توهین حکمتیار به زبان مردم هرات
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۹    ۱۳۹۶/۶/۲۶ کد خبر: 138759 منبع: پرینت

محمد تقی بهار در کتاب گران سنگ "سبک شناسی" خود با استناد بر متون برجامانده‌ی پیش از اسلام و متون اولیه دوره اسلامی، نشان می دهد که زبان فارسی برگرفته از زبان ( پارتی/پرثو/پارثی/پارسی) است. پارت منطقه در نزدیکی هرات بوده است و سیاه تپه یا تورغندی امروز جز پارت قدیمی است.
اما لفظ دری صفتی است که نشاندهنده لهجه است و عموماً به لهجه مردم بلخ و تخار دری گفته شده است. از لحاظ زبان شناسی زبان فارسی دو لهجه دارد یکی بنام شرقی یاد می شود و یکی بنام غربی.

1- لهجه شرقی
این لهجه همان دری است که مربوط به ولایات بلخ، تخار، بدخشان، بخارا، سمرقند، سغد و ... می شود.
2- لهجه غربی
این لهجه شامل لهجه مردم شیراز، هرات، نیشابور، کرمان، زابل، نمیروز و ...
تفاوت میان این دو لهجه

در لهجه دری واک "آ" در کلمات اضافه می شود. مثلا بعد تبدیل به باد، شهر تبدیل به شار و ... تلفظ ی "یا" بصورت مجهول مثلا سی مثل بر وزن "سه" و ... تلفظ و "واو" بصورت مجهول بود بر وزن بُد و خون بر وزن خُن و ...
بر عکس در لهجه غربی واک "آ" در تلفظ از بین می رود. مثلا نان می شود نون، جان میشود جون و ... ی "یای" معلوم تلفظ می شود و واک "واو" نیز معلوم تلفظ می شود.
اما مرز های این لهجه ها کجاست؟

مرز لهجه شرقی و غربی ولایت بادغیس است. یعنی مردم بادغیس به لهجه فارسی غربی و مردم فاریاب به لهجه فارسی شرقی یا دری صحبت میکنند. در افغانستان مردمان بادغیس، هرات، غور، فراه و نمیروز به لهجه فارسی غربی گپ می زنند و متأسفانه این لهجه این روز توسط متعصبین بنام لهجه ایرانی و یا زبان فارسی یاد می شود

حکمتیار با توهین بر لهجه فارسی غربی بنام لهجه ایرانی توهین به زبان و لهجه هرات که نگین خراسان است می نماید.

توهین حکمتیار به لهجه فارسی غربی در واقعیت توهین به لهجه خواجه عبدالله انصاری، مولانا جامی، امام فخررازی، ملا واعظ کاشفی و ... دیگر بزرگان عارف و شاعر جهان اسلام است.

زهره وندا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکمتیار
زبان فارسی
نظرات بینندگان:

>>>   افسوس افوس لطفآ در مورداختراعات خویش معلونات بدهبد.
ه ب از پنجشیر

>>>   گفته اند این .....و میگوید همین
او چه داند راه و رسم اینچنین
هست مامور لا جرم معذور دوست
از چنین معذور نشاید دل غمین
نوکر خانجان ز بادمجان همان
وصف میدارد که گفته خانجان

>>>   ما وشما باید قدر حکمتیار صا حب را بدانیم زیرا از وقت که اقای حکمتیار در کابل امده انتحار و انفجار از بین رفته است باید همیشه از وی قدر دانی نمایم

>>>   خود گوی بیدین تا بحال اصلیت وشخصیتش معلوم نیست یکماه میشود که تذکره تابعیت افغانی گرفته وتا بحال مردم مردم مارا بنام اسلام دین ومذهب لسان نژاد وملیت بقتل رسانده حالی هیچکسی نیست که بعرض برساند که تابحال بکدام هویت در اینکشور اینقدر مردم بیگناه را ناحق بقتل رساندی وحال امدی جنگ لفظی را با مردم برپاه میکنی؟؟؟
. میرویس. یاسینی

>>>   ازگلبدین اگر بپرسید باینمفکوره است است که افغانستان تنها کشور پشتونهاست حال خوداین تازه کمتر ازیکماه میشود که اسناد افغانستان را بدست اورده تاحال خبر ندارد افغانستان دارای ولایات مختلف است که درانها لسانهای مختلف است رسم ورواج های مختلف است وتمامشان مسلمان است واز قرنها بدینسو یک کشور اسلامی است وحال خودت جدیداً درتذکره ات نوشته شده اسلام مردم حال اینرا بپرسند که یکشخص بی هویت بدون کدام کرامت اسلامی وانسانی چطور وارد اینکشور شدی ودرطول چهلوشش سال مردمرا ناحق قتل کردی
.والسلام

>>>   خیر است یک بار ملا حکمتیار کاشفی هم برود تمام کاشفی ها سر خود را خم خواهد کرد.

>>>   شما از تقی چی یاد ګرفته ای که تا به حال شرقی و غربی را نمیدانید. اول یاد بګیرید باز بنویسد. تخار و بلخ. شرقی یاغربی یا کدام چیزی دیګر از این کتابهای که مردم لاوبالی نوشته از خواندن اش پرهیز کنید که دیګر هم بیسواد میشوید

>>>   ضرورت نیست که حکمتیار را بزرگ سازید واین بحر بیکران دری ویا فارسی که از مخلوقات خدا{ چ }اند با دهن زدن هرکه مردار نمیشود همچنان پشتو وهمه لسانهای معمول در دنیا درزمره ای مخلوخات الهی محسوب میشود جناب حکمتیار که به پر روی ونمک حرامی شهرت دارند وقتی از پنجشیر برامد وسلامت به ایران فرستاده شد گفت مرا مسعود میخواست بکشد وترور نماید وقتی از ایران برامد وخدمتگذاریش به غرب وغربی ها علنی گردید بیان داشت من در ایران بندی سیاسی بودم وامروزه نصف دنیا کوشش میکند که انگلیسی صحبت نماید وحضرتشان نیز در صنف اول پوهنحی انجنیری به لسان انگلیسی درس میخواندند وهر لسانی از شهر خودش براید برای دیگران عجیب وبیگانه است مگر ان عالی جناب با ریس ای اس ای ویا انجو های پاکستانی به زبان پشتو صحبت میکردند ویا اردو ؟وحتی کسی ندیده که قاضی حسین احمد ویا جنرال حمید گل پشتو صحبت کرده باشند ویا بالای لسان اردو اعتراض نموده باشند بگذار اینها از حسد خودرا بخورندودرین مرض وبیماری هلاک شوند وبغض وعداوت گلوهای شان را فشار دهد
صوفی ....

>>>   خانم زهره پاندا این که توهین نیست . این یک طرز فکر است . شما میتوانید عقاید سلیقوی تان را در قالب یک متن بنویسید که نوشتید. چرا شما اینقدر نگران هستید هر هموطن میتواند به هر ولایتی از ولایات کشورسفر کند. چه ولایت کلیدی باشد یا غیر کلید. لطف نموده خون سرد باشید.
مسلم عقیل - هرات

>>>   دروغ گفتن گناه بس بزرگ است.
علیرضا

>>>   من باشنده هرات باستانم ولی در باره لهجه مان باید گفت واقعآ نزدیکی به لهجه ایرانیها دارند...
گاهی همرای دوست پروانی ام داریم صحبت میکنیم هیچ نمداینم چه میگوید
باید همه دری زبانان کشور با یک لهجه مرکزی صحبت منند نه لهجه ایرانی

>>>   خدایا هرات ما را از شر این ...نگهدار. آمین.

جمعه خان همدرد
در سفر به هرات میخواهد تا تسهیلات لازم برای سفر حکمت یار را به هرات فراهم کند .
وی که چند روز است در هرات بسر میبرد و از هر گزینه برای رسیدن به هدفش استفاده میکند .

، جمعه خان همدرد که زمان از تمام توان برای بقایش در بلخ را بکار برد و در نهایت شکست تلخ را قبول کرد و حالا میخواهد تا از فرصت که دارد برای سرمایه گزاری سیاسی اش به هرات بهره گیری کند .

اینجا هرات است و هرات سفره پهن دلش را همیشه به روی هرکس میگشاید ، اما اگر به این خاک و به این مردم بی احترامی شود بسیار فجیعانه طرد خواهند شد .

>>>   فايق هروي

#حکمتیار_و_هرات
یکی از فرماندهان جهادی در ولسوالی گذره ولایت هرات روایت خود را این چنین بیان میکند:
در زمان جهاد من به حزب اسلامی پیوسته بودم و برای تجهیز و تمویل جبهات حزب اسلامی در هرات راهی پاکستان شدم. در پاکستان به کمپ حزب رفتم و حدود دو ماه معطل ماندم تا امیر را ببینم. روزی حکمتیار در نزدیکی محل اقامت آمده بود و من با کمک یکی از دوستان به خودم را به آن محل رساندم. آقای حکمتیار را در خانه پیدا کردم و با سلام علیکم وارد اتاق شدم. امیر که مشغول صحبت با فرماندهان جنوبی و شرقی بود طوری وانمود کرد که امدنم را حس نکرده است. اما سایر فرماندهان یا جوابم را با و علیکم دادند و با اشاره سر مرا پذیرایی کردند.
گفتگو ها همه به زبان پشتو بود و پس از یک الی یک و نیم ساعت یکی از نزدیکان امیر بدون دخالت امیر به من نزدیک شد و گفت مشکلت چیست؟ گفتم من فلانی و از هرات هستم. گفت می شناسم مشکلت چیست؟ گفتم من حدود دو ماه میشود برای تجهیز و تمویل جبهات آمدم و تا حال امیر را ندیدم. گفت از دوماه پیش تا حال موفق نشدی؟ گفتم نه.
نامه درخواستی مرا گرفت و نزدیک امیر که 6 یا 7 متری من بود برد و به امیر داد. امیر پرسید که این چیست؟ گفت از فلانی است. نامه را خواند و بی هیچ توجه‌ای گفت ورسه تا په پشتو ولیکه!
آن شخص آمد و نامه را پس من داد و گفت امیر گفتند برو این را به پشتو بنویس. من همان سخن پشتو امیر را شنیده و دانسته بودم و از فرط بغض گلویم پر شده بود و مجال سخن گفتن نداشتم. با گلوی پر و چشمان اشک آلود آن خانه را ترک کردم و دو باره به کوته ام برگشتم.
شب خیلی با خود فکر کردم که چقدر با دهوارها، خویشاوندان و هم شهری های جمعیتی ام بخاطر حزب جنگیده بودم و جوانان این طرف و آن طرف در این جنگ ها کشته شده بود. اما امیر این حزب زبان مرا قبول ندارد و حتا حاضر نیست با من صحبت کند. آن شب با خود تصمیم گرفتم ديگر عضو اين حزب نباشم...

>>>   تاجیک های واقعی
————————
کسانی که جرات و شهامت این را دارند که خود را تاجیک می نامند (زیرا باور دارند که افغان هویت قوم عزیز پشتون است) و فعالانه بر علیه سیاست های فاشیستی، قومی - قبیلوی و «تحمیل» زبان، فرهنگ و هویت قومی بالای خود و دیگران مبارزه و مقاومت نموده و طرفدار دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی می باشند؛

>>>   خانم زهره وندا
مضمون مختصر و تحقیقی خیلی جالب نوشتید. اما اگر لطف کنید و مأخذ آن را دقیقتر گزارش دهید جالبتر خواهد بود و خواننده های تان می توانند به آسانی به اصل مأخذ مراجعه کنند. آیا ’سبک شناسی’ آقای محمد تقی بهار در انترنت هم قابل دسترس است؟

>>>   مردم شریف هرات باید با همبستگی وتدبیر با مشت محکم به دهن گلبدین بکوبند.
اینها به دوستی وصداقت و همزیستی مسالمت آمیز باور ندارند .
اگر خاموش مانده وعکس العمل مقتضی نشان ندهید جز خواری وندامت ثمری نخواهید چید.
باخبر وبیدار باشید که دشمن کمر به نابودی ما بسته!
وقتی دشمن به زبان دوستی نمیفهمد باید بامشت محکم بر دهانش کوبید.
عزیز

>>>   لهجه هراتی نیز با لهجات دیگری که در داخل ایران تلفظ میشود فرق دارد. لهجه هراتی مانند لهجه سریال.... است.
در داخل ایران نیز فارسی به لهجه های مختلف صحبت میشود، مثل تهرانی و لهجه بلوچی و شیرازی و کردی و آذری و ترکمنی و غیره.
در داخل افغانستان نیز لهجه های مختلف است. مزاری یک لهجه دارند، بدخشی و تخاری و قندوزی دیگر لهجه و تاجکی دیگر لهجه.
حتی در داخل بدخشان چندین لهجه بشمول شغنانی و دروازی و یمگانی و کشمی و دیگر لهجه ها صحبت میشود.
پس لهجه ها را نمیتوان به شرقی و غربی تقسیم کرد، بلکه در مناطق مختلف یک کشور، زمانی که در سرحد با زبان های دیگر در آمیخته میشوند، لهجه ها تغیر میکند.
حتی کردهای عراقی زبان کردهای ترکی را نمیدانند، زیرا یکی تحت تاثیر زبان ترکی رفته است و دیگری تحت تاثیر زبان عربی.
حتی زبان ترکی نیز شاخه یی از زبان مغول های منگولیا و مغل های منگولیا شاخه یی از زبان هند و چینی میباشد.
به همین منوال کلتور ها نیز باهم آمیخته میشوند و کلتور های جدید بمیان می آیند.
این پدیده تنها به زبان و کلتور انسانی خلاصه نمیشود، بلکه در خود طبیعت، ده ها میلیون نوع زنده جانها، از آمیزش با یکدیگر بمیان آمده اند.
حتی شما هنگامی که یک میوه و یا گل و یا نبات را با یکدیگر پیوند میدهید و یا تخم اصلاح شده زراعتی میسازید، شما در حقیقت یک نوع جدید نبات و یا زنده جان را خلق میکنید.
شما در حقیقت رول خدا و یا بعباره دیگر طبیعت را بدوش میگیرید.
امید وارم تا چشم خود را یک اندازه باز کنید و طبیعتی را که خود شما جز آن هستید، خوبتر بشناسید و جهان را به چشم طبیعی ببینید، نه چشم خلقت.
زیرا جهان را به چشم خلقت دیدن، فقط به یک نقطه ختم میشود. همه چیز را خدا خلق کرده است و شما در کار خدا مداخله نکنید و اگر یک طفل با سه پا تولد میشود، این کار خدا است و شما آن را عملیات نکنید و خلاف اراده خدا عمل نکنید که خدا قهر میشود.
در حالی که این یک نقص جنیتیکی است که نظر به این که ما از نسل پستانداران هستیم و از میلیون ها سال بدینسو از نسل آنها جدا شده ایم، اما با وجود آنها بعضی (جین) های آنها به شکل خفته در وجود ما وجود دارد که در اثر بعضی عوامل جنیتیکی و طبیعی، این جین ها بیدار میشوند و در نتیجه سبب تولد یک انسان غیر طبیعی با اعضای اضافی بدن و یا کمبود اعضا و یا تغیر اعضا، تولد میشوند.
حتی در طب امروز امکانات این وجود دارد که هر نوع زنده جان را بشمول انسان، به هرشکلی که خواسته باشند، از نگاه جنیتیکی که عبارت از همان نقشه ساختمان زنده جانها است، تغیر دهند و بمیان بیاورند.
عینآ مانند نقشه ساختمان یک تعمیر و یا یک مواد تولیدی دیگر، که با تغیر نقشه آن، ساختمان آن تغیر میکند، با تغیر نقشه زنده جانها نیز ساختمان آنها تغیر میکند.

>>>   اره درست گفتی دقیقا همینطوره .

>>>   پشتون‌های هرات را که پشتو نمی‌فهمند جابه‌جا کنیم و تاجیک و ازبیکی که مطلقاً مطابق خواست ما کار کنند را به‌صورت نمونه‌یی تعیین کنیم، تا مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این‌جا (اداره‌ی امور) است

>>>   نویسنده ی گرامی خوب است که صرفا افکار مردم را نسبت به حکمتیار بدبین نکنید، بلکه همان تعهد وصداقت ورسالت قلمی خودرا درنظرگرفته وبه آن پایبند باشید.
خوب بود که متن گفتار واهانت ایشان را ذکر میکردید که با ضریب بالاتری سخنان شمارا قبول میکردیم، نوشته فوق شما بلحاظ فن رسالت نویسندگی مانند تراشیدن سر بی صاحب است، لذا باید گفتار تانرا مستند می آوردید وسپس خوانندگان گرامی را قاضی قرارمیدادید، ولی با این وضع شما شعور خوانندگان خودرا زیرسوال برده اید.
جوان

>>>   به خدا باید گریه کرد در دنیا مردم اروپا با انواع زبان ها و نژاد ها با هم وحدت میکنند اتحادیه اروپا را میسازند ناتو را میسازند حتی عرب ها اتحادیه عرب را ساخته اند اما در این طرف دنیا ما هم زبان هم فرهنگ هم نژاد و هم دین هستیم باز هم عده ای دنبال تفرقه انداختن اند.

>>>   اقای حکمتیار خودت یک انسان تسلیم شده هستی باید گنگه شوی قتل و قتال که کردی سزاوار جزا هستی بناهن اینقدر چر چر و پرپر نکن
بصیر نظری

>>>   زبان فارسی فراتر از .....های مانند حکمتیار هست که به زبان فارسی توهین کنند زبان فارسی گنجینه های بزرگ مانند شاهنامه ، مثنوی دارد حکمتیار اگر زیاد دلسوز هست دل به زبان پشتو بسوزاند کنه درحال ازبین رفتن هست حتی پشتون ها هم درست پشتو حرف زده نمیتوانند
ااریامهر ازکابل

>>>   لطفا گفتارتان مستند باشد، متن توهین ایشان را می آوردید تا با همین مدرک ایشان را محکوم میکردیم. فعلا سکوت بلکه نویسنده محترم را محکوم میکنیم که تا ارائه متن توهین ایشان، شما متهم به تهمت زدن به ایشان هستید.
جاغوری

>>>   رگ بر تفرقه اندازان هیچ گاه گلبدین چنین کار نکرده است چرا که هزار ها مجاهد در هرات دارد

>>>   دری یک لحجه نمیباشد. بلکه یک لسان است که مردمان شمال افغانستان اطرف ماّالنهر به این لسان تکلم میکردند ،مرحوماحمد علی کهزاد. در بیانیه تاریخی خود در سال ۱۹۵۱ در موزیم ایران همه چیز را به شکل مستند توضیح وتشریح نموده اند ،رجوع شود به مقاله تاریخی این آدم بزرک ، لسان دری ،مرکز تکلم آن افغانستان میباشد در حالیکه فارسی لسان ایرانیان اند که بعد از لسان دری در سرزمین ایران به وجود آمد. در کابل جان واطراف کابل جان ودر دربار پادشاهان وسلاطین سابق ودربار مغولی به این لسان دری صحبت میشد وباید خانم وندا بداند که لسان دری نه فارسی شرقی ونه فارسی غربی است ،لسان دری دارای لحجه های مختلف است اما در حقیقت همان لسان اولیه آریایی های این مرز وبوم است که بدان تکلم میکردند.
عبدالله ریحان

>>>   ورود حکمتیار درکابل وجرگه صلح گام مهم است که اگر امروز ایشان درصف طالبان بود قطعا وضعیت بسیار بدتری داشتیم. حضورایشان درصحنه سیاسی ازدیکتاتوری وقبضه کردن حکومت بدست حزب ویاقوم خاص جلوگیری میکند.
ازجانب دیگر تمام فعالیتهای ایشان درکشور قانونی بوده و آمادگی او برای انتخابات پیش رو باعث رونق آن خواهد شد. بهر صورت، ایشان رهبر بسیاری ازمردم بوده وازیک قوم بزرگ افغانستان نمایندگی میکند، آیا شما فقط برای خود وحزب وقوم خود حق فعالیت میخواهید؟ آیا حکمتیار ازمردم افغانستان نیست که حضور وفعالیت آنرا محکوم میکنید؟ اعتراض تان کاملا مخالف نظام دموکراتیک کشور وبرخلاف مصالح کشور ومخالف قانون کشورمی بوده وعین قوم پرستی می باشد که همه ازآن شکایت دارید وخود درقعر آن افتاده اید.
نجیب الله

>>>   سلام خداوند عالم ازهیچ ملتی بخصوص بزرگانش عقل را سلب نفرمایند.

>>>   هرات پاره ی تن ایران است وباید به سرزمین مادری بازگردد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است