رهبران نامشروع، عامل اصلی بی نظمی موجود (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۷    ۱۳۹۶/۶/۱۹ کد خبر: 138460 منبع: پرینت

این از کجا بر می خیزد؟
در یک جامعه سیاسی قانونمند و دمکراتیک، رفتارهایی از این دست زیر هیچ عنوانی قابل توجیه بوده نمی تواند اما چرا همه ساله اینگونه شاهد سرازیر شدن خیل عظیم و سنگین جوانان به روی جاده های کابل در تجلیل از سالروز شهادت قهرمان ملی کشور هستیم؟

آنچه عده ای از رهبر نماهای ریاکار جامعه ما نسبت به این نوع تجلیل بیان می کنند و در برابر آن به نوعی واکنش منفی نشان می دهند، نشان دهنده حقیقت مساله نیست، زیرا این جمع و جماعت جوان همه ساله از روی بد مستی و بی مبالاتی دست به چنین اقدام خطرناک و غیر قابل کنترل نمی زنند.

عامل اصلی و بنیادین مساله به نظرم، نهفته زیر سر نوع نگاه و نگرش رژیم حاکم به ارزش ها است و همین گونه برخواسته از رفتار ناعادلانه و تبعیض آلود رهبرانی که خود بصورت غیر دمکراتیک به شانه های مردم تحمیل شده اند و از نبود مشروعیت سخت رنج می برند، در برابر طیف های قومی، روشن فکری، سیاسی و ارزشی خاص.

وقتی خیل عظیم جوان تحصیل کرده و واجد شرایط حضور در فرآیند های سیاسی، قربانی نگرش های تبعیض آلود مشت مجهول الهویه و بیگانه با مردم می شوند و زیر عناوین گوناگون مورد بی مهری سیاسی قرار می گیرند، از هر فرصتی برای نشان دادن انزجار و نفرت شان نسبت به وضع حاکم، واکنش نشان می دهند. این واکنش، واکنش منطقی نیز است .

وقتی حلقه خاص و معلوم الحال آمده و به صورت سازمان یافته و هماهنگ درصدد یک دست کردن اداره ملکی به نفع انجوسالاری و مجاهد گریزی است، راهی غیر از این وجود ندارد که کسی پدر و پدر کلان اش برای عدالت و برابری مبارزه کرده باشد، خاموش بنشیند و نظارگر به حاشیه رفتن خود و جایگزین شدن اشخاص وابسته به کشورها و سازمان های خارجی در ساختار حکومت باشد .

وقتی دیده می شود که از صدر تا ذیل ارزش ها در سیستم حاکم به یک چشم دیده نمی شوند و رابطه ها با همه یکسان نیست و همه امکانات دست داشته دولت در جهت برجسته کردن بعضی و کمرنگ کردن تعداد دیگر به مصرف می رسد و راه های انتقاد سازنده و سالم به آن نیز به انواع گوناگون سدسازی می شود، اندک ترین فرصت به دست آمده می تواند باعث افروخته شدن آتش خشم و نفرت مردم شود.

از هر زاویه ای که بیاییم مقصر اصلی نظم ناعادل موجود و رهبران غیر مشروع و متعصب حاکم است که روز تا روز در ذهن مردم تجرید شده می رود وگرنه هیچ کسی خوش ندارد در جامعه و کشور اش خود خواسته بیاید و اخلال نظم و امنیت کند.

آنهایی که از روی دلسوزی ریاکارانه می آیند و یک جانبه این موج اعتراض را محکوم می کنند، خود شریک جرم اند زیرا نتوانستند به درستی از جریان های بومی و جهادی نمایندگی کنند و از طرف دیگر در طول هفده سال پسین در حکم مزدوران و کاسه لیسان دربار عمل کرده اند. ایشان در بدل منصب و جیره که خود و خویش و تبارشان از رژیم تبعیض به دست آورده اند، با خیراندیشی های فریبکارانه خود شکران نعمت ادا می کنند.

در نتیجه باید گفت که به هر شکل ممکن در برابر تمامیت خواهی و تبعیض واکنش نشان باید داد تا جلو رفتن کشور به سمت آپارتاید و استبداد گرفته شود و دندان استبداد با سنگ خشم عدالت خواهان باید بشکند و اجازه رجزخوانی های بی موجب به دایه های مهربانتر از مادر داده نشود.

مطمین ام که با روی کار آمدن یک رژیم مردمی و زعمای عادل و معتقد به باورهای دینی و ارزش های ملی در کشور جلو همه این نابسامانی ها به شکل اتوماتیک گرفته خواهد شد.


هفته شهید

هفته شهید

هفته شهیدصالحی

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هفته شهید
احمدشاه مسعود
نظرات بینندگان:

>>>   عمر تان دراز ، جناب صالحی بزرگوار ، حقیقت را تحریر نمودید

>>>   نمیدانم ازچه کسی شکایت وگله کنم؟ ازاین مردم یا ازدولت؟ درپایتخت کشور اینگونه حرکات ورفتار هرگز قابل توجیه وقابل قبول نیست. کشور وپایتخت شهرهمه است وهیچ شهروندی اینگونه صحنه واعمال رادوست ندارد، لطفا به بهانه هفته شهید حقوق مردم را زیرپانکنید، دولت باید پاسخگو باشد.
ندیم

>>>   امروز در افغانستان بطور کل دو نیرو یا جریان سیاسی وجود دارد:
پشتونیزم که شامل تکنوکرات های مزدور پشتون که توسط امریکا و انگلیس و عربستان حمایت میشوند، طالب و داعش هم به نحوی در این صف اند. چون 99 درصد طالبان و داعشیان پشتون اند.
جریان غیرپشتون که بر ضد داعش و طالب و فاشیزم پشتون است و امریکا و انگلیس را از اینها چندان خوششان نمیاید، چون این ها را در راستای منافع استمعاری خویش نمیبینند.
جنبش رستاخیز هم از همین صف است.

>>>   این بی نظمی هارابریت تصویر ببینیدکه باز منکرنشوید که مانکردیم احمق ها رئیس صاحب اجرائه فریاد میزند که این کار هارا نکنید هیچ کس بسخنان یک رهبر گوش نمی دهند

>>>   ما از اين جوان ها حمايت ميكنيم، وقتي دولت كثيف آماده گرفتن امنيت اين عزا داران نيست بايد همه با اصلحه بيرون بيايند بودن اينها با اصلحه هاي سبك و سنگين در شهر يعني ترس حاميان طالب، اما جاي شرم ايست كه وقتي حكومت قبيله يي گلبدين و پاكستاني هاي تروريست را به عنوان اعضاي حزب آورد، و از زمين به صد ها موتر با (RPG) و از هوا با هليكوپتر هاي جنگي وارد شهر شده مردم را شوكه كردند، نه رسانه ها انتقاد كرد و نه كاربران فيسبوكي يك جهته اما اين را بدانيد، كه هرقدر بكوشيد به شخصيت مسعود و هم رزمانش لطمه وارد كرده نميتوانيد.
زنده باد هم رزمان مسعود رح، عزت كه قهرمان ملي بدست آورد در بين مردم جهان هچكدام از رهبران خاك فروش از شما در سه صد سال تاريخ ننگين تان نتواستيد يك بر صدمش هم بدست بياريد.

>>>   به این میگه شار خربوزه، نه سوال نه تعقیب افراد ناق ناق فیر ومزاحمت به مردم بی دفاع کابل، اگر پلیس یک نفر عادی یگان تلاشی کند حتا اگر یک چاقوی میوه خوری از اوپیدا کنه به صد ها بار تو و پیچ میکنه اورا
حقیقت گوی از کابل

>>>   از مردم دشتی و کوهی هیچ چیزی بعید نیست

>>>   ز شما جوانان که ایستادگی می کنید سپاسگزارم!

وقتی برای ( توپ دنده پاکستانی و تیم پاکستانی آن) تمام شهر را صدای شلیک می گیرد هیچ اشکالی ندارد، و قتی راکتیار را حکومت غنی 9000 هزار اسلحه نو می دهد و وارد کابل می کند آب از آب تکان نمی و کسی حرفی ندارد.
وقتی به خاطر روز مسخره استقلال خیابان ها را روز های متمادی بسته می کنند و مانور قدرت پشتون والی می دهند، کسی حرف ندارد !
همین چند روز گذشته راکتیار به اختیار خودش جاده درالمان را بست است کسی جرات اعتراض ندارد و...

اما فقط برای یک روز مردم ساده دل، مثلن روشنفکر کوتاه نگر از اوضاع این کشور تحت تاثیر تبلیغات، شورای امنیت، ریاست امنیت، دستگاه تبلیغاتی پی پی سی غنی، تلوزیون ها زیر فرمان آنها، جامعه مدنی مزدور حکومتی قرار گرفته هجو نویسی می کنند، آنقدر که همین روز را محکوم می کنند انتحاری هر روزه برادران غنی و کرزی را محکوم نمی کنند !

پس برادرانم: حضور شما که بر خاسته از بی عدالتی شئونیسم قبیله است برای من نیرو و توان مبارزه در جاده های نرم را می دهد...

پیروز باشید.سیه پوش

>>>   این همه ثبوت این است که قهرمان ایشان مثل اینها لنده غر و بی فرهنگ بیش نبود
اینها جز زورگویی و زرجویی چیزی دیگری نمی دانند
با وصف تاجک بودنم از اعمال و کردارشان متنفرم
مهدی قاری زاده از هرات

>>>   چهره های منحوس ووحشی !بربریت سال۱۳۷۱

>>>   اینها گلبدین را اخطار میدهند و میگویند که،او گلبدین پیش نبا که بخدا غار غارت میکنیم!

>>>   كريزى ها!! اينقدر غيرت اكر دارند وطنرا إز جنك اجنبى خلاص كنند!! اينها همان شغال هاى هستند وقتيكه شير را مى بيبنند باز فرار را بر قرار ترجيع مى دهند!!!

>>>   چريك هاي نازنين!
نگرانِ بدگويي منفعلان نباشيد.
شما خوب مي دانيد كه
قدرت را قدرت مهار مي كند.
براي تحقق توازن قوا
درس هاي علوم سياسي كه يادتان است.
در دژ زورگويان
تنها ميل تفنگ پاسخ گوست.
يا قانون براي همه
يا بي قانوني براي همه.
تماميت خواهي امتياز شخصي كسي نيست
بايست حقت را به زور بگير.
اينجا جنگ بر سر قدرت است.
توصيه هاي اخلاقي ترفندي بيش نيست
چريك هاي نازنين!
خسته نباشيد.

هارون معترف

>>>   حیف هرات باستان به ....مهدی قاری زاده حیف نام تاجیک بالای تو این افراد نه مربوط میشود به شهید احمدشاه مسعود ونه هم مربوط میشودبه بازمانده گان مرحوم بلکه عده ای هستند که کاملا دیکته شده اند که دراین روز دست به چنین کارهای بزنند تا عده ای ... صفت که ازاحمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور شناختی ندارند متنفرشوند این ها همه از ارگ دستورمیگیرند هوشیار!!!
محمدی ازولایت هرات

>>>   یگان شخص بدون مطالعه پیشینه قوم و تبار خود مردان را گریزی مینویسد که این ها میخواهند خود راشجاع قلمداد کنند اینرا بدانند که همین با غیرت ها بودند که تو امروز یک حکومت داری و یک نظام نیم بند موجود است این ها همان شیرا اند بادارانتان در قصر های خود تنبان تبدیل کرده روان اند و خواب از چشمان شان از چندی به این طرف پریده است و در قلعه آهنی خواب ندارند و اینها شیران اند نی شغال های فراری، همه میدانند شیر ها کی اند به ناحق خود را دلداری ندهید که شیر استید فروشنده هیچگاه شیر شده نمیتواند.
خارکش

>>>   داکتر صاحب عبدالله دیگر اجازه ندهید به این اوباش ها و دیگر هیچ تجلیل نکنیدچون روح شهدا نارام میشود باین کارها

>>>   هوالله
اگر اینها واقعا اینقدر مردانگی غیرت دارند بیروند درمقابل طالبان که پیوایان را کشت درمقابل انها بیجنگند واگر مسلمان وشانی از غیرت اسلامی دروجوایشان باشند بیروند درمقابل قتل عام مردم بیدفاع میانمار
کدام رهبر اینها از مردم مظلوم میانمار سخن برزبان نمی ارد چراکه اینها بیزاری خودرا قلا از اسلام اعلان نموده اند اینها به اساس جهالت لیدران ایشان که از خدا غافل شده اند اینهارا انها لیدارن انها دستور میدهد چراکه از خدا وقانون خدا بیزار شده اند

>>>   حكومت مكلف است بنيان نام نهاد مسعود را كه سبب بى نظمى در شهر كابل شده اند و نظم عامه را مختل و أضافه از بيست نَفَر را زخمى وصد ها نَفَر را تعفير و توهين كرده اند بالاوسيله گارنيزيون كابل و پوليس نظم عامه از طريق ثارنوالى به محاكمه كشانيده شود تا به جزايى اعمال شان برسد

>>>   حیقتا مسول همه این بنیاد است خوب شد خود نفری مردارشده بود اگر نی حوادث سال1371 تکرار میشد همه باید بگویم محکمه محکمه محکمه بنیاد منحوس منفور ومزدور محکمه محکمه محکمه والسل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است