فراز و فرود سیاستمدارترین چهره شمال
عطا محمد که سقوط سیاسی و اجتماعی جنرال دوستم توسط ارگ را به چشم دید، با دوراندیشی که در متحد شدن با معاون اول ریاست جمهوری و محقق نشان داد خود را ایمن در برابر تهدید و دسیسه های ارگ کرد 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۴۴    ۱۳۹۶/۸/۹ کد خبر: 140870 منبع: پرینت

عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ عازم هرات گردید و مورد استقبال اسماعیل خان قرار گرفت. وی قرار است در جمع مردم هرات سخنرانی کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper، رهبران قدرتمند اقوام مختلف که سال ها در ساختار سیاسی افغانستان نقش پررنگی داشته اند پس از کنفرانس بن در دوران جدید با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده اند اما رییس جمهور هایی که برای افغانستان در حمایت مستقیم امریکا به قدرت رسیدند از میان چهره هایی جدید و بدون دخالت مستقیم در جنگ هایی داخلی انتخاب شد.

از میان فرماندهان جهادی که نام وی گره خورده با منطقه استراتژیک شمال است، عطا محمد نوری می باشد که با تمامی قدرت در کنار امتیاز سیاستمداری بر ولایت بلخ حکمرانی می کند که هیچ گاه اجازه نداد رقبا و دشمنان دیرینه به این ولایت مهم دست یابند.

اما تقابل سیاسی وی با اشرف غنی در حکومت وحدت ملی از زورآزمایی های سیاسی گرفته تا جنجال های توافق و روابط سرد به خود رنگ نبردهای رودرو گرفته است، شمالی که حتی در دوران حاکمیت طالبان به منطقه مقاومت معروف بود اکنون سرزمین تاخ و تاز گروه های تروریستی شده که با جنایت های تکان دهنده سعی در شکستن سد خیزش های مردمی دارند.

در این میان، بلخ طی شانزده سالی که در ولایت عطا محمد قرار داشت به قطب اقتصادی بدل شد که سازندگی و شکوفایی را بیش از کابل به چشم دید اما در میانه ناامنی های طالب و داعش در هماهنگی درون حکومتی، این ولایت نیز در آستانه جنگ به سر می برد که می تواند برای عطا محمد نور به مانند سقوط باشد.

والی بلخی که در تمامی دسیسه های حکومت کرزی و غنی پیروز میدان بوده و هیچ گاه همچون مقام های قدرتمند مغلوب امتیاز نشد را می توان سیاستمدار ترین چهره افغانستان دانست.

عطا محمد نور که سقوط سیاسی و اجتماعی جنرال دوستم را توسط ارگ به چشم دید و شاهد دورمانده تمامی مقام های اقوامی جز پشتون از صحنه سیاسی بود با دوراندیشی که در متحد شدن با معاون اول ریاست جمهوری و محمد محقق نشان داد خود را ایمن در برابر تهدید و دسیسه ای ارگ کرد.

اگر وی در برابر اتهام ایشچی پس از ایتلاف نجات در موضع حمایتی از دوستم قرار گرفت نتیجه را در پرونده ای علیه خود دید، مهمند که با تلاش های ارگ قرار بود ایشچی دوم برای والی بلخ شود قبل از تبدیل شدن به خطر از صحنه رانده شد.

در همین راستا، عطا محمد نور نیز به مانند دیگر مقام های بلندپایه حکومت بدون دست داشتن در فساد، زدو بندهایی سیاسی و منافع شخصی و تباری نمی توانست به چنین ثروت و قدرتی دست یابد زیرا در یک نظام فاسد است که تنها فاسد پیشگاه زمینه بقا پیدا می کنند.

حال که تمامی دولتمردان و مقام ها درگیر با فساد هستند، ارگ نمی تواند چنین پرونده هایی را در برابر والی بلخ قرار دهد و مهمند همان مهره سوخته ای بود که بیشتر به زیان ارگ تمام شد تا آنکه به مانند ایشچی سودآور باشد.

والی بلخ با اشراف کامل به سیاست دسیسه و توطیه ارگ با رهبری متحد شد که اگر در سیاست منزوی اما قدرتمند ترین رهبر میدان های جنگی است که نفوذ زیادی در میان قوم ازبک داردو سدی که عطا محمد نور توسط ایتلاف نجات برای مقابله با توطیه های ارگ ایجاد کرد نشات گرفته از سیاستمداری وی در روزگاری بی اعتمادی و کنارزدن ها می باشد.

هرچند والی بلخ نیز به مانند دیگر رهبران همواره منافع شخصی و قومیتی را بر منافع ملی ترجیج داده و اتحاد وی با دوستم و محقق تنها به دلیل تشکیل جبهه قوی در برابر ارگ می باشد اما در ناامن شدن بلخ و یا سقوط سیاسی وی نه تنها باید فاتحه شمال را خواند بلکه برای ثبات حکومت خطر آفرین است.

رهبران و فرماندهان دوران جهاد را می توان تنها مخالفان سیاست مصلحت اندیشی حکومت با طالبان دانست و جبهه ای که همچنان بر مقابله با گروه های تروریستی پافشاری می کند و برهمین اساس برکناری های گروهی چنین مقام های از سوی اشرف غنی توجیه ای برای سیاست پشتونیزم کردن افغانستان است.

زمانیکه رییس جمهور در برابر تمامی جنایت های طالبان هیچ گاه این گروه را دشمن خطاب نکرد و به عنوان ذخیره های قومی سعی در بقای آنان دارد تنها راه پیش روی رهبران شمال مقابله با سیاست ارگ است و اتحادی هرچند ناهمگون اما بر اساس مصلحتی برای دیگر اقوام.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عطامحمد نور
اسماعیل خان
نظرات بینندگان:

>>>   عطا به هرات رفت تا بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری از حالا حمایت اسماعیل خان را داشته باشد.
شیرین از کابل

>>>   حق خود را إز دهان شير بايد گرفت ، نمى دانم غنى امريكايى از كجا پيدا شد ، بلاى جان مردم شد.

>>>   تاجک ها هر کدام مشکلات خودرا دارند مشکل عمومی وکلی همه این بود که به جناب عبدالله که انهم از پشتون تبار ها بود باور نمودند وبه او اعتماد بیجا کردند تا بلاخره او همه امتیازات وحقوق حقه ای تاجک را به اقای غین وجانکیری مفت ورایگان هدیه داد در طول کمتر از بیست سال عده ای از برادران ما بدون مشوره با احدی خود در پی امتیاز گیری ومقام ومنزلت برامدند وبه احدی حق قایل نشدندواز یک ولسوالی سه وزیر کلیدی وهمه کرسی های غلامی را تصاحب نمودند وهمه انواع فساد واختلاص را به راه انداختند وملییارد ها دالر به نفع منطقه ومردم خود کمای کردند بالمقابل همه خاموش وساکت بود احدی به احترام روحانیت قهرمان ملی اعتراض نکرد ودر برابرشان لب نگشود انها نیز بی انصافی وانحصار طلبی وجفا را به حد اعلایش رسانیدند ودیگران را در شمار انسان نمی اوردند وبه این باور بودند اگر ما نباشیم هیچ کسی دیگری بوده نمیتواندبلاخره این مشت باز گردید واقای نور باثبات رسانید که ادعای انها توخالی وبی محتوا بوده هرکه قدعلم نماید واستقامت ورزدمیتواند دعوی حق کند حال این که چیزی برایش میرسد ویاخیر موضوع علیحده است
منتها از زیاده روی هاو طماع بودن عده ای انهم باسم یک ملیت بزرگ وبا عظمت کار خطا بوده امید انها ازین انعزال وتنهای درس بگیرندوبعد ازین دیگران را نیز در شمار انسان بانگارند انها یک چیز را باشتباه گرفته بودند نمیدانستند که این استقبال مردم از دو شخصیت بزرگوار {احمد شاه مسعود ومارشال صاحب فهیم}بخاطر خود انها وبه احترام انها بود نه از اسم یک منطقه ومحل کوچک در اینده نیز کسی با انهامخالفت نخواهد ورزید وبه اندوخته های ایشان چشم ندوخته انچه ماهم داریم از انها باشد به یک شرط که از ما پیش پیش نروند برادروار ومساویانه حرکت کنند
زیدالله بیگ
حق خود را إز دهان شير بايد گرفت ، نمى دانم غنى امريكايى از كجا پيدا شد ، بلاى جان مردم شد.

>>>   تاجک ها هر کدام مشکلات خودرا دارند مشکل عمومی وکلی همه این بود که به جناب عبدالله که انهم از پشتون تبار ها بود باور نمودند وبه او اعتماد بیجا کردند تا بلاخره او همه امتیازات وحقوق حقه ای تاجک را به اقای غین وجانکیری مفت ورایگان هدیه داد در طول کمتر از بیست سال عده ای از برادران ما بدون مشوره با احدی خود در پی امتیاز گیری ومقام ومنزلت برامدند وبه احدی حق قایل نشدندواز یک ولسوالی سه وزیر کلیدی وهمه کرسی های غلامی را تصاحب نمودند وهمه انواع فساد واختلاص را به راه انداختند وملییارد ها دالر به نفع منطقه ومردم خود کمای کردند بالمقابل همه خاموش وساکت بود احدی به احترام روحانیت قهرمان ملی اعتراض نکرد ودر برابرشان لب نگشود انها نیز بی انصافی وانحصار طلبی وجفا را به حد اعلایش رسانیدند ودیگران را در شمار انسان نمی اوردند وبه این باور بودند اگر ما نباشیم هیچ کسی دیگری بوده نمیتواندبلاخره این مشت باز گردید واقای نور باثبات رسانید که ادعای انها توخالی وبی محتوا بوده هرکه قدعلم نماید واستقامت ورزدمیتواند دعوی حق کند حال این که چیزی برایش میرسد ویاخیر موضوع علیحده است
منتها از زیاده روی هاو طماع بودن عده ای انهم باسم یک ملیت بزرگ وبا عظمت کار خطا بوده امید انها ازین انعزال وتنهای درس بگیرندوبعد ازین دیگران را نیز در شمار انسان بانگارند انها یک چیز را باشتباه گرفته بودند نمیدانستند که این استقبال مردم از دو شخصیت بزرگوار {احمد شاه مسعود ومارشال صاحب فهیم}بخاطر خود انها وبه احترام انها بود نه از اسم یک منطقه ومحل کوچک در اینده نیز کسی با انهامخالفت نخواهد ورزید وبه اندوخته های ایشان چشم ندوخته انچه ماهم داریم از انها باشد به یک شرط که از ما پیش پیش نروند برادروار ومساویانه حرکت کنند
زیدالله بیگ

>>>   ارشدترین سران جمعیت و جبهه مقاومت . ربانی . فهیم . سید خیلی. جنرال داود. سید مصطفی کاظمی. شاه جهان نوری درطول پانزده سال اخیر توسط کرزی. اتمر ترور شد. بعضی از سران جمعیت مشل اسمعیل خان مغلوب وعده های چرب ارگ و خانه نشین شد. و عبدالله به گفته خودش مغلوب کیک و کولوچه های خوشمزه ارگ شد .و سیاستمداران پشتون بطور زیرکانه توانستند در طول پانزده سال به تمرکز قدرت بیفزایند و رقیبان سیاسی غیر پشتون را کنار بزنند. سوال اساسی این است که ایا عطا محمدنور میتواند در مقابل بازیهای خطرناک ارگ تاب بیاورد و مغلوب بازیهای ارگ نشود؟

>>>   اگر اشرف غنی درپهلوی دوحکومت موازی حکو مت سوم را سهم بدهد نفرین برآن باید به ناتوانی خود به مردم اعتراف نموده استعفا دهد.

>>>   اعلاميه جمعيت به نوعى تاييد بر اين است كه ريس فعلى نهاد رياست اجرايه كم اورده و استاد عطا رسماً از ادرس نهاد رياست اجرايه و همه انهايكه راى داده اند با ارگ مذاكره ميكند.
حالا سؤالى كه پيش مى ايد اين است كه اگر استاد عطا در مذاكرات اش شكست خورد و بجز مقامات و پست هاى دولتى كه در هـر صورتى بايد به عده يى داده شود، در قسمت اجراى توافق كه سرنوشت ساز و عمده ترين هدف مردم است پيشرفت حاصل نشد، چى بايد بكند؟
به عقيده من اگر سران كه از نمايندگى مردم با ارگ چانه ميزنند معامله نكنند، ارگ با چالش بزرگ روبرو است . براى استاد همه توصيه ميشود كه با تقويه روابط اش با جنبش هاى ازاد تازه تأسيس يافته مانند روشنايى و همچنان ازبيك ها، مشوره با مردم از موقعيت بوجود امده استفاده اعظم را نماييد و با جديت و قاطعيت مسله عدالت اجتماعى و تغير نظام را پى گيرى نمايند. مردم كه همه عضو جمعيت يا وحدت اسلامى نيستند جز با اجراى عدالت و تغير ساختار دولت و تغير قانون اساسى به اهداف حق طلبانه شان نخواهند رسيد!

>>>   عاقبت معلم عطا بخیر.خواب های کلان باعث نابودی آن خواهد شد.پای خود را به اندازه گلیم خود دراز کند.مرچه که گمی آن بیا ید، بال میکشد. عاقبتش بخیر.
قدیر از بلخ.

>>>   اقای نور ازین کار چه نفعی خواهد برد هیچ چون هدف اساسی ارگ خورد کردن است نه امتیاز دادن شاید برای مدمتی با هم بازی یک قدم پیش یک قدم پس را ادامه دهند اما مطمئین باشد که جز پذیرفتن شکست حتمی چیزی نصیبش نخواهد شد با...

>>>   عبدالله عبدالله عبدالله نتوانست حقوق مجاهدین جمعیت را از اشرف غنی بگیرد اما استاد عطا با دستان پر از ارگ برآمد وبه شمال رفت زنده باد عطا !!!!
نتایجش در نوروز 1398 اعلان میشود
ر

>>>   گفته بودم وتکرار میکنم که نور خطا رفت غنی از بدو رابطه فریب را در نظر داشت حالا نوبت نور است که دل دوستم رابقپد وصادقانه در پهلویش قرار بگیرد.م.ا.کابل

>>>   کارنیک وپسندیده.
ع

>>>   آقای غنی همه را بازی داد.
ع

>>>   سياست پدر و مادر نه دارد.

>>>   اقای نور در شرایط فعلی هچ کاری کرده نمیتواند کا ری که کرده می تواند فقط حفظ دارای های باد اورده است و از ثر وت های بدست اورده امکان این و جود ندارد که صرف نظر نماید دلبستگی به این حرف های پوچ معنی ندارد.

>>>   ما نباید در حد جهاد فکرکنیم ما باید درحد راه های پیشرفت و استعمال تکنولوژی که ما را به انکشاف برساند فکر کنیم و قومیت را با.... و زبان را با منطقه تداخل دادن راه را دور ساخته ما را به اهداف انسانی ما نمیرساند واگر قانع نیستیم باید از راه های مدتی برای اعمال اهداف خود پافشاری کنیم ما خسته ایم جنگ را تجربه کردیم مرگ بر جنگ بیایید راه رسیدن به صلح را تجربه کنیم های مردم های رئیس جمهور و های اراکین ما را کمک کنید تا از گرسنه گی نمیریم و بدام تروریستان نیفتیم . های کمک
الیاس

>>>   دشمن اگر برادرت هم باشد دشمن است٬ هیچ وقت ترحم نمیکند٬ موقع اش را دیده در مسیر را و یا با زهر سر دسترخوان از بین میبرد.
به هوش بیایید و هر چه عاجل کنارهم امده برای انتخابات اینده امادگی قوی داشته باشید.

>>>   تاجيكان بايد به وحدت بينديشند نه اين كه خود را در محور حوزه هاى كوچك محلى تعريف و زندانى كنند، اين درست هدف اساسى قبيله گرايان حاكم است كه مى كوشند تا تاجيكان را تكه و پارچه كنند و آن ها را دچار پراگندگى سازند. همه بايد به اقتدار فكر كرد نه به پست هاى حكومتى كه جز فرمانبرى چيزى ديگرى حاصل نخواهد داشت .

>>>   خطاب به آن تاجیک هاییکه هنوز هم گوسفند مانده اند
او گوسفندان آنهاییکه جرات ندارند که از هویت خود دفاع نمایند جرات ندارند که خود شانرا تاجیک بگویند چطور میتوانند از حقوق من و تو دفاع نمایند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

>>>   براستی که رئیس صاحب جمهور متفکر است ببینید همه را بین هم انداخت عطارا با ضیا امرالله رابا عبسم الله اسمعیل رابا ربانی حالا هرکدام براه خود ومخالف دیگری روان است نقطه ضعف آنها حساب های بانکی شان همان پول های حرام است که در بانک های دبی انگلیس ذخیره کرده اند
ر

>>>   تفرقه بین تاجکها یعنی چی تاجک تکدار افغانستان است.
وقتیکه تکداری مملک در دست دزدان بود هیچ کدام شکایت وجود نداشت در ارګ بالای خر سیب و کچالو فروخته میشد تاجکها خوش بودند حالا که ساحه حکومت وسیع شده روان رو به انسانیت است مسله تاجکبازی را چند دزد روی دست ګرفته است. بنام شرم چیزی دارید یاخیر.
شیر بلوچ.

>>>   تیم کاری اشرف غنی خوب برنامه منظم و در عین حال را به پیش می برند که تاجیکها را آرام،آرام یکی بعد دیگرش در مقعد شان چوبک زده و نام شان را کشکش خان گذاشته بهمین اسلوب به ذباله دانی باندازد. این را میکویند مفز متفکر و نیرنگ و زرنگی لغمانی .

>>>   چنگ بزنید به ریسمان خداوندی و تفرقه را در بین تان جا ندهید

>>>   نبشته از یما سیاووش
بسم تعالی
درود بر ملت غیور خراسان بزرگ؛
درد همه ما تبعیض و حذف سیستماتیک است.
مگر ما(تاجیک،هزاره،اوزبیک،ترکمن،بلوچ، پشه یی...) چه کم داریم که در مقابل قوم کوچک تروریست پرور کم بیاریم و این همه داد و فغان سر دهیم؟
این همه"شهید حبیب الله کلکانی، شهید مزاری، شهید مسعود، شهید ربانی، شهید کاظمی، شهید سیدخیلی، شهید داوود، شهید..." را کی ها کشتند؟
مارشال فهیم را کی ها زهر دادند؟
کی ها به زور ما را افغان میسازند؟
کی ها به تظاهرات ما انتحاری می کنند؟
کی ها تقلب می کنند؟
کی ها انتحار و انفجار می کنند؟
طالب کیست؟
داعش کیست؟
حقانی کیست؟
هزاره کش کیست؟
علیه جنرال دوستم کی دسیسه ساخت؟
پدرام را کی به مرگ تهدید کرد؟
مگر نماینده های پشتون در مجلس نمایندگان نگفتند که تاجیک به تاجیکستان اوزبیک به اوزبیکستان و هزاره هم به گورستان بروید افغانستان از پشتون ها است.؟
بیایید دست به دست هم داده در مقابل تبعیض یک مشت واحد شویم.
به والله قسم که هزار سال دیگر هم تحمل کنید شما مهاجر خطاب می شوید و پشتون های پاکستان عزیزتر از شما خواهد بود.
به حرف چند تن افراد انگشت نشان که از طرف قبیله در مقابل پول و مقام خریده شده اند و صدای عدالتخواهی شما به نفع آنها نیست گوش ندهید.
لایک و کامنت و فحش و دشنام بی معنی تان دردی را درمان نمیکند از همه شما خواهش میکنم این پیام را شریک سازید تا ملت ما بیدار شوند.
یما سیاووش

>>>   عطا محمد نور يك إنسان عاقل و با هوش است با لين چال ها فريب نه ميخورد

>>>   عطا محمد نور یک گژدم است

>>>   هوشیاری عطا محمد دگر جای شک و تردید نیست در جریان یک هفته چند صد نفر در داخل قل اردو خلع صلاع میشوند و بعد در روز جمعه به شهادت میرسند. این خود نمونه عقلانیت است و معامله و مصلحت خداوند طعم این سوگواری را به رود ترین فرصت به شما بچشاند آمین یا رب العالمین.

>>>   محمد اکرام اندیشمند
گروه طالبان، کُشتار مسجد قول اردوی 209 شاهین را در ولایت بلخ بدوش گرفتند. تحریک اسلامی طالبان با حمله بر مسجد و کُشتار نماز گزاران مسلمان و پذیرش این حمله نشان دادند و ثابت ساختند که یک گروه نامسلمان، سفاک و وحشی هستند. کسانی که در داخل نظام حاکم سیاسی و در درون دولت این ددمنشان خون ریز و نامسلمان را به عنوان گروه سیاسی می شناسند و از آن ها حمایت می کنند، نامسلمان تر، سفاک تر و وحشی تر از این گروه تروریستی بی فرهنگ و ضد مدنیت هستند.

>>>   کارنیک وپسندیده .
ع

>>>   تاجیکان را قوم های 5 شیر برباد داد.
بدخشانی

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، و غیره باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتواند برضد تمامیت خواهی پشتون ایستادگی کنند۰
این نکته حیاتی را نمیشود با جنگ و گلایه ویا رویه منفی بالمثل به یکدیگر آموخت۰ درینجا ازخودگزری، تحمل، و ایثار کار است۰

>>>   بازي هاي اخير نشان داد كه استاد عطا يك ادمك برفي بود و از سياست چيزي نميداند بنأ اول بايد ميدانست كه پوست ولايت بلخ از ٥٠٪‏ تيم است كه در ري ان داكتر عبدالله مجاهد دانا و رهبر دلسوز مردم در رس ان است و حالا ميتواند يك شخص كار فهم و فهميده را در جاي استاد عطا معرفي كند و دوم دوم استاد بايد بداند كه غني انقدر لوده نيست كه هم به او ببخشيد و هم با عبدالله نيم كند حتي در اخير وقتي غني متوجه شد كه اخمد ضيا هم سهم از غني گرفته و خود در كنار داكتر عبدالله است بنأ او را عزل كرد و فكر كنم كه أوراق احمد ضيا هم روي ميز است تا بجاي عطا به حيث والي بلخ مقرر شود

>>>   در طول تاریخ شما پاچاهی کلکانی صاحب را در تاریخ خوانده اید که در وقت ان در ارگ ریاست جمهوری قمار زده می شد ختی در روزهای جمعه بودنه بارزس میشد .
اگر کدام عسکر ان از دوکاندان سودا می گرفت و دوکاندار پول خود را می خواست ان دوکاندار را میکشتند و می گفتد که تو هو کافر شدی در دین امان الله هستی در حالیکه یگانه شاه و قهرمان غازی و ازادی امان لله خان بود .

>>>   عطا اینقدر ... کرده وبلخ را شخصی ساخته و مردم بلخ را غلام دایمی خود ساخته است. که فعلا این غلامان بدون اجازه عطا تشنلب رفته نمیتواند. چطور عطا از این مقام استعفا نماید. ولی اګر یک حکومت قانونی و اسلامی باشد عطا بدون محکمه باید اعدام شود.

>>>   به افتخار به شخصیت والای نور وباقدر دانی از زحمات و فداکاری هایش در اعمار وابادانی ان سامان تعلیق جزئی دارم که امید مورد پسند عزیزان باشد
هر انسان وهر شخصیت بارز در کشور دوست و دشمن دارد عده ای به توصیف ومجد او می پردازند وکسانی هم هستند که روی علل گوناگون با اومخالفت می ورزد این موضوع جای نقاش نیست اما خوب انست که هوا داران وطرفدارانش زیاد باشد ومردم وملتش اورا دوست بدارندازین قماش اشخاص در کشور ما تعداد انگشت شماری اند ومعلوم است که جا گرفتن در قلب مردم کار اسانی نیست در پهلوی مواهب الهی قابلیت های شخص هم رول بسزادارد اما ثروت ومحبت ان تا زمانی به درد انسان میخورد که جانش در خطر نباشد وجاهای امنی وجود دارد وطریقه های خاصی موجود است که انسان میتواند دارای هایش را حفظ وازان مستفید گردد ولی اگر این ثروت وقدرت برای بهبود وضع مردم ومنطقه ویا وسیله ای برای عمران وابادانی کشور بوده باشد درانصورت طرف قدرت در همینجا با قبول هرنوع خطرات باقی بماند ودر خدمت حزب ومردم و منطقه باشد ستودنی وقابل توصیف است همه ای ما وشما دیده ایم هنگامیکه جان انسان در معرض خطر قرار میگیرد ارباب دولت همه چیز را رها نموده تنها جانش را نجات میدهد
ایا راستی عطا محمد نور صاحب ملیونها دالر است ؟ بلی خود اونیز در مصاحبه ای در بی بی سی اظهار داشت بلی او یک مقدار پول دارد اما نه باندازه ای تبایغات رسانه ها ومردم و نه از امروز بلکه از سی سال بدینسو تنظیم واعاشه واباته ای ده ها هزار مجاهد وسرباز که به همرایش بوده از طریق های متعددی تمویل میشده است ودر همین مدت یک مقدار ان ذخیره گردیده در نزدش نه بعنوان پول شخصی بلکه به حیث دارای های ملی وتنظیمی در نزدش است اگراین امکانات را نمیداشت اورا خیلی پیش نر از امروز از صحنه دور میساختند ودر مضیقه ای اقتصادی گرفتار نموده استقلال وازادی فکریش را ضعیف میساختند بلی در پهلوی این اموال ملی وحزبی ایشان شخصا هم در کار های تجاری بصورت غیر مستقیم از طریق شرکای تجاریش مبادرت می ورزد که این سرمایه نظر به اظهاراتش بیش از پنج ملیون دالر نیست که خود ودوست های نزدیکش ازان استفاده مینمایند وقسم بخدا که من عملا دیده ام که به یکی از دوست هایش که بسیار محتاج بود مبلغ بیش از سه صد هزار دالر کمک نموده است
بهرصورت بسیاری هستند که ده چند اقای نور پول دارند مانند جمعه خان همدرد وفاروق وردک وزاخیل وال وکرزی و... اماهیچ کسی از انها ذکر بعمل نمی اورد فقط تمام فوکس کامره های مغرضین بجانب اقای نور نشانه رفته ودانسته وندانسته هر کس وناکس ازان انتقاد بعمل می اورد از همین جاست که میگویند { کس از جور وظلم زبان ها نرست اگر ..... } چند صفت مردانگی به ایشان دیده میشود که بسیاری ها ان را ندارند اول ناموس داری خوب در همه ادوار زندگیش دوم رفاقت وپاسداری دوستی ووفا به عهد و ثبات وپامردیش محبت به وطن از جمله صفت های بارزی است که علاوه بردیگران ایشان نیز دارا میباشند چشم بخیل کور اینجانب که با انها مبارزه وجهاد را یکجا شروع نموده بودم وتمام ادوار زندگیش را مطالعه مینمایم به همه ای این داشته هاشان حسد ندارم ولی غبطه میخورم وتمام این برجستگی هارا که خداوند برایش موهبت نموده تبریک عرض مینمایم
ابو خدیجه

>>>   بـــخــاطـــر بنـــدر حـیـرتان ! جانش را بگبیرید اما حیرتان را از او نگیرید ! ونیز بخاطر اینکه در دیگر ولایات کسی اورا قبول نمیکند
وقتی مردم عکس های سابقش زمانیکه درغار ها با یک متر ریش زندگی میکرد ببینند ونکتائی فعلی اش را ببینند واز سرمایه حرامش که از طریق نامشروع بدست آورده آگاه شوند اورا درولایت خود نمیگذارند
@

>>>   تاجيك ها هميشه از پشت خنجر خورده اند ولى هميشه قلب بزرگ و اغوش باز داشته اند . هر كى اين توطيه را برنامه ريزى كرده بود توانست دوستم را از حمايت تاجيكان خلع كند!
اگر كار اتاق فكر جنبش بود باز هم اشتباه راهبردى را مرتكب شدند!
اثرات و پست لرزه هاي اين اشتباه و توطيه بعداً حس خواهد شد!
مگر اينكه فرهمند ريس دفتر معاون ريس جمهور ، و همچنان ته اينچ محاكمه شوند و دوستم معذرت بخواهد و به قربانيان وحشت مليشه هاى خود غرامت بپردازد!

>>>   دو کار را تاجیکان بکنند اول با همتباران آرایی پشتون خود کنار بیایند چون دیگران از صداقت تاجیکان و اختلافات دو قبیله آریایی پشتون تاجیک زیاد استفاده کردن و برای دیگران هم فهمنده شوه در خاک تاجیکان خواب والی شدن را نبینید چی ناقلین تورک باشه یا حتی پشتون که آریایی خود ماست!!!!!

>>>   اگر تاجیک ها متحد باشند یقینا که محتاج به همراهی هیچ قومی نخواهند شد چرا که در حدود پنجاه فیصد از نفوس افغانسان را تشکیل میدهند
در هیاهوی که ازبک ها بخاطر عکس دوستم براه انداختند و جند تن را کشته و زخمی ساختند یقینا که حمایت تاجیکان را از دست دادند حالا وقتش رسیده که پشتونها با ازبک و ترکمن تصفیه حساب کند

>>>   در مظاهره تبسم همه تاجک ها سهم گرفت در موضوع جلریز همه تاجک صدا بلند کرد امیدوارم بعد از این هیچ تاجک بخاطر دیگر ها وقت گذرانی نکند

>>>   همانگونه که احمدشاه مسعود خط قرمز ماست؛ عطامحمد نور هم خط قرمز ما میباشد!
عکس ژنرال دوستم توسط افراد معلوم الحال در مزار شریف برای نفاق افکنی میان تاجیکان و ازبک ها پایان شد ولی توسط والی مدبر بلخ دوباره نصب گردید و نمایندگان ازبک تبار برای پایگاه قومی سازی و چاق کردن دشمن مشترک مان عکس های احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور را پایان کردند که مرتکب یک اشتباه نابخشودنی گردیدند ولی عکس های قهرمان ملی کشور هم خوشبختانه نصب گردیدند و گپ شد تمام و حالا اگر گروهی برای امتیاز طلبی، غارت و کله خامی بخواهد به استاد عطا بتازد باز در این صورت استاد عطا تنها نخواهد بود و از اسپین بولدک قندهار تا پامیر بدخشان و از دل بامیان تا تا دل جوزجان مردم به پا خواهند ایستاد و این گروهک های نفاق افکن را نابود خواهیم کرد

>>>   وضعيت نسل سوم هموطنان ازبيك بعد از نزديك به چهل سال رهبرى يك نَفَر بر اين قوم واقعاً تاسف بار است. أينهاى كه امروز چندين انسان بيگناه را به جرم حق طلبى و اعتراض علي ظلم و تعصب محلى كشتند و زخمى ساختند، توليد و زايده رهبرى ناقص سياسيون ازبيك است. اينها بايد دوكتوران، حقوق دانان، سفيران، تحليل گران، كارشناسان ... ميبودند. اما اينها با پنجاه سال پيش تفاوتى نكرده اند. فرق بين اين جماعت اوباش و انتحاريون طالب فقط در برداشت ودليل شان براى كشتن است. طالب به نام دين مى كشد و اينها به نام قوم و رهبر سياسى.
ايا ازبيك هاى تحصيل كرده و چيز فهم كه چهل سال قبل و قبل از سر كشيدن قومندان غند قومى بنام دوستم ، اگر رهبرى اين قوم را ميداشت باز هم اين جوانان يك مشت ادم كش بار مى امدند؟

>>>   والي فرزانه ي بلخ
تنها نيست، مردمش در كنارش خواهند بود.

>>>   خدا از تحصيل كرده اش نجات بدهد تان انقدر كله خام و نفهم كه چي بگويم يك نمونه بارز اش افسران اين قشر در ارتش هستند نه كادري شان ادم است نه غير كادري شان فقط و فقط قلدنگ بلدنگ

>>>   سند محرم: رابطه اخوانی‌ها با امریکا در دوران ظاهرشاه
اشاره: منهاج الدین گهیز گرداننده جریدۀ (گهیز) در زمان ظاهر شاه ترور شد. شاید معراج الدین نام که هم قافیۀ نام منهاج الدین نیز است؛ یا همان منهاج الدین است یا آن که فردی است نزدیک به خانواده منهاج یا محفل «جوانان مسلمان»
تصور غالب اینست که رهبران و باندهای اخوانی افغانستان در جریان جنگ مقاومت ضدروسی به پای امریکا و سی.آی.ای افتیدند. اما بر اساس اسناد محرم سفارت امریکا در کابل که دیگر از رده‌بندی خارج شده اند، یکی از رهبران جریان «اخوان‌المسلمین» به نام معراج‌الدین ذهیب (فاروق) اوایل ۱۹۷۲ در دوران ظاهرشاه بارها با مقامات سفارت امریکا در کابل تماس گرفته زیرنام داشتن «اهداف مشترک علیه کمونیزم» خواهان کمک مالی شده است.
این سند چهار صفحه‌ای گزارش دیدارها با معراج‌الدین است که به تاریخ ۱۳ جون ۱۹۷۲ (۲۳ جوزای ۱۳۵۰) از سوی سفارت امریکا در کابل به وزارت خارجه آن کشور مخابره شده است. در سند علاوه بر درج جریان چندین دیدار، شرحی از زندگی معراج‌الدین آمده که او را یکی از فعالان جریان «جوانان مسلمان» نامیده که در گردهمایی‌های آن سخنرانی می‌کند و چند بار زندانی شده است.در بخشی از سند جریان ملاقات چنین شرح داده شده است:
«بعد از اینکه به تفصیل فعالیت‌های ضدکمونیستی گروهش را بازگو نمود او به اصل نکته رسید: با تقدیر از خدمات باارزشی که گروه او علیه شوروی و کمونیزم ارائه می‌دارد، آیا ایالات متحده می‌تواند روی تمویل مالی یک چاپخانه برای آنان غور نماید؟ .... او نتیجه‌گیری نمود که ایالات متحده باید با گروه او همکاری نماید چون مسلمانان واقعی و امریکایی‌ها هردو در جنگ علیه یک ایدئولوژی که شدیدا در ضدیت با شیوه زندگی ماست اهداف مشترک دارند. او توضیحات داد که گروهش پول کافی ندارد که روزنامه‌ای را تمویل کند و آنان بیشتر محدود به پخش ورقه‌های تایپی و میموگراف شده اند. او گفت که هفته‌نامه های شخصی با افکار مذهبی (گهیز و ندای حق) ممکن در مواقعی مقالاتی نشر کنند، اما هیچکدام متحد قابل اطمینان گروه او به شمار نمی‌روند.»
معراج‌الدین برای جلب توجه امریکا، از فعالیت‌های تروریستی «جوانان مسلمان» علیه کمونیست‌ها نیز یادآوری نموده در ضمن گفته است که آنان مسئول قتل چهار فرد چپی در میترلام لغمان بودند که در ارتباط به آن چند تن گرفتار شده اند
ر

>>>   دوستم از ملیشه های سابق داکتر نجیب که با شعار سرش از من و مال و ناموسش از شما جنگ را در جنوب آغاز کرد و جنایات ناموسی و وحشتناک دوران نجیب را رقم زد امروز به عوض معذرت از خانواده های قربانیان تاجیکان فاریاب، هشدار نامه را پخش کرده است.
حکومتی که معاون اولش بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد و از عملکرد وحشیانه افرادش حمایت کند باید سرنگون شود.

>>>   اي نمك حرام
روزگارى بود تاجيك ها يكى از حاميان سرسخت دوستم بودند. چون انها را اقوام مظلوم و محروم ميدانستند.
، قدرت دوستم در زمان نجيب نيز تا حدى زيادى مديون حمايت تاجيكان پرچمى بود
بعد قتل عام دو هزار تن از سربازان دوستم در خوست جنوبى در يك توطيه خلقى ها، توسط حقانى و حكمتيار، اين تاجيكان بودند كه عليه اين خيانت اعتراض كردند، كه با وجود اطلاعات دقيق از سقوط خوست خلقى ها با فريب دوستمى ها را به كأم مرگ فرستادند در حاليكه اعضايى بيروى سياسى از آنجا زنده امدند و لى سربازان دوستم به شكل فجيع به قتل رسيدند.
براى داد خواهى از مردم ازبيك اين جنرال مؤمن تاجيك بود كه صداى خود و أعراض را بلند كرد و به دوستم جرات دفاع از قوم اش را داد!
نجات دادن دوستم از چنگ طالب و كرزى، اوردن او از تركيه توسط قهرمان ملى موارد ديگر نجات اين بيسواد است!
ما اين خيانت شما را فراموش نمى كنيم!

>>>   شما پتان ها بهتر است به فکر تقسیم قدرت در قندهار جلال آباد پکتیا باشین

>>>   قوماندان عطاشخص بی بندباراست وهمه جای رامیدان
قمارفکرمیکندنمیفامم که چرادولت این شخص راازپست
والی بلخ پس نمیکندهرقدرزمین ومال بیت المال بوداز
طرف خوداین شخص وطرفدارانش چور وچپاول شده
کسانی ازطرفداران این شخص بودندکه یک وقتی نان
صبح وشام برای خوردن نداشت ولی حالا صاحب چند
قواله زمین موترهای لکس هستندپس اگر.والی یک ولایت
این کشوراینقدر زراندوزی وچپاول کرده فکر مقامهای بالایش
رابکنیدکه همه بدبختی وروزبد رااشخاصهای مانند
همین دزدسرگردنه سرمردم زجرکشیده افغانستان آورده
است..
ز ص

>>>   حق پيروز است
كسى كه دعواى رهبرى مليونى را ميكرد، در چند روز گذشته حتا نتوانست يكهزار نَفَر را بسيج كند. به خشونت كشيدن تظاهرات امروز در ولايت فارياب نشان دهنده ضعف و ناتوانى حزب جنبش بود. اعلاميه اخير جنرال عبدالرشيد دوستم مبنى بر توقف تظاهرات، ضعف مديريت اين حزب رابه اثبات رسانيد.
ارواح شهدا شاد باد!

>>>   اگر استاد عطا نور بلخ را رها کند مثل دیگر ولایات مرکز تبادله کلدار پاکستانی و نوکران آن میشود .این توطءیه بزرگ سیاسی دار و دسته اشرفغنی است. برادران ازبک و ترکمن ما باید خیلی هوشیار باشند و عاقلانه فکر کنند ،با پاره نمودن فوتوی جنرال دوستم کدام تاثیری به جنرال نمیکند.

>>>   وقتی یک روزگاری جنبش در مزار شریف بر سر قدرت بود برای دیگران حق حیات نمیدادند واز مخالفین گورستانهای دسته جمعی رجور نموده بودند حال که چند صباحی سرنوشت ولایت بلخ بدست وارثین اصیل این سامان رسیده باز به خواب دیرن ارزوی رسیدن به قدرت مینمایند معمولا کسانیکه همزور وزور برابر باشند باهم بیشترینه ستیزه مینماتیند دیگران که هرقدر حق تللفی نماید کیس نیست اواز مظلومانه بلند نماید فقط تمام هم وغم شان ولایت بلخ است در حالیکه درین ولا همه اقوام حقوق مساوی دارند وچنیدین ریاست از جمله ریاست معارف وزراعت و...توسط اوزبک تبار ها اداره میشود هنوز عطش قدرت خواهی شان فرو ننشسته به فریاد درامده اند ولی نمیگویند و هرگز نمیتوانند بگویند که در کابل چند وزارت به شما داده اند زورشان به قصاب نیرومند نمی رسد بقال ضعیف وناتوان را اذیت مینمایند امید یک اندازه سرعقل امده اتحاد واتفاق منطقوی راحفظ نمایند تا انها هم محفوظ بمانند واینها نیز
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   استاد عطامحمد نور والی و ریس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان خار چشم قومگرایان معتصب از خود راضی وتمام خواه وسد راه چپاولگران وزور مندان و استفاده جویان است انها با دسایس وتوطعه ها ودروغ های شاخدار بدون واقعیت در صدد ان اند تا استاد عطامحمد نور وطندوست ومردم دوست را با شایعات اشکار شان در اذهان مردم بکوبند و این شخصیت بی بدیل را بدنام سازند اما مردم ستمدیده وزجر کشیده ما که شناخت کامل از شخصیت ودرایت وصداقت ومردم داری وطندوستی ان خبر دارند ودر جان هستند این شایعات ودروغ پراگنی های دشمنانه شان کار ساز نبوده بلکه روز تا روز به محبوبیت و افزودی مردم اعم از تاجیک وازبیک وهزاره وپشتون افزوده شده ودر حل پرابلم های محیطی ومنطقوی شان حتی فامیلی شان مشوره میکنند واز مشوره های اقای نور بهره مند میگردند یاوه سرایی ها وکینه توزی ها وخصومت های شخصی یکتعداد محدود که از خدمتگذاری اقای عطامحمد نور در وایت بلخ وتراکم جمعیت بیشتر مردم بدور ان رنج میبرند ودر حراس اند این دروغ بافی ها وعقده گیری های شان کاه بی دانه ی است که حاصل ان جز کور چشمی خود شان چیزی دیگر بدست اورده نمیتوانند.

>>>   لطفا استاد عطا به این چور و چپاول خاتمه دهید که روز حساب امدنی است باز به ملت چی جواب میدهید شما که به عنوان یک شعبده باز تمام اراکین دولت را از خود ساخته اید کلی تاریخ که بدست این قدرت مندان نوشته نمیشود یکی از بزرگان که توسط شما خیلی پذرائی شده بود من در مجلس شاهد بودم که گفت واقعا که استاد عط چور بی حساب نموده است این کارهای شما هیچ ار یاد بلخیان نمی رود خلاصه هر مداری گری که کنید مردم شما را در چهره اصلی تان میشناسد
داد محمد از بلخ باستان

>>>   عطا با استفاده از احساسات قومی مردم تاجیک باز می خواهد که از این قوم شریف افغانستان استفاده ابزاری کرده در قدرت بیماند ولی در حال حاضر از وضعیت اقتصادی بد و شرایط سخت این مردم بی خبر است که مثل سایر اقوام کشور در شرایط بد بی کاری و شرایط بد اقتصادی به سر می برد

>>>   خلاف دموکراسی است آیا حکومت توانای را ندارد عطا محمد را تغیر تبدیل کند اشرف غنی از قانون دموکراسی صحبت لطفا رسیدگی کند تمام دارایی عطا را ضعف کند
احترام احمدی از مزارشریف

>>>   بلاخره آفتاب زیر ابر ها پنهان نمی ماند آبادانی صفحات شمال را خصوصا ولایت بلخ را هیچ وقت به اعطا محمد نور نسبت ندهید تنها چیزی که ولایات شمال را حفظ و سالم نگهداشته اول خداوند و دوم برای این که مردمان این دیار شهر شان را دوست دارند چون ملت این محل نمی خواهند شهر شان به این سادگی خراب بشد

>>>   عبید اغا بسیار با عجله نوشتی که تمایانگر کم معلوماتی شماست اول اینکه اقای نور 15 سال نمیشود والی بلخ میباشند. وی در سال 2004 بحیث والی بلخ تقرر حاصل نمود که پیش از ان دوستم در این ولایت حکمروایی میکرد.
دیگر اینکه شما تنها روی ظواهر پیچیده اید بلخ امروز بلخ 2004 نیست از هر نگاه پیشرفت نموده است سرکهای بلخ همه معیاری است شهرکهای همچنان، صد ها مکتب و دانشگاه در این لایت ساخته شده . مغازه های زیر زمینی که هزاران هموطن ما را مصروف کار ساخته است.
مساله امنیت که از همه مهمتر است در بلخ تامین است
وزیر معارف را مثال داده اید اقای وزیر هنور در وزارت هیچ صلاحیتی ندارند و بیشتر کار ها توسط معینان انوزارت که همه دست نشانده های فاروق وردک است اداره میشود.
اقای نور مانند دیگر بزرگان وطن حتی یک انجوی عادی ندارند تا بگفته شما میلیونها دالر حیف و میل شده باشد. حرفهای زیادی برای نوشتن است اما برایت توصیه میکنم سعی کنید از دایره عقده و کینه بیرون ایید و ملی اندیش باشید و بهرکس تهمت و بتان نبندید. شاد باشید

>>>   در جواب نقیب الله عبید ....
شما اولا چیزهانیکه قطعا به عطای سرپرست مربوط نیست به اونسبت اده ئید ..
مثلا اعمار میدان هوائی بلخ صد درصد ومستقیما ازطرف جرمی تکمیل وبه بهره برداری سال گزشته سپرده شد شما در ظلم وبیدادیکه درمزاربحد طوفان وطغیان رسیده تجاهل عارفانه نمودید ویا چشم پوشی از حقایق کزدید عطای سر پرست یکی از منفورترین عنصریست که تا حال دیده شده عطا در خون ناحق تاذ گلو غرق است وباندهای ادم کش را ترتیبداده وبهرجا وهرکس که خاستهباشد حمله و رمیشوند ومرتکبر قتل وفحشا میگردند عطای بی نور ده سال نه بلکه چهارده سال است که بغارت و.چپاو.ل دست میزند وهنوزقمارخانه کاکایش وپدرش درمزار جاریست واو یک معلم صثنف دوی مزاربود واز صنف شش بحیث بد اخلاق ترد مکتب شده بود اخیرا درشاروالی کاری داشتم دربان گفت کجا میری گفتم دردفتر میروم دربان گفت بعد ازچاشت درهیچ شعبه کسی نیست
این یک حقیقت مسلم است که عطا هیچگاه دردفتر خود دوساعت نبوده است کرزی یزید قرن بیست ویک وخائن خدا عطارا انتخاب نمود تا ملت مزار را به پخته خونش را بگیرد که گرفت به امر عطا صنادیق اعانه روضه شاهولایت را شخصا تصاحب پولهایش را میکند ومورده گاو خانهای مزار شهرت کشوری دارد وازهمه اند پو.ل مورده گاوی میگیرد واین ماجرا را همه فاحشه ها علنا بیان دارند میگویند ما ازمجبو.ری این کار را میکنیم ولی پولش را والی از ما غصپ میکند کسیکه درعمرش یکروزکاتب نبوده چگونه ولایت مزار را کفایت کند واو ازرموزوالیها که ازطرف وزارت داخله گسیل میشود هیچ گونه لیاقت سواد ودانش انرا ندارد درغصثپ زمینهابایکی از وکلای تاشقرغان که پدراین وکیل هم وکیل بود شریک هستند عطا پولهای حرام وخون ملترا درانگلستان ذودوبه دربانکها دوراندارد عطزا هرچند هفته بتاجکستان میرود وجای کلانی دارد وفاحشه های انجا تا سحرگاهان بمی گساری وعش نوش بسر میبرد این عنصر متکبر وخبیث عنقریب مضمحل میشود وما سالهای گزشته این حقیقترا درهمین نشریه محبوب نشر کردیم ولی کسی گوش نکرد تا امرورزعملا ما همه مردم علیه این جابر خودخواه اقدام نمودیم وتا زمانیکه این فاسق ازولاین مزاردورنشودوظاهرات برحق ما ادامه خواهدداشت
عطا خود را مطلق العنان جلوه میدهد ویک مرمی جانانه بعنر کثیفش خاتمه خواهد داد عطا دوجوان بیگناه بادی گاردهائی جنعه همدردرا بقتل ناحق رساند وتا امروز که اامروزاست کسی پرسان این فاجعهرامکرد مردم مزار وتاشقرغان

>>>   فرصت نبودکه کمنت هارامطالعه کنم امکان داردکسانی ازعطامعلم هم حمایت کرده باشد من ازهردوحزب منصرفم ولی هرگزعطادزدوپارت دزدان راقبول ندارم.
قره باش

>>>   نویسنده محترم دیگر آن زمان گذشته که با فرافه گنی و دروغ های شاخدار بتوانی مردم را اغوا کنی. اکثریت مطلق مردم بلخ به جز از یک عده محدود غرضی ومرضی مانند خودت، از کار کرد های جناب عطا محمد نور رضایت کامل دارند. همینکه ولایت بلخ در سطح کل افغانستان از نگاهی امنیت وباز سازی ولایت نمونه است، دال بر این واقعیت است.

>>>   هر چه باشد معلم عطاء مدير مدبر است، در غير آن سرمايه دار ها در كندهار، لوي پكتيا، كابل كمتر از مزار شريف نيستند، ديگر اينكه جمعيت اسلامي در منطقه نفوذ كامل دارد، در بين همه اقوام، مشكل فعلي مشكل هزاره و أزبك افغاني نيست، مشكل در كم شخصيتي گلم جمع ها و هزاره هاي إيراني است، كه هيچ وقت خود را از اتباع اين خاك حساب نميكنند، و از دوران انقلاب تا حال هميشه بنام أقليت سؤ استفاده هاي رنگارنگ در داخل و خارج افغانستان نموده اند. اولين بغاوت عليه دولت اسلامي وقت از طرف همين دو گروه بميان آمد، تقاضاي من از همه مهاجرين سابقه در افغانستان اين است كه اگر در افغانستان خوش نيستند، حالا ميتوانند به اوطان اجداد شان كه امنيت و استقلال كامل دارند بر گردند، بگذارند افغانستان را به افغانها.
شاداب لنگ از زيلاند نو

>>>   ههههههههه انان را که حامیان مالم ممد عطا به ضد شان در صدد بسیج کردن اجتماع تاجکان و ازبکان اند منظور ( پشتونها ) مالم صاحب در پیام اش انان را از خود و منتظر جواب مینامد هههههه لوی کندهار خوست پکتیا ننگرهار پکتیکا نمیدانم تا چه زمانی شما ا زاین دزدان تاجک پشتون هزاره و ازبک حمایت میکنید او بی غیرتها به یک چیزی که تازه متوجه شده ام که صرف پشتونها به قوم گم شده اسراییل تعلق ندارد اما همه افغانها یهودی هستند در غیر ان چگونه یک مسلمان میتواند حدیث پیامبرش که او را از قوم و ملیت پرستی برحذار داشته را نادیده بگیرد؟؟؟؟؟؟

>>>   خدمت که استاد عطا به مزارشریف نموده مردم آن ولایت مدیون همکاری هایش هستند. تما دسیسه ها علیه استاد عطا توسط فاشیستان طرح ریزی میشود .

>>>   درصفحات شمال فقط فقط دوستم پاچاقهرمان است وبس
هرخاین که عکس راپاره کرده اگرحلال زاده است خودرا
مارفی کند..
یوسف

>>>   قــــــــــــــرار اخبار جدیدا رسیده استاد عطا از سرمایه شخصی اش یک مدرسه برای اطفال یتیم شهدای مجاهد در شهر مزار شریف اعمار میکند تا فرزندان کسانیکه جان خودرا فدا کردند وعطا توانست ملیاردر شود حالا از جان نثاری آنها تقدیر میکند وتصمیم دارد تا زمینه تدریس رایگان رابرای اولاد آنان آماده سازد همچنان برای فامیل های بی سرپرست مجاهدین شهید شده در هرماه از پول شخصی خود یک بوجی آرد ویک پیپ روغن توزیع میکند

>>>   مواظب باشید!
شورای هماهنگی دوم، با دقت و ظرافت خاصِ طرح ریزی گردیده و‌ قرار است در آینده نزدیک، رسماً ایجاد گردد.
این شورا نیز، مرکب از عناصری از حزب اسلامی، نصری های حزب وحدت و تعدادی از پان ترکیست های شمال خواهد بود و در راستای اهداف مشخص، (حذف تاجیکان) فعالیت های هماهنگِ سیاسی و نظامی خواهد داشت.
لقب دادن ها، پائین و پاره کردن تصاویر این و آن، مقدمِه این آشوب بزرگ و ‌خانمانسوز است.
از برگه امید نجرابی

>>>   درتمام شهر بلخ جائی نیست که یک افغانی از پول شخصی عطا مصرف شده باشد ، تجار وطندست مزارشریف از سرمایه های شخصی خود برای شهر خود چهار راهی ها ساختند ودرزینتش سهم گرفتند اما عطا بجز ذخیره کردن وپر کردن بانک های ازبکستان کاردیگری نکرده ، اینکه چند پروؤه ئی درمزار عملی شده از پول مردم جرمنی ویا حکومت مرکزی است به عطا چی ربطی دارد ؟

>>>   از کجا کرده این همه سیم زرش یا خودش دزد بوده یا پدرش
او نه تنها سیم وزر جمع آوری کرده انسانهایی مسلمان ومخالف حزبی خود را ازبین برده تا بتواند در آرامی وخوشگزرانی خوبتر زندگی کند.
عبدالله ریحان

>>>   دوست عزیزم رنگ قلمت با خون وکینه آمیخته شده از مقاله ات بوی تعفن وتعصب به مشام می اید، عطای نور سلطان شمال وفرزند شجاع این خطه است حضور او موجب ثبات در شمال است ، آیا واقعن مزار فعلی چنین شهر است که سابق بوده؟ نه هرگز .بازسازی وامنیت مزار به اقتدار آقای نور بستگی دارد، بلی سهم عبدالله در ریاست اجراییه از برکت آقای نور است در غیر کسی به عبدالله زردک را نمیداد چه جای برسد به
ریاست اجراییه .

>>>   نه دوستم ونه حاکم مطلق بلخ لیاقت گسترش دموکراسی را دارند که باید توسط اشخاص وطندوست وپاکنهاد اداره شود .

>>>   شخصا خودم در ولايت بلخ زندگي ميكنم اما با وجود تمام حرف هاي كه به والي بلخ گفتين شايد درست باشد اما مردم چه از هر قوم و حزب كه پرسان كنيد ، از والي بلخ كاملا راضي هستن چون امنيت را تامين كرده آبادي كرده و بدون تبعيض كار ميكند اگر اشتباه ميگويم ميتوانيد از هر شهر وند عادي در شهر مزار شريف پرسان كنيد
با احترام

>>>   ای فاشستان قبیله از شر اندازی دربین اقوام ازبیک و تاجیک بس کنید وشرم نمایید . این به نفع پاکستان و طالب و داعش است .
تقی از غور

>>>   قابل توجه دوستانی که به کمپاین پاره کردن عکس پیوسته اند؛ هرگاه شما در این کمپاین توانستید عکس رهبران خود را پاره کنید آنگاه می‌شود گفت که «نه به عکس پرستی» در غیر صورت در سر و کله خود ما کسی پیاز پوست نمی‌کند پس پاره کردن عکس ما که هیچ معنی ندارد.
و من الله توفیق
‫#‏نثار_آریانفر

>>>   شوراي هم آهنگي حكمتيار ، دوستم ، صبغت الل به حمايت آي آس آي شكست خورده بود هنوز ريشه هاي كثيف اين احزاب از آي آس آي آب ميخورد و همه باهم نزديك شده اندجكمت يار تسليم ميشود ، جمعه خان همدرد فعال بود و فعالتر گرديده طالبان هم كاري شان ميكنند و به آستان دار بلخ و دولت چنگ و دندان نشان ميدهند ، عكس يك رهبر شانرا پاره ميكنند و اقوام دا به جان هم ميندازند، اينكه چه عواقب ديگري در قبال دارد، بعدا هو يدا ميگردد مگراكنون با پتكه كردن عكس آغازش كرده اند و مسول اولش جمعه خان همدرد است

>>>   اینها بغیرازجمع کردن پول که ازخرکاری خود را ملیونرساختند هیچ کاری دیگری نکرده است

>>>   فردين اميني پيشنهاد كرده است كه سال ١٣٩٥ سال عكس نامگذاري شود.
همزمان به كمپاين پاره كردن عكس نيز بپيونديد.

>>>   اگر چند قبلن هم هشدار داده بودم که عکس هایم را که در فیسبوک نصب هستند پاره نکنید باز هم مصلحت کشور را در نظر گرفته از طرف دارهای خود میخوایم تظاهرات نکنند.

>>>   واه گل میدان عطاآمدبه میدان.
اسد

>>>   كسيكه حقوق هزاره ها و ازبك ها بشيوه خوبتر داده مي تواند آنها طالبها و جمعه خان همدرد مي باشند بايد بزودي والي تعيين شوند

>>>   دمش گرم کاش هرات هم همچون مردی میداشت و دزدی هم میکردم مشکلی نداشتیم زنده باشد استاد عطا امنیت و بازسازی ک کرده است اگر دزدی یا کار حرامی هم میکند شیر مادرش

>>>   سلطان کرزی جمعه خان همدرد و سایر دسیسه گرهای ارگ مثل همیش شرمسار و رو سیه گردیدند:
شکررنجی که میان فرماندهان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی در ولایت فاریاب بوجود آمده بود با وساطت موسفیدان معززووالی محترم آن ولایت رفع وبه توطیه گران نفرین گفتن.

>>>   این در دهه70 حالا فرق نمیکند پیش مردم افغانستان کابل پایتخت را با آن عظمت اش به خاک یکسان کردن بهترین ساختمان ها و با آثار های تاریخی که از نیاکان ما به ارث مانده بود و جان60و70هزار مردم بی دفاع کابل را بخاطر هداف شوم سرکردگان خون اشام به خاک و خون کشاند ن هیچ کس برایشان تذکر نداد و تا حالا هم این ها ملت را قانع و راضی نکردند . این ها با هم جنگیدند کابل و کشور ما را بخاک و خون کشیدن بعدش از ترس طالبان باهم سازش کردند و اتلاف شمال را تشکیل دادند. کابل را ویران کرد ن 70هزار نفر را قتل عام کردن. بخاطر چه بود تا حالا مردم منتظر جواب این ها هستند . حالا بخاطر یک عکس مشخص نیست کدام آدم فاسد واحمق این کار را کرده حالا . این ها میخواهند مردم که با صلح و صفا زندگی میکنند به بدبختی تباهی بکشند.

>>>   درود بر ابر مرد شمال استاد عطا.

>>>   مـــــــــــارکـیــــــت هـا وبلند منزا هایش در مـــزار اســـــــــت

>>>   این توطئه اشرف غنی است ومیخواهد ازساده گی بعضی گروپ ها استفاده کند تا استاد بزرگ بدنام شود
تیموری

>>>   استاد عطا فی المثل کاری نکرده باشد، اما مثل دیگران دزدی و فضیحت و قاچاق مواد و حیف ومیل دیگران از جمله کرزی را نکرده . مردمش سخت دوست دارد و خدماتش قابل تقدیر است. نوشته اصلی از جنبشی های شراب خور و نامرد است.
مهتاب نور پاک دارد
.... رفیع الله خرد ورز

>>>   کسانیکه تاجک هزاره ازبک و پشتون میگن وطن ما ره خراب کردند از این گپ ها خسته شدیم دگه بس است همه ما افغان و از افغانستان هستیم.

>>>   اگر چند دانه والی مثل عطامحمد نور در ولایات افغانستان میبود افغانستان گل وگلزار میبود، چون رقیب های سیاسی اش تحمل این را ندارند که ستر جنرال عطامحمد نور والی بلخ باشد بالخصوص جمعه خان همدرد که تشنه والی شدن بلخ را دارد. که این خواب را به گور ببرد

>>>   اگـــــــــــــــر چند دانه والی مثل عطا درافغانستان میبود حالا یک وجب زمین دولتی بدون غصب باقی نمانده بود ووشهرها از مارکیت ها وبلند منزل هایشان پرشده بود

>>>   جای تعجب و بسا افسوس است به بعضی اشخاص که در صفحات انترنت رای نظر میدهند آنقدر از سویه سواد شان ضعیف است که زیروح و غیر زیروح را، از انسان گرفته الی جمیع اشیا را یکدانه میگویند و بطور مثال یکدانه والی، یکدانه تخم مرغ، یکدانه کتاب، یکدانه سگ، یکدانه گوسفند و یکدانه آدم و یکدانه غیره وغیره والی امثالهم من نمیدام در کجا درس خواندن و در کدام مدرسه وقت خود را سپری و کدام استادی برای شان درس داده است ؟

>>>   والي بلخ تنها نيست، مردمش در كنارش خواهند بود.

>>>   دراول ماشاء الله ریش درازی داشت بخاطرسنت رسول خدا وبعدها کم شد بخاطرکی و چرا

>>>   مرد هنر و ادب، مرد سیاست و اقتصاد... بالاخره مرد شجاع و دلیر استاد اعطا محمد نور..

>>>   عطا محمد نور برای بلخ مهم است
اگر نور محمد به بلخ عطا نمى شد
نوروز به نوبهار بلخ انجام نمى شد
در کابل و زابل در باميان و اصفهان در مردان و خلتان
ژند باستانى براى رستاخيز بهارى بالا نمى شد
نوت: اين سخنان جنبه نظمى و معنوى دارد و نه اسمى
عطا محمد نور استاندار بلخ سياست خوب را دنبال کرده و مردم از وى سپاس مى کند و به سر وى نور خدا و نور محمد و ولى اش على بتابد.
نور همه شان به همه مردمان ضد طالبانى بلخ!

>>>   آرمان (آذادی خوای) مسعود قهرمان ملی کشور دروجود استاد عطامحمد نور دیده میشود موفق باشد.

>>>   اگر اسلام و ایمان بخداوند دارید حقیقت را پنهان نکنید. این را هر کس می داند عطامحمد نور یکی از شاه دوزان عصر خویش میباشد. خداوند حق مردم مظلوم مواخذه نماید. بزودترین فرصت رسوا نماید.
>>>   زور کاکاست که انگ.ر در تاک است اگر داکتر صاحب عبدالله نمی بود عطا والی چی که حوالی هم شده نمیتوانست

>>>   عطا خودش یک قوم پرست افراطیست، اونیز مثل غنی ازوجود همه سو استفاده خواهد کرد، واگر والی بلخ بوده وسازندگی گرده، بدانید که اختلافات طبقاتی درآنجا بیداد میکند، این یعنی توازن وعدالت رعایت نشده؛ یکی درتنعم یکی درغذاب٭ یکی درمشقت یکی کامیاب. مگراینکه عطا ازگذشته نیم قرن اخیر تاریخ کشورمان درس خوب گرفته باشد که عهد شکنی باسایر اقلیت های قومی تنها کارامروز را میچلاند، اما فردای هم درکاراست، وباید آبروی خودرا حفظ کرد.
باکول

>>>   جناب والی صاحب موفق گامگارباشی موفقعیت برایت میخواهم

>>>   عطا محمد نور خطا رفته است این مرتبه نوبت او است این آحرین نفس های خود را میکشد عطا دم از عدالت میزند او فعلا یکی از میلیاردره است از پرسان شود جناب این همه پول را از گجااوردی

>>>   اشرف غنی به هر قیمتی که می شود باید کنار زده شود او خائن و مزدور آمریکا، اسرائیل و عربستان است. کشور را دارد تکه پارچه کرده و در اختیار دشمنان کشور قرار داده است.

>>>   عطا محمد نور مرد غیرتی و شجا عی است ما از او تا اخرین قطره خو ن از وی دفاع می کنیم
بعضی اوغان های غول به نوشته دری استاد گرامی را دعو ودشنام می دهد که این کار ادب وشرافت همین افغان های غول است

>>>   عطا نور یک لچک.دزد.اوباش وغاضب است این اشرار به تدریج ترین کشور نابود خواهد شد.
کابلیان اصیل

>>>   اینها نه پشت دارند نه روی تا چند ماه پیش زمان انتخابات به کنایه برای اسمعیل خان میگفت : من نکردم که فرزند کلان خودرا وزیر معرفی کنم !
اینرا در زمان کمپاین های انتخاباتب گفت ،

>>>   دزد های شمالی چطور خواهد شد ؟؟

>>>   دزد های شمالی نام همه تاجک هارابد کردند

>>>   معلم صاحب رسم عطا جان اول به خود فکر کن از کدام سواد کدام کله کدام مغز پوچ خود خواب های پادشا هی را می بینی حالا مکروبهای خودخواهی و جا طلی را در وجود اسما عیل هم تزریق می کنی معلمک عطا اسما عیل را چهار سال پیش کرزی خسی کرده وبعد از قدرت بابا غنی اسماعیلیان و دیگر سران شر وفساد حتی همرای زن خود هم از ترس نزدیک شده نمی تواند بالای یک شخصی سرمایه گذاری کن که قدرت وی در یک ولسوالی هم باشد یادت رفته کهقومندان امان الله شیندندی نزدیک بود که بالای...... اینها بالا شود اما به دستور کرزی ار ان زمان دوباره به شیندند گشتانده شد شما ودیگر جاهلان سران شرو فساد مثل اب گندیده شده اید امکان ان می رود که همه تانرا کرم بزند با خیال وخواب دیدن دهن شرین نمی شود در وجود شما جس ششم خود خواهی و قدرت طلبی جاه طلبی در وجود شما رشد نموده است باور کنید شما سران جمیعت و اوباشان شروفساد وجود شما به اندازه یک نخود هم غیرت غرور ندارید هرروز شما با خارجیان عروسی می کنید گاهی با روسها گاهی با ایرانی حتی با پا کستانی هاهم باز شما با کدام عقل و فهمیدگی تان شما تا جکان کجا درایدوکنترول تمام افغا نستان را با ای کله های مغز پوچ تان یادت رفته در زمان پادشاهی سقوی دوم ربانی و مسعود بز در سه سال خود درگیر با تمام اقوام شد نزدیک بود که ایزار ویا تنبان های یکدیگر را بکشید یادت رفته رهبر باد پکه ربانی یک روز به ارامی خواب پادشاهی را از دست حکمتیار نچشید باز تو که مانندی یک پشقل نزد مردم اهمیت نداری به چز چند تا اوباش ولنده غران دیگر با ای مغز خورد خود خواب کلان نبینید چرا که شما دو دوره امتحان خویش را دادیددر دوره اول بچه سقو بودنه جنگی قیمار بازی چرس مرغ جنگی را رایچ سا ختید در دوره دوم سقوی تخم نفاق تعصب قوم پرستی عیاشی دزدی چور و چپاول مال بیت المال و شخصی شراب خوری بچه بازی در صورت به قدرت رسیدن که در خواب می بینی رقصاندن بچه های زیر سن را تجاوز به ناموسان دیگران را سند رسمی خواهید دادو هم جنس بازی حتی عروسی هم جنس بازان فروش معادن را ما فیا بذرگ خطر ناک جهان بچیش دولت داری حو صله کلان میخواهد نه شما واری کله پوچان وبی مفز

>>>   ریش علامت مسلمانی نیست بسیاری از ریش درازها هستند شیطان بر او شرف دارد.

>>>   تاجیکان از ظرفیت به دور است یک مشت خایین از بنجشیر بالاهمه تاجکان و قوم های خورد وریزه دیگر بادشاهی میکند نوشی جان بنجشیریها بی مسلک
داود از پروان

>>>   تا زمانیکه مبارزه داعیه موَجَه نداشته باشد و بر اصل تعهد به ادامه فعالیت هادر تمام سطوح و در مطابقت با آن داعیه به پیش نرود در آخر روز شکست میخورد شاید در کوتاه مدت موفقیت های آن هم در سطح اشخاص بلند رتبه بدست آید اما مردم که خود را در آن موفقیت شریک ندانند و از فیض آن مستفید نشوند بلاخره راه خود را جدا ساخته و اشخاص مانند عطا و غیره تنها کاری که میتوانند فرار است و بس. چون سیاست های همین اشخاص بلاخره حرکات جانب مقابل را بیشتر به موفقیت نزدیک میکند تا شکست. پیشتون ها داعیه خود را واضح بیان مینمایند و برای آن مبارزه میکنند نه برای اشخاص در حالیکه تاجک ها داعیه ی ندارند همه سخن از افراد حمایه میکنند و آن افراد غیر از دزدی دیگر کاری ندارند. یک زمانی اشخاصی مانند مجید کلکانی و شهید مسعود بودند که مبارز بودند اما اینها به جز شغال های مکار کدام حیثیتی ندارند و دیر نیست که مردم اینها را به تمام معنا بشناسد. نویسنده مقاله فوق میتواند یکی از مداحان عطا باشد و موصوف را یک بار دیگر از آدرس قوم بر مردم بفروشد!!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است