دیکتاتورهای دموکرات، چالشی در کشور
دموکراسی را باید با ارزش های افغانستانی تعریف کرد. ذهنیت فردگرایی موجود است اما در واژه ها از دموکراسی سخن گفته می شود 
تاریخ انتشار:   ۰۶:۴۶    ۱۳۹۲/۱/۳۱ کد خبر: 50694 منبع: پرینت

افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را سال آتی پیش رو دارد انتخاباتی که سرنوشت ساز برای ملت و سرزمین افغانستان است اما خواست های مردم از رییس جمهور آینده افغانستان چیست؟ آیا انتخابات پیش رو تامین کننده خواست های آنها خواهد بود؟ براساس قانون اساسی افغانستان حاکمیت از مردم است بنابراین مردم ناگزیر هستند مسوولیت پذیر باشند تا این امر مهم تحقق یابد.

در پاسخ به سوال که پیامد انتخابات فرد محور بر دموکراسی و مردم سالاری چیست؟ فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نمایندگان گفت: در این 11 سال که از دموکراسی و توجه تمام کشورهای جهان به افغانستان صحبت می شود، عدم گروهی بودن برنامه ها و فرد محور بودن موضوعات پس از 11 سال سبب نگرانی در رابطه با انتخابات آینده است اگر در گذشته زیربنای قوی برای افغانستان ساخته می شد دیگر ضرورت به نگرانی نبود و مردم با فراغ خاطر به سمت 2014 می رفتند تا بخش دیگری از انتخابات و دموکراسی افغانستان را تجربه کنند اما هنوز دیر نیست.

حکومت و تیم حاکم در افغانستان معتقد به احزاب سیاسی نیستند در صورت عدم موجودیت احزاب سیاسی دموکراسی ناممکن است زیرا فرد راجع به دموکراسی صحبت می کند امروز دیکتاتورهای دموکرات های را بوجود آمده اند در پارلمان افغانستان 249 حزب سیاسی موجود است و هر فرد یک حزب است، احزاب سیاسی در گذشته چالش های خاص خود را داشته اند و امروز مردم افغانستان دیدگاه منفی نسبت به احزاب سیاسی دارند اما مسوولیت دولتمردان و دولت زنان معتقد به دموکراسی افغانستان است که ارزش ها و باورهای دموکراسی را برای مردم تعریف کنند و یکی از این موارد باورمند کردن مردم به احزاب سیاسی است.
مسوولیت بسیاری از مشکلات در گذشته ممکن است که به دوش احزاب سیاسی باشد اما دلیلی نیست که براساس آن احزاب را با تمام افکارشان از بین برد. بنابراین باید آسیب شناسی کرد که مشکل در کدام قسمت است و نباید تمام نهاد را از بین برد البته افغانستان همواره شاهد حرکت های فردی بوده که امروز با چنین مشکلاتی مواجه است.

براساس نظر برخی از شهروندان سه نفر از فامیل شما در پارلمان حضور یافته اند که تاثیرات مثبتی برای مردم نداشته اند؟
این عضو مجلس نمایندگان افزود: من بعنوان نماینده ملت در اینجا حضور یافته ام اگر صحبتی در مورد دموکراسی می شود باید از ارزش های دموکراسی سخن گفت تا افغانستان را به سمت دموکراسی سوق دهد، اگر فامیل من رای گرفته و به خانه ملت آمده اند از ولایات مختلف آمده اند و از مردم و با توجه به دلایل خاص مردم رای گرفته اند.

دموکراسی را باید با ارزش های افغانستانی تعریف کرد از احزاب سیاسی همواره با جدیت نام می برم تا احزاب و سیستم ، جایگزین افراد شود. ذهنیت فردگرایی موجود است اما در واژه ها از دموکراسی سخن گفته می شود این چالشی بزرگ فرا راه مردم افغانستان است و مسوولیت تمام مردم، دولت مردان و دولت زنان افغانستان در انتخابات پیش رو این است که مردم را باورمند به دموکراسی سازند مردم باید باورمند شوند که انتخاب و رای دهی آنها یک اصل است اما با گفتن اینکه انتخابات به دلایل تقلب در گذشته کار خوبی نیست ذهن مردم را خدشه دار می شود البته در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی چالش هایی موجود بوده است و سیاستمداران افغانستان بخاطر سلایق شخصی خود پروسه را بدنام کرده اند اما باید بین پروسه و چالش ها تفکیک کرد.

در پاسخ به این سوال که احزاب سیاسی خود برنامه ندارند؟ فرخنده زهرا نادری بیان داشت: حکومت افغانستان برای احزاب سیاسی خدمتی نکرده است احزاب سیاسی در داخل دولت زندگی می کنند و مجزا از آن نیستند و هنگامی که زمینه ها را دولت افغانستان نمی سازد آنها نمی توانند ریشه قوی در متن جامعه داشته باشند. سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که در انتخابات استفاده می شود احزاب را ضعیف می کند که در آن بیشتر افراد برجسته می شوند و احزاب سیاسی برای اینکه برنامه ریزی شده وارد شوند، صدای بلندی ندارند بنابراین احزاب سیاسی که در انتخابات به شکل حزب می خواستند کاندید شوند امروز بصورت فرد در پارلمان افغانستان هستند.

آیا بی برنامه بودن و عدم حضور احزاب بین طبقات مختلف جامعه در کنار مشکل رای واحد غیر قابل انتقال خود یک عامل ضعف احزاب نبوده است؟
فرخنده زهرا نادری اظهار داشت: احزاب سیاسی افغانستان به آن درجه ای که باید بلند نیستند و قوم گرایی و ملیت گرایی بین احزاب موجود است به دلیل اینکه زمینه های برنامه ریزی ملی مورد نیاز به احزاب سیاسی داده نشده است و امروز صدای احزاب در کشور جدی گرفته نمی شود در سه دهه جنگ احزاب سیاسی بزرگترین زخم ها را با خود داشته اند زیرا هر رژیمی که روی کار آمد حزبی را که با رژیم سابق ربط داشت متهم ساخت در کنار متهم ساختن مفکوره احزاب را نیز با مشکل مواجه ساخته و بدنام کرد.

چه مواردی در برنامه های کاری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در اولویت باید قرار داده شود؟
این عضو مجلس نمایندگان ادامه داد: فساد اداری موضوع بسیار مهم است اما امنیت نیز یکی از اولویت های مهم افغانستان است که باید تعریف شود امنیت روحی و اقتصادی در کنار امنیت فیزیکی مطرح است.
رییس جمهور بعدی مسوولیت بزرگی را دارد رییس جمهور کنونی به همکاری کشورهای جهان دستاوردهایی را داشته است اما کاندید ریاست جمهوری بعدی در فرصتی دیگر باید تلاش های خود را به ثمر برساند با توجه به اینکه در همکاری های جامعه جهانی در روند حاضر تغییرات فاحشی بوجود می آید بنابراین اولویت کاندید بعدی باید سوق دادن از قوم گرایی به سمت یک ملت واحد باشد امروز برنامه های کاندید ها قومی و ملیتی است که از چالش های بزرگ افغانستان است و برنامه ها قوم محور است بنابراین کاندید بعدی باید مردم را از ملیت به سمت ملت ببرد و سپس مردم را انگیزه دهد که افغانستان در بین کشورهای منطقه در کجا است.

در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان چه برنامه ای را باید روی دست داشته باشند؟
این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد: موضوع فساد با مسایل دیگری از جمله امنیت ارتباط دارد که هریک بر دیگری تاثیرات خود را دارد بنابراین فساد به تنهایی تعریف نمی شود.
رییس جمهور آینده افغانستان باید بر مفکوره دولت داری متکی و معتقد باشد دولت افغانستان را بصورت عموم حفظ کند و در مردم افغانستان برای همکاری ایجاد انگیزه نماید.

نسترن


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   محترمه"
فرخنده زهرا نادری تشکر از بیانیه شما ما افتخار میکنیم که همچو وکیل برجسته و روشنفکر را در امور پارلمان افغانستان داریم.

>>>   نظریات بانو نادری کاملاً بجا و قابل تمجید است.
احمد

>>>   چینیها هیچ پرنسیبی ندارند و از هیچ قانون و اصول انسانی نیز پیروی نمی کنند و حتی اگر هیتلر و نازیها سرکار بودند با آنها هم معامله می کردند بنابراین از چین به غیر از صادرات کالاهای بنجل و یک بار مصرفش و نابودی صنایع دستی و کشاورزی داخلی هیچ سودی به ملت افغانستان نخواهد رسید. هر جا که ایدولوژی حاکم شد در آنجا تمامی دست آوردهای مدنیت و مدرنیته و قوانین و اصول انسانی قربانی ایدولوژی می گردد. خواهید دید. دعوا بر سر حق حاکمیت مردم و آزادی است در مقابل استبداد دیکتاتورها و نه بر سر دین و مذهب... ولی جدایی دین از دولت به معنی ضدیت با دین و یا دعواهای دینی و مذهبی نیست. طبق قوانین حقوق بشر جهان انتخاب دین و مذهب و یا عدم انتخاب آن آزاد است... از احساسات مذهبی سوء استفاده کرده و خود را صاحب دین و نماینده خدا تعبیر و تفسیر می کنند و با تزویر و ریا بیشترین فایده ضدیت و دعوا با دین را می برند و مردم داخل مذهبی را برعلیه آزادی و دموکراسی خواهان بسیج کرده و سپر جهل و خرافات و تعصبات خود قرار میدهند. اینگونه جوامع که دنیای واقعی را نمی توانند بسازند و معنی و اصل زندگی خود را بعد از مرگ دیده و یا آرزو کند در این طبیعتاً در این دنیای واقعی به صلح و پیشرفت نخواهد رسید و همیشه مانند گذشته محتاج و وابستهً بیگانگان خواهد بود.

>>>   فرخنده نادری بزرگتیرین اشتبا را شما مرتکب شده اید که به آغای کرزی که طرف دار حکومت طالبانی است کمپاین در دره کهان کرده اید و شما هم در گناه دستبرد کابل بانگ شریک استید با چپاول گران هم دست شده اید حیف این دانش سیاسی به شما که در شناخت شخصیت ناکام بوده اید.

>>>   ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺯﻫﺮا. ﻧﺎﺩﺭﻱ!
اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻼﻟﺘﻤﺎﺏ ﻛﺮﺯﻱ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻭﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ....ﺷﻤﺎ ﻳﻜﺼﺪﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﻳﺪ ﻭﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯ. ﻧﻤﻮﺩﻩ اﻳﺪ. ﻭاﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭاﺳﺘﻴﻦﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺰاﺭاﻥ ﺑﺖ اﻏﻮا ﻛﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺭا ﺩاﺭﻳﺪ. ﺷﻤﺎ وﭘﺪﺭ ...ﺷﻤﺎ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺭا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺮﺯﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺩﺭﺩﺭﻩ ﻛﻴﺎﻥ اﻧﺪاﺧﺘﻴﺪ ﻭﺩﺭ ﻋﻮﺽ. ﻫﺰاﺭاﻥ. ﻗﺮاﺭﺩاﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭا ﻛﺮﻓﺘﻴﺪ. ﻭﺟﻮاﻧﺎﻥ. ﻣﺴﺘﻌﺪ. ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺕ ﺭا ﺑﻪ ﺭﻳﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﺯﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺒﻜﺪﻭﺷﻲ ﺩاﺩﻳﺪ ﻭﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ اﻧﺎﻥ ﺑﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺪ .اﻳﺎ. ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺭاﻥ 'ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺎﻥ ﻳﺩﺭاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻳﻨﺪﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻧﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ. اﻧﺪ ﻛﻪ .... ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻓﻜﺮﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﺎﻝ ﻭﻧﻴﺮﻧﻚ ﺷﻤﺎ ﻭﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻮﻱ ﺗﺎﻥ ﻛﻪ ﺟﻼﻟﺘﻤﺎﺏ ﺭﻳﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺭا ﺑﺎﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻴﺪ ﺑﺮﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ. ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﻭاﮔرﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻛﺮﺯﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻳﺪ. اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺕ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻜﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﻳﺴﻪ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ. ﺷﻤﺎ و ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺭاﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ و ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮاﻥ ﻗﻮﻡ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩاﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻭﺧﻮﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﺩﺭﺑﺮاﺑﺮ ﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ...ﺷﻤﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .

>>>   فرخند تو ره چه مانده به اين حرفها برو دختر فلم شو جان. كسانيكه بتو رأي دادن ارزويشان همي بود كه گاه گاهي عكس و فلم تو را در رسانه ها ببنند....
حقگو از كابل

>>>   ﺧﻮاﻫﺮكﻛﻠﻢ. ﺳﻼﻡ.
ﺑﻪ ﻭاﻗﻌت ﺩﻟﻢ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻤﺎ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ اﻏﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﻱ اﺩﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺭ ﺯﻳﺮك اﺳﺖ. ﺯﻳﺮا ﺧﻮﺩﺵ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺭا ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﭘﺮ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ. ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻛﺬﺷﺘﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻭﻝ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻣﺪاﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺭﻭاﺑﻄ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻲ اﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﻦ اﻳﺎﻡ اﺯ ﺷﺨﺺ اﻭﻝ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻧﻤﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﻭﺭاﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺨﺺ اﻭﻝ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﭙﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ اﻭﻟﻴﻦ ﻃﺒﻞ ﺟﻨﻚ ﺭا ﻋﻠﻴﻪ اﻭ ﺟﻨﺎﺏ اﻏﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﻭﺗﻮﻝ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ اﻣﺼﺎﻩ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ. ﻭ اﺯ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ اﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻛﻴﺎﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻭ اﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻐﺮﻭﺏ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ.ﻭ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﻥ ﺧﻄ ﻣﺶ ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎﻩ ﻛﻬﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. ﻭﻟﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﻂﻪ. ﻣﻬﻢ ﺭا ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﺭاﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﺭاﻥ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻕ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺯﻳﺮا ﺩﻭﺭاﻥ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻚ اﻧﺪﻳﺶ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻭاﺩﻳﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ اﺛﺮ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭاﻥ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﻗﺎﺭﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ, اﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰاﻥ ﻭاﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺑا ﺩﺭ ﻧﻆﺮﺩاﺷﺖ اﻳﻦ ﻋﻭاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻂﻮر ﻣﻮﺟﺰ. ﺑﺮ ﺷﻤﺮﺩﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﺩاﺭﺩ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﺪاﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﻢ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ اﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ اﻏﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻭ ﻻﺑﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ اﻳﻨﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻓﺎﺭﻣﻮﻝ ﺧﻮﺩ اﺧﺘﺮاﻉ اﻏﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻭﻝ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺪﻩ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﺭا ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻂﺮﺡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺸﻨﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺭاﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻛﻴﺎﻭﻟﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ اﺯﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ اﺯ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺧﻮﺩﺕ اﻟﺘﺮﻧﻂﻴﻒ ﺭا ﭘﻼﻧﻴﺰﻩ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﺑﺎ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻨﺪﻱ اﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﭘﺪﺭﺕ ﻛﻪ ﺩﺭﻳﻦ اﻭاﺧﺮ ﺩﻳﺪﻩ اﻧﺪ ﺩاﺭاﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﻮﺩﻮﺩ اﻧﺪ. ﻭ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺸﻮﻱ ﻛﺪاﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻆﺮ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺧﻮﺩ اﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻋﻼﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﺭﺕ اﺩاﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ? .ﺯﻳﺮا ﺩﻭﺭاﻥ ﺑﻪ اﺷﻴﻪ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﭙﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﻭ اﮔر ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭا اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻛﻨﺎﺭ اﻣﺪﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎﻱ ﻧﺎﺭاﺿﻲ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ اﻧﻬﺎ ﺭا اﺯ ﺧﻮﺩ ﺭاﺻﻲ ﺳﺎﺯﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺭاﺯ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ اﻳﻨﺪﻩ اﺕ.ﻭﺭﻧﻪ ﻛﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺖ ﻭ اﻳﻦ ﻣﻼ... ﻭﺿع ﻃﻔﻠﻜﺎﻥ ﺧﺮاﺏ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ...اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ... ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ﭘﺪﺭﺕ ﺭا اﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ او ﺩﻳﻜﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻀﻮ. ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻭ ﺣﺬﻑ اﻥ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ. ﺭا اﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻏﺼﺐ اﻣﻻﻙ ﺷﺎﻥ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺏ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ اﺏ ﺳﺮاﺯﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺟﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻃﻤﺎﻉ ﺭا ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻮاﻟﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺭا ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻛﺎﺫﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻏﺮﻕ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ. اﺯﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮاﻥ ﺑﻴﺪاﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻳﺪ اﺩﻭاﻳﺴﻢ ﺭا ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩاﺩﻡ. ﻭ ﺗﻮ ﺧﻮاﻩ اﺯﻥ ﭘﻨﺪ ﻛﻴﺮ ﻭ ﺧﻮاﻩ ﻣﻼﻝ.
ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎ

>>>   ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭﭘﺪﺭﺕ اﺯﺷﻜﻢ ﺳﻴﺮ ﺗﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮاﻥ اﻣﻨﻴﺖ ﻭﺯﻧﺪﻛﻲ. اﻳﻨﺪﻩﺷﺎﻥ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺮاﻧﻲ ﺭا ﻧﺪاﺭﻳﺪ اﮔﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺏ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭﻟﻨﺪﻥ ﻭﭘﺎﺭﻳﺲ ﻭﻭاﺷﻨﮕﺘﻦ. ﭼﻲ ﻓﺮﻕ ﺩاﺭﺩ. اﻣﺮﻭﺯ ﻗﻮﻡ ﻧﺰﺩﻳﻜت ﺑﭽﻲ اﻋﻤﺎﻝ. اﺯ اﺳﺘﺴﻤﺎﺭ. ﻭﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﺪﺭﺕ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﻫﺎ ﭘﺪﺭ ﻣﻴﺮ ﻏﺼﺒﺖ اﺳﺖ. و ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻣﻴﻜﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻄ. ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺭﺩ. ﻭاﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاﺭ اﺯ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﭼﻲ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ?
ﻗﻀﺎﻭﺕ. ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬاﻱ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻘﻮﻱ ﺁﺳﺎﻥ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺷﻜﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻛﻲ ﻛﺎﺭﻓﻜﺮﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ?
ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻓﻴﻤﻴﻨﺴﺘﻲ ﺩاﺭﻳﺪ ﻭﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻮﺩ اﺯﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪاﻡ ﻛﻨﻴﺪ. ﺯﻳﺮا ﺩﺧﺘﺮاﻥ اﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻠﻢ ﺯﻧﻴﺘﻴﻚ. ﺗﺎﺳﺎﻝ ﺳﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ. ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻭﺑﻌﺪ اﺯ ﺳﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ. ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻭﻋﺼﺒﻲ ﻭﻣﺮﻳﺺ ﺑﺎﺩاﺷﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭ. ﻛﺎﺫﺏ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ اﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﻱ. ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺵ ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. اﻳﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﻂﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺭاﻫﺎﻱ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭا ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ. ﻭاﻳﻦ ﭘﻨﺪ ﻭاﻧﺪﺭﺯ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﻧﺪاﺭﺩ ﻛﻲ ﻧﺪاﺭﺩ. اﻭﻝ ﻋﺪاﻟﺖ ﻭﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﻲ ﺭا اﺯ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭﺳﭙﺲ. ﺩﺭ ﺳﻂﺎﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ.ﻧﻜﺮﻱ ﺑﺎﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ اﺳﺎﺱ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺼﻒ. ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻟﻂﻔﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺯﻳﺮا اﺯ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻦ ﭼﻬﺮﻩ. ﺷﻤﺎﺭا ﺩﺭ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ اﺯﺩاﺩﺧﻮاﻫﻲ ﻭﻋﺪاﻟﺖ ﻭﺩﻓﺎﻉ اﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺷﻤﺎ اﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎﻉ اﻋﻤﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﮔﻮﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻣﻲ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭاﺯ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﭗ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻫﺮﭼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻭﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮاﻥ ﻣﻫﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﮕﺬاﺭﺩ ﻭﺷﻤﺎ اﺩﻋﺎﻱ, ﻋﻘﻞ ﻛﻠﻲ ﺭا ﺩاﺭﻳﺪ ..ﻣﺮا اﺯ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻧﻢ ﺗﺒﺮاﺳﺖ ...ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺧﻮ ﻛﻮﺭ ﻭﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﻨﺎ ﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻠﻔﻲ, ﺯﻭﺭﻛﻮﻳﻲ. ﻭﻭاﺭﺩﻛﺮﺩﻥ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭا ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻟﻂﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺮﻭﺟﺪاﻧﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﭼﻲ اﻧﺪاﺯﻩ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﻳﺪ. ﺑﺪﻭﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ. ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﺎﺭﺯ

>>>   ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺯﻫﺮا ﻧﺎﺩﺭﻱ!
ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻭﭘﺪﺭ. اﻏﻮاﻛﺮ ﻭﻓﺮﻳﺒﻜﺎﺭﺕ ﺭا ﻫﻨﮕﺎﻡ. اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﺯ ﻛﺮﺯﻱ ﺻﺎﺣﺐﺩﺭﺩﺭﻩ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﭼﻲ ﺗﻤﻠﻖ ﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻛﺷﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺩاﺷﺘﻴﺪ ﻓﻮﺗﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻭﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺗﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺖ ﺳﻴﺎﺩﺕ ﺗﺎﻥﺑﺎ ﻛﺮﺯﻱ ﺩﺭ اﻧﺘﺮﻧﻴﺖ. ﻭﻣﻨﺎﺯﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﻮﻓﺮﺕ اﺳﺖ . ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺮاﺩ ﺫﻛﻮﺭ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻛﺮﺯﻱ ﺭا ﻧﺪﻳﺪﻩ اﻧﺪ. ﻭﻟﻲ اﺯﻣﻮﻗﻒ اﻭ ﺑﺮاﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻭاﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ اﻗﻮاﻡ ﻭﺑﺴﺘﻜﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺗﻮﺳﻄ ﭘﺪﺭﺕ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﻮ ﻧﻤﻮﺩﻳﺪ ﻭﻋﺪﻩ اﻱ ﺭاﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺸﺎﺭ ﺩاﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﺯﻛﺮﺯﻱ ﭘﻮﻝ ﻭﺯﻭﺭﻛﻮﻳﻲ, ﺧﺮﺩﻛﺮﺩﻥ ﺭﻗﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭا ﺑﺪﺳﺖ اﻭﺭﺩﻳﺪ. ﻭاﻛﻨﻮﻥ ﭼﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ اﺯ ﺭﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻳﺪﻩ اﻳﺪ ﻛﻪ اﻭﺭا ﻫﻤﻴﻨﻂﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ. ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺕ.ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ اﻳﺪ. ﻭﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ اﻳﻦ ﺭﻳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻢ ﻓﺮﻳﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﻛﺬﺏ ﺷﻤﺎﺭا ﺧﻮﺭﺩ. ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﺏ ﻫﻢ ﺩاﺩ. ﺩﻭﻓﺮﺩ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﻭﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭ ﺭا ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﭘﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻭاﻣﻨﻴﻪ ﺑﻐﻼﻥ ﻛﻤﺎﺷﺖ. ﻛﻪ ﺛﻤﺮﻩ. ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻫﻤﻪ اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﺎﻥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﻟﺤﺎﻅ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺟﻴﭗ ﺷﻤﺎ ﻭاﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﺮﺩ ﺩﺟﺎﻝ ﻣﻨﺶ ﺭﻳﺨﺖ ﻭﺩﻳﻜﺮاﻥ ﺭا ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻛﺮﺳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺩاﺷﺘﻴﺪ. ﻭﺧﻮﺑﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ. ﮔﻴﺮﻱ اﺕ ﺭا ﻫﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﻛﺮﺯﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻭﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺭان اﻳﻨﺪﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﻭﺟﺎﻱ ﺑﺲ ﺧﺠﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﺺ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ اﺗﺨﺎﺫ ﻣﻴﻜﻨد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺎﻱ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﻭﺑﺎﻫﺮﻛﺲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻫﻴﺞ ﻛﺲ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺭا ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻟﻂﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻭﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﻣﻜﺎﺭ اﻭ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻫﻢ ﺑﺎﺟﻨﺒﺶ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺰﺏ اﺳﻼﻣﻲ. ﻛﻪ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻠﻪ. اﺯاﻧﻬﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﻳﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺭا ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩاﺭﻳﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ

>>>   ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺟﺎﻥ. !
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ وﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻫﺎ ﺩﺭﭼﻴﺴﺖ?
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﻳﺖ ﻭﺻﺎﻋﺖ ﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺩاﺭاﻥ ﺑﺎﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺭﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻭﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪاﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ . ﻭﻟﻲﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ. ﺑﺎﻋﻘﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭﻣﻴﻜﻨﺪﻭﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻭﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺭاﺑﺎﻋﻘﻞ ﺩﻳﻜﺮاﻥ ﺭﻗﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ. اﺯﻳﻨﺮﻭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭاﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮاﻥ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻭﺑﺴﺘﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭا ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﻭاﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩاﺭﺩ. ﻭﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎﺩاﺩاﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭا ﻧﺪاﺭﺩ.ﻭاﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ اﺳﺖ. ﻭﻫﻤﻴﻦﻣﺸﻜﻞ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩﻩﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﻳﺪﻛﻪ ﺩﺭاﻧﺼﻮﺭﺕ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻳﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ. ﻧﺪاﺭﺩ. ﻛﻪ ﺑﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﺩﺕ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ.ﺩاﻣﻨﮕﻴﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻡ ﻭﺣﺮﻣﺖ. ﭘﺎﺭﺳﺎ


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است