دیـــورنـــد دگـــر (شعر)
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۱    ۱۳۹۲/۲/۲۲ کد خبر: 51635 منبع: پرینت

بـــــاز هـــم تـــوطـــیـه طـــرح دیــــورنـــــد دگـــر
(گوشته) این بار شده است صحنه میوند دگـر
وطـــنــــم زخــــــم دگـــــر بـــاز بـــه پـیــــکــــر دارد
بـــاز دروازه ی پـیـــدا شــد و تـرفــنــد دگــر
نــیـمــی از خــانــه همسایــه کــه میـــراث مــن اسـت
لیــک او خــانـه مـن خـواهـد و در بـنـد دگر
( آی اس آی) که نیاموخت ز (انگیس ) و ز ( روس)
خـــواهــد او عـبـرت تــاریـــخ شـود و پـنــد دگـر
بـــازی بــا آتــش و خــون است خطر ناک هشـدار!
مــن نـگـویــم ، بشنو ایــن ز خـرد مـنــد دگـــر
گــر ( مــلالــی) نـبــود خــاک مـــــرا هـســت هــــــزار
( اکبـر ) و ( قـاســم ) جـانبـاخته و فـرزند دگر
ســـــر بـــــداران وطــــن قــافــلـه در قــافــلــه رفــــت
بــاز هــم جملــه کــفــن پــوش بــود چـنـــد دگــر
یــک وجــب خــاک بــه خــون خـفـتــه بـدنـیا نـدهـم
بـــه جــز از عـشــق وطـن نیست چو پیوند دگـر
وطنم گر چه " شریفی" ز غمت خون گرید
بـاز خواهـد، بـه لبت شادی و لبخنـد دگــر

عبدالحمید شریفی


1- گوشته: ولسوالی مرزی بین افغانستان و پاکستان که در آن آن درگیری واقع گردید.
2- اکبر: وزیر محمد اکبر خان
3- قاسم: سربازی که در جنگ با پاکستان شهید شد


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   شعر عالی است در وصف دیورند ویک پیام خوبی برای متجاوزین میرساند مانند چتلستان
تشکراز عبدالحمید خان وطن دوست

>>>   شعر زیبائیست واقعیت ها را بیان کرده.
احسن آقای عبدالحمید شریفی
ج.افتخاری

>>>   وقت انگلیس افغانها همه افغان بودند
غیرت وعزت شان بود به یک رنگ دگر
رهبران وطن امروز چه غیرت دارند
پول گیرند وفروشند وطن شان به یک چند دگر
عزت وغیرت و افغانیت همه گردید فنا
چه بدانم چه سنگ ایدسر سنگ دگر
کاکه از کابل
با عرض پوزش درقسمت ادامه شعر

>>>   بسیار عالیست شریفی صاحب ! وتاریخ نه دی قربان شمه ای وطنه! ځه دی دکم تاریخ دیوان شم ای وطنه!(بیان فاروق از فاریاب )

>>>   مرز خط دیورند بین افغانستان پاکستان است و در آینده هم خواهد بود ولی حرف کرزی پوچ و بی معنی است وحساساتی است و شما ببیند که بعد از چندروز بادر هردوشان امریکا همباغ ها( زن های ) خود را آشتی می دهد.

>>>   تشکر شاعر ی عزیز :فاضل

>>>   تشکر از شعر ذوالقرنین عبدالحمید جان.
بشیر احمد تاینچ نماینده مردم فاریاب

>>>   وقتی طالیب نوکر میشود ==جهلستان ترفند دیکر میشود
هستم طالیب قندهاری== افتخار دارم با واسکت انتحاری
من هستم طالیب بیفرهنک=افتخار دارم انتحار تفنگ
یک طالیب بی فر هنک و...ام ==پیش وهابی شاد پیش خدا شرمنده ام
فرسنده یک طالیب شرمنده

>>>   تشکر از ادامه شعر از کاکه.
سرقلعه یی

>>>   عالیست این شعر

>>>   شعر مرتجعانه بود چون دیورند مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان است و قبیله گرایانه می خواهند آن را با زور توطئه و خونریزی های بیشتر بین مردم افغانستان برسمیت بشناسند.

>>>   از اشتری پرسیدند که تا پشاور خسته نمی شوی اشتر در جواب گفت اگر بارم دو چند شود و منزلم تا هند خسته نمی شوم چیزی که مرا خسته می سازد که مرا در دم خر بسته می کنند... شعر بسیار جالب و هماسی بود

>>>   عالییست افغانستان امروز به تجدید نامهای تاریخی جدید به مثل غازی اکبر خان، میر مسجدی خان، مشک علم ایوب خان. ملالی ضرورت دارد تا از ننگ عزت غیرت و ما در وطن دفاع کند و به مزدوران امپریالزم و ای اس ای جواب دندان شکن و عبرت انگیز بدهد شکسکت دشمن در اتفاق و اتحاد ملت است و پیروزی از آن ما است به فضل خداوند تعالی.
قلندر شاه از ناحیه 12

>>>   تشکر شعربسیارقشنگ وبجا بود این استراتژی انگلیس و امریکاست یک روز یک انگلیسی امد دیورند درست کرد حالا بعد..دها سال باز امریکا دیورندی دگر بر پا کرده که ما همیشه درجنگ با همسایگان خود باشیم و هیچ وقت فکر نکنیم که دشمن کی هست و از کجا امده و حامل اصلی دیورندها کیست که یک روز طالب درست میکنه یک روز باز لشکرکشی بر علیه طالب میکنه این هم یک استراتیژی دیگر هست.....
کمالی از قلب اسیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است