متن سخنرانی عبدالقدوس حمیدی، نامزد وزیر فواید عامه
افغانستان با داشتن شرایط خاص استراتژیکی در آسیای میانه یگانه مسیر اقتصادی برای انتقال کالاهای داخلی و تجارت خارجی یا بین المللی به شمار می رود که متاسفانه بنا بر نبود خط آهن به مثابه یک حلقه نا وصل در زنجیر خطوط ریل منطقه و جهان تاکنون پیوست نیافته است 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۱    ۱۳۸۹/۴/۷ کد خبر: 11708 منبع: پرینت

نمایندگان محترم ملت !

کشورهای محاط به خشکه که متاسفانه افغانستان جزو آن است در انتقالات و حمل و نقل همواره منحصر به خطوط آهن ، سرک ها و خطوط هوایی است که راه آهن ارزان ترین و سهل ترین وسیله، سرک ها و استفاده از خطوط هوایی گران ترین وسیله انتقال اموال تجارتی، اعم از وارداتی و صادراتی می باشد.افغانستان با داشتن معادن سرشار و ذخایر غنی نفت و گاز و تولیدات ناب زراعتی نیاز جدی به راه های مطمئن و سیستم های مدرن ترانسپورتی زمینی دارد تا در انتقال تولیدات و محصولاتشدر مارکت های بین المللی و هم از نظر کیفیت هم از نظر اقتصادی رقابت کرده بتواند. افغانستان با داشتن شرایط خاص استراتژیکی در آسیای میانه یگانه مسیر اقتصادی برای انتقال کالاهای داخلی و تجارت خارجی یا بین المللی به شمار می رود و در حقیقت یک پل ارتباطی بین شرق و غرب، شمال و جنوب آسیاست که متاسفانه بنا بر نبود خط آهن به مثابه یک حلقه ناوصل در زنجیر خطوط ریل منطقه و جهان تا کنون پیوست نیافته است. بنابراین ساختمان ، راه های ترانزیتی موتر رو و خطوط راه آهن می تواند چالش های موجود در انتقال کالاها ،نفت و گاز ، معادن و محصولات زراعتی را سهل سازد که بوسیله ممالک محاط به خشکه و معادن بحری راه می یابند و از جانب دیگر رشد وسیع در انکشاف و تجارت به عمل خواهد آمد.

شبکه سرک ها من حیث شاهرگ های اساسی کشور مطابق استراتژی انکشاف ملی افغانستان قرار ذیل تثبیت شده است:
سرک های منطقوی یا شاهراه ها که شامل سرک های حلقوی بوده و افغانستان را به 5 کشور و 2 سرحد وصل می کند که طول مجموعه آن 3360 کیلومتر می باشد. سرک های ملی که ولایات را به ولایات و شاهراه های منطقوی وصل می کند، طول مجموعه آن 4950 کیلومتر است. سرک های ولایتی که ولایات را به ولسوالی های مربوط و ولسوالی ها را به ولسوالی ها وصل می نماید ، طول مجموعه آن 9600 کیلومتر است. سرک های روستایی که ولسوالی ها را به روستاها وصل می کند و فعلا مربوط به وزارت محترم انکشاف و دهات می باشد. اقداماتی که باید طی 5 سال آینده در وزارت اجرا شود.حل مشکلات فوری و دریافت راه حل دائمی تونل سالنگ . می خواهم دراینجا در ارتباط با این موضوع یک تصریح شفاهی داشته باشند .

وکلای محترم!
حادثه پارسال را همه ما به خاطر داریم. حادثه بسیار دردناک. هرکسی که وظیفه اش بود یا نبود، هموطنان ما درمورد این فکر می کنند. چه راهی را برایش پیدا کنم؟ ما در پهلوی اجرای وظایف دولتی که حالا دارم در رابطه با خط راه آهنی که کمپانی قراردادی مس عینک به آن مصروف است در ضمن مطالعه مطالعات مقدماتی خط ریل ما بنا بر خواست شخصی یا همان علاقمندی شخصی ،این را قبول کنید من هیچ پیش بینی هم نداشتم که یک روز به این وزارت کاندید می شوم. یک راه مقدماتی را که سال ها پیش این طرح شده بود.یک راهی را که می تواند برای همیشه مشکلات سالنگ را حل کند، به فکرم گشته . اگر خداوند توفیق دهد و اگرشما اعتماد کردید ، این رای و فکر خود را طرح خواهم کرد و این عبارت است از تونل طویلی که به اندازه 24 کیلومتر ما سویه مقدماتی با یکی از متخصصینی که همراه ما دراین رابطه موظف بود انجام دادیم و این من حیث یک فکر است. البته این حتمی نیست که ما دراین موفق شویم.من می خواهم که در آینده این را مطرح کنم و با همکاری شما اگر خدا خواسته باشد تونل سالنگ یک مشکل دائمی خود رهایی بیابد.

مسلم است که باز نگه داشتن تونل سالنگ از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و عجالتا این یگانه راهی است که جنوب کشور را به شمال وصل می نماید. تکمیل قسمت باقیمانده سرک حلقوی افغانستان که شامل سرک قیصار ،بالامرغاب به طول هفتاد کیلومتر ، بالا مرغاب – لمن به طول 143 کیلومتر و سرک لمن -ارملک به طول 52 کیلومتر.تکمیل قسمت باقیمانده سرک شمال- جنوب کشور ، یعنی سرک مزارشریف –دره یوسف و بامیان -دایکندی ، ارزگان –قندهار، همچنان سرک شبرغان ،سرپل، سنچارک، بلخاب ،دلارام که بالاخره به زرنج و از آن طریق به بندر چابهار وصل می شود.این بسیار اهمیت دارد . ما بر علاوه اینکه به اهمیت سرک های حلقوی خود خوب می فهمیم، این سرک هایی که سرک حلقوی را به هم وصل می کند از هر لحاظ، از لحاظ اقتصادی و یا وصلش با بندر چابهار ، این بسیار اهمیت اقتصادی دارد و کسانی که در خط سیر این سرک ها قرار می گیرند، مفاد اقتصادی این را از این برخوردار خواهد شد.تکمیل شاهراه مرکزی افغانستان یعنی سرک میدان شهر- بامیان ، چخچران-هرات، تکمیل لاین دوم سرک جلال آباد -تورخم،تکمیل سرک قندوز- خلم ازطریق دشت آبدار میر علم ،تکمیل سرک اندخوی – آبگینه،تکمیل سرک پکتیا- خوست به طول 102 کیلومتر در حقیقت این یک راه مهم ترانزیتی به شمار می رود. شما می فهمید که بندرغلام جان یک بندر مهم در جنوب کشور است، با تکمیل این شاهراه ما می توانیم آن اموال التجاره ای که از کراچی ،میران شاه بالاخره وارد خوست و از طریق سرک خوست –گردیز مرکز و سایر ولایات کشور ما را وصل می کند، این برای مردم جنوب بسیار با ارزش است.

شروع کار لاین دوم سرک کابل –چاریکار ،جبل السراج شروع کار لاین دوم سرک کابل – جلال آباد از طریق ولسوالی سارک گندمک مراقبت جدی از جریان کار سرک از دو استقامت به طرف بامیان یعنی از پل متک تا بامیان و دوشی الی بامیان که توسط اردوی ایالات متحده آمریکا و یو اس آی دی ساخته می شود، اعمار سرک باعث می شود که فشار را بالای تونل سالنگ کم کند. آغاز کار سرک فیض آباد از اهمیت بسیاری برخوردار است.این سرک یک سرک محلی است، اگر این سرک به شکلی که پلان شده تطبیق شود ، این ارتباط تجارتی را بین تاجیکستان و چین برقرار خواهد کرد و اهمیت مهم اقتصادی را برای مردم منطقه خواهد داشت. همچنان آغاز کار سرک جبل السراج سروبی به طول 100 کیلومتر و سروی سرک حلقوی کابل. می خواستم خدمت شما عرض کنم که سرک حلقوی کابل و این سرکی را که خدمت شما عرض کردم از راه سروبی به جبل السراج این سرکی است که شدت ترافیک را داخل شهر کابل کم می کند. یعنی آن مال التجاره ای که از طرف بندر تورخم وارد می شود امروز حتمی است از داخل شهر کابل می گذرد.در آن صورت یا از طرف سرک های حلقوی و یا از طریق همین سرکی که خدمتتان پیشتر عرض کردم، یعنی شدت ترافیک را در شهر کابل کم می کند. در قسمت حکومتداری خوب، آوردن یک مدیریت کارآ و پاسخگو به نیازمندی هایی که در برگیرنده بازنگری و تشکیلات ساختاری و گماشتن افراد متخصص و با تجربه در پست های کلیدی به منظور تامین شایسته سالاری.

تجهیز تمام خدمه های ولایتی وزارت تا این خدمه ها بتوانند در وقت معین بدون فوت وقت تمام شاهراه های کشور را به روی ترافیک باز نگه دارد.
عصری ساختن سیستم ترازوهای توناژ بلند به خاطر کنترل از بارگیری مطابق نورم.تحصیل حق العبور توسط وزارت فواید عامه و مصرف آن در ترمیم و باز نگه داشتن شاهراه ها. می خواهم ضمنا یک مشورت بکنم و یک فکر خود را اینجا ابراز کنم. اگر ممکن باشد تا جایی که من باخبرم، پولی را که وزارت فواید عامه حالامی گیرد به شکل حق العبور این کفایتش را نمی کند. من در نظر دارم اگر کابینه حکومکت افغانستان این را قبول کند و من هم رای تایید را از شما بگیرم ، این نظر را حتما تایید می کنم به طور امتحانی، یک قسمتی از حق العبورها را به طور امتحانی و یک قسمتش را به طور شفاف و به اشتراک ادارات مختلف و به اشتراک خود شما یک ارزیابی صورت بگیرد که آیا فایده کسی که سرمایه گذاری می کند به فایده دولت ، یک اصطلاح جهانی است می گویند "برد-برد". یعنی هم برای کسی که در این عرصه به شکل سکتور خصوصی کار می کند هم فایده داشته باشد، هم برای دولت فایده داشته باشد.این فکر را دارم، اگر خداوند خواست این را هم مطرح خواهم کرد.

وکلای محترم!
باز نمودن نقاط مرکزی دهلیز شرق و غرب، چخچران-هرات و ... یکی از اولویت های کاری بنده خواهد بود که با اعمال آن نه تنها در زندگی مردم با غیرت مناطق غور، دایکندی، بامیان و بهسود، بهبود قابل ملاحظه رونما خواهد شد بلکه از برکت این شاهراه ها فاصله کابل- هرات به اندازه 330 کیلومتر تقلیل خواهد یافت.

خط آهن :
امروز احداث خط آهن در کنار احداث و توسعه شبکه های سرک ها در افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا کالاهای تجارتی از کشورهای همسایه الی سرحدات افغانستان توسط ریل آورده شده و بعدا حمل و نقل در داخل کشور توسط موترهای باربری صورت می گیرد که مخارج کالاهای تجارتی توسط ریل نسبت به سرک به مراتب ارزان تر است.کار ساختمان 75 کیلومتر سرک حیرتان – منطقه گورمار آغاز شده ، با یک کمپانی ازبکستانی عقد قرارداد شده و این از طرف بانک آسیایی تمویل می شود.شبکه دیگر خط آهن خواف-سنگان هرات به طول 105 کیلومتر قسما از کمک بلاعوض کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان تحت ساختمان قرار دارد.همچنان مطالعات تخنیکی –اقتصادی یک خط سیر بسیار بزرگ 117 کیلومتری از هرات از طریق بادغیس ، جوزجان، مزارشریف ،اینها را هم به حیرتان و هم به شیرخان وصل می کند. مطالعات تخنیکی –اقتصادی این تکمیل شده .

نمایندگان محترم ملت!
در حالی که تطبیق پلان و اقدامات پیش بینی شده وزارت یک امر بی نهایت مهم و اساسی می باشد ما در راه تطبیق این برنامه ها با چالش ها نیز رو به رو هستیم.

چالش ها و راه های بیرون رفت :
کمبود کادرهای ورزیده و متخصصین که باعلوم و فنون متداول امروز مجهز باشند ضروری است. برای بیرون رفتن از این معزله ما ناگزیر هستیم تا یک ارزیابی ظرفیت های خود را انجام دهیم. نیروهای موجود انسانی را تجدید آرایش ، نیروهای جدید را جذب و آماده کنیم و در مجموع سیاست درست و معقول را عاری از هرگونه امراض مروج قومی،سمتی و زبانی و غیره تدوین و با شجاعت عملی نمائیم.

فساد اداری یکی دیگر از پدیده های منفی است که دامنگیر این وزارت نیز می باشد. این نارسایی ها در زمان عقد پروژه ها و کمپانی های داخلی و خارجی طرح و دیزاین پروژه ها و نظارت و ارزیابی پروژه های نظارت قابل رویت خواهد بود.لذا ایجاب می نماید تا به اصل شفافیت در قراردادهای ساختمانی اقدام گردد.عرضه ساختمان های با کیفیت از ما می طلبد تا سیستم دقیق ارزیابی و کنترل کیفیت ساختمان ها در مطابقت با معیارهای بین المللی و شرایط جوی کشور ایجاد و انکشاف داده شود. یکی دیگر از چالش ها شرایط دشوار امنیتی و بعضا کوتاهی مسئولین وزارت در برخی محلات کشور می باشد که مانع تطبیق پروژه و پروژه ها می گردد. بنابراین لازم است تا در زمینه مشارکت مردمی در کار این پروژه ها جلب گردد، تا از یک سو زمینه های اشتغال مردم محلات تامین شود و از جانب دیگر مردم محل در تامین امنیت پروژه سهیم شوند و آن را ملکیت خود بدانند.یک بار دیگراز مسئولین و نهادهای امنیتی کشور صمیمانه تقاضا می کنم تا درتامین امنیت این پروژه ها که به یقین بهره برداری از آن سهولت های امنیتی را نیز در قبال خواهد داشت، ما را یاری رسانده و توجه اساسی شان را به این بخش معطوف می دارم.

باور کامل دارم با استعانت از بارگاه ایزد متعال، همکاری بی دریغ وکلای محترم با پشتیبانی ملت آزاده افغانستان با دشواری ها و مشکلات موجود دست و پنجه نرم کرده و بر آن فائق خواهیم آمد.

تابعیت یگانه دارم.من دو مورد را می خواستم بسیار ساده عرض کنم. از جمله صحبتهایی که گفته ام، پیش من یکی دو چیز بسیار مهم است، یکی اینکه ما و شما شاهد هستیم در حدود 5-5/4 میلیارد دلار بین سال های 2001 تا کنون در بخش سرک ها و ساختمان های بنیادی به مصرف رسیده، این پول بسیار زیادی است. شرایطی بوده که ما این را داشتیم. این ایجاب می کند که ما ازاین نظارت بسیار دقیق داشته باشیم . اگر امروز ما این را نظارت نکنیم، اگر ما در یک کیلومتر این چند دلار را مصرف نکنیم، ما مجبور هستیم میلیون مصرف کنیم، باز سرک داشته باشیم.

وکلای محترم این بسیار ارزش دارد. این پروا نمی کند که رای اعتماد شما را خواهم گرفت یا خیر ، ولی این بسیار ارزش دارد که شما هرکسی را که در آینده در این پست می آید کمک کنید ، این سرمایه بسیار بزرگ است، آینده ما اینطور یک شرایطی را که تا بحال داشتیم شاید هم نداشته باشیم.من می خواهم که در این عرصه همکاری پارلمان محترم و دوستان را داشته باشم.همچنین می خواهم عرض کنم که من تحصیل کردم در همین کشور و به درجات به زینه ها بالا شدیم و می خواهم عرض کنم که ما به کل ملت افغانستان ، شرق و غرب، شمال و جنوب تعلق دارم. امید است که وکلای محترم با در نظرداشت اینکه من هم 27 سال عمر خود را با بسیار صداقت سپری کردم و این را وکلا در نظر بگیرند، و ما همیشه همراه شما بخصوص کمیسیون محاصلات و ترانسپورت که واقعا آدم های باخبر و با احساس آنجا جمع هستند . من همراهشان دیدم ، با آنها همکارخواهم بود.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   اقایی حمید ی یک انسان با احساس ویک شخص فعال است اکر انتخاب شود کار نیک است .
احمد فرهاد از کودوبرق

>>>   تبریک باشد به شما

>>>   کامیابی انجیر صاحب عبدالقدوس حمیدی را برای تمام دوستان تبریک گفته آرزو میکنم در همه عرصه های زنده گی شایسته سالاری در نظر گرفته شود......واقعآ بسیار متن زیبا

>>>   درست فرمودید فرهاد جان......خدواند ایشان را کامیاب و سرفراز داشته باشد
سحر خرم از کابل

>>>   تبریک باشد وزیر صاحب!ثانیا خدمات شایانی آرزو مندیم.ادیب الله "دوست"

>>>   انسان خوب و کارا جایگای خودرا دارد. واقعآ از احساس همه شما تشکر.
»کمال« از مزار بلخ باستان

>>>   میشود که یک مقدار معلومات بی طرفانه در مورد جناب حمیدی بنگارید تا بنده شناختم ازوی بهتر شود؟
کریمی

>>>   من همرای حمیدی صاحب در وزارت معادن کار کردیم.و اقعا لیاقت این پوست را دارند.
امام الدین کابل

>>>   آغای حمیدی برعلاوه که انسان خوب است و همچنان یکی از مشاورین ارشد جنرال صاحب دوستم نیز میباشدوموفقیت شان را از خداوند لایذال تمنا داریم.
الهام توران از مزارشریف

>>>   بلی آقای کریمی جای دیگری نیز در مورد آقای حمیدی مطالبه معلومات نموده بودید....به جواب شما یکبار دیگر میخواهم عرض کنم که شما میتوانید معلومات کافی در در مورد کارکرد ها، تجربه و تحصیلات ایشان را از سایت وزارت معادن دریافت نماید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است