فطر و منتظران آسایش!
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۵    ۱۳۹۶/۴/۴ کد خبر: 135016 منبع: پرینت

مساجد و امکان مذهبی در روزهای خاص رمضان و عید فطر شاهد حضور و تجمع مردم است که از دل هم پذیری و اتحاد می آید، در این سرزمین حتی ناامنی و تهدیدها نه سبب نفاق شد و نه جنگ مذهبی که خاورمیانه را به خاک و خون کشانده است.

اتحاد میان مذاهب در افغانستان همان نقطه قوتی می باشد که دل ها را به هم نزدیک می کند، و در عید فطر به نماز می ایستند و به استقبال خوشی ها می روند.

یک ماه روزه داری سپری شد، ماهی که پیامبر اکرم فرمودند:"اگر بنده خدا می دانست در ماه رمضان چه فضیلتی است دوست می داشت همه ساله رمضان باشد" و حال در روز عید فطر و شادمانی که از هر کوچه و خانه ای با صدای خنده کودکان به گوش می رسد و مردم در صف های نماز در کنار یکدیگر به نیایش می پردازند، همان اتحادی است که این سرزمین تشنه آن می باشد.

کینه و نفاق در این روز بزرگ می تواند جای خود را به همدلی و یک رنگی بدهد تا برای این سرزمین مدام شود و پایدار.

افغانستان با قومیت ها و مذاهب مختلف معنا پیدا می کند و به تکرار در تاریخ دیده ایم که جدل و برتری جویی چه مصیبت ها که به بار نیاورد و با وجود چنین تجربه های تلخی، در عید فطر باردیگر پیمان ببندیم که برای آسایش این سرزمین و آرامش برای همه به سوی اتحاد گام برمی داریم.

و حال این عید بزرگ و اولین روز از سال قمری که در آن خوردن و آشامیدن حلال و همه شادمان و شکرگزار خداوند می باشند را به فال نیک می گیریم تا آغازی باشد برای خوشی های پایدار این سرزمین و مردمی که دوشادوش یکدیگر برای امنیت این سرزمین تلاش می کنند.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عید فطر
نظرات بینندگان:

>>>   در پشت حملات انتحاری و بمبگذاری دستان مخفی ستون پنجم پنهان است

>>>   کینه و نفاق از ستون پنجم ارگ نشأت گرفته است و ادامه دارد افغانستان را سوریه و عراق بعدی میسازند این پروژه را اتمر و غنی و استانکزی رهبری میکنند با پشتبانی داعش و طالب و حکمتیار صاحب

>>>   درافغانستان بجز ارگ ریاست جمهوری دیگر همه جای افغانستان سال 12 ماه رمضان است بااین وضعیکه فاشیستها بوجود آورده اند.

>>>   بسیار رواج هایی که در زمان حضرت پیغمبر(ص) در مراسم خدا حافظی رمضان وجود داشت، امروز از بین رفته است. از جمله:
بعد از آن که آن حضرت(ص) روزه روز آخر ماه مبارک رمضان را افطار میکردند، در تمام مساجد صدای آذان و گریه و زاری ملا ها آغاز میشد و مردم را دعوت میکردند که:
او مردم! از برای خدا بیایید ماتم کنید که رمضان از ما خدا حافظی میکند و میرود و ما بدون ماه مبارک رمضان چه کنیم؟
مرد ها و زن ها پای لچ و سر لچ و گریه کنان بطرف مساجد میدویدند و با ملا ها یکجا ماتم میگرفتند.
همین که پنج دقیقه به دوازده بجه شب میماند، ملا ها اعلام میکردند که او مردم: خوشحالی کنید که سال بعد ماه مبارک رمضان با قدوم مبارک خویش دوباره به نزد ما می آید و ما را خورسند میسازد.
همین بود که مردان و زنان همه پایکوبی میکردند و رقص کنان آمادگی عید را میگرفتند و بطرف خانه هایشان می آمدند و تیاری عید را میگرفتند.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت.
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

>>>   Amirzada
عید امسال برای پشتونیزم ارگ لذت دیگر دارد

پشتونیزم حاکم ارگ به رهبری غنی، کرزی، اتمر و گلبدین رمضان امسال را برای مومنان افغانستان به جهنم روزی زمین تبدیل کردند، بهترین فرزندان دادگر و قهرمان ما را به جرم خواستهای انسانی تامین امنیت به رگبار بستند و یا زیر چین های تانک نیست و نابود کردند.
انتحاری های گلبدین از کمپ شمشتو در تحت مدیریت حنیف اتمر اولین دست آورد های شانرا در حضور امیر شان در کابل بنمایش گذاشتند.
از سنگ فریاد بلند شد ولی عبدالله " سنگدل" از نسل کشی و حمام خون فرزندان افغانستان با خونسردی و تحمل استراتیژیک استقبال کرد و خود مصروف آرایش شد.
بدون شک برای پشتونیزم خونخوار و بی رحم عید امسال لذت دیگر دارد، توانستند صد ها خانواده را به ماتم بنشانند و قدرت نمایی کنند.

>>>   گوءید به نوروز که امسال نیاید
در کشور خونین کفنان ره نگشاید
وشاعری دیگری میگوید!
بهار وگل دل اسوده را بکار اید
دل اگر ملول بود گل به دیده خار اید
پسری از پدر پرسید که امروز روز مادر است روز پدر چه وقت است
؟مرد گفت بچیم پدرت ازدست مادرت کجا روز دارد
اینها که با طمطراق تعداد از ازاد گران ومردان مجاهد ومقاوم کشور را تفنگ سالار وجنگ سالار مینامند وخود در زیر سایه ای خارجی ها باعث قتل وکشتار بی خد وحصر میگردندکسی نیست که انها را سوپر تفنگ سالار وسوپر جنگ سالار بنامد بعد از رویکار امدن کرزی ورفقای تکنوکراتش چقدر خونها ریخته شد وملیارد ها دالر حیف ومیل گردید وملیونها افغان مهاجر وهمه خط خوانها وچیزفهم هااز کشور ما فرار نمودندکه اصطلاح امروزیش فرار مغزها نامیده میشود وغربی ها اذعان میکنند که بهترین پناهنده ها افغانها اند که بیشترینه هاشان باسواد واهل درس وتعلیم اند در یک محاسبه ای جزءی در میان دوملیون مهاجر تازه در اروپا این افغانها اند که بهترین نیروی کار وامید برای اینده ای اروپا شده اند
از تبصره وحاشیه که بگذریم افغانها وحالات جاری مستولی بر انها مستلزم عزا وماتم ونوحه وفریاد است این ملت همه روزه بخون غوطه میخورند وقربانی نقشه های بزرکگ استعماری گردیده هیزوم سوخت جنگ های نیابتی شده اند که نه عید دارند ونه برات همیشه چشم هاشان اشک بار وخونبار است بیشتر از چهار دهه روز خوشی وبهروزی را ندیده اند ولباس سیاه ماتم را از تن نکشیده اند دود های باروت انتحار وانفجار چشم های عزیزان مارا کور ساخته گویا در تقدیر این ازادی خواهان غیور سعادت ونیک بختی را ننوشته وتبسم از لب ها رخت بسته است انهای که تانکر های مواد انفجاری را به کابل فرستادند وصدها تن ازین ملت مستضعف را به خاک وخون کشیدند خدواند خودشان را با تانکر های تیل معذب ساخت واگر نه به همان تعدادافغانها بلکه کمی کمتر از افراد خودشان طعم تلخ عید افغانها را چشیدند انهای که مارا قوق
واخگرساختند خود خاکستر گردیدند با این همه ما که قلب های مان مملو از ایمان واسلام است با این حادثه اظهار همدردی میتمایم ولی انها با هر حادثه ای که درینجا ایجاد مینمایند کف میزنند وحورا میکشند به طور مختصر اگر عرض شود عید وخوشی برای فعلا نصیب تکنوکراتهای بی وطن ووطن فروش وفاقد هرنوع احساس ووجدان است وهمین ها لذت وخوشی را از ملت ما ربوده اند
شیخ علی بلخابی سرپلی

>> احتیاط کنی که، مثلی که در ماه رمضان از مخالفین دولت خواستی که درین ماه از حملات خود داری کنند، از آنها باز درخواست نکنی که در ایام عید از حملات خود داری کنند!

>>>   قظــر ترکیه وداغش روز دوشنبه را عید اعلان گردند

>>>   برتمام هموطنانم عیدسعید فطرراازصمیم قلب مبارک بادمیگویم بخیرسپری شود عبدالستارجوزجانی

>>>   سپاس خدای را که ماه رمضان امسال راهم سپری نمودیم ویکی از فرایض الهی را ادا کردیم گرچه این ماه برای عده ای از هم وطنان ما به ماتم وغم والم مبدل شد وتعداد زیادی از افغانهای عزیز به خاک وخون غلطیدند وبه درجه ای رفیع شهاد نایل امدند وبسیاری از خانواده ها بی سرپرست واولادها یتیم گردید ولی با وجود همه جفا ها وستم های که در حق ملت بخون غنوده روا داشتندبازهم اراده ای اهنین این ملت به استقلال وازادی ودیانت خلاف میل استعمارگران جهانی ثابت وپابرجابوده هرنوع سعی وتلاش انها در متزلزل ساختن عقاید ساکنین این سامان عاطل وبیکاره گردیده است همه میدانیم که این مصایب والام تنها در کشور مانه بلکه بخشی اعظم از بلاد اسلامی را خونبار نموده طی این ماه مبارک به نحوی صدها هزار مسلمان روزه دار رابه غرقه خون نمودند وبسوی هلاکت وفلاکت کشیدندومسلیونهاانسان یتیم وبی سرپرست گردیده ملیونها خانه وکاشانه ای ایمانداران جهان را بخاک یکسان نمودند واین مظالم ومفاسد ادامه خواهد داشت تالطف پروردگار شامل همه گردد
درین میان تقصیر افغانها این است که اشخاص بی ایمان وفاقد اراده ومزدور را به بزرگی گرفته وبه نحو ه ای حکومت الحادی تن درداده اندودر میان همدیگر به نزاع وکشمکش های غیر مفید پرداخته اند از همین جهت نیرو وقوت اساسی خود را بجای این که در مقابله با لایک ها وتکنوکرات ها به مصرف برسانند بجان هم افتیدند وضعیف گردیدند ازینرواین بلای بزرگ بالای شان نازل گردیده تا انوقت بخود نیایم وزمامداران بی ایمان را از صف خود دور نسازیم این فجایع ومصایب ادامه خواهد داشت
معلم محمد داوداز لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   آل یهود چی باشد که از آنها پیروی کرد؟

>>>   فلسفه کشف حلال ماه چیست؟
مگر ما خود نمیتوانیم حلول ماه را کشف کنیم.پس چرا باید از کشوری تاسی کنیم که فاصله جغرافیایی اش با ما خیلی زیاد است.

>>>   جالب است !
ماباید از کشوری تاسی کنیم که قاتل ما ومردم ما ومادر تروریست است!!!!

>>>   ایام عید سعید فطر به تمام مسلمانان جهان در هر نقطه، مکان و هر کشورجهان که باشید، مبارک باشد.

>>>   تبعیت از کشوری که هنوز نام قبیله مسلمان کش بالای آن است و دنیای اسلام را به آشوب و کشتار کشانده است برای اعلام ماه شوال بسیار مضحک است ما مگر استقلال داریم خوب خودمان نمیتوانیم ماه را رصد کنیم؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است