آشنا: حمایت از غنی بزرگترین اشتباه بود
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۱۴    ۱۳۹۶/۹/۱۶ کد خبر: 142803 منبع: پرینت

از "اشرف ضیا" تا بقیه بی‌کله‌هایی که به غنی اعتماد می‌کنند.

راست گپ اینکه می‌بینم یک نامشروع که جز دروغ هیچ چیزی دیگری نیست، همه را یکی پی دیگر در جال اعتماد گیر می‌اندازد و یکی پی دیگر مچاله و تحقیر می‌کند، دلم می‌شود برایش بنویسم [ایول ات کاکا غنی، ایول]...! اما اینکه در بازی غنی هیچ شرافت و شم از اخلاق سیاسی نمی‌بینم، دست می‌گیرم و بخودم اجازه نمی‌دهم حرمت "در لفظ دری" به پای دست نشانده و نامشروع چون غنی بریزم. بگذریم!

اگر فهرست کنم، بدون تردید بیش از 100 اند، عدد مهره درشت‌هایی که از زمان انتخابات تا هنوز چوب اعتماد به غنی را خورده اند. مهم نیست چه کسی، در چه سطحی و از کدام قوم و تبار و از کدام صنف و صف سیاست به غنی اعتماد کرده است. مهم این است که همه شان چوب اعتماد به غنی را خورده اند.

حامدکرزی، یا "خان قبیله" و کسی که سرنوشت افغانستان و اعتبار دمکراسی و قانون اساسی کشور را [قربانی عرق قبیله بازی] کرد و به پای اشرف غنی ریخت، امروز بیشتر همه تاوان پس می‌دهد و عملا "از تحسر دست بر سر می‌کشد".

از جنرال دوستم بگذریم که برای من حتی گرفتن اسم اش مشمیز کننده است. بر پرونده اعتماد احمدضیا مسعود به غنی همان به که یک چلیپای درشت بکشیم. چون نه در پیوستن اش به غنی عزتی بود و نه در رسوایی عزل شدن اش. گفتنی هایم به آدرس احمدضیا خان را در روزهای پس از عزل شدن اش، از همین صفحه به تفصیل شرح داده ام. "در خانه اگر کس است یک گپ بس است."

ترجیح می‌دهم دیگر لای پرونده اعتماد خلیلی به غنی را باز نکنم. گذشته از اینکه شرح نابخردی های خلیلی نزد من، مثنوی هزار من کاغذ است، برای فعلا خلیلی رییس شورای صلح است و مامور فاقد صلاحیت و زیر دست اکرم اخپلواک. آنچه من می دانم، خلیلی در کرسی شورای صلح عملا تسلیم شده‌ای به سیاست‌های تباری اشرف غنی است. به عبارت دیگر حکم اشرف غنی برای بررسی پرونده شهرک عینو مینه قندهار، کابوس خواب بهم زن برای خلیلی است. کابوسی که حتی دیازپام10 نیز خواب پریدگی اش را تلافی نمی‌تواند. برای همین، ترجیح می‌دهم از باز پخش فایل صوتی خلیلی که دوران انتخابات بیرون داده شد، در این نوشتار صرف نظر کنم. اصلا جناب رهبر خردمند را بگذاریم و بگذریم.

فاش و بی پرده که بگویم، اکثریت قریب به اتفاق تکنکرات های سیاسی جامعه پشتون که در انتخابات، عرق قبیله را بر الزام‌های چون قانون اساسی و منافع ملی و اذعان به اراده سیاسی ملت ترجیح دادند، امروزها حال و روز بدتر از حامدکرزی دارند و [دست تحسر بر سرکشان اند].

ندامت در صف حامیان پشتون تبار غنی بحثی نیست که فقط در سطح و سطوح تکنکرات های جهان دیده و تحصیل کردگان چون انور الحق احدی، حضرت عمر زاخیلوال، جیلانی پوپل، حمیدالله فاروقی، شکریه بارکزی، شنکی کروخیل و حتی هیلی ارشاد و معین مرستیال خلاصه شود. دامنه این ندامت تو دار و پیچیده‌تر از آن است که تصور اش را بتوانیم.

علاوه بر صنف تکنکرات ها، مهره درشت های سرمایه و سیاست و سر جنبندگان قدرت و قوم داران جنوب و مشرقی کشور که در انتخابات 2014 کنار غنی ایستادند، امروزه با تمام صراحت علیه غنی قد علم کرده اند. کسانی چون ظاهر قدیر، همایون همایون، لالی حمیدزی، شیر مامد آخندزاوه و جنرال رازق در سه سال گذشته تعهد شکنی های بسیار و بی‌شمار از غنی را تجربه کرده اند.

البته مخالفت و قدعلم کردن این گروه دسته‌ها ممکن است لزومن به معنی تغییر دیدگان شان در قبال منازعه خونبار و تاریخی قدرت نباشد. چون چنین تغییر به باور من نیاز به نسل جدید از سیاستگر در جامعه پشتون دارد و شاید و صد شاید اگر فرصت تعلیم و تربیه در جامعه پشتون کشور قربانی جنون جنگ و جنایت مکتب های خیالی نمی‌شد، امروزه ما جاویدفیصل ها و زمره باهر ها و مجیب مشعل‌های بسیار و بیشمار را در جامعه پشتون کشور داشتیم و بدون شک افغانستان قدرتمندتر و طالبانیزم ضعیف تر. و صد بدون شک اگر چنین می‌شد، حالا دوز خشونت‌گری و وحشت آفرینی از گونه و جلوه‌های طالبی به روش و سیاق داعشی ارتقا نمی کرد.

باری، آن روزها که عطامحمد نور در اوج تلاش و خوش‌بینی منتظر اجرایی شدن مذاکرات مستقیم اش با غنی بود و داکتر عبدالله را به دم گژدم تشبه کرده بود، در شرح آن ماجرا نوشته بودم "اگر عبدالله دم گژدم باشد، بدون تردید، اعتماد به غنی شرجه در کام اژدها است". کوتاه سخن، پرونده اعتماد عطامحمد نور به غنی را هیچ تفاوت با دیگرانی که بلاخره بر صداقت و شرافت غنی قطع امید کرده اند، نیست.

البته من انگیزه و چیستی نارضایتی عطامحمد نور را با جزیات می‌دانم. برایم قابل درک است و با توجه به چگونگی دور زده شدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، تمام اعتراض و عصبانیت آقای نور را وارد و موردی می دانم. اما با همه این ها بر چگونگی سیاست ورزی و بازی هایشان، نقدهای جدی نیز دارم. نقدهای که ترجیح می‌دهم بماند برای فرصت‌های دیدار و صحبت‌های دوستانه رو در رو. البته اگر چنین دیدارهای رقم بخورد...!

از چند روز به این سو غنی دو پا را در یک جوراب کرده که به بهانه اظهارات مساله دار محمد محقق در تهران، عضویت محقق در کابینه و شورای امنیت را به تعلیق ببرد. هر چند دفتر معاونت دوم ریاست اجرایی در مطلب اش چنین مساله‌ای را رد کرده است و شایعه بی اساس خوانده است، واقعیت اما این است که این مساله نه تنها شایعه نیست که برنامه جدی اشرف غنی است. حالا اینکه دیکتاتور پوشالی و در مانده‌ای چون غنی چنین لقمه بزرگی را قورت داده می‌تواند یا نه، بحث دیگر است.

اما قصه این است که محمد محقق نیز کسی است که از شامگاه 20 عقرب تا روزهای قبل از رسیدن کریم خلیلی به کرسی شورای صلح، مباحث و مساله‌های بزرگ و سرنوشت ساز جامعه هزاره را قربانی قرابت با غنی، اتمر و ارگ کرد ولی پس از سر گرفتن سودای دوباره غنی با خلیلی، محقق نیز در امر اعتماد به قول و قرار غنی به جماعتی دست تحسر بر سرکشان پیوست. حالا کارش به جای رسیده است که غنی برای عزل او از جلسه‌های کابینه و شورای امنیت به رایزنی به سفارت امریکا متوسل شده است.

این مرور طولانی و پراکنده را از این جهت شرح دادم که یکبار دیگر به سیاسیون کشور گفته باشم که اعتماد به غنی خطای نابخشودنی در سیاست است. خطای که به قول معروف "سجده سهو ندارد".

اینکه چرا اعتماد به غنی خطای بزرگ است، در فرصت‌های بعدی شرح خواهم داد. و این که چطور و چگونه سیاسیون با اعتمادش به غنی، مردم بدبخت و دربدر افغانستان را بیشتر از پیش قربانی اشتباهات سیاسی شان می کنند را نیز می‌گذارم برای مجال دیگر. فعلا اما در کوتاه سخن، واقعیت امر این است که غنی یک عقده‌ای تحقیر شده‌ای است که چهل سال دیر تر از آنچه رویایی تاریخی اش را در سر پرورانده، به قدرت رسیده است. تازه، آن هم نه از راه مشروع، که از طریق تقلب و خیانت به اراده سیاسی و نقض قانون اساسی. برای همین، غنی با هیچ کسی صادق نیست. حتی با خودش. حتی با واقعیت های زمانی که در آن زندگی می کند و اینگونه بود که همان آغاز کار و اول بازی، راهم را با یاران حق و عدالتی ام جدا کردم و با تمام صراحت اعلام کردم: "حمایت از غنی بزرگترین اشتباه ما بود."

آشنا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرف غنی
ضیا مسعود
نظرات بینندگان:

>>>   از کی باسد حمایت میکردی ؟؟ از ع ؟ بهتر بود ؟

>>>   جناب اشنا کاری که به سرنوشت یک ملت بازی کردن بحاطر گرفتن پوست وزارت باشد اشتباه نیست بلکه خطای است نا بخشودنی و اینکه همه را تنبیه کنید و کار خود را صرف یک اشتباه بگویید خطای بزرگتر اگر واقعیت را بنگرید میدانید که غرب با این همه سرمایه گذاری که انجام میدهد عاشق ملت ما و کشور ما نیست و در مقابلش باید سنجیده وارد میدان شد و از راه سیاست انها را معتقد ساخت که خواست مردم و احترام به رای مردم بهتر از مهندسی است اینکه امروز ریس اجراییه افغانستان را وا داشته است تا با سفر های مکرر حامعه جهانی را قناعت بدهد که حقیقت را بپزیرند و انخابات بعدی را بدون تقلب انجام دهند وظیفه همه صاحب قلم ها و چیز فهم هاست که بدون اینکه در فکر پیدا نمودن پول های که در انتخابات خرچ کرده اند باشند و بدون اینکه برای خود وزارت و سفارت بخواهند باید از رهبر میلیونی حمایت کنند به گفته خودتان اگر در خانه کس است یک حرف بس است.
عباس از شهر کهنه کابل

>>>   آشنا صاحب
تکرار اشتباه گناه است
ار تکرار اشتباه بپرهیز

>>>   اولا خجالت بكش كه تو در بالا چه نوشته كردى كوشش كن كه مضمون را كه نوشته مى كنى دو سه بار بخوان تا خوب بدانى كه در باره چى است. و در باره كى است و به حيثيت و وقار مملكت تا چى اندازه نقص و فايده دارد دوم اينكه أين ملت افغان هر كسى كه تازه هيرو و يا قهرمان و يا از همه كرده چيز فهم تَر معرفى شود أهالي و موالى از ان صفت ميكنند باز وقتيكه قدرت را گرفت انرا به انواع مسائل تخريب ميكنند باز به او تاپه دوزد ، خاين ، معامله گر ، أجير خارجي چى و چى ميگويند خداوند ما وشما را هدايت كند لطفاء يك ادم را نشان بدهيد كه بتواند أين مملكت وأين ملت را اداره كند اشتبا نكنيد كوشش كند اگر ميخواهيد كه أين وطن أباد شود تفرقه اندازى نكنيد ،و متحدانه در ابادانى وطن سهم فعال بگيريد نويسنده محترم چيز هاى را كه تو در بالا نوشته كردى نشان دهنده ان است كه عقده دارى اشتبا ميكنى اميد وإرم خون سر باشى

>>>   غنی فکر می کند که الگوی حکومتی دیکتاتوری مطلقی که در کشورهای اسیای میانه هست در اینجا هم قابل پیاده شدن است. به همین جهت سفرهای متعددی به این کشورها می کند تا این الگو را یاد بگیرد. این مردک اصلا عقل در سر ندارد و با تکلیفهای روانی که دارد کشور را به تباهی کشانده است.

>>>   پروان آزادگان
حال شما متوجه شورای قندهار شدید که به همه افراد مرتجیع خوب و بد پشنهادی رژیم سرخمانه رای دادند
خصوصا دو وزیر داخله و دفاع
این خود ثابت موضوع است که شورای قندهار و سایر شورای ها فقط و فقط برای فریب مردم به مصارف و دستور ارگ سیاه سازماندهی میگردد

>>>   گوهر انسانیت در نفس انسان مستور ( پنهان ) است به صیقل تربیت محیط اصلیت خانواده گی ظاهر می شود.
افتخار همه ما در این است که انسانیم و اشرف مخلوقات و به این مقام والا و بزرگ خود را از سایر موجودات برتر میدانیم. پس بهتر است که به مقام خود پی بریم و به وظایف خود آگاه گردیم.
انسان که دچار مشکل روحی و روانی است بلکه با ارزش های اسلامی نیز با مشکل روبرو است چون مومن واقعی هیچگاهی امام حسین را نواسه خدا نمی گوید، رهبر واقعی هیچگاهی چادر سرکردن را نقص و عیب نمی داند.
دانشمند واقعی هیچگاهی شخصیت های علمی را بچه خر نمی گوید،
شخصیت واقعی هیچگاهی باد برآمدن را وظیفه مطبوعات نمی داند،
متفکر واقعی هیچگاهی نمی گوید که "اگر بندش نکردم بچه آدم نباشم".

دل کــس را نـــرجــــانـــد مــــؤدب
به مخلوق مهربان است بهر یزدان

بهـر جا بی ادب منفـور خـلق است
شـود خـوار و ذلیل و بس پریشان

ادب واجـب بـــود در کـیش اسـلام
شـده آداب بـه اسـلام جــز ایـمــان

ادب باشد به عــرفــان خاک گشتن
که خاک است عنصر اصلی انسان

تـو راۀ عجـز و آداب گـیـر (الهه)
غرور و خود پسندیست کار شیطان

>>>   با سوار شدن بر شانه های شما و امثال شما خودشان را به منزل رساندند و در آینده چنان مجبوریت هایی برای تان ایجاد کنند تا باز هم شانه خم کنید و جنابان را تا منازل مقصود شان برسانید.
چون رسیدند دگر یاد شما کی دارند
چون نه حق است و عدالت همه مکر است و ریا

>>>   Haroon Amirzada heeft 4 nieuwe foto's toegevoegd.
هیچ بیت المقدسی ، مقدس تر از میهن مقدس ما نیست

درین شکی نیست که بیت المقدس برای مسلمانان جهان و از جمله مسلمانان افغانستان ، مکان مقدس و با ارزش است. بدون شک برسمیت شناختن بیت المقدس بحیث پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قلب بسیاری مسلمانان جهان و افغانستان را سخت جریحه دار ساخته است. اما واقعیت اینست که بیش از نیم سده است بیت المقدس در اشغال اسرائیل است، کشور های غربی بویژه آمریکا بحیث حامی اسرائیل همواره در کنار این کشور قرار داشته است.
باید گفت از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ بدینسو آمریکا از بیت المقدس شرقی اشغالی توسط اسرائیل به عنوان شمشیر داموکلس برای تحقیر و تهدید فلسطینی ها و مسلمانان جهان استفاده کرده است. اما دونالد ترامپ این شمشیر را به گونه دراماتیک بر قلب فلسطینی ها و مسلمانان جهان فرو برد و برای همیشه این کار را یک سره کرد.
ترامپ این کار را در آستانه عید کریسمس به عنوان تحفه عیدی به یهودی ها و عیسوی ها انجام داد.
آمریکاییها و اسرائیلی ها و متحدان سعودی و وهابی شان خوب می دانند که مسلمانان به جز از چند حرکت خشونت آمیز، دعای بد و دشنام به آدرس آمریکاییها و یهودی ها هیچ چاره ای دیگری ندارند. افزون بر آن گروه های تروریستی نظیر گلبدینی ها ، طالبان و داعشیان و صد ها گروه تروریستی دیگر قبل ازینکه تهدیدی برای اسرائیل و یا آمریکایی ها باشند آنها تهدید برای خود مسلمانان هستند.
دونالد ترامپ با اعتماد به نفس و تفاهم با عربستان سعودی و یک تعداد کشور های مزدور دیگر عربی این اعلام را نموده است.
اما یک تعداد رهبران کشور های اسلامی متحد ستراتیژیک اسراییل و امریکا نظیر عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده، پاکستان و یک تعداد کشور های دیگر اسلامی بخاطر فریب افکار عامه مردم مسلمان خود محالفت می کنند.
دولت افغانستان و رهبران آن که جیره خوار آمریکا هستند نیز بخاطر افکار عامه مردم با اقدامات ترامپ ظاهرا پیام های مخالفت می فرستند. این در حالیست که اشرف غنی و بی بی گل که دست پرورده آمریکا و اسرائیل هستند ، نه باور به دین اسلام دارند و سالهاست که آنها با فرزندانشان در پشت دیوار ندبه در اورشلیم عبادت کرده اند. روی تصادفی هم نبود که نظر به گزارش اسرائیل تایمز دولت اسرائیل و صهیونیست های واشنگتن برای پیروزی غنی در انتخابات ۲۰۱۴بحیث رئیس جمهور و خانم بی بی گل بحیث بانوی اول افغانستان در محافل سیاسی جهان لابی گری می کردند.
شاید عاقلانه باشد مردم متدین افغانستان در بازی پیچیده ای" جنگ و نفرت مذهبی" که قرنهاست در خاورمیانه بویژه در سر زمین فلسطین و اسراییل جریان دارد و هزاران انسان غافل و متدین کشته شده اند خود را درگیر نکنند.
بدون شک بیت المقدس برای مسلمانان افغانستان مقدس است ولی هیچ چیز مقدس تر از میهن مقدس خود ما نیست که اکنون در جهنم توسط شیاطین طالبی، داعشی، گلبدینی و رژیم مافیای قومی مزدور و جیره خوار یهود و نصارا می سوزد. ازینرو بزرگترین رسالت مسلمانان افغانستان قبل از همه نجات بیت المقدس خود مان از جهنم تروریزم و حامیان سیاسی آنان است.
اگر مردم همین همبستگی که در اعتراض به شناخت بیت المقدس بحیث پایتخت اسرائیل نشان دادند برای نجات میهن مقدس خود انجام بدهند، سر زمین مقدس تان از جهنم تروریزم یهود و نصارا نجات خواهد یافت و آنگاه با دست باز می توانید به کمک فلسطینان مظلوم برسید.

>>>   بخاطریکه غنی نتوانست درسرکس میخ بکوبد ویارقص مرده تماشا کند واقعا همین کمبودی ها را دارد وانتقاد دوستان بجا است

>>>   سیاست مداران کشور ما هدف مقدس ندارند که گرفتار این بازیهای سیاسی شده و پیوسته فریب قرت مندان را می خورند. اگر کسی هدف مقدس و ملی و دینی داشته باشد برای رسیدن به آن هدف هرگز از مسیر خود خرج نشده و فریب این و آن را نمی خورند. جای تأسف همینجا است که در کشور ما سیاست مدار مردم دوست و کشور دوست وجود ندارد همگی برای جذب منافع خود و طایفه اش این طرف و آن طرف لول می خورند و در نهایت داخل چاه می افتند.

>>>   بسیاردیر فهمیدی

>>>   با تاسف ریاست جمهوری نسبت به رژیم طالبان قوم گرا تر اند. بجز از پشتون دیگران را نه صلاحیت میدهند و نه هم تحمل دارند مانند آنکه آرای دوستم را استفاده نمود و خودش را تبعید کرد.

>>>   این غنی .....هیچ چیزی نیست فقط یک گدیگک امریکا است که زیر سایه تطبیق پلان های امریکا پلان های قومی شئونیستی و فاشیستی خود را هم تطبیق میکند.
روز سخت اگر آمد در اولین هواپیما همین خائن و زن یهودیش فرار میکنند.

>>>   این اوغان های حاکم در ارگ گلبیددین را که آوردند در کجا صلح شد که حالا برای طالبان .....در کابل دفتر باز کنند؟
این فعالیت های ناکام از طرف ارگ قبیله همه در جهت تقویت موقعیت سیاسی گروهک های قبیلوی اوغان و فاشیستک های حاکم در ارگ کوشش میشوند۰
درین جنگ قدرت بین ارگ و بقیه اقوام کشور بهتر است غیر پشتونها یا غیر اوغانها استفاده نشوند.
مردم غیر اوغان هوشیار و باهم متحد باشید و منافع بزرگ مشترک خود را فراموش نکنید ورنه یکی یکی جدا جدا بدست این شیاد ها و نامرد های تاریخ زبون و بی هویت شده نابود میشوید۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است