غرور ملی ما خیلی وقت است که پامال شده
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۷    ۱۳۹۶/۸/۳ کد خبر: 140557 منبع: پرینت

سمبولیزم یا نماد گرایی مهم است اما نه مهمتر از آنچه افغانستان دنبالش هست.
اگر مذاکرات بگرام میان ریکس تیلرسن و سران حکومت وحدت ملی نتیجه اش فشار واقعی بالای پاکستان و تحکیم ثبات باشد ارزش قربانی سازی نماد ها و تشریفات را دارد.
چه بسا مذاکرات در قصر های مجلل و در کعبه یعنی قبله ای مسلمان ها که تا حال نتیجه نداده است.

غرور ملی ما زمانی پامال شد که طالبان تمام شهرهای افغانستان را از سکنه شهری خالی ساختند و چه هزاران جوان سیاه بخت این خاک که از فرط ناچاری مجبور به تن فروشی شدند و پنجابی/پاکستانی ها اسم مهاجر را به "کابلی" تغییر دادند و مجله نیوزویک مطلبی نوشت "زیبا رویان سیاه پوش" كه اشاره ای بود به دختران سرگردان افغان در خيابان های پاكستان.

حالا همان لشکر سیاه و وطن فروش باردیگر کمر به بیجا ساختن ملت ما بسته اند. بخاطر نجات از فاجعه ای واقعی بیایید به تصویر بزرگ ببینیم.

غرور ملی بدون داشتن اقتصاد ملی ، اتحاد و وحدت ملی ، فرهنگ ملی ، آرزوی ملی و صد ها ملی دیگر امکان ندارد بصورت مجرد بدست بیاید. آن هایی که داد از غرور ملی می زنند نیاز است یک بار سر به گریبان ببرند که از فهرست ملی ها کدامش را در اختیار داریم که حالا با رفتن اشرف غنی به بگرام تنها بخش غرور آن پامال شد.

سری به تاریخ بزنید وقتی ببرک کارمل برای بار دوم به مسکو سفر کرد برژنف امپراطور شوروی در میدان هوایی به استقبال اش آمد. مگر آیا پذیرفتیم که کارمل نماینده غرور ملی ما بود؟ ای کاش چنان اقتدار می داشتیم که از همه سمبول ها و نماد های ملی ما مستقلانه دفاع می کردیم.

بخاطر دستیبابی به غرور ملی باید فکر و مغز خود را صیقل دهیم تا اول فکر ملی بسازیم و غرور ملی خودش اعاده خواهد شد.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غرور ملی
صالح
نظرات بینندگان:

>>>   منافقین ومغرضین دشمنان مردم بعوض اینکه بر نابودی ترورستان طالبان اله دست پاکستان وقطع مداخلات از جانب پاکستان فکر کنند و کار کنند در جستجوی این هستند که چطور و به چه شیوه دوستان و کمک کنندکان مالی و سیاسی کشور ما را به نوعی از انحا بدنام و دلسرد از همکاری های شانم کنند این خدمتی است که به نفع ترورستان طالبان بی خرد خود فروخته شده انجام میدهند نه به مردمی که هرروز در خون غرق هستند حال مردم کشور ما دوست و دشمن خود را خوب نشخیص داده و میشناسند دیگر تبلغات دشمنان ملت افغانستان هیچ تاثیری بالای مردم ما ندارد تا انها از ان بهره برداری کنند .

>>>   چی وقت غرور ملی داشتید که سه روز میشود تخریب وتباه شده ؟ تمام عمر این سرزمین زبرتسلط دیگران بوده شما بدروغ سخن از غیرت وغرور ملی میزنید کدام کشور درجهان است که بالای ما حکومت نکرده باشد حتی پاکستانی ها پنجسال سرنوشت همه ما به دست آنها بود
مغول ها ، یونانی ها ،عرب ها ، ازبک ها ، پارس ها ، هندی ها ، مجاری ها، ترک ها ، روس ها ، انگلیس ه همه برما حکومت کرده اند ودر سرنوشت ما تاثیرداشته اند
حالا کسانیکه درحکومت وحدت ملی چوکی را ازدست داده اند درخمیر موی می پالند ،
500 طیاره دوهزار تانک ودیشه درختان واستخوان هارا به پاکستان فروختید غرور شما تباه نشد حالا که غ تا بگرام رفته همه چیز تباه شد!!!
ر

>>>   پیش هرکس و ناکس که میروند بروند مگر با برنامه و هدف نه فقط برای گرفتن تقسیم اوقات و کار خانگی و احتمالن معاش اظافه کاری.
هرکه سلطان میشود در ملک ما
پشت پرده خود گدا و نوکر است
صالحا امر خدا آور به جای
امر الله از همه اولا تر است
امر این و امر آن از بهر نان
امر الله زین همه بالا تر است
خوب دیدم خوب دیدی روز گار
خوب و زشت روزگار در بگذر استث
ذره ذره ثبت دیوان میشود
هرچه از ما در عمل یا در سر است
قصه کوتاه میکنم امر خدا
هرکه آرد این به جا صالح تر است
طارق

>>>   غرور ملی افغانستان را رهبران جها.... و "قهرمانان ملی " که در زمان جمهوریت داودخان به پایبوسی ضیاالحق و غلامی پاکستان رفتند، پامال نمودند!!!!

>>>   غرور ملی ما تو سط پول امریکا فروخته شده است
یکی از خارجی ها را پرسان کردن که راجع به مردم افغا نستا ن چه معلو ما ت داری در جو اب گفت که این مردم بسیار با غیرت هستند مگر در مقا بل دالر از انها کرده بی غیرت دیگر نیست مانند ع وغ که همه روزه نیرو های امنیتی شا ن توسط طیا رات کشته می شود و انها برای شا ن خنده می کند باید گفت کرزی در مقابل همین رقم رفتار برای امریکا اختا ر می داد

>>>   غرور ملی و غیرت افغانی ات را مثل آن چاقو گک بغل ات برای روز مبادا نگهدار و فقط لاف از فرهنگ ۵۰۰۰ ساله بزن. چیز هائیکه اصلن نداری...

>>>   Ariaie
روزى كه ابراهيمى ريس مجلس شد همه از ان حمايت كردند. دليل حمايت اين بود كه كشور و دولت در راستايى كثرت گرايى و عادى سازى نقش افكار مختلف و اقوام مختلف در دولت و سياست قدمى برداشته است. اما ديرى نگذشت كه اين ادم نشان داد كه از جز همان حلقه مافيا مانند بيشتر رهبران سياسى است كه زير نام جهادى و يا هم تكنوكرات غربى مشغول چپاول اند ، او نشان داد كه هم در فساد دست بالا دارد و هم هنوز در بند يك جنايت كار مشهور به قصاب كابل است.

>>>   سری کس چمپه نگی ای مردم ما ملی گفته مردن، همی ملی گرایی شان بود که شخصیت های چون داود و سید خیلی را از دست دادن

>>>   در این چند سال نه آبرویی به ما مانده و نه غیرتی!

>>>   شرم است اینقدر آبرو و عزت گفتن!
این دزدان، آدمکشان، قاچاقبران و وحشیان در کجا برای ما آبرو ماندند!
تمام دنیا به روی ما میخندد!

>>>   دیدگاه یک کاربر رخنامه در مورد مارشال فهیم:
"یکی از نابکار ترین و نادان ترین سیاسیون تاجیک مارشال فهیم بود، فهیم قلدری و زورگویی و بودنه بازی و دمبوره بازی را با سیاست به اشتباه گرفته بود، نتیجه ندانم کاری و معامله های این آدم ضربات مهلک و کاری را بر پیکر ملت تاجیک وارد کرده است که جبران چنین خیانت و اشتباه ده ها سال را در پی خواهد داشت"
(دیدگاه ق بهادر)

>>>   نه اغاى نا صالح غرور ملى ما وقتى بامال شد وقتى كه شوراى نسوار با مليشه و كونيست مامعله كرد و كابل را به خاك و خون كشاند به ناموسى و غارت عمل روزانه شما دزدان بود!! بار ديكر وقتيكه خود را به امريكا فروختين ان وقت غرور ملى ما بامال شد!! سؤال أينجا هست كه أيا خودت به نام غرور و وجدان جيزى را مى شناسى؟؟؟

>>>   غرور ملی اين است که مکان ملاقات رسمی به وسيله ميزبان تعيين شود.مقامات باهمتايان آنهااستقبال شوند.
این ارتباطی به بحث مهاجرین ندارد .درهمه جای دنيا مهاجران حاشيه نشين آماربلند فساد وآسيب پذيری بخاطر شرايط اسفناک روحی واقتصادی دارنداين به غرور ملی ارتباط ندارد .اگر امنيت ملی ومسئولان آنهاصادقانه کار می کردند ودولت مستقل وقانونی بود ديگر مهاجر به روسپيگری نمی پرداخت وامنيت درکشور حاکم بود/شيوای بلخی

>>>   آقای صالح درست فرمودند. مزدوری پاکستان،مهاجرت در پاکستان با پاکستانیها اظهار همدردی کردن بی عزتی و بی آبروی است نه مکان ملاقات.
غرور ملی را آقای یون و طاقت تخریب و تخریش کردند چونکه پشتون پاکستانی می آید و افغانها را میکشد ولی یکتعداد وطنفروشان بنام لر و بر خیانت ملی را انجام میدهد. پشتونهای پاکستان مانند حمیدگل، ملافضل رحمن،ملا سمیع الحق 30 سال است در افغانستان جوی خون را براه انداخته اند ولی یکتعداد بی ننگها و بی غیرتها ما بخاطر که جاسوس آنها هستند نفاق ملی را دامن میزنند و غیر مستقیم از سیاست آی ایس آی تحت نام قومیت سوء استفاده میکنند.
نادر سدوزی

>>>   غرور ملی آنزمان که شش مبیون دالر پول اپراتبفی امنیت رابدی خراب نشد؟؟؟

>>>   راهنمای اصلی دزدان پنجشیر عبدالحمید محتاط بود که به قانونی در مسکو گفت :
"بچه وطن سیاست میاست کار نمیاید تمام بچه های وطن را بگویید که پیسه پیدا کنید، پیسه" !!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است