تطبیق موافقنامه، راه حل حکومت است
تنها برکناری چهره ها و جایگزینی، مقصود اساسی اصلاحات در نهادهای امنیتی را برآورده نمی سازد. بلکه تغییرات باید بگونه ای باشد که اطمینان همه از این موضوع بدست آید 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۴۰    ۱۳۹۶/۳/۲۳ کد خبر: 134493 منبع: پرینت

در پیوند با حوادث اخیر در پایتخت، وظایف فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل از سوی دادستانی به تعلیق در آمد اما جنبش رستاخیز تغییر در پایتخت و نیز جمعیت اسلامی تعلیق و حتی برکناری چهره ها را برای آوردن اصلاحات بنیادین کافی نمی دانند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، واقف حکیمی، سخنگوی جمعیت اسلامی در گفتگو با محور در خصوص پیشنهادات جمعیت درخصوص تغییرات در نهادهای امنیتی گفت: خواسته های جمعیت بسیار مشخص است. درنهادهای امنیتی باید تغییراتی بیاید که اطمینان جمعیت و مردم حاصل شود.

حکیمی می گوید: در حادثه مراسم سالم ایزدیار نزدیک بود که تمام سران جمعیت یکباره از بین بروند، دراین وضعیت آیا جمعیت حق ندارد شک کند و بپرسد که در نهادهای امنیتی دست هایی از دشمن دخیل است تا حدی که قصد داشتند همه سران جمعیت رایکباره از سر راه شان بردارند!

وی، درخصوص کسانیکه احزاب معترض را در این شرایط پ به شکیبایی دعوت می کنند اظهار می کند: اعتراض ها همین است که چرا جمعیت این موقف را گرفته است، آیا جمعیت حق ندارد از شلیک نیروهای گارد ویژه ارگ و نیروهای پولیس بر روی معترضان معترض باشد؟ داد و فغان یک تعداد را به آسمان رسیده است..

سخنگوی جمعیت می افزاید: جمعیت پیوسته شکیبایی نشان داده است. آیا کسی از این حزب با تفنگ به خیابان آمده یا کسانی را تشویق به آمدن کرده است؟ باید از آنها بپرسید که منظورشان از شکیبایی چیست؟ تغییرات نه تنها در نهادهای امنیتی که در همه حکومت حق همه مردم است. حکومت وحدت ملی یک حکومت اضطراری و از سرناگریزی است و از یک انتخابات شفاف بیرون نیامده است.

حکیمی بیان می کند: در ماهیت امر، وظیفه حکومت انتقالی این بود که زمینه استقرار ثبات را فراهم کند که این امور در وثیقه ای بنام موافقنامه سیاسی کابل تسجیل شده است که متاسفانه بیشتر این نابسامانی ها ناشی از عدم تطبیق موافقنامه است که اگر حکومت وحدت ملی آن را تطبیق می کرد امروز بخش بزرگی از مشکلات بنیادین و اساسی کشور حل می شد.

این سیاسی کشور، مهمترین پیشنهاد جمعیت به حکوم را عملی کردن موافقنامه حکومت وحدت ملی می گوید و بیان می کند: موافقنامه حکومت وحدت ملی، بنیادی ترین سند مشروعیت این حکومت است و عملی نشدنش نشانه ناکامی این حکومت.

مهمترین موقف جمعیت اسلامی در بیانیه رییس جمعیت، برکناری مشاور امنیت ملی گفته شد که این درخواست از سوی رییس جمهور با دلیل اینکه سمت حنیف اتمر اجرایی نیست، رد شد.

سخنگوی جمعیت در باره موقف گیری جدید جمعیت با وجود این مطلب می گوید: موقف اخیر حکومت بررسی مسایل است اما جمعیت بر این باور است که تنها برکناری چهره ها و جایگزینی، مقصود و هدف اساسی تغییرات در نهادهای امنیتی را برآورده نمی سازد. بلکه تغییرات باید بگونه ای باشد که اطمینان همه از این موضوع بدست آید.

وی افزود: در این شرایط مهمترین و بهترین راهکار برای حکومت، عملی کردن موافقنامه حکومت وحدت ملی به عنوان یک مجموعه از راه حل ها است.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت
سخنگوی جمعیت
نظرات بینندگان:

>>>   بلی کاملا درست است اولا باید همین شرکت انحصاری پنشیر وردک که سابق بنام امنت ملی یاد میشد از بخش سکتور خصوصی دوباره به بخش دولتی انتقال شود ، در ین اداره ناکام صد ها فرد تقلب کار اختطاف چی سارق جابجا گردیده که برای حصول پول حرام واخذ رتب وامتیازات ناجایز برای مردم دسیسه میسازند ، اکثرا اخبار دروغ بنام دست آورد خویش نشر میکنند که این کار جرم شانرا دوچند میسازد چون از یکطرف دراجرای وظایف اصلی خویش اهمال کرده لاند واز طرف دیگر دروغ شان نوعی تو هین به داتنش ودرک مردم است که فکر مسکنند مردم نادان هستند هرچه از رسانه ها گفتیم فورا باور میکنند
پولیس ملی درطول این 15 سال هزاران تلفات داده همینطور اردوی نملی قهرمانانه مبارزه کرده اما این شرکت اتنحصاری پنشیر وردک معلوم نیست کجا مصروف است وچی میکند؟؟؟؟ خواب است یابیدار؟؟؟
ر

>>>   ادارت امنیتی باید هرچه زود تر اصلاح شوند مخصوصا اداره بنام امنیت ناملی که از ابتدای حکومت موقت در زمان کرزی صاحب توسط یک تنظیم غنیمت گرفته شده وهمه روسا ومدیران تنظیمی وقومی چوکی ها وبست هارا دست آورد شخصی خود میدانند برخورد اینها قومی وتنظیمی است است ، حکومت باید افرادمجرب صادق وطندوست وفعال رابجای بقایای شروفساد وگروپ های تنظیمی وقومی نصب نماید تا بتوانند از دسایس ومداخله های پاکستان جلوگیری کنند

>>>   شما تنها تشنه قدرت استید تا زمینه دزدی های خود را فراهم سازید. در انتخابات از عین پالیسی کار گرفتید یک موضوع امرخیل را بهانه گرفتید تا اینکه خواست های شما تا ۵۰-۵۰ ادامه پیدا کرد حالا عین مساه است اول برکناری اتمر را بهانه گرفتید ومیگیید برکناری ها جای را نمیگیرد اهشته اهسته معلوم میشود این همه پلان ها کار خود شماست.

>>>   حکومت وحدت ملی متشکل از اقوام با هم برادر پشتون،پشتون و پشتون

>>>   سينا،پروسينا بلخي
امرالله صلح هم بنا با تك قومي بودن حكومت از وظيفه اش استعفاء داد،
ولي ما انتظار استعفاء ع،غ،اتمر و استانكزي را داشتيم

>>>   ثریا کوهستانی

جناب آقاى اجمل بلوچ زاده،

کسانی که از حکومت در مقابل مردم دفاع میکنند بیاییند وضاحت دهند به چی دلیل دفاع میکنند؟ بخاطری که فساد بیشتر شد؟ به خاطری که قندوز دوبار سقوط کرد؟ بخاطری که کشتار بیشتر شد؟ بخاطری از لشکرگاه فقط مرکز ولایت در دست دولت مانده؟ به خاطری که در فاریاب جنگ است؟ بخاطری که در اورزگان ؛ ننگرهار ، بدخشان غور و چند ولایت دیگر داعش پیدا شد از حکومت دفاع میکنید؟ پس دلیل شما برای دفاع از این حکومت فاسد و قوم پرست چی است؟

>>>   تازمانیک مامردم عمل، گفتار،اخلاق،وروش خودمان را مطابق به قرآن ،سنت آماده نسازیم از الله متعالی طالب مغفرت نشویم والله به حال ما رحم نکند شما مطمئین باشید که تطبیق موافقنامه و امثالهم کدام گره کشا نیست.

>>>   تازمانیک مامردم عمل، گفتار،اخلاق،وروش خودمان را مطابق به قرآن ،سنت آماده نسازیم از الله متعالی طالب مغفرت نشویم والله به حال ما رحم نکند شما مطمئین باشید که تطبیق موافقنامه و امثالهم کدام گره کشا نیست.

>>>   ثریا کوهستانی. کدام مرد. را مبګوید. همین مردم که نطفه ایشان ازدزدی است. و حالا به کوچه وبازار ریخته اند و باز میخواهند که زمینه دزدی و چور کابل را فراهم سازند و با که این چند پاده وان حالا از طریق. دزدی چور و اختطاف. مردم بیچاره کابل میلونر شده و کوشش دارند که راه هضم انرا برای خود پیدا نماید نی بلکه جواب بګویند.
حالا در دوسه ولایت جنګ است اګر این چند دزد باز بیاید بدانید که تمام افغانستان سقوط خواهد کرد و با خواهد ګفتید که غنی خوب ادم بود مثلکه برادران چپاولګر تان امد و برای داکتر صاحب نجیب الله دعا میکردیدد.

>>>   به جناب ریس جمهور افغانستان پیشنهاد میگردد که به هیچ نوع خواسته هاو شرایط چند دزد ولندغر شورای نظار که خود رابنام رستاخیز لندغرها ودزدهامسمی ساخته قبول نکرده و این دزدان واوباشان رابه حارنوالی معرفی وموردتحقیق قرارکرفته وبه جزای اعمال شان برسانند.

>>>   Ahmad Parwani
اعتراضات رستاخیز تغییر، سر انجام پای آنتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل متحد را به کابل کشاند.
او دقایق پیش برای بررسی اوضاع افغانستان وارد کابل شد.

>>>   هرگاهیکه این فرد (شکور واقف حکیمی) با نام سخنگوی جمعیت اسلامی روی صحنه ظاهر شده . به چرند گویی میپردازد، به حیرت میافتم این موجود بی ساخت سیاسی چگونه سخنگوی یک حزب سیاسی بوده میتواند؟ اما یکباره خود را به این نکته قناعت میدهم که (همین حزب و همین سخنگوی!)
حزبیکه در طول تاریخ از ستراتیژی معین برخوردار نبوده و همیش متکی به سلاح و ماجراجویی بوده، چه انتظار بیشتری از آن میتوان داشت به جز همین که شخص قاچاقبری چون شکور سخنگویش باشد!
همینکه با پر رویی از تغیرات در نظام میگوید، حیران میمانی، گویی که این آدم نما ها گاهی در قدرت نبوده اند! اگر نظام کنونی یک نظام مفسد هم باشد، در بسا موارد تداوم همان فساد بجا مانده از حکومت مجاهدین در کل و حکومت جمعیت بصورت اخص میباشد، شکور و حزبش اگر یک کمی شرم سیاسی داشته باشند باید حین شنیدن نامی از فساد باید از خدا بخواهند که زمین پاره شود و اینان را همه در خود فرو ببرد، اما نه! کجاست شرم و کجاست حیا؟ چشمان اینان را دولت آمده از چپاول به هم حزبی هایشان چنان کور ساخته است که چز دامن خود جای دیگری را دیده نمیتوانند و فکر میکنند که مردم هم چون اینان همه کور اند.
از طالب نفرت دارم اما وقتی پررویی، دروغ، فریب و ماجراجویی این گروه (جمعیت نامنهاد اسلامی) را میبینم؛ میگویم خداوندا! بیار یکبار دیگر این طالبان را! سزای قروت آب یخ! همان طالب و همین جمعیت! یکبار دیگر باید سرنوشت دقایق اخیر حاکمیت شان باید در نصیب شان گردد، این مردم شرم ندارند، حالا بیشرمانه موضوع جهاد را کنار گذاشته به تفرقه های زبانی و ملیتی دست زده اند اما این زوال آخری این مردم نابکار را بدنبال دارد انشاءالله

میهن زرغون

>>>   آقای واقف حکیمی تا جای ایکه من میدانم خودت از مسایل سیاسی به صورت درست واقف نیستی ورنه باید بدانی که جمعیت اسلامی در همه ارکانهای دولتی دست بالا دارند در پولیس در اردو در امنیت دولتی ،نمیدانم زیادتر از این چه میخواهید ،در طول سالهای گزشته همه قدرت در دست شما بود ،واز ب کت این قدرت صاحب جاه وجلال شدید ،بگزارید دیگران هم در قدرت شریک باشند ،دیگران هم از مردم افغانستان است وآرزوی خدمت دارند ،ونیز یاد آور شوم که از استراژی سیاسی بعضی گروپها در شرایط اساس حتی از اعضای خود وبه خاطر اهداف خود از بین میبرند نشود که جمعیت این خبط سیاسی را مرتکب شده باشد ،در سیاست چال وفریب وخود را بزرگتر وخوبتر جلوه دادن زیاد دیده شده منتظر نتایعج تحقیقات باشید .
عبدالله ریحان

>>>   تمام افغانستان یکنفر است وخاین است برعکس جمیعت مردم است ووفادار به مردم
توچی میگی ؟ جمیعت قبول دارد جمیعت قبول ندارد اینجا تنها جمیعت نیست 35 میلیون انسان است همین جمیعت پائیتختش رادرکولاب انتقال داده بود وحکومتش رانیز مردم دید که حتی یک ساعت 40 افغانیگی رانیز ازدست های مردم کشید

>>>   جمعیت اسلامی برای منفیعت شخصی حزب جمعیت اسلامی همه تاجیکان را قربانی خود می سازند وکدام برنامه برای امنیت سرتاسری صلح ندارند . جمعیت های محترم روزی خواهد رسید که فاشیسم در گوش تان گرفته در کوه های هندوکش شما را خواند انداخت وبخود بیاید وبه مردم روی بیاورید و عمیق قضیه ملی و ستم ملی تاریخی را درک کنید و آنقدر عاشق چوکی نباشید واز صفحات شمال واز سرزمین های خود دفاع کنید که هنوز هم سری وقت است . از زمان بقدرت رسیدن شهید صلح آقای ربانی فاشیست ها جنگ را تا به امروز در مقابله با تاجیکان ادامه داده اند و چرا نمی دانید گپ را ؟؟؟
زره


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است