جنرال دوستم: خواهان مشارکت سیاسی هستیم
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۰    ۱۳۹۶/۶/۱۹ کد خبر: 138458 منبع: پرینت

بخش هایی از پیام جنرال دوستم معاون اول ریاست اجرایی که از چندی بدینسو تا اکنون در ترکیه بسر می برد، درباره سالروز شهید احمدشاه مسعود.

ایتلاف ملی نجات برای افغانستان در این مقطع تاریخ کشور چرا تشکیل شد؟
وضعیت فعلی کشور را همه تان خوب درک می کنید و می دانید چه دسیسه های خطرناکی از بیرون و داخل کشور توسط حلقات معلوم علیه رهبران و شهدای قهرمان کشور در جریان است. ما وضعیت را خوب درک و تحلیل و مطالعه کرده این ایتلاف را پس از جلسات و بحث های متعدد ایجاد کردیم. بعضی از تحلیل گران سیاسی و شخصیت های کشور فهمیده و یا نافهمیده درباره تداوم و تشکیل ایتلاف بیان منفی می کنند که اینگونه ایتلاف ها در گذشته ها نیز تشکیل شده و دیری نگذشته که از هم پاشیده اند. جواب این است: کسانی که بنیانگذار و اساسگذار این ایتلاف اند، شرایط و سیاست های جاری کشور را کاملا درک کرده اند.

مردم عزیز و سلحشور کشور! من از گذشته ها خیلی چیزها را آموخته ام، کسانی را که علیه ایتلاف تبلیغات سوء و نادرست می کنند در هر سطحی که باشند خوب و دقیق تعقیب دارم. آنها دروغ پراگنی و تعبیر ناسالم می کنند که گویا ما کودتاچی و طرفدار سقوط نظم و نظام هستیم. برعکس، ما خواهان عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی هستیم تا باشد که یک افغانستان سربلند و متمدن و یک پارچه داشته باشیم. ما نمی خواهیم به پای خود تیشه بزنیم، بخاطری که این نظام را خودمان ساختیم و در این شرایط حساس جایگزین دیگر برای آن سراغ نداریم. بنابراین به کسانی که سیاست های ناکام گذشته و انحصار قدرت در بین چند نفر را پیشه خود ساختند، توصیه می کنم که دست از این کار بردارند.

جناب رییس صاحب جمهور هم باید به عوض گوش فرادادن به حرف های سه چهار نفر، به صدای سی و پنچ میلیون شهروند این کشور، نماینده های ملت در پارلمان و معاونین اش که زحمت کشیدند، عرق ریختند و جان های شیرین خود را بخاطر ساختن حکومت فعلی در مخاطره افکندند، گوش فرا دهد و به آنها اعتماد بکند.

مردم با دیانت و سربلند کشور! گرچه بنا بر بعضی ملاحظات سیاسی و منفعت ملی کشور موقتا در ترکیه بسر می برم و از شما دورم اما تمام حوادث و مشکلات بوجود آمده و حرکات انجام شده را تعقیب می کنم. من می خواهم واضح و کُرده گی به شما اطمینان بدهم که اگر جنرال دوستم نبود پسر جنرال دوستم است، اگر عطامحمد نور نبود پسر استاد نور است و اگر محمد محقق نبود همچنان پسر استاد محقق است و یا صلاح الدین خان ربانی اگر نبود فرزند او است. بنابراین مطمین باشید که این ایتلاف از هم نمی پاشد بلکه مستحکم تر و قوی تر خواهد بود. به دسیسه سازان و توطیه گران و حریفان سیاسی خود نیز اعلام می دارم که خاک خشک به دیوار نمی چسپد. بدانید که از همه حرکات عجولانه و احساساتی شما آگاه هستم و این دسایس بالای طرفداران و رهروان ایتلاف هیچ تاثیری نخواهد کرد و در ضمن مثل کوه در برابر همه آن دسیسه ها با عزم متین و راسخ ایستادگی خواهیم کرد.

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان

کد(10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال دوستم
هفته شهید
نظرات بینندگان:

>>>   این ائتلاف نجات نیست بلکه ایتلاف بدبختی قوم ازبیک و هزاره و تاجیک است چرا از این بیشتر باعث سرافگندگی مردم عزیز مامیشود. شرم برشما با این رسوای های که ببارآوردید. به کدام روی حرف از مشارکت میزنید. انسان های آدم کش ، دایم الخمر و خبیث شرم برشما باد از مردم سواستفاده میکنید و دوباره برمردم ظلم میکنید. ش خدا شر شما را از سر مردم کم کند از ورزی که شما انسان های مزدور به عنوان رهبر مطرح شده اید روز خوش را مردم ما ندید به غیر زورگوی و ظلم شما دیگر چه حاصل مردم شد.
علی احمد مزاری

>>>   از شما ها بغير لاف. چور كدام كاري ساخته نيست، دوستم، عطاي نور، محقق تقريباً بي سواد هستيد، ارجمندي صلاح الدين درس خوانده اما تجربه و جرأت مقابله با خون خوران افغان را ندارد، و بسيار زود شاهد خواهيم بود كه بر علاوه دوستم ، رباني، محقق و عطاء هم بخارج پارسل ميشوند.

>>>   آهسته اهسته کله خام ات کار خواهد کرد.

>>>   دوستم جان سنگ در جابش سنگين است قرار در جابت بنشين بهتر است بگزار كه صلح در وطن بر قرار شود وطن به دزدان ، چپاول گران ، قطاوتطريق ها وأشخاص نادان ضرورت ندارد

>>>   آقای جنرال دوستم مردم افغانستان را به تمسخر میگیرد، اظهارات شان چنان اند که گویا این ملت شناختی از ایشان (تشکیل دهنده گان ائتلاف نام نهاد)ندارند! آقای جنرال، ائتلاف نامنهاد تان برآمده از نتائیج کدام جلسه نیست اگر باشد هم جلسه ای بوده برای چوکی ها لرزان تان نه برای نجات افغانستان! شما دارید افغانستان د ملتش را به گروگان گرفته اید، ملت شما را لعنت میکند، شما در ائتلاف تا با عطا محمد نور چقدر باور دارید؟ آنهمه کشت و خونی که میان شما صورت گرفت پاسخ تان به کشته شده گان ذات البینی و بازمانده گان شان چیست؟ شما دارید بازی سیاسی میکنید اما این ملت این بازی شما را یاد ندارند، ائتلاف ها و کنار هم آمدن های شما در طول تاریخ برای حفظ منافع شخصی شما بوده اند، اگر ملت را از اینگونه ائتلافات فایده ای رسیده باشد لطفا یکی از شما به آن اشاره نمائید، عرض وجود شمایان منحیث رهبر همنقدر کرد که ملیت های با هم برادر را به جان ام انداختید! اگر محقق مرد ائتلاف باشد چرا با استاد خلیلی و دیگر شاخه های احزاب قومی تشیع ائتلاف نموده یک حزب مقتدر تشیع را تشکیل نمیدهد؟ معلوم دار است که با چنین راهکار از منفع شخصیش کاسته میشود و اگر شما جنرال صاحب مرد ائتلاف باشید چرا با نخبه های ملیت ازبک و ترکمن ائتلاف نمیکنید؟ شما هراس دارید برای اینکه در میان ازبکها و ترکمنها رهبران سیاسی واقعی سربرآورده اند و آن روز دور نیست که موقف سیاسی شما که با خیانت آغاز و با خیانت تداوم داشته است از میان خواهد زفت سیرا رهبران نو ظهول ترک تبار ملی اندیش اند نه ملیت اندیش.
میهن زرغون

>>>   جناب جنرال صاحب گل گفتند ودر سفتند واقعیت های موجود فراوان را عیان ساختند وملت رنجور ومایوس را اطمینان خاطر دادند وپرده از راز های مخفی برداشتند و... اماسیاست جهانی وحیله ای بیرونی هابه این سادگی ها نیست که همه از عهده ای درک ان بر ایند توطیه ها وترفند های انها به حدی پیچیده ومغلق است که سازمانها استخباراتی جهانی را درهم در نوردیده ومبهوت وحیران ساخته است
خلاصه ای کلام ولب ولباب مطلب این که خارجی ها بدون شک در عقب هر تشکیل وگروه بندی ها مستقیم وغیر ممباشر قرار دارند وهمه اطراف و جوانب را خود در دست دارند تا در اینده وتا دراز مدت از دموکراسی دروغین خود تمثیل داشته باشند وعوام را با این دسایس شوم وشیطانی فریب دهند
این به ان معنی نیست که ما بزرگان خودرا ملامت نموده اینها همه رایکسره اگاهانه شکار دام انها بحساب اوریم بسیاری ها ناخود اگاه وبعضا روی مجبوری ویاهم از دست های دو وسه باز در گرو سیاست های اشغالگران ومتجاوزین قرار دارند وبد وچاره ای برای فرار ازین حلقات محال ونا ممکن به نظر میرسد تا عقل قد میدهد وچشم نابینای تبنگ چی کار میکند درسیه روزی وبابدبختی ونامرادی دست وپنجه نرم مینمایم وهمه یکسره وعده های دروغین خارجی هارا سراب گونه باور نموده ایم سالهای زیاد این ملت را به عقب پیشاور نشینان وطهران زده هاکشانیدند وکنون این صحنه سازی ها را ترسیم نموده اندتا یکی ازین بد هارا با تفاوت درجه بپذیریم
تبنگ چی

>>>   اقای تبنگ چی !شما نیز در لجنزار فاشیستی گلاب پاشیدید وبر زخم این ملت مظلوم ومحکوم مرهم نهادید! راستی جای تعجب واحیانا تحسر وتاسف است که با داشتن این همه دکتور ها حال چه حقیقی ویا جعلی مانند دکتورای مولانا متقی سرپلی وبا داشتن این همه محللین ومفسرین وسیاست مدار تبنگچی بیاید ار حقایق مغلق وراز ها وملف های پنهان ودرهم پیچیده پرده بردارد و خلق غافل ودر تنگنا قرار گرفته رااگاهی دهد نمیشود این همه را به اهمال واغماض حمل نمود شاید هم سطح دید وبینیش شان ازین حد ومرز تجاوز نتواند وانها نیز در بحر بیکران حیرت وناباوری های اغراض شوم ونیات سوی متجاوزین غرق شده اند وراه نجات برای خود وملت عزیزشان نمی یابند ونیک میدانند که این نعش گندیده را هرقدر شور بدهند تعفنش فضا وهوای جهان را اگنده وگندیده میسازد ویا دلهره ومایوسی بیشتری بر ساکنین این دیار طاری میگرددازینرو صبر پیشه نموده اند تا در یک وقت مناسب از راز های نهان پرده بردارند
معلم محمد داود از لیسه ای صمیم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است