افت اخلاق در مناسبات قدرت و سياست کشور
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۴    ۱۳۹۶/۵/۳۰ کد خبر: 137463 منبع: پرینت

حكومت وحدت ملی در اوج اتهام و ناتواني سیاست‌‎ورزی ماکیاولیستی را بگونه آشکار و بي پيشينه در پيش گرفته است. طوريكه حلقات معلوم الحال در درون ارگ بويژه شوراي امنيت برای تضعیف و بدنام سازي رقباي سياسي خويش از هیچ وسیله‌ ای دریغ نمی‌کند؛ با توسل به این نوع سیاست‌ورزی در واقع قانون و حتی اخلاق رسمی سیاسی در کام مطالبات قدرت فرو می‌رود.

در اين ميان شوراي امنيت بعنوان كانون اصلي توطيه بارها از سوي رهبران جهادي، شخصيت ها حُكمی و نهادهاي قانوني كشور به ماكياوليست گرايي بيشتر متهم شده است. چنانچه حمله بر جنبش‌ هاي مدني چون رستاخيز تغيير، جنبش روشنايي، سو قصد به جان جنرال دوستم در غورماچ، مصداق خوب اين ادعاها است.

همچنین پيش از اين ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان، اتمر رييس شوراي امنيت را سردمدار پروژه داعش‌سازی در ننگرهار لقب داد و والي پيشين پكتيا نيز از تمويل خانواده هاي داعش توسط شوراي امنيت پرده برداشت كه تاكنون هيچ كدام اين اتهامات بزرگ بررسي و همگاني نشده اند.

در ماه هاي پسين يكي از نمونه رسوايي هاي بزرگ در فضاي سياسي افغانستان، بازي با حيثيت احمد ايشچي و آصف مهمند بود كه از سوي شوراي امنيت براي اعمال فشار و تضعيف جزيره هاي قدرت شمال راه اندازي شد. هر چند اين بازي هاي كثيف و به دور از اخلاق سياسي توسط حلقات تماميت خواه ارگ؛ آفتابي شده است و مردم به عمق دسايس پي برده اند اما با آنهم گروه فاشيزم و انحصارگر ارگ با توسل به سياست ورزي هاي بي رويه از نوع ماكياوليستي در جهت تداوم دسايس خويش شبانه روز عرق مي ريزند.

البته سیاستگران زماني كه آب را زیر کرسی قدرت شان حس می کنند، دست به تغییر صحنه بازی می زنند. گاهي بازی را با عزت و حيثيت مردم در پيش مي گيرند و منطق سياسي را قربانی توطيه و جاسوسي مي نمايند. این نوع سیاست ورزی ها هر چند در كوتاه مدت جواب می دهد اما در نهایت با آفتابي شدن دسايس، بازيگران به زباله دان می افتند و بدنام تاريخ مي شوند.

فهيم فطرت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سیاست افغانستان
ایشچی
مهمند
نظرات بینندگان:

>>>   دقیقا بخاطر اکمال طالبان است مطمین باشید

>>>   Kohistani
طالبان را چطور اکمال نمایند اگر با همین روش پیش نروند ومردم هم مصروف بدون بیمه وصدای خود را هم خود شان خفه میسازند به این مردم حتی گوسفندی گفتن هم کم است چون گوسفند در وقت کشتن حتی دست وپای میزند ولی اینمردم خیلی خاموشانه گردن زیر ساطور قصاب میبرند
رهبر جوان

>>>   Haroon Mutaref
ولسوالي هاي كه در شمال به دست طالبان مي افتد، نگوييد سقوط كرد. «واگذار» بگوييد.

>>>   Had
به یاد داشته باشید وقتی آین ها نتوانند دیگر به حق این ملت مظلوم ظلم کنند اگر این توان را داشته باشند همه دولت را به طالب و سایر گروه های افراطی می سپارند

>>>   محمد فرهنگدوست هروی
از اینکه زندانی های انتحاری 98% از قوم پشتون بودند اشرف غنی فرمودند : عادلانه نیست. ولی تیم کاری شان در کشوری که اقوام مختلف زندگی میکند همه از یک قوم هستند. بنظر شان اصلا غیر عادلانه نیست. حالا اینکه میخواستند چطور در این مقوله انتحاری ها عدالت برقرار کنند خدا میداند. همان وقت مردم زیاد پرسیدند. آقای غنی وقتی تاجیکان ، هزاره ها و ازبکها انتحاری نمیکنند چکار کنیم؟ آیا میخواهید اقوام غیر پشتون را از کوچه بازار بگیرید در پهلوی انتحاری ها به زندان افکنید، تا عدالت ادعایی شما برقرار شود؟
جالب این است. تعدادی مدعی هستند در دولت پشتونها کم حضور دارند. علت جنگ طالبان هم حضور کم رنگ پشتونها در قدرت هست.

>>>   اخلاق سیاسی درافغانستان:
افغانستان یک حکومتی داردکه گفته میشوددرنتیجه رای مردم بوجودآمده است ونامش حکومت وحدت ملی است اماطوریکه فرجام انتخابات رادیدیم اختیارمملکت توسط یک امریکایی بنام جانکری به یک حلقه 6نفری تسلیم داده شد،حالاببینیم که درعمراین به اصطلاح حکومت وحدت ملی برمردم افغانستان چه گذشته است:
1 - بیشترازصدهاهزارانسان بیگناه(مرد،زن،کودک وجوانان)تحت هرنام وعنوان به کام مرگ فرورفتند.
2 - زنان واطفال باعفت وپاک ومعصوم مابارهاموردتحقیر،اهانت وتجاوزقرارگرفتند.
3 - صدهاهزارمردم ازپیروجوان،زنان ومردان وحتی اطفال ماازشدت جنگ،ویرانی،فقروظلم وجوروبیعدالتی به خارج کشورپناه بردند.
4 - به ارزش ملیاردها دالرسرمایه های ملی،ذخایر،معادن ومال ملت توسط بدماشان،قدرتمندان و زورگویان برسراقتداربه یغمارفت وچوروچپاول شد.
5 - تعدادی ازافرادبیسوادکه خودشانرافرشته های آسمانی ووکیل ونماینده مردم وتیکه داران قانون قلمدادمیکنندخلاف قانون اساسی پارلمان وخانه ملت راگروگان گرفته وهرروزباعزل ونصب وزرا ،کمیشن کاری،باجگیری ازدولت ومردم وغصب ملکیتها ودارایی های عامه به زراندوزی مشغول اند وعلاوه برآن برهمین دولتی که ازدسترخوانش نان میخورندهرروزتاخت وتازمیکنند وآنرامتهم به اتهامات مختلف میکنند.
6 - وزیربجان رئیس جمهور،والی بجان وزیر،وکیل بجان حکومت ،حکومت بجان امریکاومردم بجان همگی افتاده،راه ومسیرحرکت گم شده است،هیچکس نمیداندسرنوشت ملت ومملکت چه خواهدشد.
7 - بهترین فرزندان ملت مادرسنگرهای جنگ کشته میشوندوهزاران یتیم وبیوه ی بی سرپرست بجامیگزارند،برای دوام قدرت همین حلقه حاکم وبیخبرازمردم.
8 - امریکاهم مردم وهم حکومت مارابه توهین وتمسخرگرفته بدون اینکه کسی ازنام دولت ومردم افغانستان آگاه باشددرموردسرنوشت ماتصمیم میگیرد.
9 - معاون رئیس جمهورکه تازه لذت چوکی رافهمیده است ازخواب برخاسته وبرای چندوچون نظام کشورخط ونشان میکشدونقشه حکومت پارلمانی وریاستی ترسیم میکند.
10 - معاون دیگرش که افغانستان رابه سکوی امنیت وسعادت رسانیده وجناب ایشچی را ازصحنه بزکشی بیرون کرده است برای رفع خستگی درکشورهای بیگانه ماه عسل خودرا میگذراند.
11 - افغانستان آبستن احزاب شده وهرروزیک حزب جدید متولدمیکندتا باشدکه نسل احزاب بخیرافغانستان راازبحران نجات بدهد.
12 - شعله های جنگ هم به دلیل موجودیت ذخایربنزین هرروزشعله ورترمیشودوولسوالیهارابامردم وعسکروخانه وکاشانه یکجامیسوزاند.
13 - هنرمندان هم تحت رهبری آریاناجان سعیدبخاطرخستگی مردم هرروزبیشترمیشوندوبخاطرشادی مردم ترانه های دلنشین میخوانندوپایکوبی میکنند.
14 - رهبران هم که ازدردورنج مردم به ستوه آمده اندبخاطریکه حکم شریعت خراب نشودوتعددخانمهااز4تابیشترنشودجهت رفع خستگی دوست پسرودوست دخترانتخاب میکنند.
15 - قدرتمندانی که مال ملت راچورکردند،دارایی های عامه راغصب کردند،حرمت قانون ومردم شکستند وتاگلوفسادکردند،بعدازاشباع خزانه های فامیلی روی صفحه تلویزیونهاظاهرمیشوندوباادبیات زوروقدرت هرچه کرده انددریک کلمه تکذیب میکنندورد میکنند،که نه خارنوال ونه قاضی جرات پرسیدن رادارد.
16 - بادیگاردهاکه جان شانراسپرکلانهاکرده،زدن،تحقیرکردن،کشتن و...بالای مردم حق شان است.
این بودقسمتی ازدست آوردهاوشهکاریهای دولت وحدت ملی که ازکتاب قطورآن بشماعرض کردم.
هموطن شماازکابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است