زندان های افغانستان زندان در زندان
آمار وجود قریب به 3200 زندانی شامل 200 زن و 700 معتاد در زندان هرات که گنجایش 400 تا 500 زندانی را دارد تکان دهنده و تأسف بار است که در نظر نگرفتن حقوق اولیه و طبیعی مجرمان را می رساند 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۲    ۱۳۹۲/۷/۸ کد خبر: 58788 منبع: پرینت

بالاخره پس از گذشت یک هفته از اعتصاب غذایی زندانیان هرات که بر سلامت جسمی و روانی آنان تأثیرات سوئی برجای گذاشته است نمایندگان مجلس انگار از غفلت برخاستند و خواستار فرستادن هیاتی به هرات شدند تا وضعیت زندانیان این ولایت را از نزدیک بررسی کنند.

اعتصاب های پیاپی زندانیان در ولایات مختلف افغانستان از آنجا شروع شد و شیوع یافت که گزارش های رسمی از وجود فساد در نهاد عدلی و قضایی و دادستانی کل منتشر شد. وقتی دادگاه عالی و ارگان های قضایی به فساد آلوده باشند یعنی آب از سرچشمه گل آلود شده و دیگر به هیچ یک از فیصله های آن نمی شود اعتماد کرد.

در بی تفاوتی و سکوت محض حکومت و جامعه مدنی در قبال اعتصاب بیش از 2 هزار زندانی در هرات در اعتراض به عدم بررسی پرونده هایشان و تبعیض های قومی نژادی و مذهبی، جلسه عمومی مجلس نمایندگان منجر به اعزام هیأتی برای بررسی وضعیت نابسامان زندانیان بخت برگشته شد ولی دیر!

هیأت های مختلفی که تاکنون از سوی دستگاه های مرتبط عدلی و قضایی و حکومت برای بررسی اوضاع زندانیان در ولایات مختلف در سالهای اخیر فرستاده شده اند با گزارش های متناقض و متفاوت خود بیانگر اعمال نظرات و سلایق شخصی افراد در تشریح زندان ها هستند که یا در جهت منافع نهاد وابسته به ایشان بوده است یا در همدستی با مسوولین زندان ها.

چندی قبل هم زندانیان فراه در اعتراض به پارتی بازی و تبعیض برای عفو زندانیان جرایم عمومی طبق فرمان رییس جمهور پس از گذشت چند روز به خواسته خود رسیدند و تعداد دیگری از هم بندانشان رها شدند. اگر زندانیان حق داشته اند پس باید برای رسیدن به حقوق مان همواره فریاد کنیم و اگر حقی نداشته اند یعنی به هر نوع صدای افراد ناراضی پاسخ داده خواهد شد.

در صورت صحت دیدگاه اول به این نتیجه می رسیم که افغانستان زندانی برای مظلومان و محرومان از پول و قدرت است که به هیچ طریق یا وسیله ای نمی توانند به حقوق مشروع خود در جامعه دست یابند. در غیر این صورت می توان مدعی شد افغانستان سرزمین مخالفان مسلح و غیر مسلح، شورشیان و افراد ناراضی است که حکومت پروارشان می کند!

همزمان با اعتصاب غذایی زندانیان، اعتصاب کاری داکتران بیمارستان اطفال چهار روز طول کشید و امروز بی نتیجه خاتمه یافت. درحالیکه مردم از سهل انگاری داکتران اطفال و سازش آنان با کلینیک های خصوصی ناراضی اند، این انسانهای شریف و خدمتگذار(!) در اعتراض به ناامنی، نبود امکانات و محدود بودن خدمات بهداشتی درمانی و دور بودن راه، دست به اعتصاب کاری زده بودند....

آمار وجود قریب به 3200 زندانی شامل 200 زن و 700 معتاد در زندان هرات که گنجایش 400 تا 500 زندانی را دارد تکان دهنده و تأسف بار است که در نظر نگرفتن حقوق اولیه و طبیعی مجرمان را می رساند. سرگردانی برخی پرونده ها که بعد از گذشت ماه ها همچنان به دادگاه و محاکم قضایی ارسال نشده اند نیز بر نارضایتی زندانیان دامن زده است.

شرایط نامطلوب و حساس اقتصادی و سیاسی کشور که در نتیجه ناامنی و فقر و فساد رنگ گرفته است بسیاری دیگر از مسایل ابتدایی و ضروری افغانستان را تحت الشعاع قرار داده که از آن جمله می توان به فرهنگ، تحصیلات، بهداشت، عدالت و حقوق کودکان اشاره کرد. درصورت برپایی یک انتخابات شفاف و قانونی می شود به بهبود اوضاع کشور امیدوار بود وگرنه بر مدار ارگ به دورخود می چرخیم.

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   زندانی کردن یک شخص گناهکار به این منظور است تا عبرت نمایند ودیگر گناه را تکرار ننمایند ولی درزندان های افغانستان زندانیان مکرارآ گنه مینمایند مواد مخدر فراوان درزندان موجوداس اسلحه وجودادارد تلفون همرا ه که بیرون اززنداجکم قتل ودزدی ودیگر اعمال را صادرنمایند وجود دارد پس زندانی شدن یعنی چه فقط وجود فزیکی اش بیرون نیست دیگر اثرات وقومانده اش جاری وعملی است باید قوانین تطبیق شود درغیران زندانها کمپهای نظامی مخالفین است که ازان دستور مرگ افراد صادر میگردد.

>>>   پاداش و جزا دو روى سکه است که متاسفانه هردو آن در اجتماع بشرى وجود دارد و به ويژه در آموزش وپرورش. جزا در سياست حق يک مجرم بدون سرپرست است. جزا حق شخص است که بالغ و دارنده همه حواس وعقل خود است.
پاداش و جزا هردو ابزار آموزشى وپرورشى اند وجزا سامانه دادگسترى مى باشد. وظيفه اصلى آموزش وپرورش نه پاداش و نه جزا است.
وظيفه عمده آموزش و پرورش کمک است از سوى نسل گذشته به نسل اکنونى ونسل کنونى به نسل آينده براى کمک خودى , براى استقلايت وخود اراديت, تفکر مستقل و خدمت مستقل.
آموزش و پرورش کمک است از سوى آموزگار به شاگرد ازسوى پدر و مادر خونى (ويا فاميل ويا پدر ومادر آبى= فرزندى) به کودک ويا نوجوان به منظور مستقل شدن کودک وخودکارى کودک که سن ومرحله تکامل عقلى, ذهنى و عاطفى روانى واجتماعى کودک و يا نوجوان را مد نظر گيرد.
اگر ساحه آموزش و پرورش را با يک حلقه مقايسه کنيم نقطه مرکزى را مهر مى سازد که اين مهرومحبت با عشق پروردگار پيوند دارد که متاسفانه در اديان آسمانى ويا ابراهمى از پروردگار کسى ساخته اند که به اين خداوند صفات وچگونگى هاى انسانى داده اند.
خدا نمونه عشق و مهراست ونه خشونت و ترس. شوربختانه نظريات تدوين شده که خداوند زيادتر به غضب , ترس, جزا تصويرشده با وجود آنکه در کتاب اش زيادتر از مهرومحبت رحم ومهربانى شفقت ودوستى .......پر است.
نامهاى خداوند را شمار کنيم که همه شان نامهاى برکتى اند و نه نابرکتى. مثل اينکه علامه هاى اسلام از دين اسلام ببلو جور کردند ونه دين محبت و مهر و عشق.
چون انسان موجود تکاملى است وتکامل اش با مرگ پوره مى شود بدون پديده هاى خراب آموزشى (پاداش) وخرابترآن ( تنبه وجزا ) کار کرده نمى تواند واز اين پديدهها استفاده مى کند.
استفاده چنين پديده ها زياتر در جوامع عقب نگهداشته شده ويادر کشورهاى کلاسيک تبعيض نژادى (امريکا) رواج دارد.
تعداد زندانيان سياهپوست به مراتب بيشتر است نسبت به سفيد پوستان.
دادگسترى ويا عدالت جزا را نه بخاطر به جزا دادن شخص مجرم بکار مى برد بلکه براى دو باره خوب سازى . عبرت وپند گرفتن با جزا کمتر سروکار دارد.
با آمدن طالبان در سرزمين هندوکش جزا يک شکل نمايشى گرفت مانند ورزش زمان روم وکشتن زندانيان وگلادياتورها. قصاص هاى و به دارآويختن وشلاقزنى مکرر طالبان درورزشگاهاى کشور "افغان" ستان
با معنى ومفهوم جزا به عنوان حق يک انسان مجرم نبود براى دوباره خوبسازى ( شرعى کفاره دادن - معنى هاى گوناگون دارد) بلکه اين کارهاى طالبان جنايات بر مجرمين ونمايش نامه هاى براى خودشان مانند کشتن مردمان توسط زمان امپراتورى روم .
کشورهاى با آموزش وپرورش نوين کوشش مى نمايند که همين ابزار را بويژه جزا و يا تنبه را به کنارهاى خارجى حلقه
آموزشى وپرورشى بياورند ويا از آن خارج نمايند.
کشور وقتى وزمانى مستقل است که سامانه آموزشى وپرورشى اش استقلايت و خود اراديت را در مرکز سيستم آموزشى قرار دهد.
هدف پدر و مادر ويا وصى ويا سرپرست و يا آموزگار اين نباشد که خود را به شخص شاگرد ويا کودک جاودانه وضرورى دوامدار بسازد بلکه خود را درروند تکاملى شاگرد ويا کودک زاﺌد و يا غيرضرورى سازد.
هرچقدر مربى غير ضرورى شود به همان اندازه استقلاليت دانش آموز ويا شاگرد ويا کودک بزرگ مى شود.
امروز همه ما افغان و ناله و فغان مى کنيم که کشور هندوکش استقلال ندارد.
چه گونه کشور بايد مستقل بود که سيتم آموزشى اش اصل مستقل کردن را بکار نبرد.
استقلاليت شهروندان آزادى حکومت کردن حاکمان را محدود مى سازد.
زندان تفریحگاه نيست و اما به هيچگاه شکنجه گاه زندانها نيست.
مگر در کشور که به مجرمين اسلحه بدست مانند گروهاى قبيلوى طالبان وحقانى وگل بدين دوباره آزاد و فرار مى کنند
ويا اينکه دولت پشتون ويا افغان به برادران خود امکانات فرار را ميسر مى سازند در پهلوى آن پاداش (پول تقدير... ) هم مى گيرند.
بلاخره انتحارى و تروريست تشويق مى شود که کشتن انسان چيزى خوب است.
آرى دادگسترى نقش پرورشى نه بلکه آموزشى به زندانيان دارد . هر انسان در دوران زندگى خود به کمک احتياج دارد.
وظيفه دولت دموکراتيک آن است که قاتلين انسانها را و آن گروهاى ترورستى را در زندان کمک نمايند که مستقل شوند
که در پهلوى سپرى جرم خود در زندان به آنان امکان کار و يا آموزش را فراهم نموده وآنها را از تفکر وانديشه طالبان مستقل سازند.
واژه " زندان در زندان" خوشم آمد چون از نظريه درامه هاى کلاسيک قرض گرفته شده که آنرا "بازى در بازى" يا نمايش در نمايشنامه هم گفته شده است.
با اين کار کارگردان نمايشنامه قابليت اعتماد واعتبار را در نمايش بلند مى برد. بشردوستى ساختن زندان (کار وآموزش , ورزش) خوب ولى تفريحگاه و اعتياد گاه بد است
ارمان

>>>   خوب به اين زندانيان كه مواد مخدر ميرسانند به اينها كه اسلحه ميرسانند خوب اگر كسي از بيرون برايشان نفرستند و اينا را كه به زندانيان ميدهد حتما خود پوليس و ريس محبس درين كار شريك هستند چرا شوراي ولايتي چپ است و يا هم چرا نمايندهاي مردم در پارلمان چپ است به اينها كه ميگويند كه ما پشتبان شما هستيم بكنيد معلومه كه آب از بالا خراب است هر ولايت در مركز يك صاحب داره كه هم ناامنش ميكنه هم امن و يا فساد را كم وزياد او هم به خاطر عملي شدن برنامه هاي كشورهاي خارجي اينها چقدر خاين هستند افففف


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است