کدام استقلال؟
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۵    ۱۳۹۶/۵/۲۸ کد خبر: 137348 منبع: پرینت

در کشوری با 652 هزار و 864 کیلومتر مساحت و بیش از 31 میلیون نفر جمعیت و نیز قدمتی 5 هزار ساله، جای بسی تاسف است که هنوز نمی داند چندین بار در سال و توسط کدام شاه و حاکم یا در برابر کدام استعمار، استقلال یافته است.

درحال حاضر، چندین روز رسمی در تاریخ رسمی و تقویم کنونی افغانستان جنگ زده و ناامن و فقیر و غرق در فساد وجود دارد که هر قومی یا حزبی بنابر تعبیری، آن را سالروز استرداد یا سالروز استقلال یا سالروز انقلاب افغانستان می نامد.

اما براستی فلسفه ی این استرداد و استقلال و انقلاب چیست؟ تفاوت افغانستان مستعمره و اشغال شده با افغانستان آزاد و دارای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چیست؟ چند درصد از شما مردم افغانستانی ساکن در کشور یا مهاجر مقیم در اروپا و امریکا و آسیا، به این استقلال باور دارید؟

آیا برای چیزی که به سرمنزل مقصود نرسیده و به اهداف تعیین شده نیانجامیده است، جشن گرفتن ضرورت دارد یا مورد تمسخر است؟ جای خارجی ها در این استقلال ظاهری کجا است؟ چند درصد از افغانستانی ها به 28 اسد به چشم روز سرنوشت ساز و مایه مباهات نگاه می کنند؟
نظر شما چیست؟

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
استقلال
28 اسد
نظرات بینندگان:

>>>   امان الله خان و واژه "غازی"
واژه "غازی"برای کسانی از دید گاه اسلام وشریعت نبوی ، باید گفته شود که، زمامدار ویا سرلشکر جهاد برعلیه کفارتجاوزگر باشد واز بین این کفار تجاوزگر یک ویا چندین کس را به قتل برساند، گفته میشود. ما مردم این سرزمین با دقت کامل بیندیشیم که تابکی در بین القابهای دروغین وناروای غیر اسلامی وانسانی زیست نماییم وهرگاه قرار براین شود که این دروغهارا برملا سازیم، قفاق شیونیستهای طرفدار دروغهارا بخوریم وصدایمانرا هم بلند نکنیم،آیا از درایت بیان حقیقت برخوردار خواهیم بود؟ وای برملت که در لجنزار دروغهای تاریخی زندگی کند وتوان گفتن راستی را نداشته باشد!! روی این علت بوده است که کار این سرزمین ریشه نمیگیرد وروزمردم از روز دیگرشان بهتر نمیشود. هرچه که تا امروز بنام تاریخ ویا حقیقت تاریخی در سرزمین ما بوده و.است ، باصراحت بیان میدارم که، بیشترشان جعل ودروغ وساختگی بوده است وکسیکه خود را مسلمان می نامد، ایا لازم نمیداند که با این دروغهای شاخدار وداع نماید؟
بنابرین کسانیکه برای امیر امان الله واژه «غازی» را روا میدارند، ازنظرگاه اسلامی، و حقوقی خودرا با ادای نادرست این واژه پیوند داده اند وبس ! زیراکه این مرد هیچگاه در هیچ جبهه ی نفرفته است که موفق به کشتن کافری شده باشد، لازم نمیباشد که لقب ساختگی بر کسانیکه با این لقب ربط ندارند، داد. گفتن راستی در هرشرایط وهرزمان بهتر از پذیرفتن دروغ است. از تمام اقوام وابسته به قبیله امیرامان الله وبرخی روشنفکران تلقینی وخود فریب میطلبم که اول شخص را بشناسید وبعد در جهت ادای لقب آن برخیزید.
خراسانفر

>>>   جشن گرفتن و تجلیل کردن از 28 اسد در شرایط فعلی ، بروی زخم نمک پاشیدن است .

>>>   علت بدست اوردن استقلال کشور - ایجاد یک ابر قدرت در شمال افغانستان یعنی اتحاد شوروی سوسیالیستی بود در سال 1919 به رهبری لینن که انگلیس دیکر درین منطقه خود را در خطر میدیدو استقلال افغانستان را برایش داد.
* 27 مارچ 1919 – شناخت استقلال افغانستان توسط شوروی
بنآ از برکت انقلاب سوسیالیستی در منطقه - که افغانستان از زیر یوغ استعمار غرب نجات یافت.
ت

>>>   افغان ستان: کشوری که حتی روز استقلال آن هم جعلی است!
آیا 18 اگست 1919 (28 اسد 1298 ش) روز استرداد استقلال افغانستان است؟
افغانستان امروزی برخلاف ادعاهای بلندبالای تاریخ سازان سرکاری و درباری که برای آن تاریخ پنجهزار ساله میسازند، کشوری جدیدی است در نقشۀ جهان که مرزهای آن (عمدتا) در زمان امیر عبدالرحمن (1880 – 1901 م) توسط انگلیس و روس (بحیث یک منطقۀ حایل) تعین گردیده و استقلال آن در زمان امیرامان الله (1919 – 1929 م) حاصل گردیده است.
پس از به قدرت رسیدن نازی ها در 1932 م، مسافرت هاشم خان (صدراعظم) به آلمان و ملاقات با هتلر، ایجاد انجمن تاریخ و آغاز تاریخسازی جعلی و اسطوره سازی دروغین برای یک قوم که در مقالات قبلی مورد بحث قرار گرفته اند (1)، حتی در مورد روز و تاریخ گویا استرداد استقلال افغانستان از انگلیس نیز جعلیاتی صورت گرفته که انسان را به حیرت می اندازد:
خط غلط، املا غلط، انشا غلط چون به معنی بنگری، جمله سر تا پا غلط
چنانچه در یکی از بحث های تلویزیونی دراین مورد تذکر بعمل آمد که در زمان امان الله، 9 حوت 1297 ش را بحیث روز استقلال جشن میگرفتند. در زمان نادرشاه و اوایل ظاهرشاه، 6 جوزا 1298 ش بحیث روز استقلال شناخته میشد (روزیکه گویا نادرخان تل را تسخیر نموده است). اما از اواخر سال های ظاهرشاه تا اکنون، 28 اسد 1298 ش بحیث روز استقلال افغانستان تجلیل میگردد. باین ارتباط جناب عبدالحمید مبارز نیز طی مقالۀ از وزارت فرهنگ و اکادمی علوم افغانستان خواهان اعلام دقیق تاریخ استقلال کشور شده و 24 فبروری 1919 را روز استقلال افغانستان دانسته است (2).
جهت اثبات و دانستن روز استقلال افغانستان شاید کافی باشد به دو اثر تاریخی و تا اندازۀ قابل اعتبار میرغلام محمد غبار (افغانستان درمسیرتاریخ) و میرمحمد صدیق فرهنگ (افغانستان در پنج قرن اخیر) مراجعه کرد تا درک نمود که تاریخ دقیق استقلال افغانستان از استعمار انگلیس کدام روز است (از بحث سیاسی در بارۀ مفهوم و ارزشاستقلال واقعی و پیآمدهای آن و اینکه افغانستان کشور مستقلی هست یا نه، یا اینکه افغانستان فعلی بطرف ثبات میرود یا بطرف تجزیه، صرفنظر میشود). اگر بآنچه در این آثار آمده باور نمائیم، کرونولوژی حوادث بترتیب زیر بوده است (3 و 4):
- امیرحبیب الله درشب 21 فبروری 1919 کشته میشود ...
- امیرامان الله در 23 فبروری سلطنت خود را اعلام میدارد ...
- امیرامان الله در 24 فبروری دراجتماع مردم کابل و قشون پایتخت درمیدان مرادخانی نطق مشهور تاریخی خویش را ایراد نموده، استقلال خارجی افغانستان و آزادی فردی در داخل کشور را اعلان میکند ...
- امیرامان الله در 28 فبروری (9 حوت 1297 ش) توسط اعلامیه های مفصل چاپی مردم افغانستان را مخاطب قرارداده و میگوید ... من عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرتهای مستقل جهان، درداخل و خارج کشورآزاد و مستقل باشد ...
- امیرامان الله در 3 مارچ نامۀ به نایب السلطنه انگلیسی هند میفرستد که بایستی در معاهدۀ 1905 دولتین افغان و انگلیس تجدیدنظر بعمل آید ... امیرطی این نامه ازکشته شدن امیرحبیب الله، برتخت نشستن خود، استعفا و بیعت سردار نصرالله خبرداده و در ضمن معرفی نمودن افغانستان بعنوان یک دولت آزاد و مستقل، آمادگی اش را جهت انعقاد عهد نامۀ جدیدی اظهار میدارد ...
- دولت شوروی توسط اعلامیۀ در 27 مارچ 1919 بحیث نخستین دولت جهان، استقلال افغانستان را به رسمیت می شناسد ...
- امیرامان الله در 13 اپریل نطق با حرارتی درمحضر عام ایراد نموده طی آن با اعلان استقلال کشور، مردم را به اصلاحات مبنی بر آزادی و مساوات و رفع ظلم و رشوت و سایر قبایح اداری مژده داد ... نمایندۀ انگلیس درکابل که واقعه نگارنامیده میشد به حکومت خود اطلاع داد که امیر در بیانیۀ 13 اپریل 1919 و اعلان استقلال بسوی او رو آورده تاکید کرد تا موضوع را به اطلاع حکومت خود برساند ...
- بعد ازیک سلسله مکاتبات بین حکومت افغانستان و حکومت انگلیسی هند، بالاخره یک هیئت صلحیه به ریاست علی احمد خان وزیرداخله ... در 25 جولای وارد راولپندی گردیده با سر هملتن گرانت فارن سکرتری و رئیس هیئت انگلیسی داخل مذاکره میشود... درنتیجه در 8 اگست 1919 معاهدۀ صلح دولتین در 5 ماده به امضا میرسد ... مطالب عمدۀ عهد نامه برقراری مجدد صلح بین دو کشور، منع تورید اسلحه به افغانستان، قطع امداد پولی هند به افغانستان و تصدیق مجدد خط دیورند ازجانب افغانستان و تعین خط سرحد درحصۀ تورخم به میل انگلیس میباشد ...
- بعد از معاهدۀ صلح راولپندی دولت افغانستان با حکومت انگلیسی هند راجع به یک معاهدۀ کامل باساس حقوق مساوی (وشناخت استقلال) مکاتبات زیادی میکند ... محمود طرزی در 12 اپریل 1920 عازم منصوری هند میشود ... پس ازمذاکرات تقریبا 4 ماهه بدون آنکه قراردادی امضا کرده باشد در اول اگست 1920 به کابل برمیگردد ...
- دراکتوبر 1920 امیرامان الله توسط نامۀ خطاب به ویسرا پیشنهاد میکند تا هیئاتی را جهت ادامۀ مذاکرات به کابل بفرستد ... دولت انگلیس هیئت سیاسی به رهبری سرهنری دابس را به افغانستان اعزام نموده و راه مذاکره را باز میکند. این هیئت در 9 جنوری به کابل میآید ... مذاکرات تقریبا 11 ماه در کابل طول میکشد ... بالاخره بتاریخ 22 نومبر 1921 معاهدۀ 14 مادۀ کابل بین سرهنری دابس رئیس هیئت و محمود طرزی وزیرخارجه به امضا میرسد. هرچند عنوان این عهد نامه دوستی و مناسبات تجارتی است، اما درواقع فقط معاهدۀ تصدیق استقلال افغانستان ... میباشد. چنانچه در مادۀ اول آن گفته میشود: دولتین علیتین برتانیه و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقلال داخلی و خارجی یکدیگر خودشان را تصدیق نموده محترم میشمارند. در مادۀ دوم نیزحکومت افغانستان با الفاظ واضح و صریح خط دیورند را بعنوان سرحد دو کشور تائید نموده و باینصورت از تمام مدعیات خود در ماورای خط مذکور منصرف میگردد".
پس از ذکراسناد فوق، قضاوت را به خوانندگان گرامی میگذارم که تاریخ استرداد استقلال افغانستان از انگلیس را (هرچند از نگاه رسمیات، شکلیات یا ظاهری) کدام یک از روزهای زیر میدانند (و 28 اسد یا 18 اگست چه مناسبتی با این تاریخ ها دارد؟):
* 24 فبروری 1919 – نطق در میدان مرادخانی و اعلان استقلال
* 28 فبروری 1919 – اعلامیه چاپی خطاب بمردم و اعلان استقلال
* 3 مارچ 1919 – نامه به نایب السلطنه انگلیسی هند و خواهان تجدیدنظر در معاهدۀ 1905
* 27 مارچ 1919 – شناخت استقلال افغانستان توسط شوروی
* 13 اپریل 1919 – نطق درمحضردپلوماتهای خارجی (انگلیسی) واعلان استقلال
* 8 اگست 1919 م – معاهدۀ صلح در راولپندی
* 22 نومبر 1921 – معاهدۀ شناخت استقلال افغانستان توسط انگلیس درکابل
مهم اینست که اساس یا معیار حصول استقلال یک کشور مستعمره را چه چیزی میدانیم؟
اگراین معیار را امضای معاهدۀ شناخت استقلال کشور مستعمره (افغانستان) با مالک مستعمره (انگلیس) قبول نمائیم، 22 نومبر 1921 (مطابق 30 عقرب 1300 ش) روز استرداد استقلال افغانستان میباشد!
درغیر آن میتوان بر سر اولین نطق شفاهی به مردم (24 فبروری 1919)، یا اولین اعلامیه تحریری به مردم (28 فبروری 1919)، یا اولین ارسال نامه به انگلیس (3 مارچ 1919)، یا اولین شناخت رسمی توسط یک کشورخارجی (27 مارچ 1919)، یا اولین نطق شفاهی در محضر خارجیها (13 اپریل 1919) و یا اولین معاهدۀ صلح با انگلیس (8 اگست 1919) به بحث پرداخت.
از دوست عزیزم دلیر مردان هندوکش که به من لطف کردند
خراسانفر

>>>   مهم اینست، که استقلالِ را که به بهای خون صد ها هزار پدران شجاع ما بدست آوردیم، اما حالال ...ها آنرا به دالر فروختند.
نادر

>>>   جنایات که در حق ملیت های باشرف کشور امان الله کرده دیگر سراغ ندارم که کسی دیگر کرده باشد . اعزام کوچی های قبیله فاشیزم را از صوبه سرحد پاکستان به شمال کشور وغصب زمین وخانه مردم توسط این جاسوس ومزدور انگلیس و...
خراسانفر

>>>   تاریخ 5000 ساله کشور مربوط به آریانا ی کهن و خراسان قدیم است . تاریخ واقعی افغانستان در حدود 300 سال است که از زمان شاه شجاه سدو زیی / درانی( قومیت هم غلط است) شروع ودر زمان امیر عبدالرحمان خان نقشه آن از جانب انگلسی وروس تعین گردید و از همان روز بد بختی مان شروع شد و تا حال ادامه داری. به قول حافظ شیرازیی ( بخت بد با بکجا میرسد .......)
هارون نخراسانانی

>>>   نام كشورت جعلي، هويتت جعلي، تاريخت جعلي و حتا تاريخ استقلالت هم جعلي؛ هنوز هم مي گويي روز استقلال مبارك!!!
آيا مي داني كه 28 اسد روز استقلال كشورت است؛ بگزريم آيا اين ستمكده استقلال دارد!

>>>   تجلیل ازین روز ویاگرفتن نام استقلال در وضع کنونی وموجودیت اینهمه عساکر بیگانه در کشور وتقرر افراد بلند پایه کشور به استشاره همین کشور ها هیچ به دلم چنگ نمیزند.
کوهی

>>>   امان الله خان وقتی غازی شد که پدر خود را به قتل رساند.

>>>   فقط باید بگوییم زنده باد افغانستان زنده باد افغانان تنها راه نجات افغانستان یک ناسیونالیسم افراطی میباشد دیوانه افغانستان برتر از عالم بیگانه است
سید غلام نبی موسوی

>>>   سلام!
ما باید رویداد های تاریخی را زیر پرچم حقیقت عبور دهیم. امان الله خان کی بود؟ او در اثر جان فدایی های مردم مسلمان افغانستان در برابر انگلیس لقب غازی را ازآن خود کرد. در حالیکه قربانی را دیگران داد و لقب غازی امان گرفت. بهر حال این لقب گرفتن مهم نیست، اما رویداد های بعد از آزادی کشور از انگلیسا مهتر است ، زمان سفر های امان به اروپا و عوض کردن طرز دید و فکری او و تمایل او به سیستم سیکولاری یا تمایل امان به سیستم جدای دین از سیاست بود که امان الله خان از پاه در آمد. آن زمان علمای آن وقت آگاهانه به قیادت حبیب الله خان کلکانی (بچه سقاو) کردند تا امان الله (بچه مرتد) را سرنگون کرده و دولت اسلامی را برپاه کرد.

>>>   قربان این تحلیل ګر مسایل سیاسی، ایشان در ابتدای بیان مطالب اش چنین... (نود و چهارمین سالروز استقلال استرداد افغانستان ). ینده هم اضافه میکنم که استقلال استرداد افغانستان را به کافه مردم در بند آن تبریک میګویم و ممنونم از اینکه تا به حال در هیچ نشزیه ای از استقلال بوی نموی آید و امیدوارم که چنین سکوت مرګ بار تا چند دهه دیګر هم میمون این سرزمین باشد.
شهلا رستمی بدخشان

>>>   بعضی ها واقعآ مریض اند بجز از سیاه بینی، تیره کردن آب با خاک و به اصطلاح گل آلود کردن آب و آنهم شاید بدون اینکه هدف ماهی گرفتن را داشته باشند، کاری ندارند.
خاک در چشم مردم انداختن، مردم را بدبین ساختن، ایجاد نفاق و دشمنی، لگد زدن به افتادگان و معلولین هنری نیست، نشانه توانایی و قوت نیست. متحد ساختن مردم، جلوگیری از نفاق و دشمنی، دست افتادگان را گرفتن و کمک به آنها هنر است و نشانه انسانیت و توانایی.
امروز در جهان تمام کشورهای دنیا کشور ما را به نام افغانستان میشناسند اینکه عده ای آنرا جعلی میدانند فرقی نمیکند اگر قرار باشد که نام افغانستان تغییر داده شود مردم افغانستان باید این انتخاب را کنند اما سوال در اینجاست که آیا با تغییر نام مشکلات ما حل خواهد شد؟
ما در امروز زندگی میکنیم نه در گذشته. زندگی همین لحظه ای است که نفس میکشیم گذشته ما گذشت و آنرا تغییر داده نمیتوانیم. سرحدات کشورها و حتی بعضآ نامهای بسیاری کشور با مرور زمان تغییر کرده اند.
انگلیسها سه بار به افغانستان عملآ با قوای نظامی خود داخل شدند و سه بار مجبور به ترک افغانستان شدند قبل از به رسمیت شناختن افغانستان به حیث یک کشور مستقل، در زمان عبدالرحمن خان و حبیب اله خان، شاهان افغان باید در امور خارجی خود با انگلیسها مشوره میکردند یعنی درسیاست خارجی خود عملآ آزاد نبودند. با شناختن استقلال افغانستان توسط انگلیسها، روسها، ترکیه و یکعده دیگر کشورهای دنیا، افغانستان استقلال خود را بدست آورد و این استقلال به هیچ وجه جعلی نیست و همه اسناد و شواهد آنرا تایید میکند.
معاهده صلح راولپندی 8 اگست 1919 استقلال افغانستان را نیز تضمین میکند و اینکه 28 اسد بطور سمبولیک منحیث روز جشن استقلال تجلیل میشود اگر 30 اسد و یا روز دیگری برای آن انتخاب شود چی تغییری در ماهیت این روز خواهد آمد؟

>>>   کدام استقلال نمیدانم که ما چرا دم از استقلال میزنیم در حالیکه عملا کشور ما تحت اشغال است و اراده ما به دست خارجی ها است. یک کشور زمانی حرف از استقلال و آزادی میزند که اراده آن به دست دیگران نباشد.
واقعا جای بس تاسف است که در چین حالت ما دم از استقلال بزنیم جای شرم است.
ما استقالال کشور را از که گرفتیم از انگلیس مگر ما نمیبینیم که اینگلیس های مکار در کشور ما حضور دارند
سید محمد

>>>   استقلال کشوراگرجعلی باشد.هوییت منوتوهم جعلیست.تواگراستفلال افغانستان راوارونه جلوه بدی.به خودت توهین کرده ای وموجودییتت رازیرسوال میبری.اگرواقعایک افغانی وطن دوست باشی...
قادررضای.غزنی.ناهور.شیبار.

>>>   جشن استقلال برای کشوری می زیبد که به معنی درست کلمه دارای استقلال سیاسی باشد. از این رو کشوری که در آن جنگ داخلی جریان دارد و هر روز برادر برادر را می کشد و مردم ما از فقر و بی سوادی در رنج و عذابند و سیاست مداران در فساد اداری و سیاسی گرفتارند، و هیچ نظارتی درست بر موسسات فرهنگی و اقتصادی بیگانگان صورت نمی گیرد و معلوم نیست هوا پیماهای غربی ها چه حمل می کنند، جشن استقلال برای مردم ما چندان لطف و مزه ای ندارد.

>>>   ابتداء باید استقلال سیاسی و اقتصادی کشور تان را بدست آورید بعد جشن بگیرید.
جواد

>>>   خراسانفر جان!
باید بدانید که تعصب چیز بسیار بدی است! برا اساس نوشته شما امان الله خان وقتی غازی گفته میشدکه مانند پادشاهان هزاران سال قبل خود را با زره وشمشیر وتیر و کمان همراه با یک گرز بسیار سنگین آراسته میساخت و قشون خود را در یک میدان کلان جمع میکرد و پادشاه انگلستان را بمبارزه وجنگ تن بتن به مصاف میطلبید!!!! جنگ شمشیر تمام میشد ، نیزه بدست میگرفتند با گرزهای سنگین وزن بجان هم میافتادند و سرانجام امان الله خان با ضربه سنگین گرز بر سر پادشاه انگلیس او را از پا در میاورد!!!!! غریو از لشکر به هوا بلند میشد!!!!! و لشکر انگلیس تسلیم میشد!!!!!! انگاه از نظر مبارک شما امان الله خان را میتوانستیم غازی بگوئیم!!!!!!
در حال حاضر امان الله خان از نظر شما غازی نیست چون به یکی از اقوام پشتون مربوط بود!!!!
سنگ شکن

>>>   درين وطن تنها يكنفر غازي بود كه احمدشاه مسعود بود ويگانه كسانيكه استقلال افغانستان را از انگليس ها گرفت پنجشيري ها بود و يگانه كسانيكه از امريكايي ما را أزاد كند پنجشيري ها است
نور محمد از خيرخانه

>>>   تا جاییکه به مسایل قومی پیوند می یابد ، شاه امان الله نیز یک پشتون قومپرست بود . در زمان او ، با رهنمایی خسرش آقای محمود طرزی ، برای نخستین بار تئوری فاشیزم زبانی پشتون ، مطرح گشت که ما تا امروز در آتش آن می سوزییم . در زمان امان الله خان بود که برای انتقال پشتونها از شرق و جنوب ، به مناطق شمال و دیگر ساحات غیر پشتون ، برنامه های منظم ساخته شد و " پروژۀ ناقلین " آغاز گردید که توسط نادرخان و محمد گلخان مومند و هاشم خان و ظاهر شاه و داوود خان و دیگران به شکل های... فاجعه بار تر ادامه یافت . آتشی را که امان الله افروخت ، بسیار هستی های مردم تاجیک و اوزبک و هزاره را سوخت . " ناقلین " یک مصیب بزرگ ، یک تباهی به معنای واقعی اش بود . آمدند ، زمین های مردم تاجیک و دیگر مردمان ساکن در مناطق غیر پشتون را به زور و جبر غضب کردند ، مردم بومی را به ذلت و خواری و غلامی و برده گی سوق دادند و خود با توپکها ( تفنگ ها ) ، با حمایت دستگاه های خاین دولتی ، روزگار مردم بومی را سیاه ساختند . رنج و عذابی را که مردم تاجیک از دست " ناقلین " امان الله خان و نادرخان و ظاهرخان و دیگران شان ، دیده اند ، حد و مرز ندارد .

>>>   ... همیشه نظر منفی دارند شما نه مبارزه کردید... و نه هم روز 28 اسد برای شما ارزش دارد.
وسلام ملا محی الدین سیوشانی ازهرات

>>>   خداوند ج به مثل امان الله یک برزند دیگر به ملت ابغانستا عنایت فرماید آمین

>>>   خراسانفر، تو یک... وسیله دست غلامان غلامان یعنی ... هستی ، از نبشته هایت هوبتت
هویداست ،این صحبت هایت آب به آسیاب دشمن است و بس.

>>>   وا از شما مردم.... دیگر چیزی به گفتن ندارم. فقط این را میگویم:
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انســـــــانم آرزوست
احمد

>>>   درود بر غازی امان الله خان.

>>>   تجلیل از ین روز در حالیکه نیروهای خارجی در افغانستان است مثلی اینست که خار را گرفته در چشم انگلیس فرو ببری !!!
ولی متاسفانه خرآسان فر که فکر میکنم از انگلیس معاش میگیرد به اتشی که انگلیس میافروزد تیل میاندازد و نظر وی را تمام مردم افغانستان تقبیح میکند.
مرتضی بامیانی

>>>   خراسانفر افسوس بر علمی که خدا برای تو و جورج بوش داده است .
مولوی سمنگانی

>>>   نورمحمدخان از خیرخانه!
صحت خواب!!! خوابهای شرینی میبینید!!!! کمی خود را زحمت بدهید!! یگان کتابکی که از جانب خود امریکائیان و سی آی ای نشر شده و صاف و صریح با ذکر تاریخ و محل و نام و مبالغ دالری که به عده ای از وطنفروشان پنجشیری که حساب شان از وطنپرستان پنجشیری کاملا جدا است، مطالعه فرمائید انوقت خواهی فهمید که این مملکت را چه کسانی به امریکائیها معامله کردند و چه کسانی در همان زمان از امریکائیها "استدعا" میکردند که بمبهای هر چه سنگینتر به خاک مقدس ما بریزند!!!!! این نظر کوچک بهیچ طریقی علیه همه پنجشیریها نیست. در هر قومی هم شمشیرزن پیدا میشود و هم ... تیزن!!! هیچ قومی را نمیتوان دربست خوب گفت و یا در بست بد !!!! این وطن از دست قومپرستان ( هم شئونیستها و هم سیکتاریستها ) خراب شد!!! و از خدا میخواهیم این هر دو گروپ را به غضب دارین خود گرفتار داشته باشد!!!
سنگ شکن

>>>   اشخاصی که مریضی روانی دارند با بغض، کینه و تعصب خود، بزرگترین صدمه را بخود میرسانند و فقط خود را نیست و نابود میکنند. خداوند همه ما را هدایت نیک کند.

>>>   نور محمد جان
کمی زیاده روی نمی کنی؟؟
فکر کنم فراموش کردی که آمریکایی ها را کی آورد!

>>>   سوال از آقای لعل زاد. آیا شما دقیقا تاریخ تولد حودرا میدانید؟
طی ۷۵ سال تلاش دوامدار ، شورویها نتوانستند به تاجک ها بیاموزند که خانه های ګلی تانرا عصری بسازید. زیاد در راستای تاجکی ساختن افغانستان تلاش نکنید. شاید هوای سرد لندن اثرمنفی به شما کرده باشد.
در کتب تاریخی نام اصلی دوشنبه مرکز تاجکستان دیوشنبه یعنی سرزمین بیچاره ها یاد شده است.
استقلال افغانستان رابرایتان تبریک میګویم.
سنا از لندن

>>>   سنگ شکن نام ! باید باید بدانید اگر شما سنگ شکن هستی ما در حقیقت فولاد شکن ، نیروی زد اتم وهسته ای بوده ایم وهستیم . تاریخ را مطالعه کرد از ایران باستان شروع، آریانای کهن ،خراسان متمدن وحال که تأثیر مثبت داشته در طول تاریخ ؟؟؟؟؟؟ از هرنگاه ما طول تاریخ هم از نگاه قدامت تاریخی ، فرهنگ،سیاسی،اجتماعی ،نظامی و.......8000 هزار سال هویت داریم وبرالی جهان بشریت انسان زیستن وانسان حرف زدن را آموختیم وامروز هم بانی همان فرهنگ 8000 ساله خود بوده هستیم وخواهیم بود. این تاریخ سیاه 250 سال برای همه انسانهای آزاده ننگ است وشرم ......امان هیچ غازی نبود آری از یک نگاه می توانیم آنرا غازی نامید که پدر نا مرئی خودرا کشت وقدرت را به دکته غرب بدست گرفت .
خراسانفر

>>>   کدام استقلال همین حالا انگلیس در افغانستان هست وبرای ما وشما خنده میکند که ما میگویم استقلال.

>>>   امان الله خان، پدر مدرنیزه و روشنگری

>>>   خراسانفر جان!
تشکر از نوشته جوابیه تان. نمیخواهم در مورد و ارتباط ان یک کلمه هم بنویسم!!!! چون خوانندگان محترم میتوانند قضاوت کنند. فقط میگویم:
کاسه چینی که صدا میکند
خود صفت خویش ادا میکند
سنگ شکن

>>>   خراسانفر عزیز! بهتر است بجای فر فر کردن تان، شما اول زبان مادری تان را درست بیاموزید ضد و نه زد. ثانیآ بهتر است از حال حرف بزنیم نه از گذشته! ما امروز قادر به اتحاد و اتفاق و همزیستن با هم نیستیم و داد از نیروی ضد اتم میزنیم. تا به کی به افتخارات گذشته خود باید افتخار کنیم مردم دنیا با نداشتن افتخارات 8000 ساله به مریخ رسیدند و ما با غرور بیجا همدیگر خود را منحیث هموطن و انسان نمیشناسیم و مانند جاهلان قرون وسطایی از قومپرستی و ملیتپرستی داد میزنیم و گلو پاره میکنیم. نه به قوانین اسلامیت پابند هستیم و نه با قوانین انسانیت امروزی.
تاریخ تجلیل استقلال سال 1919 قابل جر و بحث است اما نه استرداد استقلال افغانستان. 28 اسد فقط یک روز سمبولیک است. امان اله خان با وجود یکعده اشتباهات بعدی اش، در استرداد استقلال افغانستان رول بزرگی را داشت وی با درک وضعیت داخلی، منطقوی و بین المللی کشور در اولین بیانیه خود در حضور نماینده انگلیسی، استقلال افغانستان را اعلان کرد. هر چند که انگلیسها رسمآ به آن اعتنا نکردند اما بعد از جنگ سوم و امضای معاهده راولپندی استقلال افغانستان را برسمیت شناختند.
با خواندن چند جلد کتاب و یا چند صفحه انترنت انسان عالم نمیشود و اگر عالم هم شود علم باید وسیله اتحاد و همبستگی انسانها و خضوصآ هموطنان ما باشد نه وسیله دوری، دشمنی و نفاق شان.
تاریخ نویسان اکثرآ تابع مقتدرین زمان خود بوده اند و بدینگونه تاریخ را به نفع زمامداران وقت جعل کرده اند و کشورهای خارجی هم اکثر تاریخ کشورهای دیگر را به نفع خود معکوس جلوه داده اند. طور مثال اگر در مورد تابعیت مولانا، ابو علی سینا، سلطان محمود غزنوی، سید جمال الدین افغان و یکعده دیگر نخبه گان بحث شود بسیاری کشور ها دعوایشان بلند میشود که آنها از کشور ایشان بوده اند و هزار و یک کتاب جعل شده و دلیل برایتان میاورند پس به تمام کتابهای تاریخ نمیتوان اعتماد کرد.
اگر تاریخ 250 ساله ما سیاه و مایه شرم است پس تعصب، ملیتپرستی، بی اتفاقی و جهل امروزی ما هزار مراتبه سیاه تر و قابل شرم است.

>>>   این روشن فکر دیگر از کجا پیدا شد ؟معمولا سی سال قبل روشن فکر به کسانی گفته میشد که بی دین وکمونیست باشد زیرا انها تدین ودینداری را قرون وسطائی وتاریک اندیشی میپنداشتند ویا تعدادی رزیم سلطنتی را نمی پذیرفتند ومعتقد به جمهوریت وارای اکثریت مردم بودند انها را نیز حمهوری خواه ها وروشن فکر مینامیدند وعده ای هم منظورشان از روشن فکری همان بود که زنها لخت وبرهنه به بازار وکوچه برایند واز انها هوس ران ها به حیث یک متاع بی ارش استمتاع نماینداگر هدف از روشن فکری مکتب ونظافت وتحصیل و عمران وابادی باشددین مبین اسلام بیشتر از 14 قرن به همین منظوربه بشریت عرضه گردیده واولین سوره ای از قران واولین وحی به پیامبر گرامی از خواندن ونوشتن اغاز یافته ویک سوره ای کامل را باسم قلم گذاشته وچنان ارزش برای قلم قائیل گردیده که خداوند بان سوگند یاد نموده است
همچنان نظافت را جزئی ایمان دانسته روزانه حد اقل پنج بار به شستن اندام های ظاهری امر فرموده غسل وشستن تمام بدن را گاهی فرض وبعضا هم سنت ومستحب دانسته تا مسلمان پاک وپاکیزه باشد از زنده به گور ساختن دختر های معصوم جلو گیری بعمل اورده هر غلامی که سواد را یاد داشته تا ده نفر از مسلمان ها را تعلیم داد ازاد اعلان نموده ولی برعکس مسلمانی را که دیگران ساخته ودر خورد مرزدم وجامعه داده اند باید کثیف ونا شسته وخشین وقاتل وعلیه مکتب رفتن دختر وپسر ونشستن به چوکی واداره و... بوده که باز یک بار دیگر قرار است انها رابیاورند وراستی هم اسلام را به انظار عامه تاریک اندیش وبی محتوا جلوه دهند
منظور از مزاحمت واین همه خسته ساختن و خاکم به دهن پر گوئی این بوده که باید در روشن گری وروشن فکری اسلام اصیل را معیار قرار داد وهر که درین چوکات نیاید بیشک او نه روشن فکر است ونه هم مترقی خوب فکر نماید این سیتم امپریالیستی ونظام غربی که استثمار فرد از فرد را اجازه میدهد کجایش به روشن فکری میماند درحالیکه سردمداران این ایده همه به کلیسا میروند ومن وتو را با نیرنگ های مختلف از رفتن به مسجد وتکایا مانع می کنند ونه رفتن به مسجد را روشن فکری میخوانند
در دین مبین اسلام در کجا پوشیدن لباس منظم مانند اما ن الله خان رامنع قرار داده که فقط همین لباس معیار روشن فکری بوده باشدبعضی ها را میگفتند که سرش ملا وپائینش مرزا این اصطلاح را به کسانی میگفتند که با پطلون لنگی هم به سر مینمودندکه اکثر قاضی های ما این طور بودند حال این شاه اسبق ما هم اسمش اسلامی{غازی } وظاهرا قیافه اش تقلید از غرب وخداکند که افواه های مردم دروغ باشد که در قتل پدر دست نداشته باشد
تبنگ چی

>>>   اشخاصی که مریضی روانی دارند با بغض، کینه و تعصب خود، بزرگترین صدمه را بخود میرسانند و فقط خود را نیست و نابود میکنند. خداوند همه ما را هدایت نیک کند.
نلدوان کوچه مندوی

>>>   امان الله هم پدرش را کشت و هم کاکایش را-

>>>   در تاریخ نزیک به 280 سال گذشته در افغانستان، حاکمان و شاهان مستبد قبایلی، کشور را در انحصار خود داشته، به شدت مانع رشد اقتصادی، فرهنگی و از همه مهم ترمانع رشد آموزش و پرورش شده و با نام ها و عکس های دروغین در کتابهای معارف افرادی را به نام قهرمان به خورد مردم افغانستان داده اند.

>>>   در زمان شاه امان الله خان هیچ موضح لسان ها وجود نداشت .طور مثال تمام معایده ها و تمام اسناد های رسمی بزبان دری فارسی بود نه بزبان پشتو .شاه امان الله تمام مذاکراتش بزبان دری درج می شد.پیش از اینکه منافقت و دروغ بگوید اول کمی مطالعه تاریخی کنید.
ذکر علی شریفی

>>>   اگر نیکان ما که دران مجاهدین تمام اقوام شمولیت داشت میدانست که بعد ازما یک نسل ... به وجود می اید که نه تنها مفهوم استقلال وازادی را نمیدان بلکه مجاهدات مارا به تمسخر میگیرد وبه همین دشمن دودسته سلامی میزند هرگز استقلال را نمیگرفت روزی یکی ازکارمندان یک اداره میپرسد 28اسد رخصتی است به خاطریکه شوروی ها درهمین روز بیرون رانده شده شکی نیست که روز راندن شوروی ها وامریکا ییها هم روزها ی ازادی است ولی روزاستقلال افغانستان 28 اسد رسما قبول شده وگرامی داشت ازین روز گرامیداشتن خونهای نیکان ما است ناسزا گفتن گناه است واستقلال مال همه افغانها است درحفاطت ان سهیم باشید.

>>>   کدام استقلال ؟؟؟؟
کدام غازی؟؟؟؟
انگلیسهابعد از ضربات شدید در جنگهای اول و دوم افغانستانیها با آنها و جنگهای فرسایشی هشتادساله مجبوربه ترک کشور شدند و امان الله نیز (مانند نجیب سردسته کاجی بی که برخیها اورا نیزغازی واخراج کننده روسها از اوغانستان میدانند-) که ولیعهدپدربودبا پیشگیری وتشویق مادرش پدرش عبدالرحمن عیاش راترورنمودو اعلام سلطنت نمود-
باجنگ سوم اوغان وانگلیس و شگست انگلیسهادرکشورامان الله بدنبال جیزگر دیگریعنی روسها رفت وبعدباشورش ملاعبدالله مشهوربه ملای لنگ و سرکوب ملای لنگ - امان الله کار نجیب وکار امروزه کرزی یعنی انتقال پاکستانیهاازصوبه سرحدهندوستانیا پاکستان امروزی را به شمال ومرکز و همچنان دادن زمین ومواشی وپول فراوان به جنگجویان اسیر شده که از قبایل جنوب بودند- زمینه نفاق ملی را فراهم نمود و بامخالفت حبیب الله کلکانی مواجه گردید وازقدرت خلح گردید.
اما با آنهم امان الله آرام نه نشست وبعد از آنکه بار دوم از قندهار لشکر جمع نمود و در شش گاوغزنی شکست خورد- بازهم خود را بدامن انگلیسها و روسها انداخت و وزیر دفاع اش نادرشاه موظف گردیدتا از جنوب با لشکرهندبرتانوی یا صوبه سرحدیهای امروزی ازطرف جنوب و ازطرف شمال هم لشکرکشی روسها که سیدحسین وزیر دفاع و فرمانده جنگ حبیب الله کلکانی با بیست هزار سپاه درشمال با روسها درگیر بود و نادر شاه مانند گلبدین شهرکابل را ازجنوب زیر آتش گرفت و حبیب الله جهت اینکه کشتار زیاد درکابل رخ ندهد - سربازانش را به ارگ عقب نشینی داد و بعدآ شگست خورد وبه جبل السراج فرار نمود ومنتظر سیدحسین وزیر دفاع یش بود -که بعدهم سیدحسین ناموردانه از نادر غداربعیت نمود و با آنهم حبیب الله حاضر نشد که به نادرغدارتسلیم شود و بعد با سوگند ومهر به قرآن به ارگ دعوت شد ودرآنجا نامردانه شهیدش نمودند/ اما کار امان الله بازهم توسط نادر غدار که قبلآ بین روسها وانگلیسها جهت براندازی حبیب الله کلکانی تعهد شده بود و باید امان الله دوباره بعد از سقوط حبیب الله کلکانی به ارگ شاهی میآمد با منافقت انگلیس و موافقت بچه انگلیس نادر -امان الله نتوانست ارگ را تصاحب نماید و دیده شد که یکتعداد افراد و جنرالان دوره امان الله که با نادر همکاردر براندازی حکومت امیر حبیب الله خادم دین رسول الله بودند- و نظر به توافق انگلیسها وروسها باید امان الله دوباره بر تخت سلطنت برمیگشت- با نادر آنها مخالفت نمودند و توسط نادر کشته شدند از جمله جنرال چرخی و یکتعداد زیادی از افرادی نزدیک واعضای کابینه امان الله .
بعدآ هم دراروپا امان الله خود را با هتلر فاشیست نزدیک نموده بود ومیخاست توسط هتلر دوباره براریکه قدرت برسد ولی با شگست هتلر آرزوهای برگشت به ارگ را امان الله با خود به گور برد.
کابلی

>>>   هموطنا تاریخ استقلال ما جعلی نیست دربین ما بعضی افغانها جعلی وجود داره که معلوم نیست از کدام کشور یا نو کر کدام کشور است مثل خراسانفر که از تخلصش معلوم میشود افغان نیست .تاریخ استقلال افغانستان صد درصد با مدارک و شواهد دقیق هست و از شاه غازی امان اله تا به امروز کلی مردم افغانستان ازان تجلیل و اون را جشن میگیرد . روز استقلال افغانستان بشتر 30 کشور برای مردم افغانستان تبریک گفت و ما با این روز افتخار میکنیم و درود میفرستیم به شاه غازی امان الله انشااله که همه دشمنان کشور عزیز ما نابود کند..
حمید از ایران

>>>   یا دیده اید.....آیا شما آنعده از مردم را دیده اید که در وقت نان خوردن لقمه های کلان کلان را هوفس می کشند به هان خود تخته می کنند؟ چه قدر بد معلوم می شود! آنقدر لقمه ی خود را با پنج پنجه کلان می گیرند تو گویی که یک ثانیه بعد خشکسالی می آید، اگر کمی پیشرفت کرده باشند و با قاشوق نان بخورند می بینید که قاشوق خود را هم دو منزله و تا دسته پر می کنند و در حالیکه دهان شان چاک می خورد و چشمانشان کلانتر می شود و زبان خود را به پایان دهان فشار می دهند تا جای باز شود لقمه را در دهان جای می دهند و یک صدای هوفس هم از بینی شان بیرون می شود...آخر چه گپ است، آهسته آهسته... درست است که روز "استغلال" است کمی به خود هم رحم کن....
قطب الدین دهنوی

>>>   جشن هاى ملى هم رنگ و بوى قومى پيدا كرد و مقصر در ان فقط دولت تبعيض نژادى غنى است كه اين ملت تقسيم شده را هر چه بيشتر تقسيم كرده است. او مانع برگزارى جشن هشت ثور شد ، مانع شروع توزيع شناسنامه شد، كابينه تك قومى را ساخت و روز ٢٨ أسد را كه اما و اگر هاى زيادى دارد و تمام مردم به ويژه مردم كابل و شمالى نقش تعيين كننده را در ان داشتند به جشن قبيله يى تبديل نموده است كه كاملاً از نشرات تلويزيون ملى ، عدم اشتراك بقيه اقوام در ان مشخص ومعلوم است و هزاران پرسش در شبكه هاى اجتماعى گواه اين ادعا است. ارگ. با پيش گرفتن تفكر قومى و قبيله يى همان راهى را دارد ميرود كه شاهان مزدور اين سرزمين در ٢٧٠ سال گذشته رفته اند و نتيجه ان نياز به ذكر ندارد. خوشبختانه انچه مشخص است بالا بودن و بالا رفتن سطح اگاهى مليت هاى محروم و مردمان بومى كشور و پى بردن به جعل هاى تاريخى ، يك عمر سياست فريب و تحميل دروغ بر واقعيت ها و اسطوره سازى هاى خيالى با استفاده از قدرت است كه ديگر تشت رسواي قبيله را از بام پايين انداخته و قابل جمع كردن نيست . تحليل گران پيش بينى ميكنند كه كشور به سوى يك تغير و تحول اجتماعى بزرگ به سرعت روان است و مهم تَر انكه شدت عمل فاشيستان براى اعمال سياست هاى فاشيستى شان نتايج برعكس را به دنبال داشته و به سرعت بيدارى ملت افزوده و اين به روند را شتاب بيشتر داده است!

>>>   مرگ نادر شاه باعث جدایی بزرگترین قسمت از خراسان از مام وطن شد.سخن از هرات نیست واقعیتی است از کل افغانستان

>>>   کدام استقلال وآ زادی آیا ما نان داریم آیا ما آب آشامیدنی داریم؟ آیاما خود کفا هستیم؟آیا ما امنیت داخلی داریم؟ آیا ما در طی ۹۶ سال تواناءی آنرا پیدا کرده ایم تا اقلا احتیاجات اولی مردم خود را تهیه کنیم .نفرین بر این استقلال که جنایتکاران قدرت و زمامداران حکومت خیانت ملی بر آن افتخار میکنند و مردم را ازطریق خیال پلو افتخارت می بخشند . ای کاش نامی از استقلال نمی بود اما خود کفا میبودیم و پنج ملیون مهاجر در خارج از کشور و بیست ملیون دزد گرسنه در داخل افغانستان نمیداشتیم .
جانداد

>>>   دوستان عزیز!
اگر به حوادث بعد از اعلان استقلال در افغانستان مرور داشته باشیم معلوم میشود که این اعلان استقلال تنها یک خبر خوش و ویک دست اورد بوده که برای جند روز و چند نفر همان زمان خوش ایند بود است مثل اینکه حال اشرف غنی دم از استقالال بزند و عبدالله خود را سرتاج ازادی و استقلال بداند و یا اینکه مجاهدین خود را قهرمانان برای استقلال افغانستان از دست روسها بداند غ ع و کرزی خویش از عناصر عمده بدست ارنده استقلال بعد از روسها بدانند و انهای که 50 کشور دنیا را برای محو ازادی اوردند و بار دیگر استقلال را به مخاطره انداختند ادعا های خود را در سیمای تاریخ میبینند ولی اگر از از حقیقت نگذریم ما نه استقلال داریم و نه داشتیم و نه استقلال میخواهیم همان اعلان اولی استقلال اولی را که امانالله خان بان پیروزی نسبت داده میشود کدام دست اورد داشتیم که برایش افتخار نمایم وطن ما همیشه نقطه داغ جنگ و درگیری بوده است و همه اختلا فات ازین نقطه شروع گردیده است دیگر کشور باقی نمانده است که اب و نان و نمک افغانستان را برای رسیدن بمنافع کشوری شان چنچشیده اند و و از منابع سرشار طبعی افغانستان استفاده سو کردند و حتی ابرو و عزت مردم را ریختند بدین و عقیده این ملت و به مسحد و مدرسه و مذهب این مردم تجاوز کردند و ناموس ما را بی عزت ساختند این به معنی نبود ازادی واستقلال است این ها همه نشان میدهد که ما تا هنوز نه ازادی داریم و نه استقلال اگر ازادی به معنی ازدای بیان جا معه مدنی و استقلال اقتصاد ی پیشرفت اجتماعی دیگر امورات کشوری باشد که ما این دست اورد ها را در وجود این دیار بی استقلال نمیبینیم و فعالیت های مدنی و اگر ازادی مطرح باشد در حقیقت ما یگانه کشور هستیم که هیج نوع ازادی و استقلال نداریم همه از بالا تا پایین نوکر مزدور هستیم حال امریکا این وطن را اشغال نموده استقلال ما را از ما گرفته است این در عمل احساس و لمس میگردد که فاقد استقلال و ازادی هستیم لهذا برای استقلال باید از نو تصمیم گرفته شود و وطن ما از وجود از بیگانه نجات یابد و خود ما صاحب همه امورات مربوط به کشور و سرنوشت خویش باشیم و اختیار خود و خانه خویش را داشته باشیم این تصمیم کی گرفته میشود و برای این تصمیم چه باید کرد در غیر ان ما نسل موجود در اینده به نزد خداوند و ملت افغانستان خاین و وطن فروش بحساب میرویم چرا که خود ما عامل ریشه کن سازی ازادی و استقلال هستیم و همه چیز خود را در معامله با اجنبی قرار داده ایم
با حترام --ترسندوک

>>>   آفرین: باورکنید که اگرنظریات روشنگرانه حضرت عالی دراین گونه رسانه ها نباشد تعداد کشورهای بمب افکن ، خانمان برانداز ، کلاه بردار ، نسل آدم سوز ، کم سواد ، مغرض ، بدنیت ، غارت گر حتما 2 چندان می شد . و طبعتآ مصیبت های این برو بوم نیز چند چندان میشد . خوب شد که شما بودید و الی این کمبود اعظمی را حتی دیوان عدالت اکبر هم درعرشی بالا نمی توانست چاره کند . چون تاریخ ازنوع سخن سازان که ازنژاد کوران خود و بینایان دگر باشد کم دیده است ازاین رو خوشحالیم که شما مصداق این صفت عالیه شدید ، دست مریزاد انشالله که هشت آسمان فرشته باتمام برو گز شان برای جمع آوری معلومات فراگیر دستیارشما باشد تا ازتحلیل های نورمحور آینده تان دگران فیض بر شوند .
ارادت مند شما
بیابان گرد تمدن گریز

>>>   كدام استقلال دروغ است
از روزي كه پشتونيزم را خراسان را اشغال كرد و افغانستان نام كرد هيچ استقلالي نبوده است يك روز سلطه انكليس يك روز رؤسها يك روز پاكستان و طالب و امروز ناتو و آمريكا

>>>   مگر غیر از این است که هر انسانی به دنبال زندگی با آرامش و همراه با فضا برای پیشرفت است؟ و مگر غیر از این است که هر استقلال طلب واقعی (و نه قدرت طلبان) در هر کجای دنیا به دنبال همین خواسته های طبیعی بشر (آرامش و پیشرفت و ...) به دنبال استقلال است؟ حالا بفرمایید بهای این استقلال چه بود و نتیجه اش چه؟ استقلال به بهای تباهی نسل ها!به بهای آوارگی مردم در شرق و غرب عالم و نتیجه ان هم که واضح و روشن است.
قدرت های بزرگ جهان از موقعیت ژئوپولتیک افغانستان استفاده میبرند و در قلب آسیا مستقر اند و حتی مثل کشور های استعمار گر قرن های گذشته امنیت و رفاه جزئی را برای کشور مستعمر خود به همراه نیاوردند. نتیجه آن که هدف از استقلال که همان آرامش رفاه و پیشرفت هست در افغانستان از هر زمان دیگر دست نیافتنی تر به نظر می آید و اتفاقا همین استقلال دروغین است که جلو یک روز زندگی مردم با خوشی عزت امنیت و .... را گرفته است.

>>>   افغانستان بعد از 97 سال، چقدر استقلال دارد؟
"غيرت" صد درصد استقلال صفر در صد!
در همين هنگام يعنى از پايه گذارى کردسال پيش هم استقلال نداشت. لباس عسکر و پوليس اش آلمانى ويمارى و سپس آلمانى هتلرى و سپس آلمانى سوسياليستى وبعدا وهابى و اکنون امريکايى حاکمان افغان هميشه پابوسى کشور خارجى قدرتمند است.
اين تور يالى و ننگيالى!!!
غيرت و حماقت از يک چوب جوانه مى کشد.هميشه حاکمان افغان مستقل نبودند ولى براى بسر قدرت مانند طالع داشتند:
کلوناليسم پيش از جنگهاى جهانى
1- اختلافات دولت تزارى و برتانيه
2- اختلافات دولت آلمان با برتانيه
3- اختلاف امريکا وشوروى
4- گورباچوف از اتحاد جماهير شوروى کشور "گوز" (Gus) ساخت
دولت امان اله هم دولت وابسطه به آلمان بود. اين دولت پشتون که عبارت از افغان است اعتبار و رسميت جهانى داد ولى هيچ يکى از دولت هاى پشتون قادر نشد نامى جستجو کند که همه مليتهاى غير پشتون زير اين نام ملت واحد و وحدت ملى را متبلور سازد. براى غير پشتون وقت داده نشد. به شاه حبيب که قوم جهل وجعل ٩ ماه به قدرت بود وقت داده نشد وهم چنان به ربانى هم نى.
قوم و قومگيرى ناسيوناليستى و پشتو زبان ملى را همين شاه امان بوت پاک آلمان ويا حلقه آلمانى پايه گذارى کرد.
97 سال مى گذرد و قوم بدون نام ونشان نتوانسته که شناسنامه براى شروندان داشته باشد.
و بلاخره او کشور را بنيادى تغير دهد که شهروندان اش استقلال يابند. کشور از خود مردم نيست. حاکمان پشتون ترس عجيب وغريب مى ترسد که نکند اقليت شوند.
از همين خاطر در صدد آن است که با کدام تقلب و بازى دادن قوم شريف پشتون را اکثريت بسازند. دموکراتى از اکثريت و اقليت ننگ ندارد.

>>>   راجع به نظام نامه قطغن که امان الله خان صادر نمود چه نظر دارید ایا هدف ایشان چه بوده است وچرا چنین فرمانی را به مردم شمال هم صادر نکرد تا به وادی های سرسبز کنروپکتیا جابجایشان کند که همیشه بهار بودوتنها مردم جنوب را بشمال جابجا کرد من به این گونه حرکت ها حرکت غاصبانه می نامم
وپرسش دوم اینکه قبل از حبیب الله کلکانی شورش گر اصلی ملای لنگ بود که بخش های ازدولت را همدر جنوب وشرق گرفت وبه اتش کشید ولی ازسرنوشتش که بدار اویخته شده باشدویا مجازات دیگر هیچ تاریخی ننوشته است ولی حبیب الله را باوجودی که در قران هم مهروامظا شده بود بدار اویختند وتاامروز همتبارانش را سقاویا دزد مینامند
بهتراست در قسمت نظام نامه صادر شده توسط امان الله خان که بیشتر امروز مردم شمال را متضررساخته یعنی همان ناقلین پناه میدهند به طالب ایا این حرکت امان الله را شما قومی فکر نمی کنید امیدوارم تا جواب تان مطابق پرسش من باشد زیرا خیلی بااحترام طرح نموده ام پرسشم از علاقه مندان امان الله خان که بزبان پارسی تکلم میکنند است زیرا برادران پشتون ما که هرگر نه طالبش ونه روشنفکرش نقد نی میکننداین حرکت را وحتی حرکت های طالب را صرف وقتی دهن شان باز میشود که حرف دیگر تبار ها باشد باز انوقت سنگ وچوب میریزندودشنام وتوهیین نثار ما میکنند که گویی اسمان به زمان خورده است

>>>   اگر افغانستان سه بار امپراتورى بريتانيا را شكست داده و هيچگاه مستعمره نشده و توسط هيچ كشور خارجى در هيچ مقطع اداره نشده ، امان الله استقلال چى را از كى گرفت؟
در ضمن اينكه ما همين اكنون مستقل نيستيم ، يعنى استقلال واقعى نداريم !

>>>   برادران سلام بر آرزوهای دفن شده تان در غبارها ی از دهشت و خیانت. عزیزان هموطن ! وجداناً شما بگویید : کدامین قوم { شتونها ، تاجیکها ،هزاره ها ، اوزبکها و... } در طول تاریخ کشور عزیز ما افغانستان ، بشترین خیانت و جنایت به وطن ، به هموطن ، به فرهنگ ملی ، به اقتصاد کشور ، به سیاست وطن ، به دانش وعلم و دانشمندان و عالمان کشور ،و... نموده است ؟ و دروازۀ ورود قدرتهای بیگانه و استعمار گران در کشور ، کدام قوم بوده است ؟ و کدام قوم ساکین کشور عزیز ما افغانستان ، خواب و خوراک و عزت و آرمش و پیشرفت را در حوزه های مختلف زندگی ، از سایر هموطنان خود گرفته و خون هزاران انسان اعم از مرد و زن و کودک و پیر و جوان را به نا حق و به خاطر زیادی خواهی و از سر ظلم و ستم ، به زمین ریخته است ؟ و ریشه ای مشکلات عدیدۀ فعلی کشور در همۀ عرصه ها ، کدام قوم است ؟ وکدامین قوم ،استقلال وطن را برای همیشه ، بر باد فناء داده است ؟

>>>   ما در حالی از استقلال حرف میزنیم که همه دستور ها به حکومت های افغانستان از جانب امریکا و یا هم انگلیس داده میشود و در عوض این مزدوری به رهبران ما معاش میدهند.
افغانستان که بعد از جنگ دوم جهانی کشور بیطرف بود و این بیطرفی خود را تا زمان به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک حفظ نموده بود با به قدرت رسدن آنان شامل پیمان وارسا و با یورش امریکا و اعضای پیمان ناتو به افغانستان عضو این پیمان شدو فعلن از اوامر این پیمان اطاعت میکند و کشور آزادی نیست.
امریکا و سایر اعضای پیمان ناتو بنام مبارزه با تروریزم که خود آنها عامل و ایجادگر تروریزم هستند به افعانستان حمله نموده و بخشهای از این سرزمین را هم برای قطعات رسمی خود و هم برای تروریستان چندین ملیتی خود شامل طالب و داعش پایگاه های نطامی ساخته و همه روزه از عساکر و مردم عادی افغانستان قربانی میگیرند و روزی نیست که صد ها تن از هموطنان ما کشته نشوند و روزی نیست که یکی از تاسیسات افتصادی ما بنام نام نهاد انتحاری و موتر بم منفجر ساخته نشودو یا بر مظاهرات مسالمت آمیز مردم ما که علیه استبداد بپا خواسته اند حمله نکنند. اینست آزادی و حقوق بشر.
قلندر شاه از کابل

>>>   یک پرسش درباره مفهوم استقلال وسه پرسش هم درمورد به اصطلاح "ناجی ؟ " آن...
[ امنیت روز �استقلال� بدوش کدام کشور است؟ ]
دوستانیکه میخواهند ویا توانمندی اینرا دارند که میتوانند به این سوال فوق وچند سوال زیرین پاسخ دقیق ارایه کنند درآنصورت همه میتوانیم صحت وسقم « استقلال ؟» وآنهم گویا ناجی این استقلال (امیر امان الله)حرف بزنیم.... درغیر آن سخن خشک ، میانتهی وبقول معروف « گل خشک به دیوار نمیچسپد».
۱ -امنیت روز �استقلال� بدوش کدام کشور است؟
۲- چرا امان الله را غازی میگویند ؟ مگرمعنی غازی بودن ویابرداشت ازواژه غازی "کشتن پدر" یا پدر کشته است ؟
۳ - امان الله چرا و با چه اخلاقی سرزمین های مردم بومی شمال را طی فرمان خاصی به ناقلین تسلیم نمود؟
۴ـ هدف ازتعصب امان الله تا این حد برای چی ؟ امان الله زمانیکه ،در جنوری 1926ازکابل فرارنمود و به قندهار رسید وسه روز بعد، بزرگان وسرشناسان بومی قوم محمد زائ را فرا خواند ودلایل کناره گیری خود را از تاج و تخت توضیع داد :
در همان زمان ،او سوگند خورد که تا آخرین قطرۀ خون خود وتا «نابود سازی رهزنان» به زعم خودش برزمد .دراین حال امان الله متوسل به بر انگیختن احسا سات ملی وقبیله هایش شد : «مطمئن هستم که هیچ اففانی [(پشتونی]) به خصوص درانی ها و غلزایی ها ، ونه حتی هیچ هزاریی از رژیم شرم آور "بچۀ سقآ " اطاعت نه خواهند کرد ، «قدرت باید دردست افغان ها (پشتون ها) بماند .».....
مأخذ:

>>>   ‏استقلال_تعطیل‌است‬.
چقدر مضحکانه است تجلیل استقلال، در حالی‌که استقلال دهنده برای بار چندم این خاک را با جمع شرکایش زیر نام آی‌ساف و ناتو اشغال کرده اند، از ریس جمهور شروع تا آخرین فرد، استقلال سیاسی و فکری نداریم، فعلن کندز و هلمند در آتش می‌سوزند وبه جز پنج‌شیر در 33 ـ استان افغانستان جنگ به صورت داغ اش جریان دارد، در ضمن این اوباما و جان‌کیری، هردوی شان علی‌الرغم ریس جمهور و وزیرخارجه‌ی آمریکا از افغانستان نیز اند، چه چیزی و چه کسی می‌تواند این عمل‌کرد متجاوزانه‌ی آمریکایی‌ها را در خاک افغانستان توجیه سیاسی و عقلانی کند، تازه خبر شدم که آمریکا در پی برقراری موشک‌های بالیستیک در خاک افغانستان است، اینجا روسپیان سیاسی با تقلا‌ء و بی شرمی کل دم از استقلال می‌زنند، درنهایت اینکه آبروی واژه‌ی استقلال را برده اند.
استقلال - شرمنده‌‌ ات، در غم ات شریکیم.

>>>   هشتاد فیصد استقلال دارد

>>>   این سرزمین خراسان از آن روز که پشتون ها افغانستان نام کردند و حاکمانشان با انگلیس همدست شدند و اقوام دیگر را کشتار کردند و سرزمینشان را غصب نموده بر آنها ظلم بسیار کردند آری از آن روز هیچ گاه استقلال و آبادانی ندید

>>>   ازادی واستقلال کشور در زمان امان الله خان.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت نود و هفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور، فرمانی را در مورد تخفیف و عفو مجازات زندانیان صادر ميکند.
امان الله خان در فکر استقرار همه ملّت افغانستان بود، نه خون کسی را ریختاند نه کسی را کشت نه طرح کشتاری را توسط انطهاري را انداخت ، برای همه ملّت افغانستان ازادی
خصوصاً زنها احترام گزاشت.
او میخواست یگ حکومت مردمی باتما م برنامهای روشن درپیش داشت.
امان الله خان خط اهن را را اندازی کرده بود.
مکتب هارا برای تمام افوام افغانستا ن طرح کرده بود تشویق درس خواندن میکرد برای مکتب ها ودانشگاه ها معلّمین با لیاقت ازخارج خواسته بود.
او دردانشگاه ها انتطاری مسلمان افراطی تربیه نمیکرد، او پول مکاتب را مکاتب خیالی بادروع درست نمیکرد اومکتب ها را توسط طالبان وحشی وهابی درقرن ۲۱به اتش نمکشید.
۱) اشرف غنی درروز استقراروازادي افغانستان انطهاری ادم کش را ازاد میکند.
۲)اشرف غنی بجای ازادی ودمکراسی ، همه ملّت افغانستان را صلب کرده ودر تبعیض قومی وجاهلیت در محاصره قرارداده است حق خواستن دراین حکومت نا کارامد زهر درگلوی اشرف غنی است.
ازادی در حکومت اشرف غنی در نزدیگ ارگ دختر به مدت ۲ ساعت فریاد وداد خاهی کسته وزنده سوزانده میشود و انسانهای دیکر دختران و.....زنده با سنگ وگلوله کشه میشود کلون دختر طفل معصوم ۹ساله بامادرش بریده میشود ، و۱۵۰ نفر از اکادمی پولیس انطهاری درمیانکاروان موترش جاه داده شده انطهار میکند و برای حق خواستن وازادی، انتطهاری را خود دولت اشرف غنی توسط مشاورش و......خریداری در دربین ازادی خواهان وعدالت خاهان انطا ر میکند.
اشرف غنی، رئیس جمهوری هیچ وقت برای افغا نستان فکر نمیکند جر قبیله
. روح امان اللله خان شاد یادش گرامی باد.
ق.ناصری
نابود خائئنین افغانستان.

>>>   او برادر کدام آزادی ، رییس جمهور مارا جا ن کیری انتخاب مینماید .
زمری از کابل
>>>   نام استقلال و تجلیلشه که میشنوم...... میگیریم

>>>   ای انانیکه بشتون را میکوبید!!!!!!! ا
بشتون در میان دوسنگ اسیا یعنی روس تزاری و انگلیس خودرا زنده نگهداشت! اما تاتجستان (این ناموس تاتک) مانند گندم ارد شد وامیر بخارا به دامن امان بناه اورد!!!!!!!!!!!!!
خراسانییان! نام یک شه تاجک خراسان را نام گیرید!
خراسان وطت افغان بود است وخواهد بود!!!!!!!!!!!1 این بخارا مخارا نیست!!!!!!!!!

>>>   هر كس كه طرفدار اين استقلال و جشن آن است خود را بازي ميدهند و در چشم چند كور دل خاك ميزنند. نه زمين ما و نه فضاي ما در اختيار خود ما است، نه قريه ما أمن است و نه شهر ما، و دولت فاسد هم ميگويد كه كشور هاي همسايه و خارجي ها در نا أمني و فساد دست دارند، پس اين را استقلال ميگويند، خارجي ها در تعين قوانين ما، در حدود شرعي ما و همه أمور ما حق اولتر و بالاتر از ما و رئيس جمهور نام نهاد ما دارند، خارجي ها براي حكومت و مقررات و رئيس تعين و تنصيب مي نمايند، ولي ما دهل آزادي و استقلال را مينوازيم. جاي بسا شرم و خجالت است.

>>>   بلی ما استقلال. داریم و ستقلال طلب هم هستیم و کی استقلا مارا به خطر انداخت کسی که خود وطن نداشت و اهمیت استقلال را نمیدانست ربانی خاین و فهیم وطن فروش وطن را بالای سی وشش کشور به نرخ کچالو فروخت ولی ناراحت نباشید اولاد های اصیل کشور بار دوم اعلان استقلال خواهد کرد و افراد بی وطن باز هم از مزایایی استقلال این شیر مردان بهرمند خواهد شد خطاب برای کسانی است که بدون دالر و چور دزدی دیګر نی وطن را میشناسد ونی ....را.

>>>   آیا آدمی اگر رشد و استقلال فکری نداشته باشد می تواند استقلال فرهنگی اقتصادی هم داشته باشد و یا به آن برسد؟ در کشور ما ازادی و استقلال فکری و عمومی و مردم سالاری ( دموکراسی) حاکم نیست، و هر حکومتی می آید خود را نماینده خدا و پیغمبر و قیم و صاحب مال و جان مردم می کند. با این وضعیت استقلال بدست نیامده و هرگز بدست نخواهد آمد. در تاریکی و خفقان روند رشد و راه نجات و سعادت و خوشبختی بدست نمی آید و به همین دلیل دیکتاتورها ضد آزادی هستند تا مردم را در جهل و خرافات و عقبمانده نگهدارند تا مبادا تخت و تاج و عمامهً خود و دزدی و چپاول را از دست ندهند.

>>>   استقلا ل به خا طر 37 کشور کفری

>>>   به شما توصیه می کنم پیش از اوغان شدن کمی تاریخ بخوانید .

>>>   مگر بيرق اوغانستان با رنگهاي سياه ، سرخ و سبزش بيرق استعماري است كه از طرف استعمار انگليس انتخاب و بدست نوكران شان دادند تا آنرا بر فرازند و رنگ بيرق را به رنگ لباس بانوان كوچي انتخاب و بالاي مردم تحميلش كردند، درمورد بيرق اوغانستان و رنگهايش ضرورت بيك تجسس و پرسپال است!سیاه آش وطن فروشی رنگ سرخ آش انتحاری رنگ سبزاش بالباس زنانه خودرا صحیح وسلامت به پاکستان رساندن

>>>   بخوانید. آن گاه درخواهید یافت که فاشیزم برای پذیرفتنی ساختن بتهای قبیلوی خود به چه افسانه های دروغ پناه می برند و حغل می کنند. درست همان گونه که پته خزانه ساختن
kabuli

>>>   عوام فریبی این ملک را تباه کرد.
بلى غلام امريكايى ....هم بدتراست

>>>   Fetrat
.سوال مه از کسانی است که بی خردمندانه دعوای استقلال دارند استقلال یا اینها از افغانستان نیستن؟ این ها همون کوچی های وفامیل ها شما است، در جنوب کشور
شما خوده بازی میتن حالی یک طفل هم میداند
کشور ما استعمار شده. وقت که ریس جمهور یک
کشور توسط جانکیری به رای گوسفندی به چوکی ریاست جمهوری گماشته پس.استقلال چی کار چی کدام استقلال کمی منطقی فکر کنید....
شفیق #فطرت.....

>>>   اگر فردا صبح امریکائی ها بروند چی میشود؟؟ صاحب استقلال میشویم؟؟؟ یا پاکستان صاحب ما میشود؟؟؟؟
(( ر ))

>>>   اگر اين ها كمي عقل اگر داشته باشند از كدام أزادي كدام استقلال را تجليل ميكنند امريكا را بجاي بمان از ترس پاكستان اين كأسه ليسان ارگ نشين اب را خورده نمي توانند اختيار ما در دست پاكستان دال خور است .

>>>   همين وزير دفاع بي عقل كدام استقلال را تجليل ميكنند هزران خون بي گناه در اين يكماه اخر كه ريخته اگر يك حرف به بادران پاكستاني خود بگويند جواب دندان شكن براي شان ميدهد مردم مارا به خاك و خون ميكشانند شرم تان باد نوكر هاي پاكستان.

>>>   نام غيرت افغاني را نگاه ميكرديد أمان اللد خان أزادي را گرفت بعد از او كدام با غيرت پيدا نشد كه وطن را نگه ميكرد به جز داكتر نجيب او را هم طالبان كثيف نماندن.

>>>   به لحاظ خدا تجليل نكنيد خود را نشرمانيد ما اسير هستيم كدام ازادي شما امنيت خود را گرفته نمي توانيد باز استقلال داريد كدام استقلال در همين روز باز پاكستان سر تان راه جور نكند شما خو شرم نداريد مردم بيگناه از بين نرود.

>>>   نقش مهمی در استقلال افغانستان نداشت شاه امان الله خان را می گویم .شاهرگ تقی خان امیر کبیر را زدند. اتاترک ادعا های خود را بر کرسی نشاند .وترکیه ی نوین را ساخت. اما این شاه در روسپی خانه های ایتالیا جان سپرد. میگویند چون آدم صلح جو بود نمی خواست نیرو جمع کند و وارد جنگ شود اما دانشمند گرامی جناب آقای صدیق رهپوطرزی از خانواده ی ایشان می فرمایند :بعد از شکست به دربار اتاترک رفت واز او کمک خواست که دوباره پادشاه شود اما اتاترک گفت دگر نادرخان را به رسمیت شناخته ایم بهتر است به ایتالیا برگردی وبقیه عمر خود را همان جا سپری کنی. حالا یک قهرمان ملی به من نشان بدهید که در سرزمین بیگانه مرده باشد مگر قهرمانان جهان وطنی ی مثل ارنستو چگوارا یا نورمن بیبیسون سویدی که درکنار صدر ماو در راهپیمایی طولانی جانش را برای آزادی زحمتکشان ازدست داد .سرداران بزرگ(چگوارا، احمدشاه مسعود،عمرمختار،لومومبا..)اینگونه می میرند،اما بعضی از مدعیان سوراخ دعا گم کرده اند واز هر کسی قهرمان می سازند. وجاده ها افتتاح می کنند.این ها باج دادن های غیرمستقیم است درعین خودخواهی و ادعا. من اگر بودم نام آن خیابان را خیابان مولانا خسته می گذاشتم یا ابو عبید جوزجانی. تاجیک ها هوشیار باشید همه ی اقوام مظلوم هوشیار باشید.

>>>   استقلال زیر پرچم انگلیس؟! در جهان امروز با بوت ایتالیایی، نکتایی چینی، دریشی ترکی، قلم هندی، کلدار پاکستانی و زیر سایه تفنگ امریکایی چگونه می توان آزادی را تعریف کرد؟

>>>   من استقلال ندارم يك معني استقلال زيستنِ آزاد با "هويت" خودي است. آنهايي كه مثل من در "هويت دروغين" نگه داشته شده‌اند، مثل من "استقلال" هم ندارند. وقتي جفرافياي فزيكي تو به نام "ديگران" ياد شود، وقتي قوم تو از سوي "ديگران" مصادره شود، وقتي ترا از آدرس "ديگران" بشناسند، وقتي "ديگران" حق سياسي، اجتماعي و فرهنگي ترا مصادره كنند، وقتي "ديگران" حتي حاضر نباشند ترا آنچه هستي بپذيرند، وقتي براي "خودت بودن" ترا حتي توهين و تحقيرت كنند و خلاصه وقتي "ديگران" بخواهند سرنوشت ترا تعيين كنند، تو هرگز "استقلال" نداري و "آزادي" ات زير سوال است.

>>>   آیا ما تفاوتی میان آزادی از انگلیس و تجلیل از گویا تجددخواهی امان الله قایل استیم؟ مگر اینها دو موضوع جداگانه نیست؟ چرا این دو را به هم می آمیزند؟ پاسخ بنده اینست که برخی ها نشسته اند و از هر فرصتی برای برتری قومی خود و برای انحصار قومی تاریخ و قرائت قومی از تاریخ تلاش دارند و شماری هم قربانی این توطیه اند و بی آن که بدانند، به دهل ارگ خوش رقصی می کنند. همین انحصارگران قومی اند که با جهاد مردم ما در برابر روس و مقاومت در برابر پاکستان باهزاران بهانه توطیه و دسیسه می کنند، اما دراستقلال از چنگ انگلیس را در جیب امان الله خان گذاشته اند و برایش اتن میکنند. اگر قرار باشد از استقلال و آزادی کشور از چنگال انگلیس تجلیل به عمل آید؛ باید جنگهای اول و دوم کابلیان، هراتیان و کندهاریان در برابر انگلیس تجلیل شود؛ باید انگلیس کوبیده شود؛ باید استعمار کوبیده شود؛و باید آزادی و استقلال ستوده شود، نه این که تنها یک فرد را تعریف کنند. حقدار اصلی تقدیر و ستایش مردم ازادیخواهی اند که در برابر انگلیس جهاد کردند و این جهاد در 1909 نبود بلکه از 1848 شروع شد که هزاران کارنامۀ قهرمانی مردمان این سرزمین آزادی را مسجل ساخت.

>>>   افغانستان بد تر از هر زمان ديگر مستعمره است.لطفن خود و ما را شرمنده نسازيد. من صرف به روح شهداى پاك شمالى،كابل،قتغن كه در سه جنگ با انگليس ها از اين سرزمين دفاع و جان هاى عزيز شان را فدا كردند،درود مى فرستم.

>>>   افغانستان باید یکی از استانهای ایران بشود-راه دیگری نداریم غیر از وحدت-کشور بزرگ قدرتمندترخواهد بود
سید مهدی

>>>   هر زمانی که میلیون ها پناهنده افغانستان از پاکستان و ایران ،اروپا،امریکا و دیگر نقاط جهان، بخاطر وطن دوستی ای که دارند،زنده گی راحت خویش را ترک کنند و آماذه سفر به افغانستان شوند و از جانب مقامات دولتی این کشور ها برایشان ممانعت ایجاد شود، و یا این که به هر افغان داخل افغانستان ،یک سفارت خارجی ده هزار دالر پیشنهاد کند که به کشور مربوطه این سفارت مهاجرت کند و این افغان قبول نکند، درینصورت میگوییم که افغان ها وطن دوست و استقلال طلب اند و خارجی ها مانع استقلال آنها. درین قرن بیست و یکم که دنیا به سوی جهانی شدن است و به یک دهکده تبدیل شده است و دیگر در بالای هیچ جنسی نوشته نمیشود که ساخت کدام کشور است، بلکه صرف نام کمپنی نوشته میشود و درین عصری که بال طیاره در یک کنج جهان و ماشین آن در کنج دیگر جهان و یا بطری موبایل در یک کنج جهان و سکرین آن در دیگر نقطه جهان تولید میشود، دیگر مفهوم استقلال و آزادی از بین رفته است. پنجاه و دو ابالت امریکا یکجا شده، ایالت متحده امریکا راتشکیل میدهند. بیست و هفت کشور اروپایی یکجا شده، تحادیه اروپا را تشکیل میدهند، شما نه تنها با همسایگان تان جور نمی آیید، چه رسد با ممالک دورتر، بلکه در بین خود نیز بنام قوم و قبیله و دین و مذهب و دموکرات و کمونست و مجاهد و طالب و غیره جور نمی آیید.

>>>   عجب ملكي، عجب غازي ي و عجب قهرماني!!...

>>>   جشن هاى ملى هم رنگ و بوى قومى پيدا كرد و مقصر در ان فقط دولت تبعيض نژادى غنى است كه اين ملت تقسيم شده را هر چه بيشتر تقسيم كرده است. او مانع برگزارى جشن هشت ثور شد ، مانع شروع توزيع شناسنامه شد، كابينه تك قومى را ساخت و روز ٢٨ أسد را كه اما و اگر هاى زيادى دارد و تمام مردم به ويژه مردم كابل و شمالى نقش تعيين كننده را در ان داشتند به جشن قبيله يى تبديل نموده است كه كاملاً از نشرات تلويزيون ملى ، عدم اشتراك بقيه اقوام در ان مشخص ومعلوم است و هزاران پرسش در شبكه هاى اجتماعى گواه اين ادعا است. ارگ. با پيش گرفتن تفكر قومى و قبيله يى همان راهى را دارد ميرود كه شاهان مزدور اين سرزمين در ٢٧٠ سال گذشته رفته اند و نتيجه ان نياز به ذكر ندارد. خوشبختانه انچه مشخص است بالا بودن و بالا رفتن سطح اگاهى مليت هاى محروم و مردمان بومى كشور و پى بردن به جعل هاى تاريخى ، يك عمر سياست فريب و تحميل دروغ بر واقعيت ها و اسطوره سازى هاى خيالى با استفاده از قدرت است كه ديگر تشت رسواي قبيله را از بام پايين انداخته و قابل جمع كردن نيست . تحليل گران پيش بينى ميكنند كه كشور به سوى يك تغير و تحول اجتماعى بزرگ به سرعت روان است و مهم تَر انكه شدت عمل فاشيستان براى اعمال سياست هاى فاشيستى شان نتايج برعكس را به دنبال داشته و به سرعت بيدارى ملت افزوده و اين به روند را شتاب بيشتر داده است!

>>>   اگر مشکلات اقتصادی را در نظر نگیریم ما کاملا استقلال داریم

>>>   دوست عزیز کفته ماکاملا استقلال داریم درست است به این میکوید استقلال. امریکا ونوکران شان افغنستان را کرفته نصف اردوی ملی پاکستانی است نصف افغانستان راطالب وداعش کرفته هیچ جاامن نیست مرزهای ما رابیگانه کنترل میکند پاکستان باارتش شان می اید ومیرود درشمال میجنکد به این میکوید استقلال.
یاران ابوذر

>>>   برای عده ای از نظردهندگان باید گفته شود که تعصب قومی شما را تحریک میکند که حبیب الله کلکانی را قهرمان بنامید ولی افسوس که کلکانی کاری نکرده که به تقدیر و سپاس بیارزد.
یک هموطن ازبیک تان
>>>   شورای نظار وجمیعتی ها بدون آمریکایی ها میمیرند چون آنها همیشه از آمریکا کمک خواسته اند ودر غیاب آمریکایی ها حتی توان مقابله جزئی با طالبان را ندارند دشمن اشرار

>>>   دوستانی که میگن ما استقلال نداریم به اشتباه فکر کنن ، ما استقلال داریم انون هم یواشکی ، یعنی اینکه خودمون بین خودمون ، تو خیابون ها راست راست راه میریم ، لباس کوت شلوار و بعضی وقتا با لباس محلی خودمون ، نفس میکشیم ، غذا می خوریم با هم دیگر دید و بازدید می کنیم خانه هم میریم خلاصه ۳۰ ٪ آزادی یواشکی داریم ، گور بابای ۷۰٪ که نداریم ، نفس که میکشیم غذا که می خوریم ، دیگه دنبال کدام آزادی هستند؟

>>>   بالاترین یا اولین شخصیت مملکت ازخارج تعیین میشود، انتخابات ما صوری ویک نمایش است، اکثرافراد ومقامات ما ازخارج آب میخورد، کشوری که قادربه حفظ جان شهروندان خود نباشد، نیم کشورشان دراختیار بیگانگان ومزدوران بیگانگان باشد، کشوری که اگرنظامیان آمریکا ازآن خارج شود یک روزهم دوام نمی آورد، کشوری که درفساد رتبه اول جهان را داشته باشد، دم زدن ازاستقلال وآزادی نه تنها معقول نیست بلکه احمقانه وشرم آوراست، من هرگز برای کشورم ذره ای احساس استقلال وآزادی ندارم. کشورما درعین اسارت ووابستگی است، ازکشورخودمان زندانی برای خودمان ساخته اند، بجای اینکه مثل سایرکشورهای جهان کشورشان بهشت شان باشد، ولی کشورما جهنم وبدترازجهنم برای مردمان شان شده است، درد آوراین است که ازخود ما، یعنی رهبران ما ازدست خود وبا اختیارخود این کشوررا به یک جهنم سوزان تبدیل کرده اند. خیلی مزخرف است که ریشه مشکلات را به خارج نسبت میدهند، درحالیکه عامل اصلی این مشکلات خود رهبران سیاسی هستند، اگر این رهبران درپاسخ خارجیان نه بگویند، هرگز خارجیان، رهبران مارامجیور نمیکنند، فساد اداری، خیانت، قومگرایی، تقلب، اختلاسهای کلان، ودهها مشکلات دیگر را خارجیها تحمیل میکنند یاکارخود مان هست؟
جاغوری

>>>   استقلال با حضور خارجی ها معنا(معنی)اندارد! وا به جان بیسوادی و تحلیگری !!!
یعنی انجام جهاد است غلامی!!!! زد!!!!سا
از هموطن ازبیک تشکر! که کلکانی را مولانا ب

>>>   استقلال ؟ كدام استقلال؟ اگر تنها مسأله افغان ملتي هاي بي عقل و امتياز دادن به أمان الله خان باشد، بايد تاريخ حقيقي را از منابع داخلي و خارجي معتبر مطالعه نمائيم، هيچ پادشاه و زمامدار بشمول حبيب الله و أمان الله،و نادر خان دعواي استقلاليت را نموده نميتوانند، همه شان اجيران كلدار هند از طرف دولت بريطانيا بوده اند، همه شان خواهان ترويج فرنگي و كفار بودند. جهاد ملت مسلمان و خروج قواي شوروي مهمتر از استقلال نامنهاد انگليس بوده است.

>>>   در بیش از صد کشورجهان نیروهای امریکائی حضور دارند از جمله در قبله مسلمانان عربستان ومعاش ومصارف نیروهای شان را هم حکومت عربستان میدهد

>>>   آیا آدمی اگر رشد و استقلال فکری نداشته باشد می تواند استقلال فرهنگی، اقتصادی هم داشته باشد و یا به آن برسد؟ در کشور ما آزادی و استقلال فکری و عمومی و مردم سالاری ( دموکراسی) حاکم نیست، و هر کس و حکومتی می آید خود را نماینده خدا و پیغمبر و قیم و صاحب مال و جان مردم می کند. با این وضعیت استقلال بدست نیامده و هرگز بدست نخواهد آمد. در تاریکی و خفقان روند رشد و راه نجات و سعادت و خوشبختی بدست نمی آید و به همین دلیل دیکتاتورها ضد آزادی هستند تا مردم را در تاریکی و جهل و خرافات و عقبمانده نگهدارند تا مبادا تخت و تاج و عمامهً خود و دزدی و چپاول را از دست ندهند.

>>>   دستآورد سلطنت چند دهه شما چیست؟
مقصر اصلی خودمان هستیم. که بنام کوچی این ....ها را در وطن جا دادیم. و امروز بالای ما تجارت شخصی میکنند.

>>>   مزدورِ مزدور کیست؟
در یازده ولایت کشور بجای روپیه افغانستانی کلدار پاکستانی رواج دارد.

>>>   به شما توصیه می کنم پیش از اوغان شدن کمی تاریخ بخوانید .

>>>   مگر بيرق اوغانستان با رنگهاي سياه ، سرخ و سبزش بيرق استعماري است كه از طرف استعمار انگليس انتخاب و بدست نوكران شان دادند تا آنرا بر فرازند و رنگ بيرق را به رنگ لباس بانوان كوچي انتخاب و بالاي مردم تحميلش كردند، درمورد بيرق اوغانستان و رنگهايش ضرورت بيك تجسس و پرسپال است!سیاه آش وطن فروشی رنگ سرخ آش انتحاری رنگ سبزاش بالباس زنانه خودرا صحیح وسلامت به پاکستان رساندن
kabol

>>>   بخوانید. آن گاه درخواهید یافت که فاشیزم برای پذیرفتنی ساختن بتهای قبیلوی خود به چه افسانه های دروغ پناه می برند و حغل می کنند. درست همان گونه که پته خزانه ساختن
kabuli

>>>   عوام فریبی این ملک را تباه کرد.
بلى غلام امريكايى ....هم بدتراست

>>>   عساکر خارجی یا امریکا درجاپان هم موجود اند جاپان استقلال ندارد؟؟
>>>   اجداد تو از دو ابرقدرت با دادن میلیون ها قربانی استقلال کشور شانرا به دست آوردند. حالا نوبت توست، ای فرزند پدر که بار دیگر استقلال کشورت را از زیر سلطۀ امریکا به دست آری. در غیر آن تمام عمرت را به حیث یک برده سپری می کنی و برده ها حق انتقاد و نِق زدن را ندارند. پس خاموش باش به زندگی ننگین برده گی ات ادامه بده.

>>>   افغانستان بعد از دست دادن قسمتي بزرگ از قلمروش در شبه قاره هند، استقلال خود را از دست داده، و خصوصاً فعلاً از هيچ نوع آزادي بر خوردار نيست. لطفاً از شعار ميان خيالي اجتناب نمائيد، جاي شرم است.

>>>   کابل کابلستان را کابلی های اصیل صاحب اند نه ناقلین اوغان !

>>>   مزدورِ مزدور کیست؟
در یازده ولایت کشور بجای روپیه افغانستانی کلدار پاکستانی رواج دارد.
jala

>>>   Pedram
یک حرمت هم به امان الله نداشته باشید، نه غازی بود نه شجاع. یک بزدل و فراری بود.

>>>   من هم مانند کرزی وغنی وعبدالله به استقلال وجشن ازادبی چندان علاقه ندارم هندوستان وپاکستان که بعد ها دعوی استقلال نمودند اباد تر وپیشرفته از ما اندازادی حقیقی رابه جز از چند کشور محدوددیگران ندارندجاپان با همه صنعتش والمان با اقتصاد بزرگش واسترالیا وکانادا و... هنوز اثرات اسارت ومحکومیت را لمس مینمایند روسها که بازی را باختند وامپراطوری بزرگشان رابه دسته تسلیم غرب کردند امروزه با ندامت وپریشانی دست وگریبان اند اما این دوسه گودی گگ {کرزی وغنی وعبدالله}نعره ای ازادی بلند مینمایند وندانسته خودرا ازاد ومستقل میخوانند شاید معنی استقلال را نمیدانند ویا از ازادی تعبیر وتعریف خاص خودرا دارند مثلا در کشتن وبستن هم وطن ازاد اند ودر سوختن کشورشان استقلال دارند ودر معامله وغلامی اختیار عام وتام پیداکرده اند درست مانند رهبران نام نهاد که خود در بند پاکستان وجماعت اسلامی پاکستان بودند انهای که در کشورشان فحاشی ورو لچی وبی حیای ازاد است ولی دختران افغان با حجاب باید به مدرسه نرود و...وگرنه ما کجا واسترداد استقلال
کجا وجشن ازادی کجا؟!!!
لالی از ننگرهار

>>>   افغانستان بد تر از هر زمان ديگر مستعمره است.لطفن خود و ما را شرمنده نسازيد. من صرف به روح شهداى پاك شمالى،كابل،قتغن كه در سه جنگ با انگليس ها از اين سرزمين دفاع و جان هاى عزيز شان را فدا كردند،درود مى فرستم.

>>>   بهروز جلال آبادی
همین حالا ما شاهد فداکاری و شهامت جوانان تاجیک تبار ایم
از هلمند گرفته تا قندوز و از کنر گرفته تا فرا ، از این سرزمین فرزندان تاجیک تبار دفاع میکند در حالیکه پشتون در ارگ در حال چور کردن و خاک فروشی است و تعداد ایشان زیر نام طالب و داعش انسان کشی میکنند!

>>>   من که حالا میبینم همه چیزما تقلبی است تاریخ ،قانون اساسی ، استقلا ل وانتخاباب پس به چه باور کرد ؟؟؟

>>>   تاریخ پنج هزار سال در کجا کدام سند کی نوشته کرده چه نشانی دارد یا پنجهزار جهالت چرا دروغ زبان بزبان انتقال شده میراث نامه
حقبین

>>>   با درد دو دریغ که امروز در تجلیل از سالروز استقلال حق رشادتها و فداکاریهای مردم ما فراموش شده است و به جای همه از امان الله خان یادآوری می شود. همه افتخارات استقلال به پای شاهی که پدرانش اسباب اسارت این کشور را فراهم کرده بودند، ریخته می شود. این در حالیست که امان الله نه خود در جنگ شرکت کرده بود و نه انگلیس در آن زمان در خاک ما وجود داشت. انگلیس را از این خاک مردم ما در دو جنگ تاریخی و حماسی شان چنان دوانده بودند که هرگز جرئت برگشت نمی کرد

>>>   بیایید ترجمۀ صفحه یی از کتاب "برگشت یک پادشاه" نوشته ویلیم دالریمپل را از شکست شرم آور انگلیس در چاریکار- شمالی بخوانیم. شکستی که در یک جنگ رویاروی 750 سرباز و افسر انگلیسی کشته شده و مجبور به فرار از میدان جنگ می شوند.
ترجمه از رامین رحیل:

>>>   استقلال چی ؟؟؟؟!!!!
خراسان از اول استقلال داشت ودارد .استقلال چی؟؟!!!!
اگر امنظور افغانستان است .که هفتاد سال است که ما تحت سلطه افغان ها هستیم.باید تلاش کنیم که از زیر سلطه افغان ها خارج شویم تا به استقلال برسیم.

>>>   Pedram
امان الله اولین طراح انتقال کوچی ها به شمال و غصب سرزمین های غیر پشتون ها در شمال بود.

>>>   تاریخی که به دست شما مزدوران انگلیس نوشته شده باشد برای مه نا معتبر است چون شما مزدوران دزدان و خاینان را آتل و قهرمان میسازید و خدمت گذاران را خاین و دزد مانند امان الله خان و اشرف غنی و نادرشاه و امرخیل گوسفند جلاب که در مقابل تمام دنیا خیانت نمود اما شما مزدوران باز هم اورا آتل ساختین

>>>   امان الله «غازى دورغين » فردى كه ناسيوناليزم كور اوغانى در زمانش تيوريزه شد و پروژه ى فاشيستى ناقلين در شمال را روى دست گرفته و عملى كرد، در زمان او اصطلاح زبان « اوغانى» در تقابل سنجيده شده با زبان پارسى به وسيله ى طرزى مطرح شد و سر آغاز دشمنى با زبان پارسى از همان روزگار شكل گرفت. همه ى طرح هاى مدنى او تقليد از اتا ترك بود بدون آن كه براى آن بستر هاى اجتماعى را مد نظر گرفته باشد . او در إخر عمرش هم در روسپى خانه هاى ايتاليا جان داد.
انگليس ها و روس ها در آن زمان توافق كردند تا سر حد امپراتورى شان را مشخص كنند و پذيرش اعلان استقلال از سوى انگليس ها هم در همين راستا بود و رنه شاه بچه ى چون امان الله نه با انگليس جنگيده است و نه هم درخور لقب دروغين غازى است ، او شاه زاده ى عياشى بيش نبود.
پشتون ها مردمان با استعداد در دادن القاب دروغين چون بابا ، انا و غازى اند و تاريخ را پر از اين القاب بى مايه كرده اند. جالب آن است كه پشتون هاى افراطى ، امروز از امان الله تنها ميراث افراطييت پشتونى اش را افتخار مى دانند نه آن ريفروم هاى او را، افراطى هاى قبيله گرا با اخلاق دوگانه به ريفورم هاى امان الله مى بينند. اى كاش اينها از امان الله تقليد مى كردند و زن شان را آدم مى دانستند ، اينش بد ، اما وقتى سر زمين هاى ديگران را به پشتون ها داد اينش خوب. اين برخورد نشان مى دهد كه قهرمان سازى امان الله نه براى ارزش هاى مدنى زمان او بود بل براى ريفورم هاى برترى طلبانه او در مقابل ساير اقوام به خصوص تاجيكان بود.

>>>   Bayat
پاسخ كوبنده مردم!
- حضوري كه ميليوني خوانده ميشد، به چند هزار كاهش يافت.
- در فضاي مجازي فقط شمار اندكي از مردم به لوگوها و طرح هاي مسوولان پروژه، لبيك گفتند.
- آگاهي مردم نسبت به اصل ٢٨ اسد كه دروغين و جعلي است، بطور بي سابقه اي افزايش يافت.
- سست عنصرهايي كه پايبند هيچ ارزشي نيستند و پشت نقاب روشنفكري يا مدنيت پنهان ميشوند، به مردم معلوم شدند.
- اوج تعصبِ برخي از موافقانِ اين جشن با "دشمن" و "حرامي" خواندن منتقدان، مشخص گرديد.

پ.ن: اي كاش مقدور ميبود تا دست تك تك شما مردمِ آگاه و فهيم را ببوسم. براي شما جان دادن هم افتخار است اگر همواره همينطور آگاهانه حركت كنيد.

>>>   کدام استقلال؟
اسقلالیکه امیر بخارا در ان نجات یافت اما جهاد نکرد!!!!

>>>   در جهان هیچ قوم و حتی اشخاصی را دریافت نه میتوانید که ازادی کشورش را احترام نه نماید و ان هم که به قربانی و خود ګذری بدست آورده باشد، ولی هستند اشخاص وګروه که به آن نه تنها احترام دراند بلکی از آن نفرت دارند و آنها در اصل غلامان و کنیزها اسیر شده که به اثر جنګ های خارجی تصاحب و اسیر شده باشد.
امان الله خان غازی که شخصی بود وطن دوست وبا برنامه که با دست خالی سعی وتلاش کرد تاافغانستان رابه ترقی وپیشرفت سوق دهد و دراین راه مفق هم بود.
روحش شاد باد و از خداوند منان استدعادارم که به وی بهشت برین اعطا نماید.
شریف

>>>   شاه امان الله خان غازی، ایتلر آبادی جهان بود(نه تنها برای ابادی افغانستان برنامه داشت بلکی برای پشرفت جهان طرح ها داشت)
شریف

>>>   صد درصد مردم طرفدار همین روز است بجز ازیک چند نفر محدود وطنفروش مزدور خائن بوطن که برای خوشحالی باداران شان تبلیغات ضد منافع ملی را براه میاندازند وانشاء الله وقت شان بآخررسیده وبزودی نابود میشوند

>>>   28 اسد درکشورما دروغ نیست واقعیت است شاید درکشورشما نباشد ملامت همنیستی این مربوط افغانها است نه مربوط بیگانه ها

>>>   ان استقلایکه تاجیک هیچګاه بدست نیاورد!!!! وتسلیم تزار شد! اما امان افغان! زنده ماند! اما تکه تکه نه سلامت مانند امیر بخارا در افغانستان ازاد!!!!

>>>   هر قدر .....به کاروان افغان بجفد تاثیری ندارد!
این وطن صاحب دارد ورنه اشکهای قرنهای متمادی شان در شبکه نمیریخت! ما همه افغانها بدون چند تزاری از وطن دفاع میکنیم!ما تاجیکها بجای غلامی روس برادری با افغان تلاش میکنیم و انهایکه بخارا را ګزاشته و خودرا شیرک میکند قبول نداریم!!!!!

>>>   غازی چی؟؟؟ غازی که توبره خودش را گرفت و به غرب گریخت۰

>>>   یکی اگردرغرب گریخت ان دیگرش درکولاب گریخت بما چی

>>>   Nasiri
شرم تان باد در اين 98 سال به اين وطن و مردم اي وطن خدمت كردين حالي ده چين خرگري را شروع كردين به جايي اين محافل كه شرم و ننگ دارد پول همين را به يك فاميل فقير ميدادين از شما كرده بي غيرت دگه ده كره زمين نيست

>>>   ویتنام و کیوبا و استقلال مطلق

دو کشوری که در مقابل بزرگترین غول استعماری غرب شجاعانه جنگیدند و با معنای کامل به استقلال و آزادی مطلق رسیدند.
مردمان این دو سرزمین با دالر های امریکایی آشنا نیست و مشاورین مو زرد و چشم آبی بالای شان امر نمیکند و برای شان پالیسی نمیسازد و سیاست داخلی و خارجی شان را تعین نمیکند. تکنوکرات های مغرور و غرب زده و به همان پیمانه مفسد و خاینین ملی ندارند. ستون پنجم و ارگ تروریست پرور ندارند. و نه در کشور شان سالانه میلیون ها دالر کمک و مساعدت نمیشود و هرچه میشود به حدر نمیرود و برای دهشت افگنان داخلی پول های خیرات جهانی را نمیدهند.
فروشگاه های مجلل و جامعه مصرف ندارند، میلیونر های زیادی ندارند و اگر دارند از پول مکتب ها و سربازان خیالی و خون شهدای وطن شان بدست نیآورده اند. معاش های داری نمی گیرند ولی معاش با عزت و حلال تر میگیرند

ده ها پایگاه امریکایی و ده ها هزار سرباز خارجی کشور شان را اشغال نکرده اند. کسی ترافیک زبان و دشمن فرهنگ بومی شان نیست و.......

اکنون مقایسه کن خود را با ویتنام و کیوبا، بگو آزاد استی؟

میخواهم بگویم، ای کاش روزی سیاست گران و مردم ام روح ویتنامی و کیوبایی پیدا کنند و استقلال کشور ام را به معنای تام آن یعنی #استقلال_مطلق تجلیل کنیم، ولی موجودیت و دوام این چنین حکومات متمرکز با این قدرت بدستان میراثی مفسد ما هرگز به استقلال و آزادی مطلق نخواهیم رسید.

پس باید برای تمرکز زدایی قدرت از چنگال این خفاشان وابسته به بیگانگان باید مبارزه جدی کرد و قدرت را باید به مردم تسلیم کرد.

سلیم خراسانی

>>>   امـــان الله خان غازی و قهــــرمان ملی است !

>>>   امان الله یک شاه اصلاح طلب بود، ولی در عین زمان یک شخص بی نهایت احساساتی، عجول، و دور از منطق سیاسی و اجتماعی هم بود۰ پس چنین یک شخصی چگونه میتواند قهرمان ملی باشد؟ تمام برنامه های امان الله مثل برنامه های خلقی ها اگرچه خوب هم بودند ولی به ناکامی انجامیدند چون منطق و طریق تطبیق آنها را نمیدانستند۰
این شاه فراری شاید قهرمان مولی شود اما قهرمان ملی نیست، نبود، و نخواهد شد۰
پشتون ها بخاطر ضدیت که با غیر پشتونها دارند و هم بخاطریکه فاقد یک شخصیت برازنده پشتون در طول تاریخ هستند گاه داوود دیوانه، گاه نجیب جلاد، گاه نادر غدار، و گاهی هم امان الله فراری را قهرمان خود خطاب میکنند۰

>>>   غیرت افغانی ات هم جز لاف پتاق، خود را پندادن بیجا، و وحشی گری چیزی دیگری نبوده۰
واقعیت هم آن است که سکندر مقدونی درینجا حکومت کرد، مغول ششصد سال حکومت کرد، انگلیس یک قرن این ساحه را مستقیم و غیر مستقیم کنترول کرد، روس حدود دو دهه حاکم مستقیم بود، و حالا خرچ پیراهن تنبان رئیس جمهور و امیر طالبان ات را امریکا و پاکستان میدهند۰
زیاد لاف نزن۰ کدام غیرت افغانی؟؟؟ برو مثل بقیه دنیا انسان شو و از این جالهت و غولگری غیرت افغانی بگذر۰

>>>   محمود طرزی (پدر بانو شاه امان خان خان و قده جان حبيب اله خان فرزند قاتل عام وخاک فروش "خاک پاک وطن مقدس" ) برای بار نخست مسأله زبان را در روی صفحه‌های سراج‌الاخبارافغانیه مطرح کرده، وارد ادبيات سياسی افغانستان گردانيد. چنانچه در مقاله بالابلنـدی زير عنوان "زبان٬ و أهميت آن" در سراج‌الاخبار افغانیه می‌نويسد:

زبان٬ و أهميت آن
"يکی از مکارم اخلاق حسنه ملتی هر ملت، محافظه کردن زبان و اصلاح و ترقی دادن آن است. زبان رسمی دولت متبوعه مقدسه ما "افغانی" ميباشد. زبان فارسى از اين سبب رسمى "دولتى" ما شده است که قبل از تشکيل و تأسيس يافتن دولت مقدسه افغانيه واستقلال يافتن حاکميت ملى ما٬ خاک پاک وطن مقدس ما از اجزاى ممالک ايران محسوب بود"
منبع:
صفحه دوم سراج‌الاخبارافغانیه تحت عنوان "اخلاقيات" سال پنجم, محمود طرزی قيمت ساليانه ٨ روپيه کابلى sarajulakhbar.1.JPG
"خاک پاک وطن مقدس" اصطلاح فرا ملتى در زمان ناسوناليستى در اروپااين عنوان پيش زمينه فاشيزم بود وراستى براى اولين بار در اتاليا موسوليينى ناسيوناليسم را با فاشيزم پيوند داد . و هيتلردر آلمان و فرانکو درهسپانيه فاشيزم را تا سال فوت فرانکو 1975 ادامه داد.
ممالک ناسيوناليستى اروپا پيش از فاشيزم چنين شعار مى دادند:خدا يا دين- پادشاه- ملت در زمان ظاهر شاه تقريبا از شعار ناسيونال سوسياليستى باچان "افغان ملت" مکتب امانى -نجات- امانى استفاده مى شد.
در زمان فاشيزم سازمانهاى فاشيستى چنين شعارمى دادند : ملت رهبر خدا
مقدس تا اکنون در کل دنيا به کتابهاى دينى و بويژه
به تورات و انجيل و فرقان گفته مى شد.
"ملت" وام واژه است. در آثار بزرگان زبانهاى ادبى فلات ايران ويا پشته هندوايران وتوران ازاين وام واژه استفاده نشده بود آيا سيدجمالالدين افغانى ازکلمه ملت استفاده کرده من مذورم.

>>>   غازی امیر حبیب الله خادم دین رسول الله در دوره غازی امان الله خان وارد ارتش افغانستان بحث افسر شد و در جنگ سوم افغان و انگلیس که به استقلال افغانستان انجامید شرکت داشت. غازی امیر حبیب الله خان با آنکه مخالف دولت و اصلاحات امان الله خان بود ولی بعد از این که به قدرت رسید در سخنرانی خود از پادشاه سابق از امان الله خان به خاطر تلاش در جهت گرفتن استقلال افغانستان از او ستایش کرد ولی گفت كه: "استقلال نه از من است و نه از امان الله، خان بلكه از شما مردم است بخاطریکه صده ها تن غازی کشور سینه سپر نموده اند به قیمت خون خود این استقلال را حاصل نموده اند."

>>>   حقیقت تلخ در جامعه نود در صد بی سواد است نشان های نبود استقلال در کشور : وطن تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد ، هدیه داد و یا فروخت . برخی از خطاها قابل چشم پوشی هستند ولی خیانت به وطن هرگز ولی ای کاش هر بی وطنی پی می برد . میدانست تجاوز از طرف اجنبی به مال و ناموس مردم و حقوق نبود استقلال در کشور است.

>>>   در جامعه که نود فیصد آن بیسواد باشد آزادی و استقلال مفهوم حقیقی خویش را از دست میدهد بدبختانه چند خائین وطن فروش برای بدست آوردن چند ورق کاغذ سبز دالر و کلدار بی ارزش ، ریال سعودی ، مقام ، جایداد و غیره وطن را به گروگان کشیده استقلال وطن را به دشمنان آن به گرو گذاشته اند اما دور نخواهد بود که فرزندان آگاه و وطنپرستان صادق استقلال از دست رفته را دوباره حاصل و وطن را در شاهراه ترقی ، دیموکراسی ، عدالت اجتماعی سوق خواهند داد. وطن تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد ، هدیه داد و یا فروخت . برخی از خطاها قابل چشم پوشی هستند ولی خیانت به وطن هرگز ولی ای کاش هر بی وطنی پی می برد . میدانست تجاوز از طرف اجنبی به مال و ناموس مردم و حقوق نبود استقلال در کشور است.

>>>   در جامعه که نود فیصد آن بیسواد باشد آزادی و استقلال مفهوم حقیقی خویش را از دست میدهد بدبختانه چند خائین وطن فروش برای بدست آوردن چند ورق کاغذ سبز دالر و کلدار بی ارزش ، ریال سعودی ، مقام ، جایداد معدن و غیره وطن را به گروگان کشیده ، همین استقلال که چندین کشور استعماری در وطن وجود دارد و استقلال وطن را به دشمنان آن به گرو گذاشته اند پس استقلال چه ما از خانه بر آمده نمیتوان میگویم استقلال روزی صدا جوان پیر زن دختر
در گوشه گوشه وطن کشته میشود باز میگویم استقلال کدام استقلال خواب و خیال.
اما دور نخواهد بود که فرزندان آگاه و وطنپرستان صادق استقلال از دست رفته را دوباره حاصل و وطن را در شاهراه ترقی ، دیموکراسی ، عدالت اجتماعی سوق خواهند داد.

>>>   محمود طرزی و امان الله بانیان ایجاد قومپرستی و مفکوره های فاشیستی قومی در کشور ما بودند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است