پیمان: سپنتا در تار رفاقت گیر مانده است
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۱۳    ۱۳۹۶/۹/۹ کد خبر: 142413 منبع: پرینت

من كرزي را خوب مي شناسم و اشرف غني را هم خوب شناختم، هردو براي يك عقيده و انديشه مبارزه مي كنند.
برادر هم اند بگذاريد ادامه دهند.

اسپنتا و كتمان حقایق و كمپاين جدي براي كرزي!
مخالفت كرزي در اخرين دقايق با امريكايی ها تنها بحث منافع و سركوبي بيشتر مخالفين سياسي اش توسط امريكايی ها يود...
البته اين بازي هاي كرزي بدون توجه به ارزش هاي افغانستان ادامه داشت و دارد.

من كه عضو انتقال قدرت بودم زمانی كه بعد از ختم مجلس در صالون دست چپ گلخانه بطرف منزل پايان، پايان مي شدم در دوطرف راه زينه ها دونفر عسكر امريكايی مسلح ايستاده بودند.
با گذشت يك دقيقه كرزي نيز پايان شد و زمانی كه آقاي كرزي متوجه عساكر امريكايی خويش شد بدون توجه به اطرافش براي شان به انگلسي گفت، چرا انتظار هستيد برويد بنوشيد و بخوريد و عيش كنيد..
البته به لهجه امريكايی كه به نوشيدن شراب معمول است.

بعدا متوجه شديم و ديديم كه مي گساري آقاي كرزي در چين داستان دل انگيزي شد.

پس باور من اين است كه كرزي هرگز انديشه مبني بر باورهاي ديني و فكري مردم افغانستان را در ذهن نداشت و اين مساله باعث مخالفت كرزي با امريكايی ها نبوده است.

در مورد اشرف غني از اين ديدگاه هاي ديني ديگر نپرسيد چون نواسه خدا را خوب مي شناسند.
اما تاسف اين است كه بخشی از علما و مردم افغانستان كه اين ملت را هر روز سر مي زنند، اگر ریيس جمهور شان از قوم شان باشد و يا ؟؟؟ هرگز مهم نيست تنها ادرس ها و منافع در ذهن ما نقش خواهد داشت.

در مورد حرف سپنتا صاحب كه شورا به خواست كشوري اين دسيسه را انجام داده، بخداوند سوكند كه هيچ دسيسه بيروني نبود.
كشوری كه برايت پاكت زرد مي دهد نهايت باورمندي را دارد و هر گز ورق را عوض نخواهد كرد.
مي خواهم بگويم كه داكتر صاحب شخصيت خوب و دوست داشتني هست اما در تار رفاقت گير مانده است.

امان الله پیمان


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سپنتا
کرزی
نظرات بینندگان:

>>>   سپنتا و کرزی هردو یک جیز است . و بس.

>>>   درک من از گفتگوی ویژه ی طلوع نیوز با سپنتا!
گفتگوی ویژه ی طلوع نیوز، را با آقای سپنتا دیدم. وکلا و روشنفکران خوب ما در آن گفتگوی ویژه حضور داشتند. چهار تن از اشتراک کننده گان پرسش های جدی مطرح کردند.
1- استاد هاشمی
2- آصف آشنا
3- هارون معترف
4- گرداننده
بقیه پرسش ها آن قدر مهم نبودند. آقای سپنتا پاسخی برای استاد هاشمی نداشت. به بیان عامیانه"تیر" خود را آورد.برای آصف آشنا هم پاسخ درست نداد. پاسخ او برای هارون معترف فریبکارانه بود. فقط یک اکت و ژست بود، یعنی که شما نخوانده اید!
در باره ی"پاکت های زرد"که گرداننده سوال کرد پاسخ اش کامل نبود. با توجه به این که کرزی به گرفتن آن پاکت های زرد اعتراف کرده بود. و آقای سپنتا کاملا در جریان بود و موضوع مطبوعاتی شده بود. از کنار 50000 هزار دالر هم به آسانی گذشت.
دریافت من از آن گفتگو این است:
آقای سپنتا سخنگوی کرزی بود و هیچ استقلال عملی نداشت و این سرافگندگی را پذیرفته بود، در حالی که می توانست نپذیرد. کرزی بر او تاثیر گذارده بود نه او بر کرزی، به این دلیل که ما هیچ نشانه ای از تاثیر این آقا که مدعی تعهد به سوسیال-دموکراسی و مکتب فرانکفورت است در عمل و اندیشه ی کرزی ندیده بودیم. به اضافه باید گفت، یک سوسیال-دموکرات دست یک آدم معلوم الحال مانند آقای مجددی را نمی بوسد. آقای سپنتا در باره ی پیشنهاد آمریکا و رشوه ی پولی برای تایید پیمان امنیتی گفته که من پول نگرفتم، شاید مجددی گرفته باشد. پس چرا دست یک چنین آدمی را بوسیده است؟
مجلس نمایندگان از ایشان سلب اعتماد کرد. به اصطلاح استدلال سپنتا در برابر پرسش هارون معترف این بود که، هم شهروندان باید از قانون دفاع کنند و هم نهاد های دولتی. من(سپنتا)به این دلیل پست وزارت خارجه را رها نکردم که فیصله ی مجلس غیرقانونی بود! نقد من بر سپنتا این است که علیه قانون شکنی باید از موضع قانون ایستاد شد، نه از موضع فردی و غیر قانونی. ثانیا چرا فیصله ی ستره محکمه را مطبوعاتی نساختید تا مردم و مجلس به آن آگاه می شدند. پاسخ سپنتا در این مورد واقعا غیر فنی و نادرست بود. سپنتا در وزارت خارجه برخلاف قانون و دموکراسی کارش را ادامه داد.
سپنتا گفت، من به عنوان مشاور شورای امنیت ملی، اطلاعات را نمی خواندم. فقط پالیسی ساز بودم. واقعا کسی که اطلاعات نهاد های امنیتی را در مقام مشاور شورای امنیت ملی نمی خواند و تحلیل نمی کند، چه گونه می تواند پالیسی بسازد، با رویا هایش پالیسی می سازد؟
کرزی ریس شورای امنیت بود. مارشال فهیم معاون کرزی بود و سپنتا مشاور شورای امنیت بود. ایشان باید بر اساس مسوولیت کاری به ریس جمهوری و معاون آن مارشال فهیم ناگزیر گزارش می داد. این آقای سوسیال دموکرات چرا با یک چنین آدم های ضد دموکراسی و سوسیال دموکراسی وظیفه انجام داد؟ در تمام مدت کار خود از کرزی و مارشال که به زعم ایشان ضد دموکراسی بود اطاعت کرد، مگر چنین نیست؟
من عضو مجلس نمایندگان هستم. سپنتا وقتی به مجلس فرا خوانده شد با هزار زبان از ضرورت امضای پیمان امنیتی دفاع کرد. و حالا نق نق می کند و کوزه و کپر را بر سر اتمر می شکند.
سپنتا، چنان سخن می گفت که انگار از آسمان آمده است و هیچ نقشی و سهمی در بد و نیک دولت کرزی نداشته است، اصلا رابطه ای با آن نداشته است... اطلاعات را نمی خوانده است،سوسیال دموکرات بوده است، با مارشال مخالف بوده است، ضد پیمان امنیتی بوده است، واقعیت های داخل افغانستان را خوب نمی دانسته است، در باره ی پاکت های زرد هم چندان اطلاعات نداشته است. چون گزارش های امنیتی را نمی خوانده است، به مقامات بالا هم گزارش نمی داده است، از مسایل امنیتی بی اطلاع بوده است و غیره. پس آقای سپنتا در آن مقام چه غلطی می کرده است. پس فقط نان مفت می خورده است. و به راستی چه چیزی بدتر از مفت خوری است؟
اما در باره ی کتاب ایشان باید گفت:
"کانت" حتا گزاره های تحلیلی را مصدر علم و دانش نمی دانست، چه رسد به قصه ها و سرگذشت ها. سپنتا دوره ی ماموریت خود را قصه کرده است. آن هم با هزار دروغ و پنهان کاری. این کتاب فقط یک مشت نقل است و نه چیزی بیش از آن.
لطیف پدرام

>>>   Farida Frogh
در قرن بیست و این لویه جرگه توهین بزرگیست به شعور و دانش مردمی که یک عمر تحصیل کردند ولی بشینند کچالو پوست کنند تا که چهار تا جاهل و قوم پرست فاشیست بنام جرگه به نفع قبیله ای خودشان بیایند و بالای گرده های زخمی مردم سوار باشند ، جایی که محکمه ، قضا و قانون باشد به این جرگه های قومی چه نیاز است ؟ فکر کردند که هنوز هم مردم همان مردم ۳ قرن پیش است ؟ سیصد سال مارا بنام جرگه اسیر کردید و خودتان پادشاهی کردید دیگر آن زمان گزشته این جرگه های پشتونوالی قابل قبول نیست حالا مردم خودشان تصمیم میکیرند در سر نوشت خویش اگر هزار سال هم غنی و کرزی تلاش کنند دیگر در بین مردم جای ندارند

>>>   Arianfar
بزرگترین جفای امریکا در حق مردم ما تحمیل یک آدم دارای تاریک ترین اندیشه های قرون وسطایی قبیله یی تبارگرایانه با غیر دموکراتیک ترین شیوه ها، ترفندها و روش ها برای یک دهه ونیم آزگاربود. هم در کنفرانس بن، هم در لویه جرگه ها وهم در انتخابات ها با زیرپای گذاشتن همه ارزش های دموکراتیک، امریکا با نادیده گرفتن اراده مردم ما کرزی را بر شانه های ما بالا کرد. در هیچ برهه یی از تاریخ ما (منهای دوره سیاه طالبان) تا این اندازه بر اراده مردم ما اهانت نشده بود. مردم ما هرگز این جفای امریکا را فراموش نخواهند کرد. اما بدتر از آن تحمیل بیمار روانی یی به نام اشرف غنی بر کشور و مردم ما بود.

>>>   پدر اسپنا را خدا بيامرزد .
وقتي ظاهرشاه به هرات آمده بود پدرش هم مثل ديگر مردمان به استقبالش رفته بودند. بعد از آن پدرش با وجد و سرور به هر كس إظهار ميداشت كه پادشاه
با دهان خود با وي سخن گفته و به اين ترتيب فخر ميفروخت.
اسپنتا ي جاهل دنباله رو كرزي است و سوسيال دموكراسي فقط شعارش است. او به تنهايي ميتواند اقوامش را به پست هاي دولتي تعين كند تا گندش را در بياورند.
تاريخ نگار

>>>   وقتیکه کرزی به امریکایی ګفت بروید و بنوشید از این معلوم میشود که شما هم بدون شک یا برای نوشیدن رفته بودید و یا ناموس خود را برای امریکایها بخاطر پنجصد دالر برده بودید از سخن شما به جز از همین سخن دیګر هیچ جیزی دیګر وانمود نمیشود.

>>>   عطا صفوی
آنانیکه سالهای سال از گرگان درنده توقع رحم داشتند ؛ بلاخره نتیجه اش این است ....!!
این تصویر در واقعیت امر خود حکایت از نهایت درماندگی ، حقیقت تلخ وسردرگمی این عزیزان را به نمایش میگزارد وبس .
واقعآ این صحنه به انداره زنند ؛ دلخراش توهین آمیز است که دیگر هیچ چیز را نمیتواند در خود پنهان کند !. وقتی از داشتن قواعد بازی وتاکتیک آن درمیدان سیاست محروم باشید ؛ باید منتظر به زمین خوردن اش هم بوده باشید. بقول معروف : " چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی."

>>>   میگویند با خالقت چی کردی که باخلق اوکنی زیرا این همه دزدی ها ودزدان میراث شوم شمااست
پس به لحاظ خدا ازسرکل ما دست بردارشوید ما هرگز شما را نمیخواهیم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است