چرا حکمتیار در دارالامان سنگر گرفته است
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۳۸    ۱۳۹۶/۴/۱۶ کد خبر: 135578 منبع: پرینت

چرا حکمتیار در دارالامان سنگر گرفته و از آنجا پیام نفرت و خشونت می فرستد؟
هیچ کسی تا حال نپرسیده چرا سر و کله گلبدین در لغمان پیدا شد و در منطقه دارالامان کابل جابجا شد؟
این قلم بطور مختصر در زمینه روشنایی می اندازد.

در آغاز بحث های زیادی پیرامون سناریوی حضور حکمتیار، مصارف، امنیت و ماموریت او در افعانستان میان آی اس آی، سازمان سیا و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی دولت غنی صورت گرفت.

پیشنهاد اولی این بود که او را مستقیما از کمپ شمشتو گرفته به مقامات افغانستان در مرز تورخم تسلیم کنند و از آنجا توسط هلیکوپتر به کابل انتقال داده شود. این نظر صرف نظر شد.
پیشنهاد دیگر این بود که در لوگر و یا در چهار آسیاب ظاهر شود و پیشنهاد دیگر این بود که در بغلان و یا قندوز ظاهر شود ولی همه این پیشنهادات به دلایل سیاسی و امنیتی رد شدند.
حنیف اتمر پیشنهاد کرد لغمان زادگاه او مناسب ترین جای است که از پاکستان فاصله زیاد ندارد و جای سکونت موقتی برای او جستجو کرد. همه به توافق رسیدند و طوریکه دیدیم سناریوی پیشنهادی اتمر عملی شد.
چنانچه اولین فوتوی حضور معصومانه گلبدین را می توان در لغمان در یک خانه موقر و فقیرانه دید.

از این لحظه به بعد سناریوی دراماتیک حضور حکمتیار شروع می شود.
به بیان دیگر گلبدین را از چرخبال پاکستانی در لغمان پایین کردند و در یک خانه مجهول و غریبانه جابجا کردند و از آنجا با چرخبال آمریکایی و با ساز و برگ نظامی بر سر فرش قرمز در ارگ کابل پیاده کردند. سپس او را به کاخ مجلل در دارالامان کابل مستقر کردند.

اکنون دارالامان به یک سنگر تهدید، جنگ روانی و تبعیض و تعصب و نفرت تبدیل شده است. هر روز ازین آدرس اخبار ها و پیام های که بوی خون و نفرت می دهد و با عکس ها و فیلم های رنگارنگ و کاخ های رنگارنگ به کشور و فرا تر از آن می رسد.

این در حالی است که مردم منطقه بخاطر امنیت و میزبانی های مجلل حکمتیار به ستوه آمده اند و راه ها همه مسدود می شود.
واقعیت این است که تمام توجه ها به دارلامان کابل جلب شده است و به یک نقطه استراتیژیک شهر کابل تبدیل شده است.
پرسش اساسی این است چرا حکمتیار در دارالامان کابل سنگر گرفته و از آنجا پیام نفرت و خشونت می فرستد؟
به باور این قلم دارالامان را روی تصادفی انتخاب نکردند.

دارلامان را به سه دلیل انتخاب کردند:
۱) راه استراتژیک فرار به قرار گاه نظامی معروف به ریشخور و چهار آسیاب و از آنجا به لوگر و پاکستان است. در صورت جنگ او ازین راه فرار می کند. در جنگ های میان تنظیمی دارالامان بیشتر تحت کنترل نیروهای حزب وحدت و حزب اسلامی بود و شورای نظار و دولت اسلامی به مشکل می توانستند در این منطقه حاکم شوند. حالا هم این منطقه از دست رسی جمعیت اسلامی افغانستان و مردم شمالی و پنجشیر خارج است و حکمتیار با دست باز فعالیت می کند.
۲) تمام مناطق کابل میان گروه های قومی و زورمندان تقسیم شده است. برای حکمتیار در هیچ گوشه ای شهر مکانی امن وجود ندارد.
۳) کاخ های مجلل در اختیار حکمتیار قرار دا ه شده است. این در حالی است کاخ های دیگر در مناطق دیگر توسط دیگر زورمندان اشغال شده اند.

از زمانیکه گلبدین در دارالامان سنگر گرفته مصیبت و کابوس منطقه را فرار گرفته است.
با پیام های پر از نفرت و خشونت را که حکمتیار از دارالامان هر روز از نفرت از زبان فارسی تا سرکوب جنبش های دادخواهی در کشور می فرستد، ترس وجود دارد که دارالامان مظلوم و مردم بی گناهش یکبار دیگر به کشتارگاه و ویرانه تبدیل نشوند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکمتیار
نظرات بینندگان:

>>>   شاید مسکن پذیری حضرتشان در دارالامان علت های زیاد داشته باشداما انچه تاریخ شاهد است از همانجا امان الله خان سقوط نمود وامین که از نزدیکان جناب شان بود وباهم ایتلاف تشکیل داده بودند به سقوط مواجه شد در ادوار گذشته هم این قصرخیلی از سلاطین وامرا را به زیر کشیده است خداوند {ج}میفرماید این ما کنتم یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة در هر جا که باشید مرگ شما را فرا میگیرد ولو در قصر های بسیارمستحکم هم باشید جناب حکمتیار وبرادران حزب اسلامی خوب میدانند وان اقا تفسیر قران را هم بلد هستند یک زمانی ایشان را به اسم مفسر جاهل میخواندند بهر حال قران میگوید هرکه یک انسان را به ناحق به قتل برساند گویا تمام انسانهای روی زمین را به قتل رسانیده باشد طبعا انها میگویند که ما بخاطر اسلام این قتل ها را کرده ایم نمیدانم کدام اسلام!!! ایتلاف با امین وتنی ونجیب ووشورای هم اهنگی و...اسلام است درین اواخر با اقای غنی که خانم مسیحی دارد وودر خدمت کامل خارجی ها اند اسلام است یا مگر این که ایشان کدام دین جدید واسلام تازه اورده باشند؟!!!
تا یک خارجی در افغانستان باشد سلاح خودرا بر زمین نمیگذارم !!!{حکمتیار}
لالی از ننگرهار

>>>   چنین نیست ما مردم شریف دارلامان هیچ نوع حراس وترس نداریم این بروبا گند موتر شوی ها نداف ها وصقو ها وبنچر مین هاست مردم هیچ ترسی ندارند ورنه شما موتر شوی ها چیزی جنایات که نبود در طول ۱۴ سال نکردین از خود را از تارخ بنهان کرده نمیتوانید

>>>   گل بی دین این مزدور معلوم الحال استخبارات پاکستان و انگلیس به منظور ایجاد تفرفه افگنی بین اقوام برادر و برابر کشور فرستاده شده است ، پس از گل بی دین راکت یار دیگر چی توقع میرود ، نام گل بی دین پیوست است با نفرت ، تفرقه ، جنگ ، کشتار ، تیزاب پاشی و ترور روشنفکران وطن ، از خاینی مانند گل بی دین بجا نیست که پیغام صلح ، آشتی ، برادری و برابری توقع کرد ، زیرا نامبرده از شروع فعالیت سیاسی و فرارش به دامن پاکستان بجزء کشتار دیگر چیزی نداشته است که بمردم رنج دیده کشور پیشکش کند .
کابلی

>>>   همسایه دیوار بدیوار رئیس جمهور است کنار خانه جناب اشرف غنی

>>>   پارلمان فعلی وقت اش تمام شده است و غیر قانونی است و فیصله هایش نیز غیر قانونی است و دولت در قصه فیصله های آنها نیست و کار خود را میکند و وکلا نیز چون دوران شان وقت خلاص شده است و به کم ما و کرم شما وزرای دولت قناعت میکنند.
سال دوهزار و نوزده که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری یکجا دایر میشود و اشرف غنی باز دل رییس جمهور شدن را دارد و وکلای پارلمان جدید که خود را با قرض و قواله و فروش خانه و جایداد ، به چوکی پارلمان رسانده اند، باید هرچه عاجلتر هم مصارف خود را بکشند و هم یک چند میلیون دیگر پیدا کنند. البته مقصد ام از میلیون افغانی نیست.
پس اینجاست که تقاضا های مادی آنها در مقابل وزرا و بودجه و پروژه ها و جابجایی کدر ها و غیره امتیازات زیاد میشود.
اینجاست که اشرف غنی آماده دادن امتیازات زیاد به وکلا نیست و به گلبدین زنگ میزند که:
راکتیار صاحب! شما خو در گذشته ها نام خدا خیلی مشهور بودید و راکت های شما عین از لوگر به شهر کابل میرسید. حالا شما را چه بلا زده است که پارلمان در یک قدمی شما و هیچ صدا و آواز و دود و غرمباس شما را کس نمیشنود؟

>>>   امروز اسلام بازیچه سیاست مداران خونخوار شده است. همه داد از اسلام می زنند اما یک ذره هم به اسلام پای بند نیستند.

>>>   جلاد کابل روسیای تاریخ خون هزاران بیگناه از تو گرفته خواهد شد.

>>>   اى برادرعزيزومحترم.
بيائيدحق بين باشيم حال ثابت شدكه حكمتيارملت ومردم داشته توده هاى مردمى وقافله هاى بزرك ازننكرهارالى كابل استقبال بينظيركردند. دركابل همه روزبزركان به ديدنش ميروندباشوروشوق ويراميبينند حتى اشك ميريزند. حكمتيارنه تسليم شده ونه هم راه فراررااختياركرده. بايدانصاف داشته باشيم خيراست كه باوي اكر مخالفيم بااين نويشته هاى ضعيف الحجه مردمرابخود نخندانيم
خداحافظ تان باد.

>>>   راکتیار نمیدانم بکدام منطق ایمانی و اسلامی خود یک حکومت اسلامی مستقل و مسلمان برهبری یک عالم مسلمان و مجاهد را نپذیرفت و اکنون حکومتی که به حمایه امریکا با مهره مزدور شان با یک زن یهودی و حضور اینقدر غربی ها پذیرفته و از سنگ وفاداری را با این حکومت میزند .
از نظر من به دیگر به گفتار عمل و وعده این انسان شهرت طلب و قدرت طلب جز حماقت محض دیگر چیزی نخواهند بود.
غازی فیضی کابل

>>>   غنی چرا در ارگ سنگر گرفته
عبدالله چرا در قصر سپیدار سنگر گرفته
سیاف چرا در پغمان سنگر گرفته
دار ودسته مسعود چرا در وزیر اکبر خان سنگر گرفته
مارشال فهیم چرا ور کارته پروان سنگر گرفته بود
و ...‌‌
بسیار یک سوال بی مفهوم و بی معنی
سلجوفی

>>>   در آن استقبال بینظیر بغیر از دزد های هودخیل و یک چند تا شادی باز کسی دیگری را ندیدم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است