبه قلهای جنوب افغانستان بنام کوچیها یاد میشدند که امروز بهکومک همان نیاکان شان ریس جمهور افغانستان شده اینها خصلت یهودی ها را دارند سود خوردن رباع حلال میدانند پیشه تجارتشان است اینها تا 100 قبل معنا قرانشریف را نمیدانستن بتمام کتابخانه های اسلامی جهان اگر مراجعه شود شاید قرانعظیم شان دست نویس به ترجمه پشتو پیدا نکنید درحالیکه به زبان دری فارسی اوزبکی از هزار سال قبل ترجمه قرآن شریف موجود است این حرف ها من تعصبات قومی زبانی نه بلکه یک واقعیت است دین موبین اسلام صلح همدیگر پزیر وبه تمام بشریت جهان یکسان است مسلمان یکه امروز بدین مسلمان مشرف میشود شاید ازمسلمانان ازچندپشت کزشتکان مسلمان هستند نزد خدا وند بزرک مقرب تر باشند اما اینشخص کدام آدم نادان وجاهل است نه افغانستان ونه مردم های بومی این مملکت را میشناسد امیدوارم برادران پشتون آزرده خاطر نشود

>>>   در شهر هر آن چی هست گیرند‌‌ نه تنها. دوستم بلکه. گل بی دین سیاف مزاری حقانی. جمعیت وحدت همین فعلا. خود دولت پلیس امنیت ارگان های دولتی و... نمی دانم دادگاهی. لاهه. توانای این همه مجرم را دارد.+...؟

>>>   اشرار می خواستند قوماندان امنیه قهرمان قندهار را ترور کنند:
جنرال رازق با تایید این خبر گفته است یکی از خبرنگارانی مواد انفجاری را در مایک جاسازی کرده بود و می‌خواست که او ترور کند، اما موفق نشده است.
این خبرنگار مسوول یکی از رسانه‌های داخلی بوده و دو ماه پیش به اتهام ارتباط با طالبان از سوی امنیت ملی دستگیر شده بود.
این شخص اکنون در بند امنیت ملی بسر میبرد.
جنرال رازق گفته است که از سال ۲۰۱۳ این سومین بار است که از مایک برای ترور کردن او استفاده شده است
- حالا نیروهای امنیتی باید همیشه این تکتیک اشرار را درنظر داشته باشند و همیشه متوجه مایک ها باشند
ر

>>>   Paiez
روشنفکری که درد های جامعه اش را حس می کند؛ منشاء وعلل آن درد ها را می شناسد؛ ودر گفتن حقیقت ها و بر ملا ساختن منشاء درد ها، بخاطر منافع شخصی یا گروهی اش؛ ویا هر بهانهء دیگری، سکوت می کند؛ خاین است...
روشنفکری که با فهم درد و منشاء درد ها، به خاطر چند صبا زنده گی شناسنامه ای و دغدغهء شکمش، در توجیه قدرت وکتمان درد ها قلم و قدم می زند؛ به مردم و جامعه، هم خیانت می کند و هم جنایت...
وبالاخره، روشنفکری که بی هیچ منافع ای، درد را می بیند و منشاء آن را می شناسد؛ بجای گفتن حقیقت سکوت اختیار می کند؛ چنین روشنفکری:
ترسو
بزدل
جبون وزبون است!...
پ

>>>   Aziz Arianfar
آی اس آی، غنی، اتمر و گلبدین کشور را به کارزار کشاکش های بی پایان و خونبار مبدل می کنند:
بر آگاهان پوشیده نیست که گلبدین برای پیاده ساختن یک پروژه 400 میلیون دالری بسیار خطرناک چند منظوره شیوخ مفتن وهابی سعودی به کابل آورده شده است. یکی از اهداف شوم این پروژه اهریمنی صدور بی ثباتی به آسیای میانه و ایران می باشد. هدف دیگر مبدل ساختن شمال کشور به یاغیستان (داعشستان و طالبستان) است. در این راستا کار به شدت روان است. همین اکنون نیمی از حوزه شمالشرق (بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پلخمری) زیر کنترل گروه های تندرووهابی در آمده است. هم اکنون دند غوری به پایگاه مستحکم طالبان و داعش مبدل گردیده است. در حوزه شمال غرب نیز در فراه، هرات، بادغیس، غور و فاریاب تا سرپل و شبرغان کار به سرعت رو به پیشرفت دارد و به محض فراهم شدن زمینه تنها مانع جدی- اسماعیل خان از سر راه برداشته خواهد شد. همین اکنون درزاب به کمک حزب اسلامی بزرگترین پایگاه طالب/ داعش در شمال مبدل گردیده است. تنها سد بزرگ برای کنترل کامل شمال و اتصال دو جبهه شمال شرق و جنوب غرب، بلخ است که همچون جزیره یی بر سر راه پیاده کردن موفق آمیز و کامل این پروژه واقع گردیده است. با کنار زدن والی بلخ و آوردن یک والی دست نشانده و مزدور زمینه سقوط بلخ به دست داعش مستقیم یا غیر مستقیم فراهم خواهد گردید.
در پهلوی آن حلقه محاصره پنجشیر و شمالی کامل خواهد شد و همه خطوط مواصلاتی و پشتیبانی جمعیت و شورای نظار قطع خواهد گردید.
انتقال برخی از کوچی های قبایل مرزی به شمال، ساختن هزاران مدرسه و مسجد و آوردن ملاهای وهابی نیز در چهار چوب همین برنامه است.
برنامه ساختن شبکه دانشگاه ها در ولایات شمال و واگذاری مدیریت آن به حکمتیار نیز در چهارچوب همین برنامه سعودی برای اشاعه اندیشه های ضاله وهابیت و پخش فرهنگ منحط عربستانی و ریشه کن کردن فرهنگ خراسانی و ایرانی شرقی و از میان بردن زبان پارسی می باشد.
در زیر داربست همین برنامه به شدت به دهل تفرقه های تباری و زبانی درنگانیده می شود تا زمینه سربازگیری از جمع جوانان احساسی و تندرو گستره قبایل مرزی مساعد گردد.
در یک سخن شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل.
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

>>>   احزاب گله بیسواد و چپاولگر قدیمی تاب مقاومت مبارزات سیاسی شرایط کنونی را نداشته شعورسیاسی رهبرو اعضای شان درین کار کوتاهی میکند .
امکان دارد اعضای شانرا کدام یک کشوری به مزدوری بپذیرد اما سیاستمدار شده نمیتوانند .
اکنون نوبت آنست که قشرروشنفکری فکر جدید دموکراتیک را غیرعلنی فعال ساخته دست غارتگر و دزدان را از قدرت افغانستان کوتاه سازند .
خداسیز

>>>   جنرال عبدالرشید دوستم یک فرد عادی نیست و ایشان رهبر یک ملت بزرگ در این سرزمین است و این همه اتهام ها بی بنیاد و زود گذر است و هیچ درد را دوا نمیکند ولی کسانیکه این موضوع را دامن میزنند خود به نزد یک ملت بزرگ منفور و مردم از ایشان متنفر میشود.

با احترام
عبدالله علیزاده

>>>   عبدالله علیزاده ! مه هم عین نظر ترا دارم یک ذره تفاوت نیست

>>>   کسی آگاهی دارد چی زمانی رئیس صاحب جمهور رتبه مارشالی رابه جنرال صاحب دوستم میدهد؟

>>>   برو او برادر دوستم را گذار که وقتش گذشته از دوستم کرده ...........ملا نصرالدین هوشیار است شما شاهد باشید که اینبار باز کرزی میاوریش و مثل کاغذ استفاده اش میکند باز دورتر روانش میکند

>>>   مردم مسلمان افعانستان حکومت فاشیستی و پانترکیستی اردوغان میخواهد کردهای ما را نسل کشی کند بیایید به ما کمک کار شوید بعضی از ترکتباران را از کشور شما به جنگ ما آورده است آنها را مانع شوید.
کردهای ما در محاصره است ما را یاری کنید.
آسایش کردی

>>>   با مطرح شدن نام دوستم در دادگاه بینالملل تیم غنی آغاز به تخویف باقی رهبران سیاسی و جهادی کردند که یا استمرار قدرت فاشیسم قبیله را قبول کنند یا به دادگاه لاهه فرستاده مبشونو.
مگر غنی بی خبر از اینکه مرض سرطان مهلت رسیدن به اهدافش را برابش نخواهد داد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است