سفر غنی به تهران، فقدان درايت سياسى است
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۴    ۱۳۹۶/۵/۱۵ کد خبر: 136792 منبع: پرینت

سفر ریيس جمهور به ايران در شرايط كنونى بدور از درايت سياسى بود. بهتر بود در سطح آقاى دانش، معاون دوم رياست جمهورى صورت مى گرفت.

با درنظرداشت سردى روابط ميان دولتين افغانستان و ايران روى منازعه ى آب، اشرف غنى نبايد در مراسم تنفيذ آقاى روحانى اشتراك مى كرد. او با سفرش به آن كشور، زمينه را طورى مساعد ساخت تا همتايان ايرانى اش با تحقير سياسى او، پاسخ ژست هاى ملى گرايانه ى اش را، در تهران كف دستش بگذارند.

هر چند بهره بردارى هاى سياسى ریيس حمهور افغانستان از موضعگيرى در قبال حقآبه ى ايران بيشتر مصرف داخلى و رسانه اى داشت و نقش ملموس و عملى روى منازعه ى آب نداشت و ندارد، اما استقبال سرد تهران از اشرف غنى، اهانت سياسى است كه در حد اشرف غنى خلاصه نمي شود بلكه به ملتى بر مى گردد كه چنين نماينده ى حقير دارد.

استقبال از رییس جمهور افغانستان در حد سفير ايران مقيم كابل، پایين ترين سطح پذيرايى ديپلماتيك محسوب مي شود. هيچگاهى در ايران با رؤساى جمهور افغانستان در چنين سطح نازلى برخورد نشده است. حتى در دوره ى حاكميت طالبان كه مشروعيت حكومت مجاهدين با اما و اگر هايى مواجه بود. در اجلاس كنفرانس كشور هاى اسلامى منعقده ى تهران، از شهيد برهان الدين ربانى، معاون ریيس جمهور ايران استقبال بعمل آورد كه هنگام وداع شخص محمد خاتمى ریيس جمهور ايران حضور يافت.

زيبنده است، بجاى شاخ و شانه كشيدن در برابر رقبا و جناح هاى داخلى، در عرصه هاى ديپلماتيك منطقه اى و جهانى از حيثيت، اعتبار و پرستيژ ملى حراست و صيانت صورت گيرد.

محمد عارف منصوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تهران
اشرف غنی
نظرات بینندگان:

>>>   شفيق شرق آتشه فرهنگي افغانستان در ايران در باره سفر آقاي غني به آن كشور چنين نگاشته است.

واقعيت اين‌گونه بود:
1. قرار بود از رييس جمهوري اسلامي افغانستان در فرودگاه بين المللي مهرآباد آقاي سلطاني‌فر وزير ورزش و جوانان ايران استقبال به عمل آورد؛ هيئت ج.ا.افغانستان پيش از زمان پيش‌بيني شده به فرودگاه رسيد، همچنان ازدحام ترافيك و ورود همزمان چندين هيئت ديپلوماتيك به تهران، باعث شد كه هيئت استقبال كننده به موقع به فرودگاه نرسد.
2. شايد پرسيده شود كه چرا وزير ورزش و جوانان؟ پاسخ اين است: تعداد هیئت ديپلوماتيك كه در مراسم تحليف دوازدهمين رييس جمهوري ايران به تهران مي‌آمد، بسيار گسترده بود. وزير جوانان و ورزش مسوول استقبال از رؤساي جمهور تعيين شده بود، او از رييس جمهور عراق و چند كشور ديگر نيز استقبال كرد.
3. در جريان مراسم تحليف، جايگاه خاصي به رييس جمهوري اسلامي افغانستان در نظر گرفته شده بود.

>>>   حاشيه هاي فربه تر از متن
گاهي به سفرهاي رييس جمهور به جاي متن به حاشيه ها بيشتر توجه مي شود. برخي از روي عمد، برخي از روي نا آگاهي و برخي هم با نگاه سياسي. البته افراد منصف هميشه قضاوت هاي منصفانه خود را دارند، كه براي ما همه وقت قابل احترام است. سفر اخير رييس جمهور به ايران نيز در فضاي مجازي با حاشيه هاي همراه شد. از جمله اينكه چرا آقاي بهرامي سفير ايران در كابل از رييس جمهور استقبال كرده است.
واقعيت اين است كه هيات افغانستان مطابق برنامه از قبل تنظيم شده، ساعت هشت و نيم به ميدان هوايي مهرآباد تهران رسيد. قرار بود وزير ورزش جمهوري اسلامي ايران از رييس جمهور استقبال كند.
اما به دليل اشتباه جناب وزير در ساعت استقبال از رسيدن به ميدان محروم مي شود.
رييس جمهور افغانستان در تمام عرصه ها و سفرها نمايندگي با عزت از مردم و حكومت انجام مي دهد.
وي در ملاقات با رييس جمهور ايران اساسي ترين موضوعات را به صورت جدي و صريح مطرح كرد.
عزت، منافع و مصلحت مردم ما در تمام مباحث، همواره در نظر گرفته می شود.

>>>   سلام.
در روز تحلیف، 120 هیات نمایندگی از کشورهای جهان همزمان وارد تهران شدند.امکان استقبال عالی از همه این هیات ها وجود نداشت.
از "فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم می بایست کسی در حد وزیر یا معاون وزیر استقبال کند، اما یکی از مدیران میانی وزارت خارجه از او استقبال کرد. ضمن آنکه قرار بود وزیر ورزش از آقای اشرف غنی استقبال کند که متاسفانه برنامه ها به هم خورد.
ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران برای ملت و حکومت افغانستان و شخص آقای اشرف غنی احترام فراوان قائل است. ایشان بلافاصله پس از ورود به تهران با آقای روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کردند و در مراسم تحلیف هم در ردیف نخست و در جایگاه ویژه رئیسان کشورها نشتند. صندلی ایشان شاید دو یا سه صندلی از رئیس جمهور ایران فاصله داشت. وزیران و نمایندگان مجلس ایران و همه مهمانان خارجی پایین از رئیس جمهور، همه پشت سر آقای اشرف غنی نشسته بودند. چرا قسمت های خوب را نمی بینید؟
علیرضا از تهران - ایران.

>>>   متاسفانه اهانت به رئیس جمهور محترم جناب دکتر غنی عامدانه بوده وبخاطر سیاست های بسیارزیرکانه ایشان درمهارآبهای مرز ی است آبهایی که درخراسان آب شرب ده میلیون نفراست ودرنقطه تجن سددوستی زدند.
اینها همچنین میخواهند تاکنون ازنیروی بشری مهاجرین دربخشهای بسیارشاقه کشورش هم استفاده کنند هم جزیه ستانی ودرآخر بادیپلماسی زیرکانه حقوق مسلم انسانی اقامت آنهارابامسئله حقوقی دوکشور یعنی آبها دخیل سازندواستفاده ابزاری نمایند .مگر امریکا از صدهاهزارمهاجرلوس آنجلس استفاده ابزاری میکند؟!؟

>>>   در ملاقات با روحانی باز هم کدام گلی را مانند ملاقات قبلی خود به آب ندهد این دفعه پیشروی همه نمایندگان کشور های خارجی نگوید که ریس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان من از جانب مردم افغانستان انتخاب شمارا به حیث ریس جمهوری اسلامی افغانستان تبریک میگویم !

>>>   زمانی که رئیس جمهورغنی به استرالیا رفت واستاندار یک استان، ویابه قول مامردم، والی یک ولایت همرا اندک نفرازاعضاء سفارت وبدون پهن کردن فرش سرخ ازسوی آن کشوردرجلو طیاره اش راچگونه توجیه میکنید؟ درحالیکه اشرف غنی با ضعف مدیریت درتمامی جنبه های کشور ازجمله امنیت، جایگاه داخلی وملی خودرا ازدست داده وطبیعتا جایگاه خارجی وبین المللی خودرا نیزازدست میدهد، غنی بخاطرناامن کردن کشور وفراهم کردن زمینه حضور تروریستها، وبه تعقیب آن زمینه حضور آمریکا را به بهانه حضورتروریست درکشورمان فراهم کرده است، درحالیکه تمام کارشناسان باوردارند که هدف حضورآمریکا درافغانستان کنترل ایران وروسیه است، که ایران ازاین حضور درهمسایگی ودرمرزهای خود بشدت ناراحت ودرشرایط سختی قرار گرفته اند. اگرکسی دیگری برای کشورشما اینگونه مشکلات ایجادکند، شما ازاو چگونه استقبال میکنی؟ غنی نیز با این کارهایش یکنوع باایران دشمنی کرده است، پس مانباید به هرقیمتی از غنی حمایت کنیم، خونهای بناحق ریخته شده ی ملت را دردوران این مرد، هرگز وجه المصالحه تعصب جاهلانه خود قرارنمیدهیم، پس، غنی احترام ندارد. جوان

>>>   یک شخص گمنام که با تقلب و دزدیدن رای مردم و چاق نمودن گوسفندها به قدرت رسید و به یک دیکتاتور بیرحم تبدیل شد و مردم را به خاک و خون کشاند. چنین شخص فریبکار و متقلب و متعصب هیچ قابل ارزش و احترام نیست.

>>>   خو باست در این روز ها انتحار و انفجار از کابل گم شده است
مگر در طول همین مدت در وزارت مخابرات شکر که انفجار و نه انتحار صورت گرفته است

>>>   Salam
غنى از لومپن پرورى تاجيكان كاملن خورسند است ودارد به جهان مى فهماند كه اين تبار درخور رهبرى كشور نيست.

>>>   اگر رئیس جمهور اشرف غنی مثل یک طبقه افراد خودفروخته علایق ملا های بافوری ایران را مد نظر می گرفت شاید هم سرکرده بافوری ها برای استقبالش به میدان هوایی حاضر میشد.

>>>   آقای منصوری من عقیده شما را نمی پسندم حق آبه هر کشور یک امر قانونی و طبیعی است بالفرض این مرزهای ساختگی که مصنوعی دست بشر آن هم انگلیس میباشد نبود همچو گذشته نیاکان ما که در دو طرف سیستان یا خراسان بزرگ بودند هیچ گاه آب را بر یکدیگر نمیبستند دریاچه هامون به سمت خشکی میرود و کشاورزان زابلی سیستان بدبخت شده اند این به خاطر خودخواهی قسمی از پشتونهای جنوبی ماست که آب را مصروف کشت بیش از حد کوکنار و خشخاش کرده اند و پول حرام آن به جیب طالبان میرود.
مردمان کشاورز اطراف رودها چه گناهی کرده اند که قربانی بازی کثیف سیاسی اوغان ها شوند.
این کار از هر کشوری ناپسند است به عنوان مثال کشور ترکیه نیز با برداشت بی حساب از رودهای دجله و فرات حق آبه مردم عراق و سوریه را کم کرده است اما این برداشت ها غصبی و غیر شرعی است چون به حیث اسلامی و شرعی همه ساکنین و نفوس اطراف رودها و دریاها حق استفاده متساوی از آب دارند.

>>>   آقای منصوری من عقیده شما را نمی پسندم حق آبه هر کشور یک امر قانونی و طبیعی است بالفرض این مرزهای ساختگی که مصنوعی دست بشر آن هم انگلیس میباشد نبود همچو گذشته نیاکان ما که در دو طرف سیستان یا خراسان بزرگ بودند هیچ گاه آب را بر یکدیگر نمیبستند دریاچه هامون به سمت خشکی میرود و کشاورزان زابلی سیستان بدبخت شده اند این به خاطر خودخواهی قسمی از پشتونهای جنوبی ماست که آب را مصروف کشت بیش از حد کوکنار و خشخاش کرده اند و پول حرام آن به جیب طالبان میرود.
مردمان کشاورز اطراف رودها چه گناهی کرده اند که قربانی بازی کثیف سیاسی اوغان ها شوند.
این کار از هر کشوری ناپسند است به عنوان مثال کشور ترکیه نیز با برداشت بی حساب از رودهای دجله و فرات حق آبه مردم عراق و سوریه را کم کرده است اما این برداشت ها غصبی و غیر شرعی است چون به حیث اسلامی و شرعی همه ساکنین و نفوس اطراف رودها و دریاها حق استفاده متساوی از آب دارند.

>>>   اشرف غنی همه چوکی های دولت را در انحصار خود اورده است طور مسا ل وزارت مخابرات سهم محقیق هزاره بود حا لا از قو م خو د انتخا ب کرده است
شرم است به محقیق که از حق خود دفا ع کرده نمی تو اند

>>>   يك ضرب المثل است البته. برأى ادام هايكه ابرويشان ميرود باز ميگويند كه
بيچاره قريب بى أب شده بوده,

>>>   خدا خیرت بته با ای مقاله که نوشتی . آبروی ما برد با ای کارش

>>>   أصلا جاب بسيار تاسف است كه وزارت خارجه با مسولين بي كفايت مخصوصا رياست تشريفات وشعبه سياسي نتوانستند تا بر نامه سفر را تنظًيم كونز قبل إز سفر رئيس جمهور بايد با مقامات ايران تماس كرفته ميشل كه در ميدان كدام مقام إز ريس جمهور استقبال ميكنند سفارت أفغانستان در ايران نير مسؤليت دَارد واقعا توهين است بايد اقلا معاون ريس جمهور به استقبال مي امد لعنت بر مسولين بي خبر إز نور مهاي دبلوماتيك جاي شرك است غرور ملت افغان را بإيمال كردند

>>>   همین استقبال هم از سر غنی و افغانیها زیاد بود ، باور کنید همین چند لندغر هم حاضر نبودند به استقبال رئیس جمهور کشوری مانند افغانستان بیایند که 60 درصد کشورش دست طالب و داعش است و در اصل رئیس جمهور اصلیش هیبت الله آخوند زاده خود ترقان است ، همین چند نفر را با هزار بدبختی و گرفتاری مجبور کردیم به استقبال اشرفک مقنی بیایند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است