عملکرد وحید عمر نتیجه قهرمان خواندن های غنی است
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۵    ۱۳۹۶/۶/۱۶ کد خبر: 138349 منبع: پرینت

ارتباط این بنام کردن‌ها با آن قهرمان خواندن‌ها.

سفارت‌خانه‌ها ملکیت کشورها و سفرا هم نماینده‌ سیاسی کشورشان می‌باشند. سفرا یا نماینده‌های سیاسی کشورها به لحاظ قانون این صلاحیت را ندارند تا بخشی یا همه‌ جایداد یک کشور را بنابر برخوردهای سیاسی، سلیقه‌ای و برخلاف عرف دیپلماتیک به نام احمد یا محمود نمایند.

بتازگی اما وحید عمر سفیر افغانستان در روم اسم سفارت کشور را به امان الله مسما کرده‌است. این اقدام آقای سفیر اما با قهرمان خواندن‌های شاه امان الله از جانب اشرف غنی احمدزی ارتباطی دارد. ارتباطی از جنس تعصب، برتری جویی و خودباوری‌های کاذب، ارتباطی از جنس تملق و ترس.

از جانب دیگر سفیر افغانستان در شرایطی نام سفارت را به اسم یک شخص تغییر داده‌ است که رهبری وزارت خارجه از این اقدام عمر اطلاعی ندارد. فرض بر اینکه آقای عمر این اقدام اش را در هماهنگی با رهبری وزارت خارجه هم انجام داده‌ باشد اما آیا وزارت خارجه این صلاحیت را دارد که ملکیت تمام مردم افغانستان را به یک فرد ببخشد؟ بدون شک که نه. این صلاحیت را نه وزیر دارد نه معین سیاسی و نه‌هم سفیر کشور در روم؛ ولی این عمل آقای عمر بی هیچ شبهه‌ای ارتباط مستقیم به داستان قهرمان خواندن‌ امان الله از سوی غنی دارد.

اشرف غنی که در تعصب و داشتن افکار قومی شهره‌ شهر است، برای اینکه بتواند حریفی برای یگانه قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود بزاید، در چندین مجلس‌ی از امان الله شاه سابق بعنوان قهرمان ملی یاد کرد تا نشان دهد چقدر کور اندیش و تاریک باور است ولی اقای غنی هنوز نمی‌داند که فصل‌ها می‌روند و سال‌ها هم می‌گذرند اما قهرمان یکی است.

بهرحال بر رهبری وزارت خارجه است تا آقای سفیر را به کابل فرا بخواند و از وی بپرسد که چرا و بر اساس کدامین صلاحیت، سفارت افغانستان در روم را به نام یک فرد کرده است.

جلالی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
وحید عمر
وزارت خارجه
امان الله خان
نظرات بینندگان:

>>>   سفیر افغانستان در کنبرا عکس قهرمان ملی را از تمام دفاتر و صالون سفارت برداشته قهرمان ملی را توهین نموده است. همچنان این شخص چاپلوس لوحه سفارت را که به زبان فارسی بود دور ساخته است.تحقیق کنید،
اگر غلط بود برای من لعنت بفرستید.
اورند از سدنی

>>>   واقعاً یک قهرمان است.

>>>   وحید عمر اشتباء کرده متوجه نبود که اسم ویلای سفارت را ویلا بز نامگذاری میکرد.

>>>   هشدار به وزارت امور خارجه
با اين سنت زشت كه در روم اساس گذاشته شده است؛ اگر فردا جوانان غيور ما در سالروز شهادت سپهسالار جهاد و زعيم مقاومت ملى كشور يكصدا فرياد برآوردند كه ساختمانهاى سفارت در دوشنبه و تهران بنام احمدشاه مسعود نام گذارى شود، كسى نمى تواند اعتراض نمايد!
و اگر پس فردا دلاوران قندهار و جوانان برومند غزنين درخواست نمودند كه نام سفارتخانه هاى دهلى جديد و اسلام آباد به نامهاى احمد شاه درانى و سلطان محمود غزنوى مسما گردد چه كسى مى تواند جواب رد بدهد ؟
پس تا انارشيزم عمومى مراكز ديپلماتيك را فرا نگرفته است به وحيد جان عمر عاشق دلباخته اى أمان الله خان دستور بدهيد تا تابلو را بردارد و بر غايله تا وسعت نيافته است نقطه پايان بگذاريد.

>>>   تفاوت های شاه امان با احمد شاه:
اولی متجدد و ترقی خواه بود و دومی واپسگرا و ضد تمدن
اولی معتقد به ازش های دموکراسی بود و دومی مثل جن از بسم الله از دموکراسی هراس داشت.
اولی عمران گر بود و دومی ویران گر
اولی به زن حرمت قائل بود و دومی زن ستیز آن هم درسرحدی که زنش از برادران تنی خودش نیز ستر بود.
اولی مکتب ساز و معارف دوست بود ودومی مکتب سوز
اولی یک انسان مستقل بود و دومی وابسته
اولی فراقومی بود و دومی قوم گرا
......
شهاب

>>>   وحید عمر را من از نزدیک میشناسم از دوران بچگی تا حال یک شخص متمعلق و چاپلوسی و پله بین بوده وتا اکنون این خصلت را از خود دور نکرده وبا همین کاراش خود را سخنگوی حامدکرزی ساخت و در زمان انتخابات ریاست جمهوری با چال و نیرنگ خاص خوداش در تیم داکتر عبدالله خود را جا کرد واز انطریق خود را بسفارت رساند اکنون هم بخاطریکه در دل اشرف غنی احمدزی جا پیدا کند برای خوشحالی و خشنودی ان اینعمل خاینانه را انجام داده است انها بدانند که پساز حدود صد سال قهرمانسازی و قهرمان گویی نه زیبنده است و نه جایرا میگیرد .

>>>   امان الله خان یک بزرگ مرد تاریخ است و به جز اتهام دست داشتن در قتل پدر
که شاید بی حقیقت باشد دیگر شهرت منفی ندارد . اما هر عمل و حرکت برای
اعزاز این مرد تاریخ باید حسابی و محکم باشد نه ناشیانه و سست و بی پایه
که از هر بادی بلرزد .
م.ش.فروغ

>>>   فقط همان یک طبقه و همان یک گروه بیفرهنگ است که باعث تمام پسمانی، بد بختی، بد نامی، و تمام کشمکش ها در کشور ما شده اند و باعث درد سر برای همه متباقی شده اند۰
مانع سرشماری همین ها میشوند، انتخابات را همین ها گوسفندی ساختند، تقلب همین ها میکنند، انتحار همین ها میکنند، انفجار همین ها میکنند، زورگوئی همین ها میکنند، نوکری پاکستان را همین ها میکنند، دو دشنام و فحاشی همین ها میکنند۰
آمادگی های لازم جهت تجزیه کشور باید گرفته شود۰ پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی باهم فرق ندارند۰ غیراوغان متحد شوید و حساب تانرا از این جنگ و وحشت دائمی پشتونها جدا کنید

>>>   آن تاریخی که به دست شما مزدوران انگلیس نوشته شده باشد برای مه نا معتبر است چون شما مزدوران دزدان و خاینان را آتل و قهرمان میسازید و خدمت گذاران را خاین و دزد مانند امان الله خان و اشرف غنی و نادرشاه و امرخیل گوسفند جلاب که در مقابل تمام دنیا خیانت نمود اما شما مزدوران باز هم اورا آتل ساختین

>>>   امان الله ازین کرده پلید بود
بعضي ها آنقدر ديده درا و بي حيا اند كه براي يك ملت دورغ مي گويند.270
سال است که زمامداران اوغان وطنفروشی میکنند صدای ما نبرامد

>>>   عكس مسعود فضاى كابل را كنده كرده!! مقبولى شهر را به هم زده!! عكس هاى مسعود ، ربانى و ديكر متحمين أصلا" در أفغانستان جاى ندارد!!
مسعود= ...س جند طرفه، بلاخره كريزى

>>>   از عبدالرحمن تا نادر و تا امروز تعصب بیداد میکند هیچ کسی از ان دار دسته سدای <صدا > شنیده نشد و نمیشود وقتی دیگران بدفاع از حقوق خویش بپا میشوند متعصب ، مهاجر ... مهرزده میشوند نمیدانم که انها از خردبیگانه هستند که از سر خودخواهی شان پائین نمی ایند که بپذیرند که خیانت و تعصب میکنند و بالاتر از ان که ترور را پیشه کردند

>>>   250سال است که زمامداران اوغان وطنفروشی میکنند صدای ما نبرامد.

>>>   ایا میتوانیم کسانی را که در وقت (به اصطلاح مقاومت)در کولاب از دست طالبان چاگزین شده بودند و خود را به هر در ودروازه میزدند و خود را به مردم مدتمدن نشان میدادن . اینها فقط و فقط سبب ویرانی وطن شد. واگرنه ملل متحد یک پلان داشت واگر ان اجرا میشد حالا ما یک وطن اباد میداشتیم. من هرگز اینوطنفروش را که برای بازی دادن میگوفت: من اگر به اندازه پکول در وطن چاه باشد در این وطن میماند. چه باید مگوفت در اصل همان چای به اندازه پکول را میفروخت.من شرم دارم که او را قهرمان خطاب کنم.
مردم عزیز واقعیاتهار باید قبول کنیم .

>>>   با تائید پیام آقای شهاب،
شاه امان الله خان غازی نتنها نزد غنی باید یک قهرمان ملی باشد که است، بلکه برای 99 در صد مردم افغانستان شاه امان الله یک قهرمان ملی است. آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود.

>>>   من تعجب میکنم، وزارت خارجه چه کارهایی میکند؟ کسی نیست که به این آدمهای لوده وخودخواه مشورت دهد که اگرکدام مرکزعلمی ویاهنری و... باشد به اسم امان الله خان نامگذاری کند درست است، ولی نمایندگی کشوررا به این اسم خنده داراست ! ازوجود اینگونه افراد دروزارت خارجه به عنوان نمایندگی کشورمان دریک کشور متمدن اروپائی خجالت میکشم، وجود همینگونه افراد است که کشور مان درست نمیشود. این افراد بی سلیقه کمترازطالبان نیست، آنها یک رقم واینها یک رقم دیگر کشوررا مردار کرده اند.
جوان

>>>   این هم یکی ازنتیجه های تبعیض وقوم پرستی، چرا ازکسانی که تحصیلات عالی دارند وتعهد ولیاقت نیز دارند استفاده نمیشوند. یعنی حاضرند آبروی کشوربرود ولی حاضر نیستند ازاقلیتهای قومی تحصیلکرده ولایق استفاده کنند. شرم آوراست.
فاریابی

>>>   نویسنده محترم فکر میکنم که تو خود نمی دانی که قهرمان ملی چی معنی دارد معنی قهرمان ملی این است که وابسته به تمام مردم باشد و از خود واقعا یک قهرمانی نشان داده باشد احمدشاه خو اول قهرمان گفته نمی شود چون وابسته به تمام افغانستان نبود و مربوط یک دره کوچک بود به مسعود قهرمانی ازطرف حکومت فاسد کرزی داده شده و این را هم باید بدانی که مسعود قهرمان چور چپاول غارت قتل وکشتار بود اما به قهرمانی شاه امان الله خان همه تواریخ دنیا شاهد است امید که بعد از این اول خود را از تاریخ واقعی افغانستان خبر بسازی بعدا نویسنده گی نمایی و از تواریخ یکه توسط گروه شروفساد نوشته شده به هیچ وجه قابل اعتبار نیست .
فهیم از کارته نو کابل

>>>   مراکز دیپلوماتیک باید از اندیشه قومی خارج شود

>>>   اگر لوحه فارسی را تخریب کرده باشد واقعاً‌که یک شخص بد بخت وقوم پرست ملعون است.
اریائی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است