اختلاس های رییس مجلس
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۱    ۱۳۹۶/۷/۵ کد خبر: 139228 منبع: پرینت

رييس مجلس نمايندگان ١٢ دسته گُل را شش لك افغاني خريده است!
بخشی از فساد میليونی عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نمايندگان و خدای نظر نصرت رييس دبير خانه اين مجلس:

١- پنجاه میلیون افغانی کرایه در پنج سال برای خانه و دفتر رییس مجلس نمایندگان خلاف اصول وظایف داخلی.
٢- خریداری های مجلس نمایندگان بیشتر از سوی رییس دبيرخانه مجلس زیر پنج لک صورت گرفته است تا داوطلبی صورت نگیرد.
٣- بیشتر از چهار میلیون صرف ترمیم خانه و دفتر کرایی رییس مجلس در کارته پروان شده است در حالیکه این دو تعمیر اصلا وجود فیزيكي ندارد.
٤- دوازده دسته گل برای مجلس نمایندگان به قيمت شش لک افغاني خریداری شده است و هیچکس آن گل ها را در مجلس ندیده است.
٥- رییس مجلس نمایندگان به دادستانی مکتوب فرستاده است تا شکایت ها در برابر خدای نظر نصرت رییس بركنار شده دبيرخانه مجلس را بررسی نکند.
این کار رييس مجلس خلاف ماده یکصد و سی و پنج قانون اساسی مي باشد.

فهیم فطرت
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رییس مجلس
اختلاس
نظرات بینندگان:

>>>   مناجات نامه ی "خواجه عبد الروف ابراهیمی"
الهی! نام این نهاد پارلمان است، اما برخی اعضایش بیخی بی وجدان است و این امر برای مردم هم عیان است.

کریما! مسوولیت ما خطیر است، اما جیب های ما منتظر دالر وزیر است، خودت گواهی که رییس جمهور هم مصلحت پذیر است.

الهی! هدف اصلی از خوا ستن وزرا استیضاح است، اما در اصول وظایف داخلی، گرفتن رشوت مباح است، هدف ما در فساد هم خیر و فلاح است.

صمدا! هرچه در مجلس مرداری است، بیشتر گناه هیا ت اداری است، من که مد یریت ندارم و ابتکارم در گریه و زاری است.

الهی! رشوت نگرفتن وکیل محال است، بدون رشوت همیشه خلم اش کشال است، این روزها پارلمان مبتلا به مرض اسهال است، پا رلمان چه که کل نظام روبه زوال است.

الهی! از من به کاندیدان آینده این بشارت است، که رشوت هم نو ع مهارت است، رسمی که ما گذاشتیم د یگر پارلمان جای تجارت است.

قیوما! کام ما شده عسل و جیب ما شده دبل، زنده و پا ینده باد وزیرکان تنبل.

صمدا! موتر وکلا لوکس است و موکلین درآرزوی موترفلوکس است، بعضی اوقات هم پارلمان رینگ بوکس است.

الهی! دور شانزده هم دور جنون است، دل وزراهم از دست ماخون است، جایی که فساد بود، کجا تصو یب قانون است.

کریما! ما رشوت خوردیم و آبروی ملت بردیم، از این بد تر هم انجام می دهیم اگر نمردیم.

الهی! به پیشگاه تو کرد یم مناجات، در فساد رسیدیم به عالی ترین درجات، لطفی که تصویب شود قانون انتخابات.

صمدا! گاهی لنگی می زنم و گاهی نیکتا یی، اما از بی سوادی ام خودت آگاهی، مددی که بیرون شوم از این رسوایی.

الهی! اگر هدف از وکالت غارت است، غارت ما پس از نماز و طهارت است، ولی خود آگاهی که اصلی ترین کار ما نظارت است.

الهی ! برخی وکلا خود را پاک می خوانند، اما فساد دیگران خوب می دانند، پس چرا دست به افشاگری نمی زنند و فقط بلبل واری می خوانند.

صمدا ! آنها هم دروغ می بافند، خاص برای برات خود می لافند، خود آگاهی که در فساد همه در مصاف اند.

الهی! ما را بسی است حکا یت و د یگر می بندیم در گله و شکا یت، هرچه کردیم تو لطف داری و عنایت، وکلا منتظرلطف و صفایت.

صمدا ! کار بد کردیم و حر ف بد شنید یم، برایند گپ این که در پارلمان بیخی ...یم.

"مصداق "

>>>   آن گل ها نامرئی هستند وصرف بعضی ها قادر به دیدن آنها هستند یا شاید گل های خیالی باشند یا امانت بخانه خود برده باشد تا در صورت ضرورت دوباره برگرداند به رئیس بعدی که امرخیل صاحب است تسلیم دهد

>>>   وقتی صادق مدبر یک بیضه تخم را شانزده افغانی خریداری کند رئیس پارلمان باید یک دسته گل رابه یک بک افغانی خریداری کند

>>>   آن دسته های گل برای مهمانان تقدیم شده مثلا صدراعضم هند رئیس جمهور رئیس اجرائیه ودیگر مهمانان با دسته های گل توسط رئیس مجلس استقبال شده اند مهمانان گل هارابا خود برده اند

>>>   1 - اگر رئیس مجلس خانه ندارد درکجا زندگی میکند درهوا؟
2- برای این کمتر ازچنک لک ساخته تا به تدارکات ارگ نرود که فساد صورت نگیرد
3- حتما خانه و دفتردارد
4- دسته های گل برای مهمانان خریداری شده بود اگر برای مجلس می بود گلدانی خریداری میشد
5-رئیس مکتوب فرستاده که براسی کنند صرف یک نقطه حرف نون پیش از حرف (ک ) آمده است اشتباه تاپپست است به ابراهیمی صاحب چی ربطی دارد؟
نمیگذارید ابراهیمی صاحب خدمت کند ؟ ابراهیمی صاحب مقاومت کرده جهاد کرده پنجاه ملیون چی است آنهم افغانی !

>>>   حزبي هاي گلبدين از همه دزدتر بر آمدند، دزدي هاي فاروق وردك، و حالا رئيس شورا، و آهسته آهسته از ديگرانش

>>>   وطن وطن دزدان است

>>>   وزرا هم از حکومت کرایه خانه اخذ میکنند

>>>   آن دوازده دسته گل برای مجلس نه، بلکه دوازده دسته امیل گل طلایی( گردنبند طلایی) برای خانم رییس مجلس است.
شما بدون آن که یک جمله را بطور مکمل بخوانید، فقط دسته گل و مجلس را میبینید و باقی کلماتی که در آنجا ذکر شده، آن را نمیبینید.
همان متل راست است که میگویند: خدایا به کسی که چشم دادی، چه نداده یی و به کسی که چشم نداده یی، چه داده یی؟
چطو، گل غتی جان ابراهیمی؟ دروغ میگم یا راست؟

>>>   خدای نظر یک دزد و بیسواد است و خودرا منسوب به حزب اسلامی میداند. ابراهیمی مربوط به یک خانواده "مجاهد" قاتل است که با قساوت قلب انسانها را در امام صاحب زنده به گور نموده اند. او هم خود را از حزب اسلامی میداند و در اخیر لازم است بگویم که درین دولت دزد، دزدها را کسی جزا نمیدهد چند روز بعد که گپ یک کمی خوابید " نه چرگی است و نه پرگی".
ولی افشاء شدن این خاینین یک خوبی داشت
که چهره بعضی از دزدان مانند عب .. بارکزی را بحیث یک دزد خاین با ان بیانیه خاینانه اش افشا ساخت.

>>>   هدف اصلی تسخیر اهرم های قدرت است

>>>   در کشور جمهوری واتواتو ریس و تعدادی از نمایندگان انکشور از مجموع ۵۲ تن اعضای پارالمان چهارده تن بشمول معاون نخست وزیر انکشور بجرم رشوه خوری معادل یکصد هزار دالر از جانب دیوان عالی واتواتو در ارتباط رشوه خوری و دیگر موارد فساد مجرم شناخته شده اند و به دوره های حبس تا پینج سال محکوم به مجازات شدند و زندانی گردیدند وای بحال ما و شرم و خجالت است بدولتمردان کشور ما که وزیر و وکیل اش ملیون ها دالر رشوه خوری و اختلاس میکند و غرق در فساد است با وصف جرم مشهودشان با اسناد و دلایل اولا خو ریس جمهورخودرا بکری و کوری میزند اما وقتیکه در برابراعتراضات و صدا های مردمی و اسناد موثق اب مقاومت را از دست میدهد از یک پست به پست دیگری تبدیل و تبادله میگردد مثال عمده و واضح ان اختلاس ملیون ها دار از قرار داد خریداری تیل وزارت دفاع تحت ریاست عمر زاخیل وال که علاوتا جعل امضای وزیر متوفای وزارت عدلیه منحیث اعضای پس از شش ماه وفات ان جعلکاری شده که اکنون بحیث سفیر در سفارت افغانستان در اسلام اباد و فاروق وردک وزیر معارف اسبق و وزیر دولت در امور پارالمانی و تعین دزدان خاینین کمیشنران انتخابات گذشت بحیث مشاورین ریس جمهور با تمام امکانات و امتیازات قبلی شان را یاد کرد .

>>>   اين ريس پارلمان خواهان خريدارى خانه در سويس است اين از كجا شد

>>>   Raheel

جنگ طالب را هرکس هرچه تعبیر کند، برای من طالب وسیله ییست در دست فاشیزم برای ویرانی مناطق غیر پشتون و جلوگیری از زندگی و پیشرفت شان. مثالش را از فراه تا بدخشان خود بیابید.

البته به پاس خاطرآنهایی که یاد گرفته اند رنگ خاکستری را نیز بشناسند و به موجودیتش اعتراف کنند، می گویم که این جنگ جنبه ها و کارآمدها و عاملین داخلی و خارجی دیگری نیز می تواند داشته باشد، اما اصلی ترین مسالۀ جنگ برای آنهایی که ویران می شوند و نالان می شوند و از خانه های شان برون رانده می شوند و وسایل زندگی و معیشت شان از آنها گرفته می شود، مساله قومیست و حکومت فاشیست غنی و دستیاران و همدستان نو و کهنه اش همه در پشت آن قرار دارند.

غوربند تازه ترین مثال است. تنها تاجیکان غوربند اند که مورد حمله قرار می گیرند. پشتون غوربند اگر دولتی باشد یا غیر دولتی محفوظ و مصوون است.

من به اعتراض آنهایی که حرفم را قومی تلقی می کنند کاری ندارم. اما از آنها اینقدر می خواهم که به وجدانهای شان رجوع کنند و بگویند که آیا مساله شکل قومی ندارد؟

>>>   Saboor Raheel

مشکل اصلی ما فاشیزم است نه پاکستان!
پاکستان سوار بر فاشیزم می آید!

>>>   Paiez
روشن ترین ودقیققترین حرف همین است.
به تعبیر دیگر:
این که می گویند مشکل افغانستان، بسیار پیچده و چنین وچنان است؛ امریست ظاهری؛ مادر تمام مشکلات این کشور؛ ففط و فقط فاشیزم است... آنهم سیاسی نیست؛ بل، تاریخی، فرهنگی وهوییتی است...

>>>   با این سیاست های « افغانی » شان ، افغانستان و مردم افغانستان را تباه کردند ولی هنوزهم هیچ درسی نگرفتند.
اين پاكستان پاكستان گويي ها ، همه سنگ و كلوخ را برفرق پاكستان شكستن افگار عمومي را ازجنايت ، وحشت و كشتار طالبان و داعشيان و حاميان ارگ نشين آنها منحرف ساختن است .

>>>   پارلمان نیست منبع فساد وفحشا است خداوند به دود مرگ تباه بگرداند این وکلای ما را
امین یا رب العالمین
اریائی نژاد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است