عطا در یخ می نویسد و در آفتاب می گذارد
عطا باز هم نخواست از كپسول اخوانى گرى و جمعيتى بودن بيرون آيد و هيچ برنامه اى از همكارى با نيروى هاى ملى و مترقى را بيرون نداد. او يا نتوانست بگويد كه چه مى خواهد و برنامه اش براى آينده چيست 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۰    ۱۳۹۶/۱۰/۳ کد خبر: 143595 منبع: پرینت

سخنان آقاى نور را شنيدم انتقادهايش از عبدالله هر چند درست است اما نا وقت و خيلى دير است. عبدالله را هفده سال است ما با همين صفات با درک مسووليت معرفى كرده ايم و اعتماد به عبدالله را خيانت به آرمان هاى مسعود خوانده ايم. عطا محمد نور اشتباه عظيم را مرتكب شد با آنكه مى دانست كه عبدالله پشتون است و بارها به استاد ربانى توهين كرده است و با حلقات جاسوسى امريكا و انگليس رابطه دارد اما او تنها به خاطر آنكه مى تواند پشتو سخن بزند او را بر همه تقدم بخشيد و او را پيش كشيد و اين جفاى جبران ناپذير را مرتکب شد.

عطا در سخنان اش هيچ حرفى تازه اى نداشت. او به غنى و خارجى ها اطمينان داد كه غنى تا آخر دوره ی رياست جمهورى اش باقى خواهد ماند و حتی يکبار نخواست تا بگويد كه اين حكومت و سران آن نامشروع است بايد استعفا دهند و از تغیير نظام كه اصلا حرفی نداشت. او باز هم نخواست از كپسول اخوانى گرى و جمعيتى بودن بيرون آيد و هيچ برنامه اى از همكارى با نيروى هاى ملى و مترقى را بيرون نداد. عطا محمد نور يا نخواست و يا نتوانست بگويد كه چه مى خواهد و برنامه اش براى آينده چيست!

حرف هاى پر از احساسات كه بیشتر مصرف روزمرگى دارند و فاشيست ها به اين حرف ها اهميت قايل نيستند. عطا محمد نور اگر واقعا به فكر آينده مى بود بايد شفاف بيان مى كرد كه اين حكومت و اين نظام ديگر كاراىی ندارد و بايد برود و راهبردهاى مشخص را پيشكش کند. عطا بجاى آنكه منافع بزرگتر را در سطح ملى مطرح كند و از فاشيزم قبيله سخن بگوييد و عليه آن قرار گيرد بيشتر خود را و حزب فاسد شده ى جمعيت را مطرح كرد و نتوانست با ديد فراخ تر عمق فاجعه را بيبيند. عطا در سخنان اش بازهم از اشتباه هاى گذشته درس نگرفت و يک خاين را با خاين ديگر تعويض كرد اين بار قانونى را جاى عبدالله برگزيد.

هر چند شيوه بيان اش در بيان حقايق تا حدى ستودنی است اما او هنوز هم آدم موسمى و دمدمى مزاج باقى ماند و برنامه بی ريشه اى براى بيرون رفت از دام فاشيزم قبيله را نسخه نداد. مشكل استاد عطا اين است كه در يخ مى نويسد و در آفتاب مى گذارد.

نجیب سلام


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عطامحمد نور
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   نجیب سلام را درود میفرستم! و بعد از ایشان میپرسم که آن نیروهای ملی و مترقی ایکه شما انتظار داشته اید که عطامحمد نور باید برنامه ای برای همکاری با آنان را میداشت، کدام نیروها اند؟ برای شما کی گفته است که احزاب جهادی سرانجام از کپسول اخوانی گری و تنظیمی شان بیرون میشوند؟ اگر انتظار شما از اخوانیها این است که آنان روزی از موضعگیری اخوانیت شان بیرون شده و آمادۀ همکاری با به فرمودۀ شما نیروهای مترقی شوند، گمانیست ساده لوحانه! مگر همین اخوانی ها نبودند که بنام جهاد علیه نیروهای مترقی جنگیدند؟ اگر فردی از نیروهای مترقی شما باشید، از کلام تان معلوم است که اول خود در صف ترقی خواهان قرار ندارید زیرا انتظار دارید که یک اخوانی با شما همکاری داشته باشد! ما عناصر ملی و مترقی شرف باخته زیاد داریم که اینک برای مفاد موقتی شان در کنار اخوانی ها منحیث مشاور و سخنگو کار میکنند اما عناصر مترقی ایکه به اندیشۀ اخوانیت با لگد کوفته اند، کمتر در صحنه حضور دارند!
بمن بگویید که هدف تان از فاشیزم قبیله چیست؟ شما نمیتوانید در عین زمان هم اخوانیت را مورد نقد قرار بدهید و هم به فاشیزم قبیله معتقد باشید! این شعار ها همه چوکاتی از جانب ارتجاع اند و حقیقت ایت است اگر در این کشور دو موضعگیری متخاصم وجود داشته باشند، مترقی بودن و اخوانی بودن اند که سایر مزایای منفی همه در وجود همین اخوانی ها و مزایای مثبت باید در وجود مترقی ها جستجوه شود، موضعگیری سومی وجود ندارد.

میهن زرغون

>>>   بیچارگی، بی‌عرضگی، بی برنامگی و تسلیمی شرم آور داکتر عبدالله در برابر تیم افزون طلب و تمامیت‌خواه ارگ سبب بی‌حوصلگی تمامی کسانی شد که او را نماینده خود می‌دانستند. خودکامگی مطلق او در اندکترین فرصت‌هایی هم که به دست آورد همپیمانانش در جمعیت و برون از جمعیت را به فغان آورد.

>>>   Fetrat
برای ماموران ریاست اجراییه که در آشفتگی کامل بسر میبرند، صبر و شکیبایی میخواهم. دشوار است که از یک آدم بی کاره و ضعیف دفاع کنند.

>>>   Ariaie
برترى طلبى، تجاوز به حق ديگران و عبور از قانون و خطوط منطقى بلاخره فرياد و ايستادگى در پى دارد. اين ايستادگى كه امروز در قامت ارتشبد استاد عطا تجلى يافته، در واقع فرياد بلند ازادى خواهى و رد زور و ظلم است كه تاريخچه طولانى در اين سرزمين دارد. در همه برهه هاى تاريخ ظالم با استفاده از صفوف خائنين داخلى و خودى بر صف ازاده گان رخنه كرده است و اين بار هم به طور معجزه اسا تاريخ تكرار شده است. ملت ازاده كشور و انهايكه با تمام وجود براى يك كشور داراى ثبات اجتماعى و سياسى در قطار ملت هاى ازاد جهان كار ميكنند بيدار و اگاه باشند كه فرصت ها گاه گاهى خلق ميشوند، و اين فرصت بوجود امده را غنيمت شمرده براى يك "نه" بزرگ بر روى سياه فاشيزم، تبعيض و زورگوى اماده شوند و از حق دموكراتيك و مشروع خود دفاع كنند.

>>>   Ariaie
سوال مى كنند چرا يك والى پانزده سال در يك ولايت حاكم باشد؟
پاسخ: يك والى اگر مورد حمايت مردم باشد، توانايى وظرفيت خود را در تأمين امنيت، پيشبرد كار ها، و بالا بردن سطح زندگى ثابت سازد ميتواند تا زمانيكه مردم بخواهند والى باشد،
اما پرسش ما: چرا يك قوم دو صد سال حاكم كل كشور باشد، ان هم نه با راى، نه با نشان دادن ظرفيت، نه با اوردن امنيت، نه با بالا بردن سطح زندگى ، بر عكس با حمايت نيرو هاى بيرونى عرب و عجم، شرق و غرب، با پيش گيرى قتل و جنايت، با نتايج بد امنى، ويرانى ، نفاق و نابودى ؟!
پاسخ دهيد؟

>>>   برادران تا زمانیکه ما اتحاد ویکپار چگی خودرا حفظ نکنیم از طریف وجدان کار نگیریم تمام اقوام افغانسنان با یکدیگر متحد نشیم به پیش خدا عاجز نشیم توبه واستغفار نکنیم خود مانرا آنطوریکه اسلام میگوید اصلاح نسازیم مملکت مان آرام وآ باد نخواهد شد

>>>   Qeyam
نه معاش خور استاد عطا هستم نه هم دشمن عبدالله
از استاد عطا دفاع ميكنم چون شخص صادق و مبارز است
عطا صاف و صادقانه در برابر اسبتداد و توطيه هاي ارگ با تمام قوت ايستاد و رُك و راست سخن زد
اگر چنين جرأت و جستارت را عبدالله ميكرد و همان ارزش كه بنام نهاد رياست اجراييه را با خون دل مبارزه كرديم و گرفتم را ارزشش را ميدانست و حداقل يكي دو ماده توافق نامه حكومت وحدت ملي ميتوانست عملي كند در برابر غني زانو نميزد مي ايستاد
امروز با تمام توان در كنارش بوديم از وي با جان و دل دفاع ميكرديم
حال كه از عبدالله صددرصد نااميد شديم و همه ارزش هاي جهاد و مقاومت را در زير پاي غني بي نام و نشان فرش كرد ديگر ضرور نميدانم پشت وی بایستم امروزاين را فرض خودميدانم از استاد عطا كه در برابر دشمن هويت و ارزش هاي ما ايستاده است با تمام توان از وي دفاع ميكنم

>>>   واقعیت همین است که نجیب بیان نمود. همه در فکر سر مایه های نا مشروع خوداند.

>>>   پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را۰
هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند۰

>>>   رهبران اوزبیک، هزاره، تاجیک، ترکمن، بلوچ، و بقیه همه رهبران غیر اوغان ها (غیر پشتونها) کشور باید درین مرحله اساس هر فکر دیگر را کنار بگذارند، باهم متحد شوند، وآشکارا تجزیه کشور را از اوغانها عملی کنند۰ وحشت و خشونت و جنگ دائمی اوغانها خاتمه پذیر نیست و درین آتش جهالت و زورگوئی آنها غیر اوغانهای کشور برای همیشه خواهند سوخت و برای همیشه قربانی خواهند داد۰
مثل امیر عبدالرحمن و بقیه نمونه های تاریخی اوغانها، این گروه از طالب، داعش، تکنوکرات، دموکرات، و همه باقی جهت حفظ سلطه قومی خودشان در خدمت هر خارجی قرار خواهند گرفت، تا بتواند سلطه و زرگوئی و اضافه خواهی بیجای ایشان را در برابر غیر اوغانهای کشور تضمین کنند۰
مثلیکه تاریخ گواه است که عبدالرحمن خان نیم خاک و استقال کشور را به انگلیس فروخت، و در مقابل از انگلیس سلاح و پول گرفت، و با آن پول و اسلحه همه اقوام دیگر کشور را سرکوب و مطیع خودش ساخت۰ همه ما شاهد هستیم که اولاده همان عبدالرحمن خائن همه آن کار های عبدرالحمن را بنام ایجاد اوغانستان نوین یا ایجاد اوغانستان مدرن تمجید کردند، و آن همه ظلم ها، نسل کشی ها، و کله منار سازی هایش را بنام از بین بردن ملک الطوائفی در کشور تا امروز پشتیبانی میکنند، و تا امروز از آن دفاع میکنند؛ آن همه در حالیکه وطنفروشی های شرم آور او را چون معائده های ننگین چون معائده پنج ده، و مخصوصن معائده دیورند او را انکار میکنند۰ به همین قسم امروز طالبِ اوغان، داعشِ اوغان، تکنوکرات و دموکرات اوغان هم عمل خواهند کرد، ودر جهت حفظ اهداف پشتونولی بدوی خود از .....ها و تن ....های سیاسی در مقابل پاکستان، عرب، امریکا، انگلیس، و حتی روس، ایران، و چین دریغ نخواهند کرد٬ تا این سلطه و ظلم خودشان را بر مردمان مختلف اصیل این خطه (خراسان باستان) ادامه دهند، با هر وسیله ممکن، و با هر خیانت ممکن۰
تجزیه کشور در مسیر اوغان و غیر اوغان بهترین قدم ابتدائی در جهت نجات اقوام غیر اوغان از چنگال این اریمن ها است۰
بناعن رهبران غیر اوغان روز شان را دیگر تلف نکنند و از این ببعد نه خود و نه هم مردمان خودشان را فریب بدهند۰

>>>   اگر چیزی به نام فاشيزم قبيله در افغانستان وجود داشته باشد، بر روی دیگر این سِکه افراد مانند نجیب سلام قرار دارند.

>>>   سبحان الله

>>>   در بلخ به یقین شخصیت های وجود دارد که هم دید وسیع دارند هم سیاست میدانندوهم تحصیلکرده استند که با تدبیر مسلکی با شعور سیاسی و برنامه های دراز مدت اقتصادی و سیاسی اداره امور را مدیریت کنند.
عطا نه تحصیل درست دارد نه کدام ادم مسلکی است که اقتصاد بداندونه سیاست مدار پخته کار است که جواب گوی نیاز جامعه افغانی وبخصوص بلخ باشد.
در تمام صحبت های او یک کلمه سیاسی که بدرد بخور شرایط فعلی وطویل المدت برای افغانستان باشد دیده نمیشود.بلی یک ادم نیمچه نظامی است ان هم از چند سبای که که در جبهه های جهاد بوده است که ان هم با شرایط وتحولات نظامی امروز سازگار نیست.در کار که مانند دیگران مهارت دارد در دسیسه سازی اتلاف های موعقد که ان هم با در نظر داشت نفوذ خارجی ها در افغانستان بدردبخور نیست.
اینها را بگذارید تا میتوانند یک دیگر را رسوا کنند لطفالطفا یک ادم با تدبیر را بجای او از بلخ تعین کنید.

>>>   در تازه ترین مجلس اخیر تاجران وسرمایه داران «شمالی» گفته شد که بعد از اخلال تدارکات تیل شرکت مرزا رحمان، اختلاف وشقاق بین دکترعبدالله و عطا بیشتر شد و عبدالله درمفاهمه با دکترغنی، طی مکاتیب رسمی عنوانی سفارت امریکا وناتو، عطا نور را به عنوان ناقض حقوق بشر، عامل پولشویی غیرقانونی و همدستی با روسیه معرفی کرده بود.

>>>   اقای عطا ثابت ساخته است که یک شخصیت ملی گرا بوده ودوستان نمک حرامش با وعده های دروغین شان در یخ نبیشه کردند و ایشان را تنها گذاشتند . عطا ادم مبتکیر و میهن دوست و شخصیت ملی میباشد .
زره

>>>   روی دوم سکه ئی بنام فاشیزم قبیله اشخاص ویا طرز دید های چون نجیب سلام شده نمیتوانند. کسی یا طرز فکری که علیه شئونیزم و فاشیزم مجادله و مبارزه میکند نمیتواند معادل یا همقطار خود فاشیزم پنداشته شود. چنین برداشتی، ویا چنین بر چسپی بر آن کسانیکه علیه فاشیزم قبیله مجادله میکنند در واقعیت کوششی است در پشتیبانی از فاشیزم قبیله و تنها از همان سمت فاشیزم قبیله آمده میتواند و بس.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است