پاسخ انجنیر داوود به سخنان اخیر عطامحمد نور
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۱    ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ کد خبر: 144736 منبع: پرینت

سخنان هرزه و عاری از عفت كلام والی پیشین بلخ را همه‌ شنيدند. من بحيث فرزند سرزمين مولانا افتخار آن را دارم كه در سال 1354 از دوره ی اول تخنيكم عالی نفت و گاز مزارشریف فارغ گردیدم و به افتخار ديپلوم تخصصی در رشته ی استخراج نفت و گاز درس خويش را حضوری به اتمام رسانيده ام. بعد از آن مدت پنج سال و شش ماه رسما در تفحصات شمال و انتقال گاز مربوط به وزارت معادن و صنايع ایفای وظيفه نمودم.

پس از تجاوز قشون سرخ با توجه بر اندیشه اسلامی جهت ادای وجیبه دینی وارد نبرد گرم علیه اشغالگران وقت گردیدم. در سال های آغازین جهاد و مقاومت با توجه بر درجه تحصیلی (دیپلوم انجنیر) و اصل تربيت-ظرفيت مسوولیت تربیه و آموزگاری گروهی وسیعی از مجاهدين و هم رزمان عزيز خويش (به شمول عطا محمد نور) را داشتم. آيا به اين بزرگوار که دعوی رهبری آینده كشور را دارد استعمال همچو الفاظ، كلمات و سخن آرايی این استاد که نمي دانم از كجا فارغ التحصيل گرديده و حتی معلوم نیست صنف يازدهم را در کجا تكميل کرده خجلت آور نیست؟!

پس از شنيدن حرف های اخیر این عالیجناب به این باور رسیدم که نتیجه تفویض هر ديپلوم اعزازی همين است كه در برابر آموزگار که حيثيت پدر معنوی را دارد چرندیات كوچه باغی و خودبرتربینانه که از ضعف شخصیتی نشات می گیرد ایراد نماید. من با توجه بر منافع علیای شهروندان بلخ و کرامت انسانی تاکنون هیچ عکس العملی در برابر سخنان غیر مسوولانه والی پیشین بلخ نداشتم اما اكنون زمان آن فرارسيده كه همه باید بدانند که من عطا محمد نور را با تمام كركترم می‌ شناسم و می دانم كه ایشان بخاطر قدرت و موقعیت شخصی خود به هر شخصی می‌ تازد و منافع ملی نزد وی هیچ ارزشی ندارد. اکنون نیز نور در برابر شخصی یاوه گویی می کند که بلخی الاصل است و در رگ و ریشه مردم جا دارد.

استعمال الفاظ کوچه باغی در برابر همسنگر، مجاهد، دوست و آموزگار دور از هرگونه اخلاق سیاسی است و سخنان غیر مسوولانه و یاوه گونه در هیچ یک از آیین ها (چه کفر و چه اسلام) جا نداشته و نتیجه ضعف روانی است. علاوتا باید متذکر شد که اگر همه‌ ی مهاجرين بيسواد باشند و به زعم عطا محمد نور نتیجه هجرت تقویت دانش نه بلکه راکد ساختن علم است پس فرزندان جناب شان بنابرچه دلایلی در كشورهای خارجی تحصیل می کنند؟ قضاوت را به مردم شريف افغانستان مقیم در داخل و خارج كشور مي گذارم.

شایان ذکر است که حرف های مبتنی بر ایجاد رعب و ترس میان مردم تنها به دلیل حفظ هژمونی کاذب شخص خود نور بوده و ترس های مبنی گسترش نفوذ داعش و طالب نیز سخنرانی های تبلیغاتی بیش نیست چون همه‌ ی بلخیان می دانند که من با کمترین امکانات در بدترین شرایط چگونه وضعیت امنیتی بلخ مدیریت نمودم. بنابراین به همشهریان خویش اطمینان کامل می دهم که فرزندان صدیق شما با همه‌ ی توان و نیروی خویش آماده هرنوع فداکاری برای جلوگیری از ناهنجاری امنیتی بوده و است.

هدف من توسعه و بهبود امور در بلخ است چون فاصله ایجاد شده میان بلخ و حکومت مرکزی به نفع هیچ کسی نبوده و نیست. همین اکنون صدها پروژه انکشافی به دلایل مختلف در بلخ تطبیق نمی‌ گردد و ملت مظلوم بلخ از این ناحیه متضرر گردیده اند. بنابراین تلاش من فقط و فقط جهت بهبود امور و توسعه اقتصاد مردم است.

مختار وفایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
داوود
نور
بلخ
نظرات بینندگان:

>>>   داود جان عاقبت شما فرار بر قرار خواهد بودو همین حالا سعی نماید محل فرار و فر ار را مشخص نماید

>>>   هرفهایت بیجای است جناب شما ده ها سال بدین سودرکشورهای خارجی حیف ومیل نمودین حالا آمدین دعوای قدرت را دارین درحالیکه لیاقت شما ازحیث مقاسیه با استاد عطامحمد نور درضعف است خواهشا دوباره برگردین به کشور اسبقتات بریتانیای کبیر...

>>>   در جبهه رسم برین است که کسی که فعالیت فزیکی بیشتر نداشته باشد باید آموزگار باشد هم اکنون در معیوب بودن و ناقض بودن وجود فزیکی خودت کدام شکی نیست، ازین ناحیه خودت نمی توانی به درستی این مسولیت خطیر را به شانه بکشی ،از آموزگار تا روزگار فرق است چون روزگار فراز نشیب دارد یک تعداد انسان ها تغیر پذیر هستند البه مثبت و یا منفی امید که در قسمت هویت،ملیت و مردم خویش پاینت منفی نگرفته باشی،،،
وسلام
رحمت خان پیلوت

>>>   اگر تو مجاهد فرارى و گريزى از سنگرهاى جهاد و مقاومت در 25 سال گذشته نمي بودي چرا منحيث فرمانده جهاد تا حال گنگ و خنگ و گمنام دور از وطن در سرزمين خارجى غير اسلامى انگليس خزيده بودي. اگر احساس وطن دوستى و سازندگى بلخ را بر سر داشتي تاكنون در لندن و انگليس چه مي كردي چرا به وطن ات در كنار مردم تان زندگى نمي كردي. اگر واقعا مجاهد و جميعتى بودي در سال 1370 فرماندهى جنگ شهر مزار را به عهده داشتي كه در نتيجه ى ناتوانى و خيانت تان جبهه بلخ را بدشمن سپردي و پس از مدتى به بهانه زخمى و درمانگرى به لندن فرار كردي.

تو را خدا و وجدانت را قسم آيا قدرى هم به آرمان و اهداف جهاد و جميعت اسلامى وفادار هستي؟ اگر به جميعت و جهاد و همسنگران ات وفادار مي بودى در اين دسيسه اراذيله و خبيثه فاشيزم و مارآستين هاى ذليل خود را بازيچه هرزه گرى قرار نمي دادي و هيچگاه حرص و حسادت والى شدن و جاينشينى به جايگاه يک همسنگر جهادى و جميعتى ات را بر سر نميداشتی

آيا از جهاد و مجاهدت عزت نفس، ارزش هاى اسلامى و احترام به جايگاه همسنگران جهادى ات چيزى را هنوز هم باخود داري؟ پس لطفا هنوز هم دير نيست تصميم شجاعانه و شرافتمندانه ات را بگير و از بازيچه بودن و هرزه شدن اين بازى والى شدن حكومت بدنام فاشيست خود را نجات بده و گرنه مانند ايشچى و آصف مهمند در اين بازى كثيف خرد و خمير بد نام تر شده و نسل اندر نسل برچسپ هاى زشت غلامى و فرومايگى را حمل خواهی كرد.

(بها بقایی) حیدری

>>>   درکوچکترین موضوع که مادیات وچوکی در بین باشد شروفساد بجان هم می افتند وشروع به عیب جوئی یکدیگر میکنند ، جناب رئیس صاحب جمهور براستی متفکر است اینهارا خوب باهم بجنگان وبعدا همدرد را معرفی کن واین انجنیر دوباره برود انگلستان وعطا هم که حالا قارون است درگوشه از جهان برایش قصر بسازد واستراحت کند!

>>>   افرین به تو مرد جهاد وطن دوست که سخن راست ودرست به این انسان پوده که عقلآ سالم نیست و مانند آدم های جاهل هرچه از دهن اش برآید میکوید انسان اول منطقآ الفاظ را کنرول کند وبعدآ اظهار نظر کند اما در وجود اعطا نور چنین شخصیت سراغ نمیشود. او. نام جمعیت اسلامی را بد. کرد نمی دانم مبارزه وجهاد اش به خاطر اندوختن پول بود یا اینکه به خاطر خدا واما اگر کسی به خاطر خدا متعال جهاد. کند چنین سرمایه هنگفتی ذخیره نمیکند. نتنها در بارگاه الهی جوابده هستی بلکه روزی خواهد. رسید که در پیشروی مردم حاظر شوی واز اعمال کثیف وغیر انسانی خود. جواب دهی .
از کجا کرده این همه سیم و زراش یاخودش دزد بوده یا پدرش
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده گشت به عشق ثبت بر جریده عالم دوام ما
عطا اگر تو. عشق به جهاد میداشتی به فکر جمع کردن پول. ارای نمیشدی فکر کنم قلب ات به عشق وثحبت خ ا پرستی هنوز باز نیست چ ن عاشقان بارگاه خالق لایزال راستکار اند
عبدالله ریحان

>>>   بخش کوچک مصاحبه طلوع با الحاج انجنيرمحمد داود.
الحاج بودن اش قبول اما انجينرى ? از کدام دانشگاه? و مجرى برنامه پرسش مى کند ولى پاسخهاى وى هيچ ارتباط سوالهاى مجرى برنامه نيست و ندارد بافت عقلانى ندارد.
اين شخص را غنى براى بدنام کردن تاجيکان نياورده بلکه براى کليه مخالفين صلح آميز همه.
انتقاد کننده گان اقوام ازدولت قبيله کوچ
تصمیم ارگ رئیس جمهوردرمورد "عطا محمد نور" و انتصاب جانشین او به عنوان والی بلخ بین جمعیت اسلامی و ارگ شدت داده است. گرچه به عنوان فرماندار آینده منصوب شده است، نور تصمیم رئیس جمهور غنی را غیرقانونی توصیف می کند.
آقای انجنيرداوود در استودیو طلوع خوش آمدید!
داوود: خوش باشيد گويى وسپاسگزارى
سوال: شما مدت زياد در لندن زندگی کرده اید. چه کسی از اداره دولتی برای اولین بار با شما تماس گرفت تا جانشین ژنرال استاد محمد نور شويد ؟
جواب: شما می دانید، زندگی در خارج از کشور، بسیاری از برادران و دوستان با يکديگر تماس دارند. آنها با من تماس گرفتند و خواستار بازگشت ام به کشور شدند. نه تنها با برادران جمعیت بلکه با تمام احزاب، نهادها و جمعیت های فعال در افغانستان.
سوال: مشخص توسط چه شخصى دولتى به شما اطلاع داد که شما والى بلخ منصوب شده ايد؟
پاسخ: برخی از برادران گفته اند که آنها در نهایت اعضای ائتلاف دولت وحدت ملی به عنوان انجمن اسلامی، حزب وحدت اسلامی،بخش حزب اسلامی و جنبش اسلامی اند.
پرسش: آیا شما از زمان ورود به کابل با والی ولایت بلخ تماس گرفتيد؟
پاسخ: ما حتی زمانی که ما در فاصله ای بزرگ ازهمديگرزندگی می کردیم، تماس برقرار کرده بودیم
سوال: با آقای نوور تماس گرفتيد ؟
پاسخ: من 8 روز در روضه مبارک در پایتخت بلخ گذراندم
سوال: شما چه کار کردید؟
پاسخ: من با بزرگان، دانشمندان، علما، جوانان، زنان، فرمانده مردم، رئیس پلیس، رئیس نیروهای امنیتی صحبت کردم. همه آنها از انتصاب من پشتیبانی می کنند.
سوال: آیا شما مخالف آقای نور هستید؟
پاسخ: در طول زمان جهاد، من فرمانده و معلم برادر عطا نور هستم، من به او الفبای سیاست را آموزش داده ام. در کنار رئیس حزب جمیعت استاد ربانی و احمد شاه مسعود، فرمانده مبارزه کردم. من در طول جنگ صدمه دیده بودم. فرمانده مسعود من را در ابتدا برای درمانبه تاجیکستان فرستاده و سپس برای درمان به هند و در نهایت به انگلستان، به لندن. من در لندن زندگی می کرد م تا به حال! رئيس جمهور از دولت وحدت ملی استعفای نامه يا تعهدنامه "عطا محمد نور" را تایید نمود. والی عطا محمد نور به غنی طرف است . من از سوى مقام نامزد شدم.
سوال: شما پس از طول جهاد و پس در خارج از کشور در لندن آیا شما فکر می کنيد به اندازه کافی، شایستگی و توانایی حرفه ای اداره کردن چنین یک استان مهم و امنیتی ولایت بلخ را مديريت کنيد بادر نظرداشت افزایش حملات طالبان برای مردم اطمینان خاطر درست مثل زمان عطا محمد نورداده مى توانيد ؟
پاسخ: بیانیه های غیرقانونی در مورد توانایی های منوجود دارد. حتی اگر من مثل عطا نور کار نکنم، من کمتر از او کار نمی کنم.
سوال: مردم نگرانی خود را ابراز کرده اند و بدگمانی ها با بیان این که با استعفای والی بلخ، وضعیت امنیتی را فوق العاده رو به دشوارىها زوال کشد طالبان و داعش در منطقه در کمين اند
جواب: این تبلیغ و تحریک رسانه ها و شبکه ها و کاربران فیس بوک است. وضعیت امنیتی در بلخ بسیار عالی است. ما وزیر دفاع داريم .این وظیفه دولت مرکزی برای تضمین امنیت در بلخ است.
سوال: والی بلخ گفت استعفای نامه قانونی نیست!
جواب: این عقیده شخصی وى است. رئيس جمهور می تواند عزل و نصب کند . گنجاندن من در بلخ به خصوص غنی، دکتر عبدالله و ربانی به من خدمت کردن داستسرانجام، دکتر عبدالله، نماینده اصلی جمعیت و صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت است.
سوال : "عطا محمد نور" رييس اجراييه جمعیت است. جمعیت جلسه ای را برگزار کرد که حتی وزیر امور خارجه سفر خود را به خارج از کشور برای شرکت در جلسه متوقف کرد، که شامل: رئیس اجرایی حزب همچنین فرمانداربلخ نیز شرکت کرد. یک بیانیه رسمی تحت رهبری رهبر حزب اعلام شد.
من دلم براى اين آدم بيچاره مى سوزد!
مشکلات ناراحتى ها و گرفتارى هاى روحى و روانى و عقلى وجسمى اين آدم آشکار و حاجت بيان نيست . هرکسى که درزبانشناسى و روانشناسى مدرک کارشناسى ارشد و ماسترى و دکترا مانند من نداشته باشد با آغاز سخن گفتن وحرکات ناآگانه اش در مى يابند که "بالاخانه" اين شخص بى چاره ضرب يا زخم خورده است. اگر چه "تاجيک عقل اش پسان آيد" ولى چون فرمانده مسعود اين شخص زخمى و بيماررا به تاجکستان فرستاد همين آدم در انگلستان سکته مغزى کرده و سپس به هند. طبابت باستانى و سطح پژشکى هند بلند است. مجروعيت کله سر با ضربت گلوله و يا ويا پارچه آهن در فرق سر باعث سکته مغزى (و سکته قلبى هردو يک علت دارند و آن غلظت خون) و يا باعث معلوليت دماغى مى شود. معلوليت دارو درمان ندارد بکه دارو اش دواهاى آرام کننده ويا گسترش نيرودماغى وفکرى است.
انسانهاى معلول به کمک دايمى ضرورت دارد:
روان پژشک و روان کاوه يک گوش سوم دارد بدين معنى که گفتار يک انسان رابا گوش سوم مى شنود :
انجينر چه گفت?
1- نام شخص دولتى که وى را به کشور فراخواند نه گفت
2- توانايى و شايستگى خود را در زمينه مديرت يکى از حساس ترين ولايت است نگفت.
3- معلم بودن و انجنير نفت کاز رابه چه به ولايت دارى!
4- قدرت و توان سياسى حاکم بودن به گفتار سياسى است. سياست آگاهانه و منطق و زبان سياسى رادارد.
5- محمد داود نتوانست توان و قدرت وسياست خود را با قدرت و نيروى مردمان جامعه ازقبيل کارکنان ورنجبران پيوند دهد و بر پايه همان مردمان فقير ولى مبارز استوار باشد.
وى در مصاحبه خود اتکاه به قدرتمندان از قبيل "رهبران" کرد: رييس جمهور٬ رييس اجرايه٬ رييس پوليس٬ رييس ارتش متنفذين ٬و علما!
6 انجنير محمد داود گفت: من يک آدم بيچاه استم من به خود فرمان نمى دهم
هرکسى که بخود فرمان نمى تواند داد غلام است. لطفا اين مطلب را لغوى فکر و معنى نکنيد.
7- با عطا محمد نور اعتماد استادى وشاگردى داشت ? انجنير محمد داود با هر کس و ناکس تماس گرفت و لى باشاگرد خود نه! وى در غياب شاگرد خود کوتاه کرد
8- وى با صراحت کلام زمانيکه مجرى مجرب درباره شايسته سالارى سوال پيچ اش کرد که راه گنجشگک ندارد اعتراف کرد به بى علاقه گى خود و واگذارى مديريت را به جوان نسل جديد مى کنند
9- در هر جمله درخواست کمک خواست مانند که در خواست هاى کمک پناهنده گى طبى پولى اجتماعى درانگلستان. اروپا امروز به فقدان و کمبود انجنير
است. ديپلوم تخصصی در رشته ی استخراج نفت و گاز حاجت زبان عالى و بلند ادبى را ندار د. ترمينولوژى تخصصى از ريشه لاتينى وانگليسى و در روسى تا به فارسى هم رنگ است. چرا با وجود درجه تحصیلی (دیپلوم انجنیر) و اقامت چندين دهه انگلستان در يک چرم يا بکس فروشى کار کرد.
10. پاسخ انجنیر داوود به سخنان اخیر عطامحمد نور آيا از مداد اين آدم بيچاره برآمده يا اينکه انجنیر داوود دو و يا چند شخصيتى است?

>>>   واه واه واه داوود جان چه فرزند صدیقی که سال ها است در کشور انگلستان با فامیلش رفته بود و شهروندی انگلستان را بخود و فامیلش کسب کرده اکنون زن و فرزند خود را در کشور انگلستان مانده و بخاطر گرفتن پست ولایت که خدمت نه بلکه برای سوی استفاده شخصی خودش دست بوس اشرف غنی قومگرا شده چنانچهچندین بار خود عالی جناب به این دست بوسی و فرود اوردن سر تسلیم به پلان های شوم ارگ در ولایت بلخ بیانات کرده است درین چند سال گذشته کجا بودی که حالی خدمتگذاری تو بولایت بلخ گل کرده بهتر همین است بچیش که هروهین ته بزن و زمانی در تخت خواب خانه و زمانی دیگر در بستر شغاخانه بخسپ خدمتگذاری برای مردم بلخ پوز و چنه و کله و مغز وشهامت و غیرت میخواهد که متاسفانه خودتفاقد ان هستی.

>>>   سلام.
در باره عطای بیدانش وخود خواه در متن قبلی که بیان شده است واقعیت دارد.... که در گل بند ماند آه وناله کشیده به هرطرف دست و پا میزند.تا جان دهد.
بدخشی.

>>>   جناب محترم آقای انجنیرداوودعزیز!
شخص جناب عالی هیج بدی ومشکلی ندارید!
شماآنچه نوشتید صحیح است !ولی حرف مخالفین شمابشمول عطامحمدنور،این استکه
شمایگ وسیلهوآلت ، بدست ارگنشینان هستید، که چندروزازشما استفاده میکند!
ووقتی به هدف خود(پروسه نامنی وانتقال
طالبان وداعش و..)رسیدند،آنوقت شمارا
مثل یکدستمال کهنه دور میاندازد!آیاشما
تعهد میسپارید که باوجودشما،وضع شمال بهترشده،وهیج دسیسه وخیانتی پشت سرشما
صورت نمیگیرد؟!مشکل شما این استکه همه
رابه خودنسبت میدهید ولی ازاهداف پشت پرده،غافل هستید!حکومتی توافقی روی کار
آمده،وشماازطرف یک حکومت قانونی والی
انتخاب نشداید!؟شما اتخاب شده ایدتا
راه رابرای حکومت ،یگجانبه گراها وفاشیستهای نژادپرست، مهیاکنید،ازنقشی که به عهده گرفته اید،بیخبر هستید،به نظر من بهتر است
ازین کارکناربکشید ،وآلت دست ظالمین
وجنایت کاران فاشیست،نشوید!!

>>>   تو دوس داود چطور و جان تو اچازه می دهد که تو به جای یک خک سنگر جابجا شوی تو اصلا و جدان نداری

>>>   همون استاد عطا است که در فاریاب از خون خواران به نام غلام قادر رحمانی و غلام محمد رحمانی و جنرال فاروق و سایر قماندانان قدیمی که خون مردم را میخورن حمایت میکند این قماندانان خون خور و کثیف هستن افراد غیر مسوول از سوی عطا محمد حمایت میشه برای کشتن مردم چور چپاوول آزار و اذیت ناموس مردم هزاران قماندان ......در صفهات شمال از سوی عطا حمایت میشه چه خدمت برای مردم کرده که بعضی ها حمایت میکنن حالا میبینید که چن سال است در شمال افغانستان وضعیت امنیتی بسیار بد است بخدا قسم میخورم بخاطر زیاده خواهی های عطا است بخاطر حمایت های عطا از افراد بیسواد وبی بند وبار است این افراد بی بند و بار انقد مردم را اذیت کدن که مردم داد وفریاد کردن هیچ کی به دادشان نرسید مردم مجبور شدن برای دفاع از ناموس و مال اموالشان به طالبان پیوستن حتی اردوی ملی حرکتی انجام داد که غلام قادر رحمانی را دستگیر کند ولی عطا دستور داد که این قماندان ها دستگیر نشود حالافقط از پشت تریبونها غوغا به راه انداخته که من حامی مردم استم همش دوروغ است اینا فقط بخاطر قدرت و شهرت است مردم سمت شمال ازدست عطا شکنجه و حتی صاحب ناموسشان هم نیستن خدا کنه که بره گمشه

>>>   حاجی داود تو باید بدانی که با فارغ شدن از مکتب تخنیکی کسی انجنیر نمیشود.
گپ دیگر اینکه تو در لندن یک آدم عاطل و باطل بودی و از عهده اداره یک دوکان بکس فروشی هم برآمده نتوانستی.
دیگر اینکه تو به حیث یک کتلست استفاده شدی تا بلخ نا آرام شود و در اختیار شوونیسم قبیله قرار بگیرد و آنگاه با یک انتهاری میروی جایی که بروی و بی بی حاجی و پرویز باید در غم ختم و خیرات فاتحه گیری شوند و آنگاه والی اصلی بلخ که حتمن یک شوونیست قبیله است تشریف فرما میشود.
تو که میله تفنگ را به سوی مردم بلخ نشانه گرفته یی خجالت نمیکشی که فرزندان همین مردم بودند که تو بالایشان قوماندانی کردی.
بیا به بلخ و ببین با تو مردمت چه خواهد کرد.
اگر مرد هستی از قول اردو بیرون بیا و در دفتر ولایت بنشین.
..............
نامرد مردم فروش
اگر بینی یک بلخی به خاطر قدرت خواهی تو خون شود جایت جهنم است.
نامرد نا مردا
..............

>>>   جواب های داود از دهن مختار وفای!!!
راستش این است که من هردو را اقای نور وداود را میشناسم وهردو را از نزدیک معرفت دارم در گذشته های داود نیز شک وتردید های وجود دارد که بسیاری ها به این باور اند او در همان ابتدا از سوی کاجی بی در داخل جبهات جهادی وظیفه داشته وچون شخص بیکاره وهرزه بوده درانجا نیز وظیفه ای محوله را خوب انجام نداده وچندان مورد استقبال خاد وکام وامنیت ملی وقت نیز قرار نگرفته تنها در یک مورد که او وقوماندان دیگر مجاهدین باسم نادر هاوان نزد رسول پهلوان در شرین تگاب اسیر بودند نادر هاوان با وجود این که یک شخص بی سواد بود توسط رسول پهلوان کشته میشود ولی این عالی جناب را تا اخیر نگه میدارند که بلاخره از زندان جهنمی رسول پهلوان ازاد میگردد شاید کا جی بی ویا بعض اقربای نزدیک کمونیست سابقش اورا وساطت نموده زنده نگاه داشته اند
دلیل دیگری که میشود اورا عامل دولت نامید اوگاهی در نبرد های تن به تن وجنگ با روسها و دولت اشتراک نکرده همیشه در دور ترین نقاط جبه مانند زاری وامرخ زندگی داشته دران جا ها هم اشخاص بانفوذ وخوانین منطقه را به شهادت میرساند تا میان ملت ومجاهدین تفرقه ونفاق ایجاد نماید
در استاد بودن تقوی وایمان واخلاص شرط است بسیار کمونیست ها هم در مکاتب مارا فلسفه ای مارکس وانگلس وافاناسیف درس داده اند ویا اشخاص بد اخلاق ولا ابالی در مکاتب معلم بودند نمیشود همه ای انها را احترام نمود واستادش خواند وپدر معنوی قبول کرد
شما دیپلوم انجنیر و...!!!وقتی این قدر سابفه ای کاری دارید چرا نمیتوانید به زادگاه بلخ بزرگ تشریف ببرید ومنتظر هستید تا با قوه های خارجی ومزدوران اتمر واستانکزی وحکمتیار به زادگاه خود برگردید در حالی که حکومت مورد حمایت خارجی ها وهمه داعشی ها وطالب ها وافراد حکمتیار در پشتیبانی تان قرار دارند
رفتن با پای بیگانه در بهشت
حقا که با عقوبت دوزخ برابر است
در ابتدا فکر میشد که شاید داود که از عمر ش بیش ازدوسه سال به حالت طبیعی نمانده به رخ هم وطن خود شمشیر نکشد واخرتش را اگر معتقد باشد با پول ومنصب دنیا نفروشد ولی معلوم گردید داود پست ازانست که فکر میشد ونارواتر وظالم تر وخونخوار تر از انست که دیگران میگفتند
ایا داود میداند که درینجا مسله ای استاد عطامحمد نیست موضوع تجاوز اتمر وغنی وعبدالله وحکمتیار به ابروی بلخ وبلخی ها است اینها برای چند روز معدود ازین سگ های زنجیری کار میگیرند وباز یا اورا میکشند ویا بر طرف مینمایند او هنوز از نقشه های دشمنان قسم خورده ای کشور وملت بیخبر وراستی هم جاهل است
برادر عبدالقادرتوانای شهیداز مارمول

>>>   از عطا ... گلایه نیست

>>>   اما پاسخ این سخنان ظاهر فریب
سوال از شما این است چرا همیشه باید پشتونها رئیس مناطق غیر پشتون نشین باشند سوال این است آیا از وقتی هرات از خود مختاری درآمد و اسماعیل خان را کنار زدند کدام پیشرفت کرده است همیشه از بین پشتنها بالایش رییس تعیین شده و اداره گمرکات که منافع و عواید فراوان دارد همه ش در درست همین قوم انحصار طلب بوده است مثلا چرا یک هراتی هیچ گاهه نتوانسته بعنوان رئیس جمهور کشور تعیین شود چون این مناصب باید فقط در دست قوم پشتون عوض و بدل شود وضعیت امنیت شهر بدتر شد اختطاف ها و انتحار ها افزایش پیدا کرد پشتوتن های جنوبی همه مناصب دولت را اشغال کرد و حتی بسیاری از زمین ها و ساحات و قریات به کوچی های پاکستان داده شد بالای مردم اصلی شهر هیچ اهمیتی داده نمیشود چون همه از جانب ایشان طرفدار ایران و مجرم شناخته میشوند! بالایشان ایراد وارد است چرا مانند مردم ایران گپ میزنید حق آزادی و حقوق بشر صفر است همه این ها فقط الفاظی دروغ است که از لسان اشرف غنی بیرون آید اما در عمل یک انحصار طلبی قومی در تمام مناصب کشوری از شرق یا غرب و شمال کشور در جریان است بلخ پایگاه اصلی فارسی زبانان شمال شرق کشور بوده که با مدیریت توانمند جناب استاد عطا پیشرفت زیاد کرده است و در تمام کشور وی یک والی نیکو شناخته میشود و تحسین مردم را دنبال داشته است از آنجا که این افغانملتی ها چشم دیدن موفقیت و پیشرفت شمال را ندارد میخواهد از روی حسادت وی را برکنار نماید من از مردم شریف مزارشریف و ولایت بلخ و ولایات هم جوار میخواهم صبر و مقاومت کنید و بدانید اگر تسلیم شوید سرنوشتتان همچو مردم ولایت هرات باستان(بشمول غور و بادغیس و فراه) است من میدانم که شما را تهمت میزنند غلام تاجکستان هستید اما این حیله دیگر قدیمی شده است قبیله ای که خود مهاجر از پاکستان بوده و از پاکستان آمده مردم میزبان و بومی را خارجی نام میکند هنوز هم همیشه برایش مسایل اصلی طرف دیورند و پشتونستان است و یک کوچی بیشتر از فارسی زبانان (به قول خودشان پارسیزبان!) ارزش دار است هیچ امید به اینها نیست و همان طور که مردم اطلاع دارند در اولین وقت یک توطئه دیگرهم برای جریان توزیع شناسنامه ها درکار است تا یک باره همه مردم را به عنوان افغان تثبیت کرده و از یک تقلب دیگر شادمان شوند.
امیر _بنام هرات قلب خراسان

>>>   اگر حاجی داود 5 دقیقه انگلیسی صحبت کرد ویا حد اقل یک معادله الجبری ساده دو مجهوله را حل کرد من میگویم درست است که انجنیر است.
مثل وزیر مخابرات خط را از روی ورق خوانده نمیتواند و به خاطر همین ضعیف بودنش وسیله دست فاشیزم قبیله قرار گرفت و تا چند ماه دیگر انتحاری قبیله میکدش بس و خلاص

>>>   یکم این نوشته و این سواد در وجود جناب داؤد دیده نمیشود . چونکه در جریان مصاحبه های تلویزیونی جناب شان معلوم شد که انسان بیسواد و مطلقن از تحلیل و تفسیر مسایل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی بیچاره و بدور است . یک کلمه را بعد از نشخوار های مداوم تکلم میکرد و نمیتوانست مطلب را تا آخر بیان نماید . ابن آدم بیچاره ، مریض و شکست خورده مجبور شده این وظیفه را بپذیرد و با کسر اعتبار ناچیزیکه قبلن داشت آنرا نیز به حراج بگذارد . با آنکه از جهاد و دانش حرف میزند ولی عملن موقف خود را نمیداند که در کدام جبهه قرار گرفته و در برابر که ایستاده است . به جای آنکه بمردمش تکیه کند به وطنفروشان اتکا نموده و امید دارد صاحب شخصیتی شود ولی این خیالی بیش نیست . میدانیم که به فرمایش حنیف اتمر این چند سطر بی مایه برایش نوشته شده است که مایه بیشتر سرافگندگی آن خواهد بود .

>>>   افرین برتو

>>>   ای داوود جان ... !
خوب فکر کن و سر عقل سلیم برگردد فریب این والی گری ولایت بلخ در سر نه پروران تو ... را فقط برای چند روز نزد خود به حجت دور کردن عطا محمد نور استفاده میکنند بعد از مدت 2 الی 3 ماه برای تو .... زمینه بیکفایتی وعدم توانائی مسئولیت والی بودن را زمینه سازی کرده در مقعدت چوبک زده نام تان کشمش گذاشته با شرمنده گی و خجالت زده دوباره به لندن صادرت میکند آن گاه مهره اصلی از قبل تعین شده خود را که 95 فیصد احتمال میرود که جمعه خان همدرد را یکی از جنایتکاران ونزدیکترین مزدور حزب راکیتیار آقای گلبیدن قصاب کابل وو یران افغانستان میباشد بدون شک وتردید تعین میکنند آن وقت چیزیکه به تو ..........ساده لوح خواهد ماند همان روسیاهی بیشتر نخواهدبود این یگانه برنامه سنجیده شده از مدت ها نزد فاشیستها برنامه ریزی دقیق شده است . یارزنده صحبت باقی.
م.ص.ی احمدی

>>>   اکه داود دروغ هایت معلوم خواهد شد

نه دولت مرکزی تو را می خواهد نه اندیوالای تو را فقط تو یک حلقه تبدیلی استی و بس

>>>   داود گپ تو و دولت مرکزی کلش دروغ محض است
نه دولت مرکزی برای صفحات شمال پروژه میدهد نه گپشه بزن
خودت هم فقط یک والی گردان استی و بس
شاید یک ماه باشی شاید هم نباشی

>>>   اقای داود بجای پاسخ دادن به ایرادات نور باید به اتهامهای که نسبت قتل ده ها نفر در زاری وامرخ ومزارشریف وکابل انجام داده باید پاسخ دهد ویک هیت بیطرف ومنصف در قریه ای زاری برود واز ملت انجا بصورت خصوصی معلومات بگیرد که داود خان چه مظالم وناروای ها را در حق انها روا داشته است در مزار شریف وقتی او قوماندان امنیه بود تعداد زیاد از افرادناپدید گردید وسر نوشت انها تاهنوز مجهول است ودر کابل هنگام سقوط دولت نجیب وامدن مجاهدین تعداد زیاد مخالفین خود از جمله کسی را بنام کور ویس به قتل رسانیده است به این سوالها جواب بدهد
حاجی جان محمد پارسا

>>>   چراا گرعطا باشدنمیشودبلخ اباد؟؟ ایابلخ ناامن است که شماتشریف میارید؟ چرابه ننگرهاروکابل نمیرویدکه ناامن است؟؟منظورتان چیست؟؟؟همه مجاهدین راازقدرت بیرون میکنیدکه چه شودبه نظرشمادرست میشودبرویدعلیه طالب وداعش بجنگید؟؟
یک شهروندخراسانی نه افغانی

>>>   جناب انجنير داود بلخ در پيشرفت بود تنها كوردلان آنرا ديده نميتوانستند وبه يك فرد خالى ذهن از واقيعتهاى جامعه مثل شما وسيله ناآرامى بلخ ضرورت بود كه مهيأ گرديد مواظب خود باش تا از طرف ماشين توطعه شوراى امنيت در أمان باشى .مهاجر

>>>   اقای داود شما سابق چه بودید نبودید مهم این است که حالا چه هستید؟
شما مطدور یک اشرف غنی سکولر و اتمر خلقی و جاسوسک نو انگلیس هستید . اگر عطا پس هم شود شما یک چند روز مطدوری خودرا انجام میدهید و رخصت هستید. ولی بادارانت بفهمند که اینبار ملت انان را میبلعد
ملا تاج

>>>   صابون اوغان هنوز در بدن اين ... تاثير نكرده است

>>>   برای بار اول اتمر صاحب به انجنیر داود اطلاع دادند که بیا والی مزارشدی او هم دکان بکس فروشی را بسته کردو آمد حالا اگر ولایت نشد دوکان هم از دستش رفت !
بهترین کار اینست که استاد عطا پنج ملیون دالر برای داود بدهد وداود همان را گرفته دوباره برود به لندن آرام زندگی کند پنج ملیون دالربرای عطا مانند پنج افغانی است این بهترین راه حل مشکلات بین عطا ودادود است
ر

>>>   افرین بر انجنیر داود! مرد دانا و رزمی است! جواب نور را میدهد!

>>>   داوود نا انجنیر !
تو یک انگلیس استی .بی سواد هم استی و ناتوان هم استی ، ... ...
حسیبالله-مزار شریف

>>>   ای شما چه میگوید! داود بیچاره را اورده اند ووسیله ای اقدام بیله سالاری خویش ساخته اندوگرنه با قطع نظر از شخصیت داود وفامیلش اوتوانای وقدرت اجرای وپیش برد امور اداری بلخ راهم ندارد اینکه داود می امد ویا خیر خارجی ها وغلامان شان اینتغییر جبری را انجام میدادند زیرا ایشان دران محل برنامه های دارند که باید یا یک شخص کاملا ... مانند داود باشد ویا اهل راز خودشاندر غیر ان راز هاشان افشا وپلانهای شان خراب میشود بلی که داود نهایت پستی و... را انجام داد دراصل هم او وجدان وایمان وفطرت وذره ای ازین چیز ها نداردوباز این اولین بار نیست که او وخانواده اش بر روی یکی از هم شهری های خود تیغ کشیده اند از ابتدایامدن کرزی تا امروز در تب وتلاش بوده از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نکردندوهرنوع ذلت وخواری را قبول نمودندتا توانستندنظر انگلیسی هارا جلب نمودهخودرا تا اینجا رساند
بابا خارکش

>>>   الحاج محمد داود ... شکم پر قربانى غنى -اتمر و عبدالگک فيشنى نيمه زادگک و ذاتک پشتونک مى شود.

محمد داود آزار زياد ديد ازجراحى انگريزى
از کهنه پيخان جمعيتى
زخمى شد در جنگهاى روسى وامريکايى
بازيچه شده براى اقوام و قبايل سرحدى
بى خبر از خير و شر وطنى
آمد به روضه مشکل گشاهى على
شده در قيد بازى بزرگ جهانى
براى نجات اقوام فرارى
يهودى عبرى سامى شاوول وفرزند اسراييلى
سوختاند باداران حاکمان پشتونى
بسيارى کشورهاى ايران باستانى
و هم سر زمينهاى تازى
از کاشغر تا هرات و از نوروزآباد کردى
ويران کرد همه عراق شام و ليبى
وحدت کرد با شيخان شيطانى
همان قدرت مندان اصلى دولت افغان اتازونى
حاجى داود هشت روزوشب پيش سخى
زادگاه مولا و مولانا نيست زير خطر طالبى و داعشى
خطر ميايد از سوى رسا نه و کاربران فيسبولى
حاجى داود شده دربدن و روان عاجز خدا نکرده گوسپندى
از زمان ناراحت ها و درمانهاى دماغى
او استاد الفبا عطا کن به ما وخود نور بلخى
که نامت به نيکويى باد جاويدانى
خود اقرار نمودى که مى کنى ولايت عبورى

>>>   شما منصفانه نه نوشته اید. عطاگی که ازکوه پایین شده شهر مزار را حاکمیت کرد ودر چوروچپاول نمره اول شد سرمایه او به ملیارد ها دالررسید خدا را حاضرببینید دیگر بسش است بگذارید که نوبت به یکی دیگربرسد این خو خوبست که داود خلقی وپرچمی هم نیست اگربکس فروش بود ویا دست گردان فروش . باز همسنگر عطاگی بوده .چطور که شاگردش ملیاردر شد و استادش پس مانده اینجا جای تعجب است. به نظر من برای عطا گی آبرومندانه این است که ازاول وقتی اورا ازسمت ولایت پس کردند بدون بی آبی وبی عزتی باید جای خودرا به هم سنگرخود رها میکرد. هم سرمایه اش حفظ وهم رفیقش خوش وهم بی عزت نمیشد.

>>>   جای بسیار تأسف برای این انسان مریض( .....) است،که دیگران این نویشته جات را برایش دادند ،که از نام خود نشر کند.بلاخره از اشتباه کردگی اش سخت پشیمان میگردد.اما افسوس که انوقت دیگر دیر شده خواهد بود.افسوس و صد افسوس به حال این مردک بیمار (افسردگی) داشته گی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است