استاد دانش تنها رهبر مدرن است؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۷    ۱۳۹۶/۹/۵ کد خبر: 142123 منبع: پرینت

می دانیم که دولتداری و قدرت را اعمال کردن یک هنر است. همه کس نه توانایی این حرفه دشوار را دارد و نه آرزوی آن را. منظور من در دموکراسی ها است وگر نه در رژیم های اتوریتر و فاسد قدرت منبع ثروت اندوختن است.
مرد سیاسی که می خواهد قدرت را بطور سالم اعمال کند مجبور است که به عمده ترین اصل پیروزی و موفقیت در کارش توجه کند: اعتماد، اعتماد میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، اعتماد میان رهبر یا رهبران و مردم تنها ضامن موفقیت است. در صورت عدم اعتماد یا شکسته شدن رابطه اعتماد میان دولت مردان و مردم، دولت به هر پروژه و برنامه سالم هم اگر باشد دست بزند مردم آن را به دیده شک می نگرند.

چه وقت اعتماد میان مردم و دولت بوجود می آید؟
زمانیکه زمامداران با مردم نزدیک باشند و حقیقت را از مردم پنهان نکنند یعنی شفاف و بی غش باشند. در این صورت اگر دولت در پروژه های انکشافی اش مثلآ تامین برق و خط لین برق تجدید نظر کند مردم خواهند گفت که دولت منافع عمومی را در نظر دارد ولی اگر اعتماد وجود نداشته باشد طبیعی است که مردم در عقب تصامیم دولت حیله و نیرنگ و منافع خصوصی یا قومی را می بینند. گفتم زمامداران باید شفاف عمل کنند، به مردم و خواسته های آنها احترام بگذارند. در برابر رییس دولت که چنین تصویر بی اعتمادی از خود بجا گذاشته معاون دوم او جدا از موضع گیری های قومی، سمتی یا زبانی، در نزد بخش وسیعی از مردم و نخبگان از محبوبیت برخوردار است. این محبوبیت که نشانه اعتماد مردم است از کجا منشا می گیرد؟

گذشته از اینکه وی در نزد مردم به فساد آلوده نیست یک نوع نزدیکی با مردم از طریق موضع گیری هایش دارد. بخاطر داریم که سال گذشته وی علیرغم جایگاه دولتی اش هم دولت و هم پارلمان را به تخلف از قانون اساسی متهم نمود. گفته های وی دیروز هنگام معرفی وزیر جدید تحصیلات عالی از اهمیت زیادی برخوردار است. وی در واقع آنچه را که مردم و در قدم اول دانشجویان در مورد بدرفتاری ها و حقوق تلفی های که توسط برخی استادان صورت می گیرد بدرفتاری هایی که در خودکشی زهرا خاوری بی تاثیر نبوده بطور غیرمستقیم از آن خود نموده و گفت: غیر از قضیه زهرا خاوری داستان‌های زیاد دیگری از نحوه نمره دادن‌ ها و سخت‌گیری‌ های بی‌جا و حتی برخوردهای تعصب‌آمیز قومی و زبانی و مشکلات داخل لیلیه‌ ها (خوابگاه‌ ها) شنیده می‌ شود و حتی بدتر و تاسف‌ آورتر از همه حکایت‌ هایی است که از سوء استفاده های جنسی و اذیت و آزار دختران در دانشگاه‌ ها نقل می‌ شود.

چنین موضع گیری هایی است که زمینه اعتماد میان مردم و حاکمان را بار می آورد. دانش خواستار تحقیق جدی و بیطرف این قضایا شده است. در اینجا است که مردم باید بیدارانه در انتظار نتایج این تحقیقات باشند. در عین حال دانش می داند که اگر "منافع علیای" دولتی یا فردی موجب شود که معاون دوم نتواند به این تحقیقات بیطرفانه جامه عمل بپوشاند و متخلفین جزا بیبینند باید با همین صراحت با مردم در میان بگذارد.

گذشته از آن، از نگاه شخصی برای من که در دانشگاه کابل درس خوانده ام و دو سال در آنجا درس داده ام اوضاع حاکم در دانشگاه کابل رنج آور است. رفرم در دانشگاه و دانشگاه ها از رفرم در تمام ادارت مهمتر و عاجلتر است.

پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سرور دانش
نظرات بینندگان:

>>>   سرور دانش بى خاصيت ترين نماينده هزاره ها در تاريخ حكومتدارى افغانستان بوده است.ناتوانى وى در برآورده ساختن اميد مردم و فرمانبردارى مطلق از ارگ نشينان خرد و كلان زبانزد خاص و عام هست.
كابلى

>>>   با این همه تعریف و تمجید چرا عنوان نوشته تان را سوالی مطرح کرده اید؟ با این چند جمله کسی رهبر مدرن می شود؟ این جامعه دچار افراط و تفریط است حتی استاد دانشگاه زود تصمیم می گیرد زود اعلام می کند و شتابزده تأیید می کند و بی دلیل رد می کند و ... رهبر مدرن معاون دوم بی مغز و فاقد تفکر نمی شود. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. پاکزاد عزیز حتما خبرهایی در راه است.

>>>   هموطنان عزیز:
ازتفسیرمتملقین شماقضاوت کنید،آقای دانش حالامبتکردرجه اول شفافیت کشورشد.ازین نویسنده که به زعم خودش خودرابه تجاهل عارفانه زده است چندسوال دارم:
1-آقای معاون دوم که آدم شفاف است منحیث مسئول درجه اول چرادوسیه شهرک غصب شده دارلامان راتصفیه نکرد وسکوت اختیارکرده است تامردم بفهمدکه اویک دولتمدارشفاف است؟
2-آقای دانش درروزماتم ملی مردم پکتیا وهلمندوفراه بجای شرکت درغم مردم این ولایات به سفرتفریحی دایکندی که هیچ ضرورتی نبودرفت وموج ازاحساسات مصنوعی رادردایکندی نمایش داد،مگرتفریح دردایکندی اولویت داشت یاشرکت درغم مردم بخون خفته هلمندوفراه وپکتیا؟
فریادمردم میزارولنگ تاآخرین کشوردنیارسیدامابه گوش دانش نرسیدکه یکبارخودرادرغم این بیچاره های اسیرودربدرشریک بداند واقلااحوال آنانرابپرسد.
3-به فسادآلوده نبودن مباهات ندارداین وجیبه ملی هرافغان است چه مهمترکه وظیفه دولتمداران است هرکسی که به فسادآلوده نیست مسئولیت دینی واسلامی اش رااداکرده است اجازه فخرفروشی به مردم راندارد؟امافراموش نکنیدکه زندگی کردن درزیرسایه فسادبذات خودنوعی فسادپیشگی ا ست.
4-خون صدهانفرشیعه درنقاط مختلف کشوربه ناحق ریخته شد،این جرثومه شفافیت بجزمحکوم کردن منحیث فردصلاحیت دارکشورهیچ کاری دیگری برای دادخواهی مردم انجام نداد؟
5-درهرگوشه وکناری ازنام این نخبه شفافیت هرولگردی به نان ونوارسیدواین فساد باتمام قوتش ادامه دارد،یااین مردشفاف خبرنداردیاهم خودش را به کوچه حسن چپ زده است؟
6-شمافساد ننگین پارلمان رانشنیده اید،چرااین ابرمردشفافیت منحیث یک دولتمردمسئول دم درنمی آردوزبان بازنمیکند وهیچ عکس العملی نشان نمیدهدگویاپارلمان مربوط به کدام کشوردیگراست؟
7-شمامیدانیدچیزی که برای مردم ما بسیاربی ارزش شده است سخنان ادیبانه وعوامفریبانه مقامات است که درسخن هرچیزمیگویند ودرعمل مخالف آن اند،مگرهمین آقای دانش به زعم شماآدم شفاف مملکت درتعهددولت داری اش نگفته بودشناسنامه برقی توزیع میکند،لوی جرگه برگزارمیکند،انتخابات پارلمانی راسروقت برگزارمیکند،قانون اساسی رارعایت واحترام میکند،برضدفسادمبارزه میکند،خق ملت مظلوم راغصب نمیکند واعضای فامیل واقارب وفرزندان وقوم وتبارش رابه مناصب دولتی مقررنمیکندآیاواقعاچنین کارهای شده است که سخن پردازی مقرون به کذب شماراصحه بگذارد؟من یقین دارم که اگرصادقانه قضاوت کنیداعتراف خواهیدکردکه چنین کارهای شکل نگرفته است،پس خواهشمندم دست ازاشاعه دروغ دست بردارید وحقایق رابازگوئید تاخداوخلق خداازشماراضی باشد درغیرآن مردم میداندکه شیرسفیداست وذغال سیاه است وقت تانرابیهوده ضایع نسازید،گرچه صحبتهای زیادی است که بایدبعرض شمارسانده شوداماحوصله این شبکه نیست.
هموطن شماازکابل

>>>   سرور دانش بى خاصيت ترين نماينده هزاره ها در تاريخ حكومتدارى افغانستان بوده است.ناتوانى وى در برآورده ساختن اميد مردم و فرمانبردارى مطلق از ارگ نشينان خرد و كلان زبانزد خاص و عام هست
عصمت یان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است