خبرساز شدن حکمتیار یک حقه استخباراتی است
حکمتیار در نهایت یک کارت سوخته و آزموده شده است. حکمتیار به عنوان یک تروریست فراری برگشته در میان مردم، حالا با تحولات جدید مواجه است. با ارزش های بزرگ که در لاک و محدوده تنگ مباحث قومی و قبیله ای نمی گنجد 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۴    ۱۳۹۶/۲/۱۲ کد خبر: 132563 منبع: پرینت

"چو تو خود کنی اختر خویش را بد"...!
تصمیم گرفتم در مورد حکمتیار و به آدرس حکمتیار وقتی گپ بزنم که کابل آمده باشد. اما، پیش از آن، در این متن چند نکته قابل درنگ...!

یکم
می‌بینم از صنف رهبران و جریان های سیاسی تا شخصیت ها و افراد مستقل که دغدغه پرداختن به مسایل سیاسی دارند، عده بسیار قابل ملاحظه شان، نگران و سراسیمه شده اند. همانگونه که عده دیگر را ذوق برداشته و مست "حضور" حکمتیار شده اند.
حرف من برای سراسیمه شدگان هراس برداشته، این است که از تسلیم شدن حکمتیار و گردن نهادن اش به اجتناب ناپذیری صلح استقبال کنند. چون واقعیت امر این است که کاربرد کارت خشونت و گزینه توسل به ترور و ترویرزم در میدان منازعه تاریخی قدرت، به سقف خوردن است. پس نگران نباشند.
واقعیت امر این است که حکمتیار در وجدان و حافظه تاریخی مردم افغانستان، آزمون های تعریف شده و معلوم الحال را پس داده است. بنابراین مساله چالش ساز برای مردم در حوزه گفتمان ضد تروریزم، ضد خشونت و همچنین در حوزه گفتمان ضد انحصار و تمامیت خواهی، پیش از آنکه حکمتیار و امثال حکمتیار باشد، حضرات سراسیمه و هراسان می‌شدگی ها در صف گفتمان ملی مردمی ضد ترویزم، هستند/می‌باشند.
سراسیمه نباشید. گفتمان تمامیت خواهی در وجدان اکثریت مردم افغانستان شکست خورده است و به تاریخ پیوسته است. این غر و فیش ها پیش از هر چیز دیگر از سر درماندگی و بیچارگی تمامیت خواهان در مقابل داعیه عدالت خواهانه مردم افغانستان است. پس سراسیمه نباشید.

دوم
کلید زدن برگشت حکمتیار یک بازی شیادانه استخباراتی از نوع درون حکومتی اش می‌باشد. بازی که فقط و فقط برای سرد کردن خشم سراسری مردم در قبال فاجعه و جنایت قول اردوی 209شاهین، به اجرا گذاشته شده است. یعنی هدف اصلی انحراف دادن توجه افکار عمومی از فاجعه و ویرانی بزرگ و از پرونده جدن مشکوک قول اردوی 209شاهین است.
حلقه یا تیم استخبارات چلونکی درون ارگ، این حقه و بازی اش را چنان شتاب زده و توطیه آمیز به اجرا گذاشته که از مردم تا جریان های سیاسی منتقد و اپوزیسیونی و اشرف غنی و حلقه دوستان سیاسی و غیر استخباراتی اش را نیز غافلگیر کرده است.
لطفا اجازه ندهید پرونده یک جنایت و فاجعه تمام عیار در قول اردوی 209شاهین را با توطیه‌ای کشاندن یک کارت سوخته و فرسوده به میدان بازی و خبرسازی، به حاشیه ببرند. وانگهی در حاشیه ها جنایت و ویرانی تکان دهنده چون قول اردوی 209شاهین را لاپوشانی کرده و به فراموشی بسپارند.

سوم
اگر کلیت پرونده و اتفاق‌های برنامه مذاکره صلح حکمتیار را از مرحله امضای آنلاین و نمایشی توافقنامه صلح، تعقیب و دنبال کرده باشیم، پیچیدگی و سایه روشن های بازی استخباراتی این مساله بیشتر قابل فهم و قابل تحلیل می‌شود.
با بررسی دقیق و موردی اتفاق های پس از نمایش امضای آنلاین، نه تنها گره‌های استخبارات محور مذاکرات صلح با حکمتیار، بدل به فهم می شود که بازیگران و مدیران بازی های استخباراتی با روند صلح نیز، بیشتر از پیش برملا می‌شوند و افشا می‌شوند.
خوشبختانه حالا ما در عرص دیجیتال و زمان و (زمانه‌ای آنلاین) زندگی می‌کنیم. نه در عرص بوق. نه در (عصر پته خزانه ای) و منطق پنهان شدن پشت ارجاع به "پته خزانه"...! یعنی حالا کلی گزارش و خبر و تحلیل آنلاین و دیجیتال شده وجود دارد و هر لحظه در دسترس می‌باشد. کافی است در گزینه جستجو گوگل بنویسید، "حکمتیار و حنیف اتمر" یا "حنیف اتمر و حکمتیار".

چهارم
این بازی جدن استخبارات محور و استخبارات بنیاد می‌باشد. از آنجا که استخبارات چلونکی ها به مردم، مطالبات مردی و الزام های مردمی در سیاست باور ندارند و با نگاه انسانی به سیاست و الزام های اخلاقی سیاست میانه و نسبت ندارند، همواره، مقابل خواست های مردم و مطالبات مشروع و برحق مردمی قرار گرفته اند و می‌گیرند.
من باور دارم و از همین ابتدای این بازی می‌گویم، به زودی روسیاهی بازی مضحک و استخباراتی با روند صلح و گفتمان صلح، همانند روسیاهی پرونده انتخابات و روسیاهی بازی سیاسی با نهادهای امنیتی روی دست استخبارات چلونکی ها، باقی می‌ماند و پرونده سیاهکاری های شان در پیشگاه وجدان جمعی سیاه تر و سنگین تر می‌شود.

پنجم
از آنجا که تا اینجای بازی، کاردار و کاره ای اصلی و محوری بازی های استخباراتی_سیاسی جناب حنیف اتمر دفتر دار شورای امنیت ملی حکومت وحدت ملی می باشد و همچنان از آنجا که امتیازهای سیاسی این بازی استخباراتی با روند ملی مردمی صلح را حنیف اتمر یکی پی دیگر به جیب می زند و به عنوان سرمایه سیاسی انباشت اش می‌کند، یادمان باشد که مسوولیت اصلی و محوری هر پیامد ناخوشایند و مساله ساز این بازی استخباراتی نیز به جناب دفتر دار شورای امنیت بر می‌گردد. نه به غنی، استانکزی، کرزی و سایر ریزدانه های داعیه تمامیت خواهی و انحصار قومی_تیمی قدرت...!
واقعیت فاش غیر قابل انکار به وضوح نشان می‌دهد که تا این جای کار، در رقابت رهبری قدرت و حیثیت تراشی های درون قومی قدرت، اشرف غنی و کرزی بیشتر از هر کسی دیگر از مانور دهی حکمتیار ترسیده اند. همچنان که بیشتر از هر کس دیگر، نگران چگونگی هضم کردن حکمتیار پس برگشت در میان مردم هستند. نگران برگشت یک کارزمای سنتی و تندرو به متن بسترهای فکری_اجتماعی در حوزه نفوس و پایگاه مردمی شان. یعنی اگر قرار باشد کس و کسانی در نتیجه برگشت حکمتیار ببازد، غنی و کرزی به ترتیب از اولین کسانی هستند که می بازند و تاوان یک حماقت بزرگ را پس می دهند.
هرچند که حنیف اتمر برای فعلا گرم بازی استخباراتی در تمام سطوح سیاست و دولت داری می‌باشد، باور من این است که کلان کردن و بزرگنمایی استخبارات محورانه حکمتیار، پس از غنی و کرزی بدون تردید در حوزه نفوس و بستر اجتماعی درون قومی اش، حنیف اتمر را قورت خواهد داد.

ششم
حکمتیار در نهایت اش یک کارت سوخته و آزموده شده است. واقعیت امر این است که حکمتیار به عنوان یک تروریست فراری برگشته در میان مردم، حالا با تحولات جدید طرف و مواجه است. با ارزش های بزرگ که در لاک و محدوده تنگ مباحث قومی و قبیله ای نمی گنجد.
همانگونه که سایر رهبران قومی و سنتی در متن جامعه و مردم در مقابل ارزش ها و دستاوردهای پس از طالبان درمانده و بیچاره هستند، حکمتیار بدون تردید بیچار و درمانده ترین می‌باشد.

هفت
یک اطلاع موثق اینه که اشرف غنی و حلقه دوستان سیاسی اش که سیاست را لزومن استخبارات به اجرا نمی گذارند، آشکارا و در لفافه علیه حکمتیار قرار گرفته اند. از جنجال بر سر رهایی زندانیان تا موضعگیری های ضد ارزشی حکمتیار در سخنرانی لغمان و ننگرهار اش.

هشت
حکمتیار تمام سال‌های فراری بودنش را تلاش‌های قومی_تباری کرده است و تلاش‌های استخاراتی که با طالبان مخرج مشترک سازمانی خلق کند. همیشه اما ناکام بوده است. حالا حکمتیار هیچ تاثیر بر وضعیت جنگ و صلح ندارد. کشتار و جنایت همچنان ادامه می یابد. تازه، باور من این است که بعد از این پرونده قتل ها و ترورهای زنجیره ای و هدفمند نیز از سوی حلقات استخباراتی درون حکومت نیز به اجرا گذاشته می شود و این یعنی تمام مسوولیت های این بازی کثیف استخباراتی با مانور حکمتیار به حنیف اتمر بر می‌گیرد. او را زیر نظر داشته باشیم.
در ضمن گپ اصلی این است که مانوردهی و خبرسازی با حکمتیار در وضعیت کنونی فقط و فقط یک حقه استخباراتی برای انحراف دادن به افکار عمومی از توجه به پرونده قول اردوی 209شاهین است.
قول اردوی شاهین را فراموش نکنیم!

در پایان سخنی از شاعر فرزانه و حکیم خردمند بدخشانی و یمگان دره ای "ناصر خسرو":
چو تو خود کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را

آصف آشنا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکمتیار
آشنا
نظرات بینندگان:

>>>   همینطور است غیر از این نمی تواند باشد که این جنایت کار قدیمی را چنان مهم جلو دادن که خورد و بزرگ این ملت از جنایاتش باخبراند چه معنی دارد.

>>>   قول اردو يا حمام زنلنه؟؟ عسكر است عسكر مى ميرد مثلى عساكر قول دارو بلخ، عسكر شهيد مى شود،،زخمى مى شود معيوب مى شود أسير مى شود!!! اين همه به نام عسكر بيوند خورده!! بس اينقدر وويلا برأى جه!! كدام ملكى خو نه بودند!! عساكر دشمن مردم است و مردم دشمن عساكر بس مردم أمدند و كله كوتاه شان كرد!!!!

>>>   فقط همان یک طبقه و همان یک گروه بیفرهنگ است که باعث تمام پسمانی، بد بختی، بد نامی، و تمام کشمکش ها در کشور ما شده اند و باعث درد سر برای همه متباقی شده اند۰
مانع سرشماری همین ها میشوند، انتخابات را همین ها گوسفندی ساختند، تقلب همین ها میکنند، انتحار همین ها میکنند، انفجار همین ها میکنند، زورگوئی همین ها میکنند، نوکری پاکستان را همین ها میکنند، دو دشنام و فحاشی همین ها میکنند، دیگر چه ماند۰

آمادگی های لازم جهت تجزیه کشور باید گرفته شود۰ پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی باهم فرق ندارند۰ غیر پشتونها متحد شوید و حساب تانرا از این جنگ و وحشت دائمی پشتونها جدا کنید۰

>>>   آنانیکه در خشونت بزرگ شده اند امنیت برای شان قابل قبول نیست و آنانیکه در امنیت کلان شده اند خشونت و جنگ برای شان قابل قبول نیست ....

>>>   دقیقا همین طور پلان ها روی دست است هما بی فاید با داشت روی سیاهی های بیشتر که این خاینین و جنایت کاران با بی حیایی که دارند به گردن نمی گردند ولی مردم گواه است وتاریخ شاهید شما مطمین باشید که هر خفاشی حچ چیزی بالای ملت ما کرده نمیتواند

>>>   آشنا صاحب دقیق فرمودید خداوندتمام بزرگان مارا چه از تاجک ازبک هزار وغیره اقوام را هوشیار سازد تا جلو خود و وطن فروشی این قوم لین را بگیرند
با احترام قندری از کابل

>>>   خیر چه کرده میتوانید؟ مثل مرد امروز از طریق راه آمد آیا کسی بود که در مقابلش استاده شود؟ نه جنگ کرده میتوانید و نه هم صلح. بجز از حرف های زشت و بد و تفرقه اندازی کار شما و این برنامه نیست.
حسن از کابل

>>>   راکتیار با همه لاف و پتاق که میزد بلاخره به همان دولتی که خودش آنرا دست نشانده کفار و امریکائی ها میدانست سرخم مثل ک۰۰ ها تسلیم شد۰

>>>   حق بر باطل پیروز است انشا الله خداوند با حکمتیار است وبه یاری خدا ملت نیز باحکمتیار میباشد چنانچه احساسات خود جوش مردم در روز سخنرانی وی دراستیو م ورزشی کابل نماینگر این ادعا میباشد.اگر بد بین نباشی نشر شود
شمس از کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است