حزب جمعیت برای یک مظاهره بزرگ آمادگی می گیرد
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۰:۲۵    ۱۳۹۶/۳/۲۸ کد خبر: 134665 منبع: پرینت

حزب جمعیت اسلامی برای یک مظاهره بزرگ میلیونی در شهر کابل آمادگی می گیرد.
گفته می شود که این مظاهره در اعتراض به حذف رهبری جمعیت در مراسم خاکسپاری وبرآورده نشدن خواسته های این حزب ازسوی دولت است. روایت شده که جمعیت رایزنی های زیا دی را در این شب و روز با متحدین و موتلفین خود انجام داده و روی طرح " حکومت موقت " نیز کارکرده است.

با توجه به حضور چشمگیر جمعیت در میان نیروها ی امنیتی و ادارات دولتی، ثروت هنگفت رهبران جمعیت، حضور تاجیک تباران در شهر کابل و وصل آن با ساحا ت شمالی و پنجشیر، اگر سازماندهی دقیق انجام یافته باشد، راه اندازی چنین راهپیمایی بزرگ در برابر خونتای ارگ و مهار خودکامگی و انحصارگری تیم اشرف غنی، اتمر از احتمال دور نیست.

گفته می شود که غنی، اتمر، نیروهای گلبدین را شبانه از مسیر چهار آسیاب به دارالامان انتقال داده و این نیروها بگونه ای غیر علنی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی در حال جابجا شدن است.

اگر چنین باشد، آمادگی جدی را برای یک جنگ تمام عیار در شهر کابل ما نند دهه نود، میان جمعیت اسلامی و حزب اسلامی با همسویی کامل ارگ، علامت می دهد. تظاهرات جمعیت اگر درست باشد، رزمایش خیابانی آن در جاده های کابل، حتی می تواند سرنوشت آینده دولت را به مخاطره اندازد.

غنی و اتمر اینبار به سا دگی نمی توانند از این تنگنا، بجهند. الا اینکه با تطمیع و معامله، برخی از رهبری جمعیت را به سمت خود بکشانند. چون شکنندگی رهبری جمعیت چیزی نیست که از دید مردم پنهان مانده باشد. اما یگانه فکتوری که رهبری جمعیت را از سرناگزیری کنار هم جمع کرده است، همان حذف فیزیکی شان به شمول داکترعبدالله در مراسم خاکسپاری سالم ایزد یار است.
همین شاید سبب بروز اتفاقاتی شود که اکنون نمی توان پیش بینی کرد.چون " انتحاری ارزان" هم یک پدیده ای بلاخیز است که اقتدارگرایان برا ی حفظ قدرت شان به سادگی از آنها استفاده خواهند کرد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعه
نظرات بینندگان:

>>>   جميعت و بنجشير و دو يا سه لافوك و اوباش ديكر هيج جيزى از دستشان نمى ايد!! زور جميعت و بنجشيرى هم معلوم هست!! اكر دهه ٧٠ دوباره تكرار شود!! كلانترين بازنده اين نمايش شوراى نظار و جميعت خواهد بود!
! زنده باد افغانستان

>>>   تاجیک، یک مردم ، یک ملت !
ایدیولوژی زده گی و محلگرایی دو میکروب بسیار خطرناک است که مردم تاجیک را تکه تکه و ضعیف و زمینگیر می سازد. تاجیکها یک مردم و یک ملت اند، تقسیم کردن شان در امتداد خط ایدیولوژی های پوسیده ای بیکاره ای شکست خورده ای گذشته ، یک دشمنی است با تاجیکان . همچنان ، تاجیک را به نامهای هراتی و بدخشی و بلخی و بامیانی و پنجشیری و کهدامنی و چه و چه و چه به جان هم انداختن ، بزرگترین خیانت می باشد. دوستان مردم تاجیک کسانی استند که برای نزدیک شدن شان ، برای همدل بودن شان ، برای همبستگی شان مبارزه می کنند. کسانی که میخواهند تاجیکان را به این نام و آن نام ، پراگنده سازند و در برابر هم قرار دهند، بدترین دشمنان شان استند هرچند که خود را به مردم تاجیک متعلق بدانند.
با سپاس . عمر راوی .

>>>   Salam
حال بايد فهميده باشيد كه چرا مسعود حاضر نبود اقتدار را به قبيله گرايان واگذار كند، مسعود مى دانست فرقى ميان حكمتيار و سلميان لايق نيست!

>>>   حزب اسلامی از روز اول دولت کرزی و غنی در دولت شریک بود غنی از روز اول اعضای حزب اسلامی را بمشوره آی اس آی در دولت شریک ساخت حکمتیار تمام زور خود را زده است آی اس آی در ارگ شورای امنیت و امنیت ملی نفوذ عمیق دارد دولت غنی بدست آی اس ای است ترس وجود ندارد آخر کار تجزیه افغانستان است

>>>   جنرال تعليقى در مقام مدال بخشى؛ فرمانده گارنيزيون سركار حاضر است!
حكومت دروغ مى گويد يا احمدزى سركس خبر نيست؟
#مسلم_شيرزاد

>>>   کسی هیچ کاری کرده نمیتواند اینجا بادار(جمعیت )و جود دارد برای ایشان اجازه نمیدهد

>>>   اگر جنبش واحزاب هزاره جمع شورای مردمی جنبش روشنایی وجنبش تغییر همه یکجا باجمعیت بیاستند واین حرکت شامل کابل - هرات -مزار وپروان وسایر ولایات حداقل شمال وبعضی ولایات دیگر باشد همان روز نتیجه مطلوب را میدهد وامریکا وانگلیس راه دیگری جزء پذیرش خواسته های شانرا ندارد .

>>>   هر کسی که استی این خبر شایعه را به نشر رسانیدی این حرف را از کله خود دور نماه ان جنگ نود وحال بسیار فرق میکند تا وقت که بای امریکاه به این جاه است شما موتر شوی ها هیچ چیزی کرده نمیتوانید ان سه دهه را فراموش کنید که چور کردین وحال انکار را کرده نمیتوانید ارام باشد تفرقه نندازید خود تان که هم در بین جور نیستین بحاطریکه بوک مردم استین وفقد هدف تان چور وچباول است وبس اگر شما اینقدر وطن برست میبودید تمام لجورد ها در فرانسه نمیبود خاینین این وطن که شما ها استین

>>>   قوم دروغګوی و بی غیرت در عین وقت بدون مغز پوج و کم عقل.
اګر جمعیت فاشیست در نیروهای امینیتی زیاد است چرا میماند این کار شود؟؟ اګر تا به حال نه کرده چرا سر از امروز این کار را نمیکند.
مزدوران ایران و پنجاب و امریکا دشمن خدا و دین خدا به این دروغګویی هایتان به جای نمیرسید.

>>>   هیچ غلطی کرده نمیتواند جمعیت نباید طالبان را فراموش کند که انها را به مرزتاجیکستان رساند نباید دوباره افغانستان عزیز ما را خراب کند

>>>   سلام آقای امید ! آن بار جمعیت وپدرام از خون شهدای چارشنبه ی سیا سو استفاده نمودند ولی این بار به دلایل ذیل 600نفررا هم جمع نموده نمیتواند.
الف : جمعیت به سه دسته انشعاب نموده.
ب : خورد وبرد چور وچپاول که جمعیت درسال 1371مثل بردن تمام موترهای302ملی بس وموترهای افسوتر وتاتا به پنجشیر وفساد واختلاس درزمان حکومت کرزی تمام تاجکها به استثنای پنجشیروبدخشان از آن ها متنفراند.
ج: حرام نمکی آنها که هم ازسفره ی دولت تناول میکنند هم برضد آن هستند- مردم رابدبین آنها ساخته

>>>   وقت این چنین بچه ترسانک ها گذشته حسابی اندوخته های ناروای خود رابمردم بدهید کجا خلاص میشوید

>>>   از شما سران جمعیت خواهش میکنیم که دیگراز خون مردم از جان و اولاد مردم استفاده نکید بس است خود را به بلند منزل ها مارکیت ها وتجارت در دبی وکجا کجارسانیدید دیگه چه میخواهید؟
بگذارین که چند وقت ما را
وقتی د قدرت بودید هیچ مشکل نبود حال که نیستید....
احمد یاسر صاحبزاده کابل

>>>   این نوشته برادر فقط خیال خام است
ححح

>>>   بعید به نظر میرسد زیرا رهبران گرامی نتوانستن منحیث رهبر در بین صفوف مردم رخنه کنند نتوانستن به صحبت های خود مردم خویش را اقناح کند بیشتر به فکر معامله وزر اندوزی بودن جاب اینکه زر هم بدستور ریس حمهور بلاک شد
حزب جمعیت به یک رهبر واقعی که هیچ گونه تمایل به زر نداشته باشد وهمواره از موضع منطق و استدلال وحضور فعال در صحنه ضرورت دارد نه اینکه در رهبر در لندکرزر ضد مرمی و ملت در مقابل میله تفنگ گارنیزیون کابل
قیام

>>>   زور آزمايي مفصدين استفاده جو، نابكار و فالتو :
غافل از اين كه ملت از دست تمام اين اوباش ها به بيني رسيده اند، آرزوي تظاهرات مليوني خنده آور است ، در صورت تظاهرات مليوني ملت درد ديده و آگاه از ظلم و اخاذي تان ، ديگركس مجالي براي شما خفاشان نمي دهند.

>>>   آقای رسول امید!
تحلیل شما از اوضاع چنین مینمایاند که گویی در این کشور فقط دو جانب اپوزیسیون (جمعیت اسلامی و حکومت) حضور دارند وبس اما شما به اشتباه رفته اید، به دلایل ذیل:
1- نیمی از بدنۀ همین دولت هم از جمعیت اسلامی تشکیل شده است که این حزب نمیتواند از اشتباهات درونی دولت خود را کنار بکشد.
2- جمعیت اسلامی با آن عظمت گذشته وجود ندارد و تشکیل اتحاد ظاهری افراد به آشیه رانده شدۀ این تنظیم از روی مجبوریت شان است که در این اواخر هرکدام شان موقف های شان را از دست داده اند.
3- محاسبۀ اینکه این تنظیم تاجکان را در کنار خود دارد، کاملاٌ یک محاسبۀ نادرست است، به دلیل اینکه بیشترین جفا از جانب این تنظیم به تاجکان رسیده است.
4- این تنظیم با اینکه در ائتلاف قوی با احزاب وحدت و جنبش ملی اسلامی قرار داشت، اما تجربۀ شکست ننگین از طالبان را دارد، اگر حادثۀ 11 سپتمبر بوقوع نمیپیوست، امروز نامی از جمعیت در جغرافیای افغانستان وجود نمیداشت.
5- خود کامگی عناصر شورای نظار و بصورت اخص پنجشیری ها، از اهمیت تنظیمی این حزب کاسته و اعتماد به آن را تضعیف نموده است.
6- پراگندگی و متفرق بودن این تنظیم از رهبری گرفته تا صفوف، فکتور دیگری است که این تنظیم به پرتگاه کشانده است.
7- حاکمیت چندین سالۀ این تنظیم به اثبات رسانده است که تواناهی دولت داری در آن بصورت قطع وجود نداشته که از ام پاشیدگی کنونی دولتداری میراث بجا مانده از همین تنظیم است.
8- موجودیت نیروهای بین المللی (ناتو و امریکا) موانع دیگری اند که خواب های رهبران این تنظیم بصورت خواب باقی میمانندو حکومت موقت خیال پلوی بیش نیست.
9- عدم موجودیت همآهنگی در میان رهبران این تنظیم و سرگردان بودن هریک شان از پی امتیازات شحصی، اهمیت عمومی این تنظیم را تا بحد آخر تقلیل داده است.
خلاصه: جمعیت اسلامی اینک فقط بنا به متل معروف (نام رستم به از رستم)باقی مانده است، بفکر من جمعیت اسلامی آخرین روزهای زوالش را پشت سر میگذراند و به آن اسپی میماند که در وقت مرگ سنگ و چوب را گاز میگیرد.

میهن زرغون

>>>   امید عزیز ازموده را ازمودن خطا است سران این جریان نظامی همه دوذد وفاسد است هیچکار ازدست شان ساخته نیست خودت قوم ګرای میکنید به جمیعت کمپاین میکند این دوذدان سرمایه هنګفت را به یغما برده اند واین فرزندان صدیق امریکا هیګاه علیه منافع امریکا عمل نه میکنند ارګ هم غلام وجمیعت وسران نیز غلام اند بی مورد از این فوقانهای کاغذی فولاد می تراشید من ګریختن این ها را از شهر کابل دردهه ۷۰ به چشم سر دیده ام اینها امتحان خود را داده اند تشویش نه کو بادار شان متوجه شان است ودر بادام باغ کابل نشان داد که در فکر ارګ نه باشند
هموطن

>>>   ملت افغانستان دیگر احمق نمیشوند، بس است تیکه داران پنجشیر و ربانی سر خون این ملت زیات تجارت کرد، وای به حالت بچه غریب، حالا مردم فهمید که بچه مسعود شاگرد استخبارات فرانسه و بچه ربانی هم دو پاسپورته انگلیسی برآمدپدران ملعون شان در افغانستان سر خون ما بیچاره ها تجارت کردند.

>>>   مردم که تصمیم گرفت از انتحاری های پوس لوق نمیترسند. مردم از تانک و توپ روس ها نترسیدند و از وحشت و دهشت طالبان بی دین در سالهای قبل نترسیدند حال از انتحاری آنها به هیچ و جه نمیترسند.
اگر پلان تظاهرات باشد میتواند موثریت داشته باشد زیرا اشرف غنی لوده باید برکنار شود.
با احترام

>>>   البته سایر قوم تاجیک از این امر مستثنی است .

>>>   شـروپساد می خواهند دردزدی وغارتگری وغصب دست آوزاد داشته باشند

>>>   گلبدین خودش در پی بر انداختن حکومت است و با دولت یکجا نمیشود.
در مرحله اول گلبدین نیز با جمعیت و جنبش یکجا میشود و برضد حکومت، مثل دوران کمونست ها، قیام میکنند و بعدأ در مورد این که در تقسیم قدرت با هم جور می آیند و یا نه، هنوز معلوم نیست.
اما یک چیز واضح است که اگر حزب وحدت با آنها همکاری نکند، شاید در آینده در تقسیم قدرت شامل نباشد.

>>>   زنګوله تیار است ولی کجاست ان موش که به ګردن ګربه بیندازد

>>>   Motaref
آن‌قدر که ارگ در برابر چادرهای عدالت‌خواهی #رستاخیزتغییر حساسیت نشان می‌دهد، در برابر پیشروی طالب و داعش نشان نمی‌دهد.
علت در چه باشد؟

>>>   Saboor Raheel
دل به سیاستمداران خنثی شده و ورم کرده با دالر نباید بست. دیده شد که یکی را پدر کشتند و پسر را تطمیع کردند و یکی را پسر کشتند و پدر را، دیگری را برادر کشتند و برادر را. اینها نسل افسون شده دالر اند. اینها حاضر نیستند چیزی در راه مردم از دست بدهند بلکه هزاران بار مردم و منافع و آرمانهای شان را میفروشند تا چوکیهای شان را نگهدارند و جریان پول را به حسابات بانکی خارج و داخل شان تداوم دهند. اینها را فراموش کنید. دلیل و برهان و توجیه و توضیح شان حفظ وضع موجود است. پانزده سال به اینها دل بستیم و حاصلش همین حکومت فاشیست هارِ دم و گوش بریده است.
خیمه ها را قایم باید کرد و به دفاع از مواضع آن با هر امکان و هر وسیله یی باید شد. وقتی خون شما روی جاده می ریزد انتخاب وسایل و شیوه های دفاع نیز حق شماست. هر گزینه ایی را اهداف برحق و مردمی تان توجیه می کند. همان گونه که دولت طراز فاشیستی غنی - عبدالله از هیچ گزینه یی برای از میان برداشتن و سرکوب جنبش دریغ نمیکند، جنبش نیز نباید هیچ گزینه یی را از روی میز بردارد.
با اینهمه، روی آوردن و اعتماد به معامله گران بیغیرت و بیخاصیتی که شماری به غنی و شماری به کرزی سر و دم می جنبانند و دنیا را تنها از دریچه منافع شخصی شان می نگرند، هرگز نمیتواند یکی از گزینه هایی باشد که یک ملت به پا خاسته د خردمند به آن دست یازد
راهکار هاو راهبردهای دیگر چیست؟

>>>   اگر خوب دقیق شویم غنی واتمر هیچ کاره ای نیستندریمود کنترول انها در هزار ها کیلومتر دور قرار دارد حتی پاکستان وسایرین در اراده واختیار خود نمی باشندو در دراز مدت خود انها نیز هدف نقشه های شوم وشیطانی اند ونیک میدانند که این اتش روزی به خانه ای انها نیز سرایت خواهد کرد واز هم اکنون نشانه های از بحران در جا جا ها ی از انجا ها نیز به مشاهده میرسد قتل سه ملیون افغان ونردیک به ۵ ملیون انسان در منطقه تصادفی وبی هدف نیست جمعیت ورهبرانش جزای ندانم کاری های گذشته را لمس مینمایند وقتی خلاف مومن به خود بالای مغضوب های خدا وولاالضالین هااعتماد نموده وبا انها یکجا کار کردند وبا انها بنای دوستی را گذاشتند وچنین پنداشتند که العیاذا بالله قران خلاف رفته است ودیدیم که طی یک ونیم دهه همه را حذف فزیکی نموده کنار زدند حال که کار از کار گذشته وهمه فرصت های ممکن را از دست داده اند وبه زمین خورده اند وافتیده اند دیگر تپیدن مصلحت نیست و تظاهرات واحتجاج جای را نمیگیرد ودردی را دوا نمی نماید
معلم محمد داود از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   مرغ زیرک به دو حلقه بند است. حزب نام برده شما بجای مصلحت ملی، یکه تازی و تاجیک بازی را اختیار کرد و ساده لوحانه به این فکر بود که با کمک متحدین غربی خود زمام دولت را انحصار نموده و اکثریت این ملت را به حاشیه میرانند غافل از تجارب گذشته سعی نمودند که نظر خام خود را جامه عمل بپوشانند خوشبختانه بعد از 16 سال محکوم به ناکامی شد و این راه با مشک های پوسیده به ترکستان میرود.

>>>   ارگ به مردم دروغ میگوید؛
گل نبی احمدزی (کوچی) ریس گارنیزیون کابل دیروز در پایگاه بگرام در حال دادن مدال، ولی ارگ مردم را فریب میدهد که گویا از وظیفه سبکدوش شده است.
پاسخ اینجاست که اگر سبکدوش شده است پس این مدال بخشیدن ها را نظر به کدام قانون و عدالت بخش میکند و اگر سبکدوش نشده است پس چرا مردم را فریب میدهید؟
ارگ و قاصدک ارگ شاه حسین مرتضوی پاسخگو است

>>>   این حزب به آدمی میماند که در حالت غرق شدن است و به هر خس و خشآک دست می انازد تا خود را نجات دهد.

>>>   اگر این مظاهرات به منظور تغیر دولت وکسب قدرت باشد به مشکلات روبروخواهد شدکه به دلایل ذیل نتیجه در بر نخواهد داشت :
1.رهبری قاطع وپاک[ مثل مسعود شهید]وجود ندارد رهبر ی فعلی از قبیل احمدضیا.ربانی که اصلآ سواد ندارند واشخاص دیگر مثل بسم الله قانونی .نور وغبره از وقتیکه مجاهدین داخل کابل شد فقط به منافع شخصی خود فکر کردند و سرمایه اندوختن وفعلآ هم بخاطریکه سرمایه را از دست ندهند تب و تلاش دارند وبه سرنوشت مردم بازی می کنند 2 .ازبکها و هزاره ها هم صد فیصد به پشت آنها استاده نیستند چون جمیعت نتوانیست با آنها کنار بیاید وهمیش این اقوام را از خود راندن .3 .در طول ماه های اخیر به قدر کافی انسانهای انتقام جو به شمول خزب اسلامی را در کابل جا بجا شده و مسلح میباشند .4 . رهبری کثیف دولت را به همکاری نیروهای اشغالگر دست کم نگیرد وتفرقه که از طرف دولت به همکاری انگلیسها در بین دیگر اقوام به
وجود آمده جای خود را دارد اگر از سمت غرب افغانستان بالای تورن اسماعیل حساب کنید بی فایده است چون جناب شان در چور وغصب وسرمایه اندازی دست کم نداشته ومردم خصوصآ جوانان از این دل خوش ندارند . پس نتیجه معلوم است واگر جنبش رستاخیز جمع روشنایی این کار را میکند ما پشتبانی می کنیم و امشاالله موفق هم می شوند.

>>>   در مورد اشرف غنی فکرنمیکنم که اینگونه فکر کند ولی در مورد اتمر صد درصد به فکر جنگ بین جمیعت و حزب اسلامی به دستور کشورهای کفری شب و روز تلاش دارد.
صبور صبوری

>>>   تنظیمهای جهادی و ازانجمله جمعیت اسلامی بیش از چهل سال است که مردم افغانستان را در "کاسه سر آب داده میروند". جای شرم و ننگ برای این تنظیمها در آنست که تمام این مظالم بر سر مردم را برای برآورده شدن اهداف ثروتمند شدن و به قدرت رسیدن اشخاص محدود فرومایه، انجام میدهند.

>>>   Ahmad Parwani
در پیوند به گپ اشرف غنی که گفته خدمات من را صد سال بعد مردم خواهند فهمید.
ملا نصرالدین برای سر سخن آوردن خر از پادشاه ده سال مهلت گرفته بود.
کسی ازش پرسید که خر را تا صد سال نمی توانی گویا بسازی چرا چنین وعده ای سپردی.
ملا نصرالدین گفت تا ده سال یا خر می میرد یا من می میرم و یا هم پادشاه.
اشرف غنی هم فریب کارانه میخواهد بالای خیانت هایی که در حق مردم روا داشته این گونه سرپوش بگذارد.

>>>   جمعیت دیگر آن جمعیت نیست با مرگ احمدشاه مسعود، برهان الدین ربانی و مارشال فهیم دیگر جمعیت از هم پاشید حالا هر قوماندانش خود را رهبر جمعیت میداند. ملت افغانستان دیدند روزیکه صلاح الدین ربانی اعلامیه جمعیت را در قبال حوادث اخیر و تغیرات اعلام داشت، استاد یونس قانونی، استاد عطا و داکتر عبدالله حضور نداشتند. و از طرف هم یک تعداد افراد دیگر جمعیت هم حضور نداشتند که بعداَ خود را به نام شورای انسجام جمعیت اعلام داشتند. پس این میرساند که در داخل جمعیت هم چند دستگی وجوددارد و هیچگاهی نمیتواند با این خیال که میلیونی مظاهره کند، اما میشود که تعداد از افراد بیکار که روزانه سرچوک ها بخاطر چند افغانی مزد کار میکنند از وجود آنها استفاده نموده هم برای آنها یک چاره نان پیدا میشود و هم کار اینها خواهند شد. اما طوریکه اینها میگویند که حضور جمعیتی ها را نشان بدهند. که هرگز به این آرمان شان نخواهند رسید. چون بزرگان جمعیت مانند عبدالله، قانونی و استاد عطا همین حالا با دولت تفاهم دارند و هرگز نمیتوانند خلاف دولت با جمعیت ایستاده شوند اما زمانی میتوانند که از حضور شان در حکومت و ارتباطات شان با بزرگان حکومت قطع گردد که به این حالت هیچ یک از این سه تن افراد کلیدی جمعیت حاضر نیستند.
پس ناحق باز چهار راه ها را بروی عابرین مسدود ننموده و بیشتر این خود را نزد ملت به دو پیسه نسازید. وسلام.ا.س

>>>   هموطنان ګرامی متوجه باشید که ګروهی دزدان باز تحت نام این وان به سرکها و کوچه ها خواهد ریختند چون این ګروه از چند نفر ولګرد به وجود امده هیچ هدف خاص ندارند بدون چور دزدی و ازیت مردم بیچاره کابل. باید ګفت که از همه امکانات خود کار ګرفته و این ګروهی منفور را در مناطق خود اجازه ورود ندهید.

>>>   امکان دارد که اتمر برای تجهیز انتحاری های جدید در پهلوی مسلح سازی نیرو های حکمتیار آماده گی جدی بگیرد

>>>   آقای رسول هر جریان سیاسی که قبلاً در یک کشور مبالغ هنگفتی را از بیت المال بدست آورده باشد و سر انجام روزی از طریق یک دولت مورد بازپرس قرار میگیرد طبیعی است که بخاطر بقای خود و افراد خود کوشش های را ادامه میدهند ولی یگانه چیزی که قابل ذکر است اینست که افغانستان یک کشور است که توسط نیرو های خارجی اداره میشوه و این نیرو ها تا زمانی به کسی اجازه نخواهد داد تا اینکه دولت موجوده برایش منفعت ببار بیاورد بناً هر حرکت میلیونی یا چند تنی و یا هم دیگر حرکت ها که بنیادش با همچو حالاتی پیوند خورده باشد باعث کدام تغیر در سطح ساختار دولت نخواهد شد صرف افراد مظنون و کسانیکه میلیون ها حتی میلیارد ها دالر را طی سالیان گذشته از راه نا مشروع بدست آورده اند چهره هایشان نسبت به گذشته افشاتر شده و این خود برایشان یک درد سر خواهد بود. در صورتیکه امریکا یا قدرت های موجود در منطقه خواهان تغیر باشند حتی ضرورت به همچو توده های میلیونی هم نیست وضع خود بخود تغیر خواهد کرد. بناً باید بسیار سنجیده فکر کرد آوردن دهه هفتاد در کشور و به خصوص در کابل به جز وحشت و بربریت تکراری چیزی در بر نخواهد داشت.
وسلام

>>>   حزب جمعیت اسلامی از بدوی تاسیس ان هیجګاه نه به فکر منافع ملی بوده ونه هم تاهنوز کدام بخاطر امنیت کشور نموده .حزب جمعیت یګانه حزب است که همیشه در تلاش اندوختن سرمایه های شخصی هستند که درطول سیزده سال حکومت کرزی تمام سردمداران این حزب به میلونها دالررا حیف میل کردند جزب جمعیت هرکزخواهان تامین صلج وامنیت در کشور نبوده ونخواهد بود چون اینها سرمایه خودرا در صلح وثبات درخطر میبیند حزب جمعیت ملوس به تبعیض وتعصب قومی،نژادی ،لسانی وسمتی بوده وهرګز بعنوان یک حزب فراګیر ملی مسولیت خویش را ادانکرده .اینکه حالا سران حزب جمعیت با برنده شدن تیم تحول وتداوم به رهبری محمد اشرف غنی دست وپاچه شدند وهمیشه انتقاد رابه ادرس شخص ریس جمهور ومشاروشورای امنیت اتمرصیب میکنه چون میداند که در موجودیت اینها دیګرنمیتواند هرکاری که دل شان بخواهد انجام دهد دست شان از دزدی ،غصب و عقدقراردادهای بزرګ دولتی قطع شده حالابه هرنحوه اینها میخواهد غنی واتمر را بدنام سازد اما هیچ تلاش اینها نتیجه مطلوب نخواهد داد چون مردم اینهاره شناختند و دیګر فریب بازیهای مکارانه انها ره کسی نمیخوره درپهلوی غنی واتمر حالا یک پشتوانه بزرګ مردمی وجود دراه وهیچ ګروه را جازه نخواهد داد که اندکترین حرکت که باعث بی نظمی درکشور شود انجام دهد چون غنی واتمر تنها نیستند واین خواب وخیال پردازی حزب جمعیت را به دریا بګوید که اب ببریش چون به دردخور نیست

>>>   هیچ چیز کرده نمی تواند بخاطریکه جمیعت خودش یک حزب مزدور،معامله ګر وه به منافع دیګران کار میکند

>>>   نمیدانم خواب زیادمیبینیدیااینکه توهم داری یااینکه جزدروغگوهای بزرگ جمیعت استی ویاهم فشار روزه مانده بالای سرت که همچین مزخرف میگویی تمام طرفداران جنگ سالاران جمیعت به یک میلیون نمیرسدبازمیگوئیدتظاهرات میلیونی درکابل
وحیدازتهران

>>>   اگر این موضوع حقیقت داشته باشد بدین معنا است که وحامیان شان میخواهند از راه زور قدرت را بدست گیرند ،اگر واقعآ اولاد. این وطن اند از چنین اعمال بپرهیزند ورنه مانند سالهای نود که جنگ وفتنه در گرفت وکابل ویران گردید بازهم این موضوع تکرار خواهد شد ،کوشش کنید از عقل ومنطق کار گیرد تا نشود باعث خرابی وطن شوید .
عبدالله ریحان

>>>   من یک تاجک استم.تو ...این قسم مقاله را نوشته کردی.مردم را تحریک به چنگ می کنید.در پانزده سال تمام دولت بدست جمعیت. پنجشر بود.تمام پول را دزدی کردید.این خانه های وزیر اکبر خانه را از کدام پول چور کردید.محمدی بسواد.شما اصلا نمی خواهید.در وطن صلح بیاید.همین حملات هم نصف اش به شما ربط دارد.در قاچاق دست دارید.زن های شما کالا به پوشیدن نداشت.حال طلا در سر کوس شان اویزان است.گلبدین شهر کابل را راکت بران کرد.خانه ما در باغ بالا بود.شاهد اخرین جنک بودم.تا طالب امد.همن پنجشیری شمالی در روز جنگ می کرد.تمام اموال مردم کابل را دزدی رونند.په پاکستان انتقال دادند.شب بجه می رقصدان.

>>>   قصه جمعیت در کله پزی مفت است
در ان زما ن امر صا حب بود که قدرت بزرگ بو د مگر حالا حکمتیار بسیار قو ی است
جمعت این دفعه تا بد خشان می دواند

>>>   خدایا لطفن ، دیگه مردم بیچاره رو دچار حوادث نکن ، اون زمان دزدان دهه قبل فراموش نشده ، لطفن ،لطفن ،لطفن

>>>   Ihsan Azizi
نیروهای امنیتی بجای برداشتن خیمه های تحصن در امنیت کشور توجه کنند چرا در قدم اول حکومت فاشیست غنی کانتینر ها را از جاده ها دور نمی نماید چرا راه بندان که توسط زور مندان ایجاد شده بر طرف نمی شود

>>>   آنهاي كه در ارگ و سپيدار به زور كشورهاي بيروني لميده اند بدانند كه رژيم هاي سركوب گر و مستبد در برابر صداي مدني مردم دوام نمي آورد. وقتي دوره اختناق و شكنجه هاشم جلاد و نادر غدار و خاديست هاي خلقي و پرچمي در برابر ملت تاب نياورد، شما كي استيد كه دوام بياوريد؟! يا به خواسته هاي اصلاح طلبانه ي مردم تن دهيد يا كنار رويد. سياست پوليسي و نظامي گري و سركوب در برابر مردم محكوم به شكست است.
هارون معترف

>>>   ضمن نارضایتی از عملکرد های دولت فاشیستی، باید بیان کرد که باشندگان اصلی ولسوالی پنجشیر خود را علمدار و صاحب قوم بزرگ تاجک نگیرند. اینها باید بدانند که با عملکرد های نادرست و نفس حریص شان جز صدمه رساندن به این قوم بزرگ چیزی دیگری حاصل کرده نمی توانند.

>>>   اگر همت کند کاری انسانی و اسلامی میباشد مگر چنین غیرت دیده نمی شود واگر چه شرایط مساعد است . زنده باد جنبش رستاخیز تغییر .
زره

>>>   Bob Sediqi
در حدود 80% نیروهای امنیتی از اقوام غیر پشتون هستند و امنیت کسانی را گرفته اند که برادرانشان را به بهانه های گوناگون و نامهای مختلف ( از جمله نکتائی پوشان ارگ ، دستار پوشان. صحرایی و غیره) حدف گلوله قرار میدهد، پس بهتر خواهد بود تا در مقابل ستم ایستادگی کرده به این ظلم پایان بخشید. و بدانید که بین ارگ ، طالب و داعش هیچ فرق وجود ندارد چون همه انسان های بی دفاع را به شیوه های مختلف حدف قرار میدهند.

>>>   Yamaa Krishm
نیرو های گارنیزون همه پشتون اند، چرا؟!

>>>   جمعیت در بودن استاد زیب داشت
نه در باقی مانده نسل بز و تلخان

>>>   برادر محترم!
هر قدر تحریک نمای واورا بزرگ جلوه دهی جمعیت مانند همان شتر کاکا جان {برنامه تبلیغاتیپاکستان درزمان خلقی ها است} روزی این برنامه تمثیل مینمود که من یک شتر خریدم هشت سیر بار بارنمودم شتر از جایش بلند نشد یکسیر از بارش کم کردم بلند نشد بلاخره جهاز ش را هم برداشتم از جا بلند نشد دیگرش پرسید کا کا جان این شتر را از شبرغان نخریده باشی ؟یعنی انها با این الفاظ میخواستند مردم شبرغان را که تا اخیر ضد دولت کمونیستی شورش نکردند به قیام وادارند نمیدانم از کدام جمعیت صحبت مینمای ؟از جمعیتصلاح الدین ویا اقای نور ویا هم اسماعیل خان ویا هزار پارچه ای دیگر به نظرم دیگر جمعیتی نیست واین حزب قدرتمند با ربانی یکجا مدفون گردیده وبه رحمت ایزیدی پیوسته است انا لله واناالیه راجعون
ولایت خان از کاپیسا

>>>   سرنوشت دزد های شمالی چطور میشه ؟؟

>>>   ﺩﻩ ﺳﺮﻙ ﺩاﺭاﻟﻤﺎﻥ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﺒﻴﻦ ﭘﻴﺶ اﺯ 200 ﺳﺮﺑﺎﺯ اﺭﺩﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺭاﻛﺘﻴﺎﺭ اﻳﺴﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ

>>>   برادر من خودم تاجیک هستم لطفا چند پنحشیری لوچک را به مردم شریف کابل ارتباط ندهید ما از اشرف غنی به خاطر مقابله با این اوباش ممنون هستیم و حمایت میکنیم.

>>>   برادران عزیز قوم بزرگ تاجک را به چند نفر پنچر مین ودوزد برابر نکنید، این دوزد فعلا دوزدی نمی‌تواند بخاطر مقصد خود از احساسات قوم نجیب دری زبان استفاده مینماید، حتی از مردم شریف پروان، کابلیان با علم ودانش این دوزد ها را سلام شانرا علیک نمی گوید.
بشیر چهاردیوال

>>>   لالا جان ! جمعيتى ها را دالر هاى أمريكايى خنثى نموده است . از إنسان هاى خنثى ( ايزك ) ها جز رقاصه كرى كدام كار ديكرى ساخته نيست .

>>>   اقوام غیر پشتون اینباردیگردشمن مشخص است بایدمتحد ویک پارچه شویم تااز زیرظلم واستبدادفاشیستان نجات پیدا کنیم یا حداقل اولادهای ما دیگر زیراین ظلم نرود بیایدکه تانسل مارامنقرض نساخته متحدشویم ویک مشت شویم وبه دشمن نشان بدهیم که هم مرد جنگ هستیم وهم مردصلح وهم میتوانیم دهن دشمن رامتحدانه بشکنیم
وحق خودرا که سالها از آن محروم شدیم ازظالمان بگیریم.معلم

>>>   امروز در لیلامی فروشی جوار هوتل پلازا یک جوانک کچه پنشیری دکاندار راتهدید میکرد که دکانش را مسدود میسازد دلیلش اینکه چرابا مامای آن جوانک درمورد قیمت کالا بحث کرده !

>>>   این هم درست نیست چه ما بگوئیم وردک پاشیست است ، اگر فنشیری لوچکی میکند نو او هم پاشیست است

>>>   سلام
مردم افغانستان این غارت گران وجنایتکاران شورای نظار وحزب جمعیت منفور را شناخته اند. بدون یک قسمت از جنایتکاران که منافع شان در خطر است .دیگر پشتیبا نی ندارد.در این تظا هرات نا بود خواهند شد. نفرین بر آنها.
ازکاپیسا.

>>>   سلام.
اکر جمعیت های دوران حکومت مجاهدین باشند، همه شان جنایتکار اند.نفرین بر همه شان چه حاضر ویا غائب اند .بلند منزلهای وچور بیت المال وزمین های شهری گواه آن است.
اگر جمعیتی های نوزاده واصلاح شده باشند.امید ثمر است.
ق،م بدخشان.

>>>   سلام به همه دوستا عزیز خداکند جور وصحت داشته باشی
دوستا حزب جمعیت تنها از بنچشیر است حزب ملی نیست حزب یک منطقی است سران پنجشیر خود را اربابان تمام تاجک ها ساخته میخواهد حکومت را هم زیر اسر این بچرخاند حکومت داکتر صاحب نجیب الله چیکد خداوند لعنت کند وطن فروشان را فقط ظلم ستم پول وسیروت دیگر وطن دوستی ندارد خداوند هدایت شان اگر قابل هدایت اگر نیست بزودی نابود کند
والسلام
غریب زاده

>>>   یقینناکه ارگ اقدام بموقع وبجاکرده که مردم غریب شهرکابل ازشرعناصرپاسد ولگرد
دزد واوباش شورای نظار بازارک رهانمودند

>>>   ادمكي كه در بالا حزب جمعت را بيكاره خوانده و گفته است هيچ تا هنوز بدارد نخورد ايت برايم جالب بنظر مي رسد .
اين أزمة با اينكه در ايام جهاد و مقاومت در شكم مادرش بوده وبا اينكه بسيار كودن و بي عقل است ، به همه مردم افغانستان معلوم است كه از بركت همين حزب بود كه امروز مادر و خواهرت از دست روس و پنجابي و عرب دست نخورده باقي ماند .
اميد است حد اقل پاس داشته باشيد ....باشيد
فايق


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است