ایتلاف ها و شکست خورده ها
ایتلاف برای رهبران قومیت ها آخرین راه در بدترین روزها می باشد، همان مقام هایی که همواره در حال متحد شدن هستند و با گذر از خطر، هم خیانت می کنند و هم خیانت می بینند 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۲۳    ۱۳۹۶/۴/۹ کد خبر: 135234 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، آنچه از ایتلاف جدید رهبران شمال با توجه به تجربه های تلخ پی در پی از سوی ارگ بر می آید، سیاستمداری در راه پیش رو خواهد بود و بنا به برخی خبرها احتمال تشیکل ایتلاف برای انتخابات آینده و تعیین یک نامزد وجود دارد.

تشکیل ایتلاف برای قدرت یابی سیاسی در افغانستان پس از برکناری ظاهر شاه در افغانستان به خود شکل جدیدی گرفت و از همان ابتدا با چند دستگی و خیانت فضای کشور را تنش زا کرد که سبب بروز جنگ و ناآرامی های مدام شد.

با وجود اینکه ایتلاف ها برای گردهم آوردن چهره های قدرتمند برای مقابله با جناح دیگر شکل می گیرد اما چرا سیاستمداران افغانستان همواره در این خصوص شکست می خورند؟

قوم گرایی و امتیازطلبی ها دو مقوله ای است که حتی قدرتمندترین پیمان ها را از میان برده و بیشمار نمونه از اتحاد و تشکیل ایتلاف در افغانستان و چنددستگی های یکباره و زودهنگام.

جنگ های داخلی افغانستان اگر به اتحاد رهبران قومیت ها انجامید تا در برابر یک دشمن واحد نبرد کنند، فضای را نیز ایجاد کرد که هر یک به سمت یک کشور و جریان متمایل و سبب صف بندی های سیاسی شده که تاکنون نیز ادامه دارد.

در توافق نانوشته کنفرانس بن 2001 راس قدرت در اختیار قوم پشتون که از دیرباز به گونه سنتی حکمرانان افغانستان بوده اند سپرده شد و در سطع معاوان ریاست جمهوری و کابینه میان دیگر اقوام تقسیم شد که با گذشت 15 سال به بحرانی رسید که اکنون افغانستان را در برگرفته است: اختلاف های عمیق درون حکومتی و جنگ گسترده.

سیاستمداران نیز به مانند مردم افغانستان روزهای بد را به وفور تجربه کرده اند، از معامله های پنهانی و برکناری های یکباره تا کنارزدن ها و بر همین اساس هیچ گاه نتوانستند مدت مدیدی زیر سایه امن قدرت به سر ببرند.

همچنان که فضای سیاسی افغانستان به خود تغییرات چشم گیر می بیند رهبران شمال نیز در صف بندی جدید برای مقابله با آنچه انحصارطلبی ارگ می خوانند در برابر حکومت از رقیب به متحد تبدیل شده اند.

چهره های همچون دوستم، عطا محمد نور و محقق که در انتخابات ریاست جمهوری 2014 با پشت کردن به ایتلاف خود به سمت کاندیدای دیگر رفته و در انتظار کسب امتیازهای بیشتر پس از گذشت دو سال و نیم در دورترین نقطه از قدرت و
به عبارتی مهره های سوخته حکومت وحدت ملی بدل شده اند.

چهار دهه تاریخ نشان می دهد که ضعف این کشور در رهبری خلاصه می شود، همان مقام های که اعتقادی به منافع ملی نداشته و تنها معطوف به منافع شخصی و تباری هستند و در معامله گری و امتیاز طلبی در کنار پشت کردن های سیاسی با تجربه های افغانستان می باشند.

رهبران شمال قبل از شرکت در مراسم نامزدی پسر جنرال دوستم در دیدار با یکدیگر و یا در فضای مجازی به انتقاد تند از حکومت پرداخته و اکنون راهی جز کنارگذاشتن اختلاف ها تا مدت نامعلوم و تشکیل ایتلاف ندارند.

در این میان عطا محمد نور را می توان بلندپرواز ترین مقامی دانست که با ریسک های پی در پی در توافق با رییس جمهور به دنبال رسیدن قدرت بیشتر بود اما چنان ضربه ای از ارگ خود که تامدت ها برای مناسبات سیاسی کشور مثال زدنی می باشد.

در همین راستا اگرچه حکومت تلاش کرد با متهم کردن مخالفان به براندازی نظام با فشار و سرکوب از خطر تهدید رهایی یابد اما جز احمد ضیا مسعود دیگر مقام ها خواهان اصلاحات در حکومت و تقسیم قدرت میان اقوام مختلف می باشند.

حال باید دید که در کشوری که همواره قوم پشتون حاکمان بلامانع قدرت بوده اند با رییس جمهوری که هیچ اعتقادی به مشورت و خواست جمعی ندارد تا چه میزان رهبران قدرتمند شمال در برابر سلطه جویان ارگ پیروز خواهند شد؟

همان رهبرانی که با وجود بی اعتمادی گسترده همچنان می توانند در اوج گرفتن اختلاف ها با بسیج کردن قومیت خود، خطر جدی برای راس حکومت باشند.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهبران ترکیه
رهبران افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   اینه گر عکس تو نماید راست
خود شکن اینه شکستن خطاست
حکومت نیرنگ ملی وخجالت مردمی توقع دارند تا اخرین قربانی وتا بسته شدن دروازه های قربانگاه هیچ صدای بلند نشود واوازی از حلقوم این گله های گوسفند بیرون نیاید اینها به گمان خود وبا چراغ سبزی که ارباب ها برایشان داده اند میپندارند که وارثین بالاستحقاق وواقعی کشور ووطن عزیز انددیگران چون گیاهان هرزه وخودروباید خیشاوه گردند ودرو شوندازینرو انواع نیرنگ وحیله ها را بکار بستند وتفرقه افگنی ونزاع وکشمکش را درمیان اقوام باهم برادر افغانستان به راه انداختند تا به مقصد اساسی ومرام ناپاک ومنحوس خود نایل ایند ولی اراده ای پروردگارطوری دیگری رقم خورده بود لطف الهی یک بار دیگر برای فرزتدان اصیل وخدمتگذارش موقع داد تا خودرا منسجم وبرای ازادی واستقلال این خطه ای باستانی وسرزمین اسلامی تلاش ومبادرت ورزند این اقدام نیک وحسورانه ای فرزندان فرزانه امیدهای عده ای را به یاس مبدل نموده وخواب های وطن فروشها وگماشتگان خارج را وارونه تعبیر نمود کنون از روی بیچارگی وناچاری هذیان میگویند وبه سفسطه می پردازنددر نهایت راه وچاره ای جز تسلیم شدن به خواست های بر حق این ملت ندارند ومجبور هستند تا بار وبنه ای خود را بربندند وراه مامن وپناه گاه اصلی را در پیش گیرند وانشا الله ارباب ها هم انهارا به محاکمه خواهد کشید ودیگر بار به انهاشانس باز گشتن نخواهد داد ولی درین میان ملیارد ها دالر بودیجه ای ملت را اختلاس نموده قبل از خود انتقال داده اند امید خارجی ها این همه مبالغ درشت را ازانها باز پس گرفته در اختیار ملت وکشور قرار دهند
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   سلام دوستان
انهای که سابقه دوزدی و چپاول دارد.انهای که جوانان قوم مقابل را تیر باران کردند انهای که قوم وملت از انها بیزار هستند.
چطور امکان دارند باهم اتحاد کند.این ها اشخاص منفور وچپاول گر این سر زمین و ملت های پاک تاجک ازبک وهزاره هستند.
دیگر این اوباشان اقوام شریف این سر زمین را فریب داده نه می تواند.
این ها باید به محکمه انقلابی معرفی شود وبه جزا اعمال خود برسد.
اقوام غیور حالا این چهره ها را خوب میشناسد.
این ها به نام های ملت وقوم خون ملت ها را نوشیدند.
هم وطنان شرافتمند این سر زمین افغان شما پس از این در راس قدرت و اداره ادم های پاک و دانشمند معرفی کنید .بسیار خوب شد که این اصلیت خود را ظاهر کرد.یعنی اعتلاف در ختنه بادار خود تازه میکند.
در بلخ ودر جوز جان این مردم را تیر باران میکند واز ترس در دشمنی وبی اعتباری باهم جلسه کرده نه می تواند.
انشا الله وخت ان رسیده که افغانستان از این قسم افراد دزد و اوباش نجات کامل یابد.
تشکر
نور وفا از مزار

>>>   خداکندکه این ائتلاف پایه دارباقی باند

>>>   دلیل شکست ائتلاف.
اگر بالفرض ائتلاف موفق شوند رقیب راشکست دهند ودر راس ان یک تاجیک قرار گیرد بعد از ان قدرت را قبضه کرده ودو قوم دیگر را نادیده میگیرند.
ونمونه اش انتخاب دکتر عبدالله بود که با اتحاد تاجیکها وهزاره ها وبرخی از ازبکها به ریاست اجرائیه رسید بعداز ان تاجیکها طوری توهم زده شدند که گویا به تنهایی موفق به کسب این مقام شدند .وهزاره را به حاشیه راندند .
واین باعث شد که رقیب از ضعف موجود نهایت سوء استفاده را بکند.

>>>   دلیل شکست ائتلاف واتحاد بین سه قوم غیر پشتون ،
خودکامگی تاجیکها بعد از به قدرت رسیدن است.

>>>   خداوند ملت مظلوم افغانستان را ديگر از شر اين دزدان ،قومپرستان،پول پرستان،خداناترسان،پلوخوران، معلم عطا دالري،محققق ماهيچه،دوستم ايشچي باز، نجات دهد..
صادقي

>>>   Farid
بازهم بن بست و باز هم معامله ها برای جلوگیری از انفجار و سقوط ... و بازهم بن بست ! این دور ادامه خواهد یافت و ما بازهم بیشتر فرو خواهیم رفت نه پیش !
دورِ جدیدی از تلاش ها و گروهبندی ها در راه است . بازهم معامله گران دیروز ؛ معامله گران ناکام وحامیان خارجی ناکام به جنب و جوش آمده اند . جا به جایی های جدید در درون نظام راه را برای بقای نظام و رشد دموکراسی هموار نمی کند بل به فراز و نشیب های اضافی می انجامد و فرصت ها و ریزرف ها برای پیشرفت را به هدر می دهد . دولت ناکام و اپوزیسیون ناکام ؛ دو رخِ ساختار سیاسی ناکام .
وضع موجود برآیندِ پافشاریِ لجوجانه برای تداوم دیروزِ ناکام می باشد . نگاه دولت ؛ به ویژه در سه سال اخیر بیشتر از پیش قوم باور و استبدادی بوده است . افغانستان را حالا مناسب ترین محل برای " جنگ های ترکیبی " می یابیم . کشور های درگیر در بیش از یک دهه ی اخیر کوشیده اند تا تمام اشکال تقابل و اجزای جنگ را در یک مجموعه وارد بازی کنند . نیرو های ظاهرن مستقل چون طالب و داعش در " جنگ های ترکیبی " مهم ترین نقش انگیزنده را به عهده دارند . ورود نیرو های دیگری از این دست توسط کشور های مخالف ناتو ؛ به پیچیدگی بحران می فزاید . در موجودیت دولت ناکاره ، تنبل و بیمار جنگ ؛ مدهش تر و خونین تر می گردد .
بحران افغانستان گوشه ی از بحران در کشور های حامی است . از یک سو رقابت ها و کشمکش ها میان کشور های علاقمند افغانستان و از سوی دیگر نبود یک نیروی سیاسی بزرگ و یک برنامه ی همه گیر و همه پسند ، واقعبینانه و عملی در داخل کشور برون رفت از وضع موجود را بیشتر دشوار می سازد
رهایی از بن بست بدون نقد دیروز و حال ، بدون اعتراض به وضع موجود و نابرابری ها و کژی ها و بدون برنامه ی تغیر میسر نمی گردد . برای برون رفت از بحران ؛ افزایش نقش جوان ها و جنبش های تازه تولد شده را باید آرزو کرد .

>>>   اين غارتكر أن ديكر در دولت جاى ندارند بأيد تماماً دارايى هاى را كه دزد يده اند از نزد أنها كرفته شود وخود أنها به زباله دانى انداخته شوند .

>>>   حكومت هرچه زود تَر أين دزدها هريك دوستم ،نور ، محقق را كه مجرمين جنگى هستند گرفتار و غرض تصفحه حساب به سارنوالى معرفى نمايد او مردم او ملت شما فكر كنيد كه أين خائنين چه نبود كه نكردند اينها قابل محا كمه است ديگر فريب انها را نخوريد

>>>   اینهای که درمکه درخانه خدا قسم خوردن برگشتند قسم شکستند جان ومال ناموس مردم بیگناه راتباه کردن درجبلالسراج شب قسم خوردن فردا یش قسم زیر پا گذاشتند حالا درترکیه قسم خوردن چه انتظار ازین ... ها دارین

>>>   درود نویسنده اخر، هههههه چه دعای خیر ، زنده باشی ، دوستان باز قسم که خبر می رسد کاسه از آش داغ تر شده ، خدا کند که این کاسه های پر از آش دهن سوز نباشد که همه گلو را بسوزاند و باز هیچی به هیچی نشه ، و انون بالایی ها خیلی دیگ بزرگ رو برای این جنابان ایتلاف و کاخ سپیدار پخته و خواب های خوبی برای انها دیده که باید این خواب به حقیقت تبدیل شود و کسانی که چندین دهه که حتی جز پول ، هیچ خواب هم ندیده اند و خواب ندیده رو هم خواهد دید .

>>>   بنده منتظر ان روز است اين دوزدان از هر فوم وخيل باشد محكمه مردمى شوند در قفس انداخته شوند در بازرارها كشيده شوند ومردم به مشت لكد نابود شان كنند بكفته نظر دهنده جرا در بلخ وفارياب ايتلاف نكردند نزد باداران رفته تا دستور بكرند انشااله زوال ايشان نزديك شده با احترام وطندوست

>>>   این ها فقط به غم پول وچوکی است نه به افغانستان باز این ها می خواهد سال 1370 را تکرار کند اما این خواب وخیال مردم شما را چنان سیلی خواهد زد که فراموشش نکند شرم است برای تان همه تان غیر از نام بدی چیزی دیگری در وجود نیست

>>>   به بی نور جفا!{نور وفا }
که از سوی ظالم ها وستمگار ها وظیفه دارد تا نمایندگان واقعی ملت را به جور وظلم وستم متهم سازد وبا این سفسطه نویسی هاجلو سیل خروشان مقاومت رابگیرد اظهار میداریم که تو وارباب هایت میهن عزیز را به متجاوزین واشغالگران هدیه داده میخواهید که صدای ازادیخواهی ملت را دوباره خفه سازید انهای را که در موردشان بیهوده هذیان گفته ای در تمام ادوار تجاوز سرخ وسیاه {روس و پاکستان}با سپر نمودن جانهای خود از خاک وملت دفاع نموده وپای اشغالگران را دروطن عزیز قطع کرده اند ودلیرانه رزمیدند وایثار وفداکاری های بی نظیر از خود نشان داده اند وامروزه که باز سیه کاران وتبه پیشه گان در لباس عین وغین وکرزی وحکمتیار ظاهر شده دوباره خواب اشغال و تجاوز را به سر می پرورانند به عهده ای همین دلیر مردان با وجدان است که عناصر پست فطرت وخود فروخته را تنبیه نموده وارمان های سیاه انها را به گودال باندازند اینها همه از خود ارمان وملت باهدف همراه دارند مزدوران خوار وذلیل راناکام ونامراد ساخته خواب های اشغال این کشور شیر مردان را شرمنده ای تاریخ خواهند ساخت وهمه کسانی را که نیت تصرف این مرزوبوم دلیر مردان را به سر می پرورانندزیر خاک مدفون مینمایند وانشا الله وارثین اصیلی این کشور با سپر نمودن سینه های خود مانع ازان خواهدند شد که دیگر طمع کاران هرزه این لقمه ای خاردار را بتوانند بلع نموده واین نوش در حلقوم شان به نیش مبدل خواهد گشت
معلم محمد داود از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   ايتلاف كنده يخ در آفتاب سوزان.

>>>   سه به گیل مقابل یک پیروز یعنی هیچ.کابایان

>>>   چند وقتی احساس میکدیم که دموکراسی به وجود آمده حال روز بهروز به سوی شایسته سالاری به حرکت هستیم اما کرزی وغنی کشوررا به چندین قرن به عقب بردند به پشت قبیله گرائی حرکت کردند تمام مردم را نشنلست ساختند بسیار رهبران ناکام بی کفایت من منحیث یک جوان بست ترین جایگاه رابرای این دو رهبر میخواهم حتا مرگ برای اینها عزت است من مرگ را برای آنها نمی خواهم ...
حال هرحرکت برای ما یک امید رانشان میدهد اگرخوب باشد یابد، ازاین حالت کرده بهترخواهد بود.
احمدعلی(شیوا)
کابل

>>>   این اعتلاف ها و از بین رفتن اعتلاف ها قصدآ از جانب دولت صورت میگیرد، تا کسانی که خود را رهبران مردمی و قومی میدانند، در بین مردم تجرید شوند و نفوذ آنها از بین برود.
چنانچه نفوذ محقق در میان هزاره ها از بین رفت و همین حالا معتقدم که اگر خلیلی نیز از ریاست شورای صلح برطرف شود و باز بگوید که ما خواهان اصلاحات در دولت هستیم، کل هزاره ها خنده خواهند کرد.

>>>   هر چند بود و نبود ائتلافگران در کنار حکومت کدام فرقی را بمیان نآورده و نمیآورد اما با آنهم اگر جلالتمهابان: عبدالرشید خان دوستم، عطامحمد خان نور و حاجی محمد خان محقق براستی بخواهند در یک ائتلاف علیه حکومت کنار ام بایستند، برای شان بسیار شرافتمندانه خواهد باشد که از این حکومت استعفاء بدهند تا بتوانند بدون تشویش علیه این نظام مبارزه نمایند! اما ایشان چنین نخواهند کرد، هدف اساسی شان تحکیم قدرت خویش در همین دولت است نه چیز دیگری، ائتلاف شان در هر حالت ننگین خواهد بود،
میهن زرغون

>>>   ایتلاف برای چور و چپاول و دزدی کسانی که در گذشته امتحان خود را داده اند و ملت و مردم از ایشان نفرت دارند
بصیر نظری

>>>   جهت بیرون رفت از مشکلات کنونی و تک قومی در افغانستان بهترین راه تامین عدالت اجمتاعی و تطبیق توافق نامه حکومت وحدت ملی است در غیر آن اگر به گذشته کسانیکه در حرم رهبری قرار دارد یا دیروز سخن گوی طالب بود یا خویش را امت پیامبر بزرگ اسلام نمیدانست و هرکدام به نوبه خود هزاران هزار نقیصه ها را دارند بنا بخاطر وجلوگیری از کشت و خون در وطن راه بیرون رفت جز توافقات وحدت ملی راه دیگری نیست اگر ما از شمله لنگی در یای خروشان و سخره های خشن طبیعت که انسانهای آن مرز و بوم را همان خشنتر میسازد این راه حل نیست و اگر از مشکلات حرف بزنیم هیچ یک مبرا از جرم پنداشته نمیشود نه ریش داران و نه ریش تراشان هر کدام به نوبه خویش کار های نا روا را انجام داده اند بنآ جز تطبیق توافقنامه وحدت ملی راه دیگر وحود ندارد
غرنی از خوست

>>>   ازنگاه قانونی اپوزیسیون وائتلاف احزاب خوب ودرضروری درجامعه مدنی رقابتی هست .اماوقتی درکشور خارجی باحمایت خارجیان انجام شود نقض آشکارقوانین اساسی وقوانین احزاب وخیانت آشکاربه وطن است
دولت حق دارد باهمکاری قوای عدلی وقضایی به جرم خیانت وموارد ذکر شده اولا این مزدوران راسبکدوش وسپس محاکمه کنند .
طرفدارحکومت نیستم ولی مخالفت با کمال به بیگانه نمی شود .
حسینی بلخی

>>>   ازنگاه قانونی اپوزیسیون وائتلاف احزاب خوب ودرضروری درجامعه مدنی رقابتی هست .اماوقتی درکشور خارجی باحمایت خارجیان انجام شود نقض آشکارقوانین اساسی وقوانین احزاب وخیانت آشکاربه وطن است
دولت حق دارد باهمکاری قوای عدلی وقضایی به ..... وموارد ذکر شده اولا این مزدوران راسبکدوش وسپس محاکمه کنند .
طرفدارحکومت نیستم ولی مخالفت با کمال به بیگانه نمی شود .
حسینی بلخی

>>>   ازنگاه قانونی اپوزیسیون وائتلاف احزاب خوب ودرضروری درجامعه مدنی رقابتی هست .اماوقتی درکشور خارجی باحمایت خارجیان انجام شود نقض آشکارقوانین اساسی وقوانین احزاب وخیانت آشکاربه وطن است
دولت حق دارد باهمکاری قوای عدلی وقضایی به جرم خیانت وموارد ذکر شده اولا این مزدوران راسبکدوش وسپس محاکمه کنند .
طرفدارحکومت نیستم ولی مخالفت با کمال به بیگانه نمی شود .
حسینی بلخی

>>>   ازنگاه قانونی اپوزیسیون وائتلاف احزاب خوب ودرضروری درجامعه مدنی رقابتی هست .اماوقتی درکشور خارجی باحمایت خارجیان انجام شود نقض آشکارقوانین اساسی وقوانین احزاب وخیانت آشکاربه وطن است
دولت حق دارد باهمکاری قوای عدلی وقضایی به جرم خیانت وموارد ذکر شده اولا این مزدوران راسبکدوش وسپس محاکمه کنند .
طرفدارحکومت نیستم ولی مخالفت با کمال به بیگانه نمی شود .
حسینی بلخی

>>>   رسانه های داخل افغانستان، بلا استثنی به مبلغین ایدۀ سلطه جویانه و انحصار طلبانه جهان استعمار در رأس امپریالیزم خونخوار ایالات متحدۀ امریکا تبدیل شده اند، بعید نمیدانم که در شکل دهی این رسانه ها دالر امریکا نقش به سزایی داشته باشد، تمام رسانه ها، چه شنوداری؛ چه تصویری و چه خواندنی، همه و همه بلا استثنی از اختلافات سخن میگویند، همه در کتمان حقایق و دروغ پراگنی با یک دیگر رقابت داشته و از ام پیشی میگیرند، در تبلیغ افواهات دروغین و اخبار ساختگی با یکدیگر چنان نزدیک اند که گویی همه از یک دست اداره میگردند!
اوضاع واقعی سیاسی کشور را پنهان میکنند، از ساختار های سیاسی کشور اصلا چیزی را به نشر نمی سپارند، آنچه تبلیغ میکنند همه اش دروغ و یکبار مصرف است. تلاش بیشتر شان بر رهبر تراشی دروغین است، اساس اختلافات و ائتلافات را اصلا نمیدانند، عناصر معلوم الحالی چون: دوستم، عطامحمد نور، محقق و غیره را بزور منحیث رهبران ترکتباران، تاجکان؟ و هزاره ها قلمداد میکنند، در حالیکه چنین نیست! نه دوستم رهبر همه ترکتباران است، نه عطا رهبر تاجکان است و نه هم محقق رهبر تمام هزاره ها! اینان رهبران گروپهای مربوطۀ خود اند که برای قدرت شخصی شان شکل داده اند.
من جنبش ملی جنرال دوستم را دیگر منحیث یک حزب ملی نمیدانم، زیرا این حزب در ابتداء شکل گیریش متشکل از تمام احزاب حاضر در صحنه (دوستم، سیدمنصور نادری، جنرال مومن اندرابی و احزاب جهادی موجود در سمت شمال بود اما امروز به شخص جنرال دوستم خلاصه شده که حتی اکثریت مطلق ترکتباران را با خود ندارد و بصورت کوتاه گفته میتوانم که جنبش ملی اسلامی افغانستان یعنی جنرال دوستم!!!
عطامحمد نور یک جمعیتی است و جمعیت اسلامی بظاهر در میان همه ملیت های افغانستان عضو دارد، بناءً شخص عطامحمد نور و حتی حزبش نمیتواند رهبر و یا نمایندۀ فارسی زبانان افغانستان باشد، در میان فارسی زبانان عناصری استند که نتنهار رهبری حزب جمعیت را قبول ندارند بلکه اپوزیسیون بالقوۀ این حزب در افغانستان اند، اما این رسانه اند که میخواهند با سرزوری عطا را رهبر فارسی زبانان بتراشند.
محقق فقط رهبر یک گروهی از هزاره ها است نه رهبر اکثریت مطلق هزاره ها! حداقل در میان عناصر جهادی ملیت هزاره چندین رهبر وجود دارند که محقق یکی از آنان است، اما باز هم همین رسانه ها اند که بدون در نظر داشت حقایق، از محقق یک رهبر میسازند، در حالیکه محقق در میان هزاره های دیگر اندیش نه تنها جایگاهی ندارد بلکه از نفرت خارق العادۀ ای بر خوردار است.
حال ببینیم که کدام رسانه گروهی قهرمانی نموده و برای دریافت حقایق کشور سرمایه گذاری مینماید! حقایق را باید جستجوه نمود، زیرا حقایق در زیر انبار دروغها و تقلبات پنهان اند، اینجا در افغانستان احساسات ملت گرا موجود اند که از نفاق متنفر اند، لطفاً این احساسات واقعاً ملی را دریافته به میدان بکشید! حرکت ها و فعالیتهای موسمی را که در یک دایره، خود را برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی در حرکت میاندازند، از حرکات اساسی ملی تشخیص داده به میدان بکشید، این است رسالت اساسی رسانه ها، در غیر آن دیر یا زود، رسانه ها مورد محاکمۀ وجدان قرار خواهند گرفت.
میهن زرغون

>>>   بعضی کسان درقرآن مهر می کنند اما می شکنند. این ها تاحالاآن کاررا نکرده اند.

>>>   مگر در کشور ما انسان های غیر از دزد هم داریم . طبیعی است البته بعضی ها نقش آدم های تنگ را بازی می کنند مثلا بیگناه اند اهل فسق و فساد نیستن .درکشور ما95 درصد از مردمان اش در فساد و کثافت و حرام خوری غرق هستن وآن های که می نشینندددیگر ها را مقصر و فاسد میدانند خودش ملعيد و رفیق شیطان است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است