جنرال دوستم بازهم مجبور به ترک کشور شده است !
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۳۸    ۱۳۸۹/۲/۱ کد خبر: 9681 منبع: پرینت

شایعات بسیار در باره برخورد جنرال دوستم با یکی از تیم های پی آر تی و بعد اخراج اجباری وی در ظرف 24 ساعت وجود دارد.

جنرال دوستم فعلا در انقره ترکیه است در حالیکه گفته می شود حزبش نیاز به وجود وی در ایام انتخابات دارد اما او قادر به بازگشت نیست.

در این میان سید نورالله دست به کاندید افراد وفادار به خود زده تا در آینده وکلا تابع وی باشند.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   خوب شده چوچه کرزی. عزت و ناموس قوم خود را در برابر پول به کرزی فروخت
غریب دوست
جزای قروت آب جوش

>>>   تاریخ رشید حان تیر شده

>>>   جنرال غیور ملی افغان عبدالرشید دوستم

>>>   جنرال عبدالرشید باضرب وشتم قرار دادن خارجی ها از افغانستان بیرون رفت ، تاکنون در افغانستان در مقابل خارجی کسی جرئت چنین کاری نداشته بود. آفرین صد آفرین بشما جنرال وطندوست افغانستان.

>>>   تحسین بر شما ژنرال دوستم دلیر راد مرد تاریخ!!!

>>>   عبدالرشید دوستم کدام جرم خارجی ها را دیده وارد عمل شد اگر نی رسانه های غربی با صد دروغ و افواه مطالب متنوع علیه جنرال دوستم نشر میکردند، درین قضیه یقین کامل دارم که مقصر فقط خارجی ها است
نوید

>>>   زنده باد ژنرال دوستم وطن دوست

>>>   خوب کار کرد جنرال دوستم مردم از دست خارجی ها بیزار شدند

>>>   باین کار دوستم خیلی خوشم آمد. بیسار کار خوب کرد

>>>   واقعاً از کار دوستم خوش شدم
باید غربی ها بفهمند که درافغانستان چنین اشخاص شجاع هم وجود دارد.
خالد شریفی

>>>   دوستم هروقت هم میتواند به افغانستان برگردد ، ولی فلمیکه نزد خودش است دلالت از چیز هایی دیگری میکند ، ازین لحاظ جنرال صاحب بیرون بودنش خوب است.
اوغوز ازشبرغان

>>>   جنرال شجاع افغان ژنرال عبدالرشید دوستم زنده باد!!!

>>>   هرکس در حق مردم و ملیت خود خیانت کند این جزایش خواهد بود در دنیا و آخرت شرمسار و رسوا میشود و تاریخ حتما فیصله خود را در مورد شان دارد.
حمیدبای

>>>   انسان های که روی یک مبدا ویک دید یک تعهد وفا به ملت مردمش نداشته باشد وگام نه بردارند آخر به چنین سر نویشت دچار خواهند شده

>>>   هركه قومش را بفروشد جزايش از اين بدتر انشالله نوبت ديگر معامله گران قومي هم ميرسد
بكتاش كابل

>>>   اگر پی آر تی تمام تحصیل کرده های کشور مارا مجبور به ترک وطن کنند سر نوشت کشور چطور میشه ما همین یک کارشناس و داکتر 3 پاس داشتیم دیگه این کشور برباد شد سرمایه تحصیلی ما رفت تباه تباه شدیم.
آه آه آه آه

>>>   اوووو
جنرال صاحب رفت؟

>>>   چقه میره کل عمر ده آواره بودن تیر کد. کاری که ده حق نجیب کد وبالش گرفتیش. باز دگه کس پیدا نشد که خارجی ره زدی؟ انه حالی بین المللی شد.
ولله راستش کاکه خو استی برو ده امو ترکیه درس بخان امتحان سویه بتی قاکولته بخان بخدا فائده میکنه.دلت دگه مه خو مشوره نبک دادم
امیری

>>>   جناب کرزی که نمیتواند امنیت دوستم را در کشور تامین کند چگونه میتواند وعده بدهد به ملا عمر که بیا با ما ومن امنیت تو را شخصا تامین می کنم
ح.م

>>>   زنده باد جنرال دوستم وطن دوست ازبک پوست

>>>   اینکه جنرال دوستم کجا رفت مهم تر انست که با تیمپی ار تی جنگ ویا گفتگو نموده است وتیم پی ارتی برایش 24ساعت مهلت داده که افغانستان را ترک بگوید. چان برادر چندی قبل هم حکومت افغانستان واداره لو ی حارنوالی که اگر یک مامور حکومت به گرفتن 1000افغانی انهم به خاطر امرا حیات فرزندانش از کسی به نام شرینی بگیرد اداره محترم حارنوالی اورا ازطریق تلویزیون به جهانیان نشان میدهد که یک تن ا زمامورین جکومتت که به فساد مالی ورشوه ستانی دست داشتن بازداشت گردید .ام رتوقیف وگرفتاری جنرال دوستم را صادر کرده بود ولی باز هم جنرال دوستم به ترکیه رفت وشخصا ازطرف جناب ریئ سصاحب جمهور جناب کرزی صاحب مورد حمایت قرارگرفت .
کشورترکیه که خودش بخاطر از بین بردن فساد وکمک به مردم مظلوم افغانستان درزیر چتر نیروهای ناتو به افغانستان امده است واکنون یک جنایت کار یجنگی را پناه میدهد .این چه مفهوم را به ملت افغانستان بیان میکند . که خود همکاران پیمان ناتو درافغانستان از ... حمایت میکنند . وشخصا جناب ریئس جمهور هم از پشتبانی .... به خاطر تکیه کردن به اریکه قدرت استفاده مینمایئد.
همین ریئس جمهو رنبود که امر تعلیق وظیفه جنرا لدوستم را صاد رکرد ودوباره درنزدیکی انتخابات به خاطر اخذ رای قوم ازبک دوستم را به افغانستان اورد ودوباره فرمان داد که جنرال دوستم به صفت لوی درستیز سرقومندانی عالی قوای مصلح افغانستان .
جان برادر دوستم چه ملامت است .حالا قوم ازبک خودش بین هم افتاده اند از قراین معلوم میگردد که عبدالرحیم کریمی وسیدنورالله اعماد میخواهند که رهبری قوم ازبک را از دست جنرال دوستم بیرون کنند که این کار جنبه عملی ندارد . ویک نصیحت به جناب عبدالرحیم کریمی وسید نورالله اعماددارم که بگذارید مردم شریف ازبک به حال خود زندگی کنند وشما سیاست مداران که درهنگام قدرت به غیر خود . درد یک ازبک را دوا نکردید . حالا چرا بین خود افتیده اید . ما این را میدانیک که جنرا ل دوستم به اشاره جناب کرزی صاحب به ترکیه رفته است تا با زدرهنگام انتخابات پارلمانی قریب وقوع باز یک سیاست دیگر را بازی کند ودرپارلمان افراد دست نشانده دوستم جمع جناب کرزی از قوم شریف ازبک راه پیدا نمایئد. ویا اینکه رفتن دوستم به ترکیه یک نوع سیاست وفریب دیگر است چون درکابینه جنا بکرزی صاحب از قومشریف ازبک کسی را یاعتماد بدست نیاورد .وایشان میخواهند که از قوم ازبک همان اشخاصی به کابینه راه پیدا کنند که تهعد سیاسی به جناب کرزی داشته باشند .رفتن جنرال دوستم بدون دستور جناب حامدکرزی مورد قبول من نیست .هتمی درزیر کاسه نیم کاسه است .درست است که جنرال دوستم یک انسان بیسواد وکمونیست است اما یک حقیقت در شان دوستم قابل تحصین است که تاحال رهبران جهادی وهیج سیاست مدار افغانستان که دراریکه قدرت رسیده است این کار را نکرده است . ان جیست .کمکی که از هر طرف بدست میاورد بالای اعضا خود تقسیم میکند نه مثل دیگران که از 100فیصد10 فیصد به دیگران و90فیصدرا خودشان حیف ومیل میکند. اگر ناتو وغرب وجناب ریئس جمهور به واقعیت میخواهند که درافغانستان صلح بر قرارگردد اول باید جناب کرزی اصلاحات را از فامیل خود شروع کند بعد از ولسوالی وبعد از ان در سراسرافغانستان . درغر ان نمیشود که دیگران عذاب بکشند وجناب کرزی وفامیلش وداردسته اش غرق درعیش ونشاط باشند .افغانستان خانه مشترک همگی است نه به یک قوم ونه به قبیله خلاصه میشود ومنبعد دیگر زمان ان گذاشته است که کسی بالای کسی باداری کنند .انهم درشرایط فعلی افغانستان
با احترام قند جوزجان

>>>   افرین جنرال غیور و باعزت افغانستان ما با وجود شما افتخار داریم
وهم به شخص بنام غریب دوست که البته نامش دیگر است با نام تقلبی حرفهای زیشت میگوید بیگویم که ازین حرفهای بی منطق خودداری کن اگر نه ما میدانیم که از همان دزدان و چاپلوس ها هستی که نه آبرو دارید و نه عزت
" آزاد اندیش "

>>>   جنرال دوستم کارشجاعانه کرده کاری کرده غرور ملی ما انراهمیشه ازمامیخواهد وهرکس توانمندی ابراز چنین غرور ا ندارد صدآفرین به جنرات قهرمان

>>>   جنرال شجاع افغان ژنرال عبدالرشید دوستم زنده باد!!!

>>>   تیم های پی آر تی (Provincial Reconstruction Teams) که اکثراآ مربوط استخبارات کشور های خترجی است از صلاحیت کامل در تمام عرصه ها( نظامی- سیاسی-اقتصادی و...) برخوردار اند. همه راهکار ها بوسیله ی ایشان دیکته و تطبیق میشود. اما آقای دوستم نمیخواهد در برابر خواست های این تیمها مطیع و فرمانبردار باشد. تیم پی آر تی ایکه خواسته بود مثل دیگران بر وی نیز فرمان راند، با واکنش جدی موصوف مواجه شد. احتمالا" نامبرده همینقدر توضیح داده باشد که من یک جنرال افغانی هستم و میتواند در کشور خود، خود تصمیم بگیرد. اما تاکنون پیامد این واکنش در پرده ی ابهام باقی مانده است. زمان نشان میدهد که چه بازی جدیدی در کار باشد و موجودیت آقای دوستم بادرنطراشت نفوذی که در صفحات شمال دارد، و موصوف به حیث یک شخصیت ضد بنیادگرایی و متحجری شناخته شده ؛ ممکن با ایجاد این گونه چالش ها زمینه سازی خروج ایشان مطمح نظ و مرتبط باشد. 

گلا جان

>>>   نمیدانم گرداننده این سایت چگونه یک انسان بی هویت وبی تحلیل است که بدون کدام دلیل به ترور شخصیت میپردازد:آیا آمدن دوستم به ترکیه مفهوم تبعید را میدهد درصورتی که این جا اولادهایش وجود ارد /اگرشما میبودید اولادهایتان هم درخارج زندگی میکرد به دیدنش نمیرفتید /باید کمی دقیقتر قضاوت کرد این جا موضوع شخص نیست موضوع یک نسل است.
یوسفی ازترکیه

>>>   خوب است پیش بادارانش رفت
فردین

>>>   چرا بعضی ها میگویند. دوستم قومش را فروخت؟؟؟ با کرزی متحد شد قومش را نفروخت .از عبدالله بدش میامد؟ مسعود و عبدالله و شورای نظار دشمن دیرینه دوستم و بعضی دیگر رهبران هستند. مثلا با کدام منطق قبول کنیم که عبدالله که با رهبران شیعه مانند سید انوری وجاوید واکبری و کاظمی و غیره باعث و بانی قتل عام افشار هستند چطور من که هزاره هستم به انها رای بدهم.
زنده باد جنرال دوستم قهرمان

>>>   خوب شد! ماشا الله دوستم جان، کاسه لیس کرزی بودی و قوم غیور ازبک را برای به قدرت رسیدن شخص خود به یک آدم قومگراه چون کرزی فروختید؟ اگر به عبدلله رای میدادی باز با آبرو و عزت در خاک خودت زندگی میکردی. برادران ازبک دوستم را الا کنید یک رهبر دیگر برایتان انتخاب کنید قبل از اینکه دیر شود....
متخصص

>>>   تاجيك و ازبك اينقدر جرائت از كجا كرد كه خارجي را بزند. وقتي پول را برايشان نشان دهي از هر چيزي خود تير ميشوند. ولي تنها پشتون است كه جهاد مينمايد

خالد از فراه

>>>   صميم كابل
يك كاري بسيارخوب شده وهمیشه هم چنان میشود
ک هرګاهی بادارغلام خودرا ازخانه یی شان میکشد
این هم یکی ازغلامان اصلی یی امریکایهابودواست
الحمدلله یک قاتل افغانها به دست یهودهااز افغانستان
خارج شد ظالم به دست ظالم

>>>   جنرال دوستم- گلبدین و ملا عمر مردانه فرار کردند ! انشاء الله در آینده نزدیک همۀ طرفداران آنها هم شجاعانه پا بفرار خواهند گذاشت خدا آن روز را زودتر برساند-
آمین ثم آمین

>>>   به جواب خالداز فراه :-
یک بار به گذشته نیاکان خود نظر انداز واوراق تاریخ را مطالعه کن که از سال 1947زمانیکه اسم خراسان به اریانا توسط نوکران انگیسی احمد شاه ابدالی گذاشته شد بدبختی هم اغاز شد . وبع تعقیب ان اهسته اهسته تاریخ امیرشیر علی خان ، عبدالرحمن خان ، شاه شجاه ، نادرخان ، طاهر خان ، داود خان ،ترکی امین نجیب الله را مورد برسی قراربدهید که تاحال دراوراق تاریخ معا هده های ننگین اجدادتان ثبت است .نمو ه اش قروختن کرم احنسی ، دره خیبر ، اسپین بودک قندهار .پس کجاست جهاد قومشریف پشتون اگر این افراد به کدام قوم دیگری متعلق است وتاحال ما نمیدانیم لطفا برای ما معلومات بدهید که ایشان کیها اند . واز کجا به افغانستان امده اند نشود که ایها همان افراد شامل 10قوم گمشده یهود نباشند . که فعلا یک گروپ تحقیقاتی اغاز بکار نموده تا اقوام گم شده خویش را درسایر نقاط جهان پیدا کنند وبه دوباره به سرزمین اصلی شان ببرند . وقرار شنود درمنطق قبایئلی خون جندین تن شما را گرفته وجهت تحقیقات برده اند وتا که معاینه گردد .زمانیکه درعقب کمیپیوتر مینیشینید یکبار متوجه باشد که شما درمقابل 30میلیون نفوس افغانستان حرف میزنید .واگر حرف شما بجا باشد همگی انتقاد شما را میپزیرد .واگر حرفتان به خطا باشد ویا به کدام قوم دیگر توهین نمایئد . به خیرتان نخواهد بود .بهتر است که اول تربیه فامیلی خود را اصلاح کن وبعدا درباره اقوام ساکن افغانستان حرف بزن .من چرا برای شما این مضمون را نوشتم . بخاطریکه شما از فراه نیستید .شاید از قبیله فاشیست های قبایئلی باشید که میخواهید میان اقوام کشور تفرقه ونفاق افگنی کنید . بهتر است که دیگر نظرات مخالف برعلیه هیج قومی ندهی صرف عنوان مضمون رادیده نظرخودت را بنویس .جان برادر خانه اباد کردن بیسار کا رسخت است ولی خانه ویران شدن بیسار اسان است .موضوع درباره جنگ دوستم وتیم پی ار تی ولایتی است دراینجاکی بشما این حق را داد که به قوم شریف تاجک این نوع توهین کنید .من لازم نمیبینم وبه خود جرئت این را نمیدهم که به انعده پشتونهای که صادقانه به وطن ومردم خدمت نموده اند توهین ویا تعرض نمایئم .انها اسم شان با خط زرین درج تاریخ افغانستان است از قبیل ( جان محمد خان وردک ، وزیر محمد اکبر خان ، غازی امان الله خان ، تیمور شاه ) اما افرادی که به وطن هم خیانت نموده اند اسم هایشان را دربالا ذکر نمودم . اگر ضرورت بیشتر به توضیحات داشته باشید برای شما مینویسم .
وسلام محمد بشیر بغلانی

>>>   جنرال دوستم کسی است که درمقابل حکومت نحیب الله استاد واورا ازپا دراورد جنرال دوستم اگرچه بیسواد است ولی نسبت به اکثریت تحصیل کرده های قوم ازبک مرد وشجاع است .نه مثل عبدالرحیم کریمی که خودرا جامعه کمالات افغانستان میگیرد اگر همراه گیس درمغزش بگردید بنام علم جیزی را نمی یابی . صرف در زبان چرب است ودرعمل به یک یک حیوان وحشی میماند . حالا درلباس سکولرر درامده وبر علیه جنرال دوستم دسیسه میسازد تا رهبری قوم ازبک را از دوستم بگیرد . از این توطعه کریمی ، قاضی کبیر ، سید نورالله که ازجمله پرجمیهای سرسخت است ولی ازبک نمیباشد از ولایت پروان امده است جنرال دوستم خبر شده است که ایشان هم به نزد مارشال صاحب رفته بودند وبرخلاف دستم شعار داده اند وبه نزد ریس صاحب جمهور هم رفته اند وبرعلیه جنرال دوستم توطعه نموداند .حالا اگر یک وزیر که فامیلش درخارج از افغانستان زندگی دارند برای مدتی برای عیادت فامیل خود برود دیگر بایدگفت که فلان وزیر دیگر حق امدن به افغانستان را ندارد . جنرال صاحب دوستم که من از یکی از نزدیکان خودش پرسان کردم برای عیادت فامیل خود به کشور ترکیه رفته است شایدپس بیایئد .این هم توطعه کریمی وسیدنورالله وقاضی کبیر است که میخواهند که دیگر حنرال دوستم به حیث رهبر قوم ازبک نباشد .وایشان ادعا دارند که دوستم بسواد است ما صاحب علم وکمال هستیم. به صراحت میتوان گفت که ای قوم ازبک از کریمی فاضی کبیر سیدنورالله چیزی ساخته نمیشود .انها صرف به خود وفامیل خود میاندیشن .من موثق خبر دارم که این سه تن به جناب ریئس جمهور گفته اند که باید به قوم ازبک کرسی ستره محکمه داده شود .بعدا جناب کریمی دراخر محلس برا یکرزی صاحب گفته است که اگر چوکی ستره محکمه را برای قوم ازبک نمیدهی کرسی لوی حارنوالی را برای من بدهید من از ثابت کرده به شما بهتر خواهم اجراات نمود ودرقدمه اول کسانیکه درشیر پور قصرهای سر به فلک اعمارنموده اند وتاحال پول شاروالی را نداده اند من به حساب شان خوب میرسم ودیگر گفته است که از طریق لوی حارنوالی برعلیه خود جنرال دوستم واستاد ربانی واستاد سیاف مقابله نموده وچنان به جزاب عمال شان برسانم که این پولهای که دردوران چهاد دربانک های خارجی جمع اوری نمودهاند یکایک را از ایشان جساب خواهم گرفت . این گپ ازخود ریاست جمهوری بیرون امده است که جناب کریمی برای سهمیه قوم ازبک نزد ریئس جمهور نرفته بود بلکه بخاطر سرنگون کردن دوستم وگرفتن جوکی به خودش مردم را بازی داده وبه نزد ریس جمهور برده است .ای قوم شریف ازبک به حرفهای چرب ونرم کریمی وبه دهن کجی هایش فریب نخورید . این اقا درزمان وزارت عدلیه حتی حزب دوستم را راجستر نکر د ولی اینقدر یه پشتونهای فاشیت وفاداربود که حزب شهنواز تنی را راجستر کرد .این درحالی است که مدت 14سال برعلیه این کمونست ها جهاد شده بود ودوملیون شهید دراین سرزمین مدفن است . جناب ریئس جمهور یکبار درباره جناب کریمی مطالبکی درساید افغان پیپیر به نشر رسیده است یکبار مطالعه کن . شخصی که با سه تن دیپلومات همه روزه درجنگ ودعوا باشد چه انتظاری از وی میداشته باشید که او کرسی وزارت ویا لوی حارنوالی را پیش برده بتواند . هرکسی که درباره جناب دستم نظر میدهد این را بداند که اگر از اقوام مختلف باشد روی عقده های قبلی است ولی مانباید نظرات درمورد اشخاصی که از نزدیک با انها شناخت نداریم قضاوت کنیم . من عمرم درشبرغان سپری شده است .متولد همان ولایت هستم . تا قبل از دوستم کاری قوم ازبکنفر خدمتی برای قوم شریف پشتون بود که درخانه های صاحب منصبان کارهای شاقه را انجام میدادند . این دوستم از شکم مادر جنرال نشده است از شکم مادر به رهبری نرسیده است .من به یاد دارم که دوستم درشرکت نفت شبرغا ببه حیث کاریگر کارمیکرد .یککاریگرعادی بود . اگراین را داد خداوندی هم بگویئم به جا خواهد بود . اما چرا تحصیل کرده های قوم ازبک به رهبری نرسیدند . همین جناب کریمی مدت 5سال ناندستم را خورده است اگر یک کمی غیرت ازبکی درشانش میبود هیج گاهی بر ضد دوستمایستاده نمیشد .همین ذوستم یود که قوم ازبک را درافغانستان زنده ساخت .درزمان محمد ظاهر شاه ، داودد خان ، ترکی وامین کارمل نجب الله درکابینه وزیرا جند ازبک بود . اما درزمان محاهدین وحکومت جناب کرزی صاحب از برکت همین جنرال دوستم اعظم دافر ، قرقین ، خود کریمی ، به کرسی وزارت رسیدند درغیر اناگر دوستم از حق قوم ازبک دفاع نمیکرد شاید امروز کریمی درکدام مکتب رستاق جپراسی میبود وقاضی کبیر ملازم کدام مسجد وبرادران از اقوام دیگر کمی غبرت بگیرید که چطور یکدیگر را دراغوش میگیرند خیر است که دوستم بیسواد است ولی نسبت به اکثر تحصیل کرده گان حمت قومدوستی دروجودش است .ولی من میدانم که دروجودشما تحصیل کردههای قوم ازبک همین احساس نیست .چرا دامن خود را به دست خودبلند مینمایئد تا دیگران نگاه کنند که قوم ازبک هم دارد به طرف پارجه شدن میرود . یک نصیحت برای کریمی ، نورالله ، قاضی کبیر دارم که نشود قهر دوستم به سر اید وکاری که حق اکبر بای کرد درحق شمایان نماید با زانوقت پیشمانی سودی نخواهد داشت . بهتر است که از توطعه علیم دوستم دست بردارید . وسنگی را کهاز جا بند کرده نمیتوانید بهتر است که ماچش نمودهودرجایش بگذارید . ویک گپی دیگر هرازبکی که به غیر ار شبرغانی وسرپلی ویا میمنهگی رهبری قوم ازبک را نگیرد کسی دنبال ان دهن کج کریمی تخاری دورگه نخواهد رفت .وشاید به زیان کریمی تمام شود .که پایش را اضافه تر از گلیم دارد دارز میکند وشاید دماغش بو ی قورمه بدهد .وجنرال دوستم به داد اینقسم انسانها بیسار به سادگی رسیدگی میکند . به یک یوق گفتن تار پود کریمی به هوا مبرود
قومندان چیریک شبرغان

>>>   برادران عزیز مهم این است که مهمان صاحب خانه را از خانش برون میکند .

>>>   دوستم نه یک آدم عالم است نه مسلکی نه استراتیژی دارد و نه به شکل کرزیها چوتار است . چطور در این بازی کلان خود را تا حال نگاه کرده بسیار تعجب است . مرد خدا

>>>   زنرال دوستم مرد شجاع و غیور

>>>   ازادی بیان حق هر انسان است که به این وسیله به حقیقت نسبی دست میابیم .
نظریات محترمین فوق را خواندم که نظر مرا بیشتر متن سخنان خالد جان از فراه متوجه ساخت ، امیدوارم خالد جان توجه فرمایند که در طول تاریخ هیچگاه بسته یک یا چند ملت وطنفروش نبوده بلکه اکثرا عده از رهبران ان میتواند چون شاه شجاع وطن خود را فروخته چند روزه نازو نعمت را غنیمت داند .
خواننده گان عزیز بخاطر دارند که اولین روز های تحول لیبرال دموکراسی در کشور ما همیشه دولت امریکا و انگلیس از وجود جنرال دوستم به تشویش بوده تا کنون هم به تشویش است . بنابراین در برابر جنرال دوستم متواتر توطیه ها شد و حتی حزبش را غیر قانونی اعلان کردند .
اگر سابقه جنرال دوستم را تبصره نمایند با جهادیون دور خویش کدام تمایز جداگانه نداشت اگر دوران خدمت وی را در حکومت نجیب انگشت گذارنداقای اتمر و غیره و غیره فعلا در سر تاج قدرت بالای سر ما به قوای دولت ها ی خارجی حکومت میکنند ، از اینکه دولت های خارجی را بالای ما حاکم ساخته از اوشان تشکر و اطاعت میکنیم . ملت پشتون که برادر بزرگ ما است بسیار بسیار متاسفم که عده از رهبران ملت پشتون بالای مردم خود خارجی ها را حاکم ساخته دریای خون این ملت بزرگ را به خارجیها فروخته زندگی اشرافیت بر خود کمایی کردند . مردم مظلوم پشتون که در زیر بمب اواره و جلا وطن دارو مدار خود را از دست داده ولی این رهبران چاپلوس خارجیها مقام گدایی کردند .
در حالیکه به جنرال دوستم برای بار دوم مقام لوی درستیزوالی را دادند هدف شان این بود که مانند بعضی رهبران پشتون پیشاپیش خارجی لشکر خارجی را بالای ملت خود برده محکوم به قتل عام نماید . از اینکه با تقرر جنرال دوستم پلان حمله به صفحات شمال گرفته شد ،جنرال دوستم در دو راهی قرار گرفت بالای ملت خود بمب و توپ خارجی را پیشاپیش بیاورد یا چوکی بدنامی را رها کند ، با این انتخاب با رهبرا ن خارجی جور امده نتوانسته چوکی را رها کرد .
یقین است که جنرال دوستم یک شخصیت سیاسی کامل نبوده یک فرد نظامی کارازموده است ،اما تا کنون وطنفروشی راقبولدار نشد . در وقت ورود قوای بین المللی به مفهوم مبارزه با تروریزم فریب دادند که باور کرده به دخول این قوه مخالفت نکرد و بعدها با هز ار نیرنگ او را از صحنه سیاست خارج ساختند که مبادا به دفاع از وطن خود مقاومت نکند .
در واقع تعمیل این پلان های شوم را در صفحات شمال شاهد حال هستیم چنانچه قانون انتخابات براساس فرمان کرزی ، تعین کمیسیون انتخابات به لزوم دید کرزی و تعین اجیران انتخابات به لزوم دید اجیران کرزی و تضمین پیروزی طرفداران کرزی در این انتخابات ولسی جرگه تسلیم بدون قید و شرط این کشور به دولتهای خارج است . چونکه کرزی یک فرد و مجریان کارها خارجیها است .
در صفحات شمال عملا میبینیم که افراد چون اقای محمد شاکر کارگر و امثالهم با لک ها دالر میخواهند طرفداران جنرال دوستم را بطرف کرزی ببرند تا در اینده این ملت ازبک و ترکمن از مدافع وطنپرست خود محروم گردیده تسلیم بی قید و شرط خارج شود .
بر خلاف گفته اقای خالد اکنون عده رهبران پشتون بالا ی ملت خود بلا اورده است که دست به جهادزده شده بدین ترتیب حملات بالای مردم شمال هم انکشاف نماید جهاد این مردم هم انکشاف خواهد کرد ، و این جای تاسف است که جنگ های تحمیلی و وطنفروشیها خانه هر یک ملت برادراین کشور را ویران کرده تا درک و احساس ضرورت دفاع از وطن و رسیدن به استقلال کامل این مقاومت از جانب مردان غیور ادامه خواهد یافت وطنفروشان بی ننگ بعداز چاقی کامل از طرف دولت های خارجی چون رضا شاه لوچ و غارت خواهند شد.
نظر اقای متخصص را قبول میکنم راست گفتند که همدستی جنرال دوستم با اپوزیسیون به نفع ملت های افغانستان بود ،حد اقل رهبری اپوزیسیون و مدافعین ان افغانی هستند ، این خطا هم بتدریج راه اصولی خود را خواهد پیمود . اما کرزی صاحب قومگرا نیست اگر قومگر ا میبود امروز قتل و کشتار ملت پشتون را تماشاه کرده چوکی را غنیمت نمیدانست حداقل استعفا میداد او قوم فروش است بخاطرحفظ مقام ریاست جمهوری افراد مورد نظر خارجی را به وزارتخانه ها توظیف کرده مصروف جمع اوری عواید شخصی است نه پروای ملت نه پروای وطن ونه هم ابرو و عزت را دارد . به چوکی اش غرض نگیری هر کاریکه بگویی انجام میدهد .
امیدوارم اقایانیکه به انترنیت دسترسی دارند لطفاً از نگاه منافع عموم مردم نظر ارایه فرمایند انکه غرق فساد اداری و مزدور خارجی است گله مند نیستم چونکه گپ به گوش انها نمیرود .
بااحترام : تینگداش فاریابی

>>>   کاری که جنرال صاحب کرده کاری بود که باید هفت سال پیش انجام می شد . زنده باد جنرال صاحب عبدالرشید دوستم رهبر و بنیان گزار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و لوی درستیزوال سر قوماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان

>>>   کاری که جنرال صاحب کرده کاری بود که باید هفت سال پیش انجام می شد .

>>>   فاريابي صاحب بعض سخنهاي تان قابل قبول وواقعيت است. أما بعض ديكر ان از واقعيت بسيار دور است اميد است خسته نشويد. راست است كه كرزي بعوض كه مصدر خدمت بتمام افغانها خاصة قوم بشتون شود بضرر تمام شده وقوم قبيل خويش از باي در اورده. بنام طالب ومجاهد حكومتي وغيره تقسيم كرده. وشايد اين هم بايد در نظر داشته باشيم كه كرزي يك عميل است كدام صلاحيت اضافة ازين نخواهد داشت.
منصف

>>>   سلام خدمت دوستان عزیز متوجه یک چیز باشید ما و شما مسلمان هستیم هیچ وقت از حقیقت نگزرید جنرال دوستم قاتل مردم افغانستان است جنرال دوستم باید اعدام شود دور از شرافت جنرال دوستم مثل ......است که مردم افغانستان بخصوص مردم شمال افغانستان ظلم آنرا هیچ وقت از یاد نمیبرد یک روزی باید جواب اینها را باید داد

>>>   سلام هموطنان عزیزم اینقدر سنگ آقای دوستم را بسینه نزنید لطفا . آگر او یک مرد وطن دوست ومسئولیت پزیر بود هیچ وقت کشور را ترک نمی کرد این چندین بار هست که آقای دوستم اینکاررا میکند
حمید

>>>   من به حیث یک ملیت ازبک از نام رشید نفرت دارم بخاطریکه
یک قاتل - ترورست - غارتگر مشهور کشور میباشد.
یلداش از تخار

>>>   نظر دهندگان محترم : این را به یاد داشته باشید که جنرال صاحب دوستم یک رهبر است و در آینده هم خواهد بود مثل دیگران میانجی و وطن فروش نیست ، بودن جنرال صاحب عبدالرشید دوستم در ترکیه یا افغانستان فرق نمی کند مهم این است که از وطن خود دفاع کند.
نجیب الله صمدی از ترکیه

>>>   برادران عزیزی حبشی دوست !!!!!!!!!!!!!!!!!!
از چاپلوسی تان یک جهان تشکر .
عبدالرشید روستم
س .ق . مسلح اف

>>>   اقای چریک از شبرغان !
زنده باشید با این افشا گری ها وتحلیل های داهیانه ی تان.
اما کاش می فرمودید که از جمله ی دو میلیون شهید دوره ی جهاد؛ چند هزار آنان به وسیله ی قوای دوستم"قهرمان جمهوری افغانستان" و " ولید بن خالد" کشته شده است؟
آیینه

>>>   دوست های عزیز پیش از این که سخن بکوید یک کم فکر کنید
همه مشگلات در خودی ما است اکر هر کس خودرا درست کند پس افغانستان درست است.اکر در یک خانه فکر کنید.....
اسمیعل پور لندن

>>>   با تقدیم سلام واحترام به همه خواننده گان
به جواب برادر خالد از فراه
صرف خوهش دارم یک مرتبه هم که شده تاریخ افغانستان را ورق بزنید وبیبینید که خاک فروشی ، وطن فروشی وجاسوسی خصلت کدام مردم است بعد آنچه شما دریافت نمودید ما هم با شما موافق هستیم.
دوست

>>>   به جواب خالد از فرا ه
افسوس به حالت از چی مفکوره پوج و کهنه داری اینکه خود را پشتون معرفی نموده ای به پاکستان برو اینجا افغانسنان است ازبک هزاره تاجک و سایر ملت ها برادر هم سنگر یکدیگرند و غیرت یکدیگر به همگی معلوم است و.... خدا بر اشخاص همجو مثل شما ..... ..........
فیروز الدین از کابل

>>>   سلام به همه!!
دوستم کسی است که در وقت حکومت داکتر نجیب قوم خودرا غیر آ گاهانه قروخته بود بعدآ با مجاهدین اعتلاف کرد و ثمره بورد در انتجابات ریاست جمحوری یکسال پیش بازهم قوم خودرا در بدل پول به کرزی فروخت و از خون همان مردم نجیب ترک تبار در ترکیه سرمایه گذاری نموده و با میسر شدن خوب ترین فرصت از ترکیه به اقغانستان و از افغانستان به ترکیه چالش دارد.
شیر علی از ایران.

>>>   یک روز میشنویم که دوستم فرمانده قوای مسلح افغانستان شده یک روز هم میبینیم که فرارکرد وای خدایا!!!!!!!!!! چه گدوتی شده
وطن کی آرامی میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وای ...........................

>>>   برادران بايد بدانند كه كساني كه نظر ميدهند به نامهاي مستعار هستند ووقتي به نمايندكي قوم وزبان كب ميزنند هدف آنها نفاق است وبايد كفت خودرا نماينده قوم محسوب مينمايد ودر حقيقت از قوم ديكر ميباشد وهدفش نفاق است، مايان بايد بالاي مصالح افغانستان وملت افغانستان سخن بكوييم نه بالاي قوم ونزاد.
ناصح

>>>   .... گذشت اينهم ميگذرد!
نوشتن جملات غيرمسئولانه درقبال يكي از شخصيت هاي مطرح ودارائي مقام والاي در افغانستان ودر منطقه به نظر بنده نه تنهااز موقف وي نميكاهد كه حتي لاشخوران تاريخ را با اعمال مزورانه اي شان براي جهانيان به معرفي ميگيرد ومطمئنا نوشته هركس نمايندهگي از خودش ميكند وبالاي مليت هاي مربوطه شان پرداختن حق تلفي خواهد بود. دريك كلام شخصيت منحصر به فرد جنرال دوستم با .... لكه دارنميشود امروز قرار است آنها به افغانستان بيايند.

>>>   ... جان براستي بسيار جهاد كردي كه خارجي ها بقچه لباس مادرت را ذريعه تفنگ تلاشي ميكنند افتخار بتو افغان بي غيرت مانند بادارت كه چوچه بوش را پرورش ميدهد نام او هم افغان اصيل است ببين ميرويس جان را چطور بنام خود ياد ميكند نام افغان را بلند برده همانطوريكه تو بنام چنين افغان هاي وطن فروش افتخار ميكني متوجه ناموست باش كه سر از كليساي امريكائي ها كشيده او هم از فراه و افغان است ملالي جان شما .
مرگ بر وطن فروشان
ليلماه اغانزي از فراه خواهر مادرت

>>>   کسی که خود را یلداش از تخار معریفی کرده برادر اعظیم سیا ه از خواجه غار است $$$$

>>>   جنرال شخصاً ادم خوبی است،
کرزی اگر واقعاً هشیار باشد از او کار بیگیرد، حالی دیگه به جنگ سالار و جنگ سالار نمیشه، .
باید کرزی کرزی یا همه را عفوع کند یا همه جنگ سالاران را داربزند.
بابه گک

>>>   پاسخ تمام تحلیل گران سایت افغان پی پر!!
اگر جنرال دوستم نمیبود امروز کشوری بنام افغانستان نمیداشتیم.

>>>   فیروز الدین !
اینجا جای پشتونهاست .تاجکها به تاجکستان بروند وازبکها به ازبکستان وهزاره ها به مغلستان .
پاکستان هم وطن ماست از وجود ما جدا شده است نه اینکه ما مهاجر آمده باشیم مانند شما
علاوالدین مجاهد طالب ونوکر امیرالمومنین

>>>   هرکس جنرال دوستم بوده نمیتواند

>>>   نظر دهندگان محترم : این را به یاد داشته باشید که جنرال صاحب دوستم یک رهبر است و در آینده هم خواهد بود مثل دیگران میانجی و وطن فروش نیست ، بودن جنرال صاحب عبدالرشید دوستم در ترکیه یا افغانستان فرق نمی کند مهم این است که از وطن خود دفاع کند.
نجیب الله از ترکیه

>>>   اگر جنرال دوستم نمیبود امروز کشوری بنام افغانستان نمیداشتیم

>>>   اینجا جای پشتونهاست .تاجکها به تاجکستان بروند وازبکها به ازبکستان وهزاره ها به مغلستان .
پاکستان هم وطن ماست از وجود ما جدا شده است نه اینکه ما مهاجر آمده باشیم مانند شما
علاوالدین مجاهد طالب ونوکر امیرالمومنین

>>>   به تمام مردم افغانستان سلام!
و لعنت خواوند به آنجمله کسانیکه در گپهای کلان دست اندازی میکنند و نفاق را دربین اقوام افغانستان میا ندازند .
ابراهیم از بدخشان.

>>>   نوکر امیر المومنین!
اصلا حق این گپ را نداری زیرا خودت خاین ملی هستی زیرا تفرقه ملی میاندازی.
دوم اینکه من هم پشتون اصلی هستم و 18 پدر کلان خود را میشناسم مگر حق توهین به اقوام دیگر را ندارم و هیچ وقت به خود اجازه توهین را نخواهم داد.
سوم تمام پاکستان زمین ما نیست صرف هفت منطقه تاریخی ان مربوط افغانستان میباشد و بس.
بهتر است نوکری کنی نه تفرقه اندازی.
محمد رفیع رفیقی الکوزی.

>>>   ازاین نوده پیوند کن که شفتالو بگیرد
بروید کریمی سفیر فراری افغانستان مقیم کویت را چشم روشنی بدهید که درسر خود رهبری قوم ازبک را داشت . حالاکه د وستم فرارنمود جای برای کریمی خالی است اما افسوس که از عهده رهبری برامده نمیتواند . چون دوستم بیسواد بود همره بیسوادان وسواد داردن جورامده بود ولی کریمی نه همراه بیسواد جور مییایئد ونه همراه باسواد
با احترام جان گل

>>>   معروف است که وقتیکه جنرال دوستم چندسال پیش پیشنهاد کرد که اگر واقعا میخواهید طالبان از کشور نابود گردند به وی ده هزار عسکر بدهند تا در ظرف شش ماه یا خود را نابود کند و یا طالبان را.
اما چرا امریکا و حکومت، این پیشنهاد را رد کرد؟ پس میگذاشت که یا خود را گم میکرد یا طالبان را. که در هر دو صورت به نفع امریکا تمام میشد ولی آنچه مسلم است کشورهای غربی نمیخواهند افغانستان آرام شود زیرا اگر افغانستان به ثبات برسد، مردم در ظرف چندهفته اخراج نیروهای خارجی را تقاضا خواهند کرد و این نکته را مقامات امریکا و بریتانیا خوب میدانند.
اگر گفته شود که جنرال دوستم برای مطرح شدن و باز یافتن وجهه مثبت خود در بین مردم افغانستان ، این مطالب را گفته است ، بی انصافی است چرا که جنرال دوستم جزء اولین رهبرانی بود كه به خاطر استقرار صلح و تامین دمكراسی و عدالت اجتماعی تمام پرسونل های نظامی اش را دی دی آر نمود و كاملا خلع سلاح گردیند.
اگرجنرال دوستم وطن دوست نمیبود ولیاقت تجارب چنین کاری را نمیداشت ، ارایه همچو حرف ها بسا مشکل بنظر میرسد.
محمدی از اندخوی

>>>   جنرال دوستم بنابر تجارب غنی عملی و اندوخته های علمی که در انواع و اقسام مختلف جنگ ها دارد میتواند با استفاده از تجارب با ارزش و مثبت گذشته خویش مصدر خدمات مفید و ارزنده در کشور جنگ زده ما گردد.
اما مشروط بر اینکه به جنرال دوستم صلاحیت ها هم داده شود تا او بتواند منحیث یک جنرال فعال و با تجربه در اردوی افغانستان مصدر خدمت شود.
شبیر پروانی

>>>   نوش جانت جنرال دوستم
خوشم امدي بلاخره دل همي تاجك هاي قوم پرست را بد كردي بيشك

>>>   سلام به خدمت هموطنان كرامي اكر قضاوت عادلانه كنيم هيج يكي از رهبران ما داراي كدام صفت عالي نميباشدهمه رهبران ما خيانت كردن جنايت كردن وحالي هم به احساسات اين ملت مظلوم بازي ميكند وامروز سرنوشت ما افغانها به اين حالت رسيده افغان درجهان نه عزت دارد ونه آبرو وبه ارتباط جنرال دوستم جنرال اين حق را به كسي نداده و كسي صلاحيت هم نداره اورا ازوطن خود اخراج كنه هر تارموي وي را به خون هزارته مثل عبدالله نمي دهيم دوست ما كه خودرا حميد ناميده ازعب نشيني جيز ساخته نميشود ونه شود كه اورا رهبرتو ميكرد درافغانستان يك بل هم آباد نماند به اوافتخار نكو
(صديقي)

>>>   بلی حالا که نیست و سال ها نبود افغانستان بود, است و میباشد.
با احترام
خواجه نبی از کابلستان

>>>   ای برادر ! آیا سراغ داری در این وطن کسی را که تیم پی آر تی یک ولایت را زده باشد . و همه را خلع سلاح نموده باشد . بلی این را جنرال دوستم قهرمان انجام داد . کسی که القاعده را در افغانستان شکست داد . در آن روز جنرال دوستم قهرمان بود که مزار را فتح کرد و تمام ولایت های شمالی را و تا در وازه های کابل پیش رفت در آن روز های دشوار همه چشم امید اش را به دوستم قهرمان دوخته بودند که در میان دود وآتش به خاطر نجات وطنش میرزمید وآن هم در مقابل یک ماشین جنگی دهشت افگن ومتهجر سیاه پوش وسیاه دل آری در آن روز ها دوستم را همه دوست داشتید حتی این خارجی ها .امروز که آزاد هستید و خطر نفوذ طالب ها کم شده دوستم را تحمل نمیکنید . چقدر بی حیا و نمک نا شناس هستید .آیا آن روز ها را بیاد دارید که کابل در میان دود و خون میسوخت این جنرال دوستم بود که آغوش اش را به شما نمک نا شناس ها باز کرد ودر مزار شریف جای داد آب داد نان داد ویگانه ولایتی بود که تحصیلات عالی وجود داشت . در ان روز ها دوستم خوب بود دوستم را همه قهرمان خطاب میکردنند. اما این نمک ناشناس ها و حق فراموش ها که اندک بال وپری پیدا کرده اند تحمل بودن او را در این سرزمین آبای اش ندارند چقدر بیشرم و بی حیا هستید ا یک بار روز های گذشته خود را بیاد بیاورید وبعداً قضاوت نماید

>>>   برادر محترم خالد جان از فراه ! وای به حال تو وامثال تو! آیا تاریخ این کشور ار خوانده ای ؟ تمام پادشاهان گذشته که پشتون بودند افغانستان را فروخته اند از شاه شجاع چی میدانی ؟ میدانی در دنیا چند کشور پشتو زبان وجود دارد ؟ من میدانم هیچ اگر بگوی پاکستان زبان ملی شان اردو است اگر بگوی افغانستان زبان رسمی دری است . اما این هم اگر نمیدانی بدان که در دنیا کشور های ترکی زبان زیا د است اگر سواد نداری که تاریخ وجغرافیه بخوانی بیا که من برایت بگویم ( ترکیه ، ترکمنستان، اوزبیکستان، قزاقستان، قرقزستان، تاتارستان ، قره قلپاقستان،.......... ) ما ترک تبار ها هیچ گاهی کشور خود را نفروخته ایم بلکه به خاطر حفظ او جان باخته ایم واین ملت غیور هیچ گاهی در مقابل پول خود را نفروخته چون ترک است از تیمور ی ها ، بابری ها و سلطان سنجر ودیگران همه با غرور آزادی خود زنده گی کرده اند وامپراطوری های بزرگی را رهبر کرده اند نه مانند شاه شجاع و دیگران تو... تاریخ دنیا را بخوان تاریخ افغانستان را بخوان ماه به افتخارت تاریخ و فرهنگی خود میبالیم از شما کدام اثر باقی مانده ( به جز از فروش وطن ) که باز هم بی شرمانه و گستاخانه حرف میزنی وای به حالت .....
چوک نشین گرد آلود از اندخوی

>>>   ای خواننده عزیز !جنرال دوستم یک قهرمان ملی است واقعاً او مرد دلیر و شجاع است قهرمانی های او شجاعت او مردانه گی او قابل تقدید و ستایش است واگر در باره وطن دوستی او حرف بزنیم شاید در چارچوب این سایت نگنجد!
اما اینکه او از ترک تبار های افغانستان است در مقابلش این همه توطه و دسایس جود دارد به این باور داشته باش که دوستم تو بخواهی و یا نخواهی یک رهبر است ویک قهرمان زنجیر شکن او زنجیر اسارت را شکست واز پیشانی ملیت های محکوم کشور با شجاعت ومردانه گی مهر حقارت را با خون شست وقربانی داد ودریچه های امید وآرزو را برای ملیت های محکوم کشور که از جانب سفاکان زمان های گذشته بسته شده بود با قهرمانی وایثار باز کرد ، وملیت های رنج دیده کشور را بیدار ساخت .
آری ! این را اگر تو نمیتوانی تحمل نمایی که او چرا قهرمان است این مشکل ما نیست ، این مشکل تو وامثال تو است که تحمل دیگران را ندارید و همه چیز را در خود میجوید شما دیوانه های قدرت و مقام هستید و حراس دارید که دیگران مبدا این همه را بگیرند وشما میخواهید که همیشه آقا وبادار باشید .نه آن زمان ها دیگر گذشت ، مردم افغانستان امروز در تحت رهبری رهبران مدبر خود بیداری سیاسی را دارند واین مردم حال از راه های قانونی مبارزه با شما وامثال شما مقابله مینمایند وبه مبارزه بر میخیزند که حق قانونی شان است .
آیا میدانی ما به خاطر استقرار حاکمیت قانون و صلح در این کشور چقدر شهید دادیم ، معلول دادیم ،،،، این را هم خوب بدان که ما هیچ گاهی وطن را نفروخته ایم چون هیچ ترک تباری این کار را نمیکند و همیشه از وطن اش با نثار جان حراست مینماید این شما ها هستید که گاهی با پاکستان گاهی با غربی ها وگاهی هم با دیگران این وطن را فروختید و ویران ساختید یک بار به حاصل کار های خود بنگرید که چی ارمغان دارد ویرانی ، فقر، خون ، انفجار ، بیکاری ، نفاق ،اعتیاد به مواد مخدر، آری یک بار اگر وجدان داری به وجدان خود مراجعه کن وباز حرف بزن، اما این را فراموش نکن که ما در ولایت هایکه هستیم آرامش و صلح را حمایه نمودیم آبادی و دوستی را تقویه نمودیم. من به تو یک توصیه دارم وقتیکه میخواهی در باره چیزی حرف بزنی اول فکر کن وبعداً حرف بزن به خصوص در باره شخصیت های ملی و قهرمانان وطن و در باره تاریخ یک ملت ، اول خوب مطاله کن وباز حرف بزن تاریخ را بخوان وقیتکه تاریخ را خواندی خودت میدانی که کی کی است .
چوک نشین گرد آلود از( اندخوی )

>>>   نفرين بر كسانيكه تخم نفاق ميپاشند و ميخواهند بين اقوام با هم برادر كه تا حالا در همه شرايط وحدت خودرا حفظ كرده اند حس نفرت ايجاد نمايند. اين گونه اشخاص اگر نا آگاه اند كه شايد نباشند گنهكار اند كه بايد ازين عمل خود توبه كنند زيرا انداختن نفاق به نفع هيچكدام ما نيست و اگر اگاهانه است ، پس نوكران دشمنان وطن ما اند كه با يد نفرين شوند.
گلدسته از بدخشان.

>>>   آقای بغلانی مست هستی یا نشه یا دیوانه
در خانه نشسته یی و صاحب خانه را دشنام میدهی خودت از کجا آمده یی کی هستی چی هویت داری. پشتون ها اگر هرکاری میکنند خانه خودشان است به تو و امثال تو چی مربوط است؟
اکبر از کابل

>>>   نفرین به آنانیکه میخواهند هویت ملی ما را به باد تمسخر بگیرند و رهبران ما را توهین نمایند ، این را باید بدانند که ما ازبدو تاریخ بشریت داری تاریخ و هویت هستیم .
چوک نشین گرد آلود ( اندخوی)

>>>   عبدالرشید دوستم یک قهرمان ملی است یک آدم عالم است
تاکنون در افغانستان در مقابل خارجی کسی جرئت چنین کاری نداشته بود. آفرین صد آفرین بشما جنرال وطندوست افغانستان.
فرا ه

>>>   چوك نشين گرد الود اندخوي را از طرف هزاره هاي جهان هزاران سلام گرم تقديم باد.
وهمچنين هزاران درود به دلير مرد تاريخ جنرال عبدالرشيد دوستم.
رحمت از لندن

>>>   ازبک های بی غیرت وقتیکه قهرمان ملی ما به مقابل طالبان.... جهاد میکرد دوستم صبر میکرد که کی زور میشود
تا انطرف برود.
عبدالمجید پنج پیران پنجشیر.

>>>   جنرال دوستم قهرمان افسانو و مایه نجاد افغانها در خارج است چقدر افغان به غرب است از راه شوروی سابق امده در ان توجه دوستم بود ما کور نان و نمک,نیستم دوست پادشاه ما است . تنها با سیاست دوستم میتوان ارامی را در افغانستان انتظار داشت زنده با دوستم....

>>>   سلام دوستان عزیز!
شماباید به وجودجنرال صاحب دوستم افتخارنمائید که شمایک انسان وطن دوست دارید که حداقل ازخاک شمادفاغ میکند آفرین وصدآفرین به موجویت چنرال صاحب چه درافغاستان باشذ یا که نباشد فقط اسم شان کافی است برای مردم غیورافغاستان
نورالحق بهبودی از دبی

>>>   خواهر عزیز! برادر عزیز! دوست عزیز!
شما هر یک باسواد و صاحبنظر هستید، لطفآ با دلیل و برهان بحث و مذاکره کنید. از هر شخصی که باشد انتقاد سالم، بیغرضانه، مستند و مدلل کنید اما نه توهین. موضوع را به قوم و قومپرستی نرسانید. دلیل بدبختی مردم ما و شما و اوضاع تشنجآور افغانستان در قدم اول ناشی از بی اتفاقی ما و شما خاصتآ قومپرستی و در قدم دوم مداخلات کشورهای خارجی در امور کشور ما بمثابه تخته شطرنج شان برای رقابتهای سیاسی و اقتصادی شان در منطقه است. اگر ما و شما باهم باشیم و بجای عمیق ساختن درز بی اتفاقی و دشمنی به اصلاح و متحد ساختن مردم خود بپردازیم دستهای کشور های بیگانه از کشور ما کوتاه خواهد شد وبا آمدن صلح واقعی میتوانیم از رقابت کشورهای خارجی به نفع کشور و مردم خود استفاده کنیم. درگذشته ها همه ما بدون استثنا از هر قوم، گروه، حزب و تنظیمی که بودیم اشتباهات زیادی کردیم و دیدیم که با زور، جنگ و یکه تازی هیچ کدام ما به تنهایی قادر به حکومت کردن نبودیم و نخواهیم بود، افغانستان خانه مشترک همه اقوام و ملیتهای ساکن در آن است و همه باید باهم در آبادی آن سهم داشته باشند و از حق مساوی برخوردار باشند. شما به صفت باسوادان کشور بیرق اتحاد و اتفاق را بدست بگیرید و مانع کسانی شوید که به خاطر منافع شخصی خود به قومگرایی و ملیت پرستی و بی اتفاقی دامن میزنند و به اصطلاح آب را گل آلود ساخته ماهی میگیرند.
اگر کسانی از شما پاکستانی و یا ایرانی هم باشند، بدانند که افغانستان متحد و آرام نه تنها بنفع کشور های منطقه بلکه بنفع تمام جهان خواهد بود ... در غیر آن آتش جنگ و خانه سوزی در کشور های شما هم زبانه خواهد کشید که چنانکه شاهد هم هستیم آین آتش در کشور های همسایه سرایت هم کرده است.
امیدوارم باعث آزار خاطر دوستان نشده باشم ورنه معذرت میخواهم.

>>>   عبدالمجید از پنج پیران پنجشیر ! چقدر... هستی که یک ملیت را بیغیرت خطاب میکنی! آیا آن روز ها از یادت رفت که روبا صفتانه از کابل به فرار روی آوردی و به مزار شریف آمدی آگر جنرال دوستم نمیبود وای بحالت میبود. همین جنرال دوستم بود که با یک اعلامیه خود طالبان متحجر را توقف داد و حمایت اش را از آقای مسعود و شورای نظار اعلان کرد و گرنه امروز طالبان هیچ چیزی برایت نمانده بود > اما امروز افسوس مینمایم که به پاس آن خدمت از شما مردم حق نا شناس این پیام را باید بگیرم به هرصورت این را خوب بدان که هیچ ترک تباری بیغیرت نیست وهیچ گاهی منتظر نشسته نمیتواند که ببیند کی زور میشود ترک تبار ها همیشه با غرور وغیرت زیسته اند و انشالله هم خواند زیست نمیدانم در نزد تو غیرت چی منعی دارد .من نمیخواهم هیچ ملتی را توهین نمایم ویا تحقیر چرا که هر ملت از خود نشان و افتخارتی دارد به من عفت کلام اجازه نمیدهد که مانند تو به یک ملت بزرگ این الفاظ را استعمال نمایم این نشان تربیت تو است .افسوس به حال تو . چوک نشین گرد آلود از اندخوی

>>>   السلام علیکم خوانندگان نهایت گرامی
آمر صاحب دوستم به عنوان یک نظامی غیرتمند و فرزند خلف وطن قابل احترام است
آمر صاحب به عنوان نمانده قوم رنج کشیده ازبک از هیچ نوع تلاش برای دست یابی به حقوق مردمش از هیچ تلاش کوتاهی نکرد آمر صاحب دوستان فصلی از تاریخ جهاد و مقامت و صفحه زرین مردانگی است
جنرال صاحب جایش در دل هر انسان وطن پرست و هر افغان است
با تشکر علیرضا از ایران

>>>   او برادر گرد الود اول کمی ارام شو باز گپ بزن.
کدام ملت بزرگ دو کندک نیستین.

>>>   برادران و خواهران عزیز اسلام علیکم
از همه اولتر اگر بحث در باره جنرال دوستم و تورک تباران افغانستان هست باید یک چیز را اظهار کرد که اولا باید تاریخ پنهان شده افغانستان را که از طرف ناسونالیست های فاشیست به قسم تاریخ گرد آورده شده مکس و مرور کنیم.
اگر تاریخ افغانستان را ورق بزنیم همیشه با نوشته های دروغین تاریخ نویسان بر میخوریم که همیشه تاریخ افغانستان را وابسته به پشتو نهای که تاریخ نه چندا دیرینه دارند حتی هیچ تاریخ آنها هم معلوم نیست پیوند میدهند ویا تاجیکان امروزی که با نوشته ویا طرح های نویسنده گان غربی بخاطر استفاده از مردم سفید نژاد آسیا به نام آریانا که هیچ دلیل موثق از موجودیت آریانا وجود ندارد فکر مردم را مغشوش ساخته را روی بحث بگیریم بعدا هم میپردازیم به وضع کنونی ابر مرد تاریخ جناب محترم جنرال صاحب دوستم .
اگر صفحات تاریخ افغانستان را ورق بزنیم همیشه با یک تاریخ تکراری بر میخوریم آن هم تاریخ افغانستان بعد از سال های 1747 یعنی بعد از به قدرت رسیدن احمد شاه درانی. این در حالیست که تاریخ افغانستان با دو صد سال خلاصه نمیشود . طوریکه میدانید بخاطر نوشتن مقالات تحقیقاتی ویا تاریخ نویسی ضرورت مبرم به دلایل موثق و سالم داریم که آن هم با سر زدن به کتابخانه های با اعتبار جهان و یا با سر زدن به آثار تاریخ نویسان با اعتبار جهان میتوان تاریخ درست و سالم را نوشت. بنابر این لازم دیدم تا بالای تاریخ مختصر افغانستان مکس نموده بعدآ هم بپردازیم به رویداد های سه ده اخیر افغانستان.
خاک های افغانستان 500 سال قبل از میلاد از طرف اردو و یا قشون امپراطور ایران (داران) فطح میشود از تعقیب آن اسکندر مقدونی بخاطر بدست آوردن خاک های هندوستان خاک های افغانستان را تحت سیطره خود در میاورد و از این خاک ها عبور کرده داخل خاکهای هندوستان میشود..50-125 بعد از میلاد خاک های افغانستان از طرف تورکهای اسکیت و بین سالهای 125-480 باز هم از طرف تورک های کوشانی و بعد از سالهای 480 بعد از میلاد حاکمان افغانستان باز هم از طرف تورکها اداره میشود.
هونهای سفید و یا خلج ها که به گفته بعضی تاریخ نویسان غلجی های امروزی که زبان اصیل خود(تورکی) را از دست داده و تحت تاثیر زبان پشتو درآمده اند بازمانده های همان تورکان هون های سفید هستند اداره میشد. در قرن هفتم با هجوم اعراب اسلامیت با سرعت وسعت پیدا میکند و در قرن نهم خاکهای افغانستان تحت سیطره سامانیها در میاید.
در قرن ده هم باز هم حاکمان افغانستان تورکهای غزنی میباشد که با سرکرده گی سبکتگین امپرطوری غزنویها را به وجود میاورد. با به وجود آمدن امپراطوری غزنوی اسلامیت به سرعت وسعت میابد. سلطان محمود غزنوی بین سالهای(999-1030) با سفر های پی در پی به هندوستان اسلامیت را به هندوستان انتقال میدهد که مسلمانهای هندوستان و پاکستان امروزی همان مسلمانها هستند که در زمان سلطان محمود غزنوی دین اسلام را قبول کردند.
در سال 1040 جای امپراطوری غزنوی را تورکهای سلجوق میگیرد بعد از مرگ سلطان سنجر. امپراطوری سلجوقی باز هم حاکمان این خاک ها تورکان غوری میباشد.
در قرن دوازده هم جای غوری ها را تورکان خوارزم شاهی ها میگیرد که سلطنت خوارزم شاهی ها تا سالهای 1220یعنی تا هجوم مغولها دوام میکند. بعد از هجوم مغول باز هم حاکمان افغانستان تورکها بوده است. امیر تیمور کورگانی یکی از امپراطور های است که با مخلوط ساختن مغول ها با تورکان آسیای میانه توانست امپراطوری بزرگی را به میان بیاورد. امپراطوری امیر تیمور تا سالهای 1405 دوام پیدا میکند وبعد از سقوط امپراطوریی امیر تیمور نواسه اش شاه روخ میرزا امپراطوری تیموریان را به پیش میبرد شاه روخ پایتخت خود را شهر باستانی امروزی هرات انتخاب نموده فعالیت های خود را از آن شهر ادامه میدهد . بعد از امپراطوری شاه رخ باز هم خاکهای افغانستان از طرف تورکان اداره میشد.
در سال 1506 سلطان حسین بایقرا حکمرانی میکند که در آن زمان هرات در آوغوش خود یکی از معروفترین نویسنده و شاعر ممتاز زبانی چغتایی(امیر علی شیر نوایی) را پرورش میدهد . در زمان شاه رخ میرزا و سلطان حسین بایقرا شهر هرات مبدل به یک شهر صنعتی و پیشرفته وقت مبدل میگردد و خدمات شایانی را به دین اسلام و معارف پروران وقت ادا میکند. بعد از بین رفتن سلطنت سلطان حسین بایقرا امپراطوری بابری به وجود میاید که خود شخص بابر میرزا فعالیت های گسترده را بخاطر آباد ساختن شهر امروزی کابل به خرج میدهد. بعد از ضعیف شدن امپراطوری بابر میرزا فرزندان آن امپراطوری وی را در کشور امرزی هندوستان به پیش میبرد و جای امپراطوری تورکهای بابری را تورکان صفوی میگیرد که امپراطوری وی تا اخیر قرن هشده هم دوام میکند. تا جاییکه دیده شد حاکمان افغانستان در ادوار مختلف تورکها بوده است و بعد از آن کنترول افغانستان به پشتونهای امروزی انتفال پیدا میکند. تورکهای افغانستان نواسه های همان تورکها هستند که قرن ها نه تنها در افغانستان بلکه بیرون از خاکهای افغانستان حکم راندند و همیشه بخاطر اخوت و برابری تمام اقوام و ملیتهای ساکن کشورهای تحت سیطره خود کشیدند. در زمان سلطان حسین بایقرا شهر هرات یکی از شهرهای پر جمع جوش جهان حساب میشد و از نقاط دور بخاطر تحصیل در این شهر تجمع میکردند مدارس مکاتب باغ و باغچها نیز در همین دوره ساخته شد و شهر هرات یکی از شهر های دیدنی جهان مبدل گردید. بنیاد روزضه مبارک امروزی نیز با اهتمام و سعی تلاش دانشمند و شاعری وقت امیر علی شیر نوایی بنا نهاده شد و شهر مزار شریف نیز یکی از شهرهای پر جمع جوش وقت مبدل گردید. تورکها نتها در افغانستان با ساختن بنا های تاریخی معروف هستند بلکه با ساختن یکی ازعجوبه های جهان که امروز در شهر اگره هندوستان موقیعت دارد یعنی تاج محل که نمای عشق و محبت را به تمام جهان نشان میدهد نیز از میراثهای تورکها میباشد.
بعد از سالهای 1747 قدرت به دست احمد خان درانی میگذرد که بعد از این تاریخ صفحات تاریخ افغانستان کاملا تغیر پیدا میکند و افغانستان به یک کشور کاملا ضیف مبدل میگردد. بعد از مرگ احمد خان درانی قدرت به پسر وی تیمور شاه انتقال پیدا میکند تیمور شاه تا جای که توانش رسید بخاطربدست داشتن حکمرانیی که پدرش به وی میراث گذاشته بود کشش نمود اما نتوانست بعد از مرگ وی جانیشینش پسر وی زمان شاه قدرت را بدست میگیرد زمان شاه هم نمیتواند یک دولت قدرتمند را به وجود بیاورد. در جریان قرن نزده هم افغانستان به یک کشور کاملا به حال پارچه مبدل میگردد و دوست محمد خان قدرت را به دست میگیرد که دیر وقت نمیگذرد نیروهای انگلیس داخل خاک های افغانستان میشود این اولین جنگ انگلیس با افغانستان است که در نتیجه آن دوست محمد خان راه فرار را به تورکستان جنوبی و صفحات شمال امروزی میبیند . در آن وقت تورکستان جنوبی از طرف بیگ ها که وابسته به شاهان خوارزم بود اداره میشد.
دوست محمد خان با کمک نیرو های تورکستان جنوبی(اوزبیکها و تورکمنها) دوباره به کابل حمله ور میشود و نیروهای انگلیس را از آنجا دور میکند و در سال 1868وفات نموده جایش را شیر علی خان میگیرد در تعقیب آن یعقوب خان بعدآ هم عبدالرحمن خان و در سال 1910-1919 حبیب الله خان و بعدا با به قدرت رسیدن امان الله خان افغانستان استقلال خود را از انگلیس میگیرد. بعد از امان الله خان قدرت را یکی از دوزدان پروان و اولین کسی که به ملیت تاجیک وابسته است انتقال پیدا میکند و در تعقیب آن نادر شاه و در سال 1934 فرزندش ظاهر شاه اقتدار را به دست میگیرد .سلطنت ظاهر شاه 40 سال را در بر میگیرد که در جریان این مدت هیچ بازسازی و نو سازی صورت نمیگیرد بعد از 40 سال پادشاهی دوره سلطنت از طرف پسر کاکای ظاهر شاه یعنی دواود خان پایان میابد و در افغانستان جمهوریت ایجاد میشود دولت دواود خان با به وجود آمدن دولت سوسیالیستی جایش را به طرفداران لینینست میگذارد. نور محمد ترکی با انقلاب که انجام داد توانست دولت داود خان را ازبین برده در جایش دولت مارکسیستی را ایجاد کند. طوری که دیده شد بعد از به وجود آمدن دولت سوسیالیستی در افغانستان نوکران پاکستان با پول هنگفت ایالت متحده امریکا و با کمک اسخبارات آی اس آی به نام مجاهد از دین مقدس اسلام استفاده کرده داخل خاکهای افغانستان شدند.
حال بر میگردیم به سیاستها زمامداران وقت علهیه ملیتهای که در افغانستان زنده گی میکنند. طوری در فوق ذکر کردم افغانستان بعد از اینکه پشتونها به مقام رسیدند هیچ وقت نتوانستند یک سیاست خوبی را پیش ببرند. بعد از اینکه عبدالرحمن خان زمام امور دولت را بدست میگیرد سیاستهای اسیمیلسیون را به پیش گرفته بسیاری از کسان که در تورکستانی جنوبی فعالیتهای ملی میکردند قتل عام نموده و یا تبعید مینمود همچنان در زمان دوست محمد خان برادران هزاره ما با بسیار بی رحمی قتل گردید. مردمان تورکتبار افغانستان همیشه با دو دشمن متخاصم که یکی دشمن فرهنگی یعنی تاجکها و دیگرش با زورگوی یعنی پشتونها بود متقابل بودند در زمان دولت سوسیالیستی وقت نیز هم سیاست دوام داشت.
در این وقت مردم تورک تبار افغانستان برخواست و از بین آنها بنام دوستم برخواست و دفاع از حق و حقوق ملیتهای مظلوم نمود . دوستم یک شخص عادی نبوده بلکه کسی است که از بین مردم برخواسته و رهبریت خود را واضح ساخت ما به شخص وی احترام قایل بوده و همیشه هستیم .
تشکر

>>>   با عرض سلام خدمت تمام بینندگان سایت : جنرال صاحب دوستم از رهبران جوانمرد افغانستان است که همواره کار های شجاعانه انجام داده است کار آخر نیز یکی از آن کار های شجاعانه می باشد هیچ جایی شکی نیست که در آینده هم شاهد همچون کار ها خواهیم بود.
جنبش ملی اسلامی افغانستان یگانه روزنهُ امید برای مردم افغانستان است و خواهد بود.
با احترام احسان الله قویاش از ترکیه

>>>   جنرال دوستم بتاريخ 30.04.2010 به افغانستان بازگشت نمود.

>>>   دوستم و امثالش خاینان ملی هستند. فرار وی نشان دهنده این است که در بین مردم افغانستان جای ندارد و همواره به بادارانش پناه میبرد.

>>>   به جواب خالد جان از فراه
بلی جرعت میخواهد تا در مقابل یک خارجی دست بلند بکنی وحق هم باشی امادر شناخت ملیت ها اشتباه کردی متجاوزین در تاریخ ما از کدام سمت وارد شده تاریخ اجدادت را مطالعه بکن ملیت تو جهاد نه بلکه ..... در طول تاریخ کرده است تاریخ بخوان تا اگاه شوی بچیم
سیل بین

>>>   من دوستم را چندان خوش ندارم ولی برادرهای عزیز چرا هر کس را توهین میکنید.
اگر بد بود یا خوب بگذار تاریخ در باره اش بنوسد .
همبستگی و باز همبستگی .
احمد احمدزی.

>>>   تا اینجا که من خواندم چنین دریافتم که کار دوستم یک قهرمانی و نظر خالد (فراهی ) کاملا بی ربط کینه توزانه و تعصب انگیز و بی خبر از تاریج نیکانش بوده !
همشهری از کابل

>>>   بوله جان هر جا باشی جور و سالم باشی .
محمد علی هزاره

>>>   زنده باد جنرال دوستم
حميد

>>>   تاجيك و ازبك اينقدر جرائت از كجا كرد ؟؟؟؟؟؟
پشتون همیشه وطن فروخته و تاجک از وطن دفاع کرده!!!!

>>>   جنرال دوستم یک مرد شجاع و وطن پرست است
هیچ کس جرئت ایستادی با جنرال دوستم را ندارد
زنده باد قهرمان کشور جنرال دوستم
ذبیح الله عزیزی
فاریاب افغانستان

>>>   هر کس جنرال دوستم شده نمیتواند جنرال دوستم یک مرد قهرمان وطن دوست است این قهرمانی بر دنیا ثابت شده .
(هرچه عیان است هاجت چه بیان است.)
بهزاد" بهزادی"
جوزجان افغانستان

>>>   جوزجان افغانستان جنرال دوستم قهرمان ملي افغانستان مابوجوده دوستم افتخار داريم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است