همه صحبت های رییس جمهور در کنفرانس امروز
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۴۷    ۱۳۹۶/۴/۲۰ کد خبر: 135747 منبع: پرینت

محمد اشرف‌ غنی رییس‌ جمهور، قبل از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و پیرامون دست‌آوردهای سفرهای اخیرش به قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان معلومات ارایه کرد.

این‌ کنفرانس‌ مطبوعاتی که در ارگ برگزار گردید، رییس‌ جمهور گفت‌که سفرهای اخیر به قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان و هم‌چنان سفرهای آینده ما به کشورهای آسیای میانه، از مهمترین اقدامات ما است که جغرافیای افغانستان را به فرصت مبدل می‌سازد.

وی افزود‌که واخان از محروم‌ترین نقاط افغانستان است و تلاش می‌شود کوریدوری ایجاد گردد تا فایبر نوری از این‌طریق انتقال یابد و سپس روی اتصال چین و افغانستان از طریق خط آهن، صحبت‌های همه‌جانبه خواهیم داشت. رییس‌ جمهور هم‌چنان گفت‌که ما بالای احداث خط آهن قندوز- هرات با جانب چین بحث‌های مفصل خواهیم‌داشت.

رییس‌جمهور تصریح کرد‌که ولایات بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات، نتایج سفرهای آسیای میانه را خواهند دید و اکنون سرحدات شمالی افغانستان از مناسبات خشک به مناسبات گرم مبدل شده‌است.

رییس‌جمهور اضافه کرد که هدف ما این است تا موقعیت افغانستان را از فرصت به منبع عایدات مبدل سازیم و زندگی مردم خود را به شکل بنیادی تغییر دهیم.

وی در مورد انرژی برق گفت‌که برق، زیربنای زیربناست و ما تلاش می‌ورزیم تا از انرژی برق به‌حیث وسیلۀ ایجاد عایدات استفاده نماییم. رییس‌جمهور افزود ‌که در گذشته، طرحی برای تولید برق از منابع داخلی وجود نداشت و در صورتی‌که تمرکز بالای این منابع صورت نگیرد، صنعت، خدمات و پیشرفتی صورت نمی‌گیرد.

رییس‌ جمهور محمداشرف‌ غنی اظهار کرد‌که پیش از این، طرح اساسی برای تأمین روابط اقتصادی و توسعه‌یی با کشورهای منطقه ایجاد نشده‌بود و اکنون روابط ما با‌کشورهای آسیای میانه، به‌گونۀ همه‌جانبه تأمین گردیده‌است.

رییس‌ جمهور کشور بیان‌داشت‌که ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان آماده‌است تا در زمینۀ صادرات انرژی بیشتر برق به افغانستان همکاری کند و ما قیمت خرید برق را پایین آورده‌ایم.

رییس‌ جمهور افزود‌که در گذشته، افغانستان متکی به‌یک بندر بود و با مسدودشدن آن، مردم متأثر می‌شدند اما، حالا وابستگی ما از یک بندر مرفوع گردیده و محموله‌های چین به کوتاه‌ترین زمان، به بندر حیرتان می‌رسد.

وی گفت‌که بندر آقینه به مهمترین بندر افغانستان مبدل شده‌است و ما بالای نقاط مشترک با کشورهای همسایه کار می‌کنیم تا زمینۀ واردات افغانستان به‌کشورهای منطقه به‌گونه اساسی فراهم شود.

رییس‌ جمهور گفت‌که ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، راه‌های بدیل واردات و صادرات برای افغانستان می‌باشند و ما را تا اروپا می‌رساند که موافقۀ پنج‌جانبه در این خصوص در حال اجراست تا به‌این خواست دست یابیم.

وی از گشایش راه‌های بیشتر ترانزیت افغانستان با کشورهای منطقه خبر داده گفت‌که در مورد احداث خط آهن ازبکستان- افغانستان مذاکرات جریان دارد و تأثیرات آن نه‌تنها به شمال کشور، بلکه افغانستان شمول خواهد بود. وی تأکید کرد‌که کشورهای آسیای میانه از شرکای بنیادی افغانستان محسوب می‌شوند.

رییس‌ جمهور با اشاره به‌این‌که سیاست منطقوی ما موجب رفاه و ثبات خواهد بود، تصریح کرد‌که آسیای میانه۱۱۹ سال‌قبل از افغانستان جدا بود و اکنون افغانستان جزو لاینفک اقتصاد کشورهای آسیای میانه و قفقاز به‌شمار می‌رود و توجه کشورهای مذکور معطوف به جنوب می‌باشد.

رییس‌ جمهور کشور، موقعیت افغانستان را طلایی دانسته افزود‌ که تمرکز ما بالای انتقال پایپ لاین انرژی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان است و مذاکرات همه‌جانبه دراین خصوص جریان دارد.

وی در مورد گشایش دهلیز هوایی افغانستان-هند گفت‌که صادرات محصولات افغانستان به‌هند گسترش خواهد یافت و فرصت‌ها و اهداف بیشتر را برای صادرات تعیین خواهیم‌کرد.

وی همکاری و نقش اقشار مختلف مردم به‌شمول سکتور خصوصی، رسانه‌ها و علما را با دولت در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم مهم خواند و از آنان خواست تا در این راستا حکومت را همکاری نمایند.

رییس‌جمهور گفت که روند برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی براساس پیشنهادات رسانه‌ها ادامه خواهد یافت و۲۰ کنفرانس مطبوعاتی با موضوعات مختلف در آینده برگزار خواهد شد.

رییس‌جمهور به‌اعضای کابینه هدایت داد تا هر دوماه در خصوص پیشرفت کارهای پروژه‌های بزرگ ملی، به رسانه‌ها معلومات ارایه کنند.

وی افزود‌که ما می‌خواهیم گفتمان ملی همه‌جانبه صورت گیرد و به‌همه پرسش‌های که نزد رسانه‌ها و مردم وجود دارد، پاسخ داده شود. رییس‌جمهور تأکید کرد که تمرکز ما روی تغییر زندگی مردم است و می‌خواهم، چالش‌ها را به‌فرصت تبدیل کنیم.

محمداشرف غنی در پاسخ به پرسش یک‌تن از خبر‌نگاران در مورد سرپرستی در ادارات، مصرف‌نکردن بودجه و شکل‌گیری ایتلاف‌ها گفت‌که هرکسی‌که طرح‌ اصلاحی دارد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

وی افزود‌که افغانستان سومین و آخرین فرصت را با جامعه جهانی دارد، ما سالانه ۲,۵ میلیارد دالر از جامعۀ جهانی تعهد گرفتیم، قوای بین‌المللی را برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی خود قانع ساختیم، وضع منفی روابط با منطقه را بهبود بخشیدیم و این مواردی بود ‌که دیگران شک داشتند.

رییس‌جمهور در مورد مصرف بودجه گفت ‌که صد کشور دنیا در این زمینه مشکل دارند و بحث عمده این است‌که وظایف کلیدی وزارت‌ها و نهادهای دولتی مشخص و تفکیک گردد. وی گفت‌که موضوع سرپرستی تا شش ماه دیگر ختم خواهد شد.

رییس‌جمهور در پاسخ به‌پرسشی پیرامون صلح گفت‌که ما خواهان صلح با پاکستان و بحث دولت به دولت هستیم، صلحی‌که با عزت، پایدار و مطابق خواست مردم ما می‌باشد، اما این فرصت زیاد می‌طلبد.

وی تصریح کرد‌که با پاکستان هنوز به‌موافقه نرسیده‌ایم و در هر مرحلۀ پیشرفت، مشوره‌ها صورت خواهد گرفت. وی تأکید کرد‌‌که تمرکز ما روی اولویت‌های ما است، ما اول صلح را با پاکستان و سپس با طالبان می‌خواهیم، امید است‌که پاکستان انتخاب درست نماید. اختلافات مورد بررسی قرار گیرد و به فرصت‌های همکاری مبدل گردد.

رییس‌ جمهور محمداشرف غنی با تأکید گفت: طالبانی‌که دست به‌کشتار مردم عام می‌زنند و دهشت و وحشت خلق می‌کنند، دیگر فرصت ندارند.

وی همچنان در مورد استراتژی امریکا در قبال افغانستان گفت‌که امریکا دیدگاه مثبت دارد و به‌خاطر تقویت قوای هوایی ما، ۸۶۰ میلیون دالر اختصاص داده‌است و قوای هوایی‌ما تا سال ۲۰۲۰ به‌گونۀ اساسی مجهز خواهند شد.

رییس‌ جمهور در جواب به‌ پرسشی پیرامون برگزاری انتخابات گفت‌که جلسات منظم به‌خاطر فراهم‌نمودن امکانات برگزاری انتخابات جریان دارد و هند آماده‌است تا در این زمینه به‌لحاظ تخنیکی ما را کمک کند. وی از همه اقشار خواست تا از روندهای انتخابات نظارت نمایند.

رییس‌ جمهور غنی در مورد مدیریت آب‌ها به پاسخ پرسشی گفت‌که ۱۸ میلیارد متر مکعب آب‌های افغانستان مهار می‌شود و معاهدۀ هلمند که اساس مناسبات ما را تشکیل می‌دهد، عملی خواهد‌ شد و این زمینۀ همکاری بین‌المللی را فراهم می‌سازد، نه تضاد. وی اضافه کرد که آب، پس از موقعیت جغرافیایی، دومین سرمایۀ ملی ما است.

رییس‌ جمهور محمداشرف‌ غنی خاطرنشان نمود‌که طرح مذاکرات دوستی با ایران ترتیب گردیده و کمیته‌های ایجادشدۀ دو جانب، دراین راستا کار می‌کنند.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رییس جمهور
کنفرانس
نظرات بینندگان:

>>>   غنی .....بدون آنکه شرم داشته باشد از همین حالا بخاطر دور دوم انتخابات گوسفندی آماده گی گرفته میخواهد بازهم سران فروخته شده را فریب داده به کرسی حکومت تکیه زده به قتل و کشتار مردم و حکومت اوغانی خود ادامه دهد . هرزمان که قدرت به دست مردم این خاک بدون کدام تقلب افتید بدانید که فاشیزم نابود گردیده و صلح تامین خواهد شد. امرو تروریستان پشتون هستند ِ‌حکومت پشتونها هستند ِ دزد پشتون یا اوغان هستند خلاصه همه و همه بدبختی از دست پشتون اینها هنوزهم به حکومت فاشیستی خود بی شرمانه میخواهند ادامه دهند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است