من افغان نیستم
تظاهرات روز شنبه (16 قوس) هزاران تن از مردم کابل در اعتراض به گفتار نفاق انگیز و تفرقه آمیز 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۷    ۱۳۹۲/۹/۱۶ کد خبر: 62085 منبع: پرینت

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447244592.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447251964.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447251889.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447254460.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447252680.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447254586.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447254489.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447254734.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447252918.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447254574.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447251705.jpg

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201312/201312071447254214.jpg

کد (10)

 


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   ما مردم غیر پشتون افغانستان افغان نیستم افغانان به قوم پشتون تعلق دارد ،خواست ما از پارلمان این است که در شناسنامه هر شهروند هویت قومی ـ تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک ـ ذکر شود و ما مخالف تعمیم هویت افغان به شهروندان افغانستان هستیم. به این دلیل که هویت افغان متعلق به قوم خاص یعنی پشتون است و هویت دیگر شهروندان را بازتاب نمی‌دهد.

>>>   مرد م 80 فیص افعانستان افغان نیستم افغانان به قوم پشتون تعلق دارد ،خواست ما از پارلمان این است که در شناسنامه هر شهروند هویت قومی ـ تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک ـ ذکر شود و ما مخالف تعمیم هویت افغان به شهروندان افغانستان هستیم. به این دلیل که هویت افغان متعلق به قوم خاص یعنی پشتون است و هویت دیگر شهروندان را بازتاب نمی‌دهد.

>>>   همه ملت با تغییر نام موافق است چون نام اوغانستان نحس است که مردم تا به امروز وقت خوش نداشته جز عذاب و بد بختی شاعر شرین سخن و نغز گویی هم با شعر نحوست و بدیمنی این نام را گوشزد کرده است:
ز سگ غف غف ز زاغان غان گرفتند***حریفان اسم او افغان گرفتند
اگر این نام نحس از روی این کشور نفرین شده بر داشته شود اقبال و سعادت روی خواهد نمود .مردم به سوی سعادت و دولت آغوش خواهد گشود و این خمودگی وافسردگی که نام یک قوم بر اقوام دیگر تحمیل شده سایه سنگین و پلید خود را از سر مردم این سرزمین دور خواهدنمود. سرزندگی و نشاط برای آبادنی همه را فرا می گیرد و تمام کسانی که تابعیت این کشور را دارد به آن افتخار خواهد کرد. اکنون نام افغان به عنوان دشنام بکار می رود و همه از تابعیت این کشور بی زار است .پس با دلیل منطقی و فلسفی وسیاسی وعقلی و خرد جمعی تغییرنام این کشور لازم و ضروری است
بهلول

>>>   چه زیبا است
حبیب الله یوسفزی

>>>   بله کار درست همین است

>>>   اگر تو افغان نیستی برو زود برای از افغانستان. اینجا ملیت اگر پشتون یا تاجک یا هر ملیتی که باشد، به تنهایی جای ندارد.
افغانستان از افغانها است و نه خاص برای تاجک ها ویا پشتون ها و غیره.
شبگرد

>>>   من شکر افغان هستم و به افغانیتم افتخار میکنم. من هم پشتون نیستم اما پشتون های افغان را دوست دارم، چون
وطنداران من هستند. پشتون هایکه افغان را بد میبینند هم هرگز دوست ندارم.
عبدالشکورافغان

>>>   زنده باد افغانستان!
زنده باد افغان!

>>>   خنده آور است! فقط 4 نفر افغان نیستند.
و باقی همه بر حق و کاملآ بجا مخالف تفرقه اندازی و شرورت و احترام به همدیگر هستند.
منصور از دایکندی

>>>   اسمعیل یون یک «فاشیست نو» شناخته شده است۰

>>>   این هم ادامه سیاست اوغان سازی وادامه سیاست مقام دادن و کوچ دادن قبایل پشتون پاکستانی و کوچی های جهت تصاب سرزمین کهن خراسان میباشد۰ اهل قبیله خیلی مکار است، از هر فرصت ممکن در پیشبرد اهداف فاشیستی خودش استفاده میکند۰
سیاست های فاشیستی را که حمید گل مومهند پاکستانی و هاشم جلاد برادر نادر غدار دیره دونی شروع کرده بودند اولاده قبیله هنوز هم به پیش میبرد۰

>>>   بی انصافی بزرگی در حق این مرز و بوم و مردمانش شده۰ نام این کشور باید تغیر بخورد۰ چند تا خائن و وطنفروش با معامله با استعمار همه چیز را مطابق میل خود و قبیله خود رقم زده اند۰ این معامله ها هنوز هم ادامه دارند۰ من دیگر نمیخواهم افغان یا اوغان خوانده شوم۰ ننگ و عارم باشد۰

>>>   نام این سرزمین تا زمان امیر محمد افضل خان هم خراسان بود و موصوف حتی به نام امیر خراسان برایش سکه هم ضرب زده است۰ در زمان پسرش امیر اعبالرحمن خان بعد از سازش او با انگلیس، وی نام کشور را به مشوره انگلیس به اوغانستان تبدیل کرد۰ انگلیس به امیر پول و سلاح داد تا اقوام دیگر را قلع و قمع نماید۰ همان بود که لشکر کشی های امیر برای سرکوب اقوام دیگر زیر نام ازبین بردن ملک الطوئیفی زیر نظر انگلیس شروع شد۰ وحشی ترین این مظالم برضد هزاره ها انجام یافت، همچنان مردم نورستان امروزی درین میان به زور برچه مسلمان ساخته شدند۰ نام افغاستان در زمان امیر اعبدالرحمن خان توسط انگلیس بر این مملکت تحمیل شد و سابقه ۵۰۰۰ ساله چه بلکه این نام سابقه ۱۵۰ ساله هم ندارد۰
آهنگر

>>>   همه اینها پنچرمین هستند. تا دیروز اسم غلام بچه هیچ شرم برایشان نبود ولی امروز به اسم پاک افغان توهین میکنند. ایا اسم افغان بد است ویا به اصطلاح غلام بچه.

>>>   وحدت ملی در حال زخمی شدن است خدا خیر کند
فضل

>>>   کسی که افغان نیست ازافغانستان نیست و ازافغانستان این بی غیرت ها برآید وبگوید که ایرانی ویا پاکستانی ویا تاجکستانی است هویت خود راروشن بسازد این شعاربدردنمی خورد.
زنده باد افغان وپاینده باد افغانستان... به کسانی که شعارمیدهد که افغان نیستم.
وطن دوست.

>>>   این تظاهرات کدام نتنیجه ای را در پی ندارد این مردم تماما از معلم عطا دستور گرفته و این تظاهرات را به پاه انداخته اند و پشت این تظاهرات دستان ... و ملیادر افغانستان معلم عطا است .
معلم عطا

>>>   ما همیشه شعار افغانستان بود اما متاسفانه با دامن زدن موضوع قومی وتوهین با اقوام غیر پشتون مردم افغانستان مردم دیگر مجبور ساخت که علیه چنین موضوعات برخواست ومبارزه واز حق حقوق شان دفاع نمایند

>>>   آفرین بر شما مردم شجاع و افغانستانی حالا وقت شماست که این فاشیست های خدا ناترس ره پاسخ دندان شکن بدهید ... بر فاشیست ها باد که در تاریخ افغانستان غیر از دزدی وطن فروشی کشتن برادر توسط برادر و جور کردن زینه کاخ توسط استخوان های برادر که از یک ...کرده... تر بودند انجام دادند ولی حالا قرن قلم وسواد است نه تحمیل کردن کلمه افغان بالای همه اقوام این خیال پلو ره از سر خود دور کنید
کابل
اجمل پنجشیری

>>>   آن ناجنرال پشتون و نوکر چتلســــــــتان که به اقوام شریف افغانستان تو حین کردند باید بمیرد و اعدام شود !!!!!!

>>>   ...هرکس که افغان نیست جاسوس بیګانګان است و افغانستان خانه مشترک تمام افغانان است بناء کسانیکه خودرا افغان نمیدانند میتوانند به کشورهای ابایی خودبرگردند وبا اباواجداد خود درکشورهای ابایی خود به زندگی خود ادامه بدهند
مرتضی ازفنلند

>>>   تفرقه افگنی خوب نیست خصوصا درین مقطع ما بیشتر به وحدت ملی نیازداریم واگراقای طاقت ان حرف هاراگفته باشد ان گپ هایش را محکوم میکنم.اگراین گپ ها را گفته باشد باید توسط تمام تلویزیون ها ازمردم غیرپشتون معذرت بخواهد
کابلی

>>>   آفرین شیر بچه ها کشورمان بهترین شما درنزد الله ج با تقوا ترین تان است .

>>>   افغان یعنی یک افغانی= یک روپیه ؟؟؟
افغانستان وطن است
افغانی واحد پول است نه قومیت یا ملیت

>>>   چقدر شما مردم کلان گو شده اید افغان نمی خواهی برو تاجیکستان برو ازبکستان برو پیش اقوام خودت
اوغانستان جاویدان

>>>   زیاده خواهی پشتونها به جایی رسیده است که می خواهد نسل و نژاد ما را عوض کنند. اسم کشور ما را به نام خود کرده و حالا می خواهند که تمام غیر پشتونها از هویت خود دست بردارند و بگویند که ما همگی افغان و پشتون هستیم. کاری نکنید که غیر پشتونها به خاطر این کار شما دوباره اسم کشور را به اصلش برگردانند. چرا شما دوست ندارید که با تفاهم و دوستی و امنیت زندگی کنید و پیوسته چالش انگیزی می کنید. به زبان ما شما کار دارید به قوم و هویت ما شما کار دارید به طرز زنگی ما شما دست اندازی می کنید! اینها فساد و فتنه ایجاد می کند اگر بر این کار تان پافشاری کنید کشور به سوی نابودی کشانده می شود. از زمانی که شما وارد کشور شده این بدون وقفه کشور تخریب شده و هنوز هم که از طرف شما این کشور روزش به شب تبدیل شده است. آرام نمی نشینید و به حق تان قناعت نمی کنید و دوست دارید اربابی کنید.

>>>   کسی که میگوید هر کس که از افغانستان نیست بر آید
من برایش میگویم که من از کلمه افغان نفرت دارم و در دهن او اشخاصی میزنم که تاجک بودنم را از من بگیرد چرا که حالا سمت شمال از برادرهای تاجک هزاره و اوزبک هستند پس ما با همیم تا از ملیت خود دفاع کنیم و به اوغانا یک توصیه مکنم که حالا قرن ۱۷ ۱۸ نیست قرن ۲۱ است و او آرزو های شوم خود ره با خود به گور ببرید شما فاشیست ها. زنده باد از رهبر فرزانه ما ستر جنرال استاد عطا محمد نور
اجمل پنجشیری

>>>   این چه میگویند در زیر سایه تانک های امریکایی چقدر دیده درای شده اند این غلام بچه ها بابه ، 5 تن این اجنبی ها که میگویند افغان نیستم شاید هم پاسپورت کدام کشور دیگر را گرفته باشند. در غیر از آن گاو پیر کنجاره خواب میبیند. زنده باد افغانستان زنده باد نام مقدس افغان... بر دشمنان افغان و افغانستان.
سمیرا ازکابل

>>>   پشتونها(افغانها) باید به همان کشوری برگردند که از آنجا داخل افغانستان شدند یعنی به پاکستان برگردند و دست از سر مردم خراسان بردارند.بهترین نام برای ای سرزمین خراسان است و نه نام قلابی افغانستان که انگلیسها 150 سال پیش اختراع کردند و بالای این مملکت گذاشتند.

>>>   ما همه افغان هستیم کسیکه در افغانستان زندگی میکند افغان است افغان یک لفظ است ما خودمان بد هستیم چون افغانیت به ما وشما چیزی نگفته و... بر کسانکه بین افغانها تفرقه می اندازد ما همه اقوام به یک دیگر ضرورت داریم من پشتون هستم اما اگر کدام کسی به هزاره و یا تاجک دشنام و یا بد بگوید سخت مخالف آن شخص خواهم بود .و... به کسانیکه افغان نیستند

>>>   آفرین به این شیربجه های خراسان، من افغان نیستم: افغان = اوغان یا پشتون، من تاجک هستم.
کابلی

>>>   این همه کار خارجیها و کار مزدوران انها است.ملت افغان در آن دخیل نیست.
افغا بچه گک

>>>   ... به کسانی که بین افغان نها تفرقه می اندزد ما هم افغان هستیم واز افغانستان هستیم....بر مزدوران و نوکرانی خارجی.
زلمی

>>>   حیف وصد افسوس است بحال این ملت نادان وجاهل دنیا در کجا وما در کجا شرم است مردم در مریخ ومادر قهر زمین حیف وقت تان بحال وبیدار شوید بس است قلندرشاه

>>>   حالا از هر زمان دیگری نوشتن ملیت ها در تذکره نفوس حتمی می باشد .

>>>   من اول افغان استم بعد تاجییک
من اول افغان استم بعد پشتون
من اول افغان استم بعد اوزبیک
من اول افغان استم بعد هزاره
من اول افغان استم بعد ترکمن
من اول افغان استم بعد عرب
من اول افغان استم بعد پشه یی
من اول افغان استم بعد ایماق
سنگشکن از کابل

>>>   زنده باد افغانستان! زنده باد وطنداران عزیزم از تمام ملیت ها!
غفور افغانی

>>>   تاجیک هستی برو تاجیکستان

>>>   فقط پشتونها قبول دارند که اوغان هستند (حدود سی فیصد) هفتاد فیصد اوغان نیستند تاجیک هزاره ازبک و .... هستند. زنده باد خراسان که نام یک قومیت نیست و وحدت ملی می آورد. خود نام اوغانستان تفرقه می آورد. اگر راست می گویید رای گیری کنید تا معلوم شود اوغان بیش از سی فیصد نیست. من هم برادران اوغان خود را قبول دارم اما آنها سی فیصد هستند نه صد فیصد.
میرویس

>>>   طاقت راست گفت که اوغان یعنی پشتون به همین دلیل نام این کشور باید چنج شود به نام باستانی آن یعنی خراسان

>>>   افغان بودن به ما نان وآب نمیدهد ونه مایه کدام افتخاراست .امروزسردمداران ما بنام افغان بودن چه خیانت وجنایت های شرم آوری نکرده اند که ازگرفتن نام ان انسان خجل میشود .بس است دیگه سر نام افغان بودن نه پیچید بالای انسان بودن فکر کنید .ماکه افغان بودیم چه کردیم .فقط وطن خودراخراب کردیم ومعامله کردیم ,مردم خودرا گشنه یک لقمه نان ودربدرساختم .افغان بودن افتخارنیست بلکه آدم بودن افتخاراست .آنهایکه افتخار میکنند ووطن خودرا ساختن برای مردم خودرفاوآسایش آورده اند.ما بنام افغان بودن درطول تاریخ چه کردیم وچه افتخارداریم ؟جزخراب کر دن وطن ,برادر کشی ,قاچاق بری ,فساد ورشوه خوری ,مزدور بیگانه بودن ,پا به گلوی ضعیفان ماندن , ازخون مردم برای خود قصروآسمان خراش ساختن ,دیگر چه کردیم ؟! بس است دیگه .
همایون ازکابل

>>>   میگن یک روز افغانها تمام جهان ره تصرف میکند ؟
چرا که خارجی ها در آنوقت ده مریخ زندگی میکنند هاهاها
اگر این(اوغان) اسم خوب میبود در جهان عزت و شرف میداشت
چرا که؟
۱ مقام سوم در فساد
۲ مقام اول در کوکنار
۳ در جهالت بعضی افراد مقام اول (سر بریدن افراد معصوم ملت)
و گذاشتن مواد منفجره ده لنگی و شکم (توبه کدیم خدا یا)
۴ وقتی در میدان هوایی خارجی ها اگر بفهمند که تو اوغان هستی ۹۹ قسم تو ره تلاشی مکنند
پس به چی علت ملیت خوده اوغان بنامم ؟
زنده باد تاجکان هزارستان ووووو
اجمل پنجشیری

>>>   جنرال طاقت خودش نا اهل ... است باید اعدام شود.
ابوزد آزادبیگ هزاره از کابل

>>>   دوستان عزيز
من پشتون هستم وبه فاميل خود كه همه فارسي گپ ميزنند افتخار ميكنم من تمام اقوام وطنهم را به مانند يك باغي كه گل هاي مختلف به زيبايي ان هنوز هم زيا نموده است را دوست دارم طاقت ويون وسنجر ما را هر گز از هم جداً ساخته نميتوانند وازهمه شما خواهش ميكنم كه اشخاص زيدخل را مورد حمله علمي قرار بدهيد نه اقوام را انهم احساساتي
سيد جلال از بره كي راجان لوگر

>>>   کی داغستان من افغانستان میشود کی فغانستان من خراسان میشود کی این ملت بدبخته من از خواب بیدارمیشود کی مرده بی کفن من در یک قرستان جابجا میشود کی این قبیله گراهی روسوا میشود کی ملت من آگاه میشود من که ناله هر روزه دارم کی دعای من به جا میشود
بااحترام خلیل

>>>   اوغان ها 60 فیصد اند نه 30 فیصد لابد در مناطق شمال 30 فیصدند برو تاجیکستان بچم

>>>   در کتاب سقوی دوم که توسط اسماعیل یون مالک تیلویزیون ژوندون وچند نفر افغان ملتی دیگر نوشته شده است ، به این نکته تاکید اکید شده است ویکی از مواد اصلی و مهم این کتاب را تشکیل میدهد. و این طور آمده است به خاطر اینکه افغانستان همیشه در تحت سیطره وتسلط پشتون ها باقی بماند باید ایدهء افغان وافغانیت هرچه بیشتر در بین مردم تبلیغ گردد . تا سایر اقوام به مرور زمان هویت خودرا از دست داده وهویت افغانی یعنی پشتونی را بپذیرند. بعد از نشر این کتاب اکثر متعصبین پشتون وبه خصوص افغان ملتی ها وظیفه ودَین خود میدانند تا افغان وافغانیت را در بین مردم تبلیغ کنند. تا به این ترتیب یک تعداد مردمان ساده لوح دیگر اقوام را فریب داده وبه مرام شوم خود نایل آیند ورنه در خفا همه پیروان کتاب دویمه سقوی افکار فرسودهء مانند طاقت را در سر می پرورانند. طاقت هم که از فلسفهء کمونیزم دل سرد شده بی طاقت گردیده وبه فلسفهء قوم وقبیله پناه برده وظیفه گرفته تا به این کار مبادرت ورزد.

>>>   ... کلمه افغان توهین آمیزه این شاها ن بی سواد گذشته اگه عقل میداشت یگ اسم قشنک برا کشور میذاشت هم پول افغانی هم ملت افغانی خند ه آور است جناب کرزی صائب تو کی عقل شعور بالاتر نسبت به هم کیشان خود داری یگ چشمگ زده ونام ای کشور را عوض کن تا خدا ومردم ازت راضی باشه
نسل نوین

>>>   من پشتون هستم. افغان نیستم.
کشورم باید پشتونستان شود و نام افغانستان گم شود.
زلمی زیرک

>>>   از روزیکه نام افغانستان دراین سر زمین نهاده شده وپشتون های که این نام را برآن گماشتند تاامروز غلام بیگانه بوده اند وقسمت اعظم خراسان کبیر را با سازش وزدوبندهای خائینانه به گشورهای هسایه واگذار وساده بگویم خاک فروشی نموده اند وکشور رامحاط به خشکه نموده اند تا امروز ساکنین این سرزمین رنج خیانت این قبیله سالاران بدوش می کشانیم دیگر به این مغاره نشینان کوچی وقت نمیدهیم تاهویت انسانی ما را به یغما ومعامله گری نمایند من تاجکم هیچگاه افغان یعنی پشتون نیستم واز پشتون بودن نفرت دارم...

>>>   نام واقعی سرزمین فعلی ((اف غ ا ن س ت ا ن)) درکتب تاریخی خراسان امده است ولی با توجو به وجود این نام درایرن بهتر بنظرم میاید که اونرا ((کشورمان را )) خوراسان شرقی بنامیم زی را 70فیصد مردم اوغان نیستند بلکه 3فیصد اوغان میباشند .اسامی دیگر که خوب هستند وپیشنهاد می کنم پارسه خورستان - هزارستان -تاجیکان .ایران -دهدشت

>>>   من افغان تاجک هستم و افغانیت خود افتخار داشته و دارم .
مخصوص تفرقه انداز ها...
احمد جمیل افغان افغان افغان.

>>>   وای وای وای ازدست شماهای بی وطن وبی فرهنگ فقط ازدست شماهای است که افغانستان به این روزبدافتیده است اگر شماها افغان بودید هیچ وقت اینطور نمی سود
سیدالرحمان فیضان از میدان وردگ

>>>   مشکلات افغانها در اصلیت شان نیست .هیچ فرقی ندارد که کی از کدام قوم است ؟مگر چیست و تفکر ش چیست و به خاطر و برای چیست؟
اگر از حقیقت تیر نشوم در مهین پاک ما مشکلات انقدر زیاد است که همه میدانندو مسله مسنویی قوم و قوم بازی را رهبر های بی مغز و بی عقل ما پیش بیسوادان می اندازند. صحتمند ارام و موافق باشید.
احمد احمدزی

>>>   این را اول طاقت فاشیست در تلویزیون گفته که اوغان یعنی پشتون، و درست هم گفته۰ آنهائیکه در تظاهرات شرکت کرده اند و اعتراض کرده اند هم کاملاً درست میگویند۰ افغان = پشتون و اکثر ما افغان نیستیم۰ این نام افغان در لویه جرگه ساختگی سال ۱۹۶۳ بجبر و ریا بالای بقیه مردم تحمیل شد۰

>>>   وقتیکه من نام افغان و افغانستان، که معادل نام قومی پشتون هستند را، بصورت رسمی بحیث نام های رسمی و ملی هویت خود قبول میکنم، تو هم باید بدانی که حفظ هویت قومی من، و احترام به آن هویت اصلی من، حق من است که تو هم باید به آن احترم کنی۰ ورنه هیچ کدام اینها قابل قبول نیستند و همه مسائل باید دوباره از نو و عادلانه باید تعین شوند۰

>>>   وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است .
پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند.
اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به ( افغان بن شاوول ) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است.

>>>   انتقات کار ی اسان است بیاید راه کار پیدانید که چه کار کنیم که راه نجات باشد یک دفعه ی از شری این گپ ها خلاص شویم امید است که در این موضوع گپ زده شود
حقیقت بین

>>>   سلام به خواننده!
از خواندن بعضی فساد افروزان که خودرا افغان نمیگویند خجالت هم نمیکشند بسیار متاسف شدم. نام رسمی این کشور افغانستان عزیز است و به این نام هر تبعه حلالی که متولد افغانستان است افتخار باید کند و از شر اندازان وکه دست چند ستمی و کشور های مغرض در عقب آن ها است آگاهانه باید برداشت کنند . سر بلندی و شگوفاهی افغانستان در وحدت و همدلی ماست بنآ در پی پروپاگند مغرضین و ... نروید وحدت ملی تانرا حفظ کنید کسی که از نام افغان متنفر است لطفآ از افغانستان خارج شود ورنه شیر بچه های این کشور بسراغش می آیند. و درسی برایش خواهد داد که تولد خودرا بیاد خواهد آورد.
افغان

>>>   اگر پشتون استی برو پشتونستان (چتلستان) ...
غم خورک کابلی

>>>   من افغان هیستم

>>>   درطول تاریخ اوغانها معامله گربا خارجی ها بودن به همین خاطرپادشاهی کردن.
... خراسانی

>>>   ... بر کسانیکه به نام قوم امتیاز طلبی می کنند و این نفاق را میان امت مسلمه به میان می آورند افسوس به حال شما که از هر قوم باشید.
چرا خود را زیر نام امت یاد نمی کنید که همه ما امت بهترین عالم پیامبر اسلام و اشرف رسول هستیم. تا به کی نفاق و نفاق و به آسیاب دشمن آب اضافه می نمائیم،
یکبار به قرآن آن راهنمای بشریت هم سری بزنیم.
فاروقی

>>>   نام قلابی افغانستان را انگلیسها 150 سال پیش اختراع کردند و بالای این مملکت گذاشتند.
خالو

>>>   من انتظار میمانم که معلوم شود دادستانی کل افغانستان گفته است که به مجریمین برخود میکند به کسانی که در شبکه قبیله گرایانفاق میان ملت میندازم معلوم خاهد شد که این دستگاه در خدمت قبیله گراین باقی میماند یعنی میتواند قبیله گرایان را مجازات کند فکر نمی کنم ولی انتظار میمانم برای مهم معلوم خاهد شد که حکومت در کل قبیله پرست است
فضلی

>>>   برادر های عزیز !تاریخ بشریت در عدود میلیونها سال در زمین جریان دارد و در طولی این سال ها خون یکدیگر صد ها هزار بار یکجا شده و حالا شما...میخواهد در یک سال انرا جدا سازید؟
در افغانستان فعلی مشکلات مردم نسبت به خواهیشات بیجا شما بسیار زیاد است اول مردم را خوشبخت و ارام بسازید بعد گپ های بیجا و خالی را حل کنید.
وطن دار سابق تان.

>>>   به جواب آنکه گفته تاجیک ها بروند تاجیکستان باید بگویم که تمام پشتون ها... بروند به پشتونستان خود تحت اثر پنجابی ها

>>>   کسانیکه خودرا افغان نمیدانند ولی درافغانستان به سر میبرند واز اب وهوای افغانستان استفاده میکنند معلوم میشود که برای جاسوسی به افغانستان امده ورنه افغانستان خانه مشترک تمام افغانها بوده به هرقوم که مربوط باشد
جمال ناصر ازممبیی

>>>   غیر پشتون ها باید ازین به بعد کشور را بنام خراسان یاد کنند که نام تاریخی آن بوده است.قبایل پشتون از پاکستان به مناطق جنوبی خراسان کوچ و مسکن گزین شدند و بعد حاکمان محمد زائی زمین های حاصل خیز دولتی را بصورت مجانی برای شان در بعضی مناطق شمال دادند که همی حالا ... در بین غیر پشتون ها زندگی میکنند و با طالبان همکاری دارند.
رسا

>>>   در انتخابات رياست جمهوري آينده به كانديدي راي دهيد كه سر شماري نفوس كل كشور جز برنامه هاي كاري اش باشد .
چون تا زمانيكه گليم اكثريت و أقليت از اين سرزمين چيده مردم ما از دست اين اكثريت هاي دروغين و انتحاري روي خوشبختي را نخواهند ديد .

>>>   تـاجـيـكـم من تـاجيـكم بـا تـاجيـكـان من زنـده ام

اينكه جعل است نـام كشور نـزد خود شرمنـده ام

كـي تـوانـم مـن پـذيـريـم هـويــت جـعلـي بـخـود

مـن كـه از اصل و نسـب يــك تـاجـيـك فـرزانـه ام
ش شرفيار

>>>   برادران عزیز / غیر افغان / غیر پشتون یا اوغان ( تاجیک, هزاره , ازبک ترکمن , ایماق پشی ی ,بلوچ ....)از دید من و در مقایسه با گذشته های ١٠٠ سال اخیر .. در مسله درج هویت غیر پشتون ها باختند .. چون درج هویت های قومی در شناسنامه ها در ١٠٠ اخیر در هر رژیم وجود داشت .. همان گفته بودند که بگیرش که نگیرد یا در تب بگیر که به مرگ راضی شود .. اوغان ها درج واژه افغان را در چانه زنی گرفتند , مانند اینکه سرود ملی پشتو ´ساختند و از ٢ زبانه شدن ان جلوگیر ی و برابری شهروندی را دور زدند و در بدل ذکر نام اقوام را در سرود پشتو جا زدن و همه را هم افغان خواندند .." این بار درج واژه افغان را محکم گرفتند که دیگران از ذکر نام اقوام شان بگذراند , چون در پاسپورت هم هویت افغان است و در شناسنامه هویت ملی آنقدر مهم نیست و بسیار کار برد داخلی دارد تا خارجی ...
از طرف دیگر ما کدام امتیاز با عدم درج هویت های خود نگرفتیم بلکه از دست

>>>   افغان در قاموس انگلیسی سک تازی یا سک وفادار معنی میدهد- زمانیکه انگلیسها وفاداری افغانها ی صوبه سرحدی و مرزی خراسان را بخود بخصوص شاهان فغان را بخود دیدند - نام خراسان را به سکهای وفادار یا فغانستان گذاشتند- البته که درین میان روسها نیز همنوا با فغنه ها - یک خط حایل میان شوروی سابق و هندبرتانوی سابق - به این نام غیر انسانی با انگلیسها همنوا بودند.
وگرنه به آنهاییکه به نام افغان افتخار دارند- از آنها سوال دارم که آیا معنی افغان یا فغان را میدانید؟؟؟
پس اگر معنی این نام افتخار آمیز برای تان است- لطف کنید معنیش را بنویسید - تا ما هم آگاه شویم.
کابلی

>>>   نلسون ماندلا این رادمردی بزرگتاریخ ومبارزه خستگی ناپزیر ماندلا وهمکارانش به عنوان یکی ازطولانی ترین وپرقربانی ترین مبارزات که تاریخ ندیده است برای رسیدن به عدالت اجتماعی وبرابریکه به حقوق شهروندی مبدل شد افریقای جبوبی یگانه کشوری است که دروضیعت بعد ازجنگ فقط عدالت همدیگر پزیری واشتی جویی حرف اول رازد نلسون ماندلا الگوی متفاوت از خشونت پرهیزی ماندلا در اولین سال پس از ازادشدنش اززندان به او زندان که بنامی رامن سفر کرد وزندانبانی که بیشترین شکنجه را براو روا داشته بود بدون قیدشرط انهارا بخشید درزمانیکه ریس جمهورافریقا جنوبی شدهوهیچ گاهی انتقامگری از عوامل رژیم اپارتاید نپرداخت وانتقام جویی را به شدت سرکوب وقربانیان جنگ وبی عدالتی را در محراق توجه عدالت انتقالی قرارداد دریک جامعه پس ازجنگ برنامه عدالت انتقالی تاسیس شد مجرمین وادارشدند به خانوده های قربانیان غرامت بپردازندویابخانوده های قربانیان حقیقترا بگویند ارین خاطر افریقای جنوبی به خطربی سباتی سیاسی واجتماعی مواجه نشدند باتوصل به شیوهای انسانی عدالت اجتماعی در ان جا معه تامین شد بیاید خشونت رامثل ماندلا سرکوب نمایم ریشه کن ونابودنمایم عدالت اجتماعی را جایگذین نمایم بیاید علیه بی عدالت ونابرابری جهل وبسوادی مبارزه خستگی ناپزیرنمایم واین بیدادگر ی و تعصب وجاطلبی هارا نابود سازیم زنده باد ازادی اسقلال عدالت اجتماعی. نامی این رادمردیبزرگ نلسون ماندلاضدی اپرتایدوخشونت جاویدانبادنام اینمردبزرگ
باحترام راسیخ

>>>   من افغان نیستم من از کشور خراسانم خراسان کبیررر

>>>   من افغان نیستم، من خاک ووطن ندارم، فقط دالر را میشناسم وزیر سایه امریکا تا چند مدتی خیزوجست میزنم . فقط دالر بده وحدمت بخواه.

>>>   دولت مردان پشتون با پافشاری انکار نمودن هویت اقوام غیر پشتون با خدا محاربه میکند خدا در قران فرموده شمارا قوم قوم قبیله قبیله ساختم تا هویت داشته باشید ..
اواره

>>>   جمال ناصر خودت در همان ممبیی باقی بانی بهتر است چون نمیدانی که اسم اصلی این دیار خراسان است و افغانستان یک نام جعلی و تحمیلی است که به مشوره انگلیس اولین بار در زمان امیر اعبدالرحمن خان این دیار را به آن بدنام کردند۰
آهنگر

>>>   ... بر همه کسانی که ملیت خود را نسبت به افغان بودن خود ترجیع میدهد.
...بر ان کسانی که افغان بودن را صرف به ملیت خود ترجیع میدهد.
ای نوکران سرسپردۀ پاکستان و پشتونستان و انگلیس این تفرقه اندازی شما دایم بلای جان خودتان و اولا اولادتان شده. شرم کنید بس است. اولاد تان ننگ منکند به این افتخارات بی جا وبی مورد.
رویا

>>>   سلام براي هموطنان عزیزم
بخدمت عزیزانیکه میګویدپشتونها یک قبیله اسرییلی است عرض می شود
که برادر محترم این سخن تان به بی علمی تان دلالت می کند هرانسان خداوندج دریک قوم پیدانموده است وخودش خوب میداند برای دیګران حق اعتراض برعلیه خداوندیکتانیست ازهرقوم که هستی ازهرکجا که هستی بهرشکل که هستی وقت بهترین انسان میشوی که تقوی بیشترداشته باشید وبرای انسانها مصدر خدمت واقع شوی واخلاق خوب داشته باشید ودل وقلب دیګران را ازرده نسازید کجااست این صفات
امااسرییلی بودن نه اینکه عیب نیست بلکی مایه افتخارشاید حتما باشد اګربحث قبل ازدین مقدس اسلام مطرح باشد میدانی که بنی اسراییل یعنی اولاد یعقوب ع
واګرشمادرکی ازقران عظیم الشان باشید می بنی که اکثرت پیامبران خداوند درین قوم امده است خداوندج می فرماید‌(تفسير مجاهد (ص: 304)
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) خلاصه) اینکه یادکن وقتیکه موسی ع ګفت برای قوم خویش ای قوم من یادکنیم نعمتهای خداوند اینکه خداوندج درمیان شمایان انبیاې فرستاده وشمایان رابادشاهی نصیب نموده وبرای تان داده که درجهان برای کسی دیګه نداده است ) وموسی ع یکی ازپیامبران بزرګ خداوندج که ازرسولان الوالعزم است که من وتومکلف هستیم که براوایمان بیاوریم ورنه مسلمان نه میمانیم زیراکه مسلمانان برهمه پیابران خداوندج ایمان می اورد (تفسير ابن أبي حاتم - محققا (2/ 698)
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
مایان درمیان انهاهیچ فرق نمی نمایم ومایان برای همه شان تسلیم هستیم
این ګفتارمسلمانهادر قران کریم است
وموسی ع ازبنی اسراییل بود یابه اصطلاح دیګر ازقوم پشتون بود مثلی که شما برای این اشاره داشتی که پشتونها اسراییلی است وهچنان می فرمایید(تفسير مجاهد (ص: 201)
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47)
ای اولاد یعقوب یادکنیم نعمتهای من راکه برشمایان نمودم واینکه من فضلیت دادم شمارابرهمه جهانیان ) اینکه خداوندج برای پشتونها فضیلت برهمه مردم داده ګپ خوب است برای انان
وهمچنان عیسی ع نیزازین قوم پشتون (اسرییل) است واکثربیامبران خداوندج ازین قوم است
وامادردین مقدس اسلام هرکسی که ازانها مسلمان شوده خداوندج ازوبسیار ستایش بعمل مثل عبدالله بن سلام که یک عالم بزرګ اسراییل (پشتون) بودمسلمان شود ودیګران خاوند ج برای شان بسیاراشارات داشته است که موضوع دراز میګردد
عزیزان پشتون اسراییلی است چه نقصان دارد حالااین بخش ازاسراییل ایمان اورده ومسلمان هستنداګرشماهمه پشتونهاراکافرمیدانی این بازحرف دیګر است که لاییقیت بحث ندارید ومسلمان راکافرګفتن خود انسان راازدایره اسلام خارج می کند وتقریبا ۵۰) میلون مسلمان پشتون درجهان راتکفیرمینماید کسانی بدهستند که ایمان نه اورده
ایاتومیدانی که چند قرن پيش یعنی پيش ازرسیدن دین اسلام به این سرزمین بزرګان عبادت چه می کردند طبعا عبادت اتش وبوت وګو می کردندوحال این مابرای شمایان ګفته نمیتوانیم که شمااولاد بت فرست یاګوفرست هستی ابدا
شماالان برادرمسلمان ماهستی اګراین رامایعنی قوم پشتون برای شماګفتم بسیارجاهل هستیم که برادرمسلمان خودرا ازنسل بت فرست بګویم وامادرباره شمااین فیصله رابرای مردم باانصاف وعاقل میمانیم که انها فیصله کند
شرافت

>>>   اقای جمال ناصر شما به یک مسئله خیلی مهم اشاره کرده اید ولی کسانیکه به همچو مسایل دامن میزنند اکثریت مطلق شان جاسوسان بیگانگان هستند ورنه تاحال این مسئله اصلآ درذهن افغانها خطورنمیکرد وهمه ایشان افغانستان راخانه مشترک خود میپنداشتند وکسانیکه میگویند که افغان نیستند میتوانند ازهرکشور که امده اند به کشورخود برگردند
وثیق ازکلکته

>>>   لعنت بر منافقین
ما نی به پشتونُ، نی به تاجیک و نی هم به ازبک و هزاره و غیره و غیره ضرورت داریم
فقط ما افغان را کار داریم کسی که از افغانستان باشد.
کسی که میگوید افغان نیست برود به کدام جای دیگر ما برایش ضرورت نداریم.
در هر کشور مردم به زبان های مختلف صحبت میکنند اما در تذکره و شناسنامه شان منصوب به یک کشور استند.
... به...باکستان با این منافقت شان
حلیمی

>>>   افغان بودن به معنی این است که ما از افغانستان استیم
مردم...
در کانادا نیم مردمش به فرانسوی صحبت مینمایند اما در تذکره و پاسپورت همه کانادایی استند. در ایران مردم بلوچی صحبت میکند ان ها هم بگویند در تذکره ما بلوچستان نوشته کنید
در پاکستان سی میلیون نفر پشتو صحبت میکند یعنی که ان ها هم افغان استند.
قوم جاهل شما را چی می شود ؟
چرا هوشیار نمی شوید به غم اینده اولاد تان و بهتر شدن زندگی تان باشید. هیچ دردی با این کلمات دوا نمی شود.
من پشتون استم اما در خانه همه با هم فارسی صحبت میکنیم و من به پشتو صحبت کرده نمیتوانم ایا خود را بکشم ؟
ما که این طور نبودیم چرا این طور شدیم ؟
از این هم ... تر ما میسازند منتظر باشید.
یک افغان بدبخت

>>>   حیف وقت تان که صرف جدال بالای موضوع قوم و ملیت میشود. مردم کشورهای دیگر وقت خود را صرف تحقیق و پژوهش علمی در خدمت بشریت میکنند تا کشور شان آباد تر و مردم شان آرام تر شوند و ما شب و روز خود به اینگونه میگذرانیم.
افسوس بحال ما!!!

>>>   با سلام خدمت دوستان عزیز لطفا یک کم مطالعه کنید بعد اظهار نظر کنید بسیاری از عزیزان می گوید ملیت من تاجک است یا مثلا افغانستان کثیر الملّیت می باشد!!! این یک اشتباه فاحش است ملیّت غیر از قوم و قومیت است لذا است که همه ما باید به دنبال هویت ملی باشیم تا هویت قومی و تا ز مانی که از قوم و قوم گرایی دست بر نداریم و به یک وحدت ملی اسلامی دست نیابیم وضعیت افغانستان از این بهتر نخواهد شد. بنده متعلق به قوم سادات یا سید هستم اما در واقع هویت ملی ام افغانستانی است. با تمام مشکلات که کشورم دارد و جفاهای که خائنین به این ملت و سر زمین به آن روا داشته است به کشور و سر زمینم افتخار می کنم .
امیری

>>>   حلیمی، تو خودت را فریب میدهی نه مردم را۰ ماهمه پشتونُ، تاجیک و ازبک و هزاره و غیره و غیره هستیم و مشترکاً یک ملت واحد را میسازیم که امروز نام آنرا ملت افغان گذاشته اند، ولی البته این نام نظر به سابقه اش که مربوط یک ملیت میشود برای همه ملیت ها غیر عادلانه است۰ بناعاً در پاسپورت ذکر ملیت یا قوم ضرور نیست و تنها کلمه افغان یا افغانستانی کافی است، ولی در تذکره یا سند هویت حتماً نام ملیت یا قوم باید ذکر شود۰ با در نظر داشت شرایط تاریخی و اجتماعی افغانستان ذکر نام ملیت یا قوم در تذکره حتمی است و سبب اعتماد سازی و همبستگی میشود۰ اگر خودت خوش نیستی برو به پشتونستانت۰
آهنگر

>>>   این را اول طاقت فاشیست در تلویزیون گفته که اوغان یعنی پشتون، و درست هم گفته۰ آنهائیکه در تظاهرات شرکت کرده اند و اعتراض کرده اند هم کاملاً درست میگویند۰ افغان = پشتون و اکثر ما افغان نیستیم۰ این نام افغان در لویه جرگه ساختگی سال ۱۹۶۳ بجبر و ریا بالای بقیه مردم تحمیل شد۰

>>>   به نظر من نوشتن نام هر قوم روی تذکره مشکلی بزرگی ایجاد نمی کند این ما هستیم که مشکلات را بزرگ می کنیم. همان هایی که 200 سال پیش نام زیبای این کشور را تغییر دادند و امروز هم می خواهند قومیت همه را یکی کنند. تا با این کار خودت بعد از چند قرن نسل های بعدی ما دیگر به یاد نیاورند که تاجیک ، هزاره و ازبک بوده اند و همه خود را افغان بنامند. دوستانی که مخالف این مسئله هستند فقط احساسی تصمیم می گیرند که ما همه افغان هستیم و ذکر کردن قومیت وحدت ملی را به هم می زند. مردم اگر فرهنگ و سواد بالا داشته باشند وحدت ملی هم دارند . با عوض کردن تابعیت اکثریت به اقلیت نمی توان وحدت ملی بوجود آورد. و لذا نباید به نوشتن قومیت در تذکره حساسیت نشان داد.
من شخصا نوشتن افغان بروی تذکره را خیانت به نسل های بعدی خودم می دانم و مخالف این مسیله هستم. من به هزاره بودنم افتخار می کنم همانطور که تاجیک و ازبک و افغان(پشتون) افتخار می کند. و همینطور به همه ی اقوام احترام می گذارم و اگر روزی قدرت گرفتم نام افغانستان را به هزارستان تبدیل نمی کنم و دیگر اقوام را هم مجبور کنم که تابعیتشان را هزاره کنند.

>>>   نه پشتون می تواند تاجیک هزاره ازبک را از افغانستان اخراج کند
و نه تاجیک از بک هزاره پشتون را. بهتر است که در کنار هم زنده گی کنیم هیج کشور در دنیا وجود ندارد که دارای یک زبان و یک مذهب با شند
ملک

>>>   مردم از گرسنگی در روی سرک ها شب و روز میمیرند...
90% مردم بیسواد ماندن از دست همی کارا
بیخی از انسانیت برامدیم...
بخیالم که گذشته ره فراموش کدین که حالی باز ...
جوانمرد از قندار

>>>   به یک افغان بدبخت
تو به کدام عقل و منطق وا به کدام حق میگوئی ۳۰ ملیون پشتو زبان پاکستانی هم شهروند افغانستان یعنی افغان هستند؟ نه، آنها پاکستانی های پشتون هستند۰
دوستان دیدید که مشکل در کجا است؟ بلی، افغان=پشتون و ما همه افغان نیستیم۰
دیدید که عامل این همه تفرقه و نفاق امروزی سیاست های غلط و استبدادی قومی و قبیلوی دیروزی هستند۰ پشتون سازی دیروز حساسیت ضد پشتونی امروز را توجیع میکند۰
آهنگر

>>>   سمیرا ازکابل خودت در خواب ... هستی۰ بیدار شو این زمان عبدالرحمن یا هاشم جلاد و شرکا دیگر نیست۰

>>>   او اوغان بدبخت کانادایی
توکه در کانادا هستی - آیا معنی کانادا را میدانی؟؟؟؟
آیا کانادا به معنی یک قوم خاص است؟؟؟؟؟؟مانند قوم افغان یا اوغان یا پتان؟؟؟؟؟ ودیگر اینکه اگر کانادا به یک قوم خاص اسم گذاری شده- پس آیا کاناداییهای اصلی قدامت شان قبل از دخول فرانسویها و تو اوغان بدبخت که با این نام فغان زده هرگز هم خوشبخت نخوایی شد-در آنجا زیست مینمودند ؟؟؟ویا فرانسویها؟؟؟؟
چون کشوریکه انگلیسها وروسها بنام افغانی یا فغانی بدبخت نامگذاشتند- بفرمایش خودیشان بود -نه به ریفراندم ویا نظرخواهی همه شمول نفوذ این سرزمین فغانزده-
سرزمینیکه مانند من وتو بدبخت تولید میکند.
کابلی/خراسانی-ازتبارتاجیک

>>>   خدا خیر نته او کسی ره که ای نامه سر وطن ما ماند و نام آریانای کهن ره حذف کد
درست است
تغییر یافتن ای نام هم یکی از دسیسه های انگلیس بود که بتواند بین ما و همسایهای ما نفاق بندازه

>>>   ... بر مبلغین تفرقه افکن
... بر مبلغین تفرقه افکن
انسانی هستم که متعلق به کشور افغانستان هستم
افغانستانی که از هر قوم و نژادی تشکیل شده
تاجیک،افغان(پشتون)هزاره ازبک و...من افغانستانی هستم با تمام اقوامش

>>>   حیف وقت تان که صرف جدال بالای موضوع قوم و ملیت میشود. مردم کشورهای دیگر وقت خود را صرف تحقیق و پژوهش علمی در خدمت بشریت میکنند تا کشور شان آباد تر و مردم شان آرام تر شوند و ما شب و روز خود به اینگونه میگذرانیم.
افسوس بحال ما
ثمر از تهران

>>>   به کسانی که کمی فارسی بلدند می گویم آف در فارسی همان خورشید است و خور هم به معنی خورشید است پس خوراسان به معنی محل خورشید می باشد و افگان(افغان) هم به معنی محل خورشید می باشد.پس چه خراسان بنامیم و چه افغان یک معنی می دهد.
سید مهدی از ایران

>>>   قوم گرایی آن است که من بگویم این خاک مشترک ما تاجیکستان نام شود!
قوم گرایی آن است که برادر ترکمنم بگوید این خاک مشترک ما ترکمنستان نام شود!
قوم گرایی آن است که برادر ازبکم بگوید این خاک مشترک ما ازبکستان نام شود!
قوم گرایی آن است که برادر هزاره ام بگوید این خاک مشترک ما هزارستان نام شود!
قوم گرایی آن است که برادر افغانم بگوید این خاک مشترک ما افغانستان نام شود!
قوم گرایی این نیست که همه بگوییم این خاک مشترک ما نام قومی نداشته باشد و خراسان نام شود.

>>>   به سید مهدی از ایران
نامگذری افغانستان به اساس نظریه که شما نوشتید صورت نگرفته۰ این نام توسط استعمار انگلیس در جریان مراودات شان با حاکمان پشتون آنزمان به این دیار داده شده است۰ آنها دولت حاکمان پشتون را دولت افغان مینامیدند و به همین ترتیب ساحه زیر کنترول آنها را بنام افغانستان یاد کردند۰

>>>   یک کمی هشیار شوید او پنچر مین ها کلینر ها , سواد یاد بگیرید , عاقل شوید از جهالت برایید آخر در کابل زندگی میکنید, تمدن,سرک,برق, آب و تعمیر را دیدید, غذا را دیدید و نوش جان کردید , زمین های دولت را غضب کردید , بود و نبود مردم را چور و چپاول کردید ,از برای خدا ای چی میگین شما , کلمه افغانستان در هیچ قاموس پشتو نیست و مربوط پشتون ها نیست, ما را همسایه های ما با هم انداخته , دیروز به نام روس امروز بنام افغانستان و فردا به یک نام دیگر مارا مصروف میسازند تا کشور خود را ویران کنیم , و در مجموع این حرف ها را مذدوران و جاسوسان خوش دارند تا تخم نفاق بپاشند , اگر خرآسان باشد و اوغانستان و افغانستان و یا کدان نام دیگر چی تفاوتی در بین ؟ چی تغیر میکند ؟ با این صرو صدا ها ما هیچ چیز را تغیر داده نمی توانیم و نه مارا صاحبان اصلی این مرزو بوم که همه اقوام است اجازه نخواهند داد و این کاروان را ما و شما چند نفر مانع شده نمی توانیم. پس چی ضرورت ؟ باز کسی که خوش نیست برود به کشور های بیگانه انشا ا لله که قبول میشوند . من یک تاجک هستم ولی به افغانیت خود افتخار میکنم و این کشور را خانه خود فکر میکنم . ولی یگان وقت سر تانرا در گریبانتان پایین کنید و بگوید و بپرسید که آیا شما به افغانستان چی کاری انجام داده اید؟ چی خدمتی کرده اید ؟ شما بمن بگویید که قوم من تاجک زبانم دری و یا فارسی وکشورم را چی نام بگزارم و همینطور برادر پشتون اگر این کشور را بنام خود میکرد باید پشتو نستان میبود , ایرانی ها در سالهای 1935 از نام فارس گذشتند و کشور شانرا ایران نامیدند ولی ما از سه صد سال به اینطرف افغانستان هستیم , ایرانی ها از ما تقلید کردند در تغیر نام کشور شان ولی ما باید به نام و ملیت و هر قوم کشور خود ببالیم نه اینکه گپ های بزنیم تا همسایه ها را بخندانیم و خود خجالت بکشیم و من ا لله توفیق
برادر شما سلجوقی

>>>   من در تاریخ و مقاله ها خواندم که آفغان کلمه یهودی است افغان بن شاوول که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. یهود ها که دشمن اسلام است و من هم مسلمان هستم چرا کلمه ناپک افغان که کلیمه یهود است هویت تعمیلی بجای هویت اصلی تاجیک بودنم یا هزره بودنم یا پشتون بدنم در شناسنمه خود گیرم. ارگز نمی گرم و بر علیه تعمیل گران مبارزه جدی می کنم

>>>   پشتون یک قوم تاریخی است که تقریبا اکثر بیامبران خداوندج درین مبعوث نموده است
۱) موسی ع پشتون بود
۲) عیسی ع پشتون بود
۳) یعقوب َ ع پشتون بود
ودها رسول که خداوند ج درین قوم مبارک فرستاده است
زیراکه این یک شاخه بنی اسراییل است
وبعضی مردم بی خرد می ګویند پشتون تاریخ ندارد انها
کورخوانده تاریخ تاریخ پشتون است انها سرهند ستان حکومت
نموده است وسراصفهان همچنان
سؤال: من اینست ایا این برادران مستقیما ازبابا ازدم ع وحواع
بدنیا امده هستند یا اینکه نسل بنسل پیداشوده هستند که پشتونها
نیز به این ترتیب تااین وقت نسل شان دوام دارند واین یک قم
جاودان است جاودان خواهد ماند واین است همیشه درمقابل تجوز
خارجی شیروار استادګی نموده وانها را رانده است
0)ببرک کارمل غیر پشتون بود که خارجیها ی رادعوه نمود
1)ربانی غیرپشتون خارجیهای غربی رادعوه نموده
واین پشتونها است که می جنګید تاانها بکشد ومن
ازهمه هموطنان عزیزم می خواهیم که این قوم برادر خود را
احترام کند غلطی درهرکس معنا غلطی این نیست که یک دیګر
نفرت کنید
بااحترام احمد جان منیر

>>>   پیشنهاد مسالمت آمیز؟
برای این که این همه اشکال و اعتراض و ناراحتی و نگرانی پیش نیاید و دل همه ملت مسلمان کشور ما آرام باشد بهترین راه و پیشنهاد ما بلکه خواسته همه افراد مسلمان میهن دوست ما این است که همه ما برگردیم به انتخاب و اختیار نمودن همان نام اصلی و اسلامی قدیم خود که همان : خراسان، (مشرق زمین = همیشه درحال طلوع و امید و زندگی افتخار آفرین) می باشد و همه بالاتفاق فریاد سر دهیم که کشور ما : خراسان است نه نام های تحمیلی و نژاد پرستی و طایفه گرایی و فتنه اندازی!
آری، افغانستان بودن یعنی حقوق حدود بیست میلیون هموطن را نادیده گرفتن است! و چرا نابودی حقوق؟ افغانستان بودن یعنی فقط طایفه افغان خواهی و نه دیگران بلکه محروم سازی و بالاتر یعنی حذف و نابود کردن میلیونها انسان! و چرا این همه ضجر و ویرانی و تباهی مداوم؟ افغانستان بودن یعنی غیر افغان هیچ ارزش و قیمت وجودی و شرافتی و انسانی ندارند! مگر ما انسان نیستیم؟ مگر ما همچون سایر مردمان زندگی نمی خواهیم؟ پس ای مردم غیرتمند «خراسان» همه باید فریاد بزنیم که: نه افغانستان و نه تاجیکستان و نه هزارستان و نه ازبکستان و نه قبایلسان و نه نژادستان و نه بیدینستان بلکه خواسته دل همه ما: خراسان. بلی، این نام شامل همه مردمی که در این سرزمین زندگی سازش خواه است می گردد و هیچ کسی را استثنا نمی کند و هم این که بنا به شهادت تاریخ این کشور حدود 13قرن نام این دیار مسلمان، خراسان، بوده است ؟
شهرستانی از فیض آباد.

>>>   شما غیر از پیشناد مسالمت آمیز کاری درگر از دست شما ساخته نیست گریه وزاری این کار یک مهاجر است
خالد پشتون از کابل

>>>   ... به اعطا محمد نور این خاین ملی و تفریقه انداز

>>>   افغانستان درسال 2035 پشتون نستان میشود.

>>>   کسیکه خود را افغان نمیداند طوریکه بشردوست ګفته اجنبی است باید تذکره نه بلکه اجازه اقامت در افغانستان بګیرد. شما در خارج از کشور اګر من تاجکم بګویید شما را به تاجکستان واګر ازبکم بګویید به ازبکستان و اګر هزاره بګویید به مغلستان روان میکنند. این نفاق اندزی کار خوب نیست
عبدالله


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است