عبدالله در ترور فرمانده مسعود دست داشته است!؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۰    ۱۳۹۶/۱۰/۷ کد خبر: 143822 منبع: پرینت

در فرجام زمان آن فرا رسید تا ازدست داشتن عبدالله در ترور فرمانده مسعود از دو آدرس معتبر سخن بگویم

1- زمان طالبان سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (United Nations General Assembly) استاد ربانی و عبدالله به آمریکا سفر کردند در آن روز مهم بیشترین شخصیت ها و روسای جمهور دنیا حضور داشتند و یک فرصت طلایی برای گزارش جنایات طالبان در حضور رهبران جهان بود که می توانست سرنوشت جنگ را تغییر بدهد.

داکتر عبدالله در اتاق رفیقی که همیشه بیانیه های وی را به انگلیسی می نوشت به بهانه سرماخوردگی خوابید و در آن روز سرنوشت ساز اشتراک نکرد که فیدل کاسترو هم یک بیانیه پرشور داشت. استاد ربانی تنها رفت و با زبان نرم و ملایمی چیزی برای گفتن نداشت که موج اعتراضات افغانستانی های مقیم آمریکا بلند شد و اخبار امید نوشت که زکام عبدالله مهمتر از سرنوشت دهشتناک یک ملت است.

در این روزها پروفسور عرفان فطرت که انسان آزاده و وطن پرستی بود و مشترکا علیه طالبان کار می کردیم در یک کنفرانس دیگر با هم دیدن کردیم و گفت داکتر عبدالله با سازمان (سیا) به وسیله همان رفیق اش که در اتاق اش خوابیده بود معرفی شده و آمریکایی ها نخواستند وی موضوع طالبان را در اسامبله عمومی ملل متحد مطرح کند بنابراین خود را به بیماری زد و یک فرصت طلایی را از دست دادیم.

در سال 2001 فرمانده مسعود بنابر دعوت پارلمان اروپا سفری به پاریس و بلجیم داشت و من هم سفری به پاریس کردم و در کنفرانس های مطبوعاتی فرمانده مسعود اشتراک و پرسش های جدی ای را مطرح کردم. شبی در هوتل پاریس در حضور فرمانده مسعود که داکتر عبدالله، احمدولی مسعود، مسعود خلیلی و شکریه حیدر نیز حضور داشتند آگاهانه از خود ازعبدالله پرسیدم: شما را که رفیق تان به سازمان سیا معرفی کرده بود و در اسامبله ملل متحد هم اشتراک نکردید آیا آمر صاحب آگاهی دارند؟

سکوت مطلق حکمفرما شد داکتر عبدالله خاموش اتاق را ترک کرد منتظر واکنش فرمانده مسعود بودم در چهره وی اندوهی پدید آمد با یک شیار عمیق در پیشانی بین دو ابرو اش خاموش و محجوب چشمان اش را بر زمین دوخت و یک واژه هان یا نه هم بر زبان نیاورد پس از لحظاتی به خود آمد و گفت خالد، پسرک خوب است و روی کارهای ما در آمریکا گپ زدیم.

ساعت یک شب هوتل را ترک کردیم دوستان هم گیج بودند که چرا مسعود سکوت کرد و چرا عبدالله اتاق را ترک کرد و بدون کدام واکنش من گفتم ممکن است مسعود از من رنجیده باشد با این دغدغه ها از پاریس دوباره به کالیفرنیا برگشتم. سه یا چهار هفته بعد ساعت هفت صبح یک تلفون آمد و گفت من جمشید آمر مخابره آمر صاحب هستم از پنجشیر زنگ می زنم با آمر صاحب گپ بزنید. دلم لرزید به بیکرانی دغدغه هایم که شاید مسعود از من رنجیده باشد گفتم آمر صاحب سلام.

مسعود چون همیشه برایم گفت قومندان صاحب: « یک چیزی راجع به عبدالله در پاریس برایم گفتی من هم مشکوک بودم می شود در آن مورد برایم اسناد تهیه کنی؟» گفتم: آمر صاحب شما بهتر می دانید که منابع استخباراتی به کسی اسناد نمی دهند اما شواهدی موجود است که می توان بدان وسیله به هدف رسید برایم وقت بدهید.

مسعود با ناامیدی گفت: به کی اعتماد کنی به عبدالله؟ به قسیم فهیم؟ به کی؟ من تنها هستم پس از سفر پاریس شبکه های جهانی در برابر ما بسیار فعال شده اند و گفت با من در تماس باش. من هیچگاه فرمانده مسعود را چنین سرشکسته و ناامید از همسنگران اش ندیده بودم و حاضر بودم هزاران بار جانم را بدهم تا بتوانم کاری برای مسعود انجام بدهم منهای آن که بتوانم اعتماد مسعود را به همسنگران زبون اش بازگردانم. سه ماه بعد مسعود کشته شد.

2- آدرس دوم در مورد دست داشتن عبدالله در ترور فرمانده مسعود منابع کا جی بی است

حمید محتاط که در کودتای 26 سرطان محمد داوود نقش اساسی داشت در آکادمی های نظامی شوروی درس خوانده بود و زمان حکومت داکتر نجیب معاون ریاست جمهوری وی بود. محتاط با فرار نجیب به آسترالیا و کانادا و آمریکا پناه برد اما هیچ یک از این کشورها به عنوان اجنت روس ها به وی پناهندگی ندادند و دوباره به اوکراین برگشت و گهگاهی از طریق اسکایپ با من صحبت می کرد و می دانستم کتابی زیر چاپ دارد و کتاب که از چاپ برآمد. گفتم مبارک است برایم یک جلد بفرستید.

گفت: حالا عبدالله و غنی خود را کاندید ریاست جمهوری کرده اند و اگر عبدالله به قدرت برسد همانگونه که مسعود را با شبکه های ارتباطی خود از بین بردند مرا نیز سر به نیست می کند. عبدالله بسیار خطرناک و محیل است. پرسیدم: کتاب شما چه ارتباطی به عبدالله دارد؟ گفت: من در این کتاب اسنادی از منابع کا جی بی دارم که عبدالله عضو سازمان استخباراتی امریکا است و در ترور احمدشاه مسعود دست داشته است چون می دانستم خود محتاط هم با کا جی بی پیوند داشت پرسیدم این اسناد را چگونه در دسترس شما گذاشته اند؟

گفت: با آن که مسعود چهارده سال با روس ها جنگید و اما حال تاکتیک های جنگ های چریکی مسعود را در اکادمی های نظای خود درس می دهند و به عنوان مردی که برای آزادی کشور اش جان اش را از دست داده احترام اش می گذارند و می خواهند قاتلان مسعود را که با شبکه های جهانی همدست بودند با اسناد بیرون بکشند که یکی آن عبدالله است. پرسیدم با کتاب های چاپ شده چه می کنید؟ گفت: کتاب ها را نزد دوستم قادر رسولی که در کابل و اوکراین تجارت دارد در گدامش گذاشته ام تا ُگم شدن عبدالله. محتاط که در خارج کشور مصوونیت دارد من لزومی نمی بینم که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ حقایق را کتمان کند و شاید فردا دیر باشد.

ثريا بها
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عبدالله
ترور مسعود
نظرات بینندگان:

>>>   توجه ګردد متن فوق در یک سر در ګومی قرار دارد
وقتیکه سیا امریکا بګوید همان کار میشود ایا استاد زبان نداشت انقدر محتاج بود
واقعا شهید قهرمان ملی کشور از اطرافیان خویش مایوس شده بود ان هم موضوع ذیل بود
فساد که قهرمان ملی بد میپرد
موضوع دومدار شدن جنګ در این مورد نظریات متفاوت موجود بود
کوشش نماید با تصمیم و نیت نیک برای همه افغانستان فکر شود هر باشنده افغانستان و هر افغان حق دارد در دولت اداره باشد
خود را اعیار بسازید جلو نابودی را بګیرید خود را نابود میسازید
وسلام
احمد

>>>   چی تعفن ایکه روز تاروز ازین جمعیتی ها بالا میزند ولی قبل ازین حوادث چرااین هامهر سکوت برلب داشتند

>>>   اه که اشک از چشمانم جاری شد که مسعود و هم رزمانت عزیز مسعود بزرگ که چه قدر زحمت ها که نکشیدی ولی افسوس که یارانت بی وفا و نا مرد بودن و ارما هایت را فروختند
نور پنجشیر از کابل

>>>   بشرمید! عبدالله دست راست مسعود وراهرو او است نه راهرو فاسدیان!
مسعود را بی باکی او از بین رفت

>>>   اگر عبدالله با امریکا دارد مسعود هم پروتوکولی روسها بود از کی گله ثریا جان
پنجشیری

>>>   برو کدام جایی. خود را بدهید این داستان را از کدام کتاب انګیسی کاپی کردید قاتل مسعود ستمی یکی ایشان به دوزخ رفت که شاید همرایی مسعود ملاقات کرده باشد و دیګر اش در پغمان مردانه وار زنده ګی میکند و شما که در ان و قت در کدام کاباره پاریس روسپی ګریی میکردید و در عیش ونوشیدن خړد بودید. مسعود حالا یاد تان امد.

>>>   در ماه های اول شهادت شهید مسعود داکتر عبدالله هر پنجشنبه بالای قبر ومسعود می رفت تا مردم را فریب دهد اما ٱهسته ٱهسته ااین رفتن ها کم و بالاخره خلاص شد. چرا ......

>>>   همین مار در نزدیکی های ختم دوره وزارت خارجه بودنش خیلی با پاکستانی ها گرم شده بود مثلا در یکی از روز ها دوساعت تلفونی با وزیرخارجه اسرائیلستان صحبت مرده بود و آنزمان پاکستانی ها هم اورا دوست داشتند به همین دلیل هیچوقت آی اس آی برضد این گژدم اقدامی نکرد
ر

>>>   Hakemi
تعطيل رياست اجراييه
به اساس اطلاعاتي كه به دست آوردم، تمامي دفاتر وامور اداري رياست اجراييه به تعليق افتيده وهمه موظف شده اند كه عليه استاد عطامحمدنور بنويسند.
روزمره روئساي هربخش ازكارمندان شان درين مورد گزارش ميخواهند.

>>>   همه گفته هاي فوق در باره داكتر لشمك درست و بجا است، حتي از اول آمدن عبدالله در جمعيت و پنجشير همه حيران بودند، چون قبل از آن هيچ ارتباطي نهضتي نداشت و تنها بخاطر حفظ جانش از خدمت عسكري گريخته بود، و صرف بخاطر پنجشيري بودنش زود رشد كرد، و بعض أوقات مردم فكر ميكردند كه زيبائي و جواني او باعث جذب ديگران شده بود، اما اين شخص صد فيصد هم در قتل مسعود، هم در قتل داكتر عبدالرحمن، و در قتل استاد رباني دست بالا داشته است، و ملامتي قتل مسعود را بدوش عربها و قتل رباني را به طالبان انداخت، در حاليكه هيچ شواهدي وجود نداشت، و حتي طالبان قتل رباني را رد و محكوم نموده بودند.
اين ..... را خدا به جزاي اعمالش برساند، و زنش در هندوستان بيوه بماند.

>>>   Bagramian
عبدالله هیچگاه جمعیتی نبوده و نیست!
زمانیکه او همراه تیم داکتران بدون مرز وارد پنجشیر شد، مورد توجه احمدشاه مسعود قرار گرفت و به صفت ترجمان همراه او باقی ماند. بعدها بنابر مجبوریت ها و ضرورت ها به پیامبر مسعود به خارج و با خارجیان ایفای وظیفه می نمود!

>>>   قسمیکه از رویداد های تاریخی پس از طالبان معلوم میشود نقش (مار آستین) را بازی می نماید!

>>>   Darab
اینکه دبل عبدالله در گذشته که بود وچه کرد، سر جایش، مهم اینست که خیانت به رای دهندگانش را از همتبارانش کرزی و احمدزی خوب آموخت، مانند آنها شرم ندارد و خم به ابرو هم نمی کند.

>>>   من شناسنامه برقی با درج واژه "افغان" و تصویری از شتر نمی گیرم و هیچ نیازی به این شناسنامه ندارم.
#مسلم_شیرزاد

>>>   مسعود ماما سخت پیش ا ت هزار مرتب شرمنده شرمنده هستم راه صداقت تور را تعقب و انتخاب نکردم از والین روز خاین شده ام دالر امریکا برای فشنه من شرین شده چشم من را نیک تو ماما جان نیک نام کور کرد غنی متعصب نیر من را فریب داد من را هم متعصب ساخت و بطرف قبیله ام کشانید.
باید خاطر نشان ساخت که زنده یاد قهرمان ملی مسعود در همان وقت از دشمن نشنی سیاسی شما محترم داکتر عیدالله زمریال خبر دقیق داشت که تو از پول قهر مان ملی مسعود مهربان زنده یاد رفت آمد به اروپا و می کردی و با خاندان ظاهر شاه بچه نادر غدار هم نشنی داشتی فعلا یک تعداد بیسوادان بی در ک هفهم پول دوست پنچشیر از تو با پول های هروان سیاه عنی حمایت می کنند نه همه مردم شریف تاجک .

>>>   در ترور مسعود ع صد فیصد دست دارد این مرد به خاطرچوکی از .....خود هم تیر می شود

>>>   زنده و جا وید باد والی صا حب نور به واقیت که نور هستی من خودم به شما هچ شنا سای ندارم مگر دست ترا از دور می بوسم که ارگ و کفرا شکست قا قع دادی افرین به تو

>>>   ثریا بها یک از پرچمی های دو اتشه بود تمام زندگی اش در محور مفگوره کومنیست میچرخید او خود اش یکی از جاسوسان فعال کا جی بی در وقت داودخان بود در انوقت به ماسکو رفت و امد داشت ما در انزمان در فاکولته اقتصاد درس میخواندیم . اما حالا سخن های او در مورد مسعود برابم بسیار تعجب اور است که : چطور یک کمونیست از مسعود دفاع میکنند؟ بنظرم یکانه چیزیکه این هر دو را با هم نزدیک نموده بود تبار تاجکی شان بود. افسوس که روشنفکر ها افکار فاشیستی دارند.

>>>   در نوشته بالا این خانم ادعا دارد که مسعود به وی گفت قوماندان صاحب.......

>>>   .... بر سر عبدالله غنی مسعود برادرانش عطا دوستم ربانی محقق خلیلی سیاف گلبدین محمدی صالح باقی همه شان.شو ‌ملت د چی حال است.این نویسند در غم مسعود خایین است‌همراه دزد های خود وارد کابل شد. حال کابل به چی حال است‌امینت درک ندارد. شما در غم عطا ماندید. گو در گور همه اینها شود.به لحاظ خداوند همه این جنایت کاران را ترک کنید‌خود شان در موتر های زدی مرمی می گردند. اولاد شان عیش می کنند. شما در غم عطا استید.گم شود. همه این ها. معترف رستاخیز روشنایی احمق ها خود را مکشید. به خاطر این ها‌حال کجا است اولاد محقق و خودش از سیلمانی حمایت می کرد. اشک این مادر ها ببنید.دور شود‌از پهلوی این جنایت کاران‌ .از خون شما تغذیه می کنند.

>>>   تا دو.هفته پیش هیچ گپی نبود حالا شریک قتل هم شد

>>>   تنها چیز که مردم افغانستان خیلی به آن مهارت دارند.
ا- خیال بافیهای بيمورد
2- حرف جور کردن به دیگران 3- با آبرو یکنفر بازی کردن

>>>   با این چرندیات پاک بودن شخصیت داکتر عبدالله را زیر سوال برده نمیتوانید شما بی دین ها چرا همیشه شاهد خود اشخاص را انتخاب میکنید که در بین ما نیستند شرم کنید کشور به تباهی میرود و شما را شاید تحویل نگرفته به خاطر کینه شخصی میخواهید یک انسان خوب این سرزمین را بد نام سازید در ان زمان تمام زحمات را در بیرون داکتر عبدالله متعمل میشد و در داخل مارشال مرحوم و حالا هم به خاطر گرفتن پول از استاد عطا دروغ گویی دارید

>>>   روز مرگ مسعود که در کنار عبدالاه. بود واکنش عبداله. چه بود

>>>   ربانی مسعود عبدالله از طالب جنایتکار تر بودند به چشمان سر تمامی جهان دید که کابل را به خون خاک کشانیدند و مجاهدین تمامی افغانستان را چورچپاول کردند.
زلمی

>>>   اگر عطا محمد خان نور به یاد داشته باشند ما چهار نفر از خارج به دیدارجناب نور رفتیم وبعد از صحبت های دوستانه یکی از ما سوالی را مطرح نمود که استاد !چه اطمینان داری که از عبدالله یک یون دیگر جور نشود؟جناب نور رو به من کردند وگفتند جواب این سوال را خودت بده! من با وجود که جواب دادن را به حضور نور جسارت میدانستم خواستمتشویش وبرداشت خودرا به سمع انها برسانم گفتم!دوست ها من تشویش دارم که عبدالله از ده ها سال قبل در سازمانهای استخباراتی خارجی هاشامل بوده نه درین نزدیکی ها زیرا کسی به این وقت کم نمیتواند اعتماد خارجی ها را به این اندازه جلب نماید
چندی بعد کتاب جیمز دابینز نماینده ای خاص امریکا را خواندم به ان اظهارات خود بیشتر باور مند شدم ولی پس از خواندن این گذارش به بیانات خود زیاد معتقد شدم گویا این نظر به من الهام شده بود سپاس خدای بزرگ راکه نظرم درست از اب درامد ولی جای بسیار تاسف است که یکی از یاران نزدیک قهرمان ملی چنین خیانت کار وبی دین ثابت گردید
زیدالله بیگ

>>>   Khurasani
هویت؛ شناسنامه انسان از بدو آفرینش تا ختم جهان است، هیچ عنصری مهم‌تر از هویت برای انسان نیست، فرهنگ، زبان‌،دین، جغرافیا، تاریخ، تفکر ، جهان بینی و سیاست همه با هم هویت تمدنی من نوعی را تشکیل می دهند.
اگر هویت حقيقى انسان مسخ گردد، جعل شود،تحريف گردد، اين بزرگترين ظلم و خيانت به شهروندان يك كشور مى باشد.
گروگان گرفتن قانون مصوب مجلس نمایندگان توسط ارگ، فرمان تقنینی غیر قانونی رئیس حکومت وحدت ملی، و تصمیم شرم آور کمیته مختلط پارلمان در تأیید فرمان تقنینی اشرف غنی، نشانه های برجسته از استمرار در استقرار تفکر فاشیسم و تحمیل هویت جعلی «افغان» می‌باشد.
برای من؛ سکوت جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان وارث حقیقی هویت و تمدن خراسانی و سکوت کاخ سپیدار به عنوان تنها نهاد قانونی و مشروع ما در قدرت ، در خوشبینانه ترین تصور سوال برانگیز و محل تأمل است.
در صورتیکه این دو نهاد سیاسی نتوانند از استمرار جعل هویت توسط فاشیسم افغانی جلوگیری نمایند، ممکن است در صفحه ای شطرنج سیاسی آینده کشور شانس چندانی برای بازی نداشته باشند.
انتظار مردم ما این است که نماینده ما در قدرت بحث هویت و شناسنامه ها را به عنوان خط قرمز استراتیژی مدنظر قرار بدهد و از آرمان شهروندان کشور حمایت قاطع نماید.

>>>   عطا صفوی
هم میهنان رسالتمند ؛توجه داشته باشید...!!
---------------------------------------
قبلآ هم گفته ایم وبار دیگر تکرار میکینم که این بازی بدون قواعدی را که ارگ - باسپیدار و سپیدار علیه فرمانداربلخ به راه انداخته است ، معلوم میگردد که یک بازی خیلی پیچیده وبی انجام بنظر میخورد ، ولی بدبختانه هرچه که باشد سناریوی این بازی خطرناک جنایتکارانه قبلا تعین شده است ویک هدف مشخص را تعقیب میکنند : فقط من وشما را مصروف وضعیت ناهنجار امنیتی در ترس ، حشت ودهشت نگه میدارند، تا از اینطریق زمینه تحمیل شناسنامه " افغانی " (هویت جعلی) را مهیا کنند . بنآ بهتر است از این صف آرایی بیهوده که معلوم نیست که عاقبت اش چه خواهد بود اندکی بکاهید ، ومصروف صف آرای بخاطر بقیای "هویت" وعزت اصیل تاریخی خویش گردید ، تا درنزد تاریخ ونسل امروز فردا محکوم نشویم . اگر شخصی ویا فردی را حذف نمایند ، قطعآ آسمان به زمین نمی افتد ، ولی اگر هویت شما را حذف نمایند، بدین معناست که " انسان" بودن شما را حذف کرده اند ونابود تان کرده اند ( جسم بی روح ) ، زیرا گوهر انسان همان هویت اوست.

>>>   Baraki
در حكومت سه سال غني عبدالله از ٧٠ هزار بيشتر انسان كشته شده است و به اندازه صد سال جنايت نموده و به اندازه جنگهاي چهل سال خون مردم ريخته شده

>>>   زاد منشان
عبدالرحمان خان خود اش با افتخار می گفت، بیش از بیست هزاره و چندین هزار تاجیک دگر را کشتم، آیا داعش بود؟
اگر بود، پس داعش آنزمان بود...
طالبان و باداران القاعده و پنجابی در شمالی، در بلخ، در بدخشان، در فاریاب، و در یکاولنگ کشتار عام کردند، آیا داعش بود؟
مگر گلبدین راکتیار با داعش یکجا بیعت نکرده بود؟
مگر چندی پیش فاش نشد که مسلمیار با داعش همکار است؟
مگر افشا نشد که غنی و اتمر ماموریت طالب=داعش سازی را دارند؟

>>>   Nasir Khalid
من نمیدانم حامیان عبدالله عبدالله روی کدام منطق از کارکردهای وی دفاع میکنند در حالیکه نه در زمان وزارت خارج و نه در قصر سپیدار هیچ دست اوردی ندارد جز اندیشیدن بخود و چند تنی متملق - چاپلوس - فرصت طلب و چوکی پرست؟

آیا بهتر نیست در عوض دفاع از شخصیکه با ارزو ها و امید های میلیونها انسان سرزمین ما بازی نمود او را تشویق نمایید که دست از اینهمه بازی های مسخره و ارایش و فیشن بردارد و به این مساله بی اندیشد که ملت به او رای دادند اما در برابر رای مردم چی کرد و چی باید کند.

انقدر ننویسند که کاسه صبر دیگران لبریز شود و نا گفته های را بنویسند که از دید من نیازی به نوشتن نیست. در خانه اگر کس است یک حرف بس است

>>>   هرکه یار مسعود است امروز در کنار نور است.
عبدالله اگر میخواهد که این همه اتهام را از خود بزداید به بلخ شتابد و کنار نور بایستد.
این مقام بی صلاحیت 18 ماه بعد ختم است. مگر عمر لاقی است .

>>>   تو كه از وقت اين همه معلمات داشتي؛ چرا تاحلا خاموش بودي خانم ......

>>>   من یک چند سال قبل در پای نوشته یی یک پنجشیری کامنت گذاشتم ونویشتم که جمعیتی ها بخصوص پنجشیری ها در رابطه به عبدالله سخت اشتباه میکنند موصوف جاسوس سیاه است ودر قتل احمد شاه مسعود او و چند نفر دیگر بشمول شیخ الحدیث دست دارند وهر وقتیکه عبدالله بخواهد از اوامر امریکایی ها سرکشی کند او را نمیکشند ولی اسناد دست داشتن اش درقتل مسعود را روی میکنند .اگر به عملکرد عبدالله وشیخ الحدیث توجه کنید میدانید چه گذشته . ر - ن

>>>   جای شرم و تاسف است!
عبدالله یگانه سیاست مدار بین المللی تاجکان است
بیایین به سخن چند فاسد و ....غر گوش ندهیم و از یگانه دیپلومات کاریزماتیک تاجک خود دفاع کنیم

>>>   اینها همه نوشته هاس چاکران عطا است
عطا که خود نه سخن زدن را یاد داره و نه هم سیاست
او فقط دندان خله کردن بلد است و بس
از ان لنده غر جز این دیگر توقع هم نداریم

>>>   غنی با همه دارو دست اش نتوانست عبدالله را کنار زند ولی عطاگک با همه اماتوری و سیاست طفلانه یی میخواهد صدمه ای به او وارد کند
که هر گز موفق نخواهد شد
....

>>>   Ghafari
حرف واقعیت واقعا بیان کردند که لعنت به فروخته شده گان تحت عنوان علماء و بزرگان دین، طالبان دفتر چی که رهبری شان در ارگ است.

>>>   ۲۵۰ سال است که حاکم و فرمان روا هستید ، از شما آموختیم ! مردم عادی تان خبر نداشتیم و از پادشاهان تان یاد گرفتیم ، کور کردن برادر را از امیر دوست می خان ، وطنفروشی را از امیر عبدالرحمن خان ، پدر کشتن را از امیر امان خان ، قسم خوردن به ورق قرآن را از نادر خان ، خواب کردن را از ظاهر خان ، مال مردم خوری را از وزیرمامد گل خان ، چال و نیرنگ مردم فریبی را از داود خان ، استاد خود توسط بالشت کشتن را از حفیظ الله امین خروتی ، گریختن شبانه را از داکتر نجیب ، آدم کشتن را از ملا عمر ، شیر شدن را از کرزی ، نان خوردن و به نمک دان شاشیدن را از غنی کوچی .

>>>   اگر داکتر عبداالله در قتل مسعود قهرمان نفاق ملی نقشی داشته باشد وی خود قهرمان ملی است و قابل احترام میباشد.
نظری از چاریکار

>>>   Salam
همين قدر كه در دفاع از ماموريت يك فرد تحت رياست فاشيست ها به دفاع بر خواسته ايد ، اندكى به هويت تان در قانون هم توجه كنيد . افراد مى روند و آيند ، مى ميرند و زنده مى شوند و يا وفا و جفا مى كنند كه ارزش هاى زودگذر اند ، اما هويت شما و نسل هاى بعد تان جاويدان اند ، اجازه ندهيد تا با يك دستخط آنرا بگيرند . انسان هاى بى هويت را تاريخ تحقير خواهد كرد.

>>>   قتل مسعود مربوط به دوستان بیرونی و داخلی او و نبود افکار ملی اش میشود و تنها باید اموخت که ادم باید انقدر بیعقل هم نشود که مسعود بود.

>>>   موضوع زکام عبدالله درهمان روز واقعیت دارد و آن رزش یا زکام عادی نبود یک نوع مریضی ناشناس بود که علامتش تاحال باقی است ، اگر متوجه شده باشید سرخی که در سربینی داکتر صاحب است از همان تاریخ وهمان زکام است

>>>   Ahmad Tamkin
لست كساني كه يك سال ميشود سخت حامي و پشتيبان داكتر عبدالله شده اند در حالي كه قبلاً او را گلمرجان مَي نامیدند !
اين موضوع نشان دهنده واقعيت قومي و هويتي داكتر عبدالله (مار آستين) است

١-اسماعيل يون هشت ماه ميشود برنامه خاص در تلويزيون ژوندون به حمايت مار آستين برگزار مَي كند
٢-آرين يون خانم اسماعيل هم در مجلس نمايندگان چنان رييس اجرائيه مَي گويد كه دهن اش كف مَي كند !
٣- جنرال طاقت كه صد بار اقوام غير پشتون غلزايي را مهاجر و حرامي خطاب كرده است، فعلا رسانه به رسانه ميرود مَي گويد كه داكترعبدالله شريك و سهم دار قوم تاجيك در قدرت است !
٤- يونس فكور متعصب دمدار كه اقوام غير پشتون را مهاجر مَي داند مدتي ميشود سخنگوي داكتر عبدالله شده است ،
٥- مجيد قرار كه قهرمان ملي و استاد رباني قاتل مَي داند مقاومت گران را جنگ سالار خطاب مَي كند، يك ماه ميشود از واشنگتن دي سي به حمايت عبدالله (مار آستين) تويت مَي كند و مقاله به زبان انگليسي به حمايت از مار آستين مَي نويسد،
٦- أكرم اخپلواك معز متفكر تعصب در ارگ و اداره امور در برنامه سياه و سفيد تلويزيون طلوع چنان جلالتماب داكتر صاحب عبدالله رييس اجرائيه و شريك قدرت مَي گفت فكر مَي كرديد دولت وحدت ملي تازه تشكيل شده است، در حاليكه شش ماه پيش عبدالله را گلمرجان مَي گفت،
٧- جبار قهرمان كه در قتل عام مجاهدان و مقاومت گران دست بالا داشت و هزاران جوان مسلمان بخاطر دين شان كشت حالا سخنگوي مار آستين شده است و براي عبدالله عربده مَي كشد ،
٨- اكثريت دشمنان اقوام افغانستان و متعصبين مربوط يك تيّم متعصب و مريض به حمايت از داكتر عبدالله و غني احمدزي در يك طرف ايستاده اند و در طرف ديگر از تمام اقوام افغانستان از سراسر كشور به حمايت از شخصيت هاي ملي و قومي حضور دارند !
٩- البته تمام كارمندان ارگ ، اداره امور، بخشي از كارمندان و نزديكان فاميلي عبدالله در قصر سفيدار و
يك تعداد چهره هاي معاش بگير كانون إصلاحات را هم در همين جا بدانيد !

خوب شد اين جنجال پيش آمد تا چهره واقعي مار آستين براي قوم تاجيك مشخص شد براي فعلا تنها نماينده بزرگ و با صلاحيت قوم تاجيك در قدرت صلاح الدين رباني رييس جمعيت و وزير خارجه است !

واقعيت هويتي عبدالله را ميشود از حمايت همين چهره ها خبيث كه سنگ دشمني با اقوام غير پشتون غلزايي بخصوص تاجيك ها، هزاره ها و ازبيك ها را به سينه مَي زنند دانست ، اين چهره هاي كثيف با عده چهره هاي مزدور اقوام ديگر دست به دست هم دادند تا به هر قيمتي كه شده است حكومت تك قومي غلزايي ها را تقويت و حمايت نمايند !

شرم هم چيزي خوبي است كه يك جمع مزدور و بي هويت ندارند
شفق سیاه پوش

>>>   قومندان مسعود چه بدبخت و بیکار بوده که برای رفع تنهایی و جمع اوری اطلاعات به کسی دیگر نه به ثریا بها تبلفون کرده. خنده اور است.

>>>   سنگینی داکتر صاحب عبدالله وصبرشان قابل تمجید هست.

>>>   بر کسی پوشیده نیست که اجحاف وحذف مجاهدین نقشه وتوطیه ای بیرونی هابوده انها پس ازین که مطمین شدند دیگر عناصر خود فروخته ومردور وغلام های حلقه بگوش وفرمانبردار شان از عهده ای وظایف محوله میتوانند برایند اهسته اهسته در پی قتل وحذف وابعاد مردم های اگاه وازاد ووطن دوست بر امدند وانها را یکی بعد دیگری از صحنه دور ساختند انچه در مقابله ای عبدالله واقای نور رخ داد جمع بندی ها وصف بندی ها اشکار گردیدمزدورهای خود فروخته صف خودرا جدا ودر پهلوی هم قرار گرفتند وانهای که از سالیان متمادی بدین سو خودرا به لباس های گوناگون در بین مسلمانها جا زده بودند از روی ناچاری چهره های خودرا نمایان ساخته در پهلوی این عروسک معلوم الحال قرار گرفتند بر عکس ازادیخواه ها واشخاص متدین وووطن دوست لاجرم درست درصف مقابل انها استادند وبا شجاعت تام وبی باکانه اظهار موقف نمودند
تمام کسانی که مواقف خاینانه وذلت بار عبدالله را تاید کردند کم وبیش واگاهانه ویا ناخود اگاه در شهادت مسعود عزیز وهمراهان او وشهادت جناب رهبر جمعیت اسلامی نیز دست داشته واز همان روزها بصورت اشکار ویا مخفیانه در سازمانهای استخبارات جهانی قرار گر فته بودند وگرنه هیچ کدام به لیاقت وشایستگی به این مقام های باد اورده نمیتوانستند برسندویا اینهمه ثروت ومکنت را نمیتوانستند بدست اورند{ از زور لالاست که انگور در تاکهاست}
دوست ما که پرده از اسرار سپیدار نشین ها برداشته وار تباط های او ورفقای خاین وبی هدفش رانمایان کرده اند چیزی جدیدی را اشکار نکرده اند همه میدانستند وگاه گاهی بیان هم میکردند ولی خارجی ها اوضاع واحوال را طوری تعبیه وعیار ساخته اند که چیز فهم های ما ورهبران واقعی ملت یکی پس از دیگری قربانی گردیدند واین گرگ های به لباس میش توانستند به وظایف محوله خوب عمل نمایند ودر رول که برای شان داده شده بود خوب درخشیدند انچه در ین میان ملت عزیز ما ظاهرا بدست اوردند تنها عریان گردیدن چهره های واقعی اینها بوده که دیگر نمیتوانند دز میان ملت جا داشته باشند اما این که چقدر چهره های مرموز ومخفی دیگر در داخل ملت عزیز خودرا پنهان نموده اند ویا انهای که در اینده ها اجنت ومزدور شده به نفع اجانب کار مینمایند به کسانی چون شما دوست گرامی ضرورت است که پرده از راز های نهان بردارند ولی تا ان وقت بسیا ر دیر شده ودشمن به اهداف ناپاک خود نزدیک ونزدیک تر میگردد ومردم غیور واگاه ما را بیشتر متفرق ومضمحل میسازند
تبنگ چی

>>>   مقاله جالب و قرین به واقعیت است سازمان های جاسوزی همواره دنبال استخدام وطن فروشان است و همین افراد در مقابل کسب منافع شخصی به هر بی عزتی و خیانت به کشور ، مردم و همسنگران خود تن میدهند.

>>>   کاملا غلط است عبداله یک انسان حلیم وبرده باری است عطا دیگر دربین مردم محبوبیت ندارد حثیت خود را از دست داده است او مغرور پول های خود است

>>>   Ariaie
امروز يك تن از مشاورين ريس اجرايه بنام توريالى غياثى در نوشته يى از جمعيت بنام شاخه يى " نور" ياد كرده بود. اين به ان معنى است كه به نظر ايشان شاخه ديگرى هم وجود دارد. اشاره اين مامور سپيدار به شوراى نام نهاد انسجام يك عده موسفيد بلى گو و پلو خور كه زير نام شوراى انسجام جمع شده اند و مورد حمايت ارگ اند، ميباشد. اطلاعات حاكى است كه اين عده افراد و مهره هاى بى خاصيت كه به قول يك دوست در طهارت گرفتن و نماز خواندن نيز مشكل دارند، در واقع مورد حمايت رياست اجرايه تحت رهبرى داكتر عبدالله اند . جاى تاسف و مايه تعجب ان است كه يك عده افراد و أشخاص چيز فهم نيز دارند به همين دهل مى زنند و تلاش دارند تا جمعيت را از داخل تجزيه كنند كه كور خوانده اند. امروز جمعيت در واقع يك فرهنگ است كه جوانان در حد هـژده سال نيز به ان باور دارند و ان را سرمشق خود قرار داده اند.

>>>   سخنان امروز اقاى عتيق بريالى بايد سوال هاى كه در ذهن بسيارى از عزيزان بود را حل نموده باشد. او هر انچه ما فكر ميكرديم و در روز هاى اخير به نتيجه رسيده بوديم را بيان كردند. من باور داشتم در مورد داكتر مردم تا شش ماه ديگر تصميم خواهند گرفت اما سير حوادث اين زمان را كوتاه كرد و مردم را به نتيجه نهايى نزديك ساخت و بسيارى از مشكلات وگمانه زنى ها را واضح ساخت. نسل جوان يك مسله را به خوبى بايد درك كنند و ان اينكه بسيارى ها در أطراف ما اند كه خود را دانشمند ، چيز فهم و استراتژيست مى دانند اما متاسفانه افكار انها يا در گرو ماديات است يا در سى سال قبل سرگردان.
در اين مورد به تاييد نسل جوان اقاى بريالى به بسيارى خوبى بيان داشتند كه اگر به هر دليلى طبيعى يا غير ، نسل جهادى جمعيت حذف شود، نسل نو مبارز و اگاه با قبيله طورى ديگرى برخورد خواهد كرد كه اين دقيقاً انچه ما ميخواهيم و جوانان هم نسل خود را بر ان اگاه بسازيم است .

>>>   Tamkin
شاخه یی دگرش به نام جمعیت شاخه یی اتمر است که غیاثی عضو آن می باشد با عبدالله و ملاصالح

>>>   Bakhtari
اگر قدرت سرزمین خورشید دست من بود ، ناصالح بی مایه ، قانونی خود فروخته ،عبدالله عبدالله زن صفت و پسر فهیم بی ....را به گودال تاریخ می سپاریدم .

>>>   عتيق الله بريالي:
دوستان عزيز؛ از داكتر عبدالله پرسيده شود چرا شما حينيكه مي خواستيد در برابر انتقادات استاد عطامحمد نور عكس العمل نشان دهيد با تعدادي از پنجشير ها مشورت نموديد اما زمانی که با آقاي غني خواستيد واژه افغان را وارد شناسنامه الكترونيك نماييد كسي از آنها را لائق مشورت ندانستيد؟
از برگه ی قاسانی
یاددهانی: داکتر عبدالله برای اینکه در تذکره ی پنجشیری ها "تاجیک" نوشته شود یا "افغان" با اسماعیل یون مشورت نموده بود.

>>>   Khorasani
از عبدالله عبدالله شکایت نکنید. او پشتون است و طبیعتا به نفع پشتون های خود خدمت می کند. از تاجیک ها احمق خود بنالید که یک پشتون را رهبر خود ساخته اند.

>>>   Khorasani
تنها عبدالله مار آستین نیست. هر پشتون مار آستین است. اگر میخواهید از عقب خنجر نخورید، پشتون ها را در پشت خود جا ندهید.

>>>   Amirzada
حذف هویت مردم در شناسنامه های برقی نتیجه "صبر ستراتیژیک" و خیانت مار آستین در کاخ سپیدار است

>>>   Lalzad
تعدادی از جیره خواران سپیدار هنوز هم کوشش می کنند که عبدالله را به حیث یک مرجع قابل اعتبار به جوانان معرفی کنند... در حالیکه همه خیانت ها و جنایت ها در پیش چشم این «مار آستین» و با همکاری او صورت گرفته است!

>>>   Bakhshi
مگر این اودالله خائن و مار آستین چه کاره است که تصمیم تغیر هویت عام ملت های این سر زمین را بگیرد.
دیگر ملت غیور ما با این خائن و جاسوس cia هیچ پیوندی ندارد.
از هویت خویش تا آخرین قطره خون و تا یک تاجیک در این سرزمین زنده است دفاع خواهیم کرد.

>>>   Zareh
جمعیت از لحظه یی که با جدیت به عبدالله نی گفت، اوتومات به حیث یک قدرت سیاسی مستقل مطرح شد و استقلال تصمیم گیری و مذاکره را پیدا کرد. عبدالله جمعیتی ها را آنقدر از خارجی ها ترسانده بود که ملا آدمه از خدا و آخرت نمیترسانه. حال ظاهرن صلاح الدین و عطا نور جای ترس از غربی ها را به گفتگو با غربی ها داده اند. قدرتمند ترین اسلحه عبدالله ایجاد ترس کاذب از اآمریکایی ها بود

>>>   ثریا چطور بود برادر داکتر صاحب شهید و قهرمان نجیب الله فکر کنم که حالا پیر شد واز دست اش چیزی ساخته نیست که اینقدر عقده مند شده اید.

>>>   نویسنده های محترم برایم سوال پیداشده که ثریا بها یکی ازقوماندانان مسعود ودوروبر اوبوده امیداست درباره این خانم حقایق را که یافتید بنویسید
میدانم روز به روز .... وبد ازجمعیتی ها بروز میکند.

>>>   روز به روز هم جمیعتی و حزب اسلامی و یا دیگر گروه ها اگر به نفع شان کار نباشد. و یا شخصی در مقابل شان کاری انجام دهند.آن وقت میگویند همه کار ها را ما کردیم.ایکاش این مردم در وقت دشمنی این گپ هارا نزنند.چون که دشمن در کمین است. و از همین خالی گاه وارد عمل میشوند.بمانید به همان قسمیکه از قبل بوده اید. تا که افغانستان به بحران نرود.

>>>   چند ماه بعد حتما عطارا هم متهم میسازند که درترور مسعود نقش داشته است چون هبچکس نمانده که نگفته باشند دست دارد
مانند استاد سیاف فهیم قانونی سروری وحالا عبدالله پاکستان امریکا عربستان

>>>   Faiq
پنج پرسش كلان به سويه اوغانيت:

1-اوغان چي وقت سر عقل ميايد ؟
2-اوغان چي زمان دست از انتحار فزيكي ميبردارد؟
3-اوغان چي زمان دست از انتحار فرهنگي ميبردارد؟
4-مردم گوسفندي ما چي زمان از خواب خرگوش بر ميخيزند؟
5-سياسيون ما تا چي وقت دول وحدت مُلي ميزنند؟

شرم نامه:
چهار دانه اوغان نكتايي پوش #تمدن_گريز و#كتاب_سوز ميايد براي زبان ما و هويت ما حق تكليف تعين ميكند! لعنت بر وجدان هاي به خواب رفته و طوطيان وحدت ملي گوي

>>>   میگویند دروغ هم از خود اندازه دارد .عبدالله همیش یار ودوست صدیق احمدشاه مسعود بود .زمانی خوب بیاد دارم که یونس قانونی مورد غضب مسعود قرار گرفت وپناهنده انگلستان شد که براساس وساطت احمد ولی مسعود دوباره مورد عفو قهرمان ملی قرار گرفت .مارشال فقید نیز جایگاه خودرا نزد وی ازدست داده بود .بسم الله محمدی مانند سرگروپ انقدر باصلاحیت نبود .احمدضیاه مسعود هم از قلم افتیده بود .یگانه شخصیت مورد اعتماد در عرصه سیاسی ونظامی ودر ملاقات ها با جنرال دوستم .خلیلی.واستاد ربانی همراه مسعود قهرمان همین داکتر عبدالله بود .وحال که امیر صاحب مسعود قهرمان در صحنه نیست .دزدان چراغ بدست عقده های خودرا علیه داکتر عبدالله می کفاند .اما جز از تحقیری خود هیچ غلطی کرده نمیتواند .عبدالله سیاستمدار مدبر باتقوا وبا حوصله است که از محبوبیت خاصی در جامعه افغانی وجوامع بین المللی برخوردار است .ازهمه دوستان تقاضا دارم که حرفهای منفی را علیه یکدیگر قطع ودرراستای تفاهم وگرفتن حقوق مردم ما از حلق تمامیت خواهان متحد گردیم .استاد عطا و داکتر عبدالله هردو یار ورفیق سنگر امرصاحب مسعود است .اختلافات بین این دوشخصیت اب را به اسیاب اسمعیل یون وحکمتیار داعش وطالب وغنی میریزاننید .
حمید برنا

>>>   طندار هموطن
من از روز اول نشر خبر رفتن یون پودری نماینده یی دزدان هودخیلی با عبدالله همین موضوع را به صراحت بیان کردم که در صورتیکه غنی ریس جمهور با تمام صلاحیت دیدارش با یون پودری را رسانه یی نساخت این عبدالله ولد ..اسماعیل یون ..زاده راچرا وب چی اساس در دفترش پذیرفت جواب واضح است به خاطر رفع اتهام قومگرایی از ارگ وهمراهی تفکر پشتونیزه کردن باز هم سوگند به خداوند یاد میکنم که این ولد ..در شهادت مسعود شهید دست داشته

>>>   اگر عبدالله را از کنار تاجکان دور کنند دیگر این عطا و بریالی و گل حیدر سیاست نمی توانند و انشالله گلم تاجکا جمع میشود

>>>   من استعلام ايكه از دفتر ريس جمهور كرزي عنواني عبدالله كه وزير خارجه بود نزد قهار ريس دفترش ديده ام كه در ان از عبدالله در مورد شهادت قهرمان ملي سوْال شده بود .
اين زماني بود كه مناسبات ريس جمهور و عبدالله خيلي بدشده بود و بعد از استعلام روابط به نفع كرزي تغيير خورده موضوع أرام شد .
ريس دفتر عبدالله زمانيكه وزير بود (حاجي قهار ) از تمام موضوع خبر دارد ، من اطلاعات ثريا را قبول ميكنم ، فهيم و عبدالله كاملا در موضوع دست دارند ، خداوند فهيم را مفت حرام ساخت و اين پست راهم نابود ميسازد
فايق

>>>   اما کمکی وجدان داشته باشید .چطور داکتر عبدالله را به این چتیات حرفهای پوچ وچپوله بدنام میسازید ؟

>>>   محمد همایون صادقی
درود بر پدرام بزرگوار ، پدرام هویت تاجیکان پدرام زبان فارسی ، پدرام خراسان و درود بر استاد عطا محمد نور ، نور بلخ ، نور تاجیکان ، نور خراسان .
از این دو بزرگ مرد سرزمین خراسان باید از جان و دل دفاع کرد

>>>   تعهد ، صداقت، وفاداری و راستگویی:

مردم وقتی بالای یک سیاستمدار حساب می کنند و او مورد اعتماد مردم قرار می گیرد که دارای تعهد، صداقت، وفاداری و راستگویی باشد. هدف قرار دادن داکتر عبدالله (رییس اجراییه حکومت وحدت ملی) که نماینده جمعیت در حکومت وحدت ملی است در چنین وضعیت و به چنین الفاظ غیر اخلاقی و غیر سیاسی کاملاً اشتباه بود. می دانم استاد نور تلاش کرد تا بالای داکتر عبدالله فشار وارد کند و دیگران را علیه او به نحوه تحریک کند تا باشد برای حفظ قدرت او در بلخ ذهنیت سازی شود و زمینه استقرار قدرت برای استا نور میسر گردد اما خیلی نارواح و غیر لازم و هم چنان بدور از اخلاق سیاسی بالای داکتر عبدالله (هم سنگر) دیرینه خود حمله آور شد. اگر من یکی از پیروانان استاد نور می بودم همین امروز با ایشان برای ابد مقاطعه اعلام می کردم چون او هرگز یک سیاستمدار پخته و اهیت و شایستگی رهبری را ندارد. استاد نور که با داکتر عبدالله می تواند به چنین سادگی و بصورت فاحش برای حفظ منافع خود بتازد، مطمین باشید که ارزشهای جمعیت اسلامی را نیز فردا به معامله خواهد گرفت. بنظر من داکتر عبدالله بیشتر از هرکس دیگر در حال حاضر یک سیاستمدار پخته ، با درآیت ، با مهارت و قابل قبول در جمعیت اسلامی است. اظهارات غیر اخلاقی و متناقض استاد نور نه تنها که به ضرر او تمام خواهد شد بلکه موقف اجتماعی حزب جمعیت اسلامی را نیز خدشه دار خواهد ساخت. قابل یاد آوری است که در مورد فروپاشی حزب جمعیت اسلامی افغانستان من تقریباً ۵ ماه قبل نوشته تفصیلی تحریر کرده بودم که امروز آن پیش بینی ها به اثبات رسید و فروپاشي جمعیت اسلامی عملاً برای همه ملت قابل لمس شد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است