عروج و افول قهرمان ملی در بازی های سیاسی
احمد شاه مسعود هم منفور بخشی از جامعه است و هم قدیسی برای یک قومیت اما برای نزدیک ترین افرادش وسیله ای شد برای جاه و مقام تا ارگ به اختلاف های قومیتی دامن بزند 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۰۷    ۱۳۹۶/۶/۱۸ کد خبر: 138416 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، احمد شاه مسعود را می توان یکی از شناخته ترین رهبران جهادی افغانستان دانست که سال ها با شوروی به نبرد پرداخت و در اوج پیشروی گروه طالبان ترور شد که در دولت برآمده از تحولات پس از ترور وی و حمله امریکا تبدیل به قهرمان ملی شد.

همزمان به شانزدهمین سال ترور رهبر ایتلاف شمال و آغاز هفته شهید مراسم هایی از سوی ارگ و بنیاد احمد شاه مسعود در کشور برگزار می شود اما در کشوری که حتی کوچکترین گردهمایی ها و حتی نماز جمعه دلیل حمله، انتحاری و یا خشونت های خیابانی می باشد نگرانی در سطح جامعه موج می زند.

خشونت های گروه های مسلح در هفته شهید سال های گذشته که هم سبب رعب و وحشت مردم بود و هم اخلال در نظم عمومی اینار در صحبت های رییس بنیاد احمد شاه مسعود تامین امنیت واگذار حکومت شد.

و از آنجایی که هر حرکت گروه و قومیت های مختلف از تجلیل گرفته تا بزرگداشت برای مانوردهی جریان های سیاسی و جناح های قدرت می باشد، 18 سنبله امسال نیز نمایشی است از خط و نشان کشیدن های سیاستمدارن بر یکدیگر.

رییس جمهور طی ماه های گذشته مهم ترین مقام هایی که سبب به قدرت رسیدن وی شد را از صحنه سیاسی حدف کرد و به عبارتی صفی از دشمنان از درون نظام را علیه ارگ علم کرد که می توان به احمد ولی مسعود و عطا محمد نور اشاره کرد که در کنار عبدالله از قومیت و حزبی می آیند که احمد شاه مسعود را در دامن پروراند.

ترور احمد شاه مسعود که افغانستان را در شوک فرو برد، راه رهبران پشتون را برای حکومت هموار کرد تا نظم سنتی قدرت به درستی اعمال شده و رهبران جهادی همچنان که پایه های نظام را شکل دادند یکی پس از دیگری یا به انزوا کشیده شوند و یا خانه نشین.

همچنان که احمد شاه مسعود در دوران پرتلاطم افغانستان سال ها با شوروی جنگید و سپس در میانه جنگ داخلی یکی از طرف های درگیر بود و سپس رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان شد در دوران جدید نیز حضور دارد و آن تبدیل شدن به یک قدیس برای گروهی که در پی زدو بندهایی سیاسی هستند و تنها گزینه ای که مهم، منافع می باشد حال شخصی و یا تباری.

قوم تاجیک به عنوان دومین گزینه در حکومت داری بیش از هر قومیتی دیگر در کنار رهبران پشتون در ساختار قدرت حضور داشتند و در زمانی دور توسط کلکانی، پادشاهی را تجریه کرد اما در دوران جدید نتوانست به مانند روزگار جهاد قدرتمند ظاهر شود و تنها در مقام ریاست اجرایی در انزوای عبدالله مغولب شد.

اگر چه نبردهای خاموش و آشکار قومیت ها در افغانستان تازگی ندارد اما نام نهادن رهبر جهادی که در جنگ های داخلی دست داشته و تنها برای یک قومیت سنبل است به عنوان قهرمان ملی بازی دیگر از سوی ارگ برای براندازی اختلاف میان دیگر اقوام می باشد.

قهرمان خواندن احمد شاه مسعود از سوی حکومت حرکت سیاسی بود از سوی رهبران پشتون تا تبدیل به مهر سکوتی برای مقام های تاجیک در ساختار ابتدای نظام شود که سبب تحریک و اختلاف های بیشتر میان اقوام شد.

رویکرد ارگ از ابتدا برای تمرکز قدرت بود و دور نگاه داشتن رهبران پرقدرت دیگر اقوام از حکومت که اوج آن را اشرف غنی به منظر ظهور رساند اما در تغییرات سیاسی جدید تبدیل به بحرانی برای همین نظام سلطه گر شد و آن، ایجاد ایتلاف های مخالف از میان رهبران درون حکومت که هم قدرتمند هستند و هم با نفوذ در میان مردم.

در بحرانی ترین روزهای اختلاف که ارگ در تلاش برای کنترل آن و صف مخالفان برای فشار بیشتر است، هفته شهید و تجلی از قهرمان ملی نیز دستخوش نبردی خواهد شد میان دو جناح در کنار هدر رفتن هزینه های گزاف مراسم ها.

و در حالی که احمد شاه مسعود به دلیل دست داشتن در جنگ های ویران کننده داخلی منفور بخشی از جامعه است، برای بسیاری نماد مقاومت در برابر شوروی و طالبان می باشد و قدیسی برای ستایش حال بماند که برای نزدیک ترین افرادش وسیله ای شد برای قدرت یابی و امتیاز طلبی.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قهرمان ملی
مسعود
نظرات بینندگان:

>>>   بزرگترین مهارت مرحوم مسعود ایبنست که این گرگ هارا چگونه اداره میکرده که همه دزد غاصب غنیمت گیر وسود جو وپول پرست هستند هرکدامکش در سهم خود چی یادگاری های که از فساد بجا گذلشتند

>>>   جنایات کابل فراموش شد !!!!؟؟؟؟
شهدای واقعی ان مردان وزنان واطفال بی گناه هستند که به دست مسعود ها ومزاری ها و گلبدین ها و دیگر اشرار
به خاک خون کشیده شدند .وکسانی که هم اکنون به دست طالبان وداعشیان قتل عام میشوند.
وای بر ما که اخرت خود را برای دنیای دیگران می فروشیم.

>>>   باشوروی درجنگ نه بلکه در تفاهم بوده است .
زلمی

>>>   مسعود بعداز شکست دولت نجیب هدفش را تغییر داد،از هدف مقدس جهاد که با لاترین ارزش معنویست دست کشید وهدف رسیدن به قدرت تمام ارزشهای جهاد را فراموش کرد،حق وحقوق دیگراقوام را نادیده گرفت وبه یک دیکتاتور مطلق تبدیل شد،به قیمت گرفتن جان هزاران انسان وتخریب منازل شان وویران کردن شهر کابل این دیکتاتوری را میخواست حفظ کند اما نشد وبه قیمت جانش تمام،همه نابسامانیها دو ده نتیجه حرص وطمع مسعود به قدرت رسیدن مطلقش هست!‏
حقجو

>>>   هیچ سند یا مدرکی وجود ندارد که قهرمان ملی در جنگ های داخلی نقش داشته بشد نقشی که گلبدین حکمتیار و سایر رهبران جهادی داشتند

>>>   من ازبرادران تاجیک برداشت دیگری داشتم، ولی کاروانهای را که دیروز به راه انداختند که شلیک هوایی میکردند، نظرم تغییرکرد، زیرا من فکرمیکردم اینها افراد فهمیده وقانونگرا وقانونمدارهستند، ولی برایم مشخص شد که اینها نیزمانند پشتونها افراط گرا واهل تخریب وقانون شکن هستند، اینگونه به نظر میرسد بلکه حتما این برنامه ها یک مانور فوق قانون علیه دولت وحکمتیاراست، لذا سایراقوام ناخواسته ونا آگاهانه گرفتار اینگونه فتنه هانشوند، ما شهدارا دوست داریم ولی اینگونه تجلیل شان نمیکنیم، وموافق هم نیستیم، واین نوع رفتارهارا تجلیل ازشهید هم نمیدانیم. ما شهدا را بصورت متعارف مانند سایرمردم جهان تجلیل کرده ومتناسب باشٲن ومقام شهید تکریم ویادشان راگرامی میداریم وازویژگیهای معنوی وسیاسی ونظامی وسایر خصوصیات مثبت شان کتاب ومقاله وشعر مینویسیم ودرجلسات مربوطه ارائه میکنیم، نه اینکه باکاروانهای کذایی بافیرهای هوایی درمتن شهر رعب ووحشت برای مردم ایجاد کنیم، اینگونه رفتارها متناسب باشٲن ومقام شهید نمیسازد بلکه برخلاف مقام آنهابوده ومقام شهید را تنزل میدهند.
جاغوری

>>>   قهرمان ویرانی ودربدری به نظرمن درکشورما قهرمان وجود ندارد تمام شان مردم خود را به دستوربیگانگان تباه کرده اند

>>>   یک لوده بیش نه بود ولی وسیله خوب برای یاران اش
توت خوران شمالی و پنجشیر از برکت اش صاحب نام و نان شدند
یاران اش واقعا سیاستمدار هستند در جنگ و جدال او را قهرمان خواندند ولی در اخر کشتند و خود قهرمان سیاست شدند
حال هر یکی از یارانش صاحب ملیون ها دالر هست
وای به حال این کثیف ها
وای به حال ان کثیف بزرگ
اینها لکه سیاه تاریخ ما بوده
رویین از هرات

>>>   ز شما جوانان که ایستادگی می کنید سپاسگزارم!

وقتی برای ( توپ دنده پاکستانی و تیم پاکستانی آن) تمام شهر را صدای شلیک می گیرد هیچ اشکالی ندارد، و قتی راکتیار را حکومت غنی 9000 هزار اسلحه نو می دهد و وارد کابل می کند آب از آب تکان نمی و کسی حرفی ندارد.
وقتی به خاطر روز مسخره استقلال خیابان ها را روز های متمادی بسته می کنند و مانور قدرت پشتون والی می دهند، کسی حرف ندارد !
همین چند روز گذشته راکتیار به اختیار خودش جاده درالمان را بست است کسی جرات اعتراض ندارد و...

اما فقط برای یک روز مردم ساده دل، مثلن روشنفکر کوتاه نگر از اوضاع این کشور تحت تاثیر تبلیغات، شورای امنیت، ریاست امنیت، دستگاه تبلیغاتی پی پی سی غنی، تلوزیون ها زیر فرمان آنها، جامعه مدنی مزدور حکومتی قرار گرفته هجو نویسی می کنند، آنقدر که همین روز را محکوم می کنند انتحاری هر روزه برادران غنی و کرزی را محکوم نمی کنند !

پس برادرانم: حضور شما که بر خاسته از بی عدالتی شئونیسم قبیله است برای من نیرو و توان مبارزه در جاده های نرم را می دهد...

پیروز باشید.سیه پوش

>>>   در افغانستان قهرمانش همانند نام وپرچم وتاریخ و....
همه جعلی است.

>>>   رویین جان قلمکت صدقه


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است