تعهدات متقابل اتمر و حکمتیار برعکس شده است
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۲    ۱۳۹۶/۶/۷ کد خبر: 137889 منبع: پرینت

هرچند میان حزب اسلامی حکمتیار و شورای امنیت حنیف اتمر اختلافاتی وجود دارد، اما این اختلاف ها در حدی نیست که وجوه اشتراک شان را تحت الشعاع قرار دهد.
در این اواخر حکمتیار از پیمان شکنی های دولت عصبی شده و دست به تحرکات بیشتری علیه مخالفان ارگ زده است تا توجه ارگ را بیشتر جلب کرده و تمامی وعده های ارگ به وی به تحقق عملی برسد.

قرار توافق بین حکمتیار و حنیف اتمر، پنجصد نفر نظامی باید برای حکمتیار تجهیز و پرداخت حقوق مالی می شد ولی تا کنون دولت دوصد نفر را اجرا نموده است.
قرار بود مخارج فعالیت های حزبی حکمتیار از جانب دولت پرداخت شود که قسمتی از آن پرداخت شده است.
قرار بود یک مبلغ پول بخاطر مصارف دفتر و افراد اطراف از طرف دولت داده شود ولی داده نشده و حتی گفته می شود که کارمندان دفترش از هزینه خودشان غذا می خورند.

در عوض جناب حکمتیار تعهد کرده بوده که به کارهای نظامی گری و خشونت زایی دست نمی زند و سلاح های خود را تسلیم می کند، ولی او این کار را نکرده و حتی گفته می شود شمار زیاد فرماندهان خود را در حوزه شرق بخاطر حفظ سلاح های شان بنام ناراضی پهلوی طالبان روان کرده است.

حکمتیار بر خلاف تعهدات کاغذی دست به اختلافات و تشنج زایی زده و اختلافات قومی و زبانی را بیشتر دامن می زند و فرماندهان تاجیک را ریشخند می کند و آنها را در مناطق شان علیه مردم خودشان جنگ می اندازد. مانند فرمانده بشیر چاه آبی و دانشی از ارگو که گفته می شود اعضای حزب اسلامی حکمتیار هر روز وضعیت امنیتی ارگوی بدخشان را بطرف وخامت و ناامنی سوق می دهند و این کار ها را قصدی در شمال انجام می دهند ورنه در حوزه جنوب هم جمعیت حضور دارد اما آنجا چنین کاری نمی کنند و این مسله را عقده های قوم گرایی درونی حکمتیار می دانند.

حکمتیار این تحرکات را بخاطر جذب کمک های بیشتر از ارگ و خارجی ها انجام می دهد.

با استفاده از اطلاعات هارون سمرقندی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعه
حکمتیار
نظرات بینندگان:

>>>   پول ارگ پول پدر غنی خو نیست که به فعالیت های حزبی راکتیار تخصص داده شده عجب حال است , این دیگه چه بی عزتی به ملت است که از مزد یک کارگر گرفته تا معاش 5000 هزارافغانی کارمند تنظیم شاروالی مالیات جمع آوری میشود آنهم به مصارف حزب که سالهاست مردم را قصابی میکند بخدا قسم که خیانت است خیانت است خیانت است آخر او مردم شما آخرت ندارین, از خدا ج نمی ترسین ای دیگه چه جریان دارد آدم شاخ بدر میکند
خدا تمام خائنین را بشرماند از الف تا ی
فرید مسکو

>>>   باید مصارف دفاتر استاد سیاف و استاد خلیلی هم که رهبران تنظیمی هستند توسط دولت پرداخت شود

>>>   هارون جان سمرقندی! اخوان اخوان است، اگر پشتون باشد، تاجک یا از ملیت دیگری! گلب الدین رهبر حزب اسلامی است، حزبی که کاملاً آیدیولوژیک میاندیشد و آیدیولوژیک عمل میکند، گپهای زبان، تبار و قومیت، گپهای خوشبینانه ای برای عوام فریبی اند، همانگونه ایکه شما به این حرف ها دامن میزنید! جهادی ها که ریشه در اخوانیت دارند همه دشمنان ملت افغانستان اند، اختلافات امروزی عده ای از رهبران شان سر منافع مادی و قدرت دولتی است، اینان همان کاسه لیسان عربستان و پاکستان اند که امروز با ازبین رفتن اهمیت جهاد نام نهاد شان میخواهند زبان را وسیلۀ مخالفت ها بسازند و روشنفکرانی چون شما وسایل تبلیغات شان در رسیدن به هدف شان استید. از آنجاییکه حکومت کنونی تداوم همان گدودی های مجاهدین است، گلب الدین هم منحیث مجاهد حق دارد لقمه ای از این حکومت برباید، هرچند لقمه های بزرگ را انسانهای مستقید بر قدرت ربوده اند! کوفتن بر طبل تباری خیانت به ملت بوده، تربیت یافته گان شعوری تنظیم ها از زبان استفادۀ سوء مینمایند و در واقع هدف شان همان جهاد بی معنی شان است، پس اگر چیزی در کله دارید آنرا برای افشاء نمودن همه عمال مجاهدین بکار باندازید، اینان همه خائین به وطن و مردم اند
میهن زرغون

>>>   Ayendagan
قضاوت از شما
یک بام ودوهوا...
چندین سال است که پیهم میگویم که این حاکمیت فاشیستی یک نظام متعصب قبیله گرا است ولی هموطنان به من اتهام نفاق انداز را میبندیدند. توجه کنید اگر این نظام گندیده قبیله پرست نیست پس چطور امکان دارد کارنیزیون کابل که علیه جنبش روشنایی وجنبش رستاخیر هرباریکه تظاهرات میکنند اعلامیه بخش میکند واز حق عدالتخواهی مردم را ممانعت میکند وهرباریکه اقدام کرده اند درعقب اش انتحاري وانفجار وخون است ولی زمانیکه اوباشان حکمتیار- تره خیل ومومندی مظاهره کنند نه انتحاري است ونه هم اعلامیه گارنیزون کابل.

>>>   دوغگو حا فطه ندارد قاتلیار اکر دست بالای قران هم بگذارد همه میداند که وی .... است

>>>   بهروز جلال آبادی
در افغانستان اکثریت ایم و ریاست جمهوری حق ماست در انتخابات آینده به هر قیمت که باشد باید ریس جمهور تاجیک تبار باشد حتا به قیمت تقلب هم ،

>>>   اعلام پشتیبانی حکمتیار از داعش و دشمن سوگند خورده خواندن شورای نظار!
#امیر_آریانی

>>>   بهروز جلال آبادی
در مقابل طالبان و داعشیان پشتون تبار ، باید شورای نظار به رهبری تاجیکان و حزب وحدت به رهبری هزاره ها و جنبش به رهبری ازبیک ها
به فعالیت های نظامی آغاز کند ،
متاسفانه در وطن زندگی میکنیم که باید یا گرگ بود و اگر نه مثلی گوسفند خوراک سگهای وحشی میشوید !
مسلح شوید و آماده باشید تا از خودتان و خانواده هایتان دفاع کنید

>>>   آن خود (گلبدین ....)داعش است و چه عجب که توقع هم دارید که سخن برای غم شریکی مردم بگوید اگر دست این نامرد برسد مانند قبل هما اش و همان کاسه.

>>>   آیا شرم دارید؟ اگر دارید پس باید بمیرید. گلو پاره کردن شما از افغانیت و اسلامیت گفتن گوش دنیا را کر کرده. اما زن امریکایی امنیت شما را میگرد. خوب متوجه شدید؟ گفتم " زن " امریکایی. همان زنی که وقتی موضوع افغانیت و اسلامیت شما به میان می آید او را به جمع آدمها حساب نمیکنید.

>>>   Selsela Ahmad
حزب گلبدین حکمتیار غنی بی شرف امروز ده ها تن از افراد انتحاری را به بهانه تظاهرات تفریح کشیده از مهمان خانه اتمر.

>>>   بهروز جلال آبادی
میدانیم که طالب و داعش پختون است و میدانیم که ارگ هم در قبضه فاشیزم پختون است !
راه حل چیست ؟؟؟؟؟؟

>>>   بهروز جلال آبادی
میدانیم که طالب و داعش پختون است و میدانیم که ارگ هم در قبضه فاشیزم پختون است !
راه حل چیست ؟؟؟؟؟؟

>>>   Sahil Wafa
خطاب به گلبدین حکمتیار
""""""""""""""""""""""""""""""""""
حکمتیار یک شخص مزدور و مریض روانی است که از دیر زمان بدین سو در پشت لایه ها و دیوارهای حمایتی آی اس آی برای تخریب اذهان و تفرقه افگنی و کینه توزی بین اقوام چون مهره های موفق عمل کرده است
حکمتیار ذاتآ برای نفرت پراگنی و تحجر اندیشی برای افغانستان بدنیا آمده است تا عقده و غده ناسور برای حیات جمعیت بشری باشد
وی می خواهد قهرمان ملی را مورد آزمایش اذهان عامه قرار دهد
مسعود بزرگ مرد عیار و قهرمان دلها بوده و است او توانست چریک قرن در دل تاریخ بشری در دنیا جا باز کند
مردمان زادگاهش و‌چون مردم افغانستان سپر و سنگر دفاع آزادی و شرف مردم مان بودند
هیچ خس و خاری قهرمانی های پنجشیر طاغوت شکن را نادیده گرفته نمی تواند
برای آزادی رزمیدن و برای آزادی می رزمند
حکمتیار چهره سیاه و زیون تاریخ است
دیگر اون برای مردم افغانستان یک ‌کالبد مرده است سالیان پیش دفن شده، خداوند در غضبش گرفتار کند در ته ترین دوزخ مکانش باد.....

>>>   Khorasani Salim
ف فروتن: "تمامی کار ها بخوبی طبق پلان پیش میرود"
خطاب به فرحناز فروتن...
بانو فرحناز،
دیده میشود شما هم به جمع فیسبوک چلونکی ها و برده های دالری شورای امنیت و ارگ مبدل شده اید!!!

۱۷ سال است قبیله از چهار طرف با چهار نال بر سرزمین و مردم بومی این کشور میتازند، جنایت میکنند،خیانت میکنند، خانه و کاشانه می سوزانند، سر میبرند، قتل میکنند، چور و چپاول میکنند، مکتب و دانشگاه، پل و پلچک و سرک ویران میکنند، باغ و مزرعه و کشتزار می سوزند و به آتش میکشند، بانک ها چور میکنند و بعد سفیر میشوند، شفاخانه ها، عبادت گاه ها و دانشگاه ها را میسوزانند و بخاک یکی میکنند، از پول مکتب، قلم و کتاب و کتابچه دزدی میکنند و بعد در سرزمین باداران شان (دوبی، لاهور، پشاور) قصر ها میسازند، با خون شهدا و خانواده های سربازان جان به کف ما تجارت میکنند، دهشت افگنان را برادر میگویند و از زندان ها رها میکنند تا بیشتر ما را بکشند و وطن ما را به تاراج برند و سلطه منفور قبیله را حاکم کنند، و.........

بکدامین این خاینین و ناموس فروشان نوشتی و به دادگاه کشاندی؟
آیا از مردم رنج دیده ما پرسیدی که اینها محاکمه شوند یانی؟

و گناه عطا نور در چیست؟
تنها در نبودن اش از همین یماش وحشت و دهشت؟
یا چربی پلو ها و فزونی دالر های شورای امنیت و اتمر که به جیبت انداخته؟
اگر فرزند انسان استی و شیر حلال خورده ایی نخست خود را در دادگاه خودت با ضمیر ات محاکمه کن بعد استاد عطا را به دادگاه بکشان....
پ ن: بنده خود یکی از منتقدان والی بلخ استم ولی منتقد بودن هرگز شرط ناعدل و ستمگر بودن نیست.

>>>   چه کردی حکمتیار صاحب گویته کردی
فکر کردیم حکمتیار صاحب آدم شده آمده بی خبر از اینکه به نماینده گی پرویز مشرف داخل کابل شده و میخواهد جنگی را که پاکستان نتوانست شروع اش کند این میخواهد در اش بدهد که همان جنگ قومی و ملیتی میباشد!
جنگ های داخلی به منافع هیچ قومی نیست بلکه ویران گر و خانمانسوز همه ی اقوام عزیز کشور میباشد !

>>>   اين ملا عمر پرستان دو چيز ندارند يكى شهيد وديگر قهرمان

>>>   این ها خودشان شرکت انتحاری هستن
آيا از قومانداني أمنيه كابل و گارنيزيون اجازه گرفته بودند و مسووليت تأمين امنيت شانرا كي بر عهده گرفته!
آيا تهديد أمنيتي بالا و احتمال انتحاري مانع برگزاري نشده است؟؟؟

>>>   Ahmad
جنرال انتحاری پرور
كفته ميشود انتحاري كه از خانه خيال نبي احمدزي ديروز دستگير شد اقرار نموده و گفته است كه اينها
ده نفر انتحاري بودند
و از چند ماه بدين سو در خانه خيال نبي احمدزي نگهداري ميشدند و همچنان إقرار نموده است كه سه تن از دوستان اش در مراسم جنازه سالم شهيد چهار تن شان در روز جمعه در مسجد امام زمان سه تن كه خودش نيز شامل انها بود از خانه خيال نبي احمدزي بخاطر انتحار نمودن خارج شدند كه خودش توسط نيروي هاي امنيتي دستگير و دو تن از انديوال هايش فرار نمود
اين شخص همچنان گفته است كه موتر شخصي و موتر هاي اردوي ملي در خدمت انها قرار داشت و نقاط مختلف شهر را بخاطر انتحار برايشان نشان داده شده بود كه بعد از إقرار وي شب گزشته خيال نبي خان احمدزي توسط نيرو هاي ويژه دستگير گرديد

>>>   گلبیدین رکتیار اصلا به پول دولت ضرورت ندارد چون مقدار وافر پول از جانب ای اس ای پاکستان برای تفرقه افگنی بین مردم و بدنامی حکومت موجود و ضعیف کردن ان بدسترس این جاسوس اش که سال ها است در خدمت پاکستان است قرار میدهند پولی اضعافی که از دولت ما بدست میاورد به اصطلاح چربوی سر شکمبه است با این چلندیات و توطعه و دسیسه سازی های گلبیدین هدف اصلی همان عملی ساختن دستورات ای اس ای پاکستان است که این خدا ناترس وطنفروش بی غیرت بنفع پاکستان انجام میدهد منافق ولو در هر موقفی که باشد منافقت اش را انجام میدهد بخصوص منافقی که جاسوس و وطنفروش هم باشد مانند گلبیدین راکتیار قصاب کابل .

>>>   ميهن زرغون
تو هنوز معني اخوان را نمي داني ، خود را فيلسوف نشان نده يك گردپاي بيش نيستي

>>>   وطندار شما از موجودیت جمعیت در جنوب یاد کردید. در جنوب یکی قبر هندو و دیگر جبهه جمعیت وجود ندارد. انگیزه این بدبختی را از معلم عطا و پنجشیری های قومستیز مثل امرالله صالح و ضیا مسعود بپرسید. برعکس حزب اسلامی یک سازمان افغانستان شمول بوده و خواهد بود. امید که از بهتان بستن بپرهیزید، واضع مثل میهن زرغون کمونست بنویسید که شما مخالفت ایدیالوژیکی با حزب اسلامی و با رهبریتش دارید.
حسیب

>>>   خداوند برای گلبیدین حکمتیار قاتل صد ها انسان های بیگناه هرگز عزت و افتخار را رقم نزده هر چند که این قاتل مردم مسلمانان کشور ما از جاسوسی . .طنفروشی گرفته تا ایتلاف ها بخاطر کسب قدرت دولت کوتاهی نکرده اما چون خداوند نخواسته که چنین منافق بسر قدرت و عزت و اقتدار برسد همه تلاش های خاینانه ان بی حدر رفته است و منافقت های کنونی اش هم موثر هم نخواهد بود و اکثریت مردم کشور هم با شناخت از چنین جاسوس بیگانه هم نمی خواهند که به قدرت دولتی راه پیدا کند .
kandahri

>>>   Jawedan.com
از دگر‌منی تا دگرژنرالی
طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع(جنگ) کشور در یک‌سال سه‌ بار ترفیع کرده است، گفته می‌شود آقای طارق شاه روابط خیلی نزدیک با حنیف اتمر دارد.

>>>   ١- منزل (قصر) چند ميليون دالري كه در منطقه دالامان كابل به اختيار گلبدين حكمتيار گذاشته شده است با پول سفارت امريكا در كابل خريداري شده است!
٢- در مجموع ٢٧ عراده موتر زرهي و غير زرهي كه بالغ بر چندين ميليون دالر امريكايي ميشود توسط سفارت عربستان سعودي خريداري و در اختيار گلبدين گذاشته شده است!
همچنان هزينه هاي برق، آب، مهماني هاي كوچك و بزرگ و هزينه تيل و ترميم موتر هاي زرهي گلبدين حكمتيار مشتركاً از طرف سفارت انگليس و امريكا پرداخت مي گردد!
منبع موثق
#هوشنگ

>>>   گلبدین صیب .... پنچاب چی گپ ها بود .. !

>>>   میهن زرغون از همان اعضای تبلیغاتی فیسبوک چلونکی های غنی کوچی و اتمر لنگ است.

>>>   مهین زرغون از چوبکی های اتمر خاد است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است