پشتون وارث بلاعوض؟
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۲۶    ۱۳۹۶/۲/۲۵ کد خبر: 133089 منبع: پرینت

سنت قدرت ایجاب می کند که قوم پشتون تنها گزینه و به نوعی وارث بلاعوض حکومت در افغانستان باشد و دیگر اقوام؟ تنها سایه هایی که به عنوان مستعمره نشینان مورد لطف قدرت قرار گرفته اند.

رویای کشوری با ثبات و امن در سرنگونی طالبان با روی کار آمدن کرزی به یاسی زودهنگام بدل شد، فردی که اگر از جنبه فرهنگی و اجتماعی در مخالفت با طالبان باشد اما ریشه های عمیق قومیتی و سیاسی وی نسبت به این گروه سبب سیاست نرم و مصالحه شده است.

در میان سیاستمداران و بانفوذان قوم پشتون نفرت از به قدرت رسیدن مقام های دیگر اقوام به حدی است که حاضر به همراه بودن با طالبان می شوند و محو هر چه غیر نام پشتون در قدرت است.

این سیاست و نوع نگاه را می توان در تمامی چهره های سیاسی و نظامی پشتون ها دید، حتی فردی چون جنرال رازق که از طالبان زخم خورده است در دفاع از کرزی، ملاعمر و ملا دادالله را مجاهدین راستین خطاب می کند و به تازگی خبر از ایجاد منطقه امن برای طالبان در ولایت قندهار می دهد.

بانگاهی به مناسبات سیاسی جدید در افغانستان می توان نتیجه گرفت که پشتون ها اکنون یکه تازان در تمامی امور هستند از راس حکومت گرفته تا جبهه مخالف حکومت، از موافق گرفته تا دشمنان و ناجی صلح!

اشرف غنی و هم تباران وی، طالب را هم قبیله ای می دانند که می توانند در آینده، مهمترین عنصر رسیدن به کشور پشتونیزم باشد و بر همین اساس قومیت های تاجیک، ازبک، هزاره و ... را خطری بزرگ تر از طالبان و داعش می دانند.

اگر ارگ در نهایت به خاطر مصلحت های قومیتی با طالبان به توافق برسند اما حضور مقام دیگر اقوام در حکومت، برهم زدن نظم سنتی و سیاسی قدرت است و برهمین اساس، قومگرایانی چون کرزی، غنی و جنرالی به مانند رازق به مانند یک خطر به عبدالله، دوستم، عطا محمد نور و خلیلی می نگرند! تهدیدی به مراتب بزرگتر از قدرت گرفتن ملا دادالله.
و حال رنگ قومیت برای طالبان نیز به مانند پشتون های حکومتی، چنین عمیق و پررنگ است؟

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پشتونیزم
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   بحث قوم و قومگرایی را برای این داغ نگهمیدارند که کسی متوجۀ خود شان نشود، برای یکبار صرف نظر از اینکه کدام قوم چه کرده، سری میزنیم به ولایات افغانستان و مطالعه ای میداشته باشیم از سیستم قدرت چلانی در هر ولایت! نخست میرویم به ولایاتی که مدعیان عدالت در آن صاحب قدرت اند، در سرلوحۀ این ولایات میتواند ولایت بلخ را قرار داد:
آقای عطامحمد نور که بیش از یک دهه اسکان دار این ولایت است، صرف نظر از سایر جابجایی هایش، فقط جواب بدهند که چرا کرسی مقام ولایت را محکم چسپیده اند؟ چرا نمیگزارند فرد دیگری برای مدت کوتاه زمامداری این ولایت را تجربه کند؟ همین کافی است! برویم به جوزجان: مگر تا آخرین قدمه در ادارت دولتی کسی وجود دارد که از فلتر آقای دوستم تیر نشده باشد؟ هرگز نه! بروید به بامیان: مگر کدام فرد غیر هزاره ای در کدام یک از ادارات دولتی و حتی غیر دولتی وجود دارد که شرافتمندانه به وظیفه ادامه داده باشد، مگر اینکه در وابسته گی تنگاتنگ معامله با خلیلی و محقق بوده باشد؟ در این ولایت اقوام بومی غیر هزاره را دارند با بهانه های مختلف مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان میکنند چه رسد به اینکه یک فرد غیر هزارۀ بیرونی برای شان قابل قبول باشد!
نمونه مثال همینقدر کافی است، در این کشور همه کس بقدر و توانش ظلم نموده است، آنانیکه امروز سنگ تاجک بودن را بر سینه میکوبند، تا دیروز صدها و هزاران فارسی زبان را بنامهای ...د و کمونست از دم تیغ کشیدند! شرم باد بر این گروه بیشرم که با جهاد به کجایی نرسیدندو امروز زبان را وسیلۀ تفرقه افگنی قرار داده اند، ننگ باد بر آنانیکه اصل عقیدۀ مبارزه را نادیده گرفته قومیت را وسیلۀ رسیدن به منفعت موقتی قرار داده اند. لعنت به آنانیکه زبانرا وسیلۀ نفاق و شقاق بین ملیت های با هم برادر افغانستان قرار داده اند و ..........
....بر ظالمان (پشتون، فارسی زبان، ازبک، هزاره، ترکمن .... وغیره) به هر قمیکه تعلق داشته باشند.
پاینده باد همبستگی برادرانه ملیت های زحمتکش افغانستان.
میهن زرغون

>>>   تاوقت که دزدی هایتان روان بود حرفی از پشتون نبود حال که منافع های شخصی تان به خطر است پشت پشتون ها را گرفتین همرای تان محاسبه میشود که این بلند منزل ها از کجا شده حساب بدهید به این بهانه ها نمیتوانید مردم را فریب بدهید همگی میدانند که در طول 17 سال جنایات که در دنیا بود کردین تاریخ را به عقب زده نمیتوانید
>>>   این طایفه زبان منطق را نمیدانند
ولی زبان زور را هم تحمل کرده نمیتوانند و زود تسلیم میشوند من بارها این طایفه را آزموده ام بهتر است تاجیکان با این طایفه با روش خودشان برخورد کنند که نتیجه مثبت میدهد
با این ها حرف زدن از استدلال و منطق آب در هاون کوبیدن است

>>>   وطنفروش کسی را گویند وطن مادری خود را برای بیگانه تسلیم کند. مثلا ً: خاندان عبدالرحمان خان برای انگلیس ها تسلیم کردن - خلق و پرچم برای روسها تسلیم کردن - طالب ها برای پاکستانی ها تسلیم کردن - باند کرزی برای آمریکای ها تسلیم کردن.
اگر دروغ گفتم مرا ببخشید!

>>>   Najib Salam
شوراى امنيت يا دستگاه تطبيق اهداف شخصى اتمر و غنى، اكثريت مطلق آن از يك تبار اند ، از سايرين ، مهره هاى ضعيف و مزدور را صرف براى سر تكان دادن بر گزيده اند.

>>>   چه كسى متعصب و فاشيست است ؟
ما كه از قانون و هويت و تمدن و اقتدار سخن مى كوبيم يا تو كه تمام تاريخ و تمدن و هويت را به يك تار عنكبوتى جعل، جهل و استبداد بسته اى ؟
من از تمام شهروندان پشتون ( افغان) كه اهل خرد و انديشه و انصاف هستند، سوال مى كنم ، كه من نوعى به عنوان ميراثدار تمدن ، فرهنگ و تاريخ خراسان در گجايى اين هويت و نماد هاى ملى افغانستان قرار دارم ؟
نماد هاى اقتدار و ملى يك كشور اين ها مى باشند.
نام كشور: افغانستان
١- سرود ملى : به زبان افغانى ( پشتو)
٢- واحد پول كشور: افغانى
٣- مليت : افغان / افغانى
٤- نشانهاى درجه اول : وزير محمد اكبر خان / وزير محمد ايوبخان / ملالى ، همه افغان
٥- اصطلاحات ادارى ( ملى) : افغانى ( پشتو)
٦- متن اعتماد نامه ها : به زبان افغانى
٧- تاريخ رسمى : مطابق روايت جعلى افغانى
٨- قانون نانوشته : رئيس جمهور بايد افغان باشد.
جوانان عزيز !
هيچ كدام از موارد بالا تابو نيست ، هيچكدام ساحه اى ممنوعه نيست ، با متانت ، مدارا و مبارزه مستمر همه اى اين نماد ها را بايد به چالش گرفت و مورد بحث قرار داد.
اما فعلاً شناسنامه ها در اولويت قرار دارد و زمان آزمون نمايندگان پارلمان فرارسيده است تا قانون را با دوثلث آراء برگرداند.

>>>   بسم الله شیر" رییس حزب وفاق ملی؛
چرا پشتون ها قدرت و حاكميت افغانستان را در انحصار خود گرفتند و ميخواهند ديگر اقوام را براى هميشه از قدرت به حاشيه برانند و نابود كنند؟ چرا پشتونها به برابري و برادري باور ندارند و خود را برتر از ديگر اقوام ميبينند؟
گناه اقوام غير پشتون چيست كه بايد كشته شوند و هميشه محكوم باشند؟
برادران پشتون بيآييد اصل برابري و برادري را قبول كنيد و به شكل صلح آميز در كنار اقوام ديگر زندگي كنيد و دست از تماميت خواهي برداريد تا مردم ما بعد از دو صد سال به آرامش برسند و ملك و ملت آبا و آرام شوند.

>>>   من متعصب هستم»
•اگر عدالت خواستن و حقيقت گفتن
•اگر گفتن اينكه سرود ملي به دو زبان فارسي و پشتو باشد
•اگر گفتن اينكه بيرق افغانستان قومي و لباس كوچي نباشد
•اگر گفتن اينكه هويت ما را با تحميل نام قومي افغان=پشتون از بين نبريد
•اگر گفتن اينكه بانكنوت افغانستان به يك زبان نباشد و نام يك قوم (افغاني) بالاي بانك نوت گذاشته نشود
•اگر گفتن اينكه اولاد هزاره ي دايكندي و پشتون خوستي حقوق مساوي داشته باشد
•اگر گفتن اينكه طالب قاتل ما را برادر نخوانيد
•اگر گفتن اينكه زبان ما (فارسي) را از بين نبريد
•اگر گفتن اينكه به اقوام تاجيك و اوزبيك و هزاره حق مساوي بدهيد و به ما احترام بگذاريد
•اگر گفتن اينكه ما را به نام طالب و داعش نكشيد
•اگر گفتن اينكه نجيب كمونست دو ميليون مردم ما را به نام لنين و استالين به قتل رساند
•اگر گفتن اينكه امان الله خان دشمن دين و ناموس و فرهنگ مردم ما بود
•اگر گفتن اينكه عبدالرحمن خان هفتاد در صد نفوس مليت شريف هزاره را به قتل رساند
•اگر گفتن اينكه عبدالرحمن خان زنان و مردان مليت شريف هزاره را به برده گي و كنيزي كشاند
•اگر گفتن اينكه نادر غدار مردم تاجيك و اوزبيك شمالي را به توپ بست
•اگر گفتن اينكه مومند و طرزي تاريخ و زبان ما را ميخواست نابود كند و امان الله خان و نادر غدار همراه شان بود
•اگر گفتن اينكه طالبان پشتون تاكستان شمالي را آتش زدند
•اگر گفتن اينكه فاشيست هاي پشتون براي نابودي ما برنامه دارند و طالب و داعش را به مناطق ما براي قتل ما ميفرستند
•اگر گفتن اينكه پشتونها به نام كوچي به مناطق ما ميآسنذ و ما را به قتل ميرسانند
•اگر گفتن اينكه پشتونها كوچي هاي خود را بخاطر كشتن ما مسلح ميسازند
•اگر گفتن اينكه مسعود بزرگ قهرمان ملي است
•اگر گفتن اينكه شهيد استاد ربانی شهيد صلح است
۰اگرگفتین گه داکتر پدرام یگانه رهبر پر افتخار همه مردم افغانستان است،
•اگر گفتن اينكه ما عدالت و برابري ميخواهيم
•اگر گفتن اينكه ما براي اولاد هزاره و تاجيك و اوزبيك و پشتون فرصت هاي برابر تحصيلي و كاري ميخواهيم
•اگر گفتن اينكه بوديجه دايكندي و ننگرهار مساوي باشد
•اگرگفتن اينكه كشور و ولايات هزاره نشين و تاجيك نشين و اوزبيك نشين به شكل برابر آباد شود
•اگر گفتن اينكه ما آزادي و برابري براي همه ميخواهيم
•اگر گفتن حقيقت ما را متعصب ميسازد پس ما "متعصب" هستيم، اگر دفاع از حق ما را متعصب ميسازد بگذاريد متعصب باشيم.

>>>   بهترين راه حل افغانستان تجزيه کشور میان اوغان و غیر اوغان ها است۰....۰ ختم داستان۰

>>>   هر کی آن چیزی را که ندارد بالای آن تاکید میکند۰ درین دیار سابقه ۵۰۰ ساله هم ندارید ادعای تاریخ ۵۰۰۰ ساله میکند۰
سابقه آثار نوشته شده پشتو درین دیار به ۵۰۰ سال هم نمیرسد۰


>>>   این سیاست و نوع نگاه را می توان در تمامی چهره های سیاسی و نظامی پشتون ها دید، حتی فردی چون جنرال رازق که از طالبان زخم خورده است در دفاع از کرزی، ملاعمر و ملا دادالله را مجاهدین راستین خطاب می کند و به تازگی خبر از ایجاد منطقه امن برای طالبان در ولایت قندهار می دهد
ع

>>>   خوب 5000 سال ازشما و500 سال ازما حالا خوش شدی

>>>   نتیجه مذاکرات استاد عطا به نمایندگی از جمعیت چی دست آورد داشت؟؟؟

>>>   به نظر هاي اقاي زرغون كاملا موافقم واقعا كه گل گفتيد ....بر انانيكه تفرقه در بين اقوام داخل كشور رنج ديده ما مياندازم .لالا هراتي

>>>   پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را هذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   آمادگی های لازم جهت تجزیه کشور باید گرفته شود۰ پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی همه باهم فرق ندارند۰ غیر پشتونها متحد شوید و حساب تانرا از این جنگ و خشونت دائمی پشتونها جدا کنید۰
تجزیه به نفع غیر پشتونها است چون از این جنگ دائمی، بیفرهنگی، اضافه خواهی و وحشت دائمی پشتونها برای همیشه بیغم میشوند۰
کشور ها و ملت های دیگر پیشرفت کرده اند چون پشتون ندارند۰
پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی همه باهم فرق ندارند۰ غیر پشتونها متحد شوید و حساب تانرا از این جنگ و خشونت دائمی پشتونها جدا کنید۰

>>>   اگرمشکل برایت پیداشده وضوء خود راتازه کن

>>>   خوب حالا ! شما تاجكها و پتان ها حساب خود تون را تصفيه كنيد برنده تون را با يك حول نابود ميكنيم بعدش هم نه خراساني هست و نه افغانستاني.

>>>   پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی همه باهم فرق ندارند۰

>>>   خوب خودیدی مبارک اینه تجزیه شد ونجات یافتی دیگه بگو شاباس

>>>   اگر هرکس به تفرقه دست میزند نه افغان، نه هزاره، نه تاجک و نه ازبک میباشد بایید بخاطر خدا وطن مان را بسازیم آیا در پاکستان، ایران، تاجکستان و دیگر دولت ها اقوام مختلف ندارند نظر بانداز به هندوستان تعدد زبان، تعدد خدایان، تعدد مذاهب دارد اما هیچ مشکیل دیده نمیشود همه و همه بخاطر آباد ساختن وطن شان میباشد هرکس در فکر بهبود وطن و کاشانه اش میباشد از خدا بترسید اگر مسلمان هستید تفرقه کار دشمنان دین و انسانیت است تفرقه بلای جان افغان های بیجاره هست همه منافقین، بدین ها، غلامان حلقه بگوش خارجیها از نفاق حرف میزنند چرام غلامی پاکستان، ایران، امریکا، شوروی ها دیگران نشوید مشکل تان چیست که از تفرقه چه سود برده این فقد از کشت لذت میبرید. جوانان که کشته میشود از کدام دولت هاست چرا نمیخواهید افغانستان آباد شود تنها شما انسان هستید هر کدام تان سر به گریبان تان پائین کنید کیست که در افغانستان خیانت نکرده باشد یکی از مثال مشهور که امروز ما استفاده میکنیم اینست که شخصیت هرکس به اندازه رضالتش شناخته میشود.
ع. م. ب . از بدخشان

>>>   این سخن برای همگان روشن است که پشتونها در زمان ابدالیان تا به امروز از پاکستان بهسوی کشور خزیده و به تدریج خاک ما را اشغال کرده و حالا مدعی مالکیت همه کشور هستند. اسم کشور را به نام خود کردند دیگران لب به سنخن نکشودند. پول افغانستان را به نان خود کردند باز هم قناعت ندارند. اسامی فارسی مناطق را به زبان پشتو تبدیل کردند باز هم به این اکتفا نمی کنند. نامها موسسات و مراگز نظامی و فرهنگی را به زبان پشتو بر مردم ما تحمیل کردند و می کنند باز هم می گویند ما به حق ما نرسیده ایم.حکومت در بست در اختیار آنان بود و است ولی به این هم قناعت ندارند. همین دیروز یا پریروز راضیه منگل نماینده مجلس به صراحت به گلبدین گفت که دیگران نتوانستن حق پشتونها را بگیرند شما حتما این حق را خواهید گرفت. حالا این حق چیست و این حق را از کی می خواهند بگیرند؟ جواب آن فقط این می باشد که اقوام دیگر باید نابود شوند و از بین بروند و کشور همه اشت باید به مالکیت پشتونها در آید. آیا چیزی دیگری جز این می تواند حق پشتونها باشد که منگل خانم از آن سخن گفته است؟ چرا غیر پشتونها این قدر عقب نشینی می کنند و تسلیم سیاستهای تدریجی پشتونها شده اند و هیچ اعتراضی از خود نشان نمی دهند. حالا که گلبدین به بهانه صلح سنگر نظامی خود را از پاکستان به کابل منتقل کرده و تحت حمایت دولت اشرف غنی قرار گرفته و پازل پشتونیزم با آمدن او کامل شده است ، غیر پشتونها هنوز در گوش فیل خوابیده و مانند کبک سرش را داخل برف کرده اند. جنگ را که از جنوب به شمال کشانده و شمال را کاملا نا امن کرده است و دیگر نزدیک است که شمالیان نیز از ترس کشته شدن کشور را ترک کرده و آن را دو دستی تقدیم پشتونها کنند. خانه خود ما را بر ما نا امن کرده و سپس همینهای که استعمار انگلیس، شوروی، عربستان، پاکستان را وارد کشور کرده، غیر پشتونها را مزدور این قدرتها خارجی تبلیغ می کنند تا بر آنان فشار روحی و روانی وارد کنند. دوستم و مسعود که گرفتار دام شیطانی اتمر و اشرف غنی شدند و از خلیلی و محقق هم که کاری ساخته نیست همچنین با ایجاد اختلاف بین عطا و عبدالله کمر تاجیکان را شکستند و در نتیجه میدان کاملا برای جولان دادن حکمتیار و دیگر پشتونهای متعصب آماده و مهیا گردیده است. حکمتیا همان حکمتیار سی سال یا بیست سال پیش است هیچ تحولی فکری و اخلاقی در او ایجاد نشده است. او فعلا مار خفته است تا شرایط حمله برایش آماده شود. آنگهی خواهیم دید که صلح با حکمتیار یعنی چه؟

>>>   میبخشید پشتونیزم نی بلکه وارثین اصلی این خاک دیورند راقبول ندارد کسیکه دیورند راقبول دارد به دیگران خدمت میکند نه بمردم خود

>>>   ;کسانیکه دیورند را به رسمیت نمی شناسند از دست شان چیزی ساخته نیست و این کاملآ یک حقیقت تلخ تاریخ است

>>>   چرا پشتونیزم مرز مقدس دیورند را داغ نگه می دارد؟
زیراکه پشتونها خو مثل تاجک از وطنش نمیګزرد! تاجکها چطور غلام دایمی روس بودند!
ایا ما هم مثل شما شویم؟؟؟؟؟؟؟ نه هرګز نه !

>>>   سال گذشته در کابل من فیلمی را دیدم که توسط یک فیلمساز امریکائی ساخته شده بود. این فیلم که گفته میشد مستند است تمام مسائل فرهنگی و زندگی مردم اسرائیل ( یهودیان قدیم) و پشتونهای افغانستان و پاکستان را مقایسه و بر رسی میکرد. من فرد ملت گرائی نیستم ولی این فیلم واقعاً من را حیرت زده کرد. چون این فیلم بطور جامع تک تک مسائل زندگی پشتونها و اسرائیلیها را با تحلیل و استدلال ثابت میکرد.

>>>   برای پشتون های افتخار است که آنها از نسل یهودها هستند ولی مسلمان هستند.

>>>   در گذشته ها شنیده بودم که بیشتر از مدرسه های پاکستانی از طرف یهودان تمویل میشود ولی بنظرم مشکل معلوم میشد ولی از عملکرد دست پرورده های این مدارس یعنی طالبان به این نتیجه میرسم که یک نیم کاسه زیر کاسه است و میخواهند از طریق طالب مسلمانان را خصوصاَ پشتون ها را از اسلام دلسرد و انها را دوباره به دین آبایی شان بر گردانند.


>>>   با سلام خدمت دست اندرکاران این سایت و تمامی بینندگان!
خواستم من هم در این باره نظرم را بگویم.
اینکه قوم ‌پشتون از نژاد یهود باشد یا نباشد فرقی نمیکند. مشکل اینجاست که فعلا آنها نام اسلام را با...... خو بد میکند. از زمانی که آنها نام افغانستان را با خودخواهی و قومگرایی فغیر داده و حکمت میکند، این مملکت روی صلح را ندیده. و صلح حیچ وقت نخواهد آمد تا این قوم دست از قدرت طلبی بر ندارد.
شاید هم زمانی که دیگه مردم ده کره مریخ و یا دیگر سیاره ها برود، اینها آرام شوند.
عارف از نروژ

>>>   پشتون ها قوم محکم به دین خود اند، جای نگرانی نیست.

>>>   سرانجام شد خط ديورند مرگ افغان ستان پشتون شد با نام خوا در پاکستان

>>>   Partaw Naderi
اگر بحث در پیوند به مرز دیورند،خیانت ملی است،چرا نخست نمی رویم امیر عبدالرحمان را که پس از امضای قرارداد دیورند از انگلیس لقب شوالیه یافت، در دادگاه تاریخ به جرم خیانت ملی و وطن فروشی محاکمه نمی کنیم!

>>>   هرکس ازافغانستان است افغان است زنده باد افغانستان ، زنده باد افغان مرگ بردشمنان هردویش هرکس درینباره هرچی کوشش کند که افغان خوب نیست این ارمان رابگورخواهد برد تایکنفرافغان است زنده افغانستان است نابود باد دشمنانش

>>>   بزرگان ما همیشه قربان خوش باوری های خود شده اند و این سریال ادامه دارد...

>>>   قومیکه در زمین شان کوکنار ، در جیب های شان کلدار ، در مهمانخانه های شان پنجابی و عرب ، افتخار شان جنگ ، انتحاری ، ماین گذاری و سنگسار خانمها بوده آن قوم را ( اوغان ، افغان ، پتان و پشتون ) نامند من هیچ وقت افغان نیستم و نمی باشم .

>>>   درد ما از ستمسالاران نیست! درد ما از کمیشن کاران اقوام غیر پشتون است، بخاطر گرفتن کمیشن خود را و وجدان های شان را میفروشند و تن به مصلحت میدهند

>>>   بسیار خوب گپ است. من افغان نیستم به نام اتحاری مشهور است در تمام جهان و مردوم جهان اغغن ها بد میبرند. من خراسانی هستم.

>>>   من آفرین به پشتون ها میگویم در تمام این نظریات که خواندم یک پشتون به کدام قوم توهین نکرده ویا تقسیم وتجزیه کشور را مطرح نکرده است، این راگویند فرهنگ تحمل پذیری.این قصه های مفت تجزیه و چه وچه خودرابه آب بگوید این وطن کاملآبی صاحب نیست وهمه باشنده هایش مثل شما سست عنصر نیست.فاطمه

>>>   با افتخار میگویم افغانم افغان

>>>   ای کاش که این افغان بد بخت انتحاری و انفجاری نمی بود ای کاش ملا عمر -گلبیدین و حقانی افعان نمیبود مسلما افتخار عزیزان از اعمال... شان است و من به حیث یک شهروند از این نام و ازاین اعمال میشرمم.
خوستی

>>>   افغان
در اشتباه هستی. تاریخ واقعی و منابع معتبر را مطالعه کن تا به حقایق و واقعیت ها پی ببری. کتاب های تاریخ ساختگی و تقلبی خود ساخته چهارتا اوغان و پشتون از اعتبار ساقط است.
مصطفی

>>>   این نکته را نه تاجیک نه ازبیک نه ایماق و نه بلوچ دامن می زند. این نکته صرف از سوی پشتون ها دامن زده می شود. چرا واضح نمی گویید. تاجیک خو داد می زند که این موضوع حل شده است. و این کسی که تفرقه و تعصب را به طریقه های مختلف دامن می زند پشتون است نه سایر اقوام. در صفحات اجتماعی من در طول ده سال در یک صفحه پشتون ندیده ام که حرفی از اتحاد و اتفاق گفته شده باشند.
"خپل پختون مو ده" پختو کی داسی نشته" اصطلاحاتی است که تنها این ها استفاده می کند من نشنیده ام که گفته باشند تاجیک خود ماست، ازبیک خود ماست، پشه یی خود ماست. پس مشکل در یک قوم است.

>>>   این یک واقعیت است که نه پشتون خواهی و نه هم فارسی خواهی در افغانستان آینده دارد.
از اخبار درون سیتی سنتر.
سابق ها اخبار سر چوک میگفتند، حالا به اخبار درون سیتی سنتر تبدیل شده است.

>>>   نصیر خالد :
وقتی یون کتاب سقاوه دوم را نوشت و در آن قتل عام مردم شمالی‌ را روا خواند و تاک و درخت و... را نیز روا خواند و... اما کرزی او‌را دانشمند خوانده و ‌یک ساحه‌ای وسیع را مفت و مجانی‌ برایش داد و تلوزیون ژوندون را برای دو و دشنام اقوام دیگر ساخت چرا کسی‌ چیزی نگفت ؟
امروز وقت ظاهر خانی نیست .... همه بیدار و نویسنده و هشیار اند ....

>>>   فارسی نه دری خراسانی.

>>>   از هزاره ها نگفتی : اگر خط پامیر را دعوی نمایم هزاره ها با چین ملحق خواهد شد او وقت هزاره ها اکثریت خواهد شد

>>>   فقط مردم هزاره وازبیک بیچاره اند تاجک وپشتون خوب کارشان جوراست.
ع

>>>   ميان مساوات خواهى و برابر خواهى و فاشيزم قبيله بايد تفكيك كرد، بصيرت همين است ، هيچ هزاره يى ، تاجيكى وازبيكى نيامده است و نگفته است كه ما از پشتون قوم برترى ايم و ما تنها خق حاكميت داريم و افغانستان از مااست . حرف ديگران كاملن روشن است كه بس است حاكميت بدون قيد و شرط يك قوم و هيچ نبايد به خود حق دهد بر ديگران حاكم مطلق باشد ، اما نخبگان قبيله همه اش بدون استثنأ حرف اصولى را مى گويند با لهجه هاى متفاوت . اگر بصيرت باشد فرق كردن دشوار نيست .

>>>   کشوری که مستعمره باشد شورای امنیت ان چه مفهومی دارد بگذار پشتون باشد تا پشتونهای خود را با بم های بزرگتر به کشتار گاه ببرند تا خودشان با نکتایی های غلامی زندگی کنند

>>>   قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم این درسهاراازکجا میاموزید معلم شما کیست کسیکه پدرش مرده بسرش عوض ان مقررشده میراثی مگرهیچکس چیزی نگفت یکطرفه قضاوت نکنید خداراحاضردیده قضاوت کنید


>>>   افغانستان در چند قدمی تجزیه
خداوند يونها، طاقت ها، كرزي ها، عبدالله ها، ملا عمر ها و تركي ها را از سر مردم "كمان گير، گوسفندي، خوشباور و وحدت مُلي طلب"ما كم نكند و اگر نه سالها در خواب خر گوش ميمانديم. عمر طولاني و سلامت جسماني به رهبران ....خواهانيم!

>>>   هرجاکه کلدار میچلد،مربوط پاکستان است.چی رسد به دیورند

>>>   اینکه می گویند افغانستان ۲۷۰ سال عمر دارد و پایه گذار آن احمدخان ابدالی است دروغ محض است!
افغانستان ۱۲۴ سال عمر دارد. بنیاد گذار واقعی آن امیر عبدالرحمن خان است.

>>>   پشتونهاخیلی زرنگ وهوشیاراست .
ع

پشتون ها خو معامله گر و نوکر خارجی فوق العاده بالا دارند. آنها بوش زاد، جلالی و اشرف غنی نوکر امریکا را دارند. هم قدرت افغانستان بدست امریکایی ها است. پس انها باید دست بالا داشته باشند.
نصف آنها نوکر پاکستان است و نصف بیشتر آنها نوکر امریکا.
دگه اوقام چی کاره هستند که قدرت را تصاحب کنند. آنها باید تجزیه شده و هر کدام آنها به دنبال نوکر ها بدوند.
بااحترام

>>>   واقعا هم خط است بخواطر وقتی یک پشتون از پشاور حرکت کند تمام افغانستان را هم بیگردد کسی جلو دار اش نیست
شما در کدام علامه دولت خوانده اید تروریست پشتون پاکستانی است همیشه گفتند پنجاپی ها است
پس برای مردم پشتون پاکستانی مرز وجود ندارد در خاک افغانستان اما پاکستان به هیچ عنوان به پشتون های که در خاک افغانستان زندگی میکند اجازه نمی دهند در خاک پاکستان غیر قانونی بدن گزر نامه عبور مرور کنید

>>>   خدادادگان را خدا داده است!
وقتی آنها توانستند سه صد سال حکومت کنند منبعد هم میتوانند حکومت کنند، همین افغانستان را پشتونها ساخته اند وتاسیس کرده اند همان ها خوب میدانند که چگونه حکومت کنند، اگر روزی پاشا گردشی بمیان آید وچند روزی برای تاجکها نوبت آیدبجز بی عدالتی دزدی غصب تجاوز هیچ کاری دیگری نکرده اند ودر آینده هم چنین است
( ر )

>>>   اینها بخاطر گرفتن قدرت کابل خود شان تقسیم می شوند و ما بخاطر رسیدن به قدرت مردم را تقسیم می کنیم.

>>>   برادران کمی به عقل بیائید. تمام رهبران چه پشتون یا غیر پشتون برای قوم خود کار نمی کنند، بلکه برای جیب خود با هم معامله می کنند. بطور مثال اگر رهبران پشتون به مفاد قوم خودکار می کردند، باید دراین 15 سال و با این همه پول های بادآورده هیچ یک پشتون بیسواد، بیکار وفقیر نمی بود. همچنان دیگر اقوام افغانستان، اگر رهبران آنها کمی وجدان می داشتند، باید این همه رنج و ذلت را متحمل نمی شدند.

>>>   این یک واقعیت تلخ است زیرا قدرت های خارجی همیشه بالای همین قوم سرمایه گذاری کرده شاید آنها میتوانند خارجیان را در رسیدن به اهداف ..... شان نسبت به افغانستان بیشتر وخوبتر کمک کنند
س ی کابل

>>>   ای مردم غافل تاکه از دنباله روی وحمایت جنایتکاران کنار نروید روز تان از این هم بدتر میشود

>>>   تا احمق در جهان است مفلس در نمی ماند!
تا دگر اقوام از ابلهی میبرایند نوش جان پشتون ها که حکومت کرده سر شان رقص پشپو میکنند.

>>>   مزد ان برد جان برادر که کار کرد!
پشتونها مردم میدان است که نه غرب زورش را دارد ونه غرب!تاجک ها را خو بان بجایش!
افغان

>>>   پشتونها از حیث نژاد اسرائیلی و یهودی هستند باید زرنگ و اشغالگر باشند. امروز همه در دنیا در چنگ یهود گیر افتاده است.

>>>   حرف حق تلخ است خداقسم اگر جامعه بدوی پشتون اصلاح شود افغانستان به گلستان تبدیل خواهد شد این یک مورد حقیقت است.

>>>   اگر تاجکان ستمی همین قدر فعالیت در سابق میکرد حال تاجکستان ازاد می بود! اگر افغانستان بدست تاجک می بود حال مستعمره روس می بود و مانند تاجکان تزار زبان وفرهنگ را ازدست می داد! اما این وطن ون افغان بود که از تزار تگهداشت وزمانیکه در 7 ثور تاجکان روسهار به افغانستان اوردند تا ّشتون را بکوبد!اما از غیرت افغان تاجکستان هم به ازادی تحت الحمایه رسید و ّجهانرا از شرش خلاص کرد!
گویند که...را به دست طفل دا او از ریگ ّپرش کرد! من باور دارم دارم سّردن افغانستان به دست کسی دیگر محو افغانستان خواهد بود!
بی خبر

>>>   سلام بر آقای میهن زرعون
چه استدلال...، وقتی شما برای انحصار قدرت از این سه آقایان که در دو ولایات شمال و ولایت مرکزی بامیان اسم میبرید وشکایت میکنید،فکرمیکنم اول باید به آسیب های که کشور را شدیدا تهدید میکند اشاره میگردید بعد به دیگران نسبت اتهام میدادید.بطور مثال، محترم بفرمایید شدت این انحصار قدرت در سطح اول مملکت (ارگ)بسیار بالا است یا در ولایات؟ این گلایه را باید از سطوح عالی کشور کرد که طراح و تزریق کننده انگیزه های منفی برای زیر دستان و کسانیکه به ایشان اعتماد کرده اند است، از نظر شما در ابتدایی حکومت انتقالی این افراد با چه انگیزه ای تمام تجهیزات شان را تحویل دولت انتقالی دادند.فکرمیکنم قویترین دلیل مصلحت مملکت و کاهش تنش‌های داخلی بوده،نکته بعد اینکه در نوشته تان از این ها به عنوان مدعیان عدالت نام بردید نه تنها ادعای عدالت نمی کنند بلکه نسبت به بی عدالتی و انحصار طلبی دیگران معترضند،در اظهار نظرهای تان تعصب و نژاد پرستی موج میزند در باره والی بلخ برای جابجایی افراد و چسپیدن به کرسی ولایت را نشانه بی عدالتی او خواندید، آیا در حکومت های گذشته و بخصوص یک و نیم دهه اخیر کرزی و اشرف عنی و جابجایی مهره های سمتی و قبیله ای، این است عدالت شما؟
در مورد ادارات ولایت جوزجان فرمودید افراد باید از فیلتر دوستم رد شوند تا بعد به یک مقام منصوب شوند مگر در رده اول مملکت کسی بدون فیلتر اشرف عنی و اتمر و...به مقامی گماشته می‌شود؟
دوم اینکه از اهانت به مردم مظلوم بامیان هم در یک ادعای بی اساس راجع به ترک اجبار اقلیت های بومی ولایت مرکزی بامیان توسط هزاره‌ها دریغ نکردید، فکرمیکنم منظور شما از مردم بومی همان افرادی که در دوره‌ای کرزی تجهیز شده به نام کوچی که حق سکونت در هر جایی که بخواهند، مهم نیست دولتی است یا در مالکیت شخصی،قایل هستید،است.ریشه ای این ظلم را از سال ها قبل (ترک اجبار ساکنین اصلی و بومی یک منطقه را)باید در ولایات جنوب جستجو کرد که تا فعلا هم ادامه دارد از جمله مسئله کوچی ها ،اسکان تروریست ها در دند غوری و اخیرا هم مسئله ۸۰۰ تروریستی که قبل از ورود به ولایت بلخ توسط نیروی های امنیتی بازداشت و سپس تعداد از آنها متواری و به سمنگان و بغلان ساکن شدند و...،برادر عزیزم این دور از انصاف است که در ابتدا بحث را در یکی دو جمله اول ظاهرا کلی و عادلانه و از تمام ولایات کشور شروع کنیم بعد بیابیم از دیگر جنایت کاران غفلت کنیم و چند تا را متهم کنیم، این جز فریب مردم چیزی نیست، البته ظلم این افراد هم جای بحث دارد

>>>   خراسانی های محترم چرا اینقدروارخطا هستید وخیزک میزنید بادارتان چیزی کرده نمیتواند ارام درجایتان بنشینید وخدارایاد کنید

>>>   درولایات جنوبی قیمت یک دختر هشتصد هزار کلدار است

>>>   دشمین اصلی افعانیسان آن کسی هستند که به تعصبات قومی دامن میزنداین آن اشخاص هستند که از استخبارات منطقه پول اخذ میکند وظفیه اینها اینست که از طریق رسانیهای اجتماعی بی اتفای تعصب قومی بین ملیتها دامن بزنید این اشخاص دیکر کاری ندارد وروزمره ازطرف چینلهای استخباراتی پلانها کرفته در سایت های انترنیتی آنرا پیاده میکند.

>>>   اين قدر عدالت و هم زيستى نكويد!!! همه اقوام معلوم هستند!! و سخنان تجزيه را به زبان مستوردي كه اين بار از كولاب هم ان طرف تير مى كند!!! و اين ٤ تا بنجرمين خود را نكاه نمى تواند!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است