برای جنرال دوستم جانشین بیابید
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۵۷    ۱۳۹۶/۳/۹ کد خبر: 133841 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، در حزب بزرگ جنبش ملی که بزرگترین و اصلی ترین حزب ازبک ها و ترک تبارهای افغانستان می باشد و در واقع به آن تکیه می کنند و از آن استمداد می طلبند؛ آنقدر سایه ی جنرال عبدالرشید دوستم سنگین بود که به سختی می توان ردپایی از توان رهبری یا جرات ابراز قدرت کسی دیگر را پیدا کرد.

رفته رفته با فاصله گرفتن از شعارهای ابتدایی دولت وحدت ملی و در دست گرفتن قدرت توسط اشرف غنی، نیازها به رای مردم ترک تبار و ازبک و حزب جنبش ملی رنگ باخت و دسیسه ها برای بیرون کردن وی از قمارخانه ی قدرت همزمان با باخت ها و اشتباهات مداوم عبدالرشید دوستم و میدان دادن به دشمنانش آغاز شد.

این اشتباهات و اختلافات تا آنجا پیش رفت که سرانجام پس از ماه ها حصر خانگی، معاون اول فرمالیته ی رییس جمهور فرار را بر قرار ترجیح داد و به بهانه ی مداوا راه ترکیه را در پیش گرفت؛ این رفتن همان و به لرزه درآمدن ستون فقرات حزب جنبش ملی همان!

حالا باید از میان سران و بزرگان ترک تبار و ازبکی که در این حزب و در صفحات شمال زیر سایه ی این جنرال بازنشسته و خسته پنهان شده بودند و جرات و جسارت خودنمایی نداشتند بسختی جانشینی برای رهبری حزب جنبش ملی و بدست گرفتن سکان کشتی این قوم پیدا کرد.

بر همه ی کسانیکه از این قوم بزرگ و این حزب هستند و آرمان ها و آمال شان را در معرض خطر از دست رفتن و به فراموشی سپرده شدن می بینند فرض است که از میان اشباح و صورتکهای لرزان و گریزان هرچه سریعتر جایگزینی برای دوستم بیابند و حزب جنبش ملی را از زیر سایه ی وی نجات بدهند.

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال دوستم
نظرات بینندگان:

>>>   جنرال دوستم سادگی کرد
کاملا صادقانه با ارگ و ارکان قبیله برخورد کرد و اعتماد کرد و این نتیجه اعتمادش بود
شیما از کابل

>>>   اول جنرال دوستم رهبرازبیک نیست بلکه رهبرحزب جنبش ملی است. ثانیاکسانیکه طی چندین سال درافغانستان بنام رهبرپشتون یارهبرتاجیک قدعلم کرده معنی ضدسایرملل افغانستان رانشان میداددرین گیرودارهمه رهبران بعدازنادرافشاردربرابراوزبیک و ترکمن افعانستان نارفیقی شده حتی عقبمانی فاحش ملی رابوجودآورداین خودیک فاجعه ملی درافغانستان است. اگرچه تفرقه های قومی گذشته دامن خودشان راهم گرفت و اولادهریک این ملتها کشته ومعلول شدندامابرای تاجران سیاسی تاثیری نکرده چون به ضررملت خودوملت برادراهمیت نداده فقط درفکرکیسه بری اند. تازمانیکه رهبران خودخوانده ملتها رااحترام نکنندمیکشندمگرکشته هم میشوندخدابرای شان عقل عطاکند...
قره

>>>   اقای تاجک - از تاجک های تان نیز کمی بنویسید. فاشیزم قومی بالاخره این ملک را به نیستی خواهد کشانید. خدا خیر این ملت را پیش کند

>>>   قره خان
تو اندكي به تاريخ مراجعه كن بعدا ميداني كه تاجك ها در مقابل شما برادرانه همكاري و حدت خود را حفظ نموده است و برادران أزبك نيز مردانه آور در پهلوي تاجك ها هزاره ها قرار گرفته اند ولي با كمال تاسف فقط معامله داران هر مليت مردم خود را بخاطر قدرت خود فروخته جاي خود را نگاه نموده است. طور مثال امروز به سرو چشم خود مي بينيم
شيردل

>>>   تشکرآقای شیردل خان! نظرشمارابه صفت یک دموکرات کاملا تاییدمیکنم. همین اکنون بابرادران تاجیک دریک مسجدنمازخوانده درخوب و بدروزگارباهم بودیم و درآینده نیزباهم برادرخواهیم بود. بیاییدبجای قبیله گرایی و قوم گرایی دموکرات شویم تابشریت راقابل احترام داند. تفرقه رابشکنیم وحدت همه اقوام و برادرمسلمان راالگوقراردهیم. اگربگویندپنجشیری دزداست من میگویم دزدهرملت دارداگربگویدازبیک خام کله است شمابکوییدهیچ بشری خام کله تولدنمیشودمساوات برادری انصاف است.
قره

>>>   مشکل هم از مااست و فرصت ها هم مربوط ما میشود ، در این جا افراد میتوانند فاشیست ...باشند نه قوم ها .من امیدورارهستم که همه باهم بر مشکلات روزگار فایق خواهد آمدیم و زندگی مرفه خواهد داشتیم مطمین باشید.
پردیس

>>>   اینه قره ...اگر شما فکر می کنید که اتحاد پشتون - ازبک دوامدار است اشتباه می کنید. کامیابی ازبکها در هماهنگی و دوستی با سایر اقوام منجمله هزاره ها و تاجک ها می باشد در غیر آن از صحنه ی سیاست بزودی رانده خواهید شد. چنانچه اشرف غنی 2 ماه از حکومت اش نگذشته شروع به پاک سازی قومی کرده است. آن ها اول تاجک ها را از صحنه بیرون می کنند بعد نوبت به هزاره و در آخر به ازبک خواهد رسید. آن ها انتقام 5000 طالب پشتون را که در شمال کشته شد از کی خواهند گرفت؟؟؟؟ طبعیست که از دوستم.پس هوشیار باشید، هنوز هم دیر نشده. دوری ازبکها از کنار تاجک و هزاره نابودی ازبک ها خواهد بود. تمام
حمید هزاره از جاغوری

>>>   جنرال دوستم ... خود را به اثبات رسانیدند اما حالا با تاسف تاجک ها نیز ...پشتیبانی پشتون یعنی عبدالله را کردند.
تشکر

>>>   امروز وطن و مردم را به پاکستانیهای ... سپرده اند و احمدزی صاحب فرمانبردار نظامیان پاکستان است.

>>>   هرکس از بازار خود کمک طلب می کند.

>>>   جنرال دوستم
دست خالی میره پیشی اردوغان
وضع او خیلی خرابه این زمان
شکوه ها دارد او از دستی غنی
لامان از دوره ای اخیر زمان
ان رفیقی با وفا شد بیوفا
او بسوی دیگری دارد نگا
جاغوری

>>>   باورم نمی شد که جنرال شجاع ودلیر وطن به اینقدر زودی از میدان سیاست فرار نماید فرار جنرال وطن باعث اندوه و غمکینی ام شده ایا بهتر نبود در کنار ملت خود در این شرایط حساس کشور باقی می ماندید
افسوس صد افسوس که جناب به زور خود نمی فهمید
قیام

>>>   خوب شد که بخیررفت شخص که به هیچ کش وفا نکرده حال اش ازاین بتر .

>>>   جنرال دوستم وقتی دوباره بر میگردد که ترکیه او را در انتخابات دور جدید ریاست جمهوری که گلبدین خود را در آن کاندید میکند، منحیث معاون گلبدین در انتخابات ریاست جمهوری بفرستد.

>>>   به جاغوری:
زملک بی کسی بوری که بوری
بسوی جاغوری بوری که بوری.
ع

>>>   جنرال دوستم فردی نبود که درد دل مردم را دوا باشد او خود سال های زیادی به مردم بیچاره افغانستان درد داده حادثه دختریکه از بلاک های مکرویان خود را به پایان انداخت فراموش مردم نمیشود شما نظر دهند قیام جان شاید در او زمان در کابل نبودید شاید رنج ها را نکشیده اید که با بسیار افتخار جنرال صاحب میگوید .ررررررر از کارته نو

>>>   راهش راست ،قلبش صاف وحرفش راست است حوصله داشته باشید حق بجایش قرار میگیرد زمان امیر عبدالرحمان را درگورخواب ببنید نورگل مظهر

>>>   إنشاءالله مثل من در تبعيد جان ميدهد، خيال است كه حكمتيار رئيس جمهور شود، اين بار طالبان انگليسي زبان و مدرن به حكومت ميرسند.

>>>   رفت و یا تبعید شد؟

>>>   تحت الحفظ بردند؟؟

>>>   شما فکر می کنید که جنرال دوستم به این راحتی خودش را کنار میکشد. نه آن شخص رهبر یک قوم بزرگ است یک نقشه های در سردارد. جنرال دوستم فقط خودش را ازبین ....ملی کنار کشید..دو کاری جنرال همیشه درج تاریخ است یکی بقدرت رساندن .... و دوما بقدرت رساندن غنی به ریس جمهور ی. .جنرال با دل ساده همیشه فریب های انسان های پست و بد قول را خورده از جنرال همیشه بعنوان افزار استفاده شده

>>>   واااااااااااااااااااا بیچاره جنرال طالب کش.
ع

>>>   خراسان، نه افغانستان، نه به اسم جعلى، تحميلى، استعمارى!

اساسی ترین مسله بازگشت به اصل است!
این کشور نام تاریخی وپر افتخاری داشت ، دریک معامله استعماری میان انگلیس و حاکمان افغان تبار ، نام اصلی اش یعنی خراسان را به افغانستان تغیر دادند ، به همین مناسبت افغانها(پشتونها) که تاریخ ونام اصلی وجغرافیای این سرزمین و حوزه تمدنی را نمیدانند ویا یک واقعیت انکار نا پذیر تاریخ این جغرافیا را نمی خواهند بدانند، فکرمی کنند ، انگلیس ها این جغرافیا را به نام ما سجل نموده ،مدعی اند که صاحب و مالک اصلی این سرزمین آنها می باشند.
برای حل اساسی و بنیادی این مسله مهمترین ومبرمترین ضرورت برگشت به اصل و ، نام اصلی ، پرافتخار و تاریخی این جغرافیا یعنی خراسان است.
خراسان نام هویت وقوم مشخص را برنمی تابد و همه باشنده هایی این جغرافیا و سرزمین در آن بدون تعصب وتبعیض ، برتری جویی وتفوق طلبی نسبت به یکدیگر دریک کشور به نام خراسان و با هویت خراسانی در فضای صلح دوستی ، برادری و برابری می توانند باهم زیست باهمی نمایند.
قابل یاد آوری میدانم که در سال هایی پسین برای اولین بار داکتر بصیر کامجو این مسله را طرح وضرورت تاریخی بازگشت به اصل وتغیر نام این کشور به خراسان را دریک مقاله تاریخی وعلمی پیشنهاد نموده است .

محمداسلم سلیم

>>>   روزی مثل کارمل با قشون بی نام ونشان خواهد آمد.

>>>   رهبر مليشه گلم جمع خود را به دامن بادار قديم انداخت، چون امريكا قيمتي برايش قائل نشد، حالا با روس ها يكجا برادر طالب ميشود، تا در مقابل داعش نام نهاد جنگ كنند، وا بجان پنجشيري ها، و نظاريها ، شايد دوستم نتواند دوباره برگردد، و يا مثل كارمل در كدام كانتينر جان دهد.

>>>   خوب خیال پلو بخورید.
اینقدر آسان هم نیست که جنرال دوستم را کسی ازین وطن فرار دهد.
کمی منتظر باشید، در باره معاون صاحب اول ، گپ های کاغذ پیچ اا خواهید شند و دشمنانش لرزه خواهد آمد.

>>>   جناب جنرال دوستم دیروز ساعت 10 بجه به وقت ترکیه به انقره آمد وفعلا در پهلوی فامیل خود زندگی مینماید بیسار جای تاسف است برای تان که چنین دروغ های شاخدار میگوید وفکر مردم را مدخوش می نماید
با احترام صالحی از انقره

>>>   گناه دوستم طالب کشی است هر که طالب بکشد سرنوشتش همین خواهد بود.

>>>   اگرجنرال دوستم در افغانستان هم باشد باز هم کاری نخواهد توانست زیرا مهار این همه وحشت و دهشت از توان اش بالا است یقینا یک کار میتواند آن هم اگر در فاریاب باشدو با کمک مردم با هراس افگنان بجنگد

>>>   روزیکه اشرف غنی را در انتخابات کمک میکرد و به همین اساس جنرال دوستم را معاون اولش انتخاب کرده بود جنرال دوستم قهرمان بود و دلاور بود این صفت را داشت وان صفت را اما امروز که حرف های واقعیت پنهان شده را افشا کرده وبه مردم خبر داده اکون دوستم این است وان است دول ونغاره را گرفته اند و راست ودروغ علیه ان چیز های را میگویند این نوع نامردی وپستی است اگر مسلهبه دادگاه کشاندن مجرمین جنگی مطرح است پس چرا مجرم اصلی را با پروتوکول مصونیت قضایی میدهید این شخص مجرم جنگی تنها در شهر کابل ۶۵۰۰۰ کابل نشین مردم ملکی اعم از زن ومرد برنا وپیر و اطفال رابه شهادت رسانده انهم در یک زمان یک بام و دو هوا واه واه گلک گندم کور خود بینای مردم .

>>>   جنرال فرار نکرده درفکر تشریح اعمال.... شما تمامیت خواهان است ۰تا زمانیکه حقوق برابر اتباع از جامعه جهانی تضمین نگردد ۰دیگر این معاونت بی مسولیت تشریفاتی از شما باشد ۰

>>>   جنرال مراد و ظاهر قدیر و دیگران باید از سرنوشت جنرال دوستم درس بگیرد. آنان نباید برای این دولت خائن خود را به خطر بیاندازند. این دولت حامی طالبان است نه به خاط اینکه طالب اند بلکه به خاط اینکه پشتون هستند هرکه طالب کش باشد از سوی این دولت محاکمه شده و ا را به دادگاه لاهه معرفی میکند.

>>>   جنرال دوستم میدان را رها نکرده است بلکه چالش های سیاسی دارد.این مرتبه باطرح جدیدی ضد پاکستانی خواهد امد.و سردار اشرف غنی باید در انتظار باشد.

>>>   ما نو رهبر خوده یافتم. خوب شد که یافتی رهبر خود را.
بلخی

>>>   جنرال دوستم بگونه یی بالای کرزی اقامه دعوا کرد
از بازخوانی پرونده های نادرست تا اعاده حیثیت...
او گفت: "من دوسیه های را که شاید در هر بند نوشتاری آن حکم اعدام بنده را جاگذاشته باشند، بازخوانی کرده میتوانم..."
همچنان جنرال دوست با ادعای اعاده حیثیت چنین گفت:
"اکنون کرزی باید پاسخ دهد که چرا بر پایه یک خبر دروغ و دسیسه استخباراتی، دستور محاصره خانه من را برون داد و بدینترتیب ترور شخصیت کرد...؟ این کار کرزی بر شخصیت من در آن زمان صدمه زده است ..."

>>>   این برخور سیاسی دربرابر جنرال دوستم به ضرر مردم افغانستان است چون افراد حزب جنبش فعلا مصروف تامین امنیت شهروندان هست .
تفاوت بین حکمتیار صاحب و جنرال دوستم معنی خوب ندارد .
مردم بخوبی میداند که جنرال دوستم یک نظامی خوب اما رهبر سیاسی خوب نیست پس حزب جنبش رهبر سیاسی مناسب بخود پیداکند کشیدگی سیاسی جنب اصولی خواهد یافت .
اوزبیک

>>>   کجاست این دوست داشتنی هایی معاون اول آقای غنی که به داد اش برسند ، که آقای ژنرال دوستم را تحریک کرده بودند تا در برابر رهروان عیاری و تابوت هایی شهید امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و یارانش در یازدهم سنبله بایستند؟
/فرزاد/

>>>   دولتی رفته به بحران ، کشوری رفته به بن بست فرآیند راهبرد نا کاره و غیر عملی است . حدِ اقل بیشتر از صد سال است که ساختار قدرت با واقعیت های زندگی ما در تقابل قرار دارد . باافسانه پردازی تاریخی ، زور گویی ، خشونت و دیگران راندیدن و رعایت نکردن نمی توان دنیای نو ساخت . سیاست های زشت فقط به به نتایج زشت می انجامند .

>>>   جنرا ل صا حب من یک پشتون اصلا پښتون اصلی و نسبی استم ( په خدای چی پښتون یم ) اګر از شر این رژیم وحشت ملي و دست نشانده آمریکا ملت افغان را نجا ت داده تو انستی و به زور ملت خلع کرده توا نستي که تما م اقوام شریف افغا نستا ن نیز از شما حما یت قا طع خواهند کرد و یا این حلقه ء خا ین را به فرار مجبور سا ختی به پا های جناب شما نه خیر البته دستا ن مبا رک تا ن را ضرور خواهم بوسید .
ما یکسا ل زحمت کشیدیم کمپا ئین کردیم سه صد وبیست هزار رای از یک و لایت در شرق افغا نستا ن جمع آوری کردیم و دوصد هزار رای دیګر از قوم خویش در سرتاسر افغا نستان برای این بیګا نه و بیچاره داکتر اشرف غنی که شا ید عدالت را تا مین کند و با انصاف حکمراوایی کند لاکن امروز اګر وزارت است یا ریا ست عمومی یا معینیت و ولایت وغیره مقا م بلند دولتی بخش ۵۰ درصد اشرف غنی نخست فقط برای لوګری ها ست دوم پشتون های کوچی قبیله احمدزی .
با احترام
از دوستا ن بسیار نزدیک اسبق داکتر اشرف غنی

>>>   اگر هدفتان برداشتن جنرال دوستم است, اینرا بدانید امروز ملیون ها دوستم دیگر در شمال افغانستان رسم مبارزه وعدالت خواهی را آموخته اند و حتی یک نفس هم دارند و حتی یک قطره خون هم دارند, دیگر تحمل فاشیست گری و دد گری را قبول نمیکنند, برادران پشتون های واقعی و اصیل ما بدانند اگر امروز رهبران فاشیستی شان ملیت های دیگر را نادیده و در مقابل اهداف آزادی خواه شان قرار میگیرند, این صد در صد در نقص شان است, و رفته رفته این فاشیست گری ها کینه ها به دشمنی مبدل خواهد شد و طوریکه امروز ما شاهد آن هستیم,
ما همیشه عدالت و برابری خواستیم, عدالت خواستن به معنی این است باید یک برادر اصیل پشتون ما پشت عوعو گویان و انحراف شده ها مثل غنی و کرزی که تخم نفاق ودشمنی را دربین برادران پشتون و ملیت های دیگر کاشته صدای عدالت خواهی را در مقابل شان برای ملیت های دیگر بلند نمایند.
تا نسل های آینده به جای لعنت رحمت برای شان بفرستد.
غنی باید بداند! ما نمک برایش خوراندیم و میدانیم مثل کرزی برای نمک مان خیانت و بی حرمتلی کرد, ما ملیون ها انسان در بد ترین شرایط حتی با قطع انگشتان, قطع سر, قتل, تهدیدات امنیتی و با مصرف گزاف مالی برای رسیدنت به ارگ برایت کمپاین ورای دادیم و این پاکترین رای ما بود تو به این جا رسیدی و زور ملت بود, اینرا بدان اگر به زور ملت به اینجا رسیدی بدان ملت زور خارج کردن تورا نیز ازینجا دارند, هرگز ازت خواهش نمیکنیم, بدان باید این هوای که با زور بادارانت در سرداری, به خیال بیش مبدل خواهیم ساخت.
ما همه انسان ایم و بهترین ما با تقواترین ما است.
ب ت ج

>>>   دوستم که علیه دوکتور نجیب بغاوت کرد و حکومت را به دزدان و قطاع اطریق ها تسلیم داد ، اکنون باید چنین روزهای زلالت را ببیند و ازین بیش هم زلیل و خوار و خورد میشود هنوز کجا ست؟ ....

>>>   این سیاست دوگانه نیست چیست؟
اشرف غنی یک شخص قاتل و راکتیار را به کابل مهمانی میارد و زرداد را عفو میکند و محافظان دوستم را مجرم می شمارد.

>>>   دوستم نتیجه نمک حرامی خودرا به داکتر نجیب میبیند در اثر آن توطیه بود که کابل تخریب و کابلیان قتل عام شدند.افراد دوستم هم به مال و ناموس مردم تاختند و کارهای را انجام دادند که اسرائیل در مقابل مسلمان ها انجام نداده بود.
شکیلا احمدی

>>>   اگر ریس جمهور اشرف غنی غیرتی هست جلو ملای وحشی تره خیل را بگیرد در قلب پایتخت 4 رنجر پولیس را آتش زد هروز حکومت را به چالش میکشد از طرف دیگر جلو راکیت پرا گنی های پاکستان را بگیرد هروز قوام های غنی آواره ميشه و نیز این را غنی بداند جنرال دوستم تنها نیست یک ملت هست حضم جنرال دوستم به سادگی کار آسان نيست مشوره من به ریس جمهور این هست به حرف پوچ مشاورین که مشوره میته مگه جنرال تنها هست قبول نکند که اشتباه میکند جبران آن مشکل خواهد بود وسلام تیمور فاریابی

>>>   ضرب المثل داشتيم ميگفتند
جزاي قروت اب گرم
.....
جزاي جنرال دوستم اعتماد كردن بالاي فاشيزم
گرچه مخالف بازداشت جنرال دوستم توسط دولت فاشيزم هستم
گفته اند پير مردن اسان است خو رخنه مرگ باز ميشود
مگر جنرال دوستم خود را بدون كدام چون و چرا انهم بخاطر رقابت با تاجيك ها به فاشيزم تسليم نمود و خوب ميدانست كه كار كرد هايش در طول سي سال گذشته ياد هيچ جنوبي والي نرفته و نميرود و تسليم شدن با اين حد به دشمن
خود كشي است وجاي افسوس است كه هميشه ازطرف قبيله مثل كاغذ.... استفاده شده است.

>>>   برخی آگاهان باور دارند که دوستم در انتخابات آینده کمر غنی احمدزی و یا کدام زی دیگر را مثل زمان کرزی بسته خواهد کرد.
حالا دوستم پرستان بجای قدرت نمایی به حکومت غنی آنتن های تلویزیون طلوع را تخریب کردند که چرا جنایات رهبر بد اخلاق شانرا نشر کرده است. این در حالی بود که همین‌تلویزیون طلوع بود که قدم بقدم با دوستم در خبر رسانی نمایشات مضحک عملیات ها در فاریاب و جوزجان از دوستم یک قهرمان افسانوی ساخته بودند. اما حالا به ادعای دوستم این یک تلویزیون دروغگو است. از دوستم و دوستم پرستان کرده دروغگو و بی حیا در افغانستان کیست؟
درست گفته اند: تا احمق در جهان است، مفلس خوار نمی ماند.

>>>   هيچ گپ نيست، چند نفر بادي گارد ها براي تحقيق رفتند كه بالاي آنها هم كدام چيزي ثبوت شده نميتواند، چون از .... ايشجي كدام معاينات دي ان اي صورت نگرفته كه ثابت نمايد كدام أشخاص تجاوز نموده اند، تنها رابطه غني و دوستم تخريش ميشود، كه بايد شود، چون تر دويشان در انتخابات خيانت نموده و رأي جعلي جمع آوري نموده اند، وگرنه ملت اينقدر خام نيست، كه نداند كي چه كاره بوده و چقدر وزنش است، و هم ناگفته نماند كه فعلاً دوران اخر حكومت نجيب نيست، كه نفرات دوستم نجيب را توقيف نمايند، خارجي ها بهانه ميطلبند كه به يك طريق از همچو متنفرين خود را خلاص نمايند.

>>>   دوستم که علنی گفت هرکی مقدار بیشتر از امتیازات و چوکی در مقابل او بیندازد دوستم هم بطرف او میدود و در رکاب همان کس میباشد۰ ختم لیلام۰ رای ترک تبار ها فدای غنی کوچی، ولی رسیدن ترک تبار های کشور به حقوق حقه سیاسی و اجتماعی آنها فدای چوکی های که به جناب پاچا دوستم و رفیق های او داده میشوند۰

>>>   از دوستم امکان هر چیز متصور است
فقط کافی است یک بار کارنامه های اورا درین مدت مرور کنید
هر وقتیکه آرام و پشتیبان داشت علیه تاجیک ها و جمعیت صف آرایی میکند

>>>   در افعانستان نیز این حقیقت صدق می کند. چنانچه جنگ های تنظیمی اینرا به اثبات رساند.
باور ندارم که دوستی با دوستم بمعنای دوستی با ازبیکها و دشمنی با دوستم دشمنی با ازبیکها است. افزون بر آن دوستم نقس کلیدی در احیای حاکمیت فاشیزم دارد.
هم چنان حتا اگر دوستم هم بخواهد متحد تاجیک و هزاره ها باشد، ترکیه، ازبیکستان و پان ترکیزم به او این اجازه را نمی دهد.
دوستم بحیث غده سرطان شمال عامل اصلی بی اتفاقی اقوام در شمال و الاغ بارکش پشتونیزم است.
هر باریکه دوستم را تاجیکان نجات از دست پشتون داده اولین خنجر به تاجیکان زده است. فراموش نکن که دوستم را تاجیکان حزب دموکراتیک خلق بحیث دوستم شاه ساز تبدیل کرد و از دست نجیب الله نجات داد.
در مسئله ایشچی باید گفت او هم ازبیک است و دوستم بحیث یک تجاوزگر وحشی. حمایت ازین‌عمل غیر انسانی دوستم شرم آور است. هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.

>>>   دوستم برای خود یک لکه دیگر اظافه کرد .
چرا از اول افراد خود را تهویل نکردی .
باز هم بعد از محاصره خانه ات چرا اینقدر ترسیدی و به عجله عجله تسلیم دادی افسوس به حالت .

>>>   جنرال دوستم را از قدرت برکنار کرد این فقد مثله یک فرد نیست که به این آسانی باشد خیال خام، یک قوم که تقریبا بزرگ است در انتخابات آینده اگر انتخاباتی باشد دیگر پشتون ها قابل اعتماد هیچ قوم دیگر نخواهد بود چون همیشه از پشت خنجر زدند.

>>>   موضوع جنرال های دزد وزارت دفاع چطور میشود ؟ روزی ده بیست پانمزده سزرباز پولیس شهید زخمی واسیر معیوب میشود اما جنرالان دزد مصروف قصر سازی واختلاس وخیانت هستند اگر نیستند این قصر هارا با پول معاش خود ساخته اند؟؟؟
ر

>>>   نتیجه دوچیز هرگز معلوم نشد:
1: اینکه معینات ایشچی مثبت بود یا منفی چون پسرش گفته بود : الحمدلله مثبت است
2_ نتیجه ودست آورد های مذاکرات عطا به نمایندگی از جمعیت با اشرف غنی ؟ وچی زملانی برای این دست آورد ها جشن میگیرند؟؟
ر

>>>   جنرال دوستم مردسیاست نیست بلکه مردجنگ است تاسیاستمداری فرمان جنگ دهد. این مشکل رانه تنهاحزب جنبش بلکه تمام احزاب جهادی برضدمکتبی جنگ کرده ازصف بیسوادان حزب تشکیل دادند.
اکنون روشنفکران حزب جنبش ازلاشه دوستم نمیترسند بلکه فرصت کاراست تااقدام سیاسی فراگیرشود.
خام خیال

>>>   فکر میکنم که دوستانیکه در پای نوشتۀ فوق نظریات شانرا ارائه داشته اند، فراموش کرده اند که: جنبش ملی اسلامی افغانستان از همان ابتداء ایجادش یک حزب نه بلکه یک جنبش یا حرکت با این نام ایجاد شده بود؟ این جنبش در ابتداء منحصر به قوم ازبک نبود نبود بلکه در پایه گذاری این جنبش که بطور جنایتکارانه و خائینانه علیه دولت قانونی وقت منحیث یک ائتلاف خائیناه بوجود آمد، عناصری منقبیل عموم جهادی های مزار شریف، سید منصور نادری، جنرال مومن اندرابی و جنرال دوستم سهم داشتند که این همه جنرال دوستم را بنا به داشتن قدرت نظامی بیشتر در رأس این جنبش قبول نمودند، آن جنبشی که در ابتدأ شکل گرفته بود، در حال از آن حتی نشانه ای هم نیست، این دوستم و اطرافیانش بودند که در فرجام برای کسب قدرت بیشتر و برای محور سازی برای ازبکان نام این جنبش را به (حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان) تغیر دادند که یک حرکت نمیتواند همزمان دونام داشته باشد، یعنی هم حزب باشد و هم جنبش!
ازبکها میتوانند که منحیث ملیت بزرگ بر محور بزرگان شان جمع شوند و برای جمع شدن یک ملیت دور ام، چه چیزی بهتر از همزبان بودن و همفرهنگ بودن میتواند وجود داشته باشد، حزب جنبش ختم است چون افغانستان شمول نیست.

میهن زرغون

>>>   جنرال دوستم یک رهبر واقعی و بی بدیل است و در حق این جنرال صادق هیچکس صادق نیست حزب جمعیت در حقش جفا کرد و حالا اشرف غنی از برکتش ریس جمهور شد ولی حالا نمک شکنی میکند.
بزرگترین جنایت را در حق اقوام غیر پشتون تاجکها انجان دادن زیرا اینها مردمان خود ها هستند و بدون خود هیچکسی را قبول ندارند.
عبدالله محمد خان را نسبت به جنرال دوستم ترجیع داد او اگر جنرال دوستم را معاون اول میگرفت اشرف غنی هیچگاه برنده نمیشد.
حالا اشر غنی تاجکها را هم کنار میزنه و دیگران را هم کنار میزند
با احترام
احمد

>>>   اشرف غنی با این کار های قبیله گرایی خود قوم پشتون را ضربه زد زیرا اکنون تمام اقوام افغانستان نسبت به پشتونها بی باور و بی اعتماد شده.
من 4 مرتبه به پشتون رای دادم به امید اینکه تعصب در افغانستان از بین برود (2 مرتبه به کرزی و 2 مرتبه به اشرفغنی ) ولی با این عملکرد فاشیستی اشرف غنی مرا خیلی بد بین ساخته و در آینده هر کسی که از قوم پشتون کاندید کند رای نمی دهم و همین قسم اگثر اقوام دیگر به پشتون ها رای نمیدهد.
احمد-کابل

>>>   این حزب قومی است ملی نیست باید هرچه عاجل لغو شود واگرلغو نشد جانشین میخواهد بنظرم بهترین جانشین برای این حزب اقای ایشجی میباشد درصورتیکه معایناتش تکمیل شده باشد

>>>   بجای جنرال دوستم ایشجی صاحب مناسب است چراکه او هم ازبک است لعنت به دوستم که یک ریش سفید را شخصیتش را پایمال کرد درحالیکه اوهم ازبک بود وقتی دوستم با قوم خود این طور رفتار میکند با مردم چه خواهد کرد

>>>   مشکل اساسی در افغانستان در طول تاریخ بحران رهبریت است همه کشور ها صاحب یک رهبر ملی هستند درقلب مردم جای دارد اما ما چنین رهبری نداریم رهبریکه از طرف همه اقوام قابل قبول باشد. دوستم هم اگر در سطح ملیت ازبیک خود را رهبر می دانست در واقیعت رهبر ازبیکها نبود بلکه رهبر یک باند نظامی بود که تمام شخصیتهای سیاسی سرکوب کرد و حالا قوم ازبیک دچار بحران رهبریت است که امیدوارم از میان توده های ملیونی ازبیکهارهبری ظهور خواهد کرد چون ضرورت است.

>>>   جرنال دوستم یک رهبر نه بلکه خودرا صاحب جان و مال خصوصا ازبک ها فکر میکند و با نیرینگ سالهاست که مردم بیچاره ازبک را بد بخت کرده است تاریخ گواه تمام نابکاری ها اوست و وی بیشتر از یک بیمار روانی تشنه قدرت و فرفته بزرگ منشی خود است که در طول سالیان نخواسته کسی دیگری بتواند رهبری مردم بیچاره و ساده لوح ازبک ها حتی در فکر خود داشته باشد افسوس

کریم اوغلی از جوزجان

>>>   برادر رهبر بودن اسان است یگانه مشکل اینست که احساس وطن مردم افغانستان ندارد از شروع تا به حال کدام رهبر صادق در این وطن بوده همین قسم که امرکاه گفته سه چیز در مردم افغانستان نیست
۱- احساس وطن
۲- تعبیض نشاد
۳- در مقابل بول برادر خود را میکشند
اگر خود را هم یک رهبر بسازند خودت همین قسم کار ها را میکنی

>>>   بهترین شخصی که میتواند جای جنرال دوستم را پر نماید و هم مواصفات دیگری داشته باشد، میتوان خانم لورای غنی ویا بی بی گل را به صفت معاون اول ریاست جمهوری مقرر کرد. این موضوع از یکطرف عدم اعتماد در کابنه دولت را پایان میدهد، از جانب دیگر دست اورد بزرگ افغانستان در قسمت احیای حقوق خانم ها و یا جندر خواهد بود
کل راست گوی

>>>   دوستم باید خودش را به غنی کوچی نمیفروخت، آنهم بخاطر چوکی فرمایشی و پوچ معاونیت اول۰ حالا دیگر نتیجه آنرا میبیند۰ احمد ضیاه و دوستم خودشان خورده اند و حالا خودشان دهن خود را پاک کنند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است