مجلس بزرگان، نجات کرزی و سقوط غنی
تقلای کرزی برای مجلس بزرگان، بازگشت به قدرت است و برای غنی سقوط زودهنگام در حالیکه تقابل درون پشتونی هیچگاه خللی در حاکمیت آنان وارد نمی کند و تنها برای حفظ راس قدرت می باشد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۹    ۱۳۹۶/۹/۸ کد خبر: 142334 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، انتخابات 2014 که بحرانی بس بزرگ را برای افغانستان رقم زد در اصل انتقال قدرت از سوی کرزی به غنی بود و همانگونه که نام انتخابات گوسفندی بر آن گذاشته شد نشان می دهد که تا چه میزان، قبیله گرایی در این سرزمین جنگ زده، ویران کننده تر از هر تروریست و تهاجم خارجی است.

رویارویی این روزهای کرزی و غنی معطوف به برگزای مجلس بزرگان شده است و در کنار اختلاف های عمیق درون حکومتی و نارضایتی گسترده رهبران دیگر اقوام، کشمکش های سیاسی میان قوم پشتون در حالی که به خواست امریکا حاکمان قدرت می باشند، برای چیست؟

کرزی که در سیزده سال بدل به قدرتمندی با نفود شد، قدرت را به شخصی واگذار کرد از میان قومیت خود با این تفکر که در حکومت آینده نقش تعیین کننده ای دارد و می تواند به قدرت بازگردد اما آنچه رخ داد، افراط گری غنی در حذف چهره های سیاسی و مقام ها از حکومت بود.

این در حالی است که کرزی نه تنها خیال کنار رفتن از سیاست را ندارد بلکه با توسل به هر روشی از سفرهای خارجی گرفته تا معامله با جریان های مخالف در پی تکرار ریاست جمهوری است اما افغانستان امروز با شانزده سال گذشته بسیار متفاوت می باشد و اختلاف های قومیتی در سلطح رهبری به اندازی ای رخ داده است که دیگر نمی توان آنان را با وعده و امتیازهای کوچک تحت سلطه قرار داد.

از سوی دیگر، حضور گلبدین حکمتیار در کنار اشرف غنی که بدل به صدای حامی ارگ شده، همچنان حزب با شاخه نظامی قدرتمند در اختیار دارد که آشکارا از حضور در قدرت و تصاحب کرسی های پارلمان آینده و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می گوید.

عطا محمد نور، جنرال دوستم و محقق که در ایتلاف نجات برای مقابله با سلطه گری اشرف غنی دست به اتحاد زده اند هر یک در مسیرهای جدا نیز به دنبال تقابل با ارگ و کسب حمایت های خارجی می باشند که رقبای قدرتمندی در برابر کرزی می باشند.

هرچند جبهه مخالف حکومت متشکل از اقوام غیر پشتون، خواهان برکناری اعضای کمیسیون به دلیل وابستگی شده اند که تاحدودی نیز عملی شد اما اگر غنی یک گام به عقب می گذارد پرشی بزرگ در جهت اهداف سلطه گرانه خود می کند.

عزل رییس و اعضای کمیسیون مشترک از سوی رییس جمهور، چالشی بزرگتر از گذشته به وجود آورد و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را به امری ناممکن بدل کرد، رهبران مخالف می دانند که انتخابات با توجه به عملکرد ارگ و نفوذ در این کمیسیون، هیچ گاه به سوی شفافیت و اصلاحات گام بر نمی دارد.

در همین راستا، برگزاری لویه جرگه که جناح کرزی، خواهان آن است نیز نمی تواند راه گشایی برون رفت از بحران جاری باشد زیرا نه تنها افغانستان دارای حکومت و قانون اساس است و نیاز به این گردهمایی بزرگان اقوام را رد می کند بلکه، مجلس های به تکرار بزرگان در دولت کرزی به کدام نتیجه رسید که اکنون راه گشا باشد؟

کرزی که برای هر امر کوچک، چادر لویه جرگه برپا می کرد تا اقدامات قبیله گرایانه خود را وجهه مشروعیت ببخشد اکنون نیز از همین روش در پی مقابله با اشرف غنی و تصاحب قدرت است نه پایان دادن به بحران و وضعیت بغرنج افغانستان.

نکته قابل تامل، اختلاف های درون پشتونی همچون تقابل کرزی و غنی است که هیچ گاه به زیان این قومیت تمام نمی شود، زیرا بر اساس قانون نانوشته نشست بن و حمایت امریکا، راس قدرت از آن این تبار می باشد که در پی در اختیار داشتن هم قدرت است و هم جناح مخالف.

و می ماند جبهه مخالفان غیر پشتون که وضعیت برای رهبران تاجیک بهتر از ازبک است و در پایین ترین رده، قومیت هزاره ای وجود دارد که همواره صف اول قبیله گرایی حکومت است و حمله و انتحاری داعش و طالب.

عطا محمد، جنرال دوستم و محقق به خوبی آگاهند که افغانستان اکنون، ظرفیت و آمادگی به قدرت رسیدن قومیتی جز پشتون را نخواهد داشت اما در میانه حذف و برنامه پشتونیزم شدن کشور، چاره ای جز تقلا برای ماندن و حفظ حاکمیت باقی مانده ندارند، اما اگر به مانند گذشته مغلوب امتیازهای ناچیز ارگ نشوند، می توانند بدل به جناحی قدرتمند در برابر سلطه گری پشتون ها شوند.

در همین راستا، کرزی، غنی و هر رهبر پشتون دیگری نه تنها خواهان اصلاحات و شفافیت در انتخابات نیستند بلکه هموار کننده راه های تقلب و فساد می باشند و برگزاری لویه جرگه بهترین گزینه برای رییس جمهور سابق که استعدا بی همتایی در معامله و به توافق رسیدن با بزرگان در جهت اهداف قبیله گرایی دارد.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   نخیر برعکسش رافکرکو

>>>   عبیدالله عاکف الهی
اشرف غنی آدم جهان دیده و استاد آدم شناسی است. ایشان در مقامات مهم و مختلف کار کرده و با شخصیت ها، بزرگان وافراد زیادی ملاقات کرده و می کنند و با هر کس که یک بار ملاقات کند، او را میشناسند و ضعف و قوت او را تشخیص می دهد. غنی با باور به این اصل که شناخت افراد، تسلط بر آنان است، برنامه های خود را عملی کرده و می کند. اصل مهم و موثری است؛ اما ایشان این اصل را در زمان استادی خود دانسته بودند؛ زمان که صنف را و چهل شاگرد را مدریت می کرد. اما فراموش کرده که این صنف نیست بلکه ملت است؛ فراموش کرده که اینجا چهل فرد نی بلکه چهل میلون انسان است.

رئیس جمهور با بزرگان جهاد آشنا است و اگاه از قیمت ایشان؛ او میداند که بزرگان جهاد و چهر های اثرگزار در سیاست، دارای سرمایه و خانه های شیشه یی شده اند و به هیچ قیمت حاضر نیستند دوباره جنگ شود؛ حتا به قیمت برده گی؛ چون ممکن است به شیشه های شان سنگ برسد و بشکند و بریزد.

اما غنی از این بی خبر است که همه مانند آشنایان و اطرافیان و بزرگان که او دیده، نیستند؛ متفکر دوم جهان نمی داند که در کجا رئیس جمهور است و رهبری کدام مردم را به عهده دارد؛ چون این جا زندگی نکرده و با مردم معاشرت نداشته و افغانستان را فقط از کتاب ها خوانده و میشناسد. او فراموش کرده که رئیس جمهور فاسد ترین و فقیر ترین مردم دنیا است و فراموش کرده که کسانی دیگر هم اینجا هستند که هیچ چیز به از دست دادن ندارند و بیشتر و بهتر از آن درباری های که میشناسد، انگیزه دارند و متحد هستند و توانایی دارند. و اما فقط اندکی خسته از جنگ و امیدوار به تغییر از راه انتخابات اند.

>>>   بابرگزاري لويه جرگه باز برأي مردم يا پنحصد افغاني در نظر گرفته اند يا يك روغن يا چند كيلو برنج تقسيم ميشه مردم بيچاره به 100 افغاني ايستاده است كرزي و باندش همين كار را ميكند باز كرزي تا اخير عمر به چوكي تكيه زده تروريستان ، طالب و داعش را رشد داده و كمك ميكند همو خرك همو درك است به لحاظ خدا لويه جرگه نكنيد اسپنتا هم از باند كرزي است.

>>>   پشتون ها یک اقلیت استعمار پزیر ومزدور است برای همین بزرگ جلوه میکنند سیاسیون پشتون نابکار ترین انسانها ست

>>>   Rahimi
رئیس جمهور منتصب حاجی غنی احمدزی بخاطر پارچه پارچه کردن بیشتر از پیش قوم متفرق تاجیک کتله ی را بدور دوشاگرد گلبدین (حاجی الماس و بصیر سالنگی) تشکیل کرده است، از این دونفر وسایر تاجیکهای گلبدینی در افزایش تفرقه میان تاجیکها وتشدید رقابت ها وسازماندهی دسایس برعلیه استاد عطا وسایر تاجیکهای متمرد قویآ استفاده می کند.
مشاور برکنار شده رئیس جمهور آقای علی زی می گوید:
« ... این مسئله را شاهد هستم و با چشم خود دیدم، بصیر سالنگی، حاجی الماس و برخی دیگری را جمع کرده است تا یک نوع کشمکش را در میان برادران تاجیک ایجاد کند، این هم یک دسیسه محض رییس جمهور و دسیسه مطلق برعلیه استاد عطا بود».

>>>   Arianfar
سال ها پیش از امروز شادروان باقی قایل زاده، سخنور نابینای روشندل با مشاهده خودکامگی های داوود خان سروده بود: ای گاو مست شاخ تو آخر شکستنی است!
سر انجام هم همان گونه شد که قایلزاده پیش بینی کرده بود.
امروز کار به جایی رسیده که انحصارگرایی و خودکامگی و بدمستی اشرف غنی احمدزی و فرعون اتمر و باند ارگ نشین کشور را را به سوی تباهی و بربادی می برد.
هنگام آن فرا رسیده که مردم باید برای جلوگیری از افتادن آتش به خرمن هستی کشور یکپارچه فریاد تغییر ساختار نظام را فریاد برآورند تا باشد راهی به سوی رستگاری و رهایی باز شود.

>>>   Saburi
راستی، برادرخواندگی با طالب مطابق منافع مالی ماست؟ بر پدر ما ملت با این منافع چتل!

>>>   تمام مصالح ساختمان حکومت گذشته وحال از مواد بی کیفیت وبی کفایت ساخته شده بنابر این همه اینها نشان داده اند که تمام اینها فقط یک چیز را نشان میدهد وآن پول است که قبله آمال همه اعضای حکومت حال وپشین است،منافع ملی وخدمت به مردم در تفکر اینها جای ندارد،به همین خاطر دیوانه بازیهای سران حکومت ومخالفان سیاسی شان در بین مردم بارقه امید ایجاد نمیکنند چون مردم همه اینها را شناخته اند! داعش وطالب هم که مثل لش سگی میمانند که چند روز قبل مرده باشد،بوی بد ومتعفنش از دور مردم ما را آزار میدهند! پس یک راه مانده که مردم افغانستان فارغ از قوم وزبان بلکه بخاطرمنافع عمومی آدمهای مؤمن ومتعهد وخدمت گذار برای منافع ملی ومردم باشد را انتخاب کنند!
نادرشاه

>>>   یک برادریکه تمام پشتونها رامزدورگفته به نظر من تربیه خود وفامیلش تحت صفراست زیرا نمیتوان یک قوم رابسته بد بگوئیم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است