جنگ اصلی عطامحمد نور با ارک ریاست جمهوری است
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۱۱    ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ کد خبر: 144209 منبع: پرینت

بحران های امروزی افغانستان از عدم عمل ارگ ریاست جمهوری به موافقنامه سیاسی برخاسته است.
به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی در برنامه «تحول» گفت: این حکومت، برخاسته از بحران انتخاباتی است. بر خلاف ادعادی برخی از دوستان و حکمروایان و منسوبان ارگ حکومت منتخب نیست.

وی افزود: حالا این حکومت وحدت ملی وثیقه ای به نام موافقنامه سیاسی دارد. متاسفانه این بحران ها از عدم عمل به این موافقتنامه سرچشمه گرفته است.

حکیمی گفت: این جنگ های لفظی که میان داکتر عبدالله و محمدعطانور صورت گرفته است که یک جنگ فرعی و ثانوی است. اصل جنگ عطانور با ارگ ریاست جمهوری است. حکومت هچ کدام از تعهداتش را در مقابل تیم دوم انجام نداده است.رییس جمهور با تحکم، استبداد، یکجانبه و خودمحوری تما کارها را پیش می برد.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارگ
عطامحمد نور
نظرات بینندگان:

>>>   عقط باید ایستاد و مقاومت کرد در غیر آن یک انسان روانی با تفکر شوونیستی قبیلوی کشور را به تباهی میکشاند.

>>>   جناب حکیمی وصلاح الدین ربانی باید بدانند که عمر سلطه جوی وحکومت یفتلی ها حد اقل در ذهن ومفکوره ای عده ای از مردم رو به پایان استاگر انها درین قمار بازنده شوند ویاموضوع عطا محمد نور را به معا مله بگیرنددیگر شانسی برای رهبری جمعیت وتمسک قدرت این سازمان وحزب سراسری را ندارند وقتی صلاح الدین ربانی خون پدر را به چند کریسی نمایشی تبدیل ساخت وانرا نیز از اصرار اقای نور بدست اورد میترسیم با مقام وحق عطا محمد نور نیز مغامله گری کرده ازین مسله نیزبه اسانی میگذرند در پهلوی سایر اشتباهات عطامحمد خان یکی هم این بود که مردم های نا اهل را به سرنوشت خود ومنطقه صلاحیت داد چون اینها نیزمانند غنی وعبدالله نغفه خوار خارجی ها بوده به دستور انها عمل میکنند هنوز هم سر وقت است باید عطا محمد نور وکالتی را که به اصطلاح رهبری جمعیت داده باز پس بگیردوخود مستقلا درین باره تصمیم بگیرد به فکر ناقص وکوتاه تبنگ چی صلاح بی دین هم کمتر ازعبدالله ورفقای استخباراتیش سازش کار وخود فروخته نیست وگرنه باید قاطعانه وجدی از موقف نور دفاع مینمود وضرورت رفتن در مزار جهت چانه زنی وگرفتن امتیازاز عطا به نفع ارگ وقصر سفید نبود حالا نیز که قریب یک ماه ازین حادثه سپری گردیده کس نمیداندکه این یزید دوم چه میخواهد ومشغول کدام معامله میباشد
عده ای استلال مینماینداگر به احتجاج ها وپروتیست ها ادامه دهیم عبدالله ومسولین مردم وملت را علیه ما تحریک مینمایند وبار گرانی ونا امنی را به عهده ای جمعیت می اندازند مگر مسعود وبرهان الدین ربانی رهبر جمعیت علیه روسها ودولتهای کمونیستی جنگیدند این تشویش را نداشتند این همه مغالطه وگریز وسهل انگاری است هرقدر تو عقب نشینی نمای انها جسور تر وبیشرم تر از گذشته عمل مینمایند
تبنگ چی

>>>   زنده باد نور صا حب خدا با تو است و ما ملت غیور با تو هستیم هچ ترس را به خود جا ندهید ایتن ع وغ یهودی ها هردو شان بسیار ترسو و بزذل اند
همرای این دو کس بدنده یعنی کفار ترامپ است اما با تو خدا و ملت ایستاده است

>>>   به همين دليل ما اين حکومت را "حکومت وحشت مولى" ناميديم. "ملت" و "ملى" در افغان ستان وجود ندارد. بلکه در اين جا چندين ملت ها وجود دارند. در واقعيت تعريف از ملت وجود ندارد. گذشته از آن در زبانهاى رايج و گويشهاى مردمى چه فارسى (از زمان ظاهرخان دولت اش فارسى را حذف کرد وصفت اش را قانونا رسمى- دولتى کرد) و چه پشتو و زبانهاى تورانى واژه هاى "ملت" و "ميليت" و "ملى" ريشيه زبانى هندواروپايى و هندوايرانى ندارند. بلکه ريشه سامى عبرى وعربى دارد که از " لوقا انجيل" (Evangelium Lucas) يعنى "هفتاد و يا هفتاد و دو ملت عيسى بن مريم" ("الرسل السبعون" "أو اثنان وسبعين" لا يٌعطى عدد الأشخاص الذين بين تلاميذ المسيح في الاناجيل. ونرى ان جماعة أكبر من الناس والذين ممكن تعريفهم بالتلاميذ في موعظة الجبل (لوقا 6:17). إضافةً لذلك، هناك سبعين (أو اثنان وسبعين) من الأشخاص الذين أٌرسلوا اثنين اثنين لتهيئة الطريق للمسيح (لوقا 10). بزرگان ادبيات فارسى در آخر شاهنشاهى غزنويان از هفتاد ودوملت نامبرده اند. اين کلمات از طريق عيسويان (انجيل به زبان سامى = عبرى و عربى واروخوانه کاذب اند: ع ب ر ى ع ر ب ى يعنى
پالیندروم کاذب semi palindrome ب ر <=> ر ب است.
اگر "زبان افغانى" (اين اطلاق تا سال 1964 به زبان پشتو مى شد. اسناد: جریده شمس النهارکابل در میانۀ سالهای ۱۸۷۰ میلادی، سراج التواريخ شماره يک "سراج الاخبار افغانستان" به مدیریت مسئول مولوی عبدالرووف کندهاری وجود ندارد! ولى به مدیریت محمود طرزی 1911 در رساله بزرگوار عبدالرحمان پژواک سالنامه کابل 1939 در ترجمه کتاب تاريخ افغان بزرگوار محمدامين خوگيانى 1940 افغان به پشتون و افغانى به زبان پشتون نگارش شده است . روپيه تا اکنون براى روپيه کابلى گفته مى شود.
"ملت" براى يک نفر بود مانند همصحبتان پيامبر مسیحیان. "صحابه" یا اصحاب ( به‌معنای لغوى همصحبتان> یاران)، مردانی هستند که شخصاً پیامبر محمد را دیده‌اند و سخنش را شنیده و در زمان حیات پیامبر روى اسلام به آورده‌اند. اصحاب که صحبت از اين واژه گردان شده است.
مولوى بلخى از واژه ملت در ارتباط هفتادودو ياران عيسى بن مريم شعر سراىيده اند. افغان ملت امکان دارد با آمدن انگليس در کابلستان آمده باشد. آيا لغت ملت در پشتو آمده در کتاب مرد بزرگ صوفى رحمان مومند (به نقل از پشتون رحمان پدربزرگ) و يا خوشحال آمده. پس افغانيت و پشتونوالى چيست?
فارسيت و تاجيکيت و اوزبيکيت وتورانيت و هندييت را ما غير پشتون ها ىايران و توران و خراسان در گودال تاريخ انداختيم.انسانيت و آدمييت را بر سر نهاديم.

>>>   اریانا نیوز؛

خبــــر تکاندهنــــده؛

رئیس جمهــــور افغانستان داکتـــر اشرف غنی احمــــدزی تصمیــــم گرفتـــه تا دارائی هــــای اشخاص ذیل را در بانکهــــای داخل و خارج از وطــــن ضبط و ملــــی نماید؛
۱ــ عطامحمد نور « ۲ » میلیــــارد دالــــر
۲ــ قسیم فهیم « ۱٫۵ » میلیــــارد دالــــر
۳ــ استاد ربانی و فرزندان « ۱٫۲ » میلیــــارد دالــــر
۴ــ احمـــد مسعود فرزند احمدشاه مسعود و برادران احمدشاه مسعود « ۱٬۱ » میلیـــارد دالـــــر
۵ــ مجددی «۶۴۰ » میلیـــون دالـــــر
۶ــ پیرسیداحمد گیلانی «۵۳۰ » میلیـــون دالـــــر
۷ــ محمود کرزی « ۸۴۵ » میلیـــون دالـــــر
۸ــ گل آغا شیرزی «۸۱۰ » میلیـــون دالـــــر
۹ــ داکترعبدالله «۷۸۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۰ــ تورن اسماعیل « ۷۲۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۱ــ رسول سیاف «۷۰۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۲ــ عبدالرشید دستم « ۸۱۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۳ــ محمد محقق « ۷۱۵» میلیـــون دالـــــر
۱۴ــ خلیلی «۷۳۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۵ــ حاجی ظاهر قدیر «۷۶۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۶ــ انورالحق احدی «۴۲۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۷ــ بسم الله محمدی «۳۴۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۸ــ رحیم وردگ « ۴۹۰ » میلیـــون دالـــــر
۱۹ــ یونس قانونی «۲۹۰ » میلیـــون دالـــــر
۲۰ــ امرالله صالح « ۱۹۵» میلیـــون دالـــــر
۲۱ــ سيدحسين انوری «۳۰۰ » میلیـــون دالـــــر
۲۲ــ فاروق وردگ « ۳۲۰ » میلیـــون دالـــــر
۲۳ــ صدیق چکری « ۳۵ » میلیـــون دالـــــر
۲۴ــ ایوب سالنگی « ۵۵ » میلیـــون دالـــــر
۲۵ــ عبدالرئوف ابراهیمی «۲۵۰ » میلیـــون دالـــــر
۲۶ــ فضل الهادی مسلمیار « ۱۸۰ » میلیـــون دالـــــر
۲۷ــ زلمی ویسا « ۲۵ » میلیـــون دالـــــر
۲۸ــ الله گل مجاهد « ۱۸ » میلیـــون دالـــــر
۲۹ــ ملاتره خیل «۱۰۰ » میلیـــون دالـــــر
۳۰ــ شیخ آصف محسنی «۴۵۰ » میلیـــون دالـــــر
۳۱ــ امان الله گذر « ۲۶۵ » میلیـــون دالـــــر
۳۲ــ ظاهر اغبر« ۱۲ » میلیـــون دالـــــر
۳۳ــ کرام الدين کریم « ۸ » میلیـــون دالـــــر
۳۴ــ بصیر سالنگی « ۱۶ » میلیـــون دالـــــر
۳۵ــ عمر داودزی « ۱۴۰ » میلیـــون دالـــــر
۳۶ــ حسین فهیم « ۱۵۰» میلیـــون دالـــــر
۳۷ــ شیرخان فرنود « ۲۰۰ » میلیـــون دالـــــر
۳۸ــ خلیل الله فروزی « ۱۷۵» میلیـــون دالـــــر
بصیر نظری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است