از مجلس سنا فقط دو چیز بی‌حاصل باقی است(عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۵    ۱۳۹۶/۹/۲ کد خبر: 142027 منبع: پرینت

تقدیرنامه‌ های ناچیز و دعای خیر در حق ملت

اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه اول قوس 96 توسط مجلس بزرگان یا مشرانوجرگه بخاطر فعالیت‌هایش تقدیر شده است.

روزانه 10 تا تقدیرنامه از سوی اعضای این مجلس به مسوولان اداراتی که هیچ دستاوردی ندارند در ولایات و مرکز توزیع می‌شود.


اکلیل حکیمی مجلس سنا

اکلیل حکمیمی مجلس سناوفایی

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس سنا
اکلیل حکیمی
نظرات بینندگان:

>>>   این کلینر خودش یکی از خاین ترینی ها است

>>>   برای پودجه نا متوازنش.
برای در خاک نشاندن مردم غور
برای پرداخت مصارف ماهوار کر زی
برای قوم گرایی داخل وزارتش
برای کدام خدمتش مدال گرفت؟

>>>   رئيس بيسواد سناء بخاطر رشوت وزير بيسواد مالية را تقدير نمود، قحط رجال آمده، كه يك دزد رئيس سناء شده، و يك كيسه بر هم وزير ماليه، يك نماينده واقعي ملت نه در سناء و نه در پارلمان حضور دارند، هدايا رحم كن بر حال ما بيچاره ها.

>>>   Lalzad
اولین سند رسمی «پاک سازی قومی»!
======================
(تبعیض قومی - نژادی)

* در طول تاریخ یکصد ساله کشوری به نام افغانستان که برتری خواهی قومی - زبانی توسط محمود طرزی با مقاله ای «زبان افغانی اجداد زبان هاست» در زمان امیر حبیب الله در ۱۹۱۱ آغاز می شود و بعد اقدامات وحشتناکی در جهت تعویض زبان پارسی به پشتو صورت می گیرد... این «حکم مقام ریاست جمهوری» اولین سند رسمی دولت «افغانی» در جهت تصفیه قومی «تاجیک ها» از بدنه اصلی قدرت (نیرو های مسلح) است!

* گر چه اقوام هزاره و ازبیک از همان آغاز در بدنه اصلی قوای مسلح (ارتش، پولیس و استخبارات) و وزارت خارجه حضور نداشتند (از پذیرش آنها عملا جلوگیری می کردند)،‌ اما این بار اول است که چنین فرمان دولتی در مورد تصفیه «تاجیک ها» از نیرو های مسلح صادر می شود...

* گمان می رود با تقویه غلزی سازی قدرت چنین احکام و اقداماتی شامل تصفیه تمام اقوام از بدنه اصلی دولت/حکومت و به خصوص نقاط حساس آن گردد...
+ + +
* امید است این «حکم مقام ریاست جمهوری» تکانه بزرگی باشد در جهت همسویی تاجیک ها با هزاره ها، ازبیک ها و سایر اقوام محکوم که فاشیزم قبیلوی به هیچ کسی رحم و ترحم ندارد...

* چون اینجا سخن بر سر مخکش ها، یون ها و یا طاقت ها نیست، بلکه سخن بر سر «حکم مقام ریاست جمهوری» است!

>>>   این فرد که تابعیت آمریکایی دارد را کمتر کسی می شناسند.
این وزیر دیپورتی یکی از مقتدر ترین مهره غرب در کشور است. اما به هیچ یک از اقوام راجستر شده ی فعلی در قانون اساسی منصوب نمی باشد.
پدر ایشان هم زمانی شهیر شهر کابل شده بود.
گلا جان

>>>   همه بخاطر بروز و جلوه دادن وزير ماليه است بخاطر ساختارش در انتخابات ايينده

>>>   از بسکه دادن مدال به هر کس و ناکس زیاد شده ارزش مدال کاملا از بین رفته و ریس سنا خو برای انجام کار اش به هر دزد و رشورتخور و مختلس و عوام فریب مدال میدهد نه به کسانی که در دفاع از کشور در مقابل طالبان ایستادگی کرده و استوار به کار اش است /

>>>   ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ 99% ﭘﺸﺘﻮﻥ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻗﺒﺎﻳﻞ 100% ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺤﻞ 90% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ 80% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ 50% ﻭﺭﺩﻛﻲ 30 % ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭاﻝ ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ ﺩﻳﮕﺮ اﻗﻮاﻡ
ﻭﺯارﺕ اﻃﻼﻋﺎﺕ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 70% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ 100 % ﺑﺴﻮﻱ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮاﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﻧﻆﺎﻣﻲ و ﻗﻮﻣﻲ و ﻧﻆﺎﻡ ﺭا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺤﺼﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ 85 % ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯﺭاﺕ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ 60% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﺭ و اﻣﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 80 % ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺷﻬﺪاﻱ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ 79 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ
ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﻜﺸﺎﻑ ﺩﻫﺎﺕ 69 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ 70 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺷﺎﺭﻭاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻣﺤﻤﻜﻪ 95 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺛﺎﺭﻧﻮاﻟﻲ 80 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺭﮒ 100% ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺯ 36 ﻭاﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 25 ﻭاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ ﻟﻮا و ﻗﻮﻝ اﺭﺩﻭ ﻫﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺳﻔﺎﺭﺗﻬﺎ و ﻗﻨﺴﻮﻟﮕﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ 89% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ اﻣﻨﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻫﻤﻪ 90% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺩﺭ ﺭاﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺭﻳﺎﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺴﻮﻱ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﺎ ﻓﻌﻠﻦ 65 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺯﺭاﻋﺖ 89% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ اﺳﺖ, ﭼﻮﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ, ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ و ﺳﺎﺣﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ,,
ﻟﻂﻔﻦ ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ اﺵ ﺭا ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﭼﺸﻢ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻥ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ,,

>>>   مدال به خاطر سهم مسکینیار از گمرک ننگرهار ! شرم آور است هم برای مدال دادنی و هم برای مدال گرفتنی؟

>>>   جناب رئیس مجلس سنا واکلیل حکیمی پول های معاشات سال 96 متقاعدین دربدرراچی کردید دربدرشوید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است