به بهانه 28 اسد:
استقلال نداشته و آزادی به یغما رفته
حکومتی که زیر سلطه امریکا با سیاست تروریست پروری در آتش جنگ می سوزد و پای رقبای منطقه ای در مناسبات سیاسی باز، در پایکوبی از کدام استقلال، روزهای سرافکندگی و درد مردم را به تجلیل می نشیند؟ 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۴۲    ۱۳۹۶/۵/۲۷ کد خبر: 137332 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان((afghanpaper، استقلالی که در یک قرن گذشته توسط دولتمردان و حکومت ها مورد تجلیل قرار می گیرد هیچ توجیه تاریخی در 28 اسد ندارد، در زمان امان الله خان 9 حوت بود و در دوران نادرخان 6 جوزا مطابق با 27 مه.

روز استقلالی که میراثی از امان الله خان برای افغانستان است پس از یک قرن تنها نامی از آن باقی مانده که حتی در زمان این شاهِ اصلاح طلب نیز چندان وجود خارجی نداشت، در دوران جدید نیز تسلط امریکا بر افغانستان بیش از دوران شوروی سابق کشور را بدل به یک مستعمره کرده در حالی که جشن و پایکوبی برای استقلال در تضاد کامل با اوضاع جاری کشور و مردم است.

زمانی استقلال معنا پیدا می کند که کشور با ثبات، از آزادی برخوردار و در اقتصاد شکوفا باشد اما کدام یک از این گزینه ها را حکومت وحدت ملی دارد؟

اشرف غنی که شیفته شاه امان الله خان می باشد و همواره خود را میراث دار این شاه و موظف به سرانجام رساندن اصلاحات آن دوران، طی سه سال گذشته عملکردی جز سلطه گری، براندازی اختلاف های قومی، فراهم کردن زمینه های قدرت یابی گروه های تروریستی و گسترش دامنه جنگ نداشته است.

اصلاحاتی که به دوران امانی معروف است در روزگاری که حتی برخوردار از امنیت یک قرن قبل نمی باشد توهم های مقامی را نشان می دهد که با انحصار قدرت، یک کشور را قربانی خواست های یک قومیت کرده در حالی که مردم پشتون نیز جز اولین قربانیان جنگ و ویرانی ها می باشند.

چه بیست و هشتم اسد به عنوان روز استقلال جشن گرفته شود و چه روز دیگر، برای سرزمینی که در سلطه کامل کشوری چون امریکا توسط سیاست تروریست پروری پاکستان هر روز در آتش جنگ می سوزد و پای رقبای منطقه ای در مناسبات سیاسی داخلی باز، در بزرگداشت از کدام استقلال، روزهای سرافکندگی و درد مردم را به تجلیل می نشیند؟

حتی در زمان شاه امان الله خان که به عنوان یک قهرمان برای افغانستان توسط دولتمردان معرفی می شود اصلاحات در میانه راه متوقف یا در راه فساد به سرانجام نرسید، تطبیق اصلاحات به اداره ای قوی و اقتصادی پویا نیاز داشت که افغانستان فاقد چنین امتیازهای و اردو و نهادهای دولتی در فساد همچون دوران جدید ضعیف و ناکارآمد بود.

همانگونه که امان الله خان خواهان شکوفایی و پاگذاشتن به دوران مدرن بود اما این سنت خودکامگی پادشاهان سبب شد که سلطه گری این شاه، مردم را روز به روز از حکومت دور و اعتراض ها گسترش یابد و سرانجام سنت و جامعه مذهبی بر اصلاحات ناقص برگرفته از قوانین کشورهای غربی غلبه کند.

اگرچه یک قرن از دوران به اصطلاح استقلال افغانستان می گذرد اما همچنان کشور با وجود برخورداری از امتیاز جغرافیای استراتژیک در سیاست قبیله ای رو به سقوط است و زیر سلطه امریکا و دخالت های پاکستان و دیگر کشورها، دم زدن از استقلال و خودکفایی تمسخری بیش نیست.

از حکومت دست نشانده امریکا گرفته تا اقتصادی راکد و جنگ نیابتی به دلیل وجود دولتمردانی ضعیف و معامله گر برای کشور می باشد که به منافعی جز شخصی و تباری نمی اندیشند و در نفی دیگر قومیت ها دلیل ریشه دواندن تروریسم هستند.

برای یک قرن هر ساله از روز استقلال چه در روزگار شاهان، دولتمردان وابسته به شوروی و دوران جدید تجلیل می شود در حالی که هیچ گاه افغانستان طعم استقلال و در درجه بالاتر آزادی را نچشید.

و اگر همچنان ارگ از چنین روزی با شکوه و عزت استقبال می کند برای بزرگ جلوه دادن رویدادی می باشد که در اکنون افغانستان وجود نداد و آن استقلال نداشته ملت است.

امان الله خان نه قهرمانی برای افغانستان است و نه شاهی اصلاح طلب بلکه به مانند تمامی قدرتمندان این سرزمین خودکامه بود و قوم گرا و حال پس از یک قرن و تجربه های تلخ بیشمار، همچنان رهبران پشتون سلطه جویان قدرت هستند با سیاست خاک گرفته قوم برتر.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
28 اسد
استقلال
نظرات بینندگان:

>>>   استقلال وتجليل ودفاع از امان الله خان غازی وارمانهايش واقعاً قابل قدر هست.
امّا بعد از غازی امان الله خان چه کارهای نا پسندي در حاکمان ناپسند افغانستان روخ داده که درتاريخ رنجديده افغانستان نمايان هست.
استقلال ازنظر واقعيتها.
بخصوص در حکومت محمد اشرف غنی احمد زی،جنگ وانتهار، درتمام نقاط افغانستان برهبری حنیف اتمر ومعصوم استانگزی صلاحی وکوچ دادن وقتل عام اقوام غیر .......بنام قوم ومزهب برهبری اشرف غنی احمد زی،ومحکوم کردن نمادي توسط اشرف غنی احمد زی؟ به یغما بردن تمام زخائیر کشور، وچپاول کمگهای خارجی درحکومت قبیله، و ویران کردن زیربناهای کشور وبیتفاوت بودن حکومت درمقابل قتل عامها ملّت، وادعای گل بدین حکمیار،به یگ امیر عبدا لرحمن خان ديگربراي حزف باقي اقوام کشور....؟ این هست از نظر حکومت قبیله استقلان افغا نستان.
امّا گلدین هوشیارباشد که خنایت وانسان کشی تو کمتر از عبدالرحمن نبوده ،در اینده کاره ای جز مهره سوخته پیش نیستی.ولی محمد اشرف غنی احمد زی همرای ستون پنجم ارگ تلاش دارد وقانون عبدالرحمن خائين را پیاده کند وکرده،شاید سرنوشتش مسل صدّام وقضافی شود.
نابود تاریگ اندیشان وخائينین.
بلال.ازغزنی.

>>>   رهبر فار سی زبا نان را ما نو ر صا حسب انتخا ب می کنیم و ما تا اخرین قطره خو ن در پشت تو قرار داریم ما ع بی غیرت را نمی خو اهم ما ابر مرد تاریخ نو ر صا حب بعد از این مانند امر صا حب مسعود ترا بدرقه می نمایم
اینکه تو وکیل مهمند افغا ن غو ل را همین رقم جزا دادی خو ب کردی یک چند نفر دیگر شا ن را که مانند همین چزا بدی دیگر قصه این افغا نک ها ی کو چی را مفت می کنی

>>>   او مردم دیگر سا ده نشو ید با لای این دو رهبر یعنی ع وغ فریب کاران زیرا در این روز 28 اسد یکی چر به روسیه رفته و دیگرش به هرات این هر دو فقط خو د را زنده نگاه می کنند در غم ملت و در مردم نیستند چرا شما بهو ده فریب این دو یهو دی را می خو رید به پا خیزید علیه این غلا مان حلقه به گوش غرب در غیر ان شما را خداوند نمی بخشد

>>>   آمریکا به دعوت شر و فساد واشرار به افغانستان آمده اند
وطنپرست

>>>   افغانستان استقلال داشته و دارد و دایم همینطور استقلال طلب خواهد بود کسی که این سخنان را در ذهنیت دارد در اصل انها نی وطن دارد و نی میداند که استقلال یعنی چی اهمیت استقلال را کسی میداند که انها وطن داشته باشد نه اینکه یک روز به یکی چشم امید بګرداند و باز برای دیګر برای انها استقلال هیچ مفهوم ومعنایی ندارد.

>>>   نِق زدن و انتقاد کردن کاری را به جائی نمی برد. اگر مرد هستی به پا خیز و استقلال کشورت را از امریکا به دست آر. در غیر آن خاموش باش و به زندگی ننگین برده گی ات ادامه بده.

>>>   در اراده و عمل شاه امان الله در حصول استقلال سیاسی افغانستان شکی وجود ندارد.
او (شاه امان الله دشمن شکن ) شاه مدرن و در مقیاس همان
زمان مرد اندیشه و عمل بود .انکار ازان چشم پوشی از حقایق تاریخ است
اما اینکه : به دسیسه چینی های یک قشر از ملا های متعصب و افراد کوتاه
بین و قدرت طلب اسباب سقوط آن فراهم گردید و عیار مرد شمالی شاه حبیب الله کلکانی
را پیش آهنگ قیام نظامی ساختند و او به اصطلاح گوشت دم توپ قرار گرفت
اما درکمتر از چندماه دوام پادشاهی اورا به خاطر اینکه او یک تاجک تبار است زیر سوال بردند
وبر چسپ های توهین آمیز به وی زدند و با نا جوانی و خیانت به تعهد قرانی اورا کشتند .

در تحلیل علوم اجتماعی و منطق صوری این یک پرادوکس قابل بحث و
پیچیده است . اگر شاه حبیب الله تاجک تبار با چشم پوشی از تهور آن به
خاطر اینکه تاجک است وپادشاهی حق قوم افغان ( پشتون ) است
با خیانت به قرآن از بین برده شد . چرا شاه امان الله افغان تبار از طرف
قوم افغان ( پشتون ) سقوط داده شد . به شهادت تاریخ و بیان تاریخ زنده
از زبان سالمندان و شهود عصر شاه امان الله که خداوند بیامرزد شان دسایس
از مناطق و ولایات افغان (پشتون ) نشین شروع و توسعه یافت . اگر فرضآ
دین بهانه بود پس شاه حبیب الله خادم دین رسول الله که به تمام معنی یک
مسلمان و کار هایی به کام سردمداران دینی میکرد خاینانه بازهم به دخالت
روحانیون از بین برده شد . واگر انگیزه های دینی به تحرکات استعمار رانده
شده موثر واقع شد چرا همین روحانین دستیار پادشاهی شاه نادر خان و
سقوط و قتل شاه حبیب الله قرار گرفت ؟؟
م.ش. فروغ بدخشان

>>>   کابل کابلستان را کابلی های اصیل صاحب اند نه ناقلین اوغان !

>>>   مزدورِ مزدور کیست؟
در یازده ولایت کشور بجای روپیه افغانستانی کلدار پاکستانی رواج دارد.
jala

>>>   Pedram
یک حرمت هم به امان الله نداشته باشید، نه غازی بود نه شجاع. یک بزدل و فراری بود.

>>>   افغانستان بد تر از هر زمان ديگر مستعمره است.لطفن خود و ما را شرمنده نسازيد. من صرف به روح شهداى پاك شمالى،كابل،قتغن كه در سه جنگ با انگليس ها از اين سرزمين دفاع و جان هاى عزيز شان را فدا كردند،درود مى فرستم.

>>>   بهروز جلال آبادی
همین حالا ما شاهد فداکاری و شهامت جوانان تاجیک تبار ایم
از هلمند گرفته تا قندوز و از کنر گرفته تا فرا ، از این سرزمین فرزندان تاجیک تبار دفاع میکند در حالیکه پشتون در ارگ در حال چور کردن و خاک فروشی است و تعداد ایشان زیر نام طالب و داعش انسان کشی میکنند!

>>>   تاریخ را جعل میکنند و افتخارات را می دزدند

>>>   من که حالا میبینم همه چیزما تقلبی است تاریخ ،قانون اساسی ، استقلا ل وانتخاباب پس به چه باور کرد ؟؟؟

>>>   با درد دو دریغ که امروز در تجلیل از سالروز استقلال حق رشادتها و فداکاریهای مردم ما فراموش شده است و به جای همه از امان الله خان یادآوری می شود. همه افتخارات استقلال به پای شاهی که پدرانش اسباب اسارت این کشور را فراهم کرده بودند، ریخته می شود. این در حالیست که امان الله نه خود در جنگ شرکت کرده بود و نه انگلیس در آن زمان در خاک ما وجود داشت. انگلیس را از این خاک مردم ما در دو جنگ تاریخی و حماسی شان چنان دوانده بودند که هرگز جرئت برگشت نمی کرد

>>>   بیایید ترجمۀ صفحه یی از کتاب "برگشت یک پادشاه" نوشته ویلیم دالریمپل را از شکست شرم آور انگلیس در چاریکار- شمالی بخوانیم. شکستی که در یک جنگ رویاروی 750 سرباز و افسر انگلیسی کشته شده و مجبور به فرار از میدان جنگ می شوند.
ترجمه از رامین رحیل:

>>>   استقلال چی ؟؟؟؟!!!!
خراسان از اول استقلال داشت ودارد .استقلال چی؟؟!!!!
اگر امنظور افغانستان است .که هفتاد سال است که ما تحت سلطه افغان ها هستیم.باید تلاش کنیم که از زیر سلطه افغان ها خارج شویم تا به استقلال برسیم.

>>>   Pedram
امان الله اولین طراح انتقال کوچی ها به شمال و غصب سرزمین های غیر پشتون ها در شمال بود.

>>>   بهروز جلال آبادی‎ aan جنبش عدالت خواهی تاجیکان
هردو لغمانی است لیکن هر دو ایشان پشتون نیست
اتمر لغمانی پشتون تبار وطن فروش
عیسی خان لغمانی تاجیک تبار قهرمان
خیلی دوستها فکر خواهند کرد که چرا عیسی خان لغمانی افغانستان را ترک کرد و بطرف اروپا مهاجر شد ؟؟
باور کنید در مشرقی به حیث قهرمان طالب کش زندگی کردن تقریبا ناممکن است ، ما شاهد شهادت صدها ترور قهرمانان تاجیک تبار مشرقی ایم توسط حامیان طالب .
و حقیقت هم این است که دولت فاشست اوغانی ارزش ای را ندارد تا خوده برایش فدا کرد .

>>>   Ayendagan
چند سوْال بمناسبت استقلال كه منسوب به امان الله خان است ؟؟؟؟
غازي امان الله خان كدام كفر و إنگليس را كشته كه غازي شده ؟؟؟؟
امان الله خان اگر سيكولار نبود چرا حجاب را منع كرد ؟؟؟؟
امان الله انگليس را كشيد يا مير مسجدي خان و ميريچه خان كوهدامني ؟؟؟؟
پ.ن: جواب حتمي است اگر ني امان الله خان يك سيكولار بي دين و يك شاه دروغين بود و
حامي انگليس بود و آزادي افغانستان مربوط به مردم جنوبي و كوهدامنيان و شماليان ميشود نه مربوط امان الله فراري.

>>>   امان الله «غازى دورغين » فردى كه ناسيوناليزم كور اوغانى در زمانش تيوريزه شد و پروژه ى فاشيستى ناقلين در شمال را روى دست گرفته و عملى كرد، در زمان او اصطلاح زبان « اوغانى» در تقابل سنجيده شده با زبان پارسى به وسيله ى طرزى مطرح شد و سر آغاز دشمنى با زبان پارسى از همان روزگار شكل گرفت. همه ى طرح هاى مدنى او تقليد از اتا ترك بود بدون آن كه براى آن بستر هاى اجتماعى را مد نظر گرفته باشد . او در إخر عمرش هم در روسپى خانه هاى ايتاليا جان داد.
انگليس ها و روس ها در آن زمان توافق كردند تا سر حد امپراتورى شان را مشخص كنند و پذيرش اعلان استقلال از سوى انگليس ها هم در همين راستا بود و رنه شاه بچه ى چون امان الله نه با انگليس جنگيده است و نه هم درخور لقب دروغين غازى است ، او شاه زاده ى عياشى بيش نبود.
پشتون ها مردمان با استعداد در دادن القاب دروغين چون بابا ، انا و غازى اند و تاريخ را پر از اين القاب بى مايه كرده اند. جالب آن است كه پشتون هاى افراطى ، امروز از امان الله تنها ميراث افراطييت پشتونى اش را افتخار مى دانند نه آن ريفروم هاى او را، افراطى هاى قبيله گرا با اخلاق دوگانه به ريفورم هاى امان الله مى بينند. اى كاش اينها از امان الله تقليد مى كردند و زن شان را آدم مى دانستند ، اينش بد ، اما وقتى سر زمين هاى ديگران را به پشتون ها داد اينش خوب. اين برخورد نشان مى دهد كه قهرمان سازى امان الله نه براى ارزش هاى مدنى زمان او بود بل براى ريفورم هاى برترى طلبانه او در مقابل ساير اقوام به خصوص تاجيكان بود.

>>>   از این دو لوده فاشیست قبیله چی ساختند ،
این هردو امان الله غدار و نادر غدار فاشیستان و بزدلان قرن به حساب میایند ،
- قربان تان شوم ، امیر حبیب الله شهید و عبدالخالق هزاره شهید با یک کام مثبت ریشه ی شان ره خشکاندید ، روح تان شاد ویاد تان گرامی باد .

>>>   Bakhtari
جشن استقلال و یاد از غازی امان الله خان !
بر اساس شواهد تاریخی امان الله خان طرح کودتا را علیه پدرش با کمک (حزب سری دربار) سامان داد . امان الله خان در زمان حاکمیت پدرش، به صورت مخفی و به دور از چشم پدر با افسران ارتش افغانستان رابطه برقرار کرده بود وامان الله خان دست از فعالیت علیه پدر بر نداشت و منتظر فرصت بود تا نقشه خود را عملی کند.سرانجام امیر حبیب الله در شب دوم اسفند ۱۲۹۷ در منطقه (کله گوش) لغمان توسط فردی ناشناس به دستور امان الله خان و مادر طلاق شده اش سرور سلطان خانم به قتل رسید.
امان الله خان بلافاصله بعد از قتل پدر، مجلسی دربار تشکیل داد تا هویت خود و قاتلان اصلی مخفی بماند. در این جلسه ۳ نفر به قتل امیر متهم شدند که ۲ نفر آنان که از اعضای دربار بودند بعدها آزاد شدند و امان الله خان، با ترفندهای گوناگون قاتل حقیقی را پنهان کرد و (کنل عیلرضا) را که از مردم شیعه مذهب بود به عنوان قاتل پدرش معرفی کرد. سرانجام (سعدالدین قاضی القضات) علیرضا را قاتل معرفی کرد و فتوا داد که: اگر کلنل علیرضا خان قاتل هم نباشد ریختن خون شیعه هدر و بلکه حصول ثواب و رضای داور و پیغمبر و خلفا به ویژه ابوبکر و عمر است.قبیله گرایان کوه سلیمان اسطوره ساز چون در فقر فرهنگی بسر می برند همیشه دزدان خود را بابا ، قاتل پدر را غازی و روانی های بی دانش خود را بر چسب مغز متفکر میزنند .ما باید رویداد های تاریخی را زیر درفش حقیقت عبور دهیم .از دید سیاسی واژه استقلال ، به معنای خود فرمانی ، خود سالاری ملی ، خود گردانی ، خود مختاری ، اداره کردن سرزمین و قانون گذاری ، بدون مداخله کشورهای بیگانه . اما همیشه تاریخ این سرزمین ورجاوند ازجانب حاکمان قبیله گرا ونویسندگان وابسته به آنها ، مورد دستبرد ودگرگونی قرار گرفته ،افغانستان امروزی برخلاف ادعاهای بلندبالای تاریخ سازان پابرهنه کوه سلیمان که برای آن تاریخ پنج هزار ساله میسازند، کشوری جدیدی است در نقشۀ جهان که مرزهای آن در زمان امیر عبدالرحمن در سال (۱۹۰۱م) توسط انگل یا همان ( انگلیس) و روسیه تظار پدید آمده ، تاریخ پنج هزار ساله کشور مربوط به آریانای کبیر و خراسان کهن می باشد . گفتن راستی در هر شرایط و هر زمانی بهتر از پذیرفتن دروغ شاخدار است.هرچه که تا امروز بنام تاریخ ویا حقیقت تاریخی در سرزمین مابوده ، آشکارا می توان گفت که،بیشترینه جعل ودروغ وساختگی است.افغانستان کشوری که حتی روز استقلال آن هم مانندمغز متفکر آن جعلی است. جشن گرفتن و تجلیل کردن از 28 اسد قلابی درشرایط فعلی که ۵۲ کشور جهان حضور نظامی دارد نمک پاشیدن روی زخم مردم رنج کشیده مااست .

>>>   مرکز بین المللی مطالعات استراتیژیک
امان الله خان پدر فشیزم پشتونی بود او بود که پشتونهای آنطرف سرحد را به کشور ما آورد و زمینهای آبی وحاصلخیز ازبیکها، تاجکها و هزاره ها را مجانی و بدون پول به ناقلین تازه وارد داد. امان الله خان از دید من تاجک نه تنها قهرمان ون اجی استقلال نیست بلکه یک جنایتکار فاشیست است که مطابق نظریه ماکیاولی اراضی و سرزمین ما را اشغال وبه همتباران خود بخشید.

>>>   Pedram
لطیف پدرام
حالا یک قهرمان ملی به من نشان بدهید که در سرزمین بیگانه مرده باشد. مگر قهرمانان جهان مثل ارنستو چگوارا یا نورمن بیبیسون سویدنی که در کنار صدر ما و در راهپیمایی طولانی جان اش را برای آزادی زحمتکشان از دست داد. سرداران بزرگ همچون چگوارا، احمدشاه مسعود، عمرمختار و لومومبا اینگونه می میرند اما بعضی از مدعیان سوراخ دعا گم کرده اند و از هر کسی قهرمان می سازند و جاده ها افتتاح می کنند. اینها باج دادن های غیرمستقیم است درعین خودخواهی و ادعا.

>>>   Habibi
کشور ما از زمان پسران تیمور شاه تا دوره امان الله زیر استعمار انگلیس بود و است، امان الله و پدر و پدر کلانش عبدالرحمان خاک فروش و نادر غدار ( خاندان آل یحیی ) همه و همه نوکران انگلیس بودند و بیشترین خاکهای این کشور را به انگلیس فروختند و برای زنان حرم سرای ارگ آنوقت خود زیور و طلا خریداری کردند و زنان فاحشه را از نقاط مختلف جمع آوری و داخل حرمسرای ارگ جهت زنبارگی و بیناموسی آوردند، و هر نوع بدعت، چور، چپاولِ را بالای مردم گوسفندی این کشور روا داشتند، پس آقای نویسنده قضاوت را عادلانه در نطر بگیر که دزدان اصلی و دشمنان این ملک و مملکت کی ها بودند؟؟؟؟
با در نظر داشت خاکفروشی، خودفروشی، چور، نوکری انگلیس، چپاول و بیناموسی در حق این مردم مظلوم، معلوم است که دزدان و خاکفروشان و مزدوران انگلیس همین حکمرانان اوعان بودند، نه امیر حبیب الله کلکانی، این امیر حبیبالله خادم دین رسول الله بود که کشور را از دست این میکروب های سرطانی خاکفروش، دزدان بینالمللی، مزدوران انگلیس، و بیناموسان، نجات داد، و گرنه این کشور را انگلیس دوباره میبلعید

>>>   اجرارات سقاوی: از تذکرت الانقلاب :
پس از آن تبعه پسر سقاء و حمیدالله برادر و سید‌حسین وزیر جنگ و پردل سپهسالار او وغیره دزدان که هرکدام نام منصب بزرگی را بر خود نهاده بودند به مفاسقت و غارت اقدام کرده به بهانهٔ این‌که آواز تفنگ از این خانه شنیده شده یا تفنگ در آن است دسته دسته و جوق جوق شده از دست بدناموسی به زنان و دوشیزگان و پسران و تاراج مال و منال یازیدن و پسران و زنان و دختران را در اطاق‌های خلوت برای مخالطت کشیدن و هر ده و بیست نفر یکی و دو نفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بیتوتهٔ خویش دریغ نکرده، تا امروز یکشنبه بیست و هشتم رمضان مطابق یازدهم مارچ سنه هجری ۱۳۴۷ و سنه میلادی ۱۹۲۹ هست، این فعل و عمل جاری، اما قدری کم‌تر از شب‌ها و روزهای اوَل است.
ظرف چینی سفید که برای بول و غایت [غایط] در مبرز خاص امیر امان‌الله خان بود و مبرز را خانهٔ شام‌خوری تصور نموده بودند، نان با شوربا طرید کرده و در هر لقمه شکری گفته تا که سیر شدند.
و آن‌گاه که پسر سقاء از ایالت حرکت کرده، داخل ارگ پادشاهی شد، شب با پدر خود که عمر در مغارات و جبال و بیابان به سر برده و با سرو پای برهنه و گرسنه خائفانه امرار حیات کرده بودند، خویش را در عمارت شاهی دیده، مبهوت و متحیر شدند. و اظهار شکر خدا نموده از تناول پلاو، محض هضم نفس، سرباز زده در ظرف چینی سفید که برای بول و غایت [غایط] در مبرز خاص امیر امان‌الله خان بود و مبرز را خانهٔ شام‌خوری تصور نموده بودند، نان با شوربا طرید کرده و در هر لقمه شکری گفته تا که سیر شدند. و از این روز به بعد را نکث عهد پیش گرفته، سرای جای و مال و متاع و ذخیره و اندوختهٔ آن بیست تن را که عنایت‌الله خان در عهدنامه نام برده و امان جان ومتاع و ضیاع و ناموس داده شده بودند، پی هم ضبط و خود ایشان را به جز دو سه نفر با دیگر وزراء و مأمورین بزرگ حبس و در ارگ توقیف فرموده، از هر کدام مبالغی برعلاوهٔ آن‌چه در قید ضبط آورد، بیم قتل داده بگرفت. و خزینهٔ عین‌المال و اغلب بیت‌المال را با قورخانه چند روز و شب در کوهدامن به ذریعهٔ موتر حمل و نقل داده تا که از جانب جلال‌آباد و قندهار و دیگر بلاد آسوده‌خاطر و مطمئن گشت که افاغنه عموماً غیرت ناموس و ننگ و جرأت حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخایر دولتی و ضبطی و مصادرتی در کوهستان و کوهدامن کشیده به زن خواستن و زنان و دختران و پسران بازرگانان و سرداران و نام‌داران را از سپاهی تا افسر شب به اجبار و اکراه در اطاق‌های خود بردن زیاد پرداختند. و تا اوایل ماه رمضان یک صد و نود و یک خانه از متموّلین و وزاراء و مأمورین وغیره را ضبط و غارت کردند
ر

>>>   Salam
افغانستان دوبار استقلال داشت ، بار اول در دوره يى كوتاه امير خبيب الله كلكانى و بار دوم هم در زمان استاد برهان الدين ربانى و شهيد احمد شاه مسعود ، براى همين هم مورد بى مهرى استكبار قرار گرفت و شكست خوردند، ديگر هر كى از استقلال سخن بگوئيد واقعن شرم آور است. زمين و زمان و آسمان اين كشور در خدمت خارجى ها قرار دارد ، دولت و اين سيستم از پول و ماليه يى كارگر بيچاره يى غرب تغذيه مى شود ، چنين كشورى حق ندارد لاف استقلال بزند.

>>>   Salam
مخاطب من همه يى پشتون ها نيستند ، روى سخن من تنها شوونيست هاى پشتون است !
همين اكنون امريكا و انگليس كشور را رهبرى مى كند ، رولا غنى، مخلوط از يهوديت و عيسويت است و اكنون در ارگ نشسته و كشور را رهبرى مى كند، در چنين وضعيتى ، سخن از استقلال گفتن ، مسخره كردن خود و ديگران است . استقلال مال تمام افراد يك جامعه است ، خيلى احمقانه است تا استقلال را در پاى يك شاه خلاصه كرد. روزگارى امير حبيب الله كلكانى با درك عميق از اين واژه گفته بود " استقلال نه از پدر امان الله است و نه از بابه من، بل اين متعلق به مردم است “
غازى شما پدر را كشت تا برتخت تكيه زند ، او نه در جنگى سهم داشت ونه هم در صلحى ، او را حتا نادر هم نپذيرفت و در نهايت در روسپى خانه هاى ايتاليا جان داد ، چنين آدمى هيچ افتخارى ندارد، شما از بى قهرمانى يك فرارى را قهرمان مى سازيد ، چنين مردمى قابل ترحم اند .

>>>   پشت استقلال را رها کنید ......های تان را ازدیاد نماید اګر دالر امریکا قطع شد ماشینهای فعال تان دالر چاپ خواهد کرد

>>>   Bayat
پاسخ كوبنده مردم!
- حضوري كه ميليوني خوانده ميشد، به چند هزار كاهش يافت.
- در فضاي مجازي فقط شمار اندكي از مردم به لوگوها و طرح هاي مسوولان پروژه، لبيك گفتند.
- آگاهي مردم نسبت به اصل ٢٨ اسد كه دروغين و جعلي است، بطور بي سابقه اي افزايش يافت.
- سست عنصرهايي كه پايبند هيچ ارزشي نيستند و پشت نقاب روشنفكري يا مدنيت پنهان ميشوند، به مردم معلوم شدند.
- اوج تعصبِ برخي از موافقانِ اين جشن با "دشمن" و "حرامي" خواندن منتقدان، مشخص گرديد.

پ.ن: اي كاش مقدور ميبود تا دست تك تك شما مردمِ آگاه و فهيم را ببوسم. براي شما جان دادن هم افتخار است اگر همواره همينطور آگاهانه حركت كنيد.

>>>   او برادر کدام استقلال داریم ؟ حال که کشور و قانون اساسی ما لگد کوب 42 کشور است ؟

>>>   امان الله خان یک قهرمان بود دزد نبود اجنت نبود مزدور نبود غاصب زمین نبود بلند منزلها نداشت دشمنانش یعنی مزدوران خارجی ها اگرکون خود را هم پاره کنند این ارمان شانرا به گورخواهند برد که امان الله خان را خراب ویک دزد راخوب بگوید

>>>   استقلال کسی نداشت که پائیتخت رابه کشوربیگانه انتقال داده بود

>>>   اینهم دید گاه محمود طرزی ( پدر فاشیزم ) درافغانستان که دست راست امان الله در حکومت اش بود:
"..."ما را ملت افغان، و خاک پاک وطن عزیز ما را افغانستان میگویند. چنانچه عادات، اطوار، اخلاق مخصوص داریم، زبان مخصوصی را نیز مالک می باشیم که آن زبان را "زبان افغانی" میگویند. این زبان را مانند حرز جان باید مخافظه کنیم، در ترقی و اصلاح آن جداً کوشش کنیم. تنها مردمان افغانی زبان نی، بلکه همۀ افراد اقوام مختلفه ملت افغانستان را واجب است که زبان افغانی وطنی ملتی خود را یاد بگیرد .درمکتبهای ما، اهمترین آموزشها، باید تحصیل زبان افغانی باشد. از آموختن زبان انگلیزی، ترکی حتی فارسی ، تحصیل زبان افغانی را اهم و اقدم باید شمرد... به فکر عاجزانۀ خود ما، یگانه وظیفۀ انجمن عالی معارف، باید اصلاح و ترقی و تعمیم زبان وطنی و ملتی افغانی باشد..."
(سراج‌الاخبار، شماره ۲، ۲۰سنبله ۱۲۹۴)
"...زبان افغانی اجداد زبان‌ها و ملت افغانی اجداد اقوام آریا می‌باشد...."
(سراج‌الاخبار، شماره ۹، ۳دلو

>>>   استقلال زیر امنیت تفنگ امریکائی ها و هزینه مصرف تجلیل آن استقلال با پول خیرات امریکا و شرکا۰ چیغ بزن کلمرغ جان عوامفریب و متقلب۰ اتن رقص کن بیغیرت های قبیله۰ مضحکه ازین بیشتر نمیشود۰

>>>   امان الله یک شاه اصلاح طلب بود، ولی در عین زمان یک شخص بی نهایت احساساتی، عجول، و دور از منطق سیاسی و اجتماعی هم بود۰ پس چنین یک شخصی چگونه میتواند قهرمان ملی باشد؟ تمام برنامه های امان الله مثل برنامه های خلقی ها اگرچه خوب هم بودند ولی به ناکامی انجامیدند چون منطق و طریق تطبیق آنها را نمیدانستند۰
این شاه فراری شاید قهرمان مولی شود اما قهرمان ملی نیست، نبود، و نخواهد شد۰
پشتون ها بخاطر ضدیت که با غیر پشتونها دارند و هم بخاطریکه فاقد یک شخصیت برازنده پشتون در طول تاریخ هستند گاه داوود دیوانه، گاه نجیب جلاد، گاه نادر غدار، و گاهی هم امان الله فراری را قهرمان خود خطاب میکنند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است